Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Настоящий классификатор не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Агентства Республики Казахстан...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Предлагаемая программа сочетает в себе основные государственные требования к уровню подготовленности лиц, завершающих обучение в вузе и получающих фу...полностью>>
'Кодекс'
2 Семейный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ Свод законов Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 1...полностью>>
'Документ'
- ознакомление со структурой Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, уяснение места комитета по труду в системе областных орган...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Затверджено

рішення районної ради

________________ № ____

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012 РІК

Мелітополь

2011 рік

ЗМІСТ

стор

Паспорт програми

2

Вступ

3

Основні напрями та завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

4

Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району на 2012 рік

14

Основні показники економічного і соціального розвитку Мелітопольського району «Охорона природи»

22

Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік

23

Перелік природоохоронних заходів по Мелітопольському району на 2012 рік місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

28

Основні показники соціально-економічного розвитку Мелітопольського району по роках (2010, 2011, 2012)

29

Аналітична довідка соціально-економічного розвитку Мелітопольського району у 2011 році

30

2

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 1. Назва: Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Програма розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2011 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».

 1. Замовник: Мелітопольська районна державна адміністрація.

 2. Розробник: Управління економіки райдержадміністрації.

 3. Мета: зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем в районі.

 4. Початок: 2012 рік, закінчення: 2012 рік.

 5. Виконавці Програми: Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний Центр зайнятості, Мелітопольська об’єднана податкова адміністрація, управління Пенсійного фонду України в м.Мелітополі та Мелітопольському районі; селищна, сільські ради, суб’єкти господарювання району.

8. Фінансування Програми: кошти районного бюджету, субвенції з державного, обласного бюджетів на соціально-економічний розвиток, кошти обласного фонду «Сільське подвір'я», Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, власні кошти суб’єктів господарювання та інвесторів, кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

 1. Очікувані результати виконання: комплексне вирішення питань розвитку всіх галузей економіки району, забезпечення створення нових робочих місць, підвищення активності малого підприємництва щодо легалізації зайнятості населення, збереження об’єктів соціально-культурної сфери, поліпшення стану довкілля.

10. Контроль за виконанням Програми: постійні комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку, промислової політики, інвестицій; з гуманітарних питань та соціальної політики і праці, охорони здоров’я, материнства та дитинства; з питань агропромислового комплексу, сільськогосподарського виробництва, екології та раціонального природокористування; з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, регуляторної політики та підприємництва.

3

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.09.2011 № 376 «Про розробку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік».

При розробці програми враховано:

- Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна держава, ефективна влада»;

- реалізацію приоритетних напрямків згідно зі Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2, із змінами, Стратегією сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 17.09.2008 № 1, із змінами;

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки»;

- Бюджетний кодекс України, із змінами;

- цільові державні, обласні та районні програми.

У Програмі зазначений аналіз сучасного стану району, який базується на статистичних даних; передбачені цілі та завдання розвитку згідно макроекономічних показників; охоплені основні напрями розвитку галузей економіки, інвестиційної діяльності, соціального розвитку; наведені доходи населення, загальні риси кон’юктури внутрішнього і зовнішнього ринків, перелік природоохоронних заходів, проблемні питання розвитку району, які планується вирішувати як на місцевому рівні, так і за участю центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Основу проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2012 рік становить прогноз основних показників економічного і соціального розвитку району, досягнення яких передбачається за рахунок реалізації заходів державного регулювання через застосування економічних і організаційно – правових важелів.

Програма закладає основи для зростання економіки району, підвищення рівня життєзабезпечення місцевого населення, вирішення найгостріших соціальних проблем, спрямована на соціально-економічний розвиток територіально-адміністративних одиниць району.

4

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РІК

1. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  1. Фінансові результати

Головна мета на 2012 рік: стабілізація фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання, мінімізація збитків.

Основні завдання та заходи:

проведення системної роботи зі збитковими підприємствами на місцевому рівні, в т.ч. в рамках роботи районної робочої групи з питань збиткової діяльності суб’єктів господарювання;

здійснення аналізу причин збитковості та вжиття заходів, спрямованих на її подолання;

сумісна робота з Мелітопольською об’єднаною державною податковою інспекцією із збитковими суб’єктами господарювання.

Очікувані результати:

Зменшення кількості збиткових підприємств та загальної суми збитків, збільшення фінансового результату (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування.

  1. Бюджетна політика

Головна мета на 2012 рік: забезпечення умов для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної сфери, економія бюджетних витрат.

Основні завдання та заходи:

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів;

здійснення контролю за економічно обґрунтованими обсягами доходів при затвердженні та внесенні змін до районного бюджету;

вжиття передбачених законодавством заходів щодо зменшення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. у судовому порядку;

збільшення надходжень плати за землю шляхом ефективного управління земельними ресурсами, їх переоцінки;

розширення ресурсної бази надходжень податку на доходи з фізичних осіб шляхом легалізації доходів населення;

забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених платежів;

спрямування коштів на розвиток соціально-культурної сфери району;

скорочення видатків на утримання органів управління;

затвердження і реалізація планів з енергозбереження по кожній бюджетній установі;

5

забезпечення виконання статей 88, 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування установ охорони здоров’я.

Очікувані результати:

виконання плану надходжень до бюджетів всіх рівнів;

скорочення податкового боргу;

забезпечення розвитку соціально-культурної сфери.

2. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Головна мета на 2012 рік: нарощення обсягів виробництва промислової продукції, впровадження заходів інноваційного розвитку виробничої сфери.

Основні завдання та заходи:

активно співпрацювати з підприємствами району з питань:

освоєння виробництва нових конкурентоспроможних видів продукції;

збільшення завантаженості виробничих потужностей підприємств;

сприяння впровадженню інновацій за рахунок розвитку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, застосування сучасних науково-технічних розробок.

Очікувані результати:

зростання обсягів промислового виробництва у 2012 році;

збереження та збільшення робочих місць у промисловому секторі.

3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Головна мета на 2012 рік: створення умов щодо підвищення використання потенціалу сільськогосподарської галузі, забезпечення продовольчої безпеки.

Основні завдання та заходи:

 • збільшення виробництва найбільш конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції (зерна, соняшника);

 • оновлення складу машинно – тракторного парку на основі сучасної

вітчизняної або іноземної техніки;

 • впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у

виробництві сільськогосподарської продукції;

 • сприяння формуванню інфраструктури аграрного ринку;

 • реалізація державних програм по підтримці сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб у виробництві сільськогосподарської продукції.

Очікувані результати:

оновлення сільськогосподарської техніки;

забезпечення виробництва зернових культур – 96,8 тис. тонн, олійних культур – 30,8 тис. тонн; молока - 4,1 тис.тонн, яєць – 3,1 млн. шт.;

реалізація 1,4 тис.тонн худоби та птиці.

6

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Головна мета на 2012 рік: забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення населення в районі. Сприяння розвитку житлово-комунального господарства в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, їх стабільного фінансового стану шляхом приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з обов’язковим включенням інвестиційної складової та підвищенням якості цих послуг;

зменшення заборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг;

проведення ефективної енергозберігаючої політики;

врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, стимулювання ощадливого їх споживання, оптимізації витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів при формуванні тарифів на комунальні послуги;

приведення в належний технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства району;

впровадження заходів з реформування житлово-комунального господарства;

забезпечення благоустрою населених пунктів в районі.

Очікувані результати:

підвищення якості наданих комунальних послуг;

економія енергоресурсів не менше 5 %;

поліпшення життєзабезпечення населення.

5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня доходів мешканців району, забезпечення контролю за додержанням роботодавцями гарантій в оплаті праці, соціального захисту від безробіття.

Основні завдання та заходи:

забезпечення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та скорочення заборгованості з виплати заробітної плати;

посилення контролю за додержанням роботодавцями мінімальних гарантій розмірів заробітної плати, встановлених законодавством;

продовження сумісної роботи з Мелітопольською об’єднаною податковою інспекцією та правоохоронними органами роботи з легалізації робочих місць та детінізації заробітної плати у суб’єктів господарювання району.

7

Очікувані результати:

підвищення рівня заробітної плати штатних працівників району на 15%;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями та найманими працівниками;

забезпечення легалізації робочих місць та детінізації доходів.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення шляхом виконання державних соціальних програм, недопущення зростання рівня безробіття.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів державних соціальних програм;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на ефективне сприяння зайнятості населення, запобігання розвиткові безробіття в районі шляхом:

створення умов для збереження існуючих робочих місць за рахунок проведення профілактичної роботи щодо звільнення працівників на підприємствах району та запобігання масовому вивільненню працівників;

забезпечення додержання трудового законодавства роботодавцями у разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємств, скорочення чисельності працівників або застосування режимів неповної зайнятості до них;

залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт;

підтримка підприємницьких ініціатив громадян;

організації професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і професійного навчання безробітних громадян у відповідності до попиту на ринку праці.

Очікувані результати:

забезпечення соціального захисту населення;

створення 700 нових робочих місць;

утримання зареєстрованого рівня безробіття у 2012 році на рівні 1,1 %.

7. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, впровадження заходів реформування пенсійної системи в ході реалізації Програми економічних реформ в Україні.

Основні завдання та заходи:

забезпечення планових показників надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду, своєчасне призначення (перерахунки) пенсій, стабільне фінансування пенсійних виплат та грошової допомоги;

удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які мають заборгованість із обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, насамперед погашення заборгованості економічно активних підприємств та підприємств, які підпадають під дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

8

посилення контролю за раціональним використанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів та інших громадян управлінням Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі;

розвиток сучасних інформаційних технологій в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, зокрема, спрощення доступу громадян до відомостей про розміри їх пенсій, сплату страхових внесків та інших персональних даних, поступове впровадження централізації призначення і виплати пенсій;

збільшення кількості платників єдиного соціального внеску по Мелітопольському району, які звітують до Пенсійного фонду України в електронній формі;

забезпечення відкритості в роботі управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, покращення інформування населення про його діяльність;

створення необхідних організаційно-технічних передумов для впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

Очікувані результати:

зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду України від підприємств та підприємців Мелітопольського району на 2 %;

збільшення видатків на виплату пенсій та грошової допомоги пенсіонерам Мелітопольського району на 4 %.

8. ОСВІТА

Головна мета на 2012 рік: забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, реалізація комплексу заходів у рамках цільових державних, регіональних і районних програм розвитку освіти.

Основні завдання та заходи:

розвиток та оптимізація мережі закладів освіти відповідно до потреб населення, соціально-економічної ситуації шляхом реалізації відповідних програми розвитку освіти;

подальша модернізація навчально-методичного процесу, у т.ч. забезпечення загальноосвітніх закладів електронними програмними засобами з предметів інваріантної складової навчальних планів;

продовження навчання педагогічних працівників шкіл основам інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» і «Партнерство у навчанні»;

організація підвозу учнів до навчальних закладів району;

організація гарячого харчування учнів в закладах освіти, де відсутні шкільні їдальні;

реконструкція непрацюючих дошкільних навчальних закладів за рахунок субвенції з державного, обласного бюджетів;

реконструкція систем опалення загальноосвітніх шкіл.

9

Очікувані результати:

оптимізація мережі закладів освіти та збереження основних фондів закладів освіти;

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 43 % від загальної кількості дітей в районі дошкільного віку;

охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-ти річного віку.

9. СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Головна мета на 2012 рік: створення умов для всебічного і повноцінного розвитку дітей та молоді, формування сімейних цінностей, забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

Основні завдання та заходи:

удосконалення системи роботи з творчою й обдарованою молоддю;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах із залученням коштів усіх джерел фінансування;

здійснення соціальної роботи з сільською молоддю та населенням;

поширення сімейних форм виховання шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей під опіку та піклування громадян, усиновлення громадянами України;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

розвиток спортивних секцій на базі спортивного клубу «Колос», Мелітопольської районної дитячо-юнацької школи, навчальних закладів району.

Очікувані результати:

охоплення оздоровленням 70 % дітей шкільного віку в період оздоровчого періоду 2012 року;

створення 1 прийомної сім’ї;

зменшення кількості безпритульних, бездоглядних дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування;

залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

10. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

Головна мета на 2012 рік: забезпечення подальшого розвитку культури, туристичної сфери в районі.

Основні завдання та заходи:

забезпечення реалізації основних операційних цілей, визначених у Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року та спрямованих на поліпшення соціально-культурної сфери в районі;

підтримка творчих колективів, що сприяють популяризації національного і світового театрального, музичного, образотворчого мистецтва;

10

проведення районних конкурсів, оглядів, фестивалів, культурно-мистецьких заходів;

розвиток туристичної сфери.

Очікувані результати:

розвиток самодіяльної народної творчості, формування у суспільстві загальнокультурних цінностей;

збереження пам’яток історії та культури, їх популяризація та включення до туристичних маршрутів.

11. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Головна мета на 2012 рік: реформування та розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на державні реформи, запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню.

Основні завдання та заходи:

підвищення якості та доступності медичної допомоги в районі;

укріплення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району;

зміцнення кадрового потенціалу районних медичних закладів шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників медицини;

відкриття закладів загальної практики сімейної медицини на території району;

реалізація на районному рівні заходів, передбачених державними та обласними програмами у сфері охорони здоров’я.

Очікувані результати:

забезпечення в районі сталої роботи закладів системи охорони здоров’я;

підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;

стабілізація рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.

12. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Головна мета на 2012 рік: забезпечення сприятливих умов для створення і функціонування малого та середнього бізнесу, сприяння підвищенню його інвестиційної активності.

Основні завдання та заходи:

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості і молодіжного підприємництва;

реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

забезпечення поліпшення бізнес-середовища;

забезпечення ефективного функціонування Центру надання дозвільних та реєстраційних послуг «Єдиний офіс»;

запровадження «гарячої» лінії для звернень суб’єктів підприємництва з питань отримання дозволів, реєстрації та надання адміністративних послуг;

сприяння залученню інвестицій у сферу малого та середнього бізнесу;

Очікувані результати: збільшення кількості:

11

- малих підприємств до 153 одиниць;

- фізичних осіб-підприємців до 2458;

- фермерських господарств до 91.

13. РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Головна мета на 2012 рік: насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, збільшення обсягу послуг, запобігання безпідставного підвищення цін на основні продовольчі товари, розвиток та удосконалення інфраструктури споживчого ринку.

Основні завдання та заходи:

створення необхідних умов для продажу продукції місцевих товаровиробників на ринках, організація проведення ярмарків на території району;

приймання участі районних суб’єктів господарювання у ярмарках на території області;

проведення активної роботи щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоров’я та життя людей продукції (товарів);

забезпечення роботи з вивчення цінової ситуації та обґрунтованості підвищення цін на соціально значущі товари на території району, проведення моніторингу цінової ситуації;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок;

розширення та удосконалення торговельної інфраструктури, формування мережі сучасних об’єктів торгівлі.

Очікувані результати:

забезпечення не перевищення суб’єктами сфери торгівлі торгівельних надбавок на соціально значущі товари;

покращення якості надання послуг на споживчому ринку;

збільшення переліку і обсягів надання послуг у сільській місцевості.

15. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня використання інвестиційних можливостей району, створення сприятливих умов інвестиційної діяльності у будівництві, залучення інвестицій та бюджетних ресурсів з метою реалізації найважливіших інвестиційних проектів, спрямованих на покращання стану об’єктів соціально-культурної сфери, створення промислової зони в районі.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів, передбачених програмою «Сільське подвір’я»;

створення позитивного інвестиційного іміджу району шляхом активізації інформаційної взаємодії з інвесторами, суб’єктами господарювання, поширення позитивного досвіду залучення інвестицій в район;

12

пошук можливостей щодо реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року;

поетапне обстеження земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані під будівництво інвестиційних об’єктів, з розробкою паспортів;

підготовка переліків інвестиційних та інфраструктурних проектів Мелітопольського району для залучення коштів з різних джерел фінансування;

участь разом із підприємствами району в інвестиційних конференціях, семінарах, бізнес-форумах, ярмарково-виставкових заходах, в тому числі у міжнародному інвестиційному форумі, за участю потенційних інвесторів, інвестиційних фондів та громадських організацій;

розповсюдження інформації про інвестиційну привабливість району на обласних, всеукраїнських виставках, конференціях, а також у друкованих та електронних виданнях;

вирішення питань залучення і спрямування коштів з державного та обласного бюджетів на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів з питань соціально-економічного розвитку району, реформування житлово-комунальної сфери, енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

продовження роботи над реалізацією інвестиційних проектів по будівництву вітрової, сонячної електростанцій.

Очікувані результати: збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;

зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, комунального господарства за рахунок соціальної спрямованості бюджетного інвестування;

реалізація державної містобудівної політики на районному рівні;

скорочення обсягів незавершеного будівництва;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і використання території для будівних потреб, встановлення режиму раціонального використання земель і забудови територій.

16. ОХОРОНА ПРИРОДИ

Головна мета у 2012 році: розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем району шляхом реалізації природоохоронних заходів, передбачених в обласних та районних програмах природоохоронної спрямованості та Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року.

Основні завдання та заходи:

залучення коштів на розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих екофондів, а також інших джерел для реалізації природоохоронних заходів по напрямкам:

13

Охорона довкілля та раціональне використання водних ресурсів:

будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове;

реконструкція очисних споруд с.Фруктове, смт Мирне.

Поводження з відходами:

видалення на знешкодження непридатних і заборонених хімічних засобів захисту рослин з двох безхазяйних складів;

придбання 3 машин для збору та транспортування твердих побутових відходів;

продовження роботи щодо залучення інвестицій на будівництво сміттєпереробного заводу твердих побутових відходів.

Запобігання та ліквідація наслідків підтоплення населених пунктів:

вирішення питання щодо проектних розроблень з захисту від підтоплення с. Удачне;

залучення коштів на завершення будівництва інженерних споруд захисту від підтоплення с.Костянтинівки.

Формування екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду:

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду с. Мордвинівка;

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій ботанічних заказників с. Світлодолинське «Цілинна ділянка по балці Курушана».

Очікувані результати:

запобігання забруднення складових довкілля, збереження природних комплексів в районі.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

2012 рік

програма

9 місяців факт

очікуване виконання

%

програма

% до

очікуваного

2011 року

до

програми

до

2010 року

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього

%

у тому числі по галузях:

Добувна промисловість

%

Переробна промисловість

%

з неї:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%

легка промисловість

%

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

%

хімічна та нафтохімічна промисловість

%

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

%

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%

машинобудування

%

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

%

х

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього

млн. грн.

171,7

182,0

67,0

89,5

49,2

52,1

102,5

114,5

у тому числі по галузях:

Добувна промисловість

млн. грн.

Переробна промисловість

млн. грн.

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн.

136,2

130

14,3

18,4

14,2

13,5

19,7

107,1

легка промисловість

млн. грн.

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

млн. грн.

хімічна та нафтохімічна промисловість

млн. грн.

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

млн. грн.

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

млн. грн.

машинобудування

млн. грн.

35,5

46,47

52,7

71,1

153,0

200,3

76,1

107,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

млн. грн.

Виробництво найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення у натуральному вигляді

електроенергія

млрд.кВт годин

сталь

млн. тонн

феросплави

тис. тонн

трансформатори електричні

шт.

реактори електричні, котушки індуктивності та перетворювачі статичні електричні

шт.

апаратура електрична високовольтна

шт.

апаратура електрична низьковольтна

шт.

провід ізольований обмотувальний

тис. тонн

автомобілі легкові

шт.

автомобілі вантажні

шт.

взуття

тис. пар

Виробництво найважливіших видів продукції харчової та переробної промисловості

яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені

тис. тонн

0,024

0,01

0,01

0,01

100

41,7

0,01

100

свинина свіжа (парна) чи охолоджена

тис. тонн

0,024

0,02

0,01

0,02

100

83,3

0,02

100

субпродукти харчові І категорії

(без субпродуктів м’яса свійської птиці)

тис. тонн

ковбасні вироби

тис. тонн

олія нерафінована

тис. тонн

олія рафінована

тис. тонн

маргарин і продукти аналогічні

тис. тонн

молоко оброблене рідке

тис. тонн

масло вершкове, жирністю 85%

тис. тонн

сири жирні

тис. тонн

борошно

тис. тонн

3,579

4,2

2,6

3,6

85,7

100,6

3,7

102,8

крупи

тис. тонн

0,379

0,6

0,3

0,4

66,7

105,5

0,4

100

вироби хлібобулочні

тис. тонн

0,192

0,13

0,098

0,13

100

67,7

0,14

107,7

кондитерські вироби

тис. тонн

вироби макаронні (без начинки, не піддані тепловому обробленню)

тис. тонн

0,004

0,004

0,005

0,005

125

125

0,005

100

безалкогольні напої

млн. дал.

1,379

1,4

1,102

1,307

93,4

94,8

1,4

107,1

Інноваційна діяльність

Кількість підприємств, які займаються впровадженням інновацій

один.

Питома вага у загальній кількості підприємств

%

Обсяги реалізованої інноваційної продукції (у діючих цінах)

тис. грн.

Питома вага у загальному обсязі відвантаженої продукції промисловості

%

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2005 - всього

млн. грн.

106,1

103,1

96,6

103,8

100,7

97,8

104,5

100,7

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2005 року % до попереднього року

%

90,4

84,7

97,8

100,67

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Зернові культури (у вазі після доробки)

тис. тонн

81,63

89,2

107,0

107,3

120

131

96,8

90,2

Олійні культури - всього

тис. тонн

36,97

24,9

22,93

30,8

124

83,3

30,8

100

у тому числі соняшник

тис. тонн

27,41

24,2

21,94

26,0

107,4

94,8

22,2

85

Картопля

тис. тонн

0,43

0,2

0,04

0,04

20

9

0,04

100

Овочі

тис. тонн

2,12

2,8

0,8

2,5

89

118

2,8

112

Плоди та ягоди

тис. тонн

5,48

5,8

2,68

2,7

47

49

5,0

185

Реалізація худоби та птиці (у живій вазі)

тис. тонн

1,5

1,5

1,09

1,4

93

93

1,4

100

Молоко

тис. тонн

4,7

4,6

3,51

4,1

89

87

4,1

100

Яйця

млн. штук

12,5

11,6

6,79

8,6

74

69

3,1

36

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) по підприємствах та організаціях усіх форм власності (у діючих цінах відповідних років)

млн. грн.

35

31,6

22,1

31,7

100,3

90,6

32,1

101,3

Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

111,9

90,1

99,8

100,1

100,4

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери:

за рахунок усіх джерел фінансування:

Загальна площа житла

тис. м2

4,1

4,4

1,6

2,3

52,3

56,1

2,5

108,7

Загальноосвітні школи

уч. місць

Лікарні та амбулаторно-поліклінічні заходи

ліжок/

відвідувань за зміну

Водопровід

тис. м3 води на добу/км

6,8

7,1

7,1

7,1

100

104,4

26

в 3,7 рази

Каналізація

тис. м3

стічних вод на добу/км

Теплопостачання

Гкал на годину/км

Газові мережі та магістральні газопроводи

км

-

9,1

-

-

11,32

Автошляхи з твердим покриттям

км

-

-

-

-

-

-

-

-

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування

тис. тонн

131,6

143,5

90,2

120,3

83,8

91,4

132,3

110

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування

млн. чол.

0,38

0,39

0,301

0,39

100

102,6

0,395

101,3

Обсяг надання послуг зв’язку - всього

млн. грн.

в т.ч. обсяг надання послуг зв’язку населенню

млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

млн. грн.

99,3

92

36,7*

92

100

92,6

105,8

115

в т.ч. на одну особу

грн.

1942,9

1798,8

722,0*

1814,6

100,9

93,4

2086

115

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього

млн. грн.

31,18

37,0

19,26

40

108,1

128,3

44

110

Обсяг послуг, реалізованих населенню

млн. грн.

2,51

5,5

0,527

2,6

47,3

103,6

2,86

110

в т.ч. на одну особу

грн.

49,1

107,8

10,4

51,3

47,6

104,5

56,7

119

*- 6 місяців

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів - всього

$ млн.

15,02

13,1

8,139*

(6 місяців)

14,1

107,6

93,9

15,1

107,1

Обсяг експорту товарів

$ млн.

12,74

10,5

6,285*

11,2

106,7

87,9

12,2

108,9

Обсяг імпорту товарів

$ млн.

2,28

2,6

1,854*

2,9

111,5

127,2

3,0

103,4

Прямі іноземні інвестиції:

надійшли протягом року

$ млн.

загальний обсяг на кінець року

$ млн.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Прибуток прибуткових підприємств

млн. грн.

27,9

22

6,633**

(7 місяців)

23

104,5

82,4

25

108,7

у т. ч. по сільському господарству

млн. грн.

24,6

9,5

-

10,5

110,5

427

11,0

104,8

Збитки збиткових підприємств

млн. грн.

3,4

4,0

0,677**

3,4

85

100

3,3

97,1

в т.ч. по сільському господарству

млн. грн.

0,4

0,2

-

0,5

250

125

0,3

60

Доходи місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

120,9

131,5

95,1

131,5

100

108,8

94,8

72,1

в т.ч. дотації, субвенції

млн. грн.

96,1

106,7

76,6

106,7

100

111,0

72,6

68,0

Видатки місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

120,0

132,8

93,5

132,8

100

110,7

94,8

71,4

Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих

Фонд оплати праці - всього по району (місту)

млн. грн.

139,01

164,783

68,321*

147,412

89,5

106,0

171,154

116,1

Фонд оплати праці робітників, службовців

(без сільського господарства)

млн. грн.

122,331

144,253

59,548*

128,161

88,8

104,8

149,029

116,3

Фонд оплати праці працівників сільського господарства

млн. грн.

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

млн. грн.

16,679

20,53

8,773*

19,251

93,8

115,4

22,125

114,9

Середньоспискова чисельність:

робітників, службовців (без сільського господарства)

тис. чол.

6,798

7,0

6,184*

6,192

88,5

91,1

6,3

101,7

робітників сільського господарства

тис. чол.

найманих робітників малих підприємств

тис. чол.

1,334

1,445

1,356*

1,355

93,8

101,6

1,4

103,3

Середньомісячна заробітна плата:

штатного працівника по району

грн.

1499,6

1717,3

1604,89*

1724,82

100,4

115,0

1971,28

114,3

по категоріях працюючих:

робітників, службовців (без сільського господарства)

грн.

робітників сільського господарства

грн.

найманих робітників малих підприємств

грн.

1041,92

1183,97

1078,28*

1183,97

100

113,6

1317

111,24

ПОКАЗНИКИ розвитку СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Питома вага учнів які навчаються на державній мові

% від загальної кількості учнів

68,4

71

72

72

73

Питома вага дітей і підлітків, охоплених загальною середньою освітою

97,7

97,7

97,4

97,4

97,5

Питома вага дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою

-“-

40

43

40

40

43

Загальна кількість лікарняних закладів

один.

7

7

7

7

100

100

7

100

у тому числі, які працюють на засадах сімейної медицини

один.

1

7

3

3

42,9

300

7

233

Кількість медичного персоналу, який працює на засадах сімейної медицини

осіб

5

19

15

15

78,9

300

40

267

Забезпечення населення житлом на одного мешканця

м2

24,7

24,7

24,7

24,7

100

100

24,8

100,4

* - 6 місяців

НАСЕЛЕННЯ

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. чол.

51,1

51,0

50,8***

(8 місяців)

50,7

99,4

99,2

50,4

99,4

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю – всього

тис. чол.

у т. ч.: у промисловості

тис. чол.

у сільському, лісовому та рибному господарстві

тис. чол.

у будівництві

тис. чол.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року

%

1,8

1,45

1,2

1,2

82,8

66,7

1,1

91,7

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

тис. чол.

0,56

0,460

0,37

0,38

63,3

67,9

0,35

92,1

Кількість створених постійних робочих місць – всього

тис. чол.

0,67

0,680

0,695

0,700

102,9

104,5

0,700

100

у тому числі:

для працівників у юридичних осіб

тис. чол.

0,25

0,280

0,133

0,135

48,2

54

0,135

100

для працівників у інших осіб-підприємців

тис. чол.

0,19

0,400

0,562

0,565

141

в 3 рази більше

0,565

100

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кількість малих підприємств

один.

141

165

145

149

90,3

105,7

153

102,7

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб

чол.

2382

3090

2403

2410

78

101,2

2458

102

Кількість фермерських господарств

один.

82

89

87

89

100

108,5

91

102,2

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва)

один.

-

ОХОРОНА ПРИРОДИ

Кількість забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водні об’єкти

млн. м3

Начальник управління економіки Н.В. Гайдаєнко

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

«ОХОРОНА ПРИРОДИ»

Показники

Одиниця виміру

2011 рік

очік.вик.

2012 рік прогноз

2012 рік прогноз у % до

очік.вик.

2011 року

1

2

4

5

6

Охорона природи

Показники руху коштів по цільовим фондам охорони навколишнього природного середовища місцевих рівнів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад :

Залишок коштів на початок року

тис.грн.

218,0

458,8

210,4

(в 2,1 рази)

Надходження коштів протягом року

тис.грн.

357,7 + 12,9=370,6

(збір + штрафи)

231,0

62,3

Використання коштів

тис.грн.

509,9/129,8

231,0+458,8 =

689,8

531,4

(в 5,3 рази)

Залишок коштів на кінець року

тис.грн.

458,8

-

-

Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з екофондів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад :

тис.грн.

299,4+210,5= 509,9

231,0+458,8 =

689,8

135,2

(в 1,3 рази)

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік

(згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації № 546 від 25.12.2006)

Найменування об’єктів, джерела фінансування

Рік почат-ку будів-ницт-

ва

Кошто-

рисна вартість в діючих цінах

Звітний рік

Вико-

нано на 1 січня періо-ду,який пла-

нується

% будіве-

льної го-

товності об’єкту 01.01.-__ 01.01.-_

Зали-шок кошто-рисної варто-

сті

Обсяг коштів на заплано-

ваний рік всього

у тому числі:

Потужність

Ефект від впро-

вадження проекту

План

Очіку-

ване

вико-

нання

держав-

ний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джере-

ла

Проект-

на

Введення в запла-

нованому році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Буріння артезіанської свердловини для водопостачання с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

558,245

0

0

0

0

558,245

558,245

-

548,245

10,0

-

10 м3/год

10м3 час

10 м3/год

Стабільне водопостачання 2000 осіб

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання с.Вознесенка Мелітопольського району

2012

611,927

0

0

0

0

611,927

611,927

-

601,927

10,0

-

10 м3/год

10 м3/год

Стабільне водопостачання 1000 осіб

Будівництво водозабірної свердловини с.Трудове Мелітопольського району для господарсько-питного водопостачання

2012

715,333

0

0

0

0

715,333

715,333

-

705,333

10,0

-

8 м3/год

8 м3/ год

Стабільне водопостачання 1000 осіб

Реконструкція амбулаторії дільничної лікарні по вул.. Щорса,95 в с. Костянтинівка Мелітопольського району

2012

574,483

0

0

0

0

574,483

574,483

-

564,483

10,0

-

50 чол/добу

відвідув

50 чол/добу

відвідув

Покращення умов медичного обслуговування 5000 осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Реконструкція котельні будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

259,351

0

0

0

0

259,351

259,351

-

249,351

10,0

-

300 місць

300 місць

Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб

Реконструкція будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

2341,234

0

0

0

0

2341,234

2341,234

1771,234

540,0

30,0

-

300 місць

300 місць

Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб

Дитячий садочок "Сонечко" с.Мордвинівка Мелітопольського району - реконструкція

2008-2012

2266,044

0

0

239,8

11

2026,244

2026,244

-

2026,244

-

-

35 місць

35 місць

збільшення охоплення дош-кільною освітою

Будинок культури с.Новобогданівка Мелітопольського району, Запорізької області - реконструкція

2008-2012

2703,004

0

0

1331,004

51

1372

1372

1372

-

-

-

500 місць

500 місць

розвиток місцевих культурних традицій для 3-х тис. осіб

Захист від підтоплення с.Костянтинівка Мелітопольського району

2008-2012

16391,105

0

0

5211

32

11180,105

11180,105

11180,105

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

відведення шкідливої дії вод для 12 тис. осіб

Газопостачання с.Полянівка. Міжселищний газопровід

2012

522,000

0

0

0

0

522,000

522,000

522,000

-

-

-

5,9 км

5,9 км

Забезпечення доступу до газопос-тачання 447 чоловік

Будівництво біоінженерних очисних споруд в с.Садове Мелітопольського району

2012

841,086

96,804

96,804

96,804

12

744,282

744,282

-

600,000

144,282

-

30 м3/добу

30 м3/добу

Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля 249 мешканців села Садове

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція дитячого навчального закладу «Орля» Новопилипівської сільської ради за адресою: с.Новопилипівка, вул. Леніна, 100»

2012

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

70,000

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Збереження будівлі дитячого садка на 45 місць

Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво приймального відділення Мелітопольської центральної районної лікарні за адресою: вул.Кізиярська, 55 м.Мелітополь,

2012

45,000

0

0

0

0

45,000

45,000

-

45,000

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Поліпшення умов прийняття на лікування до ЦРЛ жителів Меліто-польського району

Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (санація) будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове»

2012

87,756

0

0

0

0

87,756

87,756

87,756

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Розвиток місцевих культурних традицій

Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи теплопостачання шляхом використання теплових насосів для будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове»

2012

98,832

0

0

0

0

98,832

98,832

98,832

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Розвиток місцевих культурних традицій

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 400 м3/добу с.Фруктове Мелітопольського району»

2012

235,200

0

0

0

0

235,200

235,200

235,200

-

-

-

400 м3/добу

400 м3/добу

Забезпече-ння екологічної безпеки довкілля мешканців села Фруктове

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потуж-ністю 1000 м3/добу всмт.Мирне Мелітопольського району»

2012

295,200

0

0

0

0

295,200

295,200

295,200

-

-

-

1000 м3/добу

1000 м3/добу

Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля мешканців смт. Мирне

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція віконних та дверних блоків в приміщенні комунального закладу «Дитячий ясла-садок

«Черешенка» Фруктовської сільської ради Мелітопольського району» розташованого по вул. Молодіжна, 17 с.Фруктове

2012

40,000

0

0

0

0

40,000

40,000

40,000

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Збереження будівлі дитячого садка

Реконструкція опалювальної мережі з переведенням на газове опалення Данило-Іванівської

ЗШ І-ІІІ ст. за адресою: с.Данило-Іванівка, вул.Леніна, 21-а

2012

651,536

0

0

0

0

651,536

651,536

-

626,536

25,0

-

0,095 тис. т.у.п /Гкал.

0,095 тис. т.у.п /Гкал.

Забезпече-ння кращих умов навчання для 90 осіб

Заступник голови Мелітопольської

районної державної адміністрації П.В. Шкарупа

Перелік природоохоронних заходів по Мелітопольському району на 2012 рік по місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища

з/п

Назва селищної, сільської ради

Планова сума надходжень від збору за забруднення довкілля, грн

Визначені органами місцевого самоврядування природоохоронні заходи

1

Мирненська

1500

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів

2

Астраханська

100

Озеленення населених пунктів

3

Вознесенська

200

Озеленення населених пунктів

4

Костянтинівська

12000

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів

5

Мордвинівська

200

Не планує витрати з метою накопичення коштів

6

Новомиколаївська

5800

Озеленення населених пунктів

7

Новопилипівська

400

Озеленення населених пунктів

8

Новенська

148300

Будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове Мелітопольського району Запорізької області (співфінансування)

9

Новгородківська

900

Озеленення населених пунктів

10

Новобогданівська

6000

Озеленення населених пунктів

20800

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів

11

Полянівська

100

Озеленення населених пунктів

12

Промінівська

9200

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів

13

Семенівська

13700

Придбання сміттєвозу для збору, транспортування твердих побутових відходів (співфінансування)

14

Світлодолинська

100

Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічного заказника місцевого значення «Цілинна ділянка по балці Курушана» (3,5 га)

15

Терпіннівська

5100

Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду «Відріг чебрецовий» (7,5 га)

16

Фруктовська

6600

Розробка проекту реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж села Фруктове Мелітопольського району (співфінансування)

Всього надходжень

231000

Заплановано

використати

230800

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Основні показники соціально-економічного розвитку

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

на 2012 рік

Показники

один. вим.

2010 рік (звіт)

2011 рік (очік.)

2012 рік (прогноз)

Обсяг реалізованої промислової продукції

тис. грн.

171742,6

89500

102500

Валова продукція сільського господарства (у порівняних цінах 2005 року до попереднього року)

%

90,4

97,8

100,67

Обсяг інвестицій в основний капітал (у порівнянних цінах до попереднього року)

%

111,9

100,1

100,4

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах) в розрахунку на 1 особу

грн.

682,4

625,2

636,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника району (міста)

грн.

1499,6

1724,82

1971,28

Темп зростання середньомісячної заробітної плати

%

119,5

115

114,3

Кількість малих підприємств

один.

141

149

153

Кількість малих підприємств

(у % до попереднього року)

%

104,4

105,7

102,7

Рівень зареєстрованого безробіття

%

1,8

1,2

1,1

Кількість створених робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

один.

670

700

700

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Аналітична довідка соціально-економічного розвитку

Мелітопольського району у 2011 році

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2011 рік за 9 місяців досягнуто наступні результати.

Станом на 01.10.2011 року до загального фонду місцевих бюджетів Мелітопольського району надійшло 18422,9 тис.грн власних доходів, що становить 111,9 % до помісячного плану доходів, позапланово отримано 1958,4 тис. грн.

Виконання плану доходів за січень - вересень 2011 року по основних джерелах становить:

- податок з доходів фізичних осіб – 103,8 %;

- плата за землю – 140,2 %;

- податок на прибуток – 172,8 % ;

- фіксований сільгоспподаток – 110,8 %;

В районі продовжується робота по перегляду договорів оренди землі. За 9 місяців поточного року в районі було переглянуто в частині збільшення ставок 15 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 397,94 га та укладено 55 договорів площею 676,5 га.

До бюджету розвитку за 9 місяців поточного року надійшло 987,5 тис. грн., в тому числі від продажу майна 39,0 тис. грн., від продажу землі 12,4 тис. грн. та єдиного податку 936,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2011 року кредиторська заборгованість по захищеним статтям видатків відсутня.

Виконання доходної частини бюджету дозволило в повному обсязі профінансувати не тільки захищені статті бюджету (заробітну плату з нарахуваннями, медикаментами, харчування), але і капітальні видатки. Так, капітальні видатки по спеціальному фонду склали 829,7 тис. грн., у тому числі придбання обладнання 627,0 тис. грн.; капітальне будівництво 24,9 тис. грн.; капітальні ремонти 170,7 тис. грн.; реконструкція 6,1 тис. грн.

З бюджету розвитку профінансовано заходів на розвиток району в сумі 753,6 тис. грн. з залученням вільних залишків.

За кошти районного бюджету за січень-вересень 2011 року профінансовано 23 місцеві програми на загальну суму 1113,7 тис. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – вересень 2011 року становив 165,4 млн. грн. або 131% до відповідного періоду 2011 року.

На території району звітують до відділу статистики 3 промислових підприємства: ТОВ “Соцінновація”, ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ПП «Магістр».

Станом на 01.10.2011 року обсяг реалізованої промислової продукції по 3-х підприємствах складає 67 млн. грн., що становить 89,5% до відповідного періоду 2010 року.

ПП «Молокозавод - ОЛКОМ» у лютому 2011 року знято з обліку Мелітопольської райдержадміністрації та поставлено на облік у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради. Статистичний облік підприємства буде здійснюватись по м. Мелітополю, тому очікується на кінець року значне зменшення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції за статистичними даними.

Визначним видом діяльності для району є виробництво машин та устаткування (ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ПП «Магістр»). Їх питома вага в обсязі реалізованої продукції становить 78,7 % (52,7 млн. грн.)

Обсяг реалізованої продукції харчових продуктів та напоїв 14,3 млн. грн. (21,3% в загальному обсязі).

За січень-серпень 2011 року суб’єктами господарювання району (без малих підприємств) отримано позитивний фінансовий результат у сумі 9,58 млн. грн., тоді як в аналогічному періоді 2010 року цей показник становив 4,5 млн. грн. (у 2,1 рази більше).

Обсяг прибутку прибуткових підприємств склав 10,2 млн. грн., що на 16,4 % менше, ніж за січень-серпень 2010 року. Прибутково спрацювали 76,2% підприємств. Обсяг збитків збиткових підприємств дорівнює 634,9 тис. грн. Цей показник значно зменшився у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року - 7,7 млн. грн. Збитково спрацювали 23,8 % підприємств.

За січень-вересень 2011 року обсяг інвестицій в основний капітал становить 26,3 млн. грн. або 113,5% до відповідного періоду 2010 року.

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами інвестування:

 • власні кошти підприємств та організацій – 20,7 млн. грн.;

 • кредити банків – 4,75 млн. грн.;

 • кошти на житлове будівництво – 0,85 млн. грн.

Обсяг будівельних робіт за січень-вересень 2011 року виконаний на суму 1677 тис. грн., що складає 52,8 % до аналогічного періоду 2010 року.

Введено в експлуатацію житла за 9 місяців 2011 року 428 кв. м, що складає 16,1 % до відповідного періоду 2010 року.

Станом на 01.10.2011, відповідно статистичних даних, надано житлово-комунальних послуг населенню району (комунальні послуги, природний газ) на суму 19,2 млн. грн., оплачено – 22,5 млн. грн.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг складає 117,3 %.

За звітний період 2011 року у комунальному господарстві району вжито наступні заходи.

За рахунок коштів підприємств у сумі 48,6 тис. грн. проведено поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по населеним пунктам району.

За рахунок коштів місцевого бюджету Новомиколаївської сільської ради проведено поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Трудове (7,999 тис. грн.) та придбано ємкість для підвозу води (8,28 тис. грн.).

За рахунок коштів місцевого бюджету Астраханської сільської ради (35,178 тис. грн.) придбано труби та лічильники обліку води, станцію управління насосними агрегатами з перетворювачем частоти.

За рахунок коштів місцевого бюджету Мирненської селищної ради (13,0 тис. грн.) придбано глибинний насос для артсвердловини.

За рахунок коштів місцевого бюджету Фруктовської сільської ради (7,146 тис. грн.) придбано глибинний насос для артсвердловини.

Кошти місцевого бюджету Мордвинівської сільської ради (11,384 тис. грн.) направлено для підтримки комунального підприємства.

За рахунок коштів місцевого бюджету Семенівської сільської ради (72,029 тис. грн.) проведено ремонт артезіанської свердловини № 30 в с. Семенівка та мереж водопостачання.

В рамках співпраці з ТОВ «Українська водна компанія» завершено роботи по заміні водопровідних мереж в с. Семенівка.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 242,7 тис. грн. виконано поточні ремонти комунальних доріг.

Продовжується ремонт комунальних доріг за рахунок коштів державного бюджету, станом на 01.11.2011 освоєно 1,7 млн. грн. (передбачено 2,8 млн. грн.).

За січень-вересень 2011 року перевезено 90,2 тис. т вантажів (93,2% до аналогічного періоду 2010року), 301 тис. пасажирів (111,5% ).

Реалізація м’яса за 9 місяців 2011 зменшилась на 163,2 тонн та склала 1094 тонн або 87 % до аналогічного періоду минулого року.

Виробництво молока зменшилось на 338,5 тонн (за рахунок зменшення поголів’я корів та середнього надою) і склало 3508,8 тонн, що становить 91,2% до січня-вересня 2010 року.

Обсяг виробництва курячих яєць зменшився на 3685 тис. штук і становить 6788 тис. штук або 64,8 % до аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.10.2011 в сільськогосподарських підприємствах району поголів'я великої рогатої худоби складає 4920 голів (95% до відповідного періоду 2010 року), зменшилось на 261 голову. Поголів'я корів складає 1408 голови (91,3%), зменшилось на 135 голів.

Поголів'я овець становить 1314 голів, на 240 голів більше торік (121,4%). Поголів'я свиней збільшилось на 1090 і складає 8886 голів або 114%.

Поголів'я птиці збільшилось на 75275 голови і дорівнює 114201 голів або 293,4% до відповідного періоду 2010 року.

В 2011 році господарствами району було засіяно 67,9 тис. га сільськогосподарськими культурами, що склало 80 % до ріллі.

За 9 місяців поточного року отримано валове виробництво зерна 107,0 тис. тонн у заліковій вазі або 130 % до аналогічного періоду 2011 року.

Урожайність зернових культур у початково оприбуткованій вазі становить 29,6 ц/га, що вище рівня минулого року на 7,9 ц/га.

Посівна площа соняшника становить 18 тис. га, що нижче рівня минулого року на 14 %. Валове виробництво соняшника склало за 9 місяців 21,9 тис. тонн, урожайність – 15,0 ц/га.

Сільгосптоваровиробниками району придбано 18 одиниць нової техніки на загальну суму 13,4 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за січень-вересень 2011 року склала 1671,69 грн., темп її росту – 111,5 % до початку року (1499,6 грн.) та 112,9% до відповідного періоду 2010 року (1481,22 грн).

Станом на 01.11.2011 заборгованість із виплати заробітної плати, за оперативними даними мають два підприємства на загальну суму 179,4 тис. грн. (філія “Мелітопольський райавтодор” – 55,7 тис. грн., філія «Мелітопольська дорожньо-експлуатаційна дільниця» - 123,7 тис. грн.).

З початку року в районі погашено заборгованості по заробітній платі на загальну суму 1703,1 тис. грн.

У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних організацій, пенсій.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення стоїть і одержують будь-яку соціальну допомогу 15,8 тис. мешканців району. Загальна сума виплачених коштів у 2011 році склала понад 27,7 млн. грн.

Всі соціальні виплати, пільги, субсидії та допомоги виплачені своєчасно та в повному обсязі.

В 36 загальноосвітніх закладах освіти району, у тому числі в школах нового типу, яких 5, навчається 4657 учнів, загальна кількість класів - 317.

За рахунок коштів органів місцевого самоврядування забезпечено регулярне підвезення 600 учнів району до місця навчання та додому.

Безкоштовним харчуванням охоплено 1879 учнів 1-4 класів (100%); 76 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування (100%), 20 учнів з малозабезпечених сімей (100%). Вартість одноразового харчування одного учня 1-4 класів та дітей пільгової категорії становить 6,0 грн.

По закладам освіти виконано поточні ремонти. Проведено частковий ремонт покрівлі у корпусі початкових класів Терпіннівської ЗШ, замінено газові котли у Вознесенської ЗШ І-ІІІ ст.(51,55 тис. грн.), встановлено котел у Садовській ЗШ І ст.

Проведена процедура конкурсних торгів щодо будівництва міні-котельні в Костянтинівській ЗШ № 3, роботи планується провести до кінця поточного року.

На даний час в районі функціонує 16 дошкільних навчальних закладів, в яких діє 41 група. Дошкільною освітою охоплено 1083 малюків. Існуюча мережа дошкільних навчальних закладах дає можливість охопити навчанням 40% дітей дошкільного віку.

В районі проведе робота щодо організації оздоровлення дітей різних категорій. Станом на 01.10.2011 оздоровлено за рахунок всіх джерел фінансування 3709 дітей, що складає 72% від загального контингенту дітей району віком від 7 до 17 років.

У Мелітопольському районі утримується 34 установи культури клубного типу, 34 бібліотеки, 2 дитячі музичні школи. На державному обліку перебувають 187 пам’яток історії та культури.

У дитячих музичних школах навчається 303 учнів.

В 2011 року проведено ряд районних заходів: концертів і фестивалів з приводу різноманітних урочистих подій та народних свят, ювілеїв.

Книжковий фонд бібліотечної системи складає 326 тис. екземплярів. На періодичні видання (газети, журнали) було виділено бюджетних коштів 16,7 тис. грн.

Послугами бібліотек користуються 25,5 тис. читачів (50 % населення району).

Сфера торгівлі та підприємництва. З початку року збільшилась кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання юридичних осіб на 36 (станом на 01.10.2011-546), фізичних осіб – підприємців на 140(станом на 01.10.2011-2559).

Роздрібний товарооборот за січень–червень 2011 року склав 36,7 млн. грн. або 83,3 % до січня –червня 2010 року.

Товарооборот торгової мережі – 36 млн. грн., товарооборот ресторанного господарства – 722 тис. грн.

За січень-вересень 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам, дорівнює 19,3 млн. грн. або 76,8 % до аналогічного періоду 2010 року. Реалізовано населенню послуг – 527 тис. грн.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі склав 1,2 %, що знаходиться на рівні минулорічного періоду. Протягом січня-вересня 2011 року послугами центру зайнятості скористалися 1555 громадян. На обліку в пошуках роботи в центрі зайнятості перебувало 1282 особи, що на 5,9% більше відповідного періоду минулого року (1211 чол.). За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 456 осіб (на 4,1 % більше, ніж у аналогічного періоду минулому році – 438 чол.); проходило професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 186 особи, що на 1 % менше; залучено до громадських робіт - 434 громадянина (в 2010 році-479).

Станом на 01.10.2011 на обліку у службі зайнятості перебувало 389 чоловік. Статус безробітного мають 371 особа. Право на одержання допомоги по безробіттю мали 241 особа. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 936,8 грн.

Створено нових робочих місць в районі - 693 (102% від Програми), з них 133 для працівників у юридичних осіб, 560 для працівників у інших осіб-підприємців. Ліквідовано робочих місць за звітний період 492 (71 % до новостворених).

Працювали в вересні місяці на умовах неповного робочого дня (тижня) – 359 осіб, що знаходиться на рівні минулорічного періоду.

В закладах охорони здоров’я району велись роботи щодо покращення матеріально-технічної бази. Проведені вибірково ремонти палат в центральній районній лікарні, виконано ремонт покрівлі харчоблоку (17,7 тис. грн.), ремонт покрівлі лікувального корпусу (80 тис. грн.-спецфонд), замінено вікна (23 шт.) і вхідні двері у поліклінічному відділенні (57 тис. грн.-спецфонд), частково замінена внутрішня мережа теплопостачання у підвальній частині лікувального корпусу (10 тис. грн.), ремонт покрівлі інфекційного відділення, придбано медичне обладнання на суму 51,5 тис. грн. Виконано ремонт підлоги у Новобогданівській дільничній лікарні.

У звітному періоді вживались заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в с. Костянтинівка за рахунок коштів з обласного резервного фонду у сумі 169,775 тис. грн. та резервного фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн.

За рахунок коштів екофонду обласного бюджету на суму 79,9 тис. грн. придбано і висаджено дерева на території Костянтинівської, Новомиколаївської, Новенської, Новгородківської сільських рад.

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

 - пряники і вироби аналогічні: печиво солодке, вафлі; вироби кондитерські з цукру: включаючи білий шоколад без вмісту какао

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

  Документ
  Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..