Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95 (ОКЭР) (утверждён постановлением Госстандарта РФ от 27 декабря 1995 г. № 640, в ред. из...полностью>>
'Документ'
" Молодых мужчин, масса тела которых превышала принятые стандарты, в Спарте подвергали телесным наказаниям или изгоняли из города. А поваров, п...полностью>>
'Закон'
Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 N 280 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 337, утвердившего ...полностью>>
'Методические рекомендации'
Анохина И.А. Формирование культуры здоровья у детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении: Методические рекомендации....полностью>>

До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 2
до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. № 470

(лицьовий бік)

До державної податкової інспекції у _________________________________________


Відмітка про отримання ___________________________________________
(дата, підпис посадової особи)


Примірник ______

ЗАЯВА
про повернення сум податку на доходи із джерелом їх походження з України

I. Повна назва (прізвище) нерезидента (українською мовою)

Повна назва (прізвище) нерезидента (іноземною мовою)

Країна, з якою укладено міжнародний договір

Ідентифікаційний код нерезидента у країні, з якою укладено міжнародний договір

II. У разі коли заява заповнюється і подається за дорученням нерезидента посадовою (уповноваженою) особою:

повна назва (прізвище) посадової (уповноваженої) особи

адреса, номер телефону

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

для фізичних осіб

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

для юридичних осіб

III. Відомості про джерело доходів:

повна назва (прізвище) особи, яка виплатила доходи

адреса, номер телефону

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

для фізичних осіб

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

для юридичних осіб

сума отриманого доходу

сума утриманого податку відповідно до законодавства

ставка податку

%

сума податку за міжнародним договором

ставка податку

%

сума податку, яка підлягає поверненню

Додаток: на ______ арк.

(зворотний бік)

IV. Суму, яка підлягає поверненню, прошу перерахувати:

назва банку

рахунок

МФО

Заявляю, що:

зазначені доходи не пов'язані з діяльністю на території України через постійне представництво (постійну базу);

я (отримувач) маю (є) фактичне право на ці доходи.

Цим підтверджую достовірність зазначених даних.

Нерезидент (посадова (уповноважена) особа нерезидента)
______________________________________________________
(посада, прізвище)

Підпис ___________________ Дата __________ М. П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N433 (433-2001-п), регламент

  Регламент
  {У тексті Положення слова "Міністерство культури і мистецтв України" замінено словами "Міністерство культури і туризму України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N331 (z0693-06) від 23.
 2. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 3. Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року №1785 Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог закон

  Закон
  Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1 року №1785 "Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (із змінами), на виконання
 4. Кабінету Міністрів України від 04. 07. 2001 р. №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Згідно із закон

  Закон
  Видача ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики здійснюється Ліцензійною комісією МОЗ України згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до
 5. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

Другие похожие документы..