Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Доклад по теме: «Практика взаимодействия с банковской системой и обеспечения наличными денежными средствами на территории Ненецкого автономного округ...полностью>>
'Документ'
Абсолютно за каждой российской избирательной кампанией тянется длинный шлейф подтасовок, судебных процессов и скандалов, после кото­рых в честность п...полностью>>
'Доклад'
Президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации - Катырин Сергей Николаевич Управляющий партнер компании «Финансовый и организационный кон...полностью>>
'Закон'
Настоящий Федеральный Закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан РФ на благ...полностью>>

Методична рада нотаріусів тернопільської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

та статтею 13 „Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав”

13.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

а) об'єкт нерухомого майна;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею;

г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу;

д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

13.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

13.2.1. при отриманні спадщини спадкоємцями, що є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за нульовою ставкою податку до будь-якого об'єкта спадщини;

13.2.2. при отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, до будь-якого об'єкта спадщини;

13.2.3. при отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до будь-якого об'єкта спадщини.

13.4. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається до складу загального річного доходу платника податку і відображається ним у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації).

Подання податкової декларації та сплата податку із зазначеного доходу здійснюються згідно із законодавством.

Нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановлені для податкового кварталу.

13.5. Правила виконання цієї статті визначаються Кабінетом Міністрів України.

13.6. При отриманні спадщини у вигляді власності, визначеної в підпунктах "а", "б", "д" пункту 13.1 цієї статті, особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, застосовується нульова ставка оподаткування до вартості такої власності.

Стаття 14. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (або внаслідок укладення договору дарування)

14.1. Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини.

14.2. Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом.

Стаття 18. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

18.1. Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі - декларація) подається платником податку, який:

а) зобов'язаний подавати таку декларацію згідно з нормами цього Закону або інших законів;

б) має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту.

18.2. Для цілей цього Закону обов'язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з цього податку у встановленому порядку.

18.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.

Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.

Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.

18.4. Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації у таких випадках:

а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:

є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених цим Законом.

18.5. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.

18.5.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то:

а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;

б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких інших, ніж платник податку, осіб:

на опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;

на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.

18.5.2. У разі заповнення декларації іншою особою така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.

Центральний податковий орган визначає правила виконання цього пункту.

18.6. Перевірка достовірності даних, визначених у деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

18.7. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.

18.8. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

18.9. Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, виходячи з таких умов:

загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;

декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;

розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку за наявності таких доходів (витрат);

декларація та додатки до неї повинні складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов'язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий кредит.

Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

18.10. Платник податку до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги із такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

Закон №889-IV передбачає рівні права і обов’язки для всіх платників податку незалежно від віку, їх статі, сімейного становища тощо. З огляду на це неповнолітні діти, зокрема сироти і напівсироти, у разі отримання ними доходу у вигляді спадщини, до якої і ходять інвестиційні активи (корпоративні права, цінні папери) від спадкодавців першого ступеня споріднення є платниками податку. Відповідно до пп. “в” пп. 13.2.1 п. 13.2. ст. 13 вищевказаного закону при отриманні спадщини у вигляді об’єкта комерційної власності (корпоративного права) спадкоємцями першого ступеня споріднення податок нараховується до вартості такої власності за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону №889-IV. За неповнолітню дитину або недієздатну особу подати річну декларацію і забезпечити сплату податку згідно зі ст. 18 цього закону повинен опікун (піклувальник). Цим законом, на жаль, не передбачено окремих пільг щодо сплати податку з доходів від продажу інвестиційного активу, що одержують платники податку, і зокрема неповнолітні діти-сироти і напівсироти.

7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВЯЗАНИХ З КОРПОРАТИВНИМ ПРАВОМ ТА КОРПОРАТИВНИМИ ВІДНОСИНАМИ

Проблема розгляду корпоративних спорів є надзвичайно актуальною.

Екстреним заходом є прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” від 15.12.2006 року.

Корпоративні спори віднесено до юрисдикції підвідомчості Господарських судів, запроваджено виключну підсудність таких справ за місцем знаходження юридичної особи.

Так відповідно до ст.12 Господарсько-процесуального кодексу України, господарським судам підвідомчі серед інших справ, справи що виникають з корпоративних відносин, у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами)господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Невизначеність законодавства, що регулює корпоративні відносини, породжує багато судових справ, а також непередбачувані судові рішення. Адже важливе питання корпоративних прав та корпоративних відносин регулюються підзаконними нормативними актами. Однак такі підзаконні нормативні акти не застосовуються суддями при розгляді справ, оскільки суперечать положенням закону.

На жаль на сьогоднішній день відсутній закон „Про акціонерні товариства”, проекти якого неодноразово подавалися до Верховної ради, але були відхилені. Полегшила б роботу судів розробка і прийняття Закону „Про товариства з обмеженою відповідальністю” і звичайно не абиякий ефект в роботі судів відігравав би оновлений Закон України „Про господарські товариства, що прийнятий в 1991 році і норми якого вже давно застаріли і не відповідають сучасним вимогам.

8. Висновки

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна сформулювати низку наступних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері корпоративного права та корпоративних відносин в Україні:

 1. Відобразити поняття корпоративного права в Цивільному кодексі України окремою нормою.

 2. Сформувати ефективну систему реєстрації юридичних осіб та спрощений порядок реорганізації юридичних осіб.

 3. Зробити більш доступною інформацію про Товариства.

 4. Розробити спеціальний Закон „Про товариства з обмеженою відповідальністю”.

 5. Прийняти Закон „Про акціонерні товариства”.

 6. Посилити систему контролю за учасниками корпоративних відносин.

 7. Встановити відкритий доступ нотаріусів до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та отримання таких відомостей через мережу „Інтернет” безкоштовно.

 8. Врегулювати питання, що стосуються установчих документів, шляхом розробки та затвердження примірного статуту (включаючи всі необхідні відомості, передбачені чинним законодавством).

 9. Встановити особисту відповідальністю виконавчого органу Товариства за прийняті рішення, що суперечать чинному законодавству.

 10. Вдосконалити процедуру скликання та проведення загальних зборів Товариств (оскільки вона є дуже складною, недоступною учасникам корпоративних відносин), в т.ч. скоротити строк повідомлення учасників Товариства про скликання зборів та надати можливість учаснику Товариства голосувати до проведення зборів або після їх проведення.

 11. Створити дієву систему захисту Товариств від легальних чи нелегальних захватів корпоративного контролю.

 12. Введення спрощеного режиму оподаткування та звітування для юридичних осіб.

 13. Застосування пільгових податків щодо спадкування корпоративних прав певною категорією спадкоємців (неповнолітніх, дітей-сиріт та напівсиріт).

 14. Здійснювати комплексне регулювання корпоративних відносин в Україні у взаємозв’язку з усіма іншими галузями права (в т.ч. податкового, сімейного, адміністративного, фінансового, кримінального).

 15. Виведення з застарілих норм, що регулюють корпоративне право та корпоративні відносини, та заміна їх новими мобільними нормами, що відображає дійсність.

 16. Забезпечити прозорість бізнесу та Товариств, створення ефективної системи інформації про Товариства.

 17. Викласти всі правові норми, що регулюють корпоративне право та корпоративні відносини в чіткій, доступній та зрозумілій формі, усунення двоякість розуміння Закону.

 18. Створити такі правові моделі поведінки учасників корпоративних відносин, які зможуть зупинити витік капіталу за межі України.

 19. Систематизувати норми права, що регулюють корпоративне право та корпоративні відносини в Україні, в єдиний нормативний документ (наприклад кодекс).

9. ЗРАЗКИ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗРАЗОК

Свідоцтво

про право на спадщину за заповітом

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року.

Я, Іванова І.І., державний нотаріус Першої Тернопільської державної нотаріальної контори, посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого Першою Тернопільською державною нотаріальною конторою 17 серпня 1992 року і зареєстрованого в реєстрі №1-3300, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна гр. СТЕПАНОВОЇ Степаниди Степанівни, яка померла 12 грудня 2006 року, є ПЕТРОВА Ірина В’ячеславівна, яка проживає за адресою: місто Тернопіль, вулиця Руська, 5 кв.15.

Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, складається з:

1. Простих іменних акцій в АКБ „Укрсоцбанк” в кількості 1920 (одна тисяча дев’ятсот двадцять) штук, що знаходяться за адресою: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Ковпака, 29 і належало померлій СТЕПАНОВІЙ Степаниді Степанівні на підставі виписки з реєстру простих іменних цінних паперів, виданої АКБ „Укрсоцбанк” 12 лютого 2008 року за №хххххххх (037203).

Вартість спадкового майна – 192 грн. 00 коп.

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом видано на ім’я ПЕТРОВОЇ Ірини В’ячеславівни.

Зміст ст.13 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” спадкоємцю роз’яснено.

Спадкова справа №ХХХХ

Зареєстровано в реєстрі №ХХ

Від сплати державного мита

звільнено на підставі п.16 ст.4

Декрету КМ України „Про державне мито”.

Державний нотаріус __________________

ЗРАЗОК

Свідоцтво

про право на спадщину за законом

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року

Я, Іванова І.І., державний нотаріус Першої Тернопільської державної нотаріальної контори, посвідчую, що на підставі ст.1261 Цивільного Кодексу України спадкоємцем майна гр. СТЕПАНОВА Степана Степановича, який помер 12 грудня 2006 року, є його дружина СТЕПАНОВА Ірина Вячеславівна, яка проживає за адресою: місто Тернопіль, вулиця Руська, 5 кв.15.

Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, складається з частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОРІЯ” в розмірі 95 (дев’яносто п’ять) відсотків, що в грошовому виразі становить 32656,25 (тридцять дві тисячі шістсот п’ятдесят шість гривень 25 копійок), яке знаходиться за адресою: Україна, місто Тернопіль, вулиця Ковпака, 29 і належало померлому СТЕПАНОВУ Степану Степановичу на підставі довідки, виданої ТзОВ „ВІКТОРІЯ” 30 травня 2007 року за №77.

Вартість спадкового майна – 32656 коп.25 коп.

Свідоцтво про право на спадщину за законом на спадкове майно видано Степановій Ірині Вячеславівні.

Зміст ст.13 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” спадкоємцю роз’яснено.

Спадкова справа №хххх

Зареєстровано в реєстрі №ххххх

Сплачено державного мита –

32 грн.66 коп.

Державний нотаріус __________________

ЗРАЗОК

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХ”, Код за ЄДРПОУ 3238114

ІВАНОВА Івана Івановича,

що зареєстрований за адресою: місто Тернопіль, вулиця Крушельницької, 35 кв.2, ідентифікаційний номер хххххххххх.

З А Я В А

Я, ІВАНОВ Іван Іванович, повідомляю про свій вихід з товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХ”, ідентифікаційний код ххххххххх, та уступку моєї частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХ” у повному обсязі (17 відсотків Статутного фонду, що становить 100 гривень), а також всіх своїх прав та обовязків, як учасника товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХ”, учаснику Товариства громадянину України ПЕТРОВУ Петру Петровичу, 11 жовтня 1972 року народження, ідентифікаційний номер хххххххххх, місце проживання: 46006, місто Тернопіль вулиця Руська, 2 кв.2, паспорт МС_______, виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області 30 липня 1998 року).

При цьому, за умови виконання відповідної процедури щодо виведення мене зі складу Товариства в зумовленому законом порядку, жодних претензій до товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХ”, ідентифікаційний номер хххххххх, як і до його Засновників не матиму.

Двадцять другого травня дві тисячі восьмого року.

Підпис _______________________________________________________________

Факти, зазначені в документі,

нотаріусом не перевірялись.

Місто Тернопіль, 22 травня 2008 року, я _____________, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Іванова Івана Івановича, які зроблено у моїй присутності. Особу Іванова І.І., який підписав документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № ________

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус ХХХХХХХХХХ

ЗРАЗОК

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року.

Я, ІВАНОВ Іван Іванович (паспорт МС_______, виданий Тернопільським МВ УМВСУ у Тернопільській області 09 листопада 2006 року, ідентифікаційний номер ххххххххххх), що зареєстрований в місті Тернополі по вулиці Кривоноса, 3 кв.6,

цією довіреністю, що грунтується на усному безоплатному договорі доручення

уповноважую:

ІВАНОВА Петра Івановича,

що проживає в місті Тернополі по вулиці _______________ ,

- представляти мої інтереси, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХ”, в будь-яких установах, підприємствах, організаціях України, незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності (в т.ч. в органах державної податкової інспекції, державної статистики, установах пенсійного фонду, органах внутрішніх справ, нотаріату, банківських та інших кредитних установах, митних органах міста Тернополя та Тернопільської області, органах місцевого самоврядування (в т.ч. в держаних реєстраторів) тощо) з метою захисту моїх інтересів засновника вищевказаного Товариства, з правом розпорядження майном та майновими правами Товариства (продажем, обміном, передачею в найм, передачею в заставу), внесенням змін до установчих документів Товариства, тощо;

- одержувати належні мені, як учаснику Товариства, грошові суми (в т.ч. дивіденди), майно, отримані в результаті діяльності ТзОВ „ХХХХХХХ” та розпоряджатися ними на умовах на власний розсуд;

- представляти мої інтереси на загальних зборах ТзОВ „ХХХХХХХХ” з усіма правами, наданими учаснику (засновнику) чинним законодавством та установчими документами, в т.ч. голосувати, обирати вищий керівний орган Товариства, у випадку необхідності змінити юридичну адресу Товариства та ін.;

- у випадку необхідності внести зміни та доповнення до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХ” (в т.ч. з викладенням цих документів у новій редакції), підписати їх в органах нотаріату та здійснити реєстрацію у відповідних державних органах реєстрації;

- представляти мої інтереси, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХ”, у судових органах України (в місцевих, апеляційних судах, Верховному суді України, та в господарському суді) з усіма правами, наданими мені законом як позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому та скаржнику, в тому числі мати право подавати заяви, клопотання чи заперечення від мого імені; знайомитися з матеріалами справ, робити з них виписки, одержувати копії рішень, ухвал, інших документів, які є в матеріалах справи; брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні; заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення та ухвали суду, а також користуватися всіма іншими процесуальними правами, наданими мені законом, з правом укладення мирової угоди, повної або часткової відмови від позовних вимог, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, оскарження рішень, постанов та інших документів суду, пред’явлення виконавчих документів до відповідних органів для виконання, одержання майна чи грошей.

За цією довіреністю представникові надано право ведення від мого імені переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, подання та підпису всіх документів, для виконання повноважень, включаючи протоколи, позовні та інші заяви, скарги, одержання належних мені грошових сум (в т.ч. дивідендів) та речей, свідоцтв, ліцензій, дозволів, печаток тощо, давати дозвіл на розпорядження майном та коштами ТзОВ „ХХХХХХХ” в будь-яких кредитних установах, де відкриті чи будуть відкриті його поточні рахунки, укладати та підписувати договори цивільно-правового характеру (в т.ч. Кредитні договори та договори застави (іпотеки), а також інших документів, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, як учасника вищевказаного Товариства, сплачувати за мене платежі, а також виконувати всі дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

Нотаріусом роз’яснено зміст ст.ст. 203, 214, 240, 244, 247, 248, 249, 1000 ЦК України.

Довіреність видана строком на три роки.

Підпис__________________________________________________________________

“22” травня 2008 року ця довіреність посвідчена мною, _______, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана Івановим Іваном Івановичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ________

Стягнуто плати відповідно до вимог

ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус ХХХХХХХХХХ

ЗРАЗОКСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з питань ведення нотаріального діловодства, посвідчення довіреностей та заповітів

  Методичні рекомендації
  Даний методичний посібник призначений для посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад та має на меті звернути увагу вказаним посадовим особам на помилки, які мають місце при веденні діловодства, посвідченні довіреностей, заповітів.
 2. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.
 3. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 4. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (1)

  Документ
  Пропорційні вибори до місцевих рад виявилися важким випробуванням для політичних партій України. Отримавши монополію на укладання списків кандидатів в депутати, партії виявилися неготовими до такої відповідальності.
 5. Пірен М. І. Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія

  Документ
  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету Калашник В. С.

Другие похожие документы..