Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В волосах у мамочки моей Вдруг седой я замечаю волос. Седина в неполных сорок лет – Может, в этом и моя заслуга, Что не мог я уберечь от бед, Что вис...полностью>>
'Программа курса'
читается для студентов VI курса (первое образование) и III курса (второе образование) специальности 060400 «Финансы и Кредит», специализация «Финансо...полностью>>
'Закон'
В 1867 году Лев Николаевич Толстой закончил работу над произведением " Война и мир ". Говоря о своём романе, Толстой признавался, что в &quo...полностью>>
'Методические рекомендации'
название заявляемого объекта и класс международной классификации, к которому относится объект; область техники, к которой относится объект, и преимуще...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

рішення районної ради

________________ № ____

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012 РІК

Мелітополь

2011 рік

ЗМІСТ

стор

Паспорт програми

2

Вступ

3

Основні напрями та завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

4

Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району на 2012 рік

14

Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району «Охорона природи»

22

Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік

23

Перелік природоохоронних заходів по Мелітопольському району на 2012 рік місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

28

Основні показники соціально-економічного розвитку Мелітопольського району по роках (2010, 2011, 2012)

29

Аналітична довідка соціально-економічного розвитку Мелітопольського району у 2011 році

30

2

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 1. Назва: Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Програма розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2011 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».

 1. Замовник: Мелітопольська районна державна адміністрація.

 2. Розробник: Управління економіки райдержадміністрації.

 3. Мета: зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем в районі.

 4. Початок: 2012 рік, закінчення: 2012 рік.

 5. Виконавці Програми: Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний Центр зайнятості, Мелітопольська об’єднана податкова адміністрація, управління Пенсійного фонду України в м.Мелітополі та Мелітопольському районі; селищна, сільські ради, суб’єкти господарювання району.

8. Фінансування Програми: кошти районного бюджету, субвенції з державного, обласного бюджетів на соціально-економічний розвиток, кошти обласного фонду «Сільське подвір'я», Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, власні кошти суб’єктів господарювання та інвесторів, кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

 1. Очікувані результати виконання: комплексне вирішення питань розвитку всіх галузей економіки району, забезпечення створення нових робочих місць, підвищення активності малого підприємництва щодо легалізації зайнятості населення, збереження об’єктів соціально-культурної сфери, поліпшення стану довкілля.

10. Контроль за виконанням Програми: постійні комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку, промислової політики, інвестицій; з гуманітарних питань та соціальної політики і праці, охорони здоров’я, материнства та дитинства; з питань агропромислового комплексу, сільськогосподарського виробництва, екології та раціонального природокористування; з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, регуляторної політики та підприємництва.

3

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».

При розробці програми враховано:

- Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна держава, ефективна влада»;

- реалізацію приоритетних напрямків згідно зі Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2, із змінами, Стратегією сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 17.09.2008 № 1, із змінами;

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки»;

- Бюджетний кодекс України, із змінами;

- цільові державні, обласні та районні програми.

У Програмі зазначений аналіз сучасного стану району, який базується на статистичних даних; передбачені цілі та завдання розвитку згідно макроекономічних показників; охоплені основні напрями розвитку галузей економіки, інвестиційної діяльності, соціального розвитку; наведені доходи населення, загальні риси кон’юктури внутрішнього і зовнішнього ринків, перелік природоохоронних заходів, проблемні питання розвитку району, які планується вирішувати як на місцевому рівні, так і за участю центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Основу проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік становить прогноз основних показників економічного і соціального розвитку району, досягнення яких передбачається за рахунок реалізації заходів державного регулювання через застосування економічних і організаційно – правових важелів.

Програма закладає основи для зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем, спрямована на соціально-економічний розвиток територіально-адміністративних одиниць району.

4

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РІК

1. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  1. Фінансові результати

Головна мета на 2012 рік: стабілізація фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання, мінімізація збитків.

Основні завдання та заходи:

проведення системної роботи зі збитковими підприємствами на місцевому рівні, в т.ч. в рамках роботи районної робочої групи з питань збиткової діяльності суб’єктів господарювання;

здійснення аналізу причин збитковості та вжиття заходів, спрямованих на її подолання;

сумісна робота з Мелітопольською об’єднаною державною податковою інспекцією із збитковими суб’єктами господарювання.

Очікувані результати:

Зменшення кількості збиткових підприємств та загальної суми збитків, збільшення фінансового результату (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування.

  1. Бюджетна політика

Головна мета на 2012 рік: забезпечення умов для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної сфери, економія бюджетних витрат.

Основні завдання та заходи:

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів;

здійснення контролю за економічно обґрунтованими обсягами доходів при затвердженні та внесенні змін до районного бюджету;

вжиття передбачених законодавством заходів щодо зменшення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. у судовому порядку;

збільшення надходжень плати за землю шляхом ефективного управління земельними ресурсами, їх переоцінки;

розширення ресурсної бази надходжень податку на доходи з фізичних осіб шляхом легалізації доходів населення;

забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених платежів;

спрямування коштів на розвиток соціально-культурної сфери району;

скорочення видатків на утримання органів управління;

затвердження і реалізація планів з енергозбереження по кожній бюджетній установі;

5

забезпечення виконання статей 88, 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування установ охорони здоров’я.

Очікувані результати:

виконання плану надходжень до бюджетів всіх рівнів;

скорочення податкового боргу;

забезпечення розвитку соціально-культурної сфери.

2. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Головна мета на 2012 рік: нарощення обсягів виробництва промислової продукції, впровадження заходів інноваційного розвитку виробничої сфери.

Основні завдання та заходи:

активно співпрацювати з підприємствами району з питань:

освоєння виробництва нових конкурентоспроможних видів продукції;

збільшення завантаженості виробничих потужностей підприємств;

сприяння впровадженню інновацій за рахунок розвитку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, застосування сучасних науково-технічних розробок.

Очікувані результати:

зростання обсягів промислового виробництва у 2012 році;

збереження та збільшення робочих місць у промисловому секторі.

3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Головна мета на 2012 рік: створення умов щодо підвищення використання потенціалу сільськогосподарської галузі, забезпечення продовольчої безпеки.

Основні завдання та заходи:

 • збільшення виробництва найбільш конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції (зерна, соняшника);

 • оновлення складу машинно – тракторного парку на основі сучасної

вітчизняної або іноземної техніки;

 • впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у

виробництві сільськогосподарської продукції;

 • сприяння формуванню інфраструктури аграрного ринку;

 • реалізація державних програм по підтримці сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб у виробництві сільськогосподарської продукції.

Очікувані результати:

оновлення сільськогосподарської техніки;

забезпечення виробництва зернових культур – 96,8 тис. тонн, олійних культур – 30,8 тис. тонн; молока - 4,1 тис.тонн, яєць – 3,1 млн. шт.;

реалізація 1,4 тис.тонн худоби та птиці.

6

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Головна мета на 2012 рік: забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення населення в районі. Сприяння розвитку житлово-комунального господарства в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, їх стабільного фінансового стану шляхом приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з обов’язковим включенням інвестиційної складової та підвищенням якості цих послуг;

зменшення заборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг;

проведення ефективної енергозберігаючої політики;

врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, стимулювання ощадливого їх споживання, оптимізації витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів при формуванні тарифів на комунальні послуги;

приведення в належний технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства району;

впровадження заходів з реформування житлово-комунального господарства;

забезпечення благоустрою населених пунктів в районі.

Очікувані результати:

підвищення якості наданих комунальних послуг;

економія енергоресурсів не менше 5 %;

поліпшення життєзабезпечення населення.

5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня доходів мешканців району, забезпечення контролю за додержанням роботодавцями гарантій в оплаті праці, соціального захисту від безробіття.

Основні завдання та заходи:

забезпечення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та скорочення заборгованості з виплати заробітної плати;

посилення контролю за додержанням роботодавцями мінімальних гарантій розмірів заробітної плати, встановлених законодавством;

продовження сумісної роботи з Мелітопольською об’єднаною податковою інспекцією та правоохоронними органами роботи з легалізації робочих місць та детінізації заробітної плати у суб’єктів господарювання району.

7

Очікувані результати:

підвищення рівня заробітної плати штатних працівників району на 15%;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями та найманими працівниками;

забезпечення легалізації робочих місць та детінізації доходів.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення шляхом виконання державних соціальних програм, недопущення зростання рівня безробіття.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів державних соціальних програм;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на ефективне сприяння зайнятості населення, запобігання розвиткові безробіття в районі шляхом:

створення умов для збереження існуючих робочих місць за рахунок проведення профілактичної роботи щодо звільнення працівників на підприємствах району та запобігання масовому вивільненню працівників;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями у разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємств, скорочення чисельності працівників або застосування режимів неповної зайнятості до них;

залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт;

підтримка підприємницьких ініціатив громадян;

організації професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і професійного навчання безробітних громадян у відповідності до попиту на ринку праці.

Очікувані результати:

забезпечення соціального захисту населення;

створення 700 нових робочих місць;

утримання зареєстрованого рівня безробіття у 2012 році на рівні 1,1 %.

7. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, впровадження заходів реформування пенсійної системи в ході реалізації Програми економічних реформ в Україні.

Основні завдання та заходи:

забезпечення планових показників надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду, своєчасне призначення (перерахунки) пенсій, стабільне фінансування пенсійних виплат та грошової допомоги;

удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які мають заборгованість із обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, насамперед погашення заборгованості економічно активних підприємств та підприємств, які підпадають під дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

8

посилення контролю за раціональним використанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів та інших громадян управлінням Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі;

розвиток сучасних інформаційних технологій в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, зокрема, спрощення доступу громадян до відомостей про розміри їх пенсій, сплату страхових внесків та інших персональних даних, поступове впровадження централізації призначення і виплати пенсій;

збільшення кількості платників єдиного соціального внеску по Мелітопольському району, які звітують до Пенсійного фонду України в електронній формі;

забезпечення відкритості в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, покращення інформування населення про його діяльність;

створення необхідних організаційно-технічних передумов для впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

Очікувані результати:

зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду України від підприємств та підприємців Мелітопольського району на 2 %;

збільшення видатків на виплату пенсій та грошової допомоги пенсіонерам Мелітопольського району на 4 %.

8. ОСВІТА

Головна мета на 2012 рік: забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, реалізація комплексу заходів у рамках цільових державних, регіональних і районних програм розвитку освіти.

Основні завдання та заходи:

розвиток та оптимізація мережі закладів освіти відповідно до потреб населення, соціально-економічної ситуації шляхом реалізації відповідних програми розвитку освіти;

подальша модернізація навчально-методичного процесу, у т.ч. забезпечення загальноосвітніх закладів електронними програмними засобами з предметів інваріантної складової навчальних планів;

продовження навчання педагогічних працівників шкіл основам інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» і «Партнерство у навчанні»;

організація підвозу учнів до навчальних закладів району;

організація гарячого харчування учнів в закладах освіти, де відсутні шкільні їдальні;

реконструкція непрацюючих дошкільних навчальних закладів за рахунок субвенції з державного, обласного бюджетів;

реконструкція систем опалення загальноосвітніх шкіл.

9

Очікувані результати:

оптимізація мережі закладів освіти та збереження основних фондів закладів освіти;

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 43 % від загальної кількості дітей в районі дошкільного віку;

охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-ти річного віку.

9. СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Головна мета на 2012 рік: створення умов для всебічного і повноцінного розвитку дітей та молоді, формування сімейних цінностей, забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

Основні завдання та заходи:

удосконалення системи роботи з творчою й обдарованою молоддю;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах із залученням коштів усіх джерел фінансування;

здійснення соціальної роботи з сільською молоддю та населенням;

поширення сімейних форм виховання шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей під опіку та піклування громадян, усиновлення громадянами України;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

розвиток спортивних секцій на базі спортивного клубу «Колос», Мелітопольської районної дитячо-юнацької школи, навчальних закладів району.

Очікувані результати:

охоплення оздоровленням 70 % дітей шкільного віку в період оздоровчого періоду 2012 року;

створення 1 прийомної сім’ї;

зменшення кількості безпритульних, бездоглядних дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування;

залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

10. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення подальшого розвитку культури, туристичної сфери в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення реалізації основних операційних цілей, визначених у Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року та спрямованих на поліпшення соціально-культурної сфери в районі;

підтримка творчих колективів, що сприяють популяризації національного і світового театрального, музичного, образотворчого мистецтва;

10

проведення районних конкурсів, оглядів, фестивалів, культурно-мистецьких заходів;

розвиток туристичної сфери.

Очікувані результати:

розвиток самодіяльної народної творчості, формування у суспільстві загальнокультурних цінностей;

збереження пам’яток історії та культури, їх популяризація та включення до туристичних маршрутів.

11. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Головна мета на 2012 рік: реформування та розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на державні реформи, запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню.

Основні завдання та заходи:

підвищення якості та доступності медичної допомоги в районі;

укріплення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району;

зміцнення кадрового потенціалу районних медичних закладів шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників медицини;

відкриття закладів загальної практики сімейної медицини на території району;

реалізація на районному рівні заходів, передбачених державними та обласними програмами у сфері охорони здоров’я.

Очікувані результати:

забезпечення в районі сталої роботи закладів системи охорони здоров’я;

підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;

стабілізація рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

  Документ
  Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..