Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ВведениеСовременная культурная ситуация, которую чаще определяют как ситуацию постмодерна, провозглашающая множественность как необходимое условие су...полностью>>
'Документ'
Резолюцией Сената CША признающею высшую власть и справедливое провление Всемогущего Бога как над отдельными личностями,так и над народами, по просьбе...полностью>>
'Реферат'
Вторая статья Российской федерации обязывает государство охранять человека от посягательств на его права и свободу. Однако статистика показывает, что...полностью>>
'Исследовательская работа'
Известно, что адсорбция является не только предшествующей стадией гетерогенного взаимодействия, но и определяет тип, характер и условия этого взаимод...полностью>>

Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ім. В. Г. КОРОЛЕНКА

АСОЦІАЦІЯ СУЧАСНИХ

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ХАРКІВСЬКЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ТОВАРИСТВО

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Зведений каталог нових надходжень

до провідних бібліотек Харкова

за 2008 рік

Харків 2009

УДК 020+01

ББК Ч73я1+Ч75я1

Б 59

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл.
т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 2009. – 98 с.

Укладач Людмила Володимирівна Глазунова

©Харківська державна

наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка, 2009

ПЕРЕДМОВА

Річний випуск зведеного каталогу кумулює інформацію із щоквартальних випусків, які виходять друком протягом року. Він містить бібліографічну інформацію про документи з бібліотечної справи, бібліотекознавства, бібліографознавства та суміжних галузей (інформатики, книгознавства, документології, музейної та архівної справи), що надійшли до провідних бібліотек Харкова за 2008 р.

У посібнику відображені окремі видання, електронні ресурси та неопубліковані документи (дисертації, автореферати дисертацій, машинопис та ін.) українською, російською та англійською мовами. Загалом представлено 438 записів.

В основу систематизації матеріалу покладено таблиці ББК для наукових бібліотек. У межах розділів описи розміщено за алфавітом. Використовується система посилань. Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Відомості щодо наявності електронного аналогу друкованого видання подаються у примітках.

Посібник має список учасників зведеного каталогу та їх реквізити. Укладачі висловлюють щиру подяку працівникам харківських бібліотек за надану інформацію.

З 2007 р. науково-методичним відділом ХДНБ розпочато ведення бази даних “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова”.

Видання призначене науковцям та фахівцям бібліотечно-інформаційної справи, аспірантам, студентам ВНЗ документально-інформаційного профілю.

Зауваження та пропозиції щодо структури каталогу, його наповнення тощо просимо надсилати на адресу:

61003, Харків-3, пров. Короленка, 18,

ХДНБ ім. В. Г. Короленка, науково-методичний відділ.

Телефон для довідок: (057) 731–32–27

Факс: (057) 731–11–01

E-mail: nmo@.ua.

Інформацію про надходження до бібліотек Харкова бібліотекознавчої літератури за 2004–2008 рр. також можна отримати на сайті віртуальної методичної служби ХДНБ за адресою: /metod/met11.php.

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ

Назва бібліотеки

Умовне позначення

бібліотеки

Адреса, телефон,

електронна адреса,

електронна пошта

Харківська державна

наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка

1

61003, м. Харків,

пров. Короленка, 18

731–32–27

/

e-mail: nmo@.ua

Центральна наукова

бібліотека

Харківського

національного

університету

ім. В. Н. Каразіна

2

61077, м. Харків,

майдан Свободи, 4

707–52–24

http://www.library.univer.kharkov.ua/ukr/

e-mail: metodist@library. univer.kharkov.ua

Харківська обласна

універсальна наукова

бібліотека

3

61003, м. Харків, МСП,

вул. Кооперативна, 13

731–31–32

http://www.library.kharkov.ua/

e-mail: nmo@library.kharkov.ua

Харківська обласна

бібліотека для

юнацтва

4

61120, м. Харків,

просп. 50-річчя ВЛКСМ,

буд. 49/8, 62–60–79

/

e-mail: h_libra@

Харківська обласна

бібліотека для дітей

5

61002, м. Харків,

вул. Артема, 43

700–42–19

.ua

e-mail: bibl@online.kharkі

Бібліотека

Харківської

державної академії

культури

6

61003, м. Харків,

Бурсацький спуск, 4

731–24–40

http://www.ic.ac.kharkov.ua/

e-mail: biblio@ic.ac.kharkov.ua

Харківська державна

наукова медична

бібліотека

7

61057, м. Харків,

майдан Поезії, 5

731–25–21

Фундаментальна бібліотека Харківського

національного аграрного університету

ім. В. В. Докучаєва

8

62483, Харківська обл.,

Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”,

Навч. містечко ХДАУ

99–71–23

e-mail: library@agrouniver.kharkov. com

Бібліотека Харківського обласного

науково-методичного інституту

безперервної

освіти

9

61052, м. Харків,

вул. Пушкінська, 24

731–27–76

8–097–619–84–08

Центральна міська

бібліотека

ім. В. Г. Бєлінського

10

61058, м. Харків,

вул. Данилевського, 34

705–19–90

/

e-mail: librcity@vk.kharkov.ua

Науково-методичний

центр професійно-

технічної освіти у

Харківській області

11

61142, м. Харків,

вул. Тимурівців, 37

64–68–60

Центр науково-

гуманітарної інформації Харківського гуманітарного університету

“Народна українська академія”

12

61000, м. Харків, МСП,

вул. Лермонтовська, 27

716–44–14

http://www.nua.kharkov.ua/CNGI/cngi_right.asp

e-mail: kniga@nua.kharkov.ua

Наукова бібліотека

Харківського

національного

медичного університету

13

61022, м. Харків,

просп. Леніна, 4

705–07–21

e-mail: libr@khdmu.bestnet.kharkov.ua

Обласний навчально-

методичний центр

підвищення кваліфікації працівників культурно-

освітніх закладів

14

61024, Харків, МСП-1,

вул. Студентська, 5/6

715–61–29

Науково-технічна

бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

15

61000, Харків,

вул. Червонопрапорна, 16

707–63–61

http://department.kpi.kharkov.ua/library/

e-mail: bibl@kpi.kharkov.ua

Методичне об'єднання

технікумів, коледжів,

училищ

16

61052, Харків,

вул. Дмитрівська, 26

712–41–67

Бібліотека

Національної юридичної академії України ім. Ярослава

Мудрого

17

61024, Харків,

вул. Пушкінська, 77

704–11–58

704–92–53

e-mail: library_1@

1 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

1.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

   1. Керівні та законодавчі матеріали
    з бібліотечної справи

 1. БИБЛИОТЕКА и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. : [док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день] / отв. ред.-сост. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 1996– .

Вып. 23. – 2007. – 384 c.

1, 15

Вып. 24. – 2008. – 384 с.

1, 6, 15

 1. ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО забезпечення галузі ... [Текст] : [бібліогр. список] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Л. Ю. Сердюк]. – К., 2007–2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/category/110479;jsessionid=90A6274F2AE93827C594A2C7B11A1690.

... листоп. 2007 р. – 2007. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 12/4).

... груд. 2007 р. – 2008. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 1/4).

... січ. 2008 р. – 2008. – 3 с. – (ДЗК ; вип. 2/4).

... лют. 2008 р. – 2008. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 3/4).

... квіт. 2008 р. – 7 с. – (ДЗК ; вип. 5/4).

... трав. 2008 р. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 6/4).

... черв. 2008 р. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 7/4).

... лип. 2008 р. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 8/4).

1, 3

 1. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ бібліотек [Текст] : (законодав., інструкт.-регламентуючі та метод. матеріали) : довід. вид. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад. С. Кравченко]. – К. : НПБУ, 2007. –
  127 с. : табл.

1

 1. ПОСТАНОВИ колегії та накази Міністерства культури і туризму України з питань основної діяльності за ... [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. А. С. Зворський]. – К., 2007–2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/category/109695.

... листоп. 2007 р. – 2007. – 16 с. – (ДЗК ; вип. 12/1).

... груд. 2007 р. – 2008. – 16 с. – (ДЗК ; вип. 1/1).

... січ. 2008 р. – 2008. – 3 с. – (ДЗК ; вип. 2/1).

... лют. 2008 р. – 2008. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 3/1).

... берез. 2008 р. – 11 с. – (ДЗК ; вип. 4/1).

... квіт. 2008 р. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 5/1).

…(24.04 – 31.05.2008). – 12 с. – (ДЗК ; вип. 6/1).

... черв. 2008 р. – 8 с. – (ДЗК ; вип. 7/1).

... лип. 2008 р. – 8 с. – (ДЗК ; вип. 8/1).

1, 3

Див. також №№ 97, 108, 125, 301, 335.

1.1.2 Загальні питання

 1. БИБЛИОСФЕРА [Текст] : журн. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2008. – №№ 1–3.

6

 1. БИБЛИОТЕКА [Текст] : массовый проф. ил. журн. – М. : Либерея, 2007. – №№ 9–12 ; 2008. – №№ 1–10.

1–3, 5, 6, 10

 1. БИБЛИОТЕКА в эпоху перемен: философско-культурологи-ческие и информационные аспекты [Текст] : дайджест / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М. : Изд. РГБ, 1999– . – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib /default.asp.

Вып. 4 : Кадры – персонал (политика, обучение и развитие). – 2007. – 144 с.

Вып. 1 : Книга и чтение в современном мире. – 2008. – 170 с.

Вып. 2. – 2008. – 190 с.

Вып. 3 : Читатель как объект научных исследований. – 2008. – 137 с.

3, 6

 1. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ [Текст] : науч.-практ. журн. / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”. – М., 2007. – №№ 5, 6 ; 2008. – №№ 1, 2.

1–3, 5, 6, 13, 15

2008. – №№ 3, 4.

1–3, 6, 13, 15

 1. БИБЛИОТЕЧНАЯ газета [Текст] / Изд-во “Либерея”. – М. : Либерея, 2007. – №№ 25–36 ; 2008. – №№ 1–27.

5

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело [Текст] : журнал / ООО “Агентство Информ-Планета”. – СПб., 2007. – №№ 13–18 ; 2008. – №№ 10–16. – Электрон. аналог : режим доступа : .

1, 2, 5, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”. – М., 2002– . – (Приложение к журналу “Библиотековедение”).

Вып. 2 (14). – 2007. – 271 с.

1, 5, 6

Вып. 1 (15). – 2008. – 268 с.

1, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело и библиография [Текст] : библиогр. информ. / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения. – М., 2007. – Вып. 6 ; 2008. – Вып. 1–5. – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

1, 3, 6

 1. БІБЛІОСВІТ [Текст] : інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол. Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – №№ 1, 2. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/library_ science/bibliosvit/index.htm.

4

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. Документознавство. Інформологія [Текст] : наук. журн. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2007. – № 3, 4 ; 2008. – №№ 1–3.

1, 6

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. … / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України” ; [упоряд. Г. І. Гамалій]. – К., 1971– . – Електрон. аналог : режим доступу : /download.php?lng=uk.

Вип. 74 : за І півріччя 2007 р. – 2007. – 79 с.

1, 3

Вип. 75 : за II півріччя 2007 р. – 2008. – 79 с.

1, 3, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА планета [Текст] : щокварт. наук.-вироб. журн. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007. – № 4 ; 2008. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua/uk /profy/publication/lp-30.pdf.

1, 2, 4–6, 13, 15, 17

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова / Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 1996– .

Вип. 4 (жовтень–грудень). – 2007. – 54 с.

Вип. 1 (січень–березень). – 2008. – 45 с. – Електрон. аналог : режим доступу : /metod/46.htm.

1–17

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2007 рік / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х. : ХДНБ, 2008. – 107 с. – Електрон. аналог : режим доступу : /metod/45.htm.

1, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа і бібліотекознавство України (2001–2005) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.:
  О. А. Політова, за участю О. П. Куніч, Л. В. Глазунової]. – К. : НПБУ, 2008. – 235 с. – Імен. покажч., покажч. б-к та ін. установ : с. 209–231. – Електрон. аналог : режим доступу : /download. php?lng=uk.

1, 3, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА тема на сторінках періодичних видань [Текст] : (тематико-бібліогр. список за матеріалами преси за ...) / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казанцева]. – Х., 2008.

… ІV квартал 2007 р. – 2008. – [11] с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.library.kharkov.ua/fah.php?type=2&year=2007&id=04.

… І квартал 2008 р. – 2008. – [10] с.

… ІІ квартал 2008 р. – [10] с.

Вип. № 3 (І–ІІІ квартал). – [24] с.

1, 3, 5

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ вісник [Текст] : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – № 6 ; 2008. –
  №№ 1–3.

1–5, 6, 8, 15, 17

2008. – №№ 4, 5.

2–5, 6, 8, 10, 15, 17

Електрон. аналог : режим доступу : http: //www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/.

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ форум України [Текст] : інформ. щокв. журн. / Т-во з обмеж. відповідальністю “Наук.-вироб. п-во “Ідея”. – Донецьк, 2007. – № 4.

1, 2, 4–7, 13, 15

2008. – №№ 1–3.

1–7, 10, 13–15

Електрон. аналог : режим доступу : .ua /covers.php.

 1. ВІСНИК Книжкової палати [Текст] : наук.-практ. журн. / Держ. наук. установа “Кн. палата України ім. І. Федорова”. – К., 2007. – №№ 11, 12 ; 2008. – №№ 1–9.

1–3, 5, 6, 8, 17

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ список статей з питань культури та мистецтва [Текст] : (огляд. довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. – К., 2007. – Вип. 12. – 12 с.

3

 1. КУЛЬТУРА [Текст] : поточ. бібліогр. список / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. – К., 2007. – Вип. 6–12 ; 2008. – Вип. 1–5. – Електрон. аналог : режим доступу : .

1, 3

 1. КУЛЬТУРА. Культурология [Текст] : реф.-библиогр. информ. / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2007. – Вып. 4–6 ; 2008. – Вып. 1–3. – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

3

 1. МОЛОДЫЕ в библиотечном деле [Текст] : ежемес. проф. журн. – М., 2007. – №№ 1/2.

1, 5

2007. – №№ 3/4.

6

2008. – №№ 2/3 : спецвып. : Библиотечный Казахстан.

5

 1. НАУЧНЫЕ и технические библиотеки [Текст] : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. – М., 2007. – №№ 10–12 ; 2008. – №№ 1–11.

1–3, 5, 6, 8, 15

 1. ОБСЕРВАТОРИЯ культуры [Текст] : журн.-обозрение / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2007. – Вып. 5, 6; 2008. – Вып. 4.

3, 6

 1. ОПЕРАТИВНА інформація [Текст] : робота закл. культури та мистец. Харк. обл. на сторінках період. вид. / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Я. В. Стародубцева]. – Х., 2007. –Вип. 49–52 ; 2008. – Вип. 1/2–29/30. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

 1. РЕЙДЕРСТВО в культурі у дзеркалі преси [Текст] : (огляд. довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – К., 2007. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 11/5). – Електрон. аналог : режим доступу : http: //mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/102768.

1, 3

 1. САВЕЛЬЕВА, Н. Ю. Настольная книга библиотекаря [Текст] /
  Н. Ю. Савельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 380 с.

2, 3, 6

 1. СБОРНИК основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности [Текст] / [сост.: Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман]. – СПб. : Профессия, 2006. – 547 с. – (Библиотека).

2, 6, 15

 1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ деятельность в сфере досуга [Текст] : реф.-библиогр. информ. / Федер. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2007. – Вып. 5, 6. – Электрон. аналог : режим доступа : / NIKLib/default.asp.

3

 1. СПИСОК неопублікованих документів і малотиражних видань, що надійшли до Інформцентру з питань культури та мистецтва у … [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [склад. К. М. Пхайко]. – К., 1979– .

… ІV кварталі 2007 р. – 2008. – 14 с.

… І кварталі 2008 р. – 2008. – 11 с.

… ІІ кварталі 2008 р. – 2008. – 11 с.

1, 3

 1. СПИСОК неопублікованих документів і малотиражних видань, що надійшли до Сектору інформації з питань культури та мистецтва у … [Текст] / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казанцева]. – Х., 2008. – (Диференційне забезпечення керівництва).

… ІV кварталі 2007 р. – [8] с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.library.kharkov.ua/fah.php?type=3&year=2007&id=04.

… І кварталі 2008 р. – [5] с.

… ІІ кварталі 2008 р. – [4] с.

1, 3, 5

 1. УКРАЇНСЬКА культура [Текст] : щомісяч. культ.-освіт. та
  літ.-мистец. ілюстр. журн. – К., 2007. – №№ 10–12 ; 2008. – №№ 1–10.

1–6

 1. ХРОНІКА культурного життя України [Текст] : (огляд. довідка за матеріалами преси та неопубл. док. за ... ) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. – К., 2007–2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/ mincult/uk/publish /category/110026.

… листоп. 2007 р. [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – 2007. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 12/2).

… груд. 2007 р. [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – 2008. – 16 с. – (ДЗК ; вип. 1/2).

… січ. 2008 р. [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – 2008. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 2/2).

… лют. 2008 р. [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – 2008. – 11 с. – (ДЗК ; вип. 3/2).

… берез. 2008 р. / [матеріал підгот. І. Ю. Бурнашов]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 4/2).

… квіт. 2008 р. / [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 5/2).

… трав. 2008 р. / [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 6/2).

… черв. 2008 р. / [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 7/2).

… лип. 2008 р. / [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 8/2).

… серп. 2008 р. / [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина]. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 9/2).

1, 3

 1. ХРОНІКА культурного життя Харківської області [Текст] : огляд. довідка за повідомл. закл. культури та мистец. та матеріалами період. вид. Харк. обл. / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Я. В. Стародубцева]. – Х., 2007. – Вип. 12 ; 2008. – Вип. 1–7. – (Диференційне забезпечення керівництва). – Електрон. аналог : режим доступу : http://region. library.kharkov.ua/chronics.php.

1, 3, 5

Див. також №№ 62, 79, 157.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2010 рік Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2010 р. / Держ. закл. “Харк. держ.
 2. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2009 рік Харків 2010

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2009 р. / Держ. закл. “Харк.
 3. Асоціації бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2011 рік Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознав-ство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.
 4. А справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 2-3 (квітень-вересень) Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 2-3 (квіт.–верес.) / Держ. закл.
 5. Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 4 (жовтень-грудень) Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 4 (жовт.–груд.) / Держ. закл. «Харк.

Другие похожие документы..