Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
История России, к сожалению, полна трагических страниц, и одна из них – коллективизация. В тридцатые годы всё было сделано для того, чтобы столкнуть ...полностью>>
'Статья'
Статья посвящена вопросам практики применения военными судами частноправового законодательства о защите воинской чести, достоинства и деловой репутац...полностью>>
'Документ'
Проблемы укрепления единства Дагестана и определение перспектив его социально-экономического развития во многом обусловлены сложившейся новой - после...полностью>>
'Документ'
Обычно под международными уголовными преступлениями понимаются деяния отдельных лиц, "прямо связанные с международными преступлениями государств...полностью>>

Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ОХОРОНА ПРАЦІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Сторінка

 1. Наказ про затвердження положень про охорону праці 3

 2. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці

 3. Наказ про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

 4. Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу

 5. Положення “Про організацію охорони праці у закладі” 9

 6. Положення “Про службу охорони праці” 15

 7. Положення “Про навчання з питань охороні праці” 19

 8. Положення “Про медичний огляд працівників певних категорій” 32

 9. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42

 10. Програма вступного інструктажу для учнів 46

 11. Інструкція з охорони праці для кабінету фізики 48

 12. Інструкція з охорони праці для кабінету хімії 52

 13. Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки у кабінеті хімії 58

 14. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту62

 15. Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій 66

 16. Інструкція з охорони праці для вчителів та працівників

закладу 155

 1. Інструкція з охорони праці з надання долікарської допомоги 69

 2. Інструкція з охорони праці при роботі на персональних електронно - обчислювальних машинах 74

 3. Функціональна інструкція для особи, відповідної за електрогосподарство

 4. Інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальної техніки 74

 5. Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки для працівників школи 90

 6. Інструкція - Порядок дій при пожежі 94

 7. Інструкція з охорони праці для робітника по обслуговуванню будівель та споруд 152

 8. Інструкція з охорони праці при експлуатації копіювально-помножувальної техніки.

 9. Інструкція з охорони праці для сторожів 104

 10. Інструкція з охорони праці для двірників 95

 11. Інструкція з охорони праці для прибиральників 100

 12. Інструкція з охорони праці та пожежної безпеки для електрика 114

 13. Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом 107

 14. Інструкція з охорони праці при експлуатації побутових холодильників 133

 15. Інструкція з охорони праці для працівників харчоблоку 136

 16. Інструкція з охорони праці при експлуатації електричних плит 141

 17. Інструкція з охорони праці для працівників, що експлуатують електричні сковороди 146

 18. Інструкція з охорони праці при експлуатації жарочних шаф 149Міністерство освіти і науки України

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

“____”_______20___ р. НАКАЗ №_________

Про роботу по забезпеченню

безпечної і надійної експлуатації

будівлі закладу

На виконання вимог «Правил безпечної та надійної експлуатації виробничих зданій і споруд»

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити особу, відповідну за безпечну і надійну експлуатацію будівлі закладу, замісника директора з АГР _______

 2. Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.

 3. Створити комісію по періодичним оглядам технічного стану будівлі у складі:

Голови комісії - _____________ - заступника директора з АГР,

 1. _____________ - заступник директора з навчально - виховної роботі

 2. ________ - робітник по обслугованою будівлі.

1.1. Комісії проводити періодичні огляди (2 рази на рік - весною та в осені) огляди технічного стану будівлі закладу, результати оглядів оформлювати актами.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Міністерство освіти і науки України

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

НАКАЗ

“__”_________200 р. № _______

Про затвердження

Положення про навчання

з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», з метою організації роботи з охорони праці в школі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці».

2. Особі, відповідальній за охорону праці ______________ ознайомити всіх співробітників до ____________ .

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Міністерство освіти і науки України

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

НАКАЗ

“____”_______200 №_______

Про створення комісії

з перевірки знань працівників

з питань охорони праці

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти», з метою попередження травматизму в школі

НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників школи в складі:

голова комісії -______________ , директор школи;

члени комісії -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ , заступник директора з навчальної роботи,

-_______________ , заступник директора з АГР

2. Комісії:

2.1. Провести навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

2.2.Результати перевірки знань оформити протоколами.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

НАКАЗ

«___»______200 р. №______

Про затвердження інструкцій

з охорони праці

Згідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», з метою попередження нещасних випадків на підприємстві

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію слідуючи інструкції з охорони праці:

1.1 для працівників закладу;

1.2 під час проведення занять з фізичної культури та спорту;

1.3 під час проведення екскурсій;

1.4 для двірників;

1.5 для сторожів;

1.6 для медичної сестри;

1.7 для персоналу, який не має електротехнічної підготовки;

1.8 при роботі на копіювальне - множувальної електрографічної апаратурі;

1.9 при роботі на ПЕОМ;

1.10 з охорони праці для електрика;

1.11 при роботі з електроінструментом;

1.12 для прибиральників;

1.13 з надання долікарської допомоги;

1.14 порядок дій при пожежі;

1.15. для працівників, експлуатуючих універсальні електричні приводи;

1.16. для працівників харчоблоку

1.17 для працівників, які експлуатують електричні плити;

1.18 для працівників, які експлуатують електричні сковороди;

1.19 для працівників, які експлуатують жарочні шафи;

2. Ввести в дію слідуючи програми:

2.1 вступного інструктажу;

3. Всім працівникам в термін до „____”_____200 р. видати інструкції з охорони праці згідно з видом робіт під розпис у журналі видачі інструкцій, пройти інструктажі з охорони праці з обов’язковою реєстрацією їх у журналах реєстрації інструктажів.4. Право видачі інструкцій з охорони праці, проведення інструктажів, контроль за своєчасним проведенням інструктажів залишаю за собою.

Директор

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

у закладі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора № ____

від «___»_________200 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію охорони праці

у закладі

 1. Загальні положення

1.1 Це положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту” і Типового положення “ Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти” і діє в межах закладу.

1.2. Це положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, також обов’язки посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці і навчального процесу, запобігання травматизму в учбовому закладі.

1.3 Посадові особі у своєї діяльності керуються чинним законодавством, нормативно - правовими актами, цим положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці у закладі покладається на директора закладу.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.23.99 ”Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.7. Інструктажі з охорони праці у школі проводяться відповідно до типового положення.

 1. Організація роботи з охорони праці в закладі та посадові обов’язки посадових осіб

2.1. На директора закладу покладаються слідуючи обов’язки :

2.1.1 відповідає за створення безпечних умов навчального процесу згідно з чинним законодавством з охорони праці та цім положенням;

2.1.2 відповідно Типового положення про службу охорони праці створює службу охорони праці;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях тощо;

2.1.4 затверджує посадові обов’язки посадових осіб з обов’язковим блоком питань з охорони праці;

2.1.5 створює и визначає порядок роботи таких комісій:

- про організацію охорони праці в закладі;

- з навчання і перевірки знань у посадових осіб і працівників закладу;

 1. з періодичної перевірці технічного стану будівлі;

2.1.5 уживає заходів щодо приведення інженерно - технічних комунікацій, обладнання до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.6 щорічно складає колективний договір, що містіть розділ охорони праці, та забезпечує його виконання, організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу до навчального року та роботи в осінньо - зимовий період;

2.1.7 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, приписів Держнаглядохоронпраці;

2.1.8 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму у закладі;

2.1.9 організовує роботу з розробки програм вступного первинного інструктажів та забезпечує проведення всіх видів інструктажів, а також організовує розробку інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт відповідно до ДНАОП 0.00 - 4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”

2.2. На заступника директора з навчальної та виховної роботи окладається:

2.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (завідуючими відділень, кабінетів, класів) заходів щодо створення здорових і небезпечних умов навчання і праці;

2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог нормативних документів з питань охорони праці у навчально - виховному процесі, контролює проведення паспортизації спортзалу;

2.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, навчально - наочних посібників, тощо, що використовуються під час навчального процесу;

2.2.4 один раз на три роки забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, яки забезпечують навчально - виховний процес,

2.2.5 контролює проведення інструктажів працівників навчально - виховного процесу та учнів,

2.2.6 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчально - виховного процесу та учнів закладу, а також інструкції з безпечної експлуатації навчального обладнання і погоджує їх зі особою, яка відповідає за питання охорони праці по наказу директора;

2.2.7 бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору;

2.2.8 контролює дотримання працівниками навчально - виховного процесу посадових інструкцій;

2.2.9 бере участь в організації та проведенні адміністративно - громадського контролю за станом охорони праці;

2.2.10 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально - виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків;

2.2.11 виконує обов’язки директора з питань охорони праці під час його відсутності.

2.3 На заступника директора з адміністративно - господарчої роботи покладаються наступні обов’язки:

2.3.1 організовує і контролює виконання підпорядкованими працівниками заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях чи підчас виконання робіт;

2.3.2 забезпечує експлуатацію і догляд будівлі школи і території відповідно до вимог “Правил безпечної і належної експлуатації виробничих будівель і споруд” і безпеки руху транспорту по території закладу;

2.3.3 забезпечує додержання вимог нормативних правил при експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, механізмі, бойлерів посудин, що працюють під тиском,

2.3.4 забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, санітарно - гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень;

2.3.5 забезпечує дотримання протипожежного стану будівлі і території, стежить за наявністю, справністю засобів пожежегасіння ;

2.3.6 організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючи пристроїв, періодичних випробувань та оглядів водогрійних котлів посудин, що працюють під тиском, аналіз повітря на зміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювань освітлення у приміщеннях школи, періодичні перевірки засобів електрозахисту;

2.3.7 розробляє і періодично переглядає (1раз на 5 років ) інструкції з хорони праці при виконанні конкретних робіт, погоджує їх зі особою, яка відповідає за рішення питань охороні праці;

2.3.8 бере участь у громадському контролі за станом охорони праці;

2.3.9 бере участь у розробленні колективного договору з охорони праці;

2.3.10 повідомляє про нещасний випадок директора і особу, яка відповідає за питання ОП.

2.5. На завідуючого кабінетом підвищеної небезпеки покладається:

2.5.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов проведення навчального процесу у відділенні;

2.5.3 розробляє інструкції з охорони правці під час проведення занять, а також періодично їх переглядає (1раз на 5 років);

2.5.4 проводить з кожним працівником інструктаж з охорони праці, оформляє у журналі відповідно до типового положення;

2.5.5 організовує проведення з учнями інструктажів з охорони праці;

2.5.6 бере участь у адміністративно - громадському контролі стану охорони праці у підрозділі;

2.5.7 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;

2.5.8 повідомляє керівника та особу, відповідальну за питання ОП про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально - виховного процесу;

2.5.9 бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що привели до нещасного випадку.

2.6. На керівника гуртка покладається:

2.6.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, спортивного спорядження тощо;

2.6.2 проводить інструктажі з охорони праці з учнями;

2.6.3 терміново повідомляє директора і спеціаліста з охорони праці про кожний нещасний випадок, що стався з учнем під час проведення позапланової роботи, бере участь у розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;

2.6.4 розробляє інструкції з охорони праці під час проведення занять у гуртку, переглядає їх 1 раз на 5 років,

2.6.5 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчального процесу.

2.7. На вчителя покладається:

2.7.1 несе безпосередню відповідальність за безпечне проведення навчального процесу;

2.7.2 проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час проведення навчальних занять;

2.7.3 несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

2.7.4 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчального процесу;

2.7.5 надає першу медичну допомогу потерпілому;

2.7.6 інструктує учнів під час позакласних заходів з обов’язковою реєстрацією у спеціальному журналі;

2.7.7. веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

2.8. На головного бухгалтера (бухгалтера) покладається:

2.8.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділялись на виконання заходів колективного договору , угоди з охорони праці і заходів, що передбачені законодавством з охорони праці;

2.8.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, і готує довідку директору школи про фактичну витрату коштів на виконання робот.

2.9. На інспектора по кадрам покладається:

2.9.1 оформляє на роботу тільки тих осіб, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці і попередній медичний огляд, а також переводить на іншу роботу за висновками лікувальної установи;

2.9.2 направляє осіб, які влаштовуються на роботу, на попередній медогляд, а також на періодичний медогляд працюючих в умовах підвищеної небезпеки;

2.9.3 зберігає висновки медичного закладу про стан здоров’я осіб, які прийняті на роботу.

Розробив

Особа, відповідальна за ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ПОЛОЖЕННЯ

Про службу охорони праці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора №____

Від „___” _________200 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (2)

  Документ
  Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 4. Охорона праці в галузі

  Конспект
  Конспект лекцій містить лекції з курсу «Охорона праці в галузі». Тематика лекцій відповідає робочій програмі курсу. Кожна лекція розкриває ряд важливих питань, необхідних для зсвоєння курсу та подається у зручній для студентів формі.
 5. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Другие похожие документы..