Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 2007 году в России вышла монография с крайне претенциозным названием «Руководство по биометрии» [1], в ней группа авторов из США излагает основы би...полностью>>
'Рассказ'
Программное содержание: формировать у детей первые связные представления о зиме; учить детей следить за рассказом воспитателя о зиме, добавлять слова,...полностью>>
'Документ'
В статье рассмотрены вопросы автоматизации управления радиочастотным спектром. Приведен краткий обзор нескольких программных продуктов, предназначенн...полностью>>
'Документ'
о лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение...полностью>>

Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.12.2011830

Про проект програми економічного,

соціального та культурного розвитку

Херсонської області на 2012 рік та

прогнозних макропоказників

економічного і соціального

розвитку області до 2014 року

З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р „Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України”, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд обласної ради.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціям, міськвиконкомам – відповідальним за реалізацію Програми:

2.1. Після затвердження Програми забезпечити виконання її показників, завдань і заходів за галузевою спрямованістю та щомісяця до 10 числа інформувати Головне управління економіки обласної державної адміністрації для узагальнення.

2.2. У разі потреби ініціювати протягом 2012 року внесення змін до Програми за погодженням з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації, коригування фінансових показників – за узгодженням з Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації, супроводжуючи пропозиції щодо змін при розгляді на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, в подальшому – на засіданнях відповідних постійних комісій та сесії обласної ради.

3. Білозерській, Бериславській, Верхньорогачицькій, Генічеській, Іванівській, Нововоронцовській, Новотроїцькій, Нижньосірогозькій, Цюрупинській та Чаплинській районним державним адміністраціям передбачити в програмах економічного і соціального розвитку територій на 2012 рік заходи щодо поліпшення показників, які мають найнижче значення за результатами оцінки внутрішньорегіональної диференціації, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 476 „Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів”.

Інформацію про проведену роботу надати до 10 січня 2012 року Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (Хоменко А.С. – скликання).

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації -

керівник апарату В.С.Білий

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

_______________ № _____

ПРОГРАМА

економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік

та прогнозні макропоказники економічного

і соціального розвитку області до 2014 року

(проект)

ЗМІСТ

програми економічного, соціального та культурного розвитку

Херсонської області на 2012 та прогнозних макропоказників

економічного і соціального розвитку області до 2014 року

стор.

ВСТУП

4

І.

Соціально-економічний розвиток області у 2011 році

5

ІІ.

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області

9

ІІІ.

Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери області на 2012 рік

14

1.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

14

1.1.

Фінансові ресурси

14

1.1.1.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання

14

1.2.

Ринкові перетворення

14

1.2.1.

Реформування відносин власності

14

1.2.2.

Розвиток підприємництва

16

1.2.3.

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

16

1.2.4.

Регулювання цін

17

1.2.5.

Розвиток ринкової інфраструктури

18

1.3.

Механізми регулювання

18

1.3.1.

Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області

18

1.3.2.

Інвестиційна діяльність

19

1.3.3.

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб

20

1.3.4.

Реалізація державних цільових програм та регіональних програм

20

1.4.

Розвиток реального сектору економіки

21

1.4.1

Агропромисловий комплекс

21

1.4.1.1.

Сільське господарство

21

1.4.1.2.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

22

1.4.1.3.

Рибне господарство

22

1.4.2.

Паливно-енергетичний комплекс. Упровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

23

1.4.3.

Промисловість

25

1.4.4.

Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв’язку

26

1.4.5.

Інноваційна діяльність

28

1.4.6.

Торговельна діяльність

29

1.4.7.

Сфера розвитку виставкової діяльності

30

1.5.

Зовнішньоекономічна діяльність

30

1.6.

Туристично-рекреаційний комплекс

31

2.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

32

2.1.

Соціальна сфера

32

2.1.1.

Зайнятість населення та ринок праці

32

2.1.2.

Грошові доходи населення та заробітна плата

33

2.1.3.

Соціальне забезпечення

34

2.1.4.

Пенсійна реформа

34

2.2.

Гуманітарна сфера

36

2.2.1.

Охорона здоров'я

36

2.2.2.

Освіта і наука

37

2.2.3.

Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

39

2.2.4.

Підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

40

2.2.5.

Фізична культура і спорт

41

3.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

43

3.1.

Житлово-комунальне господарство

43

3.2.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

44

4.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

45

4.1.

Мінерально-сировинні ресурси

45

4.2.

Водні ресурси

46

4.3.

Лісові ресурси

46

4.4.

Земельні ресурси. Розвиток земельних відносин та землекористування

47

4.5.

Охорона навколишнього природного середовища

50

4.6.

Техногенна безпека

50

4.7.

Захист територій від підтоплення

51

ІV.

Додатки до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року

52

1.

Основні показники економічного і соціального розвитку області на 2012 рік

52

2.

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2014 року

61

3.

Заходи, які необхідно здійснити у 2012 році для досягнення стратегічних цілей розвитку економіки і соціальної сфери області

64

4.

Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2012 році за рахунок бюджетних коштів

109

5.

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації

116

6.

Перелік регіональних програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням усіх джерел фінансування

138

7.

Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності

149

ВСТУП

Програму економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області до 2014 року (далі – Програма) підготовлено за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на підставі головних положень і завдань програми Президента України В.Ф.Януковича «Україна - для людей», Стратегії розвитку України до 2020 року «Україна 2020. Стратегія національної модернізації», програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», щорічного послання Президента України В.Ф.Януковича до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір».

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р “Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України”.

Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку області на 2012 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання соціальних стандартів та показників економічного розвитку.

Завдання та заходи Програми сформовано відповідно до стратегічних цілей Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 листопада 2008 року № 781, з урахуванням завдань у відповідних галузях і сферах діяльності та спільних заходів за пріоритетними напрямами, які здійснюватимуться у наступному році згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників і власників, подальшого поглиблення та вдосконалення партнерства між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками області цілі та завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку області.

І. Соціально-економічний розвиток області у 2011 році

Характерною ознакою 2011 року є проведення в області структурних реформ, запроваджених Президентом України В.Ф.Януковичем, із закладанням фундаменту стійкого і довгострокового економічного зростання.

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку області, об’єднання всіх гілок влади навколо спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити позитивні результати.

За підсумками 10 місяців 2011 року обсяг валової сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 25,5%, у тому числі продукції рослинництва – на 33,5%, тваринництва – на 0,9%.

Спостерігається тенденція щодо збільшення питомої ваги сільськогосподарських підприємств у структурі виробництва валової сільськогосподарської продукції. За січень – жовтень поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року вона зросла на 1,2 відсоткового пункту і склала 46,6%.

В порівнянні з січнем - вереснем 2010 року зросло виробництво зернових та зернобобових культур на 58,2%, соняшнику – на 33,1%, овочів – на 40,5%, плодоягідних культур – на 83,9%, винограду – в 2 рази.

Розширено посіви озимих культур. Станом на 03 жовтня поточного року озимі зернові культури посіяно на площі 336,1 тис.га, що становить 127% до показника 2010 року.

В усіх категоріях господарств збільшилися обсяги реалізації на забій худоби та птиці у живій вазі на 0,2%, виробництва яєць – на 15,7%, зросло поголів’я птиці на 2,4%. Поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 3,1%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень – вересень 2011 року становив 10085,6 млн грн, що на 13,2% більше ніж за відповідний період минулого року. Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі на душу населення збільшився на 29,9% і склав 1029,7 грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами області становив 1966,6 млн грн, що на 6% більше показника за відповідний період 2010 року.

На кожного мешканця області реалізовано послуги на суму 1809,4 грн, або 106,5% до показника за відповідний період минулого року.

Обсяги перевезення вантажів зросли на 20,8% за рахунок перевезення вантажів залізничним (+28,7%) та автомобільним (+15%) транспортом, вантажооборот збільшився на 4,7%.

Забезпечено в повному обсязі розрахунки за спожиті електроенергію, природний газ та надані житлово-комунальні послуги.

Суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування протягом 9 місяців поточного року освоєно 1621,9 млн грн інвестицій в основний капітал, що на 53,6% більше ніж за відповідний період 2010 року.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності обсяги експорту перевищують обсяги імпорту, і сальдо зовнішньої торгівлі залишається позитивним. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 1,8. Загальний обсяг зовнішнього обігу товарів та послуг підприємств області за січень – вересень поточного року збільшився на 20,7% проти відповідного періоду 2010 року і становив 475,3 млн дол. США.

Основу товарної структури експорту області складають продукти рослинного походження (30,3%), недорогоцінні метали та вироби з них (21,4%), машини, обладнання та механізми (16%), готові харчові продукти (14,9%).

Доходи загального фонду місцевих бюджетів збільшилися на 5,5% порівняно з планами, затвердженими місцевими органами влади, та на 12,5% проти відповідного періоду минулого року. Додатково до плану місцевими бюджетами області мобілізовано 41,3 млн грн. Забезпечено виконання дохідної частини місцевих бюджетів усіма бюджетами міст і районів області.

Надходження до Пенсійного фонду України по області збільшилися на 15,2% проти показника за січень – вересень 2010 року.

Недоїмка по страхових внесках до Пенсійного фонду станом на 01 жовтня 2011 року скоротилася на 7,6% порівняно з показником станом на 01 січня 2011 року.

У порівнянні з початком року кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 37%, або на 4,2 тис. осіб, і станом на 01 жовтня 2011 року склала 7,1 тис. осіб, рівень зареєстрованого безробіття скоротився на 0,6 відсоткового пункту і становив 1,1% населення працездатного віку.

Протягом року створено 24,5 тис. нових робочих місць, або 144,1% до річного завдання.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, у січні – вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року підвищилася на 14,2%. Темпи приросту заробітної плати, вищі за середньообласний показник, зафіксовано в сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ним послугах (+20,7%), промисловості (+21,4%), будівництві (+29,5%), на підприємствах транспорту і зв’язку (+15,4%), операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (+20,5%), в державному управлінні (+21,7%).

Рівень реальної заробітної плати (з урахуванням зміни рівня споживчих цін по області) збільшився на 3,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції становив 6324,1 млн грн, що на 15,2% більше показника за 9 місяців 2010 року.

Збільшили обсяги виробництва промислової продукції підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини (+26,7%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (+12,6%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (+38,9%), машинобудування (+4,9%).

Однак протягом поточного року динаміка промислового виробництва характеризувалася скороченням обсягів до відповідного періоду минулого року, подолати спад виробництва та стабілізувати ситуацію в промисловому секторі економіки не вдалося. Індекс промислового виробництва за січень – вересень 2011 року склав 92,3%.

Разом з позитивними змінами залишаються проблемними такі напрямки діяльності: скорочення обсягів будівельних робіт (87,2%), введення в експлуатацію загальної площі житла (57,3%), прямих іноземних інвестицій (99,4% до обсягу на початок року), утримання низького рівня середньомісячної заробітної плати (1923 грн), наявність заборгованості із заробітної плати (19,5 млн грн), значна питома вага збиткових підприємств (44,5%).

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

В рамках реформування галузі охорони здоров’я з початку поточного року 503 заклади охорони здоров'я первинної ланки передано до складу міських та центральних районних лікарень і переведено їх на фінансування з районного бюджету.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного І соціального розвитку району до 2014 року

  Документ
  Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району до 2014 року
 3. Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік

  Документ
  З метою забезпечення подальшого економічного, соціального та культурного розвитку району у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та
 4. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010 рік

  Документ
  Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік (далі - Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 14.
 5. Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного

  Документ
  Додатки до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року

Другие похожие документы..