Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які викорис...полностью>>
'Диплом'
Криминалистика – это динамично развивающаяся область научного знания, чутко прислушивающаяся к запросам практики, все время держащая руку на пульсе е...полностью>>
'Закон'
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 277 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельнос...полностью>>
'Доклад'
От здоровья человека и нации в целом зависит процветание страны, региона, отдельно взятого населенного пункта. Россия не может стать процветающим гос...полностью>>

Програма соціально економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

рішенням Тернопільської

районної ради

Програма

соціально – економічного та культурного розвитку

Тернопільського району на 2012 рік

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2012 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2012 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, перш за все, шляхом досягнення макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2012 рік розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації, промисловими, сільськогосподарськими, транспортними, будівельними підприємствами та організаціями відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602 –ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 99 та доручення голови районної державної адміністрації від 21 листопада 2011 року № 88, визначені головна мета та пріоритети розвитку району на 2012 рік.

В основу програми покладені ключові положення Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Головною метою програми на 2012 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення району, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх селах і селищах району.

Пріоритетні завдання, шляхи досягнення мети та очікувані результати виконання Програми представлені у розділах 3,4 та 5.

РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2010 – 2011 РОКИ

Промисловість

Провідною галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів і в якій зайнята значна кількість населення району, є промисловість.

Серед сімнадцяти районів області Тернопільський район займає перше місце з виробництва промислової продукції. На підприємствах району виробляється 13,1% промислової продукції Тернопільської області. Промисловий комплекс району представляють 20 промислових підприємств з чисельністю працівників – 4061 чоловік.

За 2011 рік промислова галузь району виробила продукції (в порівняльних цінах станом на 1.01.2011 року) на суму 718649,5тис. грн., що на 36% більше, ніж за 2010 рік, або на 190346,2тис.грн..

Обсяг виробленої продукції в розрахунку на одну особу по району складає 10498грн. Цей показник є найвищим серед районів області (обласний –4818грн.).

Збільшили виробництво промислової продукції до відповідного періоду минулого року підприємства машинобудування і металообробки – на 47,2%, промисловості будівельних матеріалів – на 56,1%, скляної і фарфоро-фаянсової промисловості – на 11,3%, легкої промисловості - на 23,3%.

Серед провідних галузей промислового комплексу харчова і мукомельно–круп’яна і комбікормова промисловості знизили обсяги виробництва.

Промисловість машинобудування і металообробки, питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить 81%, досягла приросту за рахунок: ТОВ «Се Борднетце – Україна» (+46,8%), ТОВ " Тернопільський автоцентр "КАМАЗ " (+48,6%), ВАТ «Тернопільвтормет» (+48,4%), ТОВ " Завод газового обладнання Альфа-газпромкомплект " (+134,8%). Про те, таке підприємство, як Тернопільське ВАТ " Агропромтехніка" зменшило обсяг виробництва на - 11,4%.

Промисловість будівельних матеріалів ( питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить - 4%) досягла приросту за рахунок: ВАТ " Комбінат " Будіндустрія" (+52,8%), ВАТ "Комбінат по виробництву ШБМ" (+60,0%), ВАТ «Будівельні матеріали» (+79,6%).

Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість ( питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить – 0,5% ) досягла приросту за рахунок: філії "Склозавод" ТзОВ ВКФ "Декор" (+40,6%).

Легка промисловість (питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить - 1,6%) досягла приросту за рахунок ТОВ "ТЛТ-К" (+23,3%).

Мукомельно–круп’яна і комбікормова промисловість (питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить – 3,1%) знизила обсяги виробництва за рахунок: ДП «Тернорільський «Ветсанзавод» (-26,8%), ТОВ Тернопількомбікорм", який призупинив свою діяльність. Проте, таке підприємство, як ТОВ " Віконт" збільшило обсяги виробництва (+2,5%).

Харчова промисловість (питома вага якої в загальному обсязі промислового виробництва становить – 10%) зменшила обсяги виробництва за рахунок: ТОВ «Сім – сім» (- 40,1%), СПТОВ «М’ясовіта» (- 4,6%), ТОВ "Сапфір" (- 8,4%), ПП «Хлібодар» (- 24,6%), ТОВ «Захід ТМ» (-37,1%), Проте, такі підприємства харчової галузі, як виробнича галузь Тернопільського РайСТ збільшила обсяги виробництва на 31,8%, ДП «Укрспирт «Мишковицьке МПД» збільшило обсяги виробництва на 151,1%.

Виробнича програма з виробництва промислової продукції за 2011 рік виконана на 133,6%. Понад завдання вироблено продукції на суму 180759,5тис.грн.

За звітний період, порівняно з відповідним періодом минулого року зросло виробництво найважливіших видів продукції, а саме: конструкції і вироби збірні залізобетонні (+53,5%); пісок, галька, щебінь (+110,1%); шлаки для будівництва (+48,4%); товарний бетон (+48,0%); вироби ливарно – сідельні та упряж для будь-яких тварин (+147,9); вузли та деталі до електроустаткування для двигунів та транспортних засобів (+46,0%); борошно пшеничне (+6,8%); спирт етиловий (+171,3%).

Промисловими підприємствами району за 2011 рік відвантажено продукції на суму 477532,5тис.грн., що на 29,4% більше, ніж за 2010 рік.

З року в рік зростає середньомісячна зарплата працівників зайнятих в промисловому виробництві. Середньомісячна зарплата одного працівника, зайнятого в промисловому виробництві в середньому по району за 12 місяців 2010 року склала 1785грн., за 12 місяців 2011 року склала 2490грн. Найвища середньомісячна зарплата на: ВАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ВАТ «Комбінат «Будіндустрія», ДП «Укрспирт «Мишковицьке МПД», ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа-газпромкомплект», ТОВ «Се Борднетце – Україна», Тов «ТЛТ – К». Найнижча на ВАТ «Будматеріали».

Зростає сплата промисловими підприємствами до Пенсійного фонду. За 12 місяців 2011 року до Пенсійного фонду сплачено 41909,3тис.грн., ріст становить до аналогічного періоду минулого року 44,2%.

Фінансовий результат промислових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у січні - листопаді 2011 року по району становить 47858,6тис.грн. прибутку ( загальна сума прибутку становила – 48873,1тис.грн., збитку – 1014,5тис.грн.). Найбільше прибутку отримало ТОВ «Се Борднетце – Україна». Основна частина збитку припадає на ВАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ВАТ «Будматеріали», СП ТОВ «М’ясовіта».

Проблемні питання в промисловості: висока питома вага зношеності основних фондів підприємств та відповідно матеріало- і енергозатратні виробництва; недостатня діяльність підприємств щодо впровадження інноваційних технологій, виробництва нових видів продукції у відповідності до світових стандартів якості; недостатні обсяги залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; надмірна посередницька діяльність при реалізації промислової продукції; низький рівень механізації: 35% робіт виконується ручним способом.

Шляхи їх вирішення: технічне переоснащення діючих підприємств та освоєння сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій ( впровадження нових виробничих ліній); реконструкція підприємств та оновлення асортименту продукції згідно до потреб внутрішнього ринку та вимог до експортної продукції; впровадження інвестиційних проектів в пріоритетних галузях промисловості району; скорочення дебіторської заборгованості (обов’язковість передоплати за продукцію підприємств).

Обсяги промислового виробництва
у Тернопільському районі (тис. грн.)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяги промислового виробництва (тис. грн.)

180837

288680

420942

501011

552775

718650

Сільське господарство

Роснинництво

У минулому році всіма категоріями господарств вироблено 111,0 тис. тонн зерна, що на 22,1 тис. тонн більше, ніж планувалося.

Завдяки сприятливим погоднім умовам та наполегливій праці аграріїв вдалося досягти хорошого врожаю та в повній мірі забезпечити потребу населення в продовольчому зерні, насінні, фуражі.

Найвищий урожай зернових отримали господарства ПАП „Агропродсервіс” – 59,3 цнт/га, ТОВ «Агрокомплекс» - 58,9 цнт/га, ТОВ «Нове життя» -49,4 цнт/га, ТОВ «Вікторія» - 49,0 цнт/га, ПП «Агрон» - 47,4 цнт/га, ФГ «Березовського» - 44,3 цнт/га, СПП „Мричко „ – 38,5 цнт/га ПП „Агрофірма „Медобори” 36,5 ц/га.

Низький урожай зернових зібрали господарства: ТОВ «Меркурій» - 15,6 цнт/га.

У 2011 році площі посівів цукрових буряків – однієї з найбільш економічно вигідних сільськогосподарських культур збільшено порівняно з минулим роком вдвічі і доведено до 3111 га. Вироблено цукрових буряків 98,5 тис. тонн, або 164 % до прогнозу.

Найвищої урожайності цукрових буряків досягли господарства: ТОВ «Вікторія» - 448 цнт/га, ФГ «Березовського» - 427 цнт/га, ПАП „Агропродсервіс” – 420 ц/га, ПП „Агрон” – 395 ц/га.

Валовий збір картоплі в усіх категоріях господарств становить 56,1 тис. тонн, що на 4,7тис. тонн більше, ніж прогнозувалося, або 9,2 % відсотків.

Овочів вирощено в усіх категоріях господарств 26,3 тонн, що на 7,6 тис. тонн більше від прогнозу, або 40,7 % .

Під урожай 2012 року господарства району посіяли 15229 га озимини, пшеницю посіяно на площі 10659 га, ячмінь - 1316 га, ріпак - 3237 га, та 16 га жита.

Проведено оранку на зяб на площі 16524 га.

Вкрай несприятливі умови перезимівлі цього року приведуть до пересіву і підсіву ярими культурами навесні.

Для цього під посів ярих зернових культур та пересів озимих засипано 2690 тонн насіння – 153 % до потреби, в тому числі кондиційного 2328 тонн, - 132 % до потреби, що повністю забезпечує сільгосптоваровиробників в якісному насінні відповідних кондицій.

Тваринництво

За 2011 рік всіма категоріями господарств району вироблено 18830 тонн молока, програму з виробництва молока виконано на 92%. Недовиконання становить 1440 тонни.

Основна причина – зменшення виробництва молока, що відбулося, в основному, за рахунок зменшення поголів’я молочного стада в господарствах населення на 10%, та зниження продуктивності корів.

Вироблено м’яса всіма категоріями господарств у 2011 році в кількості 8200 тонн, що становить 147,4% до прогнозу.

Програму по виробництву яєць всіма категоріями господарств очікується виконати на 89,3 %.

Аналіз стану галузі тваринництва за минулий рік свідчить про деякі позитивні тенденції зокрема в сільгосппідприємствах: зросло поголів’я корів на 2%, а великої рогатої худоби на 2,2%.

Проте, в сільгосппідприємствах утримується лише 22,6% корів від всіх категорій господарств.

Збільшення виробництва м’яса досягнуто не лише за рахунок поголів’я свиней, а також і за рахунок підвищення продуктивності тварин: середньодобові прирости в 2011 році на вирощуванні і відгодівлі свиней по району склали - 426 грамів; надій молока на фуражну корову становить 3730 кг.

Добре спрацювали у 2011 році по виробництву м’яса господарства: ПАП «Агропродсервіс» вироблено 3967 тонн, ТОВ «Вікторія»- 438 тонн та ПП «Агролідер» -163 тонн м»яса свинини. Всього в районі господарствами вироблено 5331 тонн м»яса що більше до минулого року в два рази.

Найвищих показників продуктивності досягнуто в ПП „Агрофірмі „Медобори”, де отримано по 580 грам середньодобового приросту свиней, у ТОВ „Пан-Меркурій” –603 грам, у ТОВ „Вікторія” – 406 грам, ПП„Агролідер” – 428 грам.

Найбільше в районі виробили молока господарства ТОВ «Агрокомплекс»- 855 тонн, ПП «АФ Медобори»- 785 тонн, ТОВ «Дружба»- 603 тонн. В цілому по сільгосппідприємствах надоїли 3432 тонн молока, що менше до минулого року на 250 тонн.

Механізація

Агроформуваннями району у 2011 році придбано 21 одиниць сільськогосподарської техніки, як вітчизняного так і закордонного виробництва на суму 7.0 млн. грн.

Придбання нових машин, використання сучасних, прогресивних технологій в рослинництві дало сільськогосподарським підприємствам економії в порівнянні з минулим роком 7%.

До проведення весняно – польових робіт станом на 15 січня 2012 року підготовлено 306 тракторів, 158 плугів, 198 культиваторів, 169 сівалок, 41 дискових боронів, 51 комбінованих ґрунтових агрегатів.

В господарствах є в наявності 650 тонн дизельного палива та 133 тонни бензину, що становить відповідно 9% та 94% до потреби на проведення весняно – польових робіт.

Економіка

Минулий рік був в цілому вдалим для господарств, завдяки високим врожаям зернових, та інших сільськогосподарських культур, проте наступний 2012 рік за несприятливих умов проростання озимих культур (відсутність опадів в осінній період), не передбачає минулорічних врожаїв озимих.

Тому прогнозні показники виробництва зернових культур передбачаються нижчі на 10,8%

Середньомісячна заробітна плата одного працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві в середньому по району, за 2011 рік склала 1102 грн.

Значно вища середньомісячна заробітна плата в господарствах: ТОВ «Агрокомплекс»- 1884 грн., ПП «Агропродсервіс» - 1595 грн., ВАТ «Птахофабрика Тернопільська» - 1464 грн.

Договірні зобов’язання по оренді земельних паїв за 2011рік виконано на 101 %. Заборгованість по виплаті зарплати в економічно – активних господарствах відсутня.

Торгівля і послуги

За 12 місяців 2011 року обсяги роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства по району склали 237,5 млн. грн., що становить 117,9% до відповідного періоду минулого року (з врахуванням індексу цін).

Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу населення по району складає 306,9 грн. і є найвищим серед районів області (середньо районний (без м. Тернополя) - 165,2 грн.).

Обсяг роздрібного товарообороту споживчої кооперації склав 11,9 млн. грн., що становить 114,9% до відповідного періоду минулого року. Питома вага споживчого товарообороту до обсягів загального товарообороту становить 5,0%.

Обсяг реалізації платних послуг за 11 місяців 2011 року по району склав 40,9 млн. грн., що становить 118,8% до відповідного періоду минулого року.

Середньомісячний обсяг реалізованих послуг на одну особу складає 58,4 грн. (середньорайонний показник (без м. Тернополя – 28,2).

Будівництво

В районі зареєстровано 22 будівельні організації, які здійснюють будівельне діяльність. Шість будівельних організацій в 2011 році не здійснювали будівельних робіт відповідно їх звітності.

Протягом січня-грудня 2011 року обсяг виконаних будівельних робіт будівельними організаціями становить 27,818 млн. грн., що складає 92,4% до 2010 року.

На даний час на території району в стадії будівництва перебуває 14 об’єктів незавершеного будівництва багатоквартирних житлових будинків, будівництво яких було розпочато в до кризовий період.

Протягом 2011 року введено в експлуатацію 195 нових будівель, з них 3 багатоквартирних житлових будинки загальною площею 11 716 м² та 192 індивідуальних житлових будинків загальною площею 64 376 м². Протягом 2011 року введено 7 об’єктів виробничого призначення загальною площею 30 788 м², вартістю 34,031 тис. грн.

На території району в стадії будівництва 27 об’єктів соціально-культурного та виробничого призначення.

У зв’язку із обмеженістю коштів не введено в експлуатацію дитячий садок у селі Великий Гаї на 115 дитячих місць, для завершення будівництва необхідно 1,9 млн. грн. Призупинено будівництво школи-садка в селі Гаї Шевченківські на 240 учнівських та 60 дитячих місць та реконструкцію дитячого садка в селі Ігровиця.

Транспорт

За 2011 рік автомобільними підприємствами району перевезено 335,4 тис.тонн вантажів, що на 15,7% менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Вантажооборот зменшився на 9,7% і становить 242427,1 млн. тонокілометрів.

Перевезено 2320,6 тис.пасажирів, що складає 108,0 % від показника за 2010 рік. Пасажирооборот збільшився на 5,9% порівняно з 2010 роком і склав 38897,2 тис. пасажирокілометрів.

За 2011 рік перевезено 311,17 тис. пільгових категорій пасажирів, профінансовано протягом 2011 року 1114,125 тис.грн. компенсаційних виплат за безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян.

У 2011 році філією «Тернопільський райавтодор» на утримання доріг під час зимового періоду витрачено коштів на суму 2030,9 тис.грн. Проведено ямковий ремонт, встановлено нові дорожні знаки, облаштовано кювети, проведено вирубку кущів, проведено ремонт мосту на автодорозі Броди-Тернопіль на що використано 542,7 тис.грн. На автодорозі об’їзна м.Тернополя проведено ямковий ремонт, встановлено нові дорожні знаки, облаштовано кювети, проведено вирубку кущів. Проведено ямковий ремонт на автодорогах Тернопіль-Хоростків ч/з Козівку, Мишковичі-Дружба, М-12-Забойки, Мишковичі-Дружба-Мар'янівка, Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, Львів-Тернопіль. Облаштовано дві автобусні зупинки на автодорозі Ігровиця-Дубівці-Смиківці. Проведено капітальний ремонт комунальної дороги в с.Біла, с.Мар'янівка та поточні ремонти комунальних доріг у селах Гаї Гречинські, Смолянка, Баворів, Гаї Шевченківські, Байківці, Жовтневе, Чернелів-Руський. Всього встановлено 595 дорожніх знаків на загальну суму 161,8 тис.грн. Нанесено дорожньої розмітки та встановлено шумові полоси 50,4 км на що використано 99,2 тис.грн. Встановлено 542 м.п. огорожі на суму 4,5 тис.грн. Облаштовано 4 автобусні зупинки.

На ремонт автомобільних доріг використано 4229,7 тис.грн. відремонтовано 74,4 км.

Зв'язок

За 2011 рік цехом технічної експлуатації засобів електрозв’язку Тернопільського району, який надає послуги електрозв’язку народногосподарському сектору та населенню, виконано наступні обсяги робіт:

 • встановлено - 258 нових телефонних номерів, з яких 20 пільговим категоріям населення;

 • всього забезпечено доступ до всесвітньої мережі Інтернет – 2975 абонентів, в тому числі, підключено протягом року – 639 абонентів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік (2)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 2. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ (2)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Козівського району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних
 5. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ (1)

  Документ
  Заслухавши та обговоривши, представлений головою райдержадміністрації, проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, який передбачає подальше нарощування обсягів у сфері економічної діяльності

Другие похожие документы..