Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Защита прав потребителей – понятие, недавно вошедшее в нашу действительность. Работы по ее правовому и организационному обеспечению выдвинули ее в чи...полностью>>
'Закон'
Городской округ город Агидель Республики Башкортостан – муниципальное образование (далее – Городской округ) органы местного самоуправления которого о...полностью>>
'Календарно-тематическое планирование'
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к лит...полностью>>
'Документ'
«Технологии, научно-техническое и информационное обеспечение в образовании, экономике и производстве региона»: материалы X международной научно-прак­...полностью>>

Харківським Фондом Місцевої Демократії, є аналіз організації роботи органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями оренди І приватизації комунального майна. Аналізуючи закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

забезпечення надійної охорони державного кордону, перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, предметів контрабанди, зокрема наркосировини, зброї, боєприпасів та інших засобів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

б) здійснити із залученням фахівців Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України перевірки всіх комерційних структур, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном (у першу чергу в країнах Шенгенської угоди). Звернути увагу на додержання умов ліцензування цього виду діяльності, наявність у підприємців відповідних договірних відносин зі службами працевлаштування країн-роботодавців, обізнаність підприємців із порядком та умовами працевлаштування у зазначених країнах тощо. В разі виявлення порушень притягнути шахраїв і членів організованих злочинних угруповань до передбаченої законом відповідальності, вжити вичерпних заходів до встановлення місця перебування громадян України, які для працевлаштування або з іншою метою виїхали за кордон і використовуються там з порушенням закону, та повернення їх на Батьківщину;

в) зосередити зусилля на знешкодженні організованих злочинних угруповань, які використовують кримінальні доходи для приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу, вугледобувної та металургійної промисловості, сфери обслуговування та інших прибуткових сфер економіки, виявляти та припиняти злочини, які вчиняються під час здійснення підприємствами, які є економічною основою злочинних угруповань, фінансово-господарських операцій в офшорних зонах;

г) перевірити в установленому порядку виконання положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 року N 367 ( 367/98 ), у частині передачі керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх заступниками, депутатами на час перебування на цих посадах у довірче управління під гарантії держави належних їм часток (пакетів) акцій у статутному капіталі суб'єктів господарювання.

9. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній митній службі України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України:

проаналізувати виконання міжнародних договорів України щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

розробити з урахуванням міжнародного досвіду міжвідомчі заходи щодо підвищення ефективності використання форм міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

удосконалити взаємодію правоохоронних органів з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол) у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, посилити роль та відповідальність працівників Національного бюро Інтерполу за виконання покладених на них обов'язків.

10. Державній податковій адміністрації України, Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Національному банку України:

перевірити законність джерел походження коштів, що залучаються для формування статутних капіталів банків та інших фінансових установ;

проаналізувати ефективність протидії легалізації (відмиванню) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом організованими злочинними угрупованнями з використанням фінансових установ та інших комерційних структур, зареєстрованих в офшорних зонах;

ужити заходів щодо закриття каналів незаконного відтоку капіталів за кордон.

11. Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству юстиції України розробити систему захисту малого і середнього бізнесу, заощаджень капіталів та інших об'єктів приватної власності від злочинних посягань, а також від протиправного втручання в підприємницьку діяльність державних та недержавних органів.

12. Фонду державного майна України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України за участю Генеральної прокуратури України забезпечувати жорсткий контроль за виконанням умов кожного договору купівлі-продажу стратегічно важливих об'єктів, запобігати фактам приватизації через компанії, зареєстровані в офшорних зонах, як форму приховування реальних власників, джерел походження коштів і ухилення від сплати податків.

13. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України разом із Міністерством фінансів України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, Національним банком України з метою подолання процесів тінізації економіки розробити державну програму розвитку ринкової інфраструктури в Україні та подати її на розгляд в установленому порядку.

14. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити програми правових, організаційних заходів щодо детінізації економіки, припинення криміналізації економічної сфери, захисту фінансової та банківської систем, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів від злочинних посягань;

забезпечити додержання законодавства в бюджетній сфері, вжити заходів щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню, нецільовому використанню бюджетних коштів та попередити керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних промислових підприємств про персональну відповідальність за наведення порядку у здійсненні фінансових операцій, про недопущення розрахунків бюджетними коштами шляхом взаємозаліків та дисконтними векселями;

передбачити виділення коштів для матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, закупівлі сучасної спеціальної техніки для виявлення нових способів вчинення злочинів;

забезпечити розроблення та реалізацію щорічних заходів щодо посилення контролю за в'їздом і перебуванням на території України іноземців, осіб без громадянства та нелегальних мігрантів, насамперед у прикордонних регіонах, а також безумовне виконання вимог Законів України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) та "Про біженців" ( 2557-14 );

внести протягом першого півріччя 2003 року пропозиції щодо утворення єдиного центрального органу виконавчої влади - Державної міграційної служби України.

15. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, Міжвідомчому науково-дослідному центру з проблем боротьби з організованою злочинністю здійснювати моніторинг законодавства, міжнародного досвіду та сучасних тенденцій ведення боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

16. Кабінету Міністрів України:

а) розробити із залученням Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, за участю Верховного Суду України і Генеральної прокуратури України, з урахуванням зарубіжного досвіду:

Національну програму діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року та пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" з метою розширення повноважень органів державної влади у цій сфері;

механізм реалізації захисту працівників суду і правоохоронних органів, передбачаючи у Державному бюджеті України необхідні для цього кошти;

б) розглянути з метою економії бюджетних коштів питання щодо утворення на базі відділів по зв'язках з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій управлінь (відділів) з питань судової реформи, діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи.

17. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доповідати про виконання цього Указу щорічно до 15 січня та 15 липня.

18. Головному управлінню з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України забезпечити контроль за виконанням цього Указу.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року N 84/2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 2 червня 2003 р. N 323-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування

системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням

доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців,

та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби

з прихованням доходів від оподаткування та корупцією

На виконання статті 3 Указу Президента України від 4 лютого 2003 р. N 73 ( 73/2003 ) "Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави" затвердити план заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби з прихованням доходів від оподаткування та корупцією (додається).

Перший

віце-прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2003 р. N 323-р

ПЛАН

заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи

державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням

доходів особами, які претендують на зайняття посад державних

службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави,

посилення боротьби з прихованням доходів від оподаткування та корупцією

1. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції до проекту Закону України "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами", які б врахували вимоги Указу Президента України від 4 лютого 2003 р. N 73 ( 73/2003 ) "Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави", та проект звернення до Верховної Ради України про їх врахування і прискорення розгляду цього проекту.

Головдержслужба, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мін'юст.

До 1 липня 2003 року.

2. Розробити законопроекти про внесення змін до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про боротьбу з корупцією" та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо:

1) визначення переліку осіб, які повинні подавати декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, свій і членів своєї сім'ї майновий стан та декларацію про одержання додаткових доходів від викладацької, наукової і творчої діяльності;

2) зобов'язання осіб, уповноважених на виконання функцій держави, подавати у разі отримання письмової вимоги органу державної податкової служби протягом 15 днів спеціальну (додаткову) декларацію з обґрунтуванням розміру сум та джерел походження доходів, використаних для придбання майна, оплати наданих послуг чи виконаних робіт, зазначених у такій вимозі;

3) здійснення органами державної податкової служби державного (фінансового) контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на придбання у власність майна (об'єктів нерухомості, транспортних засобів, коштовностей, антикваріату та творів мистецтва, валютних цінностей, цінних паперів), оплату наданих послуг та виконаних робіт, якщо вартість такого майна, наданих послуг або виконаних робіт перевищує 100 мінімальних заробітних плат;

4) установлення юридичної відповідальності:

осіб, зобов'язаних подавати декларації про доходи та інформацію про їх витрачання, за неподання або подання не в повному обсязі чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру;

державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за неподання або несвоєчасне подання відомостей про відкриття рахунків в іноземних банках;

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за неподання або несвоєчасне подання спеціальної (додаткової декларації);

керівників державних органів та підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які здійснюють операції або вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, наданням послуг і виконанням робіт, за порушення порядку подання відомостей про здійснення таких операцій особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

посадових осіб підприємств, установ та організацій, які виплачували доходи, за ненадання або несвоєчасне надання органам державної податкової служби відомостей про доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витрати, про відкриття їм рахунків у банках;

посадових осіб органів державної податкової служби за неналежне зберігання декларацій про доходи та спеціальних (додаткових) декларацій;

осіб, яким у результаті виконання службових обов'язків стала відома інформація, що міститься в декларації про доходи та спеціальній (додатковій) декларації, за розголошення зазначеної інформації без письмової згоди осіб, які їх подали, за винятком випадків, передбачених законом.

Головдержслужба, МВС, Державна податкова адміністрація, СБУ, Мінфін, Мін'юст.

Після прийняття Закону України "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами".

3. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо розширення повноважень спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і СБУ.

Головдержслужба, МВС, СБУ, Мін'юст.

Після прийняття Закону України "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами".

4. Розробити і затвердити форму декларації про доходи та спеціальної (додаткової) декларації, передбаченої підпунктом 2 пункту 2 цього плану, та перелік осіб, які повинні подавати таку декларацію.

Головдержслужба, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мін'юст.

Після прийняття Закону України "Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами".

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15 травня 2003 р. N 270-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо посилення боротьби

з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік

На виконання статті 2 Указу Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367 ( 367/98 ) "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки" та Указу Президента України від 6 лютого 2003 р. N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією" затвердити план заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2003 р. N 270-р

ПЛАН

заходів щодо посилення боротьби з організованою

злочинністю і корупцією на 2003 рік

1. Розробити за участю Генеральної прокуратури і Верховного Суду України з урахуванням зарубіжного досвіду проект Національної програми діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року та пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" з метою розширення повноважень органів державної влади у цій сфері.

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою

злочинністю, МВС, СБУ, Мін'юст, Головдержслужба.

II квартал.

2. Розробити форму спеціальної (додаткової) декларації щодо підтвердження джерел походження коштів, використаних державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, для придбання майна, оплати виконаних робіт чи наданих послуг, а також підготувати пропозиції щодо відповідальності за її неподання або подання недостовірних відомостей.

Головдержслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ.

II квартал.

3. Провести за участю представників Міжнародної організації з міграції, працівників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та громадських організацій семінар-нараду з актуальних проблем боротьби з незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії.

Держкомнацміграції, Держкомкордон, МВС, СБУ.

II квартал.

4. Забезпечити здійснення спільних заходів, розроблених на виконання статті 11 Указу Президента України від 4 лютого 2003 р. N 76 ( 76/2003 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні", щодо запобігання незаконному транзиту територією України чи збуту на її території радіоактивних матеріалів, сильнодіючих та отруйних речовин.

МВС, СБУ, Держкомкордон, Держмитслужба.

II квартал.

5. За результатами науково-практичної конференції, проведеної 12-13 грудня 2002 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1120 ( 1120-2002-п ) "Про стан виконання Комплексної програми профілактики, злочинності на 2001-2005 роки", розробити і подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо посилення відповідальності державних службовців за виконання обов'язків із запобігання корупції та удосконалення антикорупційного законодавства.

СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Головдержслужба, МЗС, Мін'юст.

Перше півріччя.

6. Підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти постанов "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби України" та "Про затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб митної служби України".

Держмитслужба.

Перше півріччя.

7. Провести зустрічні перевірки стану оформлення у митних органах та реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції транспортних засобів з метою виявлення та усунення службових зловживань і правопорушень під час їх ввезення на митну територію України.

Держмитслужба, МВС.

До 1 вересня.

8. Узагальнити досвід європейських країн щодо ратифікації та реалізації Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_102 ) та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_101 ), прискорити підготовку необхідних документів для ратифікації їх Верховною Радою України.

Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ.

III квартал.

9. За участю Генеральної прокуратури і Верховного Суду України провести аналіз антикорупційного законодавства розвинутих країн світу з метою наближення до нього законодавства України.

Мін'юст, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, МЗС, Головдержслужба, Генеральна прокуратура і Верховний Суд України (за згодою).

III квартал.

10. Продовжити практику підвищення на базі Інституту управління при Національній академії внутрішніх справ кваліфікації працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання корупції. За результатами навчання у 2002-2003 роках внести пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

МВС, Головдержслужба.

До 1 листопада.

11. Створити міжвідомчу базу даних про порушників законодавства із зазначенням даних щодо осіб та транспортних засобів, які ними використовувались, а також товароперевізників, товаровідправників, товароотримувачів, посередників, службові особи яких притягувалися до відповідальності за контрабандну діяльність.

Держкомкордон, Держмитслужба, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

IV квартал.

12. З метою забезпечення якісного аналізу та оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на запобігання корупції, підготувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785 ( 1785-99-п ) "Про подання органами виконавчої влади звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 208) в частині удосконалення звітності про стан додержання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог законодавства.

Головдержслужба.

IV квартал.

13. Забезпечити реалізацію положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367 ( 367/98 ), Указів Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242 ( 1242/2000 ) "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів" та від 6 лютого 2003 р. N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Головдержслужба, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.

14. Забезпечити підготовку до ратифікації Верховною Радою України Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ) та додаткових протоколів ( 995_790, 995_791, 995_792 ) до неї, а також їх імплементацію.

МВС, Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки, МЗС.

Протягом року.

15. Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367 ( 367/98 ) "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки":

провести комплексні перевірки виконання вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Головдержслужба, МВС, СБУ.

Протягом року;

перевірити виконання положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки ( 367/98 ) в частині передачі керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх заступниками та депутатами на час перебування на цих посадах у довірче управління під гарантії держави належних їм акцій (часток, паїв) у статутних фондах суб'єктів господарювання.

Головдержслужба, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, Держкомкордон, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

вивчити та узагальнити практику реагування керівників підприємств, установ та організацій на факти корупційних діянь і пов'язаних з ними правопорушень, забезпечити притягнення до відповідальності службових осіб, які не вживають заходів до запобігання корупційним проявам та не виконують судових рішень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення.

Головдержслужба, МВС, СБУ.

Протягом року;

вжити заходів до недопущення заміщення посад державних службовців, призначення на які здійснює Президент України або Кабінет Міністрів України, без проведення спеціальних перевірок, пов'язаних з виконанням Указу Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 ( 1098/2001 ) "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців". Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

Головдержслужба, МВС, СБУ.

Протягом року;

у межах компетенції здійснити заходи, спрямовані на викриття фактів хабарництва та інших корупційних діянь з боку посадових і службових осіб під час здійснення митного контролю, переміщення товарів через митний кордон України.

СБУ, Держмитслужба, МВС, Держкомкордон.

Протягом року.

16. Здійснити узгоджені заходи щодо виявлення та знешкодження організованих злочинних угруповань, які займаються незаконним переміщенням через митний кордон України товарів, валюти, історичних, культурних цінностей і предметів, заборонених до вільного обігу, в тому числі зброї, отруйних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо, а також щодо викриття та припинення фактів корупції та зловживань з боку посадових і службових осіб, які сприяють здійсненню контрабандних операцій.

СБУ, Держмитслужба, Держкомкордон, Державна податкова адміністрація, МВС. Протягом року.

17. Здійснити узгоджені заходи, спрямовані на виявлення та знешкодження організованих злочинних угруповань, які використовують кримінальні доходи для приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу, вугледобувної та металургійної промисловості, сфери обслуговування та інших прибуткових сфер економіки. Виявляти та припиняти злочини, які вчиняються під час здійснення фінансово-господарських операцій в офшорних зонах підприємствами, які є економічною основою злочинних угруповань.

МВС, СБУ.

Протягом року.

18. З метою викриття організованих злочинних угруповань, які використовують корумповані зв'язки з органами державної влади і провадять сплановану злочинну діяльність у фінансово-кредитній та зовнішньоекономічній сфері, здійснюють операції із зброєю, наркотичними засобами, прекурсорами, займаються легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, проаналізувати інформацію з цих питань, вивчити причини зволікання з веденням оперативно-розшукових справ відповідної категорії та розробити щодо них додаткові заходи з визначенням конкретних строків і виконавців, забезпечити жорсткий контроль за їх веденням.

МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

Протягом року.

19. Вжити заходів до недопущення злочинних угруповань до участі у процесах приватизації підприємств, насамперед тих, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, виявлення та припинення фактів навмисного доведення до банкрутства об'єктів, що приватизуються, недопущення передачі з порушенням вимог законодавства в довгострокову оренду суб'єктами господарської діяльності рентабельних виробництв, а також незаконних дій посадових осіб приватизованих підприємств під час взяття в оренду державного майна.

МВС, СБУ.

Протягом року.

20. Провести перевірки законності джерел надходження коштів, що залучаються для формування статутних капіталів банків та інших фінансових установ, забезпечити ефективну протидію легалізації (відмиванню) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, організованими злочинними угрупованнями з використанням фінансових установ та інших суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих в офшорних зонах, закриття каналів незаконного відпливу капіталів за кордон.

Державна податкова адміністрація, Мінфін, МВС, СБУ, Національний банк.

Протягом року.

21. Провести аналіз ефективності здійснення загальнодержавних заходів щодо боротьби з контрабандною діяльністю, державного контролю за недопущенням реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, визначити відповідність цих заходів загрозі національній безпеці, вжити заходів до організаційного та практичного посилення боротьби з контрабандою. Внести пропозиції щодо локалізації негативних процесів, у тому числі стосовно посилення застосування економічних санкцій за здійснення контрабандних операцій та торгівлю товарами нелегального походження.

СБУ, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, Держкомкордон.

Протягом року.

22. Здійснити скоординовані заходи щодо запобігання ввезенню в Україну та реалізації на її внутрішньому ринку низькоякісної продукції тваринного походження, в тому числі з держав з неблагополучною епізоотичною ситуацією.

МВС, Держмитслужба, СБУ, Держкомкордон.

Протягом року.

23. З метою зменшення негативного впливу нелегальної міграції на криміногенну ситуацію в державі здійснити цілеспрямовані заходи щодо виявлення злочинних угруповань, які спеціалізуються на організації каналів незаконної міграції та торгівлі людьми.

МВС, СБУ, Держкомкордон.

Протягом року.

24. Провести перевірки дотримання вимог законодавства суб'єктами господарської діяльності, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном (насамперед у державах Шенгенської угоди).

МВС, СБУ, МЗС, Мінпраці.

Протягом року.

25. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарської діяльності на виконання державних програм, вжити заходів до своєчасного недопущення та викриття зловживань у цій сфері.

ГоловКРУ, Мінфін, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ.

Протягом року.

26. Здійснити контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, запобігати фактам їх приватизації через зареєстровані в офшорних зонах компанії як формі приховування реальних власників, джерел походження коштів та ухилення від сплати податків.

Фонд державного майна, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

Протягом року.

27. З метою викриття корупційних діянь та забезпечення додержання законності провести вибіркові перевірки діяльності державних органів та установ, які наділені повноваженнями, пов'язаними із здійсненням державного та відомчого контролю (за окремим планом). Продовжити роботу, спрямовану на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання контрольних функцій.

Головдержслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація.

Протягом року.

28. Організувати проведення спільних комплексних перевірок діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо додержання ними вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері боротьби з корупцією (за окремим планом).

Головдержслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація.

Протягом року.

29. За участю Національного банку провести аналіз діяльності підприємств, які пропонують надання послуг з реєстрації компаній за межами України, особливо в офшорних зонах, а також представництв іноземних банків без створення юридичної особи.

МВС, СБУ, Національний банк.

Протягом року.

30. Провести вибіркові перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою виявлення порушень законодавства з боку посадових осіб під час використання коштів державного і місцевих бюджетів, зокрема для проведення урочистих та культурно-масових заходів, оплати штрафів, пені за отриманими кредитами, пільгового санаторно-курортного лікування, утримання організацій вищого рівня, ремонту та обладнання легкових автомобілів, офісів, закупівлі технічних засобів, виплати премій, надбавок, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки для одержання дивідендів тощо.

МВС, СБУ, ГоловКРУ.

Протягом року.

31. Систематично інформувати громадськість про результати законотворчої та правозастосовної діяльності, спрямованої на боротьбу з корупцією, а також про резонансні факти виявлення та припинення корупційних діянь.

МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Головдержслужба.

Протягом року.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ „ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЗОРЕ СУСПІЛЬСТВО”

Програма "Партнерство за прозоре суспільство” – проект Агентства США з міжнародного розвитку, який здійснюється кампанією Development Alternatives, Inc.

Діяльність програми спрямовано на розбудову громадянського суспільства, підвищення участі громадськості у прийнятті рішень, розширення співпраці між громадою і владою та покращення поінформованості суспільства про корупцію та її негативні наслідки.

За сприянням програми в одинадцяти містах України – Донецьку, Камянець –Подільську, Лубни, Луганську, Львові, Миколайові, Сумах, Харкові, Херсоні, Чернівцях та у чотирьох містах Дрогобицького району Львівської області (Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник) – створено коаліції громадських організацій. Коаліції здійснюють просвітницькі антикорупційні заходи і працюють над покращенням прозорості дій влади на місцях.

В м. Харкові в рамках програми була створена коаліція, в яку входили дванадцять громадських організацій (в 2004 році в Харкові програма не працює). В місті працювала Громадська приймальня, гаряча лінія, проведені соціологічні дослідження “Рівень корупції в навчальних закладах міста Харкова”, семінари та тренінги по темі взаємодії влади з громадськістю, семінар “Адміністративна реформа: спрощення процедур в системі організації роботи державної установи з метою підвищення її ефективності - Досвід США” та інше.

Контакти Програми:

Центральний офіс програми „Партнерство за прозоре суспільство”

Вул.Шовковична, 42-44, Київ 01004

Тел.(044) 490-5804

Інтернет-сторінка: .ua

ФМД

Харківський Громадський Фонд

Місцевої Демократії

_____________________________________________________________________

пл. Рози Люксембург,10, 7-й поверх тел.факс +380 (57) 712 60 44, 77107 92

Харків, Україна 61003 а/с 9342 E-mail:app@online.kharkov.ua

Фонд Місцевої Демократії - громадська неприбуткова організація, створена в 1995 році з метою впливу на політичні, економічні та соціальні процеси в Україні, сприяння місцевому самоврядуванню, розвитку громадянського суспільства та демократії.

Напрями роботи: Політологічні, економічні, юридичні дослідження. Експертиза діючого законодавства та місцевих нормативних актів. Розробка рекомендацій для влади з метою врахування громадської думки при прийнятті рішень. Експертиза політичних та економічних програм, виборчі технології. Сприяння взаємодії органів влади з громадськими організаціями, впровадження практики участі громадськості в прийнятті рішень. Проведення тренінгів, семінарів, конференцій, видання наукових та методичних матеріалів

Партнери Фонду Місцевої Демократії:

Комітети і Комісії Верховної Ради України, Міжнародний Інститут урбаністики та регіонального розвитку (МІУРР), Центр ім. О.Разумкова, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню, АДРУ, Британська Рада в м. Харкові, Харківський інститут управління, Комітет виборців України, Слобожанський навчальний центр, БФ „Громадські ініціативи”, місцеві органи влади, громадські організації України, відомі вчені, політологи, депутати.

Аналітичні та теоретичні дослідження:

 • Програми і процедури безпосередньої участі всіх зацікавлених сторін у процесах прийняття рішень.

 • Пропозиції для Кабінету Міністрів по проведенню адміністративної реформи, реформи податкового законодавства та програми по боротьбі з корупцією.

 • Ресурси і механізми місцевого та регіонального розвитку.

 • Принципи та підходи формування інвестиційної політики на місцевому та регіональному рівнях.

 • Вплив тарифікації в комунальній сфері на Адміністративну реформу

 • Адміністративна реформа очима громадськості

 • Аналітичний огляд проблем корупції. Сфера інтересів та умови розвитку. Корупція в сфері освіти.

 • Вдосконалення системи надання управлінських послуг

Протягом 1995-2003 років в рамках виконання програм, Фондом було проведено десятки семінарів та конференцій в містах Харкові, Львові, Луганську, Судаку, Києві та інших. Результати роботи над програмами видані окремими виданнями та надруковані в журналах" Регіон", "Медіаполіс", "Бізнес-Інформ" "Людина і влада", газетах та в електронних виданнях. Фонд є постійним учасником проведення щорічних Всеукраїнських муніципальних слухань.

В 2003 році Фонд Місцевої Демократії виконував наступні програми:

 1. Програма "Партнерство за прозоре суспільство”.

Протягом 2002 – 2003 років при ФМД працювала Коаліція з 12 громадських організацій м. Харкова по Програмі "Партнерство за Прозоре суспільство”, яка виконується в рамках двосторонньої угоди між Україною та США. Програма спрямована на профілактику та боротьбу з корупцією через побудову партнерства між суспільством і державою, проведення адміністративної реформи, удосконалення законодавства та правової охорони, поліпшення практики ведення підприємницької діяльності, підвищення просвіти населення та участі його в громадському житті. В рамках програми працювала Громадська приймальня, гаряча лінія, проведені соціологічні дослідження “Рівень корупції в навчальних закладах міста Харкова”, семінари та тренінги по темі взаємодії влади з громадськістю, семінар “Адміністративна реформа: спрощення процедур в системі організації роботи державної установи з метою підвищення її ефективності - Досвід США”

2. Вдосконалення системи надання управлінських послуг в м. Харкові.

Над цією програмою Фонд працює з Інститутом державного будівництва і самоврядування Академії Правових Наук України. В рамках цього проекту проведена Всеукраїнська наукова конференція “Нормативно-правові та організаційні аспекти вдосконалення механізму надання управлінських послуг”.

Матеріали конференції та методичні рекомендації надруковані окремим виданням.

3. Підвищення кваліфікації фахівців місцевого самоврядування

У 2002-2003 Фонд спільно зі Слобожанським регіональ­ним навчальним центром Українсько-Американської програми „Партнерство Громад” та Харківським інститутом управління вперше в Україні опрацювали та провели серію тренінгів з питань муніципального та територіального маркетингу для діячів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади Сходу України. Навесні 2003 р. за цією тематикою було проведено двомісячну школу та проведені тренінги по темам: “Залучення інвестицій для міських програм”, “Залучення громадськості до місцевого самоврядування”, “Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій”.

4. Проект “Гармонія”(USAID) Що зроблено:

За останні п`ять років майже 300 представників з Харківського регіону пройшли стажування в США по програмі “Громадські зв`язки”. Це різні за фахом, віком та інтересами люди, але об’єднує їх одне: бажання поділитися своїми навичками, ідеями та ресурсами щоб змінити життя в місті, регіоні та Україні на краще.

В рамках проекту, підтриманого Проектом „Гармонія”, на базі Фонду Місцевої Демократії створений інформаційний центр - Клуб випускників, в якому сформована база даних випускників і налагоджена електронна розсилка інформації. Проводяться консультації як по телефону, так і особисто. Проведено тренінги для випускників: ”Як успішно написати проект”, „Фандрайзинг для організації”, „ Співпраця влади з третім сектором”. Проведені заняття з англійської мови для переможців конкурсу – бізнесменів, які від’їздять на стажування в США. Проводяться зустрічі з цікавими людьми, проведена фотовиставка „Ми в США”, проводяться заняття з вивчення англійської мови.

5. Надання консультацій по питанням діяльності органів місцевого самоврядування жителям Харківського та інших регіонів України – постійно.

За вагомий внесок в розвиток місцевого самоврядування в Україні Фонд має подяки від Уряду України та від Харківського Міського Голови.

Спонсори програм: Агенство Міжнародного розвитку США (USAID), Фонд "Евразія", Міжнародний Фонд “Відродження”.

Директор фонду - Мірошник Ольга Семенівна

Банківські реквізити організації

Рахунок № 260030132371 у ВАТ ІНПРОМБАНК

МФО 351878

Код організації (ЗКПО) 23911715Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 2. Явність формування інших інститутів територіального місцевого самоврядування, у яких мають бути зрозумілі та діючі виконавчі, законодавчі та судові повноваження

  Закон
  Програма діяльності «Служби економічної безпеки» в Україні не є декларацією, це перш за все програма дій усіх громадян які мають сили та гідність виконати перехід від Радянської влади, яку чомусь так названі «демократи» вважають «ліберально-демократичною
 3. На рівні місцевого самоврядування

  Книга
  Що має знати депутат місцевої ради. Книга 3. Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник - К.: ІПО, 2011.
 4. В. О. Серьогін державне будівництво (1)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 5. В. О. Серьогін державне будівництво (2)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник

Другие похожие документы..