Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Методика викладання предмету «Художня культура» в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів: методичні рекомендації для вчителів художньої культ...полностью>>
'Документ'
Первая Коренная Раса Земного Человечества не имела плотных тел и поэтому не оставила после себя материальных признаков своего существования. Это были...полностью>>
'Программа'
Экономическая реальность как система. Сложность и многообразие экономических реалий. Система экономических наук, ее пять блоков: историко-экономическ...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ по направлению подготовки 230400 Ин...полностью>>

Робоча навчальна програма для проведення інформаційно-документознавчої практики для студентів III курсу спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри інформаційних

технологій та систем

" 9 " вересня 2008 р.

протокол № 2

Зав. кафедри інформаційних

технологій та систем, доц.

Могильний Г.А.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для проведення інформаційно-документознавчої практики

для студентів III курсу спеціальності

“Документознавство та інформаційна діяльність”

Факультет: Інститут інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій та систем

Луганськ 2008
ВСТУП

Однією з найважливіших задач сучасного діловодства є раціональна організація таких процесів, як одержання інформації і її обробка; аналіз, підготовка і прийняття рішень; виконання рішень; облік і контроль прийнятих рішень. Інтенсивність цих процесів настільки велика, що вже неможливо користатися традиційними методами і засобами обробки інформації. Стає необхідним збільшувати оперативність обробки інформації, а також стежити за ефективністю організації діяльності сучасного документознавця. Особливого значення набувають комп'ютерні технології в тих структурах, де основна діяльність зв'язана з прийомом, обробкою і передачею інформації. У першу чергу до таких структур відносяться всі підрозділи, що забезпечують систему керування організації будь-якого рівня: фірми, банку, державного установи, вищого навчального закладу, школи, підприємств соціально-культурного призначення і т.д.

Дані методичні вказівки присвячені викладу основних принципів створення, оформлення, обробки документів; розробки візиток, бейджів, буклетів, форм для введення інформації; створення та перегляду Web-сторінок. Для цього використовуються найпопулярніший текстовий процесор Microsoft Word, до складу якого включено нові засоби підготовки й перегляду сторінок World Wide Web, табличний процесор Microsoft Excel, програма для роботи з векторною графікою CorelDraw, програми для створення і обробки растрових малюнків Paint і Adobe PhotoShop, програма для створення Web-документів Dreamweaver, програма для перегляду Web-документів браузер Internet Explorer.

Виконання методичних вказівок з використання перелічених програмних засобів дозволить студентам освоїти сучасні засоби обробки інформації та створення документів.

Тривалість інформаційно-документознавчої практики 2 тижні – 72 години (з загальної кількості 324 години).

ЦІЛІ ПРАКТИКИ

 • Одержати представлення про сучасні підходи до організації діловодства;

 • Навчитися оформляти документи відповідно до існуючих правил;

 • Освоїти найбільш розповсюджені програмні продукти загального призначення (програмні продукти фірми Microsoft – Windows, Word, Excel), що використовуються для забезпечення комп'ютерного документообігу;

 • Познайомитися з основними способами створення Web-документів засобами текстового процесору Microsoft Word.

 • Отримати основні навички із створення емблем, візиток у середовищі графічних редакторів CorelDraw, Adobe PhotoShop.

СТРУКТУРА ЗАВДАННЯ І ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОНАННЯ

ЗАВДАННЯ:

 • для підприємства, яке зазначено за варіантом завданням розробити та оформити:

  • емблему;

  • структурну схему підрозділів підприємства;

  • доклад про діяльність підприємства в цілому або підрозділів;

  • шаблони бланка підприємства з різнім розміщенням реквізитів;

  • шаблони листів та на їх основі листи різних напрямків;

  • шаблони наказів та на їх основі накази з основної діяльності та особистого складу;

  • шаблон доповідної записки та доповідні записки;

  • шаблон пояснювальної записки та з її допомогою пояснювальну записку співробітника підприємства;

  • шаблон довідки та довідку з міста роботи і довідку з виробничої тематики;

  • шаблон доручення та доручення;

  • шаблон командировочного посвідчення;

  • шаблон протоколів та актів і на їх основі протоколи, акти, а також короткі протоколи, виписки з протоколів і рішення;

  • шаблон трудового договору з використанням стилів і зразок трудового договору;

 • скласти баланс підприємства, організації або закладу;

 • оформити власне резюме;

 • створити візитку;

 • розробити Web-сторінку підприємства;

 • розробити Web-сторінку, що містить емблему, назву підприємства, перелік документів, що було створено під час практики, та гіперпосилання на них;

 • оформити й захистити звіт про інформаційно-документознавчу практику.

При підготовці до інформаційно-документознавчої практики необхідно:

 1. Ознайомитися та вивчити теоретичні відомості методичних вказівок з інформаційно-документознавчої практики.

 2. Вибрати індивідуальний варіант завдання (варіант завдання визначається номером студента в списку групи).

 3. Ознайомитися з відомостями про підприємство, які надаються у варіанті завдання, продумати сферу його діяльності, склад співробітників, якщо потрібно додати додаткові дані.

 4. Підготувати попередній ескіз емблеми, візитки, Web-сторінки підприємства, організації чи установи та визначити графічні засоби, що будуть використовуватися при їх створенні.

 5. Продумати структурну схему підрозділів підприємства.

 6. Сформулювати текст докладу про діяльність підприємства або його структурного підрозділу.

 7. Визначити примірну тематику документів підприємства, згідно направлення його роботи.

Під час проходження інформаційно-документознавчої практики необхідно:

 1. Продемонструвати керівнику інформаційно-документознавчої практики ескізи, документи та іншу інформацію, яка попередньо підготовлена, з урахуванням варіанту індивідуального завдання.

 2. Уточнити додаткові вимоги до виконання завдань у керівника інформаційно-документознавчої практики.

 3. При необхідності виконати коригування, результати продемонструвати керівнику інформаційно-документознавчої практики й погодити з ним.

 4. Створити за адресою, що вкаже викладач, власну папку під назвою Практика_<Прізвище студента>_ДИД3 (наприклад, Практика_Иванова_ДИД3)

ЗАУВАЖЕННЯ: усі файли, які буде створено під час проходження практики, зберігати у власній папці.

 1. Створити емблему організації, підприємства чи закладу згідно варіанту індивідуального завдання. Для створення емблеми використовувати будь-яке програмне забезпечення для роботи з графікою (MS Paint, MS WORD, CorelDraw, Adobe PhotoShop); емблему зберегти в графічному форматі (BMP, JPG, WMF, GIF).

ЗАУВАЖЕННЯ: Необхідні вимоги до емблеми:

 • розмір емблеми 10х10 (одна з сторін може бути меншою);

 • використання рамки довільної форми, яка обрамляє емблему (кругла, квадратна, овальна, багатокутник), якщо потрібно;

 • присутність назви підприємства;

 • відображення специфіки сфери діяльності;

 • наявність графічних елементів, створених самостійно й імпортованих (ClipArt, вставка готових малюнків формату BMP, JPG, WMF, GIF);

 • можливість наступного експорту в інші документи (вставка у фірмовий бланк, рекламні документи і т.д.).

 1. Для підприємства, яке зазначено за варіантом завданням створити та оформити наступні документи і шаблони, використовуючи засоби текстового процесору Microsoft Word:

ЗАУВАЖЕННЯ: Шаблони зберігати у папці Шаблони у власній папці і також на жорсткому диску, де зберігаються загальні шаблони (наприклад, С:\Program Files\Microsoft Office\Office\Microsoft\Шаблони або С:\Windows\Application Data\Microsoft\Шаблони), якщо ця папка є доступною, а потім та копіювати у папку Шаблони у власну папку.

 • структурну схему підрозділів;

 • доклад про діяльність підприємства в цілому або підрозділів;

 • три шаблони фірмового (типового) бланку з емблемою підприємства: з кутовим і поздовжнім розташуванням обов’язкових реквізитів на бланку та двомовний;

 • шаблони листів різних направлень та на їх основі наступні документи: лист-подяку, лист-прохання, лист-нагадування; лист-повідомлення, лист-відмовлення, лист-пропозиція;

 • шаблони наказів з основної діяльності та особистого складу та на їх основі наступні документи: наказ про прийом на роботу, наказ про переведення, наказ про звільнення, наказ про графік роботи в святкові дні; наказ про підготовку до щорічного семінару; наказ про додавання нової посади у штатний розклад;

 • шаблон доповідної записки та на її основі і за допомогою Майстра записок доповідні записки;

 • шаблон пояснювальної записки та з її допомогою пояснювальну записку співробітника підприємства;

 • шаблон довідки та довідку з міста роботи і довідку з виробничої тематики;

 • шаблон доручення та доручення;

 • шаблон командировочного посвідчення;

 • шаблон протоколів та актів і на їх основі протоколи профспілкового та ювілейного збору колективу, акт прийому-передачі, а також короткі протоколи, виписки з протоколів, що створено, і рішення на основі шаблона приказу з основної діяльності.

 • шаблон трудового договору, який містить власноруч створені стилі, і трудовий договір зі співробітником;

 1. Скласти баланс підприємства, використовуючи засоби табличного процесору Microsoft Excel для виконання найпростіших бухгалтерськими розрахунків.

 2. Оформити власне резюме за допомогою Майстра резюме.

 3. Створити засобами будь-якого графічного редактору або, наприклад, текстового редактора MS Word візитку:

ЗАУВАЖЕННЯ: розмір візитки 9х5 см.

 1. Розробити Web-сторінку підприємства, використовуючи засоби для створення Web-сторінок текстового редактора MS Word, або створити Web-сторінку у програмах Dreamweaver, Блокнот та інші.

ЗАУВАЖЕННЯ: Web-сторінку повинна містити будь-яке оформлення (фон, колір та формат шрифту), назву підприємства, емблему, контактні телефони, дані про направлення діяльності, відомості про співробітників (фото, кваліфікацію і т.і.), візитку, гіперпосилання на доклад і е-mail адресу підприємства.

 1. Розробити засобами текстового процесору Microsoft Word Web-сторінку, що містить емблему, назву підприємства, перелік документів, що було створено під час практики, та гіперпосилання на них.

 2. Засобами текстового процесору Microsoft Word створити документ, який містить на окремих сторінках всі документи, які було розроблено і оформлено для обраного за варіантом підприємства: доповідні і пояснювальні записки, листи, довідки, накази, рішення, акт, трудовий договір і т.і. У верхній колонтитул включити ПІБ студента, дату створення документу, у нижній – ПІБ керівника інформаційно-документознавчої практики та номер сторінки.

 3. Остаточно розроблені Web-сторінки, візитки, баланс підприємства, доповідь, структурну схему підрозділів, шаблони та пакет документів підприємства продемонструвати керівнику інформаційно-документознавчої практики за допомогою браузера Internet Explorer та потрібних програм.

 4. Показати html-код, створених Web-сторінок у Блокноті.

 5. Видалити ярлик з робочого столу;

 6. Зберегти копію власної папки на дискеті або на компакт-диску.

 7. Оформити й захистити звіт про інформаційно-документознавчу практику.

УСТАТКУВАННЯ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • IBM - сумісні персональні комп'ютери (Pentium II і вище);

 • операційна система Windows 98 і вище;

 • браузер Internet Explorer;

 • текстовий процесор Microsoft Word 2000/2003;

 • табличний процесор Microsoft Excel 2000/2003;

 • графічний редактор CorelDraw 11/12;

 • графічний редактор Adobe PhotoShop7/CS;

 • програма для створення web-сторінок Dreamweaver 4/MX.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Повторити раніше вивчений матеріал, який стосується роботи у операційній системі Windows, з програми пакету Microsoft Office, графічними редакторами;

 2. Для виконання завдань з інформаційно-документознавчої практики слід користуватись електронними посібниками та методичними вказівками, які знаходяться на мережному ресурсі за адресою (або на іншому локальному або мережному ресурсі за вказівкою викладача):

Для створення пакету документів за допомогою Microsoft Word:

 • Создание документов в Microsoft Word 2000

 • Word 2002\Экономия времени с помощью шаблонов и макросов

 • Word 2002\...

Для створення Web-сторінок у стандартному додатку ОС Блокноті або за допомогою візуального редактору гіпертекстових документів Dreamweaver:

 • HTML

 • Dreamweaver

Для створення Web-сторінок засобами текстового процесору Microsoft Word:

 • Word 2002\Использование Word для работы с веб-страницами.

Перегляд Web-сторінок у програмі-браузері Internet Explorer:

 • Интернет\Броузеры

Для створення візиток, та емблеми у графічних редакторах Corel Draw та Adobe PhotoShop:

 • CorelDraw 10

 • Практическое руководство по CorelDraw11

 • Adobe PhotoShop 6

 1. Розмір шрифтів указується в пунктах. Пункт дорівнює '/72 дюйма. Найбільше часто використовуються шрифти в діапазоні від 8 до 14 крапок (пунктів).

 2. Основні поняття, які потрібно знати при створенні і оформленні документів:

  • Стандарт — зразок, що задовольняє за своїми ознаками властивостям, якостям визначеним правилам.

  • Бланк — це “стандартний лист папера з відтвореної на ньому постійною інформацією документа і місцем, відведеним для перемінної”. Інформація, що відбита на бланку, чітко підрозділяється на складові, котрі називаються реквізитами. Реквізит — це елемент офіційного документа. Серед приведених вище реквізитів виділяються групи обов'язкових і додаткових реквізитів. Обов'язковими реквізитами документа є назва організації, що склала документ, назва документа (виключення складають листа), заголовок тексту, дата, індекс, текст, візи, підпис, оцінка про виконання документа і напрямку його в справу. Інші реквізити є додатковими

  • Стилі задають зовнішній вигляд різних елементів тексту в документі, наприклад, заголовків, написів під малюнками й основним текстом. Стилі дозволяють застосувати до абзацу чи слову цілу сукупність атрибутів форматування за одну дію. З їхньою допомогою створюються структури і змісти.

  • Шаблон — форма документа, що включає засоби для створення аналогічно оформлених реальних документів.

Шаблони можуть містити в собі:

 • текст чи форматування, однакові для всіх однотипних документів;

 • стилі;

 • меню і призначені клавіші;

 • панелі інструментів.

  • Форма — заздалегідь заготовлений чи шаблон текст, що містить постійну інформацію і пропуски для введення перемінної інформації. Форми можуть спочатку роздруковуватися, а потім заповнюватися на папері, а можуть споконвічно включати рядка для введення даних.

  • Трафаретні документи – форми, що містять спеціальні поля (текстове поле, поле дати і т.д.) для введення даних, а також стандартні фрази. Ці поля підказують укладачу документа, куди й у якій послідовності варто вводити текст конкретного документа.

  • Майстри - допоміжні програми, що входять до складу програмного додатка. Містить алгоритми підготовки документа. У залежності від створюваного документа, Шаблон-майстер на кожнім етапі своєї роботи пропонує нам або вибрати один із запропонованих їм варіантів оформлення документа, або ввести в запропоноване текстове поле свої дані. При цьому в нас зберігається можливість доповнити чи частково змінити вид отриманого документа і після завершення роботи Майстра.

 1. При створенні бланків документів зручно використовувати прийом вставки у документ таблиці, невидимої при друку. Для того щоб уставлена таблиця була видна на екрані монітора, необхідно в меню Таблиця у текстовому процесорі Microsoft Word установити відображення ліній сітки. Вставка таблиці здійснюється командою Таблиця\Вставити таблицю (для Microsoft Word’97), або Таблиця\Додати\ Таблиця (для Microsoft Word’2000/2003).

 2. Для створення форм у Microsoft Word використовуються спеціальні шаблони і майстри, а також таблиці, що дозволяють вирівнювати стовпці даних і створювати прямокутні поля.

 3. Для створення і редагування стилю можна використовувати поле Стиль у панелі інструментів Форматування або Формат  Стиль  відредагувати існуючий стиль чи створити новий  додати до шаблону, якщо потрібно.

 4. Для створення власного шаблону документу потрібно відкрити текстовий процесор Microsoft Word, далі Файл  Створити  включити “Шаблон”  вибрати потрібний існуючий стандартний шаблон, на основі якого буде створено власний або на вкладниці “Основні” обрати “Новий документ”. Звичайно шаблони зберігаються у папці “Шаблони» з розширенням dot, а якщо ця дія заборонена, то зберегти створені шаблони у папці "Шаблони” у власній папці.

 5. Для створення документу на основі шаблону (власних шаблонів, форм, трафаретних писем, майстрів) потрібно відкрити текстовий процесор Microsoft Word, далі Файл  Створити  включити “Документ”  вибрати потрібну вкладнику, наприклад, “Інші документи”, “Записки” і т. і. Внести власні зміні, якщо потрібно.

 6. Основні поняття мови HTML

  • HTML - Hyper Text Markup Language - мова розмітки гіпертекстів.

  • Гіпертекст – це текст із виділеними місцями – посиланнями, що визначають відповідні дії, наприклад, показ зображення, відкриття іншого документа і т. і. Ці тексти містять інформацію про своє оформлення. Будь це різнобарвні букви , картинки на половину екрана чи кнопки.

  • *.html-файл – це просто текстовий файл, усередині якого містяться теги і сам текст. html-файл можна створити навіть у простому Блокноті, тільки при його збереженні потрібно в поле імені писати і розширення. Наприклад: файл.htm, чи файл.html. Існують також HTML-редактори, наприклад, HTMLpad.

  • Тег – це команда, що визначає форматування елементів сторінки і дозволяє розміщати на ній гіперпосилання, зображення, спеціальні елементи оформлення і деяку службову інформацію.

 7. Для створення Web-сторінки засобами Microsoft Word можливо використати майстер створення Web-сторінки, стандартний шаблон або створити пусту Web-сторінку. Файл  Створити  включити “Документ”  обрати вкладку “Web-сторінки” або на вкладці “Загальні” - “Web-сторінки”. Зберегти сторінку на носії. Файл буде мати розширення html.

 8. Для перегляду HTML-коду Web-сторінки можна відкрити її у програмі-браузері, наприклад, Internet Explorer, та виконати команду "У вигляді HTML" з меню "Вид" (або "View"-"Source" для англомовних версій браузеров). Можливо також відкрити сторінку одразу у програмі Блокнот, указавши у полі “Тип файлів” – все файли.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ

На інформаційно-документознавчу практику допускаються тільки студенти, що засвоїли основні теоретичні положення, а також виконали всі вимоги по підготовці до практики.

У звіті повинно міститись:

 1. титульна сторінка;

 2. зміст звіту з указівкою назв розділів і сторінок;

 3. пакет документів підприємства, якій створено, включаючи шаблони;

 4. баланс підприємства;

 5. візитку;

 6. доповідь, про діяльність підприємства, або підрозділів;

 7. структурну схему підрозділів;

 8. змістовність Web-сторінок;

 9. список використаної літератури;

 10. додатки.

Завдання, які було виконано під час інформаційно-документознавчої практики, надрукувати у звіті на окремих сторінках з наступними параметрами: формат А4, орієнтація книжкова (або за винятком альбомна), поля всі 2 см, крім правого – 1 см. Листи повинні містити колонтитули, як у файлі з пакетом документів підприємства, за винятком завдань, до яких складно додати колонтитул, наприклад, Web-сторінки і т.і. Такі документи винести у додатки (Додаток А, Додаток Б, Додаток …).

До надрукованого звіту треба додати на дискеті або компакт-диску електронний варіант звіту та власної папки з завданнями.

Звіти, що відповідають перерахованим вимогам, допускаються до захисту.

На захисті студент повинен уміти відповісти на питання, пов'язані зі створенням документів, Web-сторінок, візиток, рахування балансу підприємства, а також на питання про особливості індивідуального завдання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Що таке стандарт?

 2. Які вимоги пред'являє стандарт до підготовки робочого полю документа?

 3. Що таке бланк і реквізит? Які функції виконують реквізити бланків?

 4. Яка технологія створення бланка організації?

 5. Які існують типи бланків? Яка технологія створення бланків?

 6. Що таке стиль? Як створити новий стиль чи змінити існуючий?

 7. Що таке шаблон? Що можуть містити в собі шаблони?

 8. Що таке форма?

 9. Що такий трафаретний лист?

 10. Опишіть технологію вставки поля форми.

 11. Опишіть технологію створення власного шаблона на основі стандартного шаблона.

 12. Шаблони яких документів входять у пакет текстового процесора Word?

 13. Чим відрізняються шаблони-майстри від звичайних шаблонів?

 14. Як Майстер організує роботу? Які Майстри входять до складу пакета Word?

 15. Опишіть роботу з одним з відомих вам Майстрів.

 16. Що таке візитка, бейдж? Які розміри та види вони мають?

 17. Що таке буклет? Які формати він може мати?

 18. З чого може складатися баланс підприємства?

 19. Що таке електронна таблиця?

 20. Як увести формулу у електронну таблицю та що може в формулу входити?

 21. Як увести у формулу посилання на листи книг у табличному процесорі?

 22. Дати визначення Web-сторінки.

 23. Що таке HTML?

 24. Яким чином можна відкрити Web-сторінку для перегляду?

 25. Як переглянути HTML-код Web-сторінки?

 26. Назвіть основні елементи Web-сторінки.

 27. Назвіть формати графічних файлів, що використовуються у Web.

 28. Які види інформації можуть бути представлені за допомогою Web-сторінок?

 29. Які засоби створення Web-сторінок Вам відомі?

 30. Вкажіть основні можливості Microsoft Word для створення Web-сторінок.

 31. У яких випадках використовуються гіперпосилання?

 32. На які об'єкти можуть указувати гіперпосилання?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Відомості про підприємство, установу або організацію для створення структурної схеми, емблеми, бланку та інших документів

  1. Рекламне агентство «АРС»

Адреси: Луганськ, вул. Оборонна, 45

Телефони: 425687, 100249, 459877

Факс: 456698, 126534

E-mail: Ars@.ua

Банківські реквізити:

Код 00727819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 456654

Розрахунковий рахунок: 123654711002

Перелік послуг:

 • Візитки; - Бланки;

 • Рекламні ролики; - Web- дизайн;

 • Рекламні плакати; - Реклама на радіо;

 • Реклама на телебаченні.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Дизайнер;

 • Коректор; - Офіс – менеджер;

 • Художник.

  1. Видавництво «Світ книги»

Адреси: Луганськ вул. Радянська, 20

Телефони: 447871, 418249, 454077

Факс: 450079, 658760

E-mail: book@lg.ua

Банківські реквізити:

Код 00711819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 456666

Розрахунковий рахунок: 123220009000

Перелік послуг:

 • Видавництво візиток; - Видавництво бланків;

 • Видавництво журналів; - Видавництво газет;

 • Видавництво плакатів; - Видавництво підручників;

 • Видавництво художньої і наукової літератури

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Оператор ПК;

 • Дизайнер; - Коректор;

 • Офіс – менеджер; - Художник;

 • Редактор.

  1. Туристичне агентство «Я САМ»

Адреси: Луганськ, вул. Челюскінців, 115

Телефони: 421687, 100219, 450077

Факс: 411198779, 120004980

E-mail: ya_sam@lg.ua

Банківські реквізити:

Код 00027819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 457754

Розрахунковий рахунок: 123654789991

Перелік послуг:

 • Візові консультації; - Консультації з туристичних маршрутів;

 • Оформлення туристичних віз; - Оформлення туристичних поїздок;

 • Придбання путівок; - Туристичні маршрути по Україні;

 • Дитячі і студентські туристичні маршрути.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Туристичні агенти;

 • Консультанти з питань туризму; - Офіс – менеджер;

 • Юрист.

  1. Салон краси «Афродіта»

Адреси: Луганськ, кв. Ватутіна, 2

Телефони: 425687, 100249

Факс: 459879

E-mail: Afrodita@lg.ua

Банківські реквізити:

Код 22727819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 159753

Розрахунковий рахунок: 12000089000

Перелік послуг:

 • Жіночі стрижки; - Чоловічі стрижки;

 • Вечірні зачіски; - Завивки;

 • Колорирування; - Милирування;

 • Манікюр і педикюр.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Перукарі;

 • Офіс – менеджер; - Фахівець з манікюру і педикюру

  1. Хімчистка «Чистюля»

Адреси: Луганськ вул. Леніна, 45

Телефони: 425687, 100249, 459877

Факс: 456698779, 126534980

E-mail: Chistjilya@lg.ua

Банківські реквізити:

Код 00727819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 456654

Розрахунковий рахунок: 123654789017

Перелік послуг:

 • Прання; - Прасування;

 • Чищення шкіри, замшу; - Відновлення кольору;

 • Виведення плям; - Консультації.

 • Чищення килимових покрить і м'яких меблів;

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Офіс – менеджер.

 • Спеціалісти з різних видів послуг;

  1. Ательє мод «Шик»

Адреси: Луганськ, вул. Оборонна, 60

Телефони: 425687, 100249, 459877

Факс: 456679, 534980

E-mail: Shik@ lg.ua

Банківські реквізити:

Код 00727819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 456654

Розрахунковий рахунок: 123654789056

Перелік послуг:

 • Моделювання елітного одягу; - Пошиття верхнього одягу;

 • Пошиття вечірніх і весільних платтів; - Пошиття чоловічого одягу;

 • Ремонт і відновлення речей; - Консультації з підбору стилю одягу;

 • Пошиття гардин, постільної білизни, і т. ін. для домашнього побуту.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Оператор ПК; - Водій;

 • Охоронець; - Дизайнер;

 • Швачки; - Офіс – менеджер;

 • Закрійники; - Модельєри;

 • Стилісти.

  1. Фотосалон «Kodak»

Адреси: Луганськ, кв. Ліховіда, 1

Телефони: 425487, 120249, 45477

Факс: 456688, 774980

E-mail: kodak@lg.ua

Банківські реквізити:

Код 07727819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 476654

Розрахунковий рахунок: 123654777700

Перелік послуг:

 • Друк фотографій; - Проявлення плівок;

 • Художнє фото; - Фото на документи;

 • Друк фотографій великого масштабу; - Виготовлення фоліо;

 • Відновлення та редагування старих фотографій;

 • Виготовлення віньєток, календарів, плакатів.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Фотодизайнер;

 • Фотограф; - Офіс – менеджер;

 • Оператор друку; - Кур'єр.

  1. Ремонт побутової техніки «Нафаня»

Адреси: Луганськ, кв. Якира, 17

Телефони: 355687, 109249, 450877

Факс: 456679, 434980

E-mail: naf@ lg.ua

Банківські реквізити:

Код 06487819

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 456654

Розрахунковий рахунок: 18628789025

Перелік послуг:

 • Ремонт телевізорів, відеомагнітофонів;

 • Ремонт магнітофонів, музикальних центрів;

 • Продаж і замін комплектуючих для імпортних телевізорів;

 • Ремонт холодильників удома;

 • Продаж техніки, яка була у користуванні;

 • Ремонт побутової техніки;

 • Ремонт офісної техніки;

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Ремонтник;

 • Електрик; - Офіс – менеджер;

 • Наладчик; - Продавець.

  1. Доставка товарів на будинок «Лелека»

Адреси: Луганськ, вул. Корольова, 2

Телефони: 585007, 310249, 462877

Факс: 8(0642)458779, 8(0642)534980

E-mail: aist@

Банківські реквізити:

Код 00002384598

Банк “NADRA” у Луганській обл.

МФО 864523125

Розрахунковий рахунок: 123699789001

Перелік послуг:

 • Доставка продуктів харчування на будинок;

 • Доставка документації в межах міста;

 • Перевіз дрібних і великогабаритних вантажів;

 • Доставка й установка побутової техніки і меблів;

 • Доставка замовлень з кафе і ресторанів;

 • Доставка гарячих пицц;

 • Доставка букетів.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Кур'єр;

 • Вантажник; - Офіс – менеджер;

 • Оператор ПК; - Розсильний.

  1. Юридична контора «Максим-ТЕКО»

Адреси: Луганськ, вул. Оборонна, 5

Телефони: 420007, 100458, 464877

Факс: 650080

E-mail: Maksim-Teko@

Банківські реквізити:

Код 00720149

Банк УДК у Луганській обл.

МФО 4548794

Розрахунковий рахунок: 00124578963012

Перелік послуг:

 • Усі види нотаріальних послуг;

 • Консультації досвідчених юристів;

 • Послуги адвоката;

 • Консультації по цивільних питаннях;

 • Оформлення цінних паперів.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Системний адміністратор; - Водій;

 • Охоронець; - Юристи;

 • Нотаріус; - Офіс – менеджер.

  1. Служба обслуговування населення «Бджілка»

Адреси: Луганськ, вул. Карла Маркса, 13

Телефони: 555017, 320211, 462870

Факс: 8(0642)558709, 8(0642)324980

E-mail: bjilka@

Банківські реквізити:

Код 00002384598

Банк “NADRA” у Луганській обл.

МФО 864523125

Розрахунковий рахунок: 123699789007

Перелік послуг:

 • Прибирання приміщень;

 • Організація та обслуговування весіль, прийомів, ювілеїв;

 • Догляд за людьми похилого віку;

 • Догляд за дітьми;

 • Перевезення людей та товарів;

 • Ремонт приміщень.

Зразковий список співробітників:

 • Директор; - Бухгалтер;

 • Маляр; - Водій;

 • Охоронець; - Медичний працівник;

 • Організатор свят; - Офіс – менеджер;

 • Оператор ПК; - Вантажник;

 • Музикант; - Вихователь.

ЗАУВАЖЕННЯ: якщо номер студента за списком більш, ніж 11, то користуючись наведеними прикладами розробити власний варіант початкових даних. Галузь діяльності, наприклад, комп’ютерний сервісний центр, Ремонт та продаж мобільних телефонів, Фітнес-центр, Пункт прокату, Студія звукозапису, Салон-магазин продажу будь-яких товарів, Представництво косметичної фірми Avon/ Oriflame/ Mary Kay.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: учебный курс. – СПб.: Питер, 2003. – 410 с.

  2. Эйткен П. 10 минут на урок Word 97. Пер с англ. – К., М., СПб.: Издательский дом «Вильямс», 1998. – 200 с.

  3. Морис Б. HTML в действии / Перев. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 256 с.

  4. Персон Р., Роуз К. Microsoft Word 97 в подлиннике. Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург 1977. – 1120 с.

  5. Вуд Л. Web-графика. Справочник. – СПб. Питер, 1998. – 224 с.

  6. Негус К. Internet Explorer 4. Библия пользователя. Пер. с англ. – К., М., СПб.: Диалектика, 1998. – 560 с.

  7. Граймес Г. 10 минут на урок Internet World Wide Web / Пер. с англ. – 3-е изд. – К., М., СПб.: Издательский дом «Вильямс», 1998. – 160 с.

  8. Ботт Э., Персон Р. и др. Использование Windows 98. Специальное издание / Пер. с англ. – М., К., СПб., Издательский дом «Вильямс», 1998. – 896 с.

Додаток

Зразок титульної сторінки до звіту з інформаційно-документознавчої практики

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра інформаційних технологій та систем

ЗВІТ З ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ

Створення пакету документів організації, установи, підприємства.

Розробка візитки, Web-сторінки

Виконала

студентка групи ДІД3 ________________Іванова В.Н.

Перевірив ________________ас. Крамаренко Т.А.

Луганськ 2007
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківської державної академії культури Віват, Академіє! Дайджест Випуск 4 (2006-2008) Харків хдак 2009

  Документ
  Вип. 4. (2006–2008) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; під ред. С. В.
 2. Бібліографознавство україни

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2 роках з питань бібліографознавства.

Другие похожие документы..