Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Газовий» візит «газової принцеси» (Тепер даним бізнесом будуть займатися на паритетних засадах РАТ «Газпром» і «Нафтогаз України», — за допомогою дво...полностью>>
'Публичный отчет'
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента...полностью>>
'Программа'
Программа разработана на основе Федерального государ­ственного образовательного стандарта начального общего обра­зования, Концепции духовно-нравствен...полностью>>
'Документ'
Два крупных острова с простыми названиями – Северный и Южный, разделенных проливом Кука – и множество маленьких островов образуют это небольшое госуда...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Начальник управління економіки Н.В. Гайдаєнко

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

«ОХОРОНА ПРИРОДИ»

Показники

Одиниця виміру

2011 рік

очік.вик.

2012 рік прогноз

2012 рік прогноз у % до

очік.вик.

2011 року

1

2

4

5

6

Охорона природи

Показники руху коштів по цільовим фондам охорони навколишнього природного середовища місцевих рівнів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад :

Залишок коштів на початок року

тис.грн.

218,0

458,8

210,4

(в 2,1 рази)

Надходження коштів протягом року

тис.грн.

357,7 + 12,9=370,6

(збір + штрафи)

231,0

62,3

Використання коштів

тис.грн.

509,9/129,8

231,0+458,8 =

689,8

531,4

(в 5,3 рази)

Залишок коштів на кінець року

тис.грн.

458,8

-

-

Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з екофондів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад :

тис.грн.

299,4+210,5= 509,9

231,0+458,8 =

689,8

135,2

(в 1,3 рази)

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко

Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік

(згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації № 546 від 25.12.2006)

Найменування об’єктів, джерела фінансування

Рік почат-ку будів-ницт-

ва

Кошто-

рисна вартість в діючих цінах

Звітний рік

Вико-

нано на 1 січня періо-ду,який пла-

нується

% будіве-

льної го-

товності об’єкту 01.01.-__ 01.01.-_

Зали-шок кошто-рисної варто-

сті

Обсяг коштів на заплано-

ваний рік всього

у тому числі:

Потужність

Ефект від впро-

вадження проекту

План

Очіку-

ване

вико-

нання

держав-

ний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джере-

ла

Проект-

на

Введення в запла-

нованому році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Буріння артезіанської свердловини для водопостачання с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

558,245

0

0

0

0

558,245

558,245

-

548,245

10,0

-

10 м3/год

10м3 час

10 м3/год

Стабільне водопостачання 2000 осіб

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання с.Вознесенка Мелітопольського району

2012

611,927

0

0

0

0

611,927

611,927

-

601,927

10,0

-

10 м3/год

10 м3/год

Стабільне водопостачання 1000 осіб

Будівництво водозабірної свердловини с.Трудове Мелітопольського району для господарсько-питного водопостачання

2012

715,333

0

0

0

0

715,333

715,333

-

705,333

10,0

-

8 м3/год

8 м3/ год

Стабільне водопостачання 1000 осіб

Реконструкція амбулаторії дільничної лікарні по вул.. Щорса,95 в с. Костянтинівка Мелітопольського району

2012

574,483

0

0

0

0

574,483

574,483

-

564,483

10,0

-

50 чол/добу

відвідув

50 чол/добу

відвідув

Покращення умов медичного обслуговування 5000 осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Реконструкція котельні будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

259,351

0

0

0

0

259,351

259,351

-

249,351

10,0

-

300 місць

300 місць

Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб

Реконструкція будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району

2012

2341,234

0

0

0

0

2341,234

2341,234

1771,234

540,0

30,0

-

300 місць

300 місць

Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб

Дитячий садочок "Сонечко" с.Мордвинівка Мелітопольського району - реконструкція

2008-2012

2266,044

0

0

239,8

11

2026,244

2026,244

-

2026,244

-

-

35 місць

35 місць

збільшення охоплення дош-кільною освітою

Будинок культури с.Новобогданівка Мелітопольського району, Запорізької області - реконструкція

2008-2012

2703,004

0

0

1331,004

51

1372

1372

1372

-

-

-

500 місць

500 місць

розвиток місцевих культурних традицій для 3-х тис. осіб

Захист від підтоплення с.Костянтинівка Мелітопольського району

2008-2012

16391,105

0

0

5211

32

11180,105

11180,105

11180,105

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

відведення шкідливої дії вод для 12 тис. осіб

Газопостачання с.Полянівка. Міжселищний газопровід

2012

522,000

0

0

0

0

522,000

522,000

522,000

-

-

-

5,9 км

5,9 км

Забезпечення доступу до газопос-тачання 447 чоловік

Будівництво біоінженерних очисних споруд в с.Садове Мелітопольського району

2012

841,086

96,804

96,804

96,804

12

744,282

744,282

-

600,000

144,282

-

30 м3/добу

30 м3/добу

Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля 249 мешканців села Садове

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція дитячого навчального закладу «Орля» Новопилипівської сільської ради за адресою: с.Новопилипівка, вул. Леніна, 100»

2012

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

70,000

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Збереження будівлі дитячого садка на 45 місць

Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво приймального відділення Мелітопольської центральної районної лікарні за адресою: вул.Кізиярська, 55 м.Мелітополь,

2012

45,000

0

0

0

0

45,000

45,000

-

45,000

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Поліпшення умов прийняття на лікування до ЦРЛ жителів Меліто-польського району

Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (санація) будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове»

2012

87,756

0

0

0

0

87,756

87,756

87,756

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Розвиток місцевих культурних традицій

Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи теплопостачання шляхом використання теплових насосів для будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове»

2012

98,832

0

0

0

0

98,832

98,832

98,832

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Розвиток місцевих культурних традицій

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 400 м3/добу с.Фруктове Мелітопольського району»

2012

235,200

0

0

0

0

235,200

235,200

235,200

-

-

-

400 м3/добу

400 м3/добу

Забезпече-ння екологічної безпеки довкілля мешканців села Фруктове

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потуж-ністю 1000 м3/добу всмт.Мирне Мелітопольського району»

2012

295,200

0

0

0

0

295,200

295,200

295,200

-

-

-

1000 м3/добу

1000 м3/добу

Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля мешканців смт. Мирне

Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція віконних та дверних блоків в приміщенні комунального закладу «Дитячий ясла-садок

«Черешенка» Фруктовської сільської ради Мелітопольського району» розташованого по вул. Молодіжна, 17 с.Фруктове

2012

40,000

0

0

0

0

40,000

40,000

40,000

-

-

-

1 об’єкт

1 об’єкт

Збереження будівлі дитячого садка

Реконструкція опалювальної мережі з переведенням на газове опалення Данило-Іванівської

ЗШ І-ІІІ ст. за адресою: с.Данило-Іванівка, вул.Леніна, 21-а

2012

651,536

0

0

0

0

651,536

651,536

-

626,536

25,0

-

0,095 тис. т.у.п /Гкал.

0,095 тис. т.у.п /Гкал.

Забезпече-ння кращих умов навчання для 90 осіб



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

  Документ
  Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..