Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
, 1 корпус для вожатых, здание администрации, клуб – столовая, бассейн летний, стадион, спортзал, волейбольная площадка, котельная 11....полностью>>
'Рассказ'
Вот и для меня этот мир открылся, когда я была еще совсем маленькой. Благодаря моей маме, которая тоже любит читать Пушкина, я нашла для себя того ав...полностью>>
'Документ'
Повторный опыт социальных поражений в ежедневных межсамцовых конфронтациях у мышей (жертвы) линии C57BL/6J обуславливает развитие экспериментальной д...полностью>>
'Урок'
Своеобразие варварских (неантичных) форм искусства. Эстетика примитива. Понятие красоты человека (татуировки, вырывание или обострения зубов, украшени...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заступник голови Мелітопольської

районної державної адміністрації П.В. Шкарупа

Перелік природоохоронних заходів по Мелітопольському району на 2012 рік по місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища

з/п

Назва селищної, сільської ради

Планова сума надходжень від збору за забруднення довкілля, грн

Визначені органами місцевого самоврядування природоохоронні заходи

1

Мирненська

1500

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів

2

Астраханська

100

Озеленення населених пунктів

3

Вознесенська

200

Озеленення населених пунктів

4

Костянтинівська

12000

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів

5

Мордвинівська

200

Не планує витрати з метою накопичення коштів

6

Новомиколаївська

5800

Озеленення населених пунктів

7

Новопилипівська

400

Озеленення населених пунктів

8

Новенська

148300

Будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове Мелітопольського району Запорізької області (співфінансування)

9

Новгородківська

900

Озеленення населених пунктів

10

Новобогданівська

6000

Озеленення населених пунктів

20800

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів

11

Полянівська

100

Озеленення населених пунктів

12

Промінівська

9200

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів

13

Семенівська

13700

Придбання сміттєвозу для збору, транспортування твердих побутових відходів (співфінансування)

14

Світлодолинська

100

Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічного заказника місцевого значення «Цілинна ділянка по балці Курушана» (3,5 га)

15

Терпіннівська

5100

Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду «Відріг чебрецовий» (7,5 га)

16

Фруктовська

6600

Розробка проекту реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж села Фруктове Мелітопольського району (співфінансування)

Всього надходжень

231000

Заплановано

використати

230800

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Основні показники соціально-економічного розвитку

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

на 2012 рік

Показники

один. вим.

2010 рік (звіт)

2011 рік (очік.)

2012 рік (прогноз)

Обсяг реалізованої промислової продукції

тис. грн.

171742,6

89500

102500

Валова продукція сільського господарства (у порівняних цінах 2005 року до попереднього року)

%

90,4

97,8

100,67

Обсяг інвестицій в основний капітал (у порівнянних цінах до попереднього року)

%

111,9

100,1

100,4

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах) в розрахунку на 1 особу

грн.

682,4

625,2

636,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника району (міста)

грн.

1499,6

1724,82

1971,28

Темп зростання середньомісячної заробітної плати

%

119,5

115

114,3

Кількість малих підприємств

один.

141

149

153

Кількість малих підприємств

(у % до попереднього року)

%

104,4

105,7

102,7

Рівень зареєстрованого безробіття

%

1,8

1,2

1,1

Кількість створених робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

один.

670

700

700

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Аналітична довідка соціально-економічного розвитку

Мелітопольського району у 2011 році

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району на 2011 рік за 9 місяців досягнуто наступні результати.

Станом на 01.10.2011 року до загального фонду місцевих бюджетів Мелітопольського району надійшло 18422,9 тис.грн власних доходів, що становить 111,9 % до помісячного плану доходів, позапланово отримано 1958,4 тис. грн.

Виконання плану доходів за січень - вересень 2011 року по основних джерелах становить:

- податок з доходів фізичних осіб – 103,8 %;

- плата за землю – 140,2 %;

- податок на прибуток – 172,8 % ;

- фіксований сільгоспподаток – 110,8 %;

В районі продовжується робота по перегляду договорів оренди землі. За 9 місяців поточного року в районі було переглянуто в частині збільшення ставок 15 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 397,94 га та укладено 55 договорів площею 676,5 га.

До бюджету розвитку за 9 місяців поточного року надійшло 987,5 тис. грн., в тому числі від продажу майна 39,0 тис. грн., від продажу землі 12,4 тис. грн. та єдиного податку 936,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2011 року кредиторська заборгованість по захищеним статтям видатків відсутня.

Виконання доходної частини бюджету дозволило в повному обсязі профінансувати не тільки захищені статті бюджету (заробітну плату з нарахуваннями, медикаментами, харчування), але і капітальні видатки. Так, капітальні видатки по спеціальному фонду склали 829,7 тис. грн., у тому числі придбання обладнання 627,0 тис. грн.; капітальне будівництво 24,9 тис. грн.; капітальні ремонти 170,7 тис. грн.; реконструкція 6,1 тис. грн.

З бюджету розвитку профінансовано заходів на розвиток району в сумі 753,6 тис. грн. з залученням вільних залишків.

За кошти районного бюджету за січень-вересень 2011 року профінансовано 23 місцеві програми на загальну суму 1113,7 тис. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – вересень 2011 року становив 165,4 млн. грн. або 131% до відповідного періоду 2011 року.

На території району звітують до відділу статистики 3 промислових підприємства: ТОВ “Соцінновація”, ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ПП «Магістр».

Станом на 01.10.2011 року обсяг реалізованої промислової продукції по 3-х підприємствах складає 67 млн. грн., що становить 89,5% до відповідного періоду 2010 року.

ПП «Молокозавод - ОЛКОМ» у лютому 2011 року знято з обліку Мелітопольської райдержадміністрації та поставлено на облік у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради. Статистичний облік підприємства буде здійснюватись по м. Мелітополю, тому очікується на кінець року значне зменшення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції за статистичними даними.

Визначним видом діяльності для району є виробництво машин та устаткування (ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ПП «Магістр»). Їх питома вага в обсязі реалізованої продукції становить 78,7 % (52,7 млн. грн.)

Обсяг реалізованої продукції харчових продуктів та напоїв 14,3 млн. грн. (21,3% в загальному обсязі).

За січень-серпень 2011 року суб’єктами господарювання району (без малих підприємств) отримано позитивний фінансовий результат у сумі 9,58 млн. грн., тоді як в аналогічному періоді 2010 року цей показник становив 4,5 млн. грн. (у 2,1 рази більше).

Обсяг прибутку прибуткових підприємств склав 10,2 млн. грн., що на 16,4 % менше, ніж за січень-серпень 2010 року. Прибутково спрацювали 76,2% підприємств. Обсяг збитків збиткових підприємств дорівнює 634,9 тис. грн. Цей показник значно зменшився у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року - 7,7 млн. грн. Збитково спрацювали 23,8 % підприємств.

За січень-вересень 2011 року обсяг інвестицій в основний капітал становить 26,3 млн. грн. або 113,5% до відповідного періоду 2010 року.

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами інвестування:

 • власні кошти підприємств та організацій – 20,7 млн. грн.;

 • кредити банків – 4,75 млн. грн.;

 • кошти на житлове будівництво – 0,85 млн. грн.

Обсяг будівельних робіт за січень-вересень 2011 року виконаний на суму 1677 тис. грн., що складає 52,8 % до аналогічного періоду 2010 року.

Введено в експлуатацію житла за 9 місяців 2011 року 428 кв. м, що складає 16,1 % до відповідного періоду 2010 року.

Станом на 01.10.2011, відповідно статистичних даних, надано житлово-комунальних послуг населенню району (комунальні послуги, природний газ) на суму 19,2 млн. грн., оплачено – 22,5 млн. грн.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг складає 117,3 %.

За звітний період 2011 року у комунальному господарстві району вжито наступні заходи.

За рахунок коштів підприємств у сумі 48,6 тис. грн. проведено поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по населеним пунктам району.

За рахунок коштів місцевого бюджету Новомиколаївської сільської ради проведено поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Трудове (7,999 тис. грн.) та придбано ємкість для підвозу води (8,28 тис. грн.).

За рахунок коштів місцевого бюджету Астраханської сільської ради (35,178 тис. грн.) придбано труби та лічильники обліку води, станцію управління насосними агрегатами з перетворювачем частоти.

За рахунок коштів місцевого бюджету Мирненської селищної ради (13,0 тис. грн.) придбано глибинний насос для артсвердловини.

За рахунок коштів місцевого бюджету Фруктовської сільської ради (7,146 тис. грн.) придбано глибинний насос для артсвердловини.

Кошти місцевого бюджету Мордвинівської сільської ради (11,384 тис. грн.) направлено для підтримки комунального підприємства.

За рахунок коштів місцевого бюджету Семенівської сільської ради (72,029 тис. грн.) проведено ремонт артезіанської свердловини № 30 в с. Семенівка та мереж водопостачання.

В рамках співпраці з ТОВ «Українська водна компанія» завершено роботи по заміні водопровідних мереж в с. Семенівка.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 242,7 тис. грн. виконано поточні ремонти комунальних доріг.

Продовжується ремонт комунальних доріг за рахунок коштів державного бюджету, станом на 01.11.2011 освоєно 1,7 млн. грн. (передбачено 2,8 млн. грн.).

За січень-вересень 2011 року перевезено 90,2 тис. т вантажів (93,2% до аналогічного періоду 2010року), 301 тис. пасажирів (111,5% ).

Реалізація м’яса за 9 місяців 2011 зменшилась на 163,2 тонн та склала 1094 тонн або 87 % до аналогічного періоду минулого року.

Виробництво молока зменшилось на 338,5 тонн (за рахунок зменшення поголів’я корів та середнього надою) і склало 3508,8 тонн, що становить 91,2% до січня-вересня 2010 року.

Обсяг виробництва курячих яєць зменшився на 3685 тис. штук і становить 6788 тис. штук або 64,8 % до аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.10.2011 в сільськогосподарських підприємствах району поголів'я великої рогатої худоби складає 4920 голів (95% до відповідного періоду 2010 року), зменшилось на 261 голову. Поголів'я корів складає 1408 голови (91,3%), зменшилось на 135 голів.

Поголів'я овець становить 1314 голів, на 240 голів більше торік (121,4%). Поголів'я свиней збільшилось на 1090 і складає 8886 голів або 114%.

Поголів'я птиці збільшилось на 75275 голови і дорівнює 114201 голів або 293,4% до відповідного періоду 2010 року.

В 2011 році господарствами району було засіяно 67,9 тис. га сільськогосподарськими культурами, що склало 80 % до ріллі.

За 9 місяців поточного року отримано валове виробництво зерна 107,0 тис. тонн у заліковій вазі або 130 % до аналогічного періоду 2011 року.

Урожайність зернових культур у початково оприбуткованій вазі становить 29,6 ц/га, що вище рівня минулого року на 7,9 ц/га.

Посівна площа соняшника становить 18 тис. га, що нижче рівня минулого року на 14 %. Валове виробництво соняшника склало за 9 місяців 21,9 тис. тонн, урожайність – 15,0 ц/га.

Сільгосптоваровиробниками району придбано 18 одиниць нової техніки на загальну суму 13,4 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за січень-вересень 2011 року склала 1671,69 грн., темп її росту – 111,5 % до початку року (1499,6 грн.) та 112,9% до відповідного періоду 2010 року (1481,22 грн).

Станом на 01.11.2011 заборгованість із виплати заробітної плати, за оперативними даними мають два підприємства на загальну суму 179,4 тис. грн. (філія “Мелітопольський райавтодор” – 55,7 тис. грн., філія «Мелітопольська дорожньо-експлуатаційна дільниця» - 123,7 тис. грн.).

З початку року в районі погашено заборгованості по заробітній платі на загальну суму 1703,1 тис. грн.

У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних організацій, пенсій.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення стоїть і одержують будь-яку соціальну допомогу 15,8 тис. мешканців району. Загальна сума виплачених коштів у 2011 році склала понад 27,7 млн. грн.

Всі соціальні виплати, пільги, субсидії та допомоги виплачені своєчасно та в повному обсязі.

В 36 загальноосвітніх закладах освіти району, у тому числі в школах нового типу, яких 5, навчається 4657 учнів, загальна кількість класів - 317.

За рахунок коштів органів місцевого самоврядування забезпечено регулярне підвезення 600 учнів району до місця навчання та додому.

Безкоштовним харчуванням охоплено 1879 учнів 1-4 класів (100%); 76 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування (100%), 20 учнів з малозабезпечених сімей (100%). Вартість одноразового харчування одного учня 1-4 класів та дітей пільгової категорії становить 6,0 грн.

По закладам освіти виконано поточні ремонти. Проведено частковий ремонт покрівлі у корпусі початкових класів Терпіннівської ЗШ, замінено газові котли у Вознесенської ЗШ І-ІІІ ст.(51,55 тис. грн.), встановлено котел у Садовській ЗШ І ст.

Проведена процедура конкурсних торгів щодо будівництва міні-котельні в Костянтинівській ЗШ № 3, роботи планується провести до кінця поточного року.

На даний час в районі функціонує 16 дошкільних навчальних закладів, в яких діє 41 група. Дошкільною освітою охоплено 1083 малюків. Існуюча мережа дошкільних навчальних закладах дає можливість охопити навчанням 40% дітей дошкільного віку.

В районі проведе робота щодо організації оздоровлення дітей різних категорій. Станом на 01.10.2011 оздоровлено за рахунок всіх джерел фінансування 3709 дітей, що складає 72% від загального контингенту дітей району віком від 7 до 17 років.

У Мелітопольському районі утримується 34 установи культури клубного типу, 34 бібліотеки, 2 дитячі музичні школи. На державному обліку перебувають 187 пам’яток історії та культури.

У дитячих музичних школах навчається 303 учнів.

В 2011 року проведено ряд районних заходів: концертів і фестивалів з приводу різноманітних урочистих подій та народних свят, ювілеїв.

Книжковий фонд бібліотечної системи складає 326 тис. екземплярів. На періодичні видання (газети, журнали) було виділено бюджетних коштів 16,7 тис. грн.

Послугами бібліотек користуються 25,5 тис. читачів (50 % населення району).

Сфера торгівлі та підприємництва. З початку року збільшилась кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання юридичних осіб на 36 (станом на 01.10.2011-546), фізичних осіб – підприємців на 140(станом на 01.10.2011-2559).

Роздрібний товарооборот за січень–червень 2011 року склав 36,7 млн. грн. або 83,3 % до січня –червня 2010 року.

Товарооборот торгової мережі – 36 млн. грн., товарооборот ресторанного господарства – 722 тис. грн.

За січень-вересень 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам, дорівнює 19,3 млн. грн. або 76,8 % до аналогічного періоду 2010 року. Реалізовано населенню послуг – 527 тис. грн.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі склав 1,2 %, що знаходиться на рівні минулорічного періоду. Протягом січня-вересня 2011 року послугами центру зайнятості скористалися 1555 громадян. На обліку в пошуках роботи в центрі зайнятості перебувало 1282 особи, що на 5,9% більше відповідного періоду минулого року (1211 чол.). За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 456 осіб (на 4,1 % більше, ніж у аналогічного періоду минулому році – 438 чол.); проходило професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 186 особи, що на 1 % менше; залучено до громадських робіт - 434 громадянина (в 2010 році-479).

Станом на 01.10.2011 на обліку у службі зайнятості перебувало 389 чоловік. Статус безробітного мають 371 особа. Право на одержання допомоги по безробіттю мали 241 особа. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 936,8 грн.

Створено нових робочих місць в районі - 693 (102% від Програми), з них 133 для працівників у юридичних осіб, 560 для працівників у інших осіб-підприємців. Ліквідовано робочих місць за звітний період 492 (71 % до новостворених).

Працювали в вересні місяці на умовах неповного робочого дня (тижня) – 359 осіб, що знаходиться на рівні минулорічного періоду.

В закладах охорони здоров’я району велись роботи щодо покращення матеріально-технічної бази. Проведені вибірково ремонти палат в центральній районній лікарні, виконано ремонт покрівлі харчоблоку (17,7 тис. грн.), ремонт покрівлі лікувального корпусу (80 тис. грн.-спецфонд), замінено вікна (23 шт.) і вхідні двері у поліклінічному відділенні (57 тис. грн.-спецфонд), частково замінена внутрішня мережа теплопостачання у підвальній частині лікувального корпусу (10 тис. грн.), ремонт покрівлі інфекційного відділення, придбано медичне обладнання на суму 51,5 тис. грн. Виконано ремонт підлоги у Новобогданівській дільничній лікарні.

У звітному періоді вживались заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в с. Костянтинівка за рахунок коштів з обласного резервного фонду у сумі 169,775 тис. грн. та резервного фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн.

За рахунок коштів екофонду обласного бюджету на суму 79,9 тис. грн. придбано і висаджено дерева на території Костянтинівської, Новомиколаївської, Новенської, Новгородківської сільських рад.

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

 - пряники і вироби аналогічні: печиво солодке, вафлі; вироби кондитерські з цукру: включаючи білий шоколад без вмісту какаоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

  Документ
  Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..