Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
А инструменты эти просты и достаточно хорошо описаны. Правда, они описаны совершенно в иной сфере психологии и предназначены для манипуляции сознание...полностью>>
'Программа курса'
Курс читается для специальностей механико-математического (ММ) и физического (ФФ) факультетов в рамках раздела (ГСЭ.Ф.04) государственного стандарта ...полностью>>
'Лекция'
Диссертационная работа выполнена в 1985…2006 гг. в Государственном научном учреждении Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и ...полностью>>
'Учебное пособие'
Учебное пособие составлено в соответствии с программой Государственного стандарта высшего профессионального образования по курсу "Философия"...полностью>>

Южноукраїнської міської ради

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова конкурсної комісії

___________С.М. Зворигін

«_____». __________. 2012

М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

предмет конкурсу:

з вивезення побутових відходів

(збирання, зберігання, перевезення твердих побутових відходів)

м. Южноукраїнськ 2012

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

2

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації:

Конкурсна документація розроблена відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-ІV, постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово–комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

Терміни, які використовуються в конкурсній документації визначені законодавчими актами

2.Підстава для проведення конкурсу

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 444 «Про створення та розвиток конкурентного середовища у сфері надання житлово–комунальних послуг на території міста».

3. Інформація про організатора конкурсу:

- повне найменування:

Управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради

- місцезнаходження:

55001, вул. Дружби Народів, 23 кім. 93, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

конкурсу:

Зворигін Сергій Миколайович - начальник управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради:

55001, вул. Дружби Народів, 23 кім. 93, м. Южноукраїнськ,

Миколаївська область, тел.(05136)2-10-73 /факс 2-10-57, ujkguk@

Пачкова Наталія Іллівна – заступник начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради - управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради: 55001, вул. Дружби Народів, 23 кім. 93, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, тел./факс.(05136)2-10-57 ujkguk@

4. Інформація про предмет конкурсу:

- найменування предмета конкурсу:

з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення твердих побутових відходів)

- вид предмета конкурсу:

житлово–комунальні послуги, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах

- місце, кількість, обсяги (надання послуг, виконання робіт):

Обсяги утворення твердих побутових відходів від мешканців житлових будинків; комунальних підприємств, які утримують об’єкти благоустрою; бюджетних установ; інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та інших суб’єктів господарювання міста Южноукраїнська відповідно додатка 3

- строк надання послуг, виконання робіт:

Відповідно договору

5. Процедура проведення конкурсу:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово–комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про питання надання послуг з вивезення побутових відходів»

6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинна бути складена конкурсна документація:

Всі документи, що мають відношення до конкурсної документації, складаються українською мовою.

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ ДО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

Учасник конкурсу (далі – Учасник) має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

Організатор конкурсу (далі - Організатор) має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту Організатор повинен подовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

2. Порядок проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

При проведенні Організатором його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам

РОЗДІЛ 3. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Оформлення пропозиції до конкурсної документації:

Для участі у конкурсі його учасники подають письмову заяву, згідно з додатком 1, оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

Організатор має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів Організатор повинен повідомити всіх Учасників, яким надіслана конкурсна документація.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Кожний Учасник має право подати лише одну пропозицію.

Пропозиція конкурсу запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури конкурсу.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Учасника;

- назва предмета конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування Учасника, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 06.03.2012 до 14:00 год.».

2. Зміст пропозиції конкурсної документації учасника:

Пропозиція конкурсу, яка подається Учасником повинна складатися з:

- документа, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсу;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсу Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету конкурсу, встановленим Організатором;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсу:

Забезпечення пропозиції конкурсу не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсу:

Не вимагається.

5. Кваліфікаційні критерії до учасників:

Кваліфікаційними критеріями та вимогами, які висуваються з метою оцінки відповідності Учасників установленим кваліфікаційним та іншим вимогам цієї документації є:

наявність матеріально - технічної бази;

вартість надання послуг;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів з надання послуг з вивезення побутових відходів;

наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам згідно з додатком 2

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу :

Учасник повинен надати у складі пропозиції конкурсу документи, які підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам

розрахунок ціни/тарифу на надання послуг в розмірі не вище відповідно до рішення виконавчого комітету від 02.02.2011 № 23 «Про встановлення тарифів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

для підприємств, які надають житлово-комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів від мешканців, та комунальних підприємств, які утримують об’єкти благоустрою – 44,81 грн. за 1 м3;

- для бюджетних установ – 47, 80 грн. за 1 м3;

- для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців – 55,48 за 1 м3.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу надаються в складі конкурсної документації в додатку 3

7. Опис окремої частини (частин) предмета надання послуг щодо яких можуть бути подані пропозиції :

Надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення твердих побутових відходів) споживачам міста Южноукраїнська

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних пропозицій учасником:

Учасник має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій

РОЗДІЛ 4. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- спосіб подання пропозицій конкурсу:

Конкурсна пропозиція надається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження Організатора та Учасника, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція

- місце подання пропозицій конкурсу:

55001, вул. Дружби Народів,23 кім.93, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсу (дата, час):

06.03.2012 в 12.00. год.

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій

місце розкриття конкурсних пропозицій:

55001, вул. Дружби Народів, 23 кім.93, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область

дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

06 03 2012 року о 14:00 год.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх Учасників або уповноважених ними осіб.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності Учасника або уповноваженої ним особи що не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсних пропозицій.

Повноваження представника Учасника підтверджується довіреністю (дорученням), що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсу.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, правильність оформлення документів, передбачених цією документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсу або частини предмета конкурсу (лота), критерії оцінки конкурсних пропозицій Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій складається у день розкриття та підписуються всіма учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття.

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1. Перелік критеріїв та методика оцінки конкурсних пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію:

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія
має право звернутися до Учасників за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими Учасниками.

Організатор та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої конкурсних пропозиції.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

- наявність матеріально - технічної бази;

- вартість надання послуг;

- наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

- максимальна кількість балів за критерієм «наявність матеріально - технічної бази» - 10 балів;

- максимальна кількість балів за критерієм «вартість надання послуг» - 60 балів;

- максимальна кількість балів за критерієм «наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів» - 10 балів;

- максимальна кількість балів за критерієм «наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації» - 10 балів;

- максимальна кількість балів за критерієм «наявність фінансової спроможності» - 10 балів;

1. Кількість балів за критерієм «Наявність матеріально - технічної бази» визначається наступним чином. Пропозиції рівня забезпеченості Учасника матеріально-технічним обладнанням і найкращий, доступний присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Ц дост.обчисл *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Ц дост. – найкращий, доступний ;

Цобчисл – рівень забезпеченості Учасника матеріально-технічним обладнанням, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність матеріально - технічної бази»

2. Кількість балів за критерієм «Вартість надання послуг» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*60, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча вартість;

Цобчисл – вартість пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

60–максимально можлива кількість балів за критерієм «Вартість надання послуг».

3. Кількість балів за критерієм «Наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів» визначається наступним чином. Пропозиції досівду роботи (найбільший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найбільший період надання послуги;

Цобчисл – пропозиція, кількість балів для якої обчислюється;

10–максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів»

4. Кількість балів за критерієм «Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації» визначається наступним чином. Пропозиції кількості працівників (найбільша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найбільша кількість кваліфікованих працівників;

Цобчисл – пропозиція, кількість балів для якої обчислюється;

10–максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації»

5. Кількість балів за критерієм «Наявність фінансової спроможності» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - фінансова потужність (млн. грн.);

Цобчисл – вартість пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10–максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність фінансової спроможності»

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

Кількість балів за критерієм «Наявність матеріально - технічної бази» + «Вартість надання послуг» + «Наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів» + «Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації» + «Наявність фінансової спроможності».

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються на протязі трьох днів конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості обсягу та вартості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів не пізніше 3 рабочих днів з моменту розкріття. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні
конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його Учасники або уповноважені ним особи.

У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції перевіряються Організатором на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Організатором у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Організатора, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Організатор має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції під час проведення процедури оцінки, за умови отримання ним письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію на такі виправлення.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція відхиляється.

3.Відхилення конкурсних пропозицій

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- ліквідації Учасника, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

Інформація про відхилення конкурсної пропозиції із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4. Відміна конкурсною комісією конкурсу чи визнання його такими, що не відбувся:

Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 3 розділу 5 цієї конкурсної документації.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його Організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх Учасників та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

РОЗДІЛ 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ

ПОСЛУГИ

1. Терміни укладання договору

З переможцем конкурсу (далі - Переможець) укладається протягом п’яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення договір на надання послуг

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про надання житлово-комунальної послуги:

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради доручає, а Переможець забезпечує надання житлово-комунальних послуг відповідно до наданої конкурсної документації:

- вартість на надання послуг визначається на підставі розрахунку ціни/тарифу на надання послуг, що є невід’ємною частиною цього договору;

- розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів виконаних робіт та довідок про їх вартість.

Строком договору є час, протягом якого сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє відповідно визначених в ньому термінів;

Переможець:

- зобов’язаний укласти договір страхування ризику знищення або пошкодження об’єктів комунальної власності відповідно до умов договору;

- має право залучати до виконання робіт співвиконавців. При цьому Переможець зобов’язується виконати власними силами не менше 50% загального обсягу робіт.

- зобов’язаний здійснити оформлення договорів оренди на побутові приміщення в житлових будинках;

- зобов’язаний утримувати замкненими вхідні двері в підвальні приміщення, технічні поверхи ( місце зберігання ключів вказується написом на дверях) у відповідності до п.3.3.5. наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005;

- не має право використовувати підвальні і технічні поверхи не за призначенням (забороняється у відповідності до п.3.3.6. наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005);

- зобов’язаний після проведення поточних і капітальних ремонтів трубопроводів металолом здавати балансоутримувачу;

- зобов’язаний забезпечити у будь-який час доби безперешкодний доступ представників балансоутримувача, виконавців послуг по дератизації, дезінсекції, виконавців послуг до транзитних інженерних комунікацій, що проходять через підвальні приміщення;

- зобов’язаний здійснювати своєчасно відкачувати воду з підвальних приміщень, проводити очищення підвальних приміщень після засмічень, дезінфекцію;

- зобов’язаний забезпечити санітарно-технічний стан, дотримання вимог протипожежної безпеки підвальних приміщень і технічних поверхів.

Умови договору не повинні змінюватися після підписання до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів послуг з надання житлово-комунальних послуг, узгодженого зменшення сторонами договору. Обов’язкове заключення договорів із споживачами на надання послуги, ведення всіх обліків, звітів, компенсацій, проведення техоглядів, підготовка заходів до зими, провадження роздільного збирання ТПВ, дотримання всіх державних санітарних норм та правил, дотримання Правил благоустрою.

3. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про надання житлово-комунальної послуги:

У разі письмової відмови Переможця підписати договір про надання житлово-комунальної послуги відповідно до вимог конкурсної документації або не укладення договору про надання житлово-комунальної послуги з вини Учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про надання житлово-комунальних послуг:

Не пізніше дати укладання договору про надання житлово-комунальних послуг: Учасник, конкурсну пропозицію якого акцептовано, трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин

ДОДАТОК 1

ЗАЯВА

на участь в конкурсі на надання житлово-комунальних послугСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про роботу зі зверненнями громадян в управлінні молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради

  Закон
  На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109/2008  „Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів
 2. Ним фінансовим управлінням Миколаївської обласної державної адміністрації, відділами та управліннями міської ради, виконкому та іншими виконавчими органами ради

  Документ
  Фінансове управління Южноукраїнської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради, що створено міською радою, є підзвітним та підконтрольним міському голові, Южноукраїнській міській раді, підпорядковане виконавчому
 3. Україна южноукраїнська міська рада миколаївської області р І шенн я

  Документ
  Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Копайгори Т.О. про виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року, відзначається, що дохідна частина міського бюджету за січень-вересень
 4. Укра ї н а южноукраїнська міська рада

  Документ
  Заслухавши та обговоривши інформацію начальника – головного лікаря державного закладу „Спеціалізована медико – санітарна частина №2” Міністерства охорони здоров’я України (далі – ДЗ СМСЧ №2 МОЗ України) Стахорської О.
 5. Укра ї н а южноукраїнська міська рада миколаївської області виконавчий комітет рішення

  Документ
  Керуючись пп. 2 п ”а”, пп. 2, пп.4 п. ”б” ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту”, заслухавши та обговоривши звіт начальника управління безперервної освіти

Другие похожие документы..