Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Определить сущность права как меры свободы и справедливости; познакомить учащихся с основными нормативными документами, где эта идея находит своё отра...полностью>>
'Документ'
У статті розглядаються особистісно орієнтовані технології навчання майбутніх учителів початкової школи при викладанні інтегрованого курсу “Теорія вихо...полностью>>
'Документ'
13.Функция философии, связанная с выяснением характера проблем, требующих изменения познавательного аппарата частных наук называется… методологическо...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в VI-ой Международной научно-практической конференции «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информац...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

12. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Головна мета на 2012 рік: забезпечення сприятливих умов для створення і функціонування малого та середнього бізнесу, сприяння підвищенню його інвестиційної активності.

Основні завдання та заходи:

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості і молодіжного підприємництва;

реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

забезпечення поліпшення бізнес-середовища;

забезпечення ефективного функціонування Центру надання дозвільних та реєстраційних послуг «Єдиний офіс»;

запровадження «гарячої» лінії для звернень суб’єктів підприємництва з питань отримання дозволів, реєстрації та надання адміністративних послуг;

сприяння залученню інвестицій у сферу малого та середнього бізнесу;

Очікувані результати: збільшення кількості:

11

- малих підприємств до 153 одиниць;

- фізичних осіб-підприємців до 2458;

- фермерських господарств до 91.

13. РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Головна мета на 2012 рік: насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, збільшення обсягу послуг, запобігання безпідставного підвищення цін на основні продовольчі товари, розвиток та удосконалення інфраструктури споживчого ринку.

Основні завдання та заходи:

створення необхідних умов для продажу продукції місцевих товаровиробників на ринках, організація проведення ярмарків на території району;

приймання участі районних суб’єктів господарювання у ярмарках на території області;

проведення активної роботи щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоров’я та життя людей продукції (товарів);

забезпечення роботи з вивчення цінової ситуації та обґрунтованості підвищення цін на соціально значущі товари на території району, проведення моніторингу цінової ситуації;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок;

розширення та удосконалення торговельної інфраструктури, формування мережі сучасних об’єктів торгівлі.

Очікувані результати:

забезпечення не перевищення суб’єктами сфери торгівлі торгівельних надбавок на соціально значущі товари;

покращення якості надання послуг на споживчому ринку;

збільшення переліку і обсягів надання послуг у сільській місцевості.

15. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня використання інвестиційних можливостей району, створення сприятливих умов інвестиційної діяльності у будівництві, залучення інвестицій та бюджетних ресурсів з метою реалізації найважливіших інвестиційних проектів, спрямованих на покращання стану об’єктів соціально-культурної сфери, створення промислової зони в районі.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів, передбачених програмою «Сільське подвір’я»;

створення позитивного інвестиційного іміджу району шляхом активізації інформаційної взаємодії з інвесторами, суб’єктами господарювання, поширення позитивного досвіду залучення інвестицій в район;

12

пошук можливостей щодо реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року;

поетапне обстеження земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані під будівництво інвестиційних об’єктів, з розробкою паспортів;

підготовка переліків інвестиційних та інфраструктурних проектів Мелітопольського району для залучення коштів з різних джерел фінансування;

участь разом із підприємствами району в інвестиційних конференціях, семінарах, бізнес-форумах, ярмарково-виставкових заходах, в тому числі у міжнародному інвестиційному форумі, за участю потенційних інвесторів, інвестиційних фондів та громадських організацій;

розповсюдження інформації про інвестиційну привабливість району на обласних, всеукраїнських виставках, конференціях, а також у друкованих та електронних виданнях;

вирішення питань залучення і спрямування коштів з державного та обласного бюджетів на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів з питань соціально-економічного розвитку району, реформування житлово-комунальної сфери, енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

продовження роботи над реалізацією інвестиційних проектів по будівництву вітрової, сонячної електростанцій.

Очікувані результати: збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;

зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, комунального господарства за рахунок соціальної спрямованості бюджетного інвестування;

реалізація державної містобудівної політики на районному рівні;

скорочення обсягів незавершеного будівництва;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і використання території для будівних потреб, встановлення режиму раціонального використання земель і забудови територій.

16. ОХОРОНА ПРИРОДИ

Головна мета у 2012 році: розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем району шляхом реалізації природоохоронних заходів, передбачених в обласних та районних програмах природоохоронної спрямованості та Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року.

Основні завдання та заходи:

залучення коштів на розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих екофондів, а також інших джерел для реалізації природоохоронних заходів по напрямкам:

13

Охорона довкілля та раціональне використання водних ресурсів:

будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове;

реконструкція очисних споруд с.Фруктове, смт Мирне.

Поводження з відходами:

видалення на знешкодження непридатних і заборонених хімічних засобів захисту рослин з двох безхазяйних складів;

придбання 3 машин для збору та транспортування твердих побутових відходів;

продовження роботи щодо залучення інвестицій на будівництво сміттєпереробного заводу твердих побутових відходів.

Запобігання та ліквідація наслідків підтоплення населених пунктів:

вирішення питання щодо проектних розроблень з захисту від підтоплення с. Удачне;

залучення коштів на завершення будівництва інженерних споруд захисту від підтоплення с.Костянтинівки.

Формування екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду:

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду с. Мордвинівка;

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій ботанічних заказників с. Світлодолинське «Цілинна ділянка по балці Курушана».

Очікувані результати:

запобігання забруднення складових довкілля, збереження природних комплексів в районі.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

2012 рік

програма

9 місяців факт

очікуване виконання

%

програма

% до

очікуваного

2011 року

до

програми

до

2010 року

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього

%

у тому числі по галузях:

Добувна промисловість

%

Переробна промисловість

%

з неї:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%

легка промисловість

%

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

%

хімічна та нафтохімічна промисловість

%

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

%

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%

машинобудування

%

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

%

х

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього

млн. грн.

171,7

182,0

67,0

89,5

49,2

52,1

102,5

114,5

у тому числі по галузях:

Добувна промисловість

млн. грн.

Переробна промисловість

млн. грн.

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн.

136,2

130

14,3

18,4

14,2

13,5

19,7

107,1

легка промисловість

млн. грн.

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

млн. грн.

хімічна та нафтохімічна промисловість

млн. грн.

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

млн. грн.

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

млн. грн.

машинобудування

млн. грн.

35,5

46,47

52,7

71,1

153,0

200,3

76,1

107,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

млн. грн.

Виробництво найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення у натуральному вигляді

електроенергія

млрд.кВт годин

сталь

млн. тонн

феросплави

тис. тонн

трансформатори електричні

шт.

реактори електричні, котушки індуктивності та перетворювачі статичні електричні

шт.

апаратура електрична високовольтна

шт.

апаратура електрична низьковольтна

шт.

провід ізольований обмотувальний

тис. тонн

автомобілі легкові

шт.

автомобілі вантажні

шт.

взуття

тис. пар

Виробництво найважливіших видів продукції харчової та переробної промисловості

яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені

тис. тонн

0,024

0,01

0,01

0,01

100

41,7

0,01

100

свинина свіжа (парна) чи охолоджена

тис. тонн

0,024

0,02

0,01

0,02

100

83,3

0,02

100

субпродукти харчові І категорії

(без субпродуктів м’яса свійської птиці)

тис. тонн

ковбасні вироби

тис. тонн

олія нерафінована

тис. тонн

олія рафінована

тис. тонн

маргарин і продукти аналогічні

тис. тонн

молоко оброблене рідке

тис. тонн

масло вершкове, жирністю 85%

тис. тонн

сири жирні

тис. тонн

борошно

тис. тонн

3,579

4,2

2,6

3,6

85,7

100,6

3,7

102,8

крупи

тис. тонн

0,379

0,6

0,3

0,4

66,7

105,5

0,4

100

вироби хлібобулочні

тис. тонн

0,192

0,13

0,098

0,13

100

67,7

0,14

107,7

кондитерські вироби

тис. тонн

вироби макаронні (без начинки, не піддані тепловому обробленню)

тис. тонн

0,004

0,004

0,005

0,005

125

125

0,005

100

безалкогольні напої

млн. дал.

1,379

1,4

1,102

1,307

93,4

94,8

1,4

107,1

Інноваційна діяльність

Кількість підприємств, які займаються впровадженням інновацій

один.

Питома вага у загальній кількості підприємств

%

Обсяги реалізованої інноваційної продукції (у діючих цінах)

тис. грн.

Питома вага у загальному обсязі відвантаженої продукції промисловості

%

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2005 - всього

млн. грн.

106,1

103,1

96,6

103,8

100,7

97,8

104,5

100,7

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2005 року % до попереднього року

%

90,4

84,7

97,8

100,67

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Зернові культури (у вазі після доробки)

тис. тонн

81,63

89,2

107,0

107,3

120

131

96,8

90,2

Олійні культури - всього

тис. тонн

36,97

24,9

22,93

30,8

124

83,3

30,8

100

у тому числі соняшник

тис. тонн

27,41

24,2

21,94

26,0

107,4

94,8

22,2

85

Картопля

тис. тонн

0,43

0,2

0,04

0,04

20

9

0,04

100

Овочі

тис. тонн

2,12

2,8

0,8

2,5

89

118

2,8

112

Плоди та ягоди

тис. тонн

5,48

5,8

2,68

2,7

47

49

5,0

185

Реалізація худоби та птиці (у живій вазі)

тис. тонн

1,5

1,5

1,09

1,4

93

93

1,4

100

Молоко

тис. тонн

4,7

4,6

3,51

4,1

89

87

4,1

100

Яйця

млн. штук

12,5

11,6

6,79

8,6

74

69

3,1

36

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) по підприємствах та організаціях усіх форм власності (у діючих цінах відповідних років)

млн. грн.

35

31,6

22,1

31,7

100,3

90,6

32,1

101,3

Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

111,9

90,1

99,8

100,1

100,4

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери:

за рахунок усіх джерел фінансування:

Загальна площа житла

тис. м2

4,1

4,4

1,6

2,3

52,3

56,1

2,5

108,7

Загальноосвітні школи

уч. місць

Лікарні та амбулаторно-поліклінічні заходи

ліжок/

відвідувань за зміну

Водопровід

тис. м3 води на добу/км

6,8

7,1

7,1

7,1

100

104,4

26

в 3,7 рази

Каналізація

тис. м3

стічних вод на добу/км

Теплопостачання

Гкал на годину/км

Газові мережі та магістральні газопроводи

км

-

9,1

-

-

11,32

Автошляхи з твердим покриттям

км

-

-

-

-

-

-

-

-

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування

тис. тонн

131,6

143,5

90,2

120,3

83,8

91,4

132,3

110

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування

млн. чол.

0,38

0,39

0,301

0,39

100

102,6

0,395

101,3

Обсяг надання послуг зв’язку - всього

млн. грн.

в т.ч. обсяг надання послуг зв’язку населенню

млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

млн. грн.

99,3

92

36,7*

92

100

92,6

105,8

115

в т.ч. на одну особу

грн.

1942,9

1798,8

722,0*

1814,6

100,9

93,4

2086

115

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього

млн. грн.

31,18

37,0

19,26

40

108,1

128,3

44

110

Обсяг послуг, реалізованих населенню

млн. грн.

2,51

5,5

0,527

2,6

47,3

103,6

2,86

110

в т.ч. на одну особу

грн.

49,1

107,8

10,4

51,3

47,6

104,5

56,7

119

*- 6 місяців

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів - всього

$ млн.

15,02

13,1

8,139*

(6 місяців)

14,1

107,6

93,9

15,1

107,1

Обсяг експорту товарів

$ млн.

12,74

10,5

6,285*

11,2

106,7

87,9

12,2

108,9

Обсяг імпорту товарів

$ млн.

2,28

2,6

1,854*

2,9

111,5

127,2

3,0

103,4

Прямі іноземні інвестиції:

надійшли протягом року

$ млн.

загальний обсяг на кінець року

$ млн.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Прибуток прибуткових підприємств

млн. грн.

27,9

22

6,633**

(7 місяців)

23

104,5

82,4

25

108,7

у т. ч. по сільському господарству

млн. грн.

24,6

9,5

-

10,5

110,5

427

11,0

104,8

Збитки збиткових підприємств

млн. грн.

3,4

4,0

0,677**

3,4

85

100

3,3

97,1

в т.ч. по сільському господарству

млн. грн.

0,4

0,2

-

0,5

250

125

0,3

60

Доходи місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

120,9

131,5

95,1

131,5

100

108,8

94,8

72,1

в т.ч. дотації, субвенції

млн. грн.

96,1

106,7

76,6

106,7

100

111,0

72,6

68,0

Видатки місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

120,0

132,8

93,5

132,8

100

110,7

94,8

71,4

Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих

Фонд оплати праці - всього по району (місту)

млн. грн.

139,01

164,783

68,321*

147,412

89,5

106,0

171,154

116,1

Фонд оплати праці робітників, службовців

(без сільського господарства)

млн. грн.

122,331

144,253

59,548*

128,161

88,8

104,8

149,029

116,3

Фонд оплати праці працівників сільського господарства

млн. грн.

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

млн. грн.

16,679

20,53

8,773*

19,251

93,8

115,4

22,125

114,9

Середньоспискова чисельність:

робітників, службовців (без сільського господарства)

тис. чол.

6,798

7,0

6,184*

6,192

88,5

91,1

6,3

101,7

робітників сільського господарства

тис. чол.

найманих робітників малих підприємств

тис. чол.

1,334

1,445

1,356*

1,355

93,8

101,6

1,4

103,3

Середньомісячна заробітна плата:

штатного працівника по району

грн.

1499,6

1717,3

1604,89*

1724,82

100,4

115,0

1971,28

114,3

по категоріях працюючих:

робітників, службовців (без сільського господарства)

грн.

робітників сільського господарства

грн.

найманих робітників малих підприємств

грн.

1041,92

1183,97

1078,28*

1183,97

100

113,6

1317

111,24

ПОКАЗНИКИ розвитку СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Питома вага учнів які навчаються на державній мові

% від загальної кількості учнів

68,4

71

72

72

73

Питома вага дітей і підлітків, охоплених загальною середньою освітою

97,7

97,7

97,4

97,4

97,5

Питома вага дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою

-“-

40

43

40

40

43

Загальна кількість лікарняних закладів

один.

7

7

7

7

100

100

7

100

у тому числі, які працюють на засадах сімейної медицини

один.

1

7

3

3

42,9

300

7

233

Кількість медичного персоналу, який працює на засадах сімейної медицини

осіб

5

19

15

15

78,9

300

40

267

Забезпечення населення житлом на одного мешканця

м2

24,7

24,7

24,7

24,7

100

100

24,8

100,4

* - 6 місяців

НАСЕЛЕННЯ

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. чол.

51,1

51,0

50,8***

(8 місяців)

50,7

99,4

99,2

50,4

99,4

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю – всього

тис. чол.

у т. ч.: у промисловості

тис. чол.

у сільському, лісовому та рибному господарстві

тис. чол.

у будівництві

тис. чол.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року

%

1,8

1,45

1,2

1,2

82,8

66,7

1,1

91,7

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

тис. чол.

0,56

0,460

0,37

0,38

63,3

67,9

0,35

92,1

Кількість створених постійних робочих місць – всього

тис. чол.

0,67

0,680

0,695

0,700

102,9

104,5

0,700

100

у тому числі:

для працівників у юридичних осіб

тис. чол.

0,25

0,280

0,133

0,135

48,2

54

0,135

100

для працівників у інших осіб-підприємців

тис. чол.

0,19

0,400

0,562

0,565

141

в 3 рази більше

0,565

100

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кількість малих підприємств

один.

141

165

145

149

90,3

105,7

153

102,7

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб

чол.

2382

3090

2403

2410

78

101,2

2458

102

Кількість фермерських господарств

один.

82

89

87

89

100

108,5

91

102,2

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва)

один.

-

ОХОРОНА ПРИРОДИ

Кількість забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водні об’єкти

млн. м3Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

  Документ
  Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..