Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тезисы'
В последние годы загрязнение окружающей среды, наряду с социальными и экономическими проблемами, сыграло свою роль в массовом ухудшении здоровья насе...полностью>>
'Программа'
Компания Ernst&Young, Ассоциация независимых директоров и предпринимательское объединение «ОПОРА России» представляют программу «Собственник и менедж...полностью>>
'Лекция'
После смерти Дмитрия Донского в Москве стал править его сын Василий 1-й Дмитриевич (годы правления 1389-1425). В 1392-1393гг Василий 1-й присоединил ...полностью>>
'Документ'
Об утверждении административного регламента Администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предостав...полностью>>

Харківським Фондом Місцевої Демократії, є аналіз організації роботи органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями оренди І приватизації комунального майна. Аналізуючи закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОРЕНДА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В М. ХАРКОВІФізичні чи юридичні особи, що бажають укласти договір оренди комунального майна, подають відповідну заяву з пакетом документів в Управління. До заяви у відповідності зі ст. 9 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» може додаватися проект договору оренди, а також:

- для юридичних осіб: копії документів про державну реєстрацію, нотаріально засвідчені копії установчих документів, довідку про фінансово-господарську діяльність за останній рік, підтверджену податковим органом;

- для фізичних осіб: свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ліцензію (сертифікат), довідку з місця проживання, декларацію про доходи, підтверджену податковим органом.

У разі оренди цілісних майнових комплексів додатково подається:

 • декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб);

 • баланс підприємства за попередній рік (форма № 1);

 • звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма № 2);

 • звіт про фінансово-майновий стан за попередній рік (форма № 3);

 • техніко-економічне обгрунтування використання цілісного майнового комплексу.

Зазначені документи надходять начальнику Управління і передаються їм на розгляд у відділ маркетингу і менеджменту або відділ обліку майна. Управління протягом 10 днів має підготувати довідку щодо можливості (неможливості) передачі об’єкту в оренду. В цій довідці зазначається:

 • наявність в комунальній власності майна, яке відповідає вимогам заявника;

 • належність конкретизованого у заяві майна на правах оренди або іншому речовому праві іншим особам;

 • наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку осіб, яким комунальне майно надається відповідно до Порядку поза конкурсом, а саме комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій;

 • існування інших обмежень щодо конкретизованого заявником комунального майна, які унеможливлюють надання його в оренду (включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, передача об’єкту комунальної власності під заставу тощо);

 • наявність раніше поданих заяв щодо оренди конкретизованого заявником об’єкту.

При цьому і Порядок, і відповідний наказ Управління передбачають, що загальний термін розгляду заяви від дня її реєстрації до повідомлення заявника про результати розгляду не повинний перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, якщо не надійшли інші заяви на той самий об’єкт.

Відділ маркетингу і менеджменту (відділ обліку майна) розглянуті матеріали передає в загальний відділ, де вони проходять реєстрацію, і направляються в комунальне підприємство «Харківський міський науково-консультативний правовий центр». Дане комунальне підприємство направляє запити в головні управління виконавчого комітету Харківської міської ради та у відповідний виконавчий комітет районних у м. Харкові рад.

Відповідно до пункту 2.2 Порядку у випадках, коли орендується нерухоме майно (будівля, будинки, приміщення) для розміщення об'єктів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку міста - підприємства й установи, діяльність яких спрямована на забезпечення територіальної громади м. Харкова послугами на рівні гарантованих державою мінімальних стандартів, а також діяльність яких буде сприяти подальшому розвитку соціальної й економічної інфраструктури міста (установи охорони здоров'я, освіти, підприємства комунального господарства, установи культури, підприємства торгівлі, побуту, суспільного харчування, промислові об'єкти) необхідно узгодження відповідних головних управлінь виконавчого комітету Харківської міської ради і виконавчих комітетів районних у м. Харкові рад, на території яких розташований об'єкт оренди.

Головні Управління і райвиконкоми протягом десяти робочих днів з моменту одержання запитів розглядають їх і направляють свої пропозиції щодо передачі майна в оренду в комунальне підприємство “Харківський міський науково-консультативний правовий центр”.

Якщо в зазначений термін пропозиції від головних управлінь і райвиконкому не надійшло, то передача майна в оренду вважається погодженою.

Відмова головних управлінь чи райвиконкому щодо передачі майна в оренду не зупиняє розгляд заяви. При цьому відмова повинна бути мотивованою.

Управління комунального майна і приватизації:

- при оренді нерухомого майна направляє запит в комунальне підприємство “Харківське міське бюро технічної інвентаризації” про можливість виготовлення технічного паспорта на відповідне приміщення;

- проводить оцінку майна, якщо майбутній орендар уклав договір оцінки з комунальним підприємством;

- затвердження результатів експертної оцінки;

- підготовка висновку і проекту розпорядження міського голови про передачу в оренду майна, погоджує його з юридичною службою Харківської міської ради і передає до Управління для направлення міському голові для ухвалення остаточного рішення.

При направленні проекту розпорядження міському голові Управління пропонує термін оренди з урахуванням пропозицій головних управлінь і райвиконкому, фінансового стану (платоспроможності) заявника, призначення об'єкта оренди і його місце знахождення відповідно до генерального плану міста.

Після видання розпорядження міського голови Управління письмово повідомляє заявника про згоду на укладання договору оренди комунального майна, а у випадку відхилення заяви – направляє заявнику відмову у письмовій формі.

У Положенні також указується, що при наявності заяв про оренду комунального майна від двох чи більш фізичних чи юридичних осіб, відсутності погоджених пропозицій головних управлінь і райвиконкомів, рішення про передачу в оренду такого майна приймається винятково на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В М. ХАРКОВІ

П

Заява з пакетом документівРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Комунальне підприємство готує довідку по обстеженню приміщення


Управління комунального майна і приватизаціїВідділ перетворення форм власності (далі – “виконавець”)
Немає довідки


Є довідка, але із зауваженням


Є довідка


Не пройшло 1 рік оренди


Лист про надання довідки


Лист про виконання зобов’язань


ВідмоваЗапитиУправління архітектури


Управління житлового господарства


ЖЕО району


Депутат міськвиконкому


Обласне управління архітектури, якщо об’єкт пам’ятник архітектури


Райвиконком

Так


Ні (обґрунтовано)

Зняття питання з розгляду


“Виконавець” – готує проект рішення сесії за 25 днів


Постійна комісія


Постійна комісія


Постійна комісія


Постійна комісія


Постійна комісія


Постійна комісія

Так


Ні

Питання зняте


Сесія міськради (1 раз в 2 місяці)ТакНіПитання зняте
Протокольна частина оформлює рішення

Комунальне підприємство оформлює документи


Заявник збирає додаткові документи + оновлює паспорт в МіськБТІ


Наказ на оцінку (оцінка на останню дату місяця)
Проведення оцінки (протягом 2 місяців)
Затвердження оцінки (після затвердження оцінки і до підписання договору купівлі-продажу – 6 місяців)Оцінщик подає


Виконавець візує


Юридичний відділ візує


Начальник управління затверджує

Комунальне підприємство готує документи для заключення договору купівлі-продажуВідділ обліку комунального майна готує довідку про прийом об’єкту в комунальну власність


Начальник управління підписує лист в МіськБТІ і довідку


МіськБТІЮридичне управління міськвиконкому


Розпорядження на міського голову про реєстрацію об’єкту комунальної власності за територіальною громадою
Управління комунального майна і приватизації


Юридичне управління міськвиконкому
Міський головаМіськБТІ видає свідоцтво про реєстрацію об’єкта комунальної власності, робить виписку з реєструУправління комунального майна і приватизаціїМіськБТІ


Міський голова


Комунальне підприємство готує проект договору і направляє його на візування


Виконавець


Бухгалтерія


Розрахунковий відділ


Юридичнийй відділ


Відділ маркетингу і менеджменту
Управління комунального майна і приватизації підписуєЗагальний відділ реєструВиконавецьНотаріусВиконавецьОформлення акту прийому-передачіБухгалтерії про сплатуКомунальне підприємство Свідоцтво на право власностіРозрахунковий відділВиконавецьНачальник Управління комунального майна і приватизації підписуєВиконавецьВласникМіськБТІ реєструє пакет документівПриватизація комунального майна здійснюється в м. Харкові відповідно до Програми приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2003-2006 р.р., затвердженої рішенням XIII сесії Харківської міської ради ХХІV скликання від 30.04.2003 р. № 75/03, яка відповідає Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)» та іншим нормативним актам що регулюють питання власності в Україні.

Основною метою приватизації є:

- реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи;

- сприяти подальшому розвитку інфраструктури м. Харкова шляхом збільшення частки приватних власників, які мають довгострокові інтереси в розвитку об’єкта, що приватизується, здійснюють ефективне управління їм і сприяють створенню соціально орієнтованої ринкової економіки;

- підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом створення конкурентного середовища;

- сприяння процесу стабілізації фінансового стану підприємств, розташованих на території м. Харкова;

- підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від приватизації;

 • підвищення зацікавленості інвесторів в інфраструктурі м. Харкова;

 • поліпшення соціально-економічного стану населення м. Харкова.

Відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова здійснюється на підставі рішення сесії Харківської міської ради. Продавцем об’єктів приватизації є Харківська міська рада від імені територіальної громади міста в особі Управління комунального майна і приватизації Харківської міської ради (далі – Управління).

У відповідності з рішенням Харківської міської ради Управлінню доручено у встановленому законодавством порядку укладати договори купівлі-продажу на об'єкти, що знаходяться в комунальній власності м. Харкова і підлягають відчуженню:

- шляхом викупу орендарями за умови відсутності заборгованості по орендній платі і комунальних платежах;

- на конкурсній основі (на конкурсі чи на аукціоні).

Програмою приватизації об'єктів комунальної власності м. Харкова затверджений також перелік об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації.

Об'єктами, що належать територіальній громаді м. Харкова, і підлягають приватизації, є об'єкти комунальної власності, у тому числі цілісні майнові комплекси і їхній структурні підрозділі, передані в оренду, що класифікуються на 5 груп. Класифікація об’єктів приватизації здійснюється з метою раціонального та ефективного застосування способу приватизації.

Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

- фізичні особи (громадяни України, іноземні особи, особи без громадянства);

- юридичні особи, що зареєстровані на території України;

 • юридичні особи інших держав.

Не можуть бути покупцями:

- юридичні особи, в майні яких є частка державної чи комунальний власності, що перевищує 25%;

- органи державної влади і місцевого самоврядування;

- працівники державних органів і органів місцевого самоврядування.

Позитивним в Програмі приватизації є здійснення управління приватизацією комунального майна на принципах індивідуальної приватизації. Такий підхід дозволяє Управлінню:

- враховувати індивідуальні особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану підприємства, його позиції на ринку, місця в ланці створення вартості, кон’юнктури ринків для досягнення максимального економічного ефекту від продажу об’єкта приватизації;

- залучати до приватизації покупців зі встановленням для них кваліфікаційних вимог;

- остаточно визначати умови продажу, виявляти і усувати перешкоди приватизації, розробляти пропозиції регуляторних заходів.

Ініціатива щодо приватизації об’єкта може виходити як від Управління, так і від юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями згідно з законодавством.

Для включення об'єкта комунальної власності в Програму приватизації об'єктів комунальної власності м. Харкова, покупець повинний подати до Управління заяву про включення майна в один з переліків, передбачених додатками до Програми і визначити спосіб приватизації відповідно до Програми. Одночасно покупець звертається у комунальне підприємство за довідкою про обстеження конкретного об’єкта, його технічного стану, виконання орендарем умов договору оренди та інше. Така довідка має бути підготовлена на протязі 5 робочих днів

Управління передає подану заяву до відділу перетворення форм власності (далі - відділ), який за наявності довідки комунального підприємства розсилає запити до: виконавчого комітету районної в м. Харкові ради, на території якої знаходиться об’єкт; управління житлового господарства; управління містобудування та архітектури; управління культури Харківської обласної державної адміністрації, якщо об'єкт є пам’яткою архітектури; управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, якщо об'єкт є пам’яткою архітектури; депутат Харківської міської ради виборчого округу, на території якого знаходиться об’єкт приватизації (таке узгодження має рекомендаційний характер); об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо таке створено в будинку, в якому знаходиться об’єкт.

Відповідь на запит розглядається протягом 30 робочих днів з моменту його одержання. Не надання відповіді у 35-ти денний термін дає підстави вважати умови приватизації узгодженими, за винятком управлінь обласної державної адміністрації. У разі отримання обгрунтованої відмови або наявності судових спорів щодо об’єкту, Управління має право відкласти розгляд питання до усунення цих причин.

Після надходження погоджень, Відділ узагальнює матеріали і направляє їх на розгляд постійних депутатських комісій Харківської міської ради. При позитивному висновку постійних комісій, Управління, у випадках відсутності інших основ для відмовлення в приватизації, готує проект рішення Харківської міської ради про включення майна в переліки об'єктів приватизації, передбачені додатками до Програми. Після затвердження на сесії Харківської міської ради переліків об’єктів, що підлягають приватизації, Управління здійснює заходи щодо реєстрації заяви про приватизацію та проведенню оцінки комунального майна до чинного законодавства про приватизацію.

Таким чином Програма приватизації детально регламентує процес приватизації комунального майна лише до етапу затвердження сесією міської ради, однак на цьому процедура не закінчується. Як видно із наведеної схеми процес приватизації після прийняття відповідного рішення сесією передбачає наявність значної кількості інших етапів, проходження яких (зокрема, терміни їх проходження) чітко не визначено. Це, безумовно є суттєвим недоліком Програми.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 2. А. М. Куліш Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України

  Документ
  3 Організаційно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією Розділ 3 Особливості правового статусу органів правоохоронної системи України 3.
 3. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 4. В. О. Серьогін державне будівництво (1)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 5. В. О. Серьогін державне будівництво (2)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник

Другие похожие документы..