Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Задачи: 1. Повторить основные этапы работы при написании сочинения; 2. Подготовить рабочие материалы для написания сочинения; 3. Формировать умения и...полностью>>
'Документ'
Резолюцией Сената CША признающею высшую власть и справедливое провление Всемогущего Бога как над отдельными личностями,так и над народами, по просьбе...полностью>>
'Документ'
Ну, це така роль - коли зіграти її, як треба, без сліз не обійдеться. Коли її гратиму я, то хоч би глядачі очей не виплакали! Я Цілу бурю здійму, я с...полностью>>
'Программа'
В этом томе "Антологии Гуманной Педагогики" читателю предлагаются фрагменты творческого наследия великого русского ученого и мыслителя В. И...полностью>>

Затверджена комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери на 2009-2013 роки., яка базується на окремих підпрограмах, забезпечених реальним

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Аналіз роботи

відділу освіти, навчальних закладів району за 2009 рік

У 2009 році відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації забезпечував якісну реалізацію основних завдань держаної політики в галузі освіти . Робота відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, навчальних закладів району здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і положень Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», « Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

З метою реалізації в закладах району Концепції розвитку освіти на 2006-2010 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України, як базового документу, продовжувалася робота з нарощування інноваційного потенціалу розвитку освітньої галузі району. Рішенням сесії Дергачівської районної ради від 13 лютого 2009 року № 607-10 затверджена комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери на 2009-2013 роки., яка базується на окремих підпрограмах, забезпечених реальним фінансуванням.

Зусилля відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації були спрямовані на удосконалення мережі навчальних закладів району відповідно до демографічної ситуації, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян щодо надання якісної освіти за місцем проживання.

У 2009 році відбулися зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів .

У районі діють 47 закладів освіти.

Одним із пріоритетних завдань у 2009 році було збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами дошкільної освіти. Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя, це важливий етап становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. турбота про фізичне здоров'я дитини завжди була й лишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Сьогодні переважна більшість дошкільнят потерпає через дефіцит руху, недостатню загартованість, низьку витривалість. Тож у новій Програмі « Я у Світі» головну увагу приділено збереженню та розвитку здорового способу життя дошкільників, створенню умов, які запобігають дії шкідливих чинників.

Функціонує 18 дошкільних навчальних закладів та 6 у складі НВК. У серпні 2009 року зареєстровано новий дошкільний заклад « Світлячок» в с. Великі Проходи.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 62% ( до речі, 2 роки назад цей показник становив 47%).

Крім того, малюкам створюються умови: відкрито 11 груп спеціального призначення, а саме: для дітей з порушенням мови (148 дітей). Одночасно із здобуттям дошкільної освіти 18 дітей проходять комплекс лікувально-реабілітаційних заходів у санаторній групі ДНЗ «Веселі чоловічки» смт Солоницівка. У Дергачівському НВК №1 та Солоницівському НВК «Перлина» діють басейни.

128 дітей здобувають дошкільну освіту у 18 групах короткотривалого перебування.

За потребами населення у закладах: ДНЗ «Веселі чоловічки» смт Солоницівка, ДНЗ №2 «Лелеченька» м. Дергачі, Солоницівському НВК функціонують цілодобові групи для 50 дошкільнят. Для реалізації принципу наступності між дошкільною освітою і початковою школою, формування готовності дитини до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі вирішується питання охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку шляхом перебування їх у групах при загальноосвітніх навчальних закладах та в групах короткотривалого перебування в дошкільних закладах .

Проведено ремонтні роботи, придбано обладнання та товари навчально-виховного і господарського призначення для дошкільних закладів на суму 353,3 тис.грн.

На сьогоднішній день серед 26 загальноосвітніх закладів 5 нового типу та 6 НВК.

Крім того, створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої освіти за заочною та вечірньою формою навчання у Дергачівській вечірній (змінній) загальноосвітній школі та у вечірніх класах при Солоницівському колегіумі. Всього різними формами навчання у 2008-2009 н.р. було охоплено 7866.

Реалізуючи доктрину розвитку освіти, сучасна школа орієнтується на розвиток творчості учнів, утвердження особистісно орієнтованої педагогічної системи, що дозволяє спрямувати освіту на інтереси розвитку особистості, підготовленої до свідомої та ефективної самодіяльності в ринкових умовах.

Починаючи з 2001 року загальна середня освіта здійснює перехід на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання.
Наступність освіти забезпечується Державними стандартами. Навчання відбувається за галузевим принципом (початкова школа - шість освітніх галузей, базова та основна – сім). Впроваджуються нові навчальні плани та програми, оновлюється зміст освіти. Перехід школи І ступеня на новий зміст навчання завершений у 2005 році. Цей етап реалізовувався через окремі навчальні предмети і інтегровані курси, новими були "Я і Україна", "Основи здоров’я".
Цього навчального року завершується другий етап. Нові предмети "Етика" та "Природознавство", "Художня культура", в 9-х класах - "Інформатика".
У старшій школі з 2010 року передбачається введення "Екології", «Психології","Естетики". Збільшується кількість курсів духовно-морального спрямування, основ правознавства та громадянської освіти.
Оновлення змісту освіти відбувається через упровадження профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.
За 5 років кількість профільних класів досягла 73% від загальної кількості учнів 10-11 класів. Проведена дослідницько-експериментальна робота щодо створення моделей шкільних освітніх округів. Виділені особливості навчального процесу загальноосвітньої школи сільської місцевості були враховані при розробці різних моделей навчання, які б дозволили сільській школі знайти свій неповторний шлях розвитку що можливо за умов створення в сільській місцевості освітніх округів. Це обумовлює доцільність теоретико-експериментального дослідження організаційно-педагогічних засад функціонування районного освітнього округу та шкільних освітніх округів .

В районі створено 5 шкільних освітніх округів.

До складу Дергачівського освітнього округу входять: Центральний освітній округ, Слатинський освітній округ, Російськомовний освітній округ, Солоницівський освітній округ, Вільшанський освітній округ.

Центральний освітній округ створено за моделлю „Соціально-педагогічний комплекс”; Слатинський та Вільшанський освітні округи створені за моделлю „Міжшкільне об'єднання”; Російськомовний освітній округ за моделлю «Школа - ресурсний центр»

У районі функціонують такі форми організації профільного навчання:

Внутрішньошкільні:

 • профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах;

 • динамічні профільні групи (різновікові)

Зовнішні:

 • міжшкільні профільні групи;

 • міжшкільний факультатив;

 • опорна старша школа;

 • навчально-виховний комплекс;

Всі округи користуються послугами Ресурсного центру. Так до складу Центрального освітнього округу входить ВНЗ Харківська Державна зооветеринарна академія, а також районний Будинок культури, районна бібліотека, районний будинок дитячої та юнацької творчості, дитяча юнацька спортивна школа, школа естетичних мистецтв. Філії цих закладів працюють у всіх округах.

Опорний заклад освітнього округу працює під керівництвом районного відділу освіти та за методичним супроводом районного методичного кабінету, що дає можливість в освітньому окрузі створювати умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників для запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

Якісним показником набутих знань та умінь залишається державна підсумкова атестація

Державна підсумкова атестація з математики, української мови та читання учнів 4-х класів.

Результати ДПА з української мови

учнів 4-х класів ЗОШ Дергачівського району за 2008 - 2009 н.р.

п/п

ЗОШ

К-сть учнів

Писали

Рівні навчальних досягнень

Якіс-

ний показ-ник

Поч.

Серед.

Дост.

Вис.

1.

Дергачівська ЗШ №1

30

24

1

7

8

8

16

2.

Дергачівський ліцей №2

48

48

0

7

25

16

41

3.

Дергачівська гімназія

60

60

0

22

26

12

38

4.

Малоданилівський ліцей

34

33

0

3

10

20

30

5.

Пересічанська ЗШ

58

58

5

14

24

15

39

6.

Солоницівський колегіум

44

41

0

5

16

20

36

7.

Солоницівська ЗШ №2

34

34

2

10

11

11

22

8.

Солоницівська гімназія

27

27

0

7

10

10

20

9.

Слатинський НВК

30

25

0

11

11

3

14

10.

Козачолопанська ЗШ

51

47

0

16

18

13

31

11.

Вільшанська ЗШ

43

42

0

9

18

15

33

12.

Прудянська ЗШ

18

18

0

7

9

2

11

13.

Черкаськолозівська ЗШ

16

16

0

2

8

6

14

14.

Руськолозівська ЗШ

26

20

1

4

8

7

15

15.

Подвірський НВК

18

18

2

4

5

7

12

16.

Великопроходівська ЗШ

10

10

0

3

5

2

7

17.

Токарівський НВК

8

8

0

2

3

3

6

18.

Безруківська ЗШ

11

9

0

5

1

3

4

19.

Ветеринарна ЗШ

5

5

0

2

3

0

3

20.

Цупівська ЗШ

9

9

0

4

4

1

5

21.

Протопопівська ЗШ

12

11

0

5

4

2

6

22.

Дворічнокутянська ЗШ

16

14

0

3

6

5

11

23.

Полівська ЗШ

5

5

0

1

2

2

4

24.

Новокозачанська ЗШ

0

0

0

0

0

0

0

25.

Дергачівський НВК №1

14

14

0

0

9

5

14

26.

Солоницівський НВК «Перлина»

23

23

0

0

12

11

23

Всього

650

619

11

153

255

199

455Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Затвердити договір про співпрацю між Тернопільською міською радою та Малашівецькою сільською територіальною громадою (додається)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
 2. Кабінету Міністрів України. Вона передусім орієнтована на виконання стратегічних цілей та завдань, які визначені закон

  Закон
  Комплексна екологічна програма на 2012-2016 рр. для м. Львова розроблена згідно з ухвалою сесії Львівської міської ради № 365 від 31.03.2011 р. „Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Формування здорового способу життя

  Документ
  Підготовлені проекти, видано розпорядчі та звітні документи: «Про посилення боротьби медичних працівників з курінням і організацію та проведення спортивно-оздоровчих свят в ЛПЗ «Медики за здоровий спосіб життя»; «Про організацію та проведення міської

Другие похожие документы..