Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Всероссийская научно-практическая конференция "Российское общество и государство в условиях мирового финансово-экономического кризиса: региональ...полностью>>
'Конкурс'
учитель экономики 1515 «Эволюция единой европейской валюты» Петрухин Иван Гречишников Валерий Попова Татьяна Львовна, учитель экономики 3 8 8 9 Основ...полностью>>
'Учебное пособие'
У посібнику розглядаються методологія державного регулювання зайнятості, його інформаційно-наукове і фінансове забезпечення, міжнародний досвід регул...полностью>>
'Конспект'
Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюють...полностью>>

Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУДЬОННІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

у м. ДОНЕЦЬКУ РАДИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 119

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

План роботи

на 2011-2012

навчальний рік

Затверджено на засіданні педагогічної ради

протокол №_____ від __________

Директор __________О.М.Сушко

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

річного плану ДНВК №119

1.Заступник начальника РВО ____________ Н.О.Полтєва

2. Спеціаліст РВО ____________ О.Б.Полякова

3. Спеціаліст РВО ____________ Н.Б.Чайка

4. Завідуючий РМК ____________ С.В.Гороховік

5. Методист РМК ____________ О.О.Хорольська

6. Методист РМК ____________ А.А.Бендик

7. Методист РМК ____________ В.П.Сілкіна

8. Методист РМК ____________ Л.С.Андрюшина

9. Методист РМК ____________ С.В.Голуб

10. Директор БДЮТ ____________ В.І.Рожкова

ЗМІСТ

розділу

Зміст розділу

Сторінка

І

Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2010-2011 навчальний рік та основні задачі на 2011-2012 навчальний рік.

Перспективні завдання навчально-виховного комплексу №119 на 2011-2012 навчальний рік

Пріоритетні завдання роботи навчального закладу

Очікувані результати

ІІ

Управління діяльністю педагогічного колективу:

2.1.

Схема управління закладом

2.2.

Розподіл функціональних обов’язків.

2.3.

Педагогічні ради.

2.4.

Наради при директорі.

2.5.

Наради при заступнику директора.

2.6.

Індивідуальні співбесіди.

2.7.

Наради з обслуговуючим персоналом.

ІІІ

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти:

3.1.

Виконання ст.53 Конституції України. Закону України «Про освіту».

3.2.

Виконання Закону України «Про мови»

3.3.

Організація наступності у навчанні.

3.4.

Організація індивідуального навчання.

3.5.

Робота з обдарованими учнями.

ІV

Організаційно-методична робота:

4.1.

Методична робота

4.2.

Атестація педагогічних кадрів.

4.3.

Розвиток педагогічної творчості.

4.4.

Робота з кадровим резервом

V

Організація контрольно-аналітичної діяльності:

5.1.

Контроль за веденням документації.

5.2.

Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації

5.3.

Координація внутрішньошкільного контролю.

5.4.

Контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів.

5.5.

Перспективний план внутрішньо шкільного контролю

Робота з батьками та громадськими організаціями:

6.1.

Організація роботи з батьками

6.2.

Робота Ради навчально-виховного комплексу

6.3.

Робота піклувальної ради.

6.4.

Робота асоціації батьків.

VІІ

Охорона праці.

7.1.

Охорона праці та безпеки життєдіяльності

7.2.

Профілактика травматизму

7.3.

Охорона здоров’я та життя дітей.

Реалізація проекту „Школа сприяння здоров’я”

VІІІ

Фінансово-господарська діяльність:

8.1.

Організація фінансово-господарської діяльності

8.2.

Зміцнення матеріально-технічної бази і господарської роботи

8.3.

Робота з базовими підприємствами та спонсорами

Додатки

1

Організація виховання учнів

2

Робота бібліотеки.

3

Робота практичного психолога.

4

Робота соціального педагога

Розділ І

Аналіз

роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119

за 2010-2011 навчальний рік та основні задачі

на 2011-2012 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.08.2010 №315 «Про контроль за відвідуванням навчальних занять», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей підлітків шкільного віку протягом 2010 – 2011 навчального року здійснюється контроль за збереженням навчального контингенту, відвідуванням учнями навчальних занять.

Стан збереження контингенту серед учнів 1-11класів за 2010-2011 навчальний рік показав станом на 01.07.2011р. вибуло – 188 ос. (2009-2010 н.р. – 205 ос.), прибуло – 21 ос. (2009-2010 н.р. – 22 ос.)

Показники свідчать про систематичну роботу щодо збереження учнівського контингенту.

У навчально-виховному комплексі існує система обліку відсутності. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями навчальних занять. Черговий вчитель на підставі наданих рапортичок заповнює Журнал обліку відвідування учнями навчальних занять. Протягом дня класні керівники з’ясовують причину відсутності та фіксують її в Журналі обліку під особистий підпис.

Усі класні керівники ведуть контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, про що свідчить заповнення перших сторінок журналу у відповідності наданих письмових підтверджень з боку батьків, систематичне збирання письмових підтверджень (медичних довідок, заяв батьків), систематичне заповнення відповідних граф (кількість пропущених уроків, причина відсутності учнів, прийняті міри) Журналу обліку відвідування.

Але є ряд недоліків, які свідчать про неуважність та недбалість деяких вчителів та класних керівників. Мають місце поодинокі помилкові проставляння відміток про відсутність проти прізвища іншої дитини, або іншою датою, що є порушенням Інструкції з ведення класних журналів.

Найбільш розповсюдженими недоліками у веденні обліку відвідування є: наявність відмітки про відсутність проти прізвища дитини у журналі, але відсутність відміток на предметних сторінках у день пропуску уроків, або наявність оцінок у день пропуску. Такі недоліки виявлені при перевірці журналів 7-а класу – класний керівник Загорська Н.М., 7-б класу – класний керівник Ручка І.П., 8-а класу – класний керівник Журавльова С.О., 8-б класу – класний керівник Теслицька К.О., 9-а класу – класний керівник Красікова Н.Б., 9-б класу –класний керівник Литвинова О.О., 10-б класу –класний керівник Бондарева А.В.

Звірка відповідності відсутніх у Журналі обліку відсутніх та на сторінках класних журналів не має розбігу у відсутності тих учнів, які відсутні протягом всього дня, але класні керівники не вносять зміни при відсутності учня 1-2 уроку до загально шкільного журналу обліку відвідування. Також щотижнева (п’ятниця) звірка підтверджень відсутності при заступнику директора з ВР показує, що не всі класні керівники плідно контролюють причини відсутності учнів на уроках допускається переважна кількість пропусків навчальних занять за поважних причин, з наданням письмових заяв та пояснень від батьків учнів.

Пропуски навчальних занять без поважних причину 2010-2011 навчальному році відсутні.

Профілактика пропусків без поважних причин є важливою складовою виховного процесу.

На засіданнях ради профілактики правопорушень систематично розглядаються питання про пропуск занять учнями (протокол № 1 від 30.09.10р. «Про підсумки проведення місячника Всеобуч», «Система роботи закладу з питання контролю за відвідуванням учнями занять» , протокол № 8 від 29.04.11р «Про результати стану контролю за відвідуванням учнями навчальних занять в 2010-2011 н.р.»).

Стан відвідування навчальних занять учнями у 2010-2011 навчальному році складає:

Місяць

Всього учнів

Всього відсутніх

%

З них

Хвороби

%

Поважні причини

%

Без поваж

них

%

вересень

923

66

7,1

44

4,7

21

2,2

0

0

жовтень

923

90

9,7

62

6,7

28

3,0

0

0

листопад

923

79

8,5

58

6,2

22

2,3

0

0

грудень

923

122

13,2

100

10,8

23

2,4

0

0

січень

923

118

12,8

100

10,7

19

1,98

0

0

лютий

923

121

13,6

108

11,7

12

1,32

0

0

березень

923

108

11,7

87

9,4

21

2,2

0

0

квітень

923

67

7,3

45

4.8

21

2,2

0

0

травень

923

53

5,8

35

3,8

18

1,99

0

0

РАЗОМ

923

92

9,8

71

7,6

21

2,2

0

0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік

  Документ
  Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 2. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік

  Документ
  Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево розміщено на сайті міської ради / в Розділі «Економіка» папці «Проект Програми економічного і соціального розвитку м.
 5. Довідка про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2011 рік

  Документ
  Реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік дозволила забезпечити стабільне зростання в реальному секторі економіки, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що сприяло

Другие похожие документы..