Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Семья является малой ячейкой государства. Все изменения, происходящие в стране, городе, в первую очередь влияют на семью прямым или косвенным образом...полностью>>
'Учебник'
Кравченко, А. И. Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / А. И. Кравченко ; Моск. госуда...полностью>>
'Документ'
У гісторыі беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя вылучаецца імя паэтэсы-рэвалюцыянеркі Алаізы Пашкевіч, вядомай пад літаратурным псеўданінам Цёт...полностью>>
'Документ'
Сто лет тому назад великий американец, тень памятника которого символически осеняет нас своей тенью сейчас, подписал Прокламацию об освобождении рабо...полностью>>

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

НАКАЗ

30.09.2011 № 326

Про вивчення стану управлінської

діяльності щодо організації навчання

учнів за індивідуальною формою

в навчальних закладах району

На виконання плану роботи районного управління освіти на 2011-2012 навчальний рік, з метою вивчення стану забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за індивідуальною формою

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити протокол вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою в загальноосвітніх навчальних закладах району (додаток 1).

 2. Головному спеціалісту управління освіти Савченко А. П.:

  1. 2.1. Провести вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою в загальноосвітніх навчальних закладах №№ 103, 111, 141. З 07.11 по 11.11.2011

  2. 2.2. Узагальнити:

  3. 2.2.1. Матеріали вивчення стану управлінської діяльності при організації навчання учнів за індивідуальною формою. До 01.12.2011

  4. 2.2.2. Статистичні звіти загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації

  5. навчання учнів за індивідуальною формою. До 18.11.2011

 3. Директорам загальноосвітніх шкіл № 103 (Бірюковій Л.Б.), № 111 (Савинській Л.І.), № 141 (Кравченко Р.М.):

3.1. Провести та надати до районного управління освіти (Савченко А.П.) протокол самоекспертизи стану управлінської діяльності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою. 01.11.2011

  1. 3.2. Забезпечити необхідні умови для здійснення експертизи. З 07.11 по 11.11.2011

  2. 4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району усіх типів і форм власності надати до районного управління освіти (Савченко А.П.) в електронному та паперовому варіантах:

4.1. Статистичні звіти щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою станом на 01.11.2011 (за встановленими формами 1-3, формат exl.) 01.11.2011

4.2. Інформацію щодо вчителів, які здійснюють у 2011-201 н.р. навчання учнів за індивідуальною формою і не мають відповідної педагогічної освіти (за формою 4).

01.11.2011

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додатки: на 3 аркушах

В.о. начальника В.І. Попова

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст з юридичних питань

З.В. Ігнатенко

30.09.2011

З наказом ознайомлена

___________ А.П. Савченко

Савченко,68-63-54

Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Московської району

від 30.03.2011 № 326

ПРОТОКОЛ

вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчання за індивідуальною формою

ЗНЗ № _______

з\п

Фактори, які забезпечують відповідний стан діяльності

Критерії оцінювання аспекти та питання, які вивчаються

Висновки, зауваження, пропозиції

1.

Система роботи з виконання вимог законодавчої та нормативної бази

з даного питання

 • Наявність у закладі:

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освітив щодо організації навчально-виховного процесу»;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778,

- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432;

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371;

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755;

- Листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» від 10.09.2003 № 1\9-413 та від 11.01.2005 № 1\9-3;

- Листів Головного управління освіти і науки ХОДА від 26.05.2003 №1941, від 22.12.2004 № 5586, від 21.01.2005 №211, від 24.01.2005 № 219, від 01.02.2007 № 01-10\463, від 22.10.2010 № 01-38\5442;

- Алгоритму роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затвердженого наказом Департаменту освіти ХМР від 27 .07.2010 № 126;

- Наказів, листів районного управління освіти.

 • Ознайомлення працівників школи з нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання;

 • Розгляд питання щодо організації індивідуального навчання на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників тощо.

2.

План роботи на рік

 • Аналітичні матеріали, планування роботи щодо організації та контролю за організацією індивідуального навчання.

3.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів за станом здоров’я

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 • наказів директора;

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради; відповідних наказів РУО;

 • довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу.

4.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.10.2004 № 797).

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказів директора,

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, відповідних наказів РУО;

 • рекомендації обласної Центральної психолого-медико-педагогічної комісії або посвідчення інваліда,

 • довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу.

5.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів, які прискорено опанували навчальний матеріал

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказу директора,

 • погодження районного управління освіти;

 • рішення ради навчального закладу.

6.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають у навчанні

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказу директора,

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

 • довідки,

 • рішення психолого-медико-педагогічної консультації.

7.

Облік учнів відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 № 646

 • наявність списків дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку.

8.

Індивідуальні навчальні плани, кадрове забезпечення

 • наявність; оформлення та затвердження відповідно до нормативних вимог;

 • відповідність робочому навчальному плану даного класу;

 • відповідність фахової освіти вчителів до предмету, який викладається.

9.

Журнали

 • відповідність встановленому зразку,

 • нормативність оформлення та систематичність і якість контролю за їх веденням.

10.

Розклад занять

 • наявність письмового погодження з батьками учнів,

 • відповідність індивідуальному навчальному плану.

11.

Індивідуальні програми

 • наявність, оформлення, затвердження та погодження відповідно до нормативних вимог;

 • відповідність загальним програмам.

12.

Календарні плани вчителів

 • наявність, оформлення та погодження відповідно до нормативних вимог;

 • відповідність індивідуальним програмам.

13.

Управлінська, контрольно-аналітична діяльність адміністрації навчального закладу

 • організація роботи щодо своєчасного інформування батьківської громадськості про умови організації індивідуального навчання (протоколи батьківських зборів);

робота ШМО: ведення документації, використання програм, складання індивідуальних планів, моніторинг навчальних досягнень учнів, які навчаються за індивідуальною формою, організація дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою (МО класних керівників) тощо.

Загальні висновки, зауваження, пропозиції:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ___.___.2011

Протокол складено (посада, ПІБ) ______________

З протоколом ознайомлений (посада, ПІБ): _______________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району (1)

  Документ
  Управління освіти адміністрації Московського району надсилає наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.
 2. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради наказ

  Документ
  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.01.
 3. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (1)

  Документ
  Відповідно до річного плану роботи управління освіти адміністрації Московської району Харківської міської ради на І семестр 2011-2012 навчального року з метою вивчення стану викладання предметів,
 4. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (3)

  Документ
  Керуючись Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України
 5. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (4)

  Документ
  На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист
 6. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (5)

  Документ
  Згідно з планом роботи управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради на 2012 рік, з метою вивчення стану відповідності організації та діяльності соціально-психологічної служби вимогам нормативно-правових

Другие похожие документы..