Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В рукописях знаменитого алхимика Альберта Великого (XIII в.) этот минерал называется «магнезия». В XVI в. встречается уже название «манганезе», котор...полностью>>
'Урок'
Игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей. Огромное значение игре как воспитательному средству придавал А. С. Мак...полностью>>
'Урок'
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои. Прототип. Выражение авторской позиции. Выявление уровня литературного развития учащихс...полностью>>
'Документ'
Элективный курс – «Живая математика» предназначен для обучения решению задач, не входящих в обязательную программу изучения математики для учащихся 5...полностью>>

Харківським Фондом Місцевої Демократії, є аналіз організації роботи органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями оренди І приватизації комунального майна. Аналізуючи закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підсумки соціологічного опитування щодо

відношення населення м. Харкова до якості послуг, які надає влада

Соціологічне дослідження ставлення населення м. Харкова до якості отримуваних управлінських послуг і органів та установ, що їх надають, проводилось у 2003 р. Харківським Фондом Місцевої Демократії в рамках проекту “Вдосконалення системи надання управлінських послуг населенню в місті Харкові”.

Як мету дослідження його учасники розглядали сприяння Харківським міській раді, міськвиконкому та обласній державній адміністрації в удосконаленні процедури надання управлінських послуг.

Реалізуючи дане дослідження, учасники прагнули не критикувати діяльність місцевих органів влади і державних підприємств та установ, що надають такі послуги, а допомогти їм виявити недоліки в їх діяльності щодо надання управлінських послуг, прослідкувати тенденцію у настроях мешканців Харкова щодо цього питання.

При розробці програми експертної оцінки якості отримуваних управлінських послуг і органів та установ, що їх надають, автори використали елементи програми проекту “Голос громадськості”, який було реалізовано у 2000 році в м. Івано-Франківськ Асоціацією Економічного Розвитку Івано-Франківщини і Міжнародним Центром Перспективних Досліджень за сприяння Канадського Агентства Міжнародного Розвитку.

Харківський Фонд Місцевої Демократії вдався до використання елементів програми згаданого проекту з метою здійснення, після проведення соціологічного дослідження в м. Харкові, порівняльного аналізу ставлення населення різних регіонів України до механізмів надання управлінських послуг і їх якості, а отже виявлення існуючих в цій сфері тенденцій.

Характеристика вибірки

Випадкова вибірка опитування становила 300 чоловік і була розроблена, виходячи із необхідності задоволення представництва по показниках статі, віку і освіти. Серед опитаних жінки становлять 57, 2%, чоловіки – 42,8%.

Діаграма 1 – Розподіл респондентів за віком, (%)

За рівнем освіти вибірка респондентів представлена усіма віковими категоріями.

Діаграма 2 – Розподіл респондентів за рівнем освіти, (%)

Діаграма 3 – Відносний рівень добробуту респондентів, (%)

Діаграма 4 – Соціальний стан респондентів, (%)

Користування послугами

Найчастіше населення користується послугами міської поліклініки, ЖЕК, Водоканалу, Газконтори, Обленерго, Пошти, Теплових мереж, Телефонного вузла.

Діаграма 5 – Користування послугами установ

міського підпорядкування, (%)

Діаграма 6 – Користування послугами установ обласного підпорядкування, (%)

В середньому більше ніж кожен другий з опитаних 1-3 рази за рік відвідав Водоканал, ЖЕК, Газконтору, ТеплоВІ МЕРЕЖІ, Обленерго, СОБЕЗ. Досить рідко відвідують ВВІР, митниці, міліції, суду, податкової інспекції, ДАІ.

Якість послуг та проблеми з їх наданням

За якістю послуг, які надаються населенню, заклади розмістилися наступним чином:

Діаграма 7 – Оцінка якості послуг (за 5-бальною системою)

З діаграми видно, що найменше населення задоволене якістю послуг ЖЕК, Міліції, ДАІ, ВВІР, СОБЕЗ. Проте, якщо порівняти середні оцінки якості послуг за п’ятибальною шкалою, то найкраща (заклади культури, УТЕЛ, пошта – 3,2-3,12) відрізняється від найгіршої (ЖЕК – 2,2) всього на 1 бал. Більш оптимістичну оцінку отримали школи, дитячі садки, заклади культури, банківська сфера, УТЕЛ, послуги зв’язку.

Найбільше проблем протягом останнього року опитаним спричинили ЖЕК, Обленерго, Теплові мережі, Водоканал. Респонденти зазначають, що як правило, отримання відповідної послуги у вказаних установах, потребує від них ставати у чергу на прийом за 1-2 години до відкриття установи, але навіть за цієї умови громадяни вимушені перебувати у чергах на протязі від 1 години до 6 годин, а інколи повторно приходити наступного дня. Крім того опитувані вказували як на недолік, що окремі структурні підрозділи установ, розміщуються в різних районах міста, що додатково ускладнює отримання послуг, якщо це вимагає узгодження інформації між структурними підрозділами установ. Відсутність проблем означило ­­­­­42% опитаних, інші опитувані визначила своє ставлення наступним чином:

Діаграма 8 – Співвідношення закладів, що спричинили найбільше проблем населення (%)

Проте не слід в такій же послідовності визначати відповідні заклади як проблемні, оскільки респондент оцінює проблему за їх наслідками для себе, виходячи з пріоритетності певної послуги. При зверненні опитаних громадян, які мали проблеми до відповідних закладів, не відчули ввічливості третина громадян. Серед трьох закладів, які відвідуються населенням найчастіше і спричиняють найбільше проблем (особливо за фізичними наслідками), відсотки відповідей з оцінками ввічливості працівників та їх бажання допомогти зображені в таблиці:

Таблиця 1 – Оцінка ввічливості працівників установ та їх бажання допомогти, (%)

Ввічливість

Бажання допомогти

Дуже погано

Скоріше погано

Важко сказати

Скоріше добре

Не від-повіли

Дуже погано

Скоріше погано

Важко сказати

Скоріше добре

Не від-повіли

ЖЕК

13,6

35,5

30,9

17,8

2,2

9,1

50,2

29,4

9,3

2,0

Теплові мережі

12,2

34,8

29,7

21,0

2,3

10,1

44,6

33.3

9,7

2,3

Водоканал

11,8

39,3

28,6

16,9

2.4

11,5

48,7

28,7

8,7

2,4

Як показують дані з таблиці, майже половина опитаних (49,1%) дало оцінку ввічливості працівників ЖЕК як “дуже погано” і “скоріше погано”. 47% такими же чином оцінила працівників Теплових мереж. Середні оцінки ввічливості працівників Водоканалу – 51,1%. Ще гіршими є показники щодо бажання працівників цих установ допомогти громадянам.

Динаміка якості послуг

За оцінкою населення, якість усіх без виключення послуг державних установ погіршилась, причому оцінка громадян у цьому є досить однорідною:

Діаграма 9 – Відсоток тих, хто забезпечив покращення

послуг установ міського підпорядкування

Діаграма 10– Відсоток тих, хто забезпечив покращення

послуг обласного підпорядкування порівняно з 2000 р., (%)

Основною причиною такої динаміки є байдужість посадових осіб та небажання змінювати існуючі бюрократичні процедури. Серед опитаних майже третина відзначили, що проблеми державних установ у наданні ефективних послуг громадянам є не сприйняття ними закріпленої в Конституції України ідеї щодо службового призначення держави і її органів по відношенню до суспільства і особистості, корумпованість та зловживанням владою.

Діаграма 11– Відсоток ствердних відповідей щодо причин

неефективності послуг державних установ, (%)

Неофіційні платежі

52% з тих, хто відповіли на запитання про неофіційні платежі, (тільки 27% опитаних) доплачували співробітникам відповідних закладів для того, щоб вирішити свою проблему. При цьому більшість із тих, хто платив є люди з вищою та середньою освітою.

Найрідше це вимагалось чиновником (25%) і найчастіше відбувалось за порадою інших людей (49%). Із тих, хто робив це за власною ініціативою було більше жінок, людей молодшого (26-35 років) віку і зростаючого рівня освіченості (вища, середня спеціальна). На ініціативу чиновника відповіли охочіше жінки 36-45 років. При цьому розмір хабара найчастіше не перевищував 50 грн., (хоча в поодиноких випадках опитувані вказували на суми еквівалентні від 2000 до 5000 $ USD). В середньому хабар складав біля 20 грн.

Діаграма 12 – Ствердні відповіді на питання про неофіційну

доплату для отримання послуги, (%)

Розгляд скарг

Питання щодо оскарження недобросовісних послуг отримали такі відповіді респондентів: з 81% опитаних, які дали відповідь на це запитання, 68% вказали, що знають куди скаржитись і 32% вказали на свою необізнаність щодо цього. Проте, серед усіх, хто знає куди скаржитись, 87% ніколи цього не робили. Більше третини опитаних залишилась задоволеною розв’язанням скарги, хоча це є більша кількість ніж та частина опитуваних, що сподівались на вирішення проблеми. Очевидно, що таке низьке очікування ефективності оскарження незадовільних послуг пояснюється відсутністю механізму контролю за наданням послуг та зневірою у можливість отримання позитивного вирішення проблеми після її оскарження (56%). Тільки 8% респондентів, за скаргами яких рішення прийняте не було, не знали як оскаржити дії співробітників закладу, які надали незадовільну послугу і 13 % не мали часу це зробити.

Діаграма 13 – Співвідношення результатів вирішення проблем (%)

Загальні враження

“Найпопулярнішими” для спілкування залишаються в основному підпорядковані місту заклади, а саме:

Діаграма 14 – якість обслуговування закладами міського підпорядкування

(за 5-бальною шкалою)

Серед закладів міського підпорядкування ще раз низьку якість послуг підтвердили ЖЕК, міські поліклініки і лікарні, СОБЕЗ, Водоканал.

Діаграма 15 – Якість обслуговування закладами обласного підпорядкування

Серед закладів обласного підпорядкування найкращу оцінку якості послуг отримали Банки, податкова інспекція, УТЕЛ. Найгірші послуги асоціюються швидше з правопорушеннями і оцінкою цих правопорушень з боку силових структур.

Окрім того, опитуваним пропонувалось оцінити за 5-ти бальною шкалою ефективність діяльності місцевих владних інститутів щодо організації надання управлінських послуг.

Діаграма 16 - ефективність діяльності місцевих владних інститутів

(за 5-бальною шкалою)

Як свідчать наведені дані показники ефективності у діючої місцевої влади не високі. Від 2 до 5% опитуваних діяльність місцевих органів влади охарактеризували як «цілком ефективну». В категорії «майже ефективна» з’явились певні варіації в залежності від органу влади. 19% як таку охарактеризували діяльність міськвиконкому, від 12 до 14 % обласної державної адміністрації і міської ради.

Переважна більшість органів влади, згідно оцінки експертів, діють «десь ефективно, десь ні». Останнє, перш за все, стосується обласної державної адміністрації (55%), міської ради (45%).

Висновки

1. Відносний рівень добробуту 2/3 родин за оцінкою опитаних не досягає помірного рівня і основна маса населення бажає більш ніж потроїти свій місячний доход для того, щоб досягти бажаного життєвого рівня.

2. Найчастіше населення користується послугами міської поліклініки, ЖЕК, Газконтори, Водоканалу, Обленерго, Пошти, Теплових мереж, серед яких частина підприємств обласного підпорядкування. Пересічний громадянин сприймає ці послуги як муніципальні і відповідно негативні враження від їх низької якості спрямовує на адресу міської влади - міськвиконкому, яка практично не має впливу на роботу цих закладів.

3. Якість надання послуг державними установами та підприємствами є надзвичайно низькою і в середньому не перевищує 2,7 по п’ятибальній шкалі, а серед п’яти найчастіше відвідуваних закладів: поліклініки, Водоканал; ЖЕК; Газконтора; Обленерго; Теплові мережі.

4. Найбільше проблем завдають жителям міста ЖЕК, Теплові мережі, Водоканал, СОБЕЗ та Обленерго. Кожен 4-й-5-й громадянин, який переступає поріг цих організацій, звертається туди з приводу проблем, які ці ж організації створюють, та незадовільної якості їх послуг.

5. У 6 з 10 випадків державні заклади та установи не виконують ними ж встановлені нормативи роботи, особливо що до строків і порядку надання послуг.

6. Неофіційні платежі були одним з непопулярних питань для відповіді. Однак все ж вдалось з’ясувати, що кожен шостий здійснював додаткові законодавчо не передбачені платежі для того, щоб вирішити свої проблеми. І хоча сума хабара була, як правило, не надто великою, викликає занепокоєння те, що давали хабарі представники усіх категорій опитуваних, не виключаючи людей з вищою освітою і головне, що далеко не завжди з ініціативи чиновників. Це свідчить про деформацію правової свідомості значної частини населення. Отже, необхідно прагнути до підвищення рівня правової свідомості як тих, хто надає послуги, так і громадян та суспільства в цілому.

7. Усі без виключення послуги установ, включених у дослідження, погіршились останнім часом і основною причиною такої динаміки є не сприйняття співробітниками державних органів, підприємств і установ конституційного положення, відповідного до якого держава, її організації і державні службовці повинні розглядати свою діяльність як таку, що спрямована на забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян і суспільства в цілому; байдужість посадових осіб та небажання змінювати існуючі бюрократичні процедури. Серед опитаних, третина відзначили також, що проблеми державних установ у наданні ефективних послуг громадянам є наслідком свідомої корумпованої поведінки та зловживання владою.

На сьогодні як представники державної влади, так і підприємці одностайні у своїх висновках щодо визначення перешкод розвитку в Україні здорової ринкової економіки.

Як вітчизняні, так і зарубіжні підприємці постійно вказують, що корупційні стосунки з представниками державної влади в Україні є більш надійним способом застрахувати свій бізнес від ризиків, які породжує нестабільна державна політика.

Зі свого боку Президент України неодноразово в своїх виступах визнавав головними перешкодами на шляху розвитку підприємництва зловживання державною владою, хабарництво і корупцію. Під час свого виступу на урочистих зборах, присвячених 12-тій річниці незалежності України Леонід Кучма визнав, що громадяни України сьогодні інколи бояться не стільки бандитів, скільки злочинців у погонах. Особливу небезпеку, на думку Президента, становлять корупціонери і особливо із силових структур, які прикриваючись своїм посвідченням, допомагають псевдо-бізнесменам розправлятися зі своїми конкурентами. На жаль, констатував Президент, керівництво правоохоронних установ не змогло самостійно, без втручання зовні, подолати корупцію в своїх рядах.

Реальними наслідками проголошеної Президентом України антикорупційної кампанії на сьогодні поки що є переважно масові кадрові зміни, які торкнулися як міністрів, так і їх заступників, голів обласних і районних державних адміністрацій, керівників обласних управлінь міліції, юстиції, податкових інспекцій.

Однак ефективність розпочатої кампанії може викликати сумніви. Слабким місцем нинішньої антикорупційної кампанії є те, що державна влада не звернулася за підтримкою і відповідно може її не отримати зі сторони громадянського суспільства і таких його дієвих інститутів, як бізнес і засоби масової інформації. Це слід визнати стратегічною помилкою влади, оскільки за даними соціологічного опитування в Харківській області, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології в рамках проекту “Питання доброчесності”, 70 % респондентів вважають такий інформаційно-освітницький захід, як “Широке висвітлення в засобах масової інформації випадків корупційних дій”, поряд з “введенням більш суворого покарання за корупцію” (75 %) і “відміною недоторканості суддів і депутатів” (75 %) як найефективніший захід боротьби з корупцією.

Хоча за викорінення корупції виступає переважна більшість українського суспільства, після виступу Президента України жодне об’єднання підприємців, жодна політична партія або громадська організація не висловилося на підтримку ініціативи влади, не запропонували власних технологій боротьби з цим явищем. Це дає підстави говорити, принаймні обговорювати проблему існування або відсутності в Україні соціального замовлення на боротьбу з корупцією, без якого реальної боротьби з цим явищем бути не може. Змінити ситуацію з корупцією в Україні за допомогою виключно репресивних засобів неможливо. З моменту проголошення незалежності державна влада робила ставку саме на проведення кампаній, видання в більшій мірі декларативних актів, використання репресивних засобів. Однак істотних, помітних кожному громадянинові і суспільству в цілому зрушень в питанні протидії корупції не отримано.

Причин існування корупції багато. Так, поширенню корупції серед посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування певним чином сприяє недосконале законодавство.

Слід також пам’ятати і про існуючу практику видачі дозволів на здійснення різних видів підприємницької діяльності численними державними органами та організаціями. За статистикою в Україні існує біля 1200 органів та організацій, які займаються такою діяльністю. Аналіз такої практики дає підстави говорити про існування в Україні, так званої, “неорганізованої корупції” бюрократичного апарату. Специфіка даного виду корупції полягає в тому, що повноваження на видачу дозволів зосереджено в руках низки відомств, кожне з яких поводиться як монополіст. З метою збільшення прибутку кожне відомство встановлює максимально великі ціни на видачу таких дозволів. При цьому, оскільки відсутня координація їх діяльності, то кожне відомство прагне встановити високу ціну. Як наслідок, попит на одержання кожного наступного дозволу зменшується, а відтак потенційно зменшуються прибутки і кожного наступного чиновника. В результаті неорганізованої корупції бізнесмен страждає набагато більше аніж у випадку з “організованою корупцією”, оскільки він не в змозі виплатити хабарі для отримання всіх дозволів, а відтак відкрити свою справу і отримувати прибутки, відповідно і сплачувати податки.

Певні труднощі для розвитку бізнесу, на думку підприємців, породжує і не передбачувана поведінка державних контролюючих органів. Існуюча регулятивна система досі ще дозволяє контролюючим органам подекуди діяти на свій розсуд, що також створює сприятливе підгрунтя для корупції.

Корупційні зв’язки активно використовуються і для ведення недобросовісної конкуренції, що також підриває процес становлення в Україні ринкової економіки. Серед таких поширених способів ведення нечесної конкуренції як зниження цін з метою розорити конкурента, підписання монополістичних угод, зумисні неплатежі або зволікання з платежами конкурентам тощо, особливо слід виділити таємну змову між підприємцем і державними контролюючими органами щодо використання останніх як каральної сили проти свого конкурента, що є наочним проявом корупції.

Корупція є надзвичайно небезпечним за наслідками суспільним явищем. Шкода, яку зазнає суспільство і держава від корупції, може набувати різних проявів:

 • підрив довіри з боку окремих громадян і суспільства в цілому до окремих посадових осіб, державних органів і держави в цілому. Корупція і породжені нею наслідки призводять, зокрема, до нездатності державних інституцій забезпечити в повному обсязі захист прав, свобод і законних інтересів громадян і їх об’єднань, реалізацію низки базових положень Конституції України, викладених в статтях 1, 3, 8, 13, 24, 41, 42, 46, 47, 49, 53. Це в свою чергу породжує зневагу і недовіру до держави, цинізм, апатію, скептицизм у значної частини населення щодо здійснюваних реформ, почуття ностальгії за радянським минулим і авторитарними формами управління у певних прошарків суспільства, відтік частини виборчого електорату до радикальних політичних сил. В останньому випадку суспільству може нав’язуватися думка про те, що демократія нездатна подолати корупцію і більш того, вона особлива уразлива по відношенню до неї. Насправді, розвитку корупції сприяє існування політичної монополії, тоді як реальна конкуренція політичних сил здатна зруйнувати таку монополію, а також стимулювати, захищати і впроваджувати в життя громадянську позицію щодо корупції;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 2. Явність формування інших інститутів територіального місцевого самоврядування, у яких мають бути зрозумілі та діючі виконавчі, законодавчі та судові повноваження

  Закон
  Програма діяльності «Служби економічної безпеки» в Україні не є декларацією, це перш за все програма дій усіх громадян які мають сили та гідність виконати перехід від Радянської влади, яку чомусь так названі «демократи» вважають «ліберально-демократичною
 3. На рівні місцевого самоврядування

  Книга
  Що має знати депутат місцевої ради. Книга 3. Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник - К.: ІПО, 2011.
 4. В. О. Серьогін державне будівництво (1)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 5. В. О. Серьогін державне будівництво (2)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник

Другие похожие документы..