Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Комната в домике Лисы. Все кругом украшено белыми кружевными салфеточками. Лиса сидит у стола и обвязывает очередную салфетку кружевами. Самовар собир...полностью>>
'Документ'
Как известно, современная эра информационных технологий связана с изобретением компьютера. Однако информация, накапливаемая на одном компьютере досту...полностью>>
'Справочник'
Викуловский муниципальный район 8 7. Голышмановский муниципальный район 8 8. Исетский муниципальный район 9 9. Ишимский муниципальный район 9 10....полностью>>
'Доклад'
Региональная общественная организация «Нижегородское общество прав человека». Адрес месторасположения: 603098, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 28...полностью>>

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ДОВІДНИК

ОСВІТА

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 2011/2012

напрями

спеціальності

умови прийому

вартість навчання

додаткова інформація

Харків – 2010

Харківський національний

економічний університет

фінансовий факультет

Сертифікат №

61001, Харків, проспект Леніна 9-А

Фінансовий факультет

Телефон (057) 758-77-16, 702-18-36

Факс (057) 702-07-17

Телефон приймальної комісії

702-18-37

E-mail: ---

Internet: ---

Рік заснування 1994

Тип навчального державний

закладу

Декан проноза павло володимирович, доцент

Кафедри Фінансів

Управління фінансовими послугами

Банківської справи

Оподаткування

Українознавства

Фізичного виховання та спорту

Чисельність

студентів понад 1450 осіб

Додаткова

інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах і в банках, працювати в консалтинговому бізнесі, проводити економічний аналіз банківських операцій, виконувати функції керівників організаційних підрозділів банків, підприємств і податкових органів, здійснювати виробничу й аналітичну діяльність.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

1. ФІНАНСИ і КРЕДИТ

Випускова КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Телефон (057) 702-18-36 E-mail: kaf_fin@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----

Спеціалізація «Фінанси». В сучасних умовах господарювання фінансові чинники перетворюються у важливі важелі за допомогою яких проходить регулювання економічних процесів у суспільстві. Специфіка дії цих важелів проявляється у грошовій формі через забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами, а також через функціонування відповідних фінансово-розрахункових відносин, які охоплюють розподіл фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-бюджетної, банківської та кредитної системи, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, розрахунки з оплати праці і т.д. Тому підготовка фахівців за напрямом «Фінанси і кредит» має важливе значення в створенні високорозвиненого виробництва.

Спеціалізація «Фінанси» надає комплекс знань в сфері державних та місцевих фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів та оподаткування. Спеціальність передбачає вивчення процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів, механізму управління державним боргом, функціонування позабюджетних фондів, порядок планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях та установах; організації та управління грошовими потоками на підприємстві, інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів; особливостей організації фінансів підприємств та організацій; банківської та страхової справи.

Навчання за напрямом «Фінанси і кредит» забезпечує студентам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в області фінансів, кредиту, фінансового аналізу і фінансового менеджменту. Студенти проходять повну підготовку до професійної діяльності й по закінченню навчання можуть починати працювати на підприємствах фінансової й банківської сфери.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра з фінансів, диплом спеціаліста (кваліфікація: фінансіст)

Термін навчання:

денна форма на базі повної середньої освіти - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки);

денна форма на базі середньої спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (1,5 роки);

заочна форма на базі вищої освіти - магістр (2 роки)

на базі середньої-спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (2 роки);

на базі повної середньої освіти - бакалавр (5 років); - магістр (2 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – кафедра фінансів здійснює активну інноваційну роботу в галуз освітніх програм, яка орієнтована на підготовку креативних фахівців з фінансів зі знанням необхідним для того, щоб стати інтелектуальною елітою сучасного суспільства. Це обумовлено тим, що в умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних спеціалістів, а тому мета і завдання освітньої діяльності кафедри відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи

Підготовка спеціалістів за напрямом «Фінанси і кредит» має низку конкурентних переваг:

фундаментальність, міждисциплінарність та системність. До них відноситься поєднання традиційного, математичного, природничо-наукового підходів до фінансів та кредиту, а також авторських фундаментальних дисциплін і професійних спецкурсів;

врахування світового досвіду та української специфіки фінансів;

значний практичний досвід професорсько-викладацького складу, який дозволяє вивчати як сучасну теорію, так і практику фінансового менеджменту.

Всі навчальні дисципліни мають учбово-методичні комплекси: базовий підручник, робочу програму, конспект лекцій, контрольні завдання, ситуаційні завдання, тощо. Професорсько-викладацький склад в академічному процесі використовує сучасні технічні засоби дистанційного навчання, персональні навчальні системи.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці спеціалізації "Фінанси": отримають всі необхідні знання та компетенції , щоб стати фахівцями в галузі фінансів та кредиту найвищого класу, вивчають іноземну мову професійного спрямування, концепції сучасних технологій, матимуть змогу пройти курс англійської мови бізнес-спрямування та отримати відповідний сертифікат, здобудуть навички фінансового аналізу та інтелектуальної обробки даних з використанням сучасних комп`ютерних систем, навчатимуться робити експертні висновки за всіма аспектами фінансової діяльності, моделювати фінансові бізнес-процеси підприємства с використанням сучасних СASE-технологій, проходити тренінги та практичну підготовку у провідних фінансових установах та підприємствах, отримають безперервну комп`ютерну підготовку.

Після навчання за основною освітньою програмою випускник вмітиме:

використовувати знання з теорії фінансів, грошей та кредиту в своїй практичній діяльності;

знати основи організації грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язку між різними рівнями грошового обігу, основи банківської та біржової справи, основи організації оподаткування та страхування, державних та місцевих фінансів;

бути підготованим до професійної діяльності в установах фінансової та кредитної системи, включаючи зовнішньоекономічну сферу, здатними самостійно працювати на посадах, що потребують аналітичного підходу в нестандартних ситуаціях;

розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин;

вбачати перспективи розвитку фінансово-кредитних відносин та перспективи власної професійної діяльності;

бути конкурентоспроможним, мати знання із суміжних спеціальностей.

ВИКЛАДАННЯ. На кафедрі працюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які мають сертіфікацію оцінщика майна, користувача-методиста "Парус", ІС: Професіонал, магістра економіки та управління Університету Ліон2(Франція).

РИНОК ПРАЦІ. Студенти, які навчалися за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» отримують необхідний обсяг знань та практичних навичок для роботи у таких організаціях та установах:

Рахункова палата України;

Міністерство фінансів України;

фінансові управління державних адміністрацій;

Державна митна служба України;

Контрольно-ревізійна служба України;

Інспекція з контролю за цінами

страхові компанії;

аудиторські фірми;

Пенсійний фонд України;

фінансові відділи та бухгалтерії суб’єктів підприємництва.

Студенти мають змогу працювати на таких посадах:

фінансовий директор;

начальник фінансового відділу підприємства, банку, бюджетної організації, податкової служби;

податковий інспектор;

аудитор;

спеціаліст фінансового відділу підприємства;

спеціаліст з оцінки інвестиційних проектів;

фінансовий менеджер.

Кафедра фінансів співпрацює з Головним фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації , Головним управлінням економіки, Держказначейством, Контрольно-ревізійною службою України, АТЗТ "ХБФ", ВАТ "Турбоатом", ЗАТ "Південкабель", ТОВ "Індастрі", ВАТ "Автрамат", ТОВ "Грінта", ТОВ "Росс"., ВАТ "Райффазен Банк Аваль", ПАТ"Мегабанк".

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси та кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління державними фінансами»

- «Управління фінансами суб’єктів господарювання»

напрям підготовки «Фінанси і кредит»

 1. Банківська справа

випускова кафедра «банківської справи»

Телефон (057) 702-11-86

Факс (057) 702-07-17

E-mail: ff_105@

Internet: http://www.hneu.edu.ua

Спеціальність «Банківська справа» - концепція розвитку спеціальності "Банківська справа" націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі банківської справи у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ХНЕУ, політики підготовки фахівців фінансовим факультетом, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, патріотичної і всесторонньо обізнаної особистості.

кваліфікація

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма).

Документ про освіту

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит», диплом магістра з банківської справи, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст).

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

 • магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної освіти):

 • бакалавр (3 роки);

 • магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

 • бакалавр (5 років);

 • магістр (2 роки)

Особливості спеціальності : удосконалення організації навчального процесу шляхом впровадження новітніх та прогресивних форм навчання і контролю якості знань; розробка технологій навчання з фундаментальних і спеціальних дисциплін та впровадження їх у навчальний процес; розширення зв’язків з провідними банківськими установами для методичного забезпечення теоретичної підготовки курсів та проходження студентами виробничої та переддипломної практик; залучення провідних фахівців банків для роботи у складі в Державних екзаменаційних комісях (ДЕК) та проведення тестування випускників ХНЕУ з подальшим обранням на вакантні посади у банківських установах для проведення; підвищення рівня кваліфікації (стажування) професорсько-викладацького колективу кафедри; розвиток науково-дослідницької діяльності; розвиток навчально-матеріальної бази.

Формування системи професійних знань та вмінь. Випускник магістр повинен вміти обґрунтувати та розробляти програми спеціальних економічних досліджень, що включають спостереження, контроль та обробку інформації, аналіз та підготовку заключень, висновків і рекомендацій;

вести статистичну роботу по дослідженню та прогнозуванню економічної кон`юнктури;

готувати інформаційно-аналітичне забезпечення для регіональних систем стратегічного управління соціально-економічним розвитком;

моделювати економічну динаміку та коректно прогнозувати розвиток явищ та процесів;

використовувати методи багатомірного економічного аналізу для вирішення інноваційних соціально-економічних задач;

організувати підвищення кваліфікації співробітників по інноваційним напрямкам в управлінні трудовими ресурсами;

дотримуватися норм та етики роботи в колективі;

постійно удосконалювати професійну майстерність, бути здатним до самоосвіти.

Викладання. Кафедра забезпечує викладання таких професійно орієнтованих дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансових облік у банку», «Аналіз банківської діяльності», «Безпека банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку», «Кредитний менеджмент», «Інвестиційне кредитування», «Ощадна справа», «Маркетинг у банку», «Проектне фінансування» та ін.

Ринок праці. Фахівці зі спеціальності «Банківська справа» можуть обіймати керівні посади топ-менеджерів банку, менеджерів у функціональних підрозділах банків та ін. Вони здатні виконувати організаційну, планову, управлінську, проектну, виконавчу, аналітичну, нормопроектну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну та науково-дослідну функції.

Додаткова інформація. В структурі підготовки фахівців зі спеціальності «Банківська справа» функціонують наступні магістерські програми:

 • «Аналітика банківських процесів»

 • «Банківський менеджмент».

Конкурентною перевагою магістерських програм є орієнтація їх на виключно індивідуальний підхід до студентів у процесі їх підготовки і вирішення ними ситуаційних задач, формування та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, за результатами виконання яких передбачено оприлюднення результатів досліджень через публікацію тез наукових доповідей або статей у фахових виданнях.

НАПРЯМ "Фінанси і кредит" (Оподаткування)

1. ОПОДАТКУВАННЯ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ОПОДАТКУВАННЯ»

Телефон (057) 702-18-35 E-mail: kafnalog@hneu.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----

Спеціальність «Оподаткування». Створена в 2003 році на базі фінансового факультету. Головна мета розвитку спеціальності "Оподаткування" - удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити науково-дослідну діяльність, викладати економічні дисципліни у вищих навчальних закладах, здійснювати виробничу, управлінську, аналітичну діяльність, працювати в органах державної податкової служби, виконуючи функції адміністрування податків, податкового контролю, аналізу податкової звітності та податкового аудиту, вирішувати питання організації податкової роботи на підприємствах і в організаціях, виконувати функції керівників податкових підрозділів підприємств та головних спеціалістів економічних підрозділів.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з оподаткування, диплом магістра з оподаткування, диплом спеціаліста з оподаткування

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

- магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Підготовка фахівців з оподаткування не тільки для податкових органів, але й для підприємств (організацій, установ). Акцент на компетентнісному підході, що передбачає формування у студентів вмінь та навичок вирішувати спірні питання в сфері оподаткування. Застосування активних та інтерактивних форм навчання. Можливість вибору студентами набору варіативних дисциплін. Залучення студентів до наукової роботи.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

В процесі навчання студенти оволодівають наступними компетенціями: вести податковий облік та складати податкову звітність; володіти методами обчислення податкових зобов’язань, приймати оптимальні рішення щодо вибору доцільної системи оподаткування малого підприємництва, аналізувати та передбачати податкові наслідки здійснення різних господарських операцій, застосовувати різні методи податкового планування, володіти навичками адміністрування та податкового контролю, планувати та прогнозувати можливі наслідки застосування інструментів податкового регулювання на макро- та макрорівнях, застосовувати на практиці методи проведення судових експертиз.

ВИКЛАДАННЯ. При викладанні навчальних дисциплін до навчального процесу залучаються провідні фахівці податкових органів, податкові консультанти, представники спеціалізованих бухгалтерських та податкових видань.

РИНОК ПРАЦІ. – податкові органи, фінансові установи, консалтингові компанії, підприємства різних форм власності, аудиторські фірми, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади,

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю "Оподаткування" здійснюється за наступними магістерськими програмами:

- «Податкове планування та регулювання»

- «Податкове адміністрування та контроль»

- «Корпоративний податковий менеджмент»

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»____________________________________________________

Телефон (057)702-18-36 (дод.4-69)

E-mail: kaffinsv@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17

Сайт ХНЕУ:

Спеціальність «Фінанси і кредит» забезпечує підготовку фахівців з фінансів та включає вивчення професійно-орієнтовних дисциплін, що відображають спеціалізацію кафедри, враховуючи інтереси роботодавців та студентів. Фаховими дисциплінами кафедри є «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Страховий менеджмент», «Основи фінансового моніторингу», «Іпотечний ринок», «Міжнародні фінансові ринки», «Управління активами», «Основи наукових досліджень» та «Методологія наукових досліджень» та ін.

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • магістр (заочна форма).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

Дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра (кваліфікація магістр з фінансів).

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки).

заочна форма (на базі вищої освіти): бакалавр (5 років), спеціаліст (1 рік), магістр – (2 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – Стратегія підготовки студентів ґрунтується на практичній спрямованості знань та індивідуалізації навчання. Навчальна програма орієнтована на підготовку спеціалістів із знаннями та навичками, необхідними для успішної роботи у фінансових установах, зокрема банках, кредитних спілках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, ломбардах, лізингових та факторингових компаніях, компаніях з управління активами та інших підприємствах. На кафедрі виконуються інноваційні магістерські роботи на замовлення роботодавців та органів державного управління.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється при впровадженні прогресивних форм і методів у навчальному процесі з використанням персональних навчальних систем, супроводжується постійним оновленням теоретичного і методичного рівня лекційного матеріалу, розробкою індивідуальних завдань для розширення рівня інформаційного навантаження та пошуку сучасних форм вирішення фінансових завдань. Для поглиблення практичної спрямованості навчальних дисциплін передбачено застосування сучасних навчальних технологій для розробки ситуаційних завдань, кейс-технологій, семінарів-дискусій, ділових ігор та інших форм моделювання фінансових сценаріїв. Контроль за якістю навчальних занять студентів здійснюється з уточненням та стандартизацією підходів щодо структури білетів за дисциплінами, що вивчаються, та поточного модульного контролю, розробкою екзаменаційних білетів з поділом на різні види завдань, а також деталізованих критеріїв оцінювання знань студентів.

Базові курси спрямовані на підготовку студентів до неперервного професійного зростання через науково-продуктивне навчання, ознайомлення студентів із принципами і методами наукової діяльності, професійного самовдосконалення і самоорганізації.

Студенти постійно беруть участь і перемагають на Міжнародних та Всеукраїнських, Регіональних студентських наукових і професійних конкурсах та олімпіадах.

ВИКЛАДАННЯ. Професорсько-викладацький склад кафедри: Внукова Н.М. – завідувач кафедри, д.е.н., проф., відмінник освіти України, Смоляк В.А. – к.е.н., доц., Андрійченко Ж.О. – к.е.н., доц., Медведєва І. Б. – к.е.н., доц., Притула Н.І. – к.е.н., викл., Бажанов О.Є. – викл., Дубовик А.О. – викл., Погосова М.Ю. – викл., Бондаренко А.В. – викл.

РИНОК ПРАЦІ. Успішна взаємодія з партнерами – фінансовими установами ринку фінансових послуг, органами державного регулювання та бізнес-структурами дозволить вирішувати проблеми працевлаштування випускників, забезпечувати контроль за якістю їхньої підготовки, прогнозувати потребу у фахівцях з фінансів, удосконалювати зміст професійних програм відповідно до вимог ринку праці та підвищувати конкурентоспроможність українських фахівців на європейському і світовому ринку праці.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси і кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Фінансовий менеджмент» (денна та заочна форми навчання);

- «Менеджмент фінансових послуг».

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»

Кафедра управління фінансовими послугами створена 12 липня 2007 року для підготовки спеціалістів для ринку фінансових послуг та забезпечення викладання профільних дисциплін для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Кафедра забезпечує підготовку кадрів для ринку фінансових послуг, потреба в яких є:

 1. тис. осіб для банківської системи; 60 тис. осіб для страхування; понад 1 тис. осіб для фінансового лізингу; понад 1 тис. осіб для кредитних спілок; понад 5 тис. осіб для інших сфер ринку фінансових послуг; декілька спеціалістів з фінансового моніторингу в кожну фінансову установу.

Завдання кафедри:

підготовка магістрів;

підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, зокрема з фінансового моніторингу;

підготовка і захист дисертаційних робіт;

виконання науково-дослідницьких робіт;

проведення конференцій, форумів, семінарів з представниками ринку фінансових послуг та з викладачами;

розширення міжнародного співробітництва;

співпраця з органами місцевого самоврядування зі стратегічного розвитку території;

поширення досвіду співпраці з фінансовими установами та нових технологій навчання;

значне розширення баз практики та стажування студентів у фінансових установах;

формування науково-економічної продукції для потреб ринку фінансових послуг.

Наукова діяльність сполучена з профілем кафедри і спрямована на виконання фундаментального дослідження з розвитку фінансових послуг для забезпечення виявлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва, виконання досліджень у сфері фінансового моніторингу, формування довіри на ринку фінансових послуг.

За останні три роки колективом кафедри видано 4 навчальних посібники (із них 3 з грифом Міністерства освіти та науки України) та понад 24 науково-методичних розробки, 1 конспект лекцій, 5 монографій.

Викладачі кафедри є переможцями районного конкурсу «Молода людина року» в 2008 та 2009 роках..

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Фахівець зі спеціальності «Фінанси і кредит» готується за навчальними планами IV рівня акредитації до виконання сукупності таких видів діяльності, як фінансово-управлінська, фінансово-аналітична, інвестиційна та науково-дослідницька робота на ринку фінансових послуг України.

За спеціальністю "Фінанси і кредит" студенти отримують знання із менеджменту фінансових послуг, страхової справи, фінансового консалтингу, управління активами, податків, ревізії і контролю.

Спеціальність "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління банківськими та небанківськими фінансовими установами, фінансами підприємств, тощо. Дана спеціальність дозволяє сформувати економічну еліту України, шляхом набуття спеціалістами компетенцій у знанні сучасних методів фінансового антикризового управління, фінансових інструментів та ін.

Випускники спеціальності “Фінанси і кредит” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, фінансового моніторингу.

Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових послуг, особливості у сфері міжнародних фінансів ринків, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері фінансів, в фінансових установах, зокрема, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, недержавних пенсійних фондах, компаніях з управління активами, підприємствах, в науково-дослідних установах тощо.

Можливе місце роботи: фахівець зі страхування, фахівець з управління активами, керівник фінансового відділу, фахівець з корпоративного управління, фахівець з фінансового моніторингу. працювати в державних, сумісних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банках, страхових, ми.

Харківський національний економічний університет

Факультет Менеджменту та маркетингу

61001, м. Харків, проспект Леніна 9-а

Факультет МіМ

Телефон (057) 702-18-26

Рік заснування 1930

Тип навчального закладу державний

Декан факультету Тімонін Олександр Михайлович, професор

Кафедри

Менеджменту

Економіки та маркетингу

Економіки, організації та планування діяльності підприємства

Менеджменту та бізнесу

Логістики

Техніки та технології

Безпеки життєдіяльності

Чисельність студентів понад 1000 осіб

Додаткова інформація

На факультеті ведеться підготовка фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за напрямками «Менеджмент» та «Маркетинг» за такими професійними спрямуваннями: менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; логістика, бізнес-адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності та маркетинг.

- магістр за такими спеціальностями: 8.050201 – менеджмент організацій; 8.050108 – маркетинг; 8.000007 – адміністративний менеджмент; 8.050208 – логістика, 8.000013 – бізнес-адміністрування, 8.050209 – менеджмент інноваційної діяльності.

Відмінною рисою навчання на факультеті сьогодні є ґрунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, технології виробництва, іноземних мов, наскрізна комп’ютерна підготовка, у відповідності з якою наші випускники стають кваліфікованими користувачами прикладних програм, систем підтримки управлінських рішень, що є необхідним для сучасних керівників підприємств будь-якого виду діяльності та форми власності, а також практична підготовка на провідних промислових підприємствах України, науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку України, банках, державній адміністрації, консалтингових фірмах, органах регіонального управління.

1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ»

Телефон (057) 702-02-65

E-mail: kaf-men@

Інтернет: http://www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mim/kaf-bip.html

Спеціальність «Менеджмент організацій» розрахована на абітурієнтів, які бажають набути знання, навички та компетенції для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за спеціальністю «Менеджмент організації» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з менеджменту, диплом магістра з менеджменту організацій, диплом спеціаліста (кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1 рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність «Менеджмент організацій» є універсальною, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

У процесі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій» студент набуває знання, вміння та компетенції з планування, мотивації, контролю, організації та координації: розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства; прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства; організація колективної праці; координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією; регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці; формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється на високому професійному рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах.

Колектив кафедри велику увагу приділяє підвищенню якості викладання на основі впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень.

РИНОК ПРАЦІ. Фахівець із менеджменту організацій може працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем зі зв’язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Менеджмент організацій» функціонують наступні магістерські програми:

- «Менеджмент виробництва товарів та надання послуг»;

- «Маркетинговий менеджмент»;

- «Управління розвитком підприємства».

1. БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ»

Телефон (057) 758-77-26 E-mail: kaf_mb_hneu@

Факс (057) 70-20-717 Інтернет: /

Спеціальність «Бізнес-адміністрування» - 7-10 рядків……………..

КВАЛІФІКАЦІЯ

магістр (денна форма);

магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом магістра бізнес-адміністрування

Термін навчання:

денна форма магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - магістр (2 роки)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Магістерські програми орієнтовані на підготовку управлінських кадрів, які здатні гармонізувати внутрішнє середовище підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з зовнішнім оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого функціонування та розвитку підприємства.

До потенційних слухачів магістерської програми висуваються наступні вимоги: наявність повної вищої освіти та досвід практичної роботи на посаді керівника не менше 2 років.

Прийом до магістратури відбувається на основі тестування потенційних кандидаті в та співбесід з ними, які дозволяють виявити рівень професійних компетенцій; при відборі кандидатів перевага віддається тим з них, хто має середній і високий рівень володіння іноземними мовами.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Для реалізації цих положень в навчальний план включено такі дисципліни варіативної компоненти:

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням внутрішнього середовища підприємства: організаційна поведінка, бізнес-планування, реінжиніринг бізнес-процесів, технології роботи з персоналом, віртуальне підприємство та е – бізнес, логістичний менеджмент, маркетинг-менеджмент;

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням зв’язків із зовнішнім середовищем підприємства можна розподілити на дві групи: ті, що дають змогу вивчити та проаналізувати середовище (комп’ютерні технології в менеджменті та бізнесі, оподаткування,) та ті, що дозволяють здійснювати ефективні комунікації і активний вплив на нього (бренд-менеджмент, ділове спілкування);

дисципліни, що забезпечують управління функціонуванням та розвитком підприємства: управління розвитком, ризик-менеджмент, прийняття рішень та кількісні методи в бізнесі.

ВИКЛАДАННЯ. Здійснюють 6 докторів економічних наук, професорів, 12 кандидатів економічних наук, доцентів. Очолює кафедру д.е.н., професор Лепейко Т.І.

При проведенні навчального процесу використовуються сучасні методи активізації навчання (ділові ігри, практичні кейси, ситуації, тощо), а також комп’ютерні інтерактивні мультимедійні навчальні матеріали.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

РИНОК ПРАЦІ.

Фахівці з бізнес-адміністрування на ринку праці необхідні на посадах: менеджера з адміністративної діяльності, логістики, ЗЕД, постачання та збуту, реклами, персоналу, з питань регіонального розвитку; керівника МП; професіонала з корпоративного управління; фахівця з ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва або з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; економічного радника, консультанта з економічних питань; члена спостережної ради або правління акціонерного товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «бізнес-адміністрування» функціонують наступні магістерські програми:

- «Бізнес-адміністрування»,

- «Подвійний диплом» (спільно з університетом Applied science “Technicum Wienn” (м. Відень, Австрія)

 1. МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Телефон – (057)758 – 77 – 26 e-mail kaf_eopdp@hneu.edu.ua

kafeoprep@hneu.edu.ua

ФАКС (057) 70 – 20 – 717 Інтернет .ua

Спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності» є однією з новітніх за напрямом «Менеджмент і адміністрування» (внесена до переліку спеціальностей у 2007 р.), що зумовлено вибором інноваційного напряму розвитку економіки України та існуванням нагальної потреби у підготовці фахівців, які б мали компетенції з розроблення, впровадження та комерціалізації інновацій.

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка:

диплом бакалавра з менеджменту організацій,

диплом магістра з менеджменту інноваційної

діяльності

Термін навчання:

денна форма: - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Особливості спеціальності полягають у набутті фахівцями комплексних компетенцій в управлінській, організаційній, мотиваційній, контрольній, маркетинговій, зовнішньоекономічній, інформаційно-аналітичній, технологічній, дослідницькій, координаційно-інтеграційній, освітньо-методичній діяльності у сфері розробленні, впровадження та комерціалізації інновацій на підприємствах, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органах управління, інноваційних фондах, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, техпарках.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Професійні компетенції магістра із спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» полягають у: здатності виявляти нові можливості для розроблення нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності; визначенні перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу; проектуванні та реалізації нових бізнес-моделей та форматів підприємницької діяльності, адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства; комерціалізації результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників; узгодженні традиційної та інноваційної діяльності підприємства; забезпеченні процесного підходу в дослідженнях, розробленні та просуванні продукції на ринок; прийнятті стратегічних і тактичних інноваційних рішень; координації діяльності функціональних підрозділів підприємства щодо наскрізного управління інноваційними процесами; організації міжфірмової взаємодії підприємств в процесі створення нової продукції; оцінюванні результативності інноваційних проектів, умінні створювати нові знання, формувати і розвивати базу знань та забезпечувати ефективне використання знань в інноваційній діяльності підприємства.

ВИКЛАДАННЯ. Викладання здійснюється з використанням інтерактивних методів навчання, сучасного технічного, програмного й інформаційного забезпечення. Основні дисципліни викладають провідні професори і доценти ХНЕУ, які мають значний досвід викладацької та науково-дослідної роботи і працюють у наукових установах НАН України та приймають участь у розробленні і впровадженні інноваційних проектах на підприємствах. До навчального процесу залучаються фахівці-практики з промислових підприємств, які розробляють і впроваджують інновації у господарську діяльність суб’єктів господарювання.

РИНОК ПРАЦІ. Фахівці з менеджменту інноваційної діяльності можуть працювати на середньому рівні управління на підприємствах і в організаціях різних форм власності у сфері інноваційної діяльності, зокрема на таких первинних посадах: керівника малого підприємства, начальника науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, керівника проектів і програм, менеджера у сфері надходження інформації, досліджень і розробок, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, з питань комерційної діяльності та управління, наукового співробітника, консультанта з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з дослідника товарного ринку, спеціаліста державної служби, фахівця з управління проектами, інженера з організації управління виробництвом, викладача (методи навчання).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності здійснюється підготовка бакалаврів з викладанням дисциплін англійською мовою. Студенти мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях кафедри за тематикою інноваційної діяльності, які фінансуються МОН України, працювати у науковому гуртку «Інноваційний та інвестиційний менеджмент».

1. МАРКЕТИНГ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ»

Телефон (057) 702-02-65 E-mail:kafedra_eim@

Факс (057) Інтернет:

Спеціальність «Маркетинг» - сучасні підприємства існують в умовах жорсткої конкуренції, тому переорієнтація діяльності підприємства на маркетинг є неминучою. Для того, щоб діяльність кожного підприємства була успішною, необхідно вивчати потреби ринку, аналізувати напрямки їх змін, розробляти рішення щодо задоволення вимог і запитів споживачів, відслідковувати зміни на самому підприємстві. Комплекс цих проблем є предметом маркетингу.

Головною проблемою для роботодавців є відсутність висококваліфікованих, грамотних, творчих кадрів. Тому спеціальність «Маркетинг» є однією з найбільш необхідних на ринку праці.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з маркетингу, диплом магістра з маркетингу, диплом спеціаліста з маркетингу

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - маркетолог є найбільш затребуваним і високооплачуваним фахівцем в умовах ринкової економіки на будь-якому підприємстві будь-якої країни. Це фахівець, основним результатом діяльності якого є забезпечення стійкого функціонування й розвитку підприємства (організації) у конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і підприємства (організації).

Маркетолог фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування й розвиток підприємства (організації) у конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і підприємства (організації)

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

В процесі навчання у студентів формуються такі основні компетенції:

- аналіз конкурентної ситуації на цільових ринках та ринкових можливостей підприємства;

- вибір цільових ринків та позиціонування товару;

- обґрунтування маркетингової стратегії підприємства;

- управління маркетинговою діяльністю та розробка маркетингових про­грам підприємства;

- оцінка ринкових та комерційних перспектив інноваційного продукту;

- розробка та реалізація товарної інноваційної політики та формування стратегії просування товару на ринок.

 • Розробка ефективної маркетингової стратегії та координація маркетингової діяльності підприємства

 • Управління взаємовідносинами з клієнтами

 • Рішення організаційно-управлінських задач у сфері маркетингу

 • Проведення маркетингових досліджень та аналітична підтримка маркетингових заходів

 • Управління продуктом на усіх стадіях життєвого циклу

 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції

 • Економічне обґрунтування маркетингових рішень

 • Проведення маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

 • Володіння навичками щодо здійснення викладацькою діяльності (професіоналізм, відповідальність, тактичність, толерантність, комунікабельність, адаптивність та інше)

 • Виконання функції, пов’язаних із здійсненням маркетингової діяльності

 • Використання різних методів маркетингового планування

 • Здійснення процедуру маркетингового контролю

 • Застосування на практиці методів аналізу маркетингового середовища

 • Дослідження та аналіз ринків збуту

 • Дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства

 • Організація роботи підприємства з мінімізацією комерційних ризиків

 • Володіння комп’ютерною технікою та основними комп’ютерними програмами, які використовуються на сучасному підприємстві

 • Використання нестандартних методів при дослідженні соціально-економічних процесів (кластерний аналіз, імітаційне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз та інші)‏

 • Застосування мотиваційних механізмів в управлінській діяльності

 • Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках

 • Прогнозування показників кон’юнктури цільового міжнародного ринку

 • Рішення організаційно-управлінських задач у сфері міжнародного маркетингу

 • Обґрунтування рішень про вихід на зовнішній ринок

 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції на зовнішніх ринках

 • Вибір способу виходу на закордонні ринки

 • Проведення маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • Адаптація комплексу маркетингу до закордонних ринків

 • Визначення конкурентоспроможності товару на ринках України та інших держав.

 • Визначення конкурентоспроможності підприємства на ринках України та інших держав.

ВИКЛАДАННЯ. – висока якість підготовки фахівців спеціальності «Маркетинг» забезпечується за рахунок високого професійного рівня викладацького складу - доктора й кандидати економічних наук, провідні спеціалісти підприємств; викладання навчальних дисциплін базується на використанні результатів наукових досліджень, оприлюднених у виданих монографіях та наукових статтях; особлива увага приділяється проблемам становлення соціально-орієнтованого маркетингу в Україні; здійснюється постійне удосконалення учбових планів підготовки магістрів з урахуванням запитів роботодавців.

РИНОК ПРАЦІ. - виробничо-торгівельна, організаційно-управлінська, комерційна, маркетингова діяльність в організаціях та підприємствах промисловості, оптової, роздрібної торгівлі, готельного господарства, туризму, включаючи структурні виробничо-торговельні підрозділи різних розмірів і форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також у науково-дослідних інститутах, на державній службі, в галузевих і місцевих органах управління, маркетингових фірмах, на  товарних і фондових біржах, брокерських конторах, банківських установах, в навчальних закладах.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Маркетинг» функціонують наступні магістерські програми:

- «Стратегічний та оперативний маркетинг»

- «Прикладний маркетинг»

- «Маркетинг-менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЛОГІСТИКА»

Телефон (057) 702-05-25 E-mail: ogyenko_svetlana@mail.ru

Інтернет: www.logisty.at.ua

Спеціальність «Логістика» спрямована на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» очної та заочної форм навчання, а також за програмою перепідготовки (друга вища освіта).

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, магістр (заочна форма);

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

Дипломи державного зразка: диплом бакалавра

з менеджменту; диплом спеціаліста та магістра

з логістики

Термін навчання:

Денна форма – бакалавр (4 роки)

магістр (1,5 роки)

Заочна форма (на базі вищої освіти) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої - спеціальної освіти):

 • бакалавр (5 років)

 • спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Актуальність спеціальності «Логістика» обумовлена потенційними можливостями істотного підвищення ефективності функціонування промислових та виробничо-комерційних організацій. Готуються висококваліфіковані фахівці з логістики, які можуть ефективно працювати в різних галузях економіки. Кафедра логістики готує фахівців, які орієнтовані на роботу у функціональних сферах логістики промислових підприємств та комерційних організацій.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Область професійної діяльності спеціаліста з логістики включає дослідження, методи та технології, що спрямовані на розробку та оптимізацію управлінських рішень в логістиці різних галузей економіки.

Спеціаліст з логістики під час навчання формує такі компетенції:

- планування (вміння використовувати підходи до дослідження та планування постачальницької,виробничої, збутової, транспортної, складської діяльності);

- мотивації (дослідження різних видів діяльності промислового підприємства та визначення резервів підвищення прибутку);

- організаційні (вміння логічно й послідовно викладати результати досліджень з метою їх подальшого практичного застосування);

- управлінські (вміння досліджувати управлінську та господарську діяльність промислових підприємств);

- координаційні (вміння досліджувати економічні явища і процеси, здійснювати координацію роботи підрозділів підприємства);

- аналітичні (вміння здійснювати аналіз господарської діяльності промислових підприємств) компетенції.

ВИКЛАДАННЯ

Підготовку навчання забезпечують кваліфікований склад викладачів, науковців, практиків і досвідчений методичний персонал. Викладання навчальних дисциплін з логістики забезпечене навчально-методичними виданнями, в тому числі конспектами лекцій, посібниками та підручниками. Базова освіта та кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідають профільності викладаємих на кафедрі дисциплін.

РИНОК ПРАЦІ

Сьогодні ми є свідками буму проектування та виробництва в Україні логістичних центрів та сучасних складських комплексів. Підвищена увага до застосування логістичних технологій пов’язана з проблемами скорішого подолання відставання вітчизняної логістичної інфраструктури від середньосвітового рівня та підвищення використання стратегії аутсорсинга логістики вітчизняними підприємствами та торгівельними підприємства. Разом з тим, широке використання логістики в практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення загальних витрат підприємства та виходу на міжнародні ринки в якості конкурентоспроможного підприємства, що дозволяє досягти використання логістичних інструментів.

Спеціаліст з логістики може займати на підприємстві, фірмі або компанії різні посади: президент, заступник директора з логістики, керівник інтегрованої служби логістики, керівник регіонального розподільчого центру, управляючий матеріальними потоками, інтегральний менеджер з логістики, начальник відділу збуту, аналітик логістичного планування, начальник організації виробництва, експедитор, менеджер з постачань, менеджер зі збуту, транспортний аналітик, митний брокер.

Підготовка спеціалістів ведеться як для промислового, так і для комерційних підприємств, тому фахівці можуть застосовувати свої знання та навички на промислових підприємствах, в торгівлі,у фінансових установах, в сфері послуг тощо.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

На спеціальності «Логістика» функціонують такі магістерські програми: «Оптимізація логістичних систем в невиробничій сфері» та «Оптимізація логістичних систем в промисловості», які спрямовані на формування професійних знань, умінь та навичок, що спрямовані на задоволення потреб підприємств та установ України в висококваліфікованих фахівцях з логістики.

Програми націлені на формування у менеджерів промислових, торгівельних підприємств та підприємств сфери послуг різних форм власності та організаційно-правових форм системного погляду на логістику та управління ланцюгами поставок, на знайомство з сучасними концепціями та технологіями, що використовуються передовими підприємствами промислово розвинутих країн у логістиці, на розвиток знань та умінь по стратегічному плануванню, організації і управлінню логістичною системою підприємства, на вирішення проблем міжфункціональної і міжорганізаційної логістичної координації, на розвиток практичних навичок по формуванню мережної структури і управлінню ланцюгами поставок, на інтегроване планування і контролінг діяльності контрагентів у ланцюгах поставок.

Першочерговим завданням кафедри є підготовка процвітаючих спеціалістів з логістики, які мають якісні знання комп`ютера, фінансову та економічну підготовку, посилені знання іноземної мови, здатні визначати проблему з точки зору системного підходу.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

____________________ _______________________________

Сертифікат № 00-00000-від 00.00.20—р.

61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет МЕВ 702-18-37

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua

РІК ЗАСНУВАННЯ 1994

ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний

ДЕКАН ПІДДУБНИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, професор

КАФЕДРИ

Міжнародної економіки та менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Економічної теорії

Політичної економії

Туризму

Іноземних мов і перекладу

Іноземних мов

Мовної підготовки іноземних громадян

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 1000 осіб

ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ На факультеті міжнародних економічних відносин здійснюється підготовка фахівців з міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та економічної теорії.

У складі факультету 7 кафедр. Навчальний процес забезпечують 126 викладачів, у тому числі - 12 докторів наук, професорів, 76 кандидатів економічних наук, доцентів. Висока якість навчального процесу забезпечується розвиненою інфраструктурою навчального процесу – добре обладнаними аудиторіями, сучасною технікою та комп’ютерними мережами, потужним бібліотечним фондом літератури, сучасною лінгафонною лабораторією з вивчення іноземних мов та технічними засобами навчання.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)

1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Міжнародної економіки та менеджменту ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua

Спеціальність «Міжнародна економіка» - орієнтована на підприємства, організації та установи державної та недержавної форми власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також на органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління за напрямом (міжнародною економічною діяльністю України у тому числі торгівельно-економічні місії та представництва.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом спеціаліста з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – міжнародна економіка, визначаються відмінностями функціонування системи міжнародних економічних зв’язків і відносин та закономірностями розвитку світового господарства, пізнання та врахування яких вимагає теоретичних знань, вмінь і навичок, у галузі економічної теорії, міжнародних економічних відносин, організації та управління міжнародною економічною діяльністю, міжнародного бізнес-менеджменту міжнародної рекламної та виставної і ярмаркової діяльності, а також мовної підготовки у спілкуванні з іноземними партнерами контрагентами.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

На факультеті впроваджена система безперервної освіти, індивідуалізації та розширення самостійності у виборі студентом навчальних дисциплін. Оперативне реагування на зміни в зовнішньоекономічній політиці України та на ринку праці створює міцну основу для зростання попиту на випускників факультету. На це спрямована і мовна підготовка студентів, зорієнтована на широкий вибір вивчення іноземних мов, а також гуманітарна підготовка, спрямована на формування у студентів активної, творчої позиції.

ВИКЛАДАННЯ.

Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.

РИНОК ПРАЦІ –підприємства, установи та організації – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління міжнародною економічною діяльністю України у тому числі прикордонного співробітництва та торгівельно-економічні представництва України за кордоном.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Міжнародна економіка» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіону»

- «Маркетингове забезпечення міжнародного бізнесу»

2. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Міжнародної економіки та менеджменту ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з міжнародної економіки, диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом спеціаліста (кваліфікація: менеджер-економіст)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності визначаються відмінностями управління міжнародним бізнесом, та вимагає теоретичних знань, вмінь і навичок у галузі менеджмент, митної справи, міжнародних валютно-фінансових і кредитних операцій і розрахунків, транспортного забезпечення та страхування експортно-імпортних операцій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ На факультеті впроваджена система безперервної освіти, індивідуалізації та розширення самостійності у виборі студентом навчальних дисциплін. Оперативне реагування на зміни в зовнішньоекономічній політиці України та на ринку праці створює міцну основу для зростання попиту на випускників факультету. На це спрямована і мовна підготовка студентів, зорієнтована на широкий вибір вивчення іноземних мов, а також гуманітарна підготовка, спрямована на формування у студентів активної, творчої позиції.

ВИКЛАДАННЯ.

Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.

РИНОК ПРАЦІ - підприємства, установи та організації – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління міжнародною економічною діяльністю України у тому числі прикордонного співробітництва та торгівельно-економічні представництва України за кордоном.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

- «Реклама та зв’язки з громадськістю в міжнародному бізнесі»

Напрям (спеціальність)

Економічна теорія

в галузі «Економіка та підприємництво»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА

«ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: kafecoth@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-1

Інтернет: www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mev/kaf-et.html

Спеціальність «Економічна теорія» в ХНЕУ - є фундаментальною економічною підготовкою, яка спрямована на формування фахівця з економічної теорії, який може успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником в різноманітних секторах та галузях національної економіки.

Освітній напрям (спеціальність) «Економічна теорія» входить до складу галузі вищої освіти «Економіка і підприємництво» за кодом 6.030501, що підкреслює фундаментальний характер економічної освіти і професійного спрямування випускників.

КВАЛІФІКАЦІЯ:

- бакалавр, магістр (денна форма);

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ:

дипломи державного зразка

диплом бакалавра з економічної теорії,

диплом магістра з економічної теорії

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Економічна теорія»

втілені в місії та завданнях спеціальності.

Місія спеціальності «Економічна теорія»: підготувати кваліфікованого фахівця-професіонала для розвитку економічної теорії на рівні світової фундаментальної науки та інноваційного удосконалення господарської практики

Навчання спрямоване на забезпечення таких завдань :

 • зорієнтувати студента в історичному просторі фундаментальних знань та сучасному розумінні сутності економічних процесів;

 • сформувати здатності до самостійного пошуку і створення креативної інформації, використовуючи знання двох іноземних мов;

 • закріпити навички теоретичного узагальнення закономірностей на мікро- та макрорівнях, а також вміння комп’ютерної обробки економічних даних;

 • виховати інтерес до інтелектуального саморозвитку і особистісного зростання

Бакалаврська програма підготовки з напряму «Економічна теорія» передбачає навчання протягом 8 семестрів і завершується складанням державного іспиту та захистом випускної роботи. На 3 і 4 курсах студенти проходять економічну практику на підприємствах. По закінченні навчання студент отримує кваліфікацію «бакалавр з економічної теорії» і можливість працевлаштування за профілем науковця-аналітика, викладача або економіста на підприємстві.

Магістерські програми «Методологія сучасної мікро-та макроекономіки», «Інституціональна політекономія» передбачають навчання протягом 3 семестрів, включаючи дві практики, два тренінги, захист випускної науково-дослідницької роботи і отримання кваліфікації «магістр з економічної теорії».

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ

ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ

 • оволодіння фундаментальними знаннями з проблем сучасної економічної теорії;

 • ознайомлення студентів з особливостями еволюції економічних парадигм та концепцій, з основними ідеями видатних економістів минулого та сучасного етапів;

 • формування навичок стосовно рішення конкретних економічних задач з використанням сучасних теоретичних моделей,

 • сформувати здатності проведення самостійного аналізу рішення економічних проблем.

Система професійних знань і вмінь з економічної теорії

 • орієнтована на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня фундаментальних знань;

 • враховує вимоги та запити роботодавців шляхом формування ключових компетенцій за різноманітними видами програм, що розроблені на основі міжнародного досвіду;

 • забезпечує чітку спрямованість навчання на наукові та прикладні дослідження, на підготовку економістів, здатних вести ефективний бізнес і творчо розв'язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній та організацій.

ВИКЛАДАННЯ

 • Нормативні та вибіркові дисципліни спеціальності поєднані таким чином, що максимально наближують рівень навчальних програм до стандартів Євросоюзу. На випусковій кафедрі економічної теорії цей рівень забезпечують 5 професорів, 5 доцентів, інші викладачі.

 • Всі викладачі застосовують сучасні методики навчання, які дозволяють застосувати гнучкість навчального процесу, забезпечити різні варіанти вибору матеріалу і доступності до нього, обов’язково з урахуванням індивідуальності студента.

 • Студенти мають можливості перевірити свої професійні навички в тренінгах, виробничих та педагогічних практиках, в тому числі стажуванні за межами України. В навчальних планах закріплено вивчення двох іноземних мов.

 • Студенти спеціальності «Економічна теорія» в навчанні та самостійних наукових дослідженнях професійно використовують Бібліотеку Світового Банку, доступ в систему URAN, активно застосовують технології дистанційної освіти “Moodle”, “Claroline”.

РИНОК ПРАЦІ

Наші випускники працюють на таких посадах:

 • викладачі вузів та коледжів;

 • аналітики підприємств, банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

 • референти громадських та політичних організацій,

 • економісти, менеджери фірм та неприбуткових організацій,

 • економісти-перекладачі відділів зовнішньоекономічної діяльності,

 • менеджери інноваційних проектів та фондів,

 • аналітики-маркетологи дослідницьких центрів

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

На спеціальності «Економічна теорія» функціонують наступні магістерські програми:

- «Методологія сучасної мікро- та макроекономіки»,

- «Інституціональна політекономія»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «туризму»

Телефон

(057) 758-77-26 (дод. 4-51) E-mail: turizm@hneu.edu.ua

Інтернет: hneu.edu.ua

Спеціальність "туризм" – галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напрям підготовки 6.14003 "туризм"

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з туризму, диплом магістра з туризму, диплом спеціаліста (кваліфікація: спеціаліст з туризму)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1 рік)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – туризм визначаються специфікою входження України у світовий туристичний простір, що потребує від фахівців знань, вмінь і навичок у галузі міжнародних економічних відносин, організації туризму, міжнародного бізнес-менеджменту, міжнародної рекламної та виставної і ярмаркової діяльності, а також мовної підготовки у спілкуванні з іноземними партнерами контрагентами.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

На кафедрі впроваджена система безперервної освіти та надано самостійність у виборі студентом навчальних дисциплін. Зміни в політиці України в сфері туризму та на ринку праці створюють основу для зростання попиту на випускників факультету.

Набуті знання студенти перевіряють та закріплюють під час проходження виробничої та переддипломної практики на вітчизняних та закордонних туристичних підприємствах.

В віртуальному офісі туристичної фірми, що створено в ХНЕУ використовуються найсучасніші технології в тому числі інформаційна система "Оверія - Туризм", що є продуктом однойменної компанії, яка має статус Золотого Сертифікованого партнера Microsoft і використовується кращими туристичними фірмами України.

ВИКЛАДАННЯ.

Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, кейс-методи, ділові та рольові ігри.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.

З 2008 року відкрито програму підготовки бакалаврів за спеціальністю туризм англійською мовою.

РИНОК ПРАЦІ. – підприємства, установи та організації – суб’єкти господарської діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління туристичною діяльністю України, у тому числі торгівельно-економічні представництва України за кордоном.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

На спеціальності «туризм» функціонує наступна магістерська програма:

- «Менеджмент міжнародного туризму»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

____________________ _______________________________

Сертифікат РД-IV № 210141 від 26.11.2009р.

61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет Е і П 702-18-37

Телефон (057) 70-20-547 E-mail: dekep@hneu.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет: ep.kh.ua

РІК ЗАСНУВАННЯ 2001

ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний

ДЕКАН СЄРІКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, к.е.н., доцент

КАФЕДРИ: ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СОЦІОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 1000 осіб

ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ Факультет є структурним підрозділом ХНЕУ, на якому здійснюється підготовка фахівців по двом спеціальностям: «Економіка підприємства» та «Управління персоналом і економіка праці» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра. Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного і наукового процесу навчання. На факультеті функціонує система безперервної освіти, що надає можливість отримання другої вищої освіти. Навчальним планом передбачене поглиблене вивчення правових дисциплін, бо це є необхідною умовою формування майбутнього кваліфікованого економіста. Забезпечується також і безперервна комп'ютерна підготовка, що дає можливість майбутнім фахівцям краще орієнтуватися в інформаційному просторі. Широко використовуються активні форми навчання, такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку. Магістр з економіки підприємства здатен виконувати функції економістів, менеджерів і керівників відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти обґрунтовувати ділові стратегії й поточні плани, різноманітні проекти, а також організовувати їх здійснення, керувати процесами й координувати роботу виконавців. Магістр з управління персоналом і економіки праці здатен виконувати професійну роботу в області менеджменту персоналу (мотивація й стимулювання праці), планування ділової кар'єри, розробки стратегії управління персоналом підприємства й соціального розвитку.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА І

МЕНЕДЖМЕНТУ»

Телефон (057) 702-18-34 E-mail:--------------

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----

Спеціальність «Економіка підприємства» завжди була однією із самих перспективних і прибуткових. Економісти потрібні кожній організації, підприємству, що виробляє продукцію або надає послуги, державній або недержавній установі, страховій компанії, консалтинговій або туристичній фірмі. Експерти ринку праці впевнені: перевиробництва саме цих спеціалістів бути не може, оскільки вони – основа усього підприємництва і виробництва.

Є декілька економічних спеціальностей. Найбільш прикладна з них – «Економіка підприємства». Саме це ключове слово – економіка – визначає характер майбутньої діяльності випускника.

Вони готові до роботи у фінансово-аналітичних, виробничих, планових, маркетингових, проектно-економічних відділах. Ситуація на сучасному ринку праці така, що і у керівних структурах будь-якого підприємства до запиту перед усім фахівці з економічною освітою.

КВАЛІФІКАЦІЯ

бакалавр, магістр (денна форма);

– бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з економіки підприємства, диплом магістра економіки підприємства, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ розробка ефективної стратегії та формування маркетингової політики підприємства; розробка перспективних планів підприємства та бізнес – планів конкретних проектів, контроль за процесом виробництва; проведення комплексного фінансового аналізу на основі даних бухгалтерської звітності; підготовка фінансового плану підприємства та прогноз надходжень грошових коштів; пошук оптимальних джерел фінансування діяльності у процесі реструктуризації та фінансового оздоровлення; управління економічними процесами, виробництвом і соціальним розвитком підприємств із урахуванням галузевої специфіки; техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів; оцінка конкурентоспроможності підприємства і продукції.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ здійснюється на базі фундаментальної, гуманітарної та загальноекономічної підготовки через спеціальні дисципліни – економіка підприємства; управління витратами; маркетинг; менеджмент; обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; системний аналіз в економіці; статистика; економічна діагностика; проектний аналіз; управління проектами; організація виробництва; стратегія підприємства; планування і контроль на підприємстві; економіка та організація інноваційної діяльності; потенціал і розвиток підприємства; інформаційні системи і технології на підприємстві; бізнес – інформатика; правознавство; господарське право; фінанси; гроші і кредит; бухгалтерський облік; фінансовий менеджмент; управління стратегічними змінами; міжнародна економіка; ділова іноземна мова; технології виробництва; менеджмент персоналу; міжнародний менеджмент; економічне управління підприємством; управління конкурентоспроможністю підприємства; управління консалтинговою діяльністю; обгрунтування та експертиза бізнес-проектів; антикризова діяльність підприємства; тренінг з економіки підприємства.

ВИКЛАДАННЯ. Високий рівень підготовки забезпечується професійною майстерністю професорсько-викладацького складу, з яких – доктори наук, професори - 3; кандидати наук, доценти – 31. Викладацький склад кафедри має не тільки багатий досвід науково-педагогічної роботи, але й знання сучасної практики господарювання. Кафедра керує студентською науковою працею, проводяться студентські наукові конференції з виданням тез доповідей, студенти беруть участь у різних всеукраїнських і регіональних олімпіадах і конкурсах з економічних дисциплінах.

РИНОК ПРАЦІ. Випускники користуються стабільним попитом. Можливі два основних варіанти працевлаштування: штатна робота на підприємствах обраного сектору економіки або консультативно-проектна діяльність у складі консалтингової фірми, робота консультантами та експертами з оцінки бізнесу. Неможливо замінити економістів при розробці бізнес-моделей, складанні перспективних, стратегічних, оперативних планів розвитку та інших подібних документів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Економіка підприємства» функціонують наступні магістерські програми:

- «Менеджмент проектів і консалтинг»

- «Менеджмент підприємницької діяльності»

- «Виробничий менеджмент».

2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Телефон (057) 758-77-23 E-mail: human_resource@

Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» заснована у 1975 році на машинобудівному факультеті. Підготовка студентів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» проводиться на основі навчальних програм, які ґрунтуються на останніх, адаптованих до сучасних економічних умов господарювання, досягненнях вітчизняної та зарубіжної наукової думки із використанням новітніх педагогічних технологій. Це робить фахівців з управління персоналом та економіки праці конкурентоспроможними на ринку праці, дозволяє їм ефективно здійснювати підприємницьку та управлінську діяльність.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з управління персоналом та економіки праці, диплом магістра з управління персоналом та економіки праці, диплом спеціаліста (кваліфікація: управління персоналом та економіка праці)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1,5 роки)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік);

- магістр (1,5 роки)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ХНЕУ єдиний навчальний заклад в м. Харкові, який здійснює підготовку магістрів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «управління персоналом та економіка праці» за програмами менеджмент персоналу у виробничій і невиробничій сфері, та спеціалістів денної форми навчання з нормування праці. При цьому навчання студентів денного відділення здійснюється за магістерськими програмами: «наукова організація праці», «менеджмент персоналу», «кадровий консалтинг та рекрутмент».

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

Формування системи професійних знань та вмінь, що здійснюється викладачами кафедри управління персоналом, дозволяє студентам:

аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, ефективність використання коштів на розвиток персоналу, ефективність застосовуваних систем поточного і періодичного (атестація) оцінювання працівників, ефективність і привабливість для працівників різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки;

організовувати професійний відбір працівників на вакантні робочі місця, виробничу та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників, навчання персоналу, складання планів і програм ділової кар’єри для молодих перспективних фахівців, роботу фахівців нижчого посадового рівня;

розробляти стратегію управління персоналом, політику управління персоналом; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом.

ВИКЛАДАННЯ. Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: економіка праці і соціально-трудові відносини, управління персоналом, конфліктологія, нормування праці, організація праці, управління трудовим потенціалом, стратегічне управління трудовими ресурсами, кадрове діловодство, ринок праці, мотивування персоналу, соціальна політика, ділова кар'єра, організаційна поведінка, корпоративне управління, фізіологія й психологія праці, облік, аналіз та аудит персоналу, розвиток персоналу, креативний менеджмент.

РИНОК ПРАЦІ. Фахівці з управління персоналом і економіки праці підготовлені до професійної діяльності у малому і середньому бізнесі, на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах. Фахівці з управління персоналом і економіки праці можуть обіймати наступні посади: економіст з праці, інженер з нормування праці, інженер з організації праці, інженер з організації та нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інженер з профадаптації, профконсультант, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з питань зайнятості, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, експерт з умов праці, інструктор передових методів праці, спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, державний соціальний інспектор, викладач, науковий співробітник.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» функціонують наступні магістерські програми:

- «Наукова організація праці»;

- «Менеджмент персоналу»;

- «Кадровий консалтинг та рекрутмент».

Магістерська програма «Наукова організація праці» спрямована на опанування принципів та методів наукового підходу до вирішення завдань щодо підвищення продуктивності праці за рахунок вдосконалення організації, нормування і мотивації праці, виявлення і використання резервів зростання продуктивності праці за рахунок раціонального використання робочого часу, впровадження найбільш ефективних трудових процесів, організації робочих місць і систем їх обслуговування, умов і режимів праці.

Магістерська програма «Кадровий консалтинг та рекрутмент» надає змогу підготовки фахівців, що спроможні дослідити сучасні тенденції на ринку праці, здатні виконувати функції з пошуку висококваліфікованого персоналу у відповідності до вимог роботодавця, формувати навички щодо засобів відбору фахівців, приймати остаточні рішення у виборі найкращого кандидата на вакантну посаду.

Магістерська програма «Менеджмент персоналу» націлена на підготовку фахівців, що здатні виявити взаємозв’язки економічних явищ і процесів, різноманітні їх форми, формувати навички щодо ефективного управління персоналом на рівні менеджерів вищої та середньої ланок, здатність планувати та організовувати менеджмент персоналу, досягати мети організації через формування високоефективної команди, приймати об’єктивні рішення в різних ситуаціях, використовувати набутий досвід та знання.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

____________________ _______________________________

Сертифікат № 00-00000-від 00.00.20—р.

61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет ЕІ 702-18-37

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: dekei@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua

РІК ЗАСНУВАННЯ 1961

ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний

ДЕКАН ГРАЧОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, професор

КАФЕДРИ Інформаційних систем

Економічної кібернетики

Комп’ютерних систем і технологій

Статистики та економічного прогнозування

Комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та

природничих наук

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ більше 900 осіб

ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ факультет готує фахівців з широкого кола питань пов`язаних з економікою та впровадженням автоматизованих інформаційних систем та технологій на підприємствах.

Завдяки високої кваліфікації викладачів, ефективним формам навчання, сучасним інформаційним технологіям, активним методам навчання випускники:

 • напряму підготовки «Економіка та підприємництво» за спеціальностями «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Прикладна економіка» здатні ефективно використовувати сучасні програмні продукти і інформаційні технології у виробничій, науковій та освітній діяльності; виконувати аналітичну обробку інформації в галузі мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності; створювати науково обґрунтовані прогнози соціально-економічного розвитку підприємств і регіону; застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування і підтримки управлінських рішень; виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

 • напряму підготовки «Комп’ютерні науки» за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» здатні проектувати та впроваджувати автоматизовані інформаційні системи та технології на підприємствах; створювати програмне забезпечення, розробку, постачання та документування програм та замовлення користувачів; виконувати роботу з базами даних; створювати та використовувати комп’ютерні та комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційними, технічними і організаційно-технічними об’єктами; оцінювати екологічні наслідки масштабних науково-технічних і технологічних програм.

 • напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» за спеціальностями «Технологія електронних мультимедійних видань» та «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» здатні розробляти дизайн мультимедійних, інтерактивних видань, презентації, веб-сайтів на автономних носіях та в Інтернет-просторі; проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації; працювати із сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної, відео- та аудіо інформації; управляти технологічним процесом підготовки та видання поліграфічної продукції; проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації; виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем.

1. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: is@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717

Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua/departs/inf-systems

Спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» інтегрує підготовку з комп’ютерних наук, інформаційних технологій комп’ютерного моніторингу, еколого-економічного моніторингу навколишнього середовища. Основним об’єктом економічної діяльності є моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі застосування інформаційних та комп'ютерних технологій, вирішення питань, пов'язаних з розробкою і впровадженням комп'ютерних технологій у різних галузях виробництва, в першу чергу - екології та економіки.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, спеціаліст, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з комп’ютерних наук, диплом магістра з комп’ютерного еколого-економічний моніторингу, диплом спеціаліста з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1рік).

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Оцінка екологічних наслідків масштабних науково-технічних і технологічних програм, а також економічне обґрунтування інвестування в екологічні проекти охоронні неможливі без застосування комп'ютерних технологій. Ця складова забезпечується тим, що кафедра є академічним членом асоціації ІТ-України та Співтовариства ІТ- директорів України, має високий науковий і педагогічний потенціал у сферах програмування на базі .NET, Java-Технологій, управління проектами, програмної інженерії, управління базами даних і знань; співпрацює в галузях науково-технічної, учбової та виробничої діяльності з корпораціями “Майкрософт Україна”, IBM, «СПАЕРО», а також створення філії кафедри в УкрНДІ екологічних проблем.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку, яка дозволяє виконувати аналіз стану еколого-економічних систем та здійснювати системний аналіз задач проблемної області; розробляти проектні рішення з систем комп’ютерного моніторингу та їх частин; виявляти та аналізувати інформаційні потоки і зв`язки об`єктів систем комп’ютерного моніторингу з урахуванням їх просторової прив`язки, екологічних та економічних чинників, використовуючи нормативну документацію, дані про об'єкт та вимоги змісту професійної роботи; проектувати математичне, інформаційне і програмне забезпечення геоінформаційних на основі сучасних методів, засобів і технологій проектування, у тому числі з використанням систем автоматизованого проектування; володіти відомостями про основні типи супутникових систем та апаратуру для дистанційного зондування Землі і проведення космічних зйомок; вирішувати технологічні питання інтеграції цифрової картографічної основи з даними муніципальних та регіональних структур; володіти концепціями сучасного природознавства, використовувати знання природно-наукових аспектів сучасних технологій, енергетики та екології.

ВИКЛАДАННЯНавчальні програми пройшли експертизу провідних фахівців галузі геоінформаційних технологій та систем моніторингу. Високий рівень викладання забезпечується постійним зв’язком з бізнесом, участю викладачів у семінарах, тренінгах, конференціях, отриманням міжнародних сертифікатів, залученням до викладання провідних фахівці в даній галузі. Ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їхнього потенційного рівня та індивідуальної спрямованості. Важливою частиною технології навчання є безперервне діагностування та моніторинг результатів освітньої діяльності.

Навчальний процес включає принципи командної роботи, тренінги, ролеві ігри, використовує всі переваги технології web 2.0.

РИНОК ПРАЦІ. – Випускники спеціальності працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах і в установах для проведення екологічного моніторингу, в територіальних центрах моніторингу навколишнього середовища менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж, аналітиками систем еколого-економічного моніторингу, інженерами комп’ютерних еколого-економічних систем моніторингу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» функціонують наступні магістерські програми:

- «Моделювання прийняття рішень в еколого-економічному моніторингу»

- «Системи еколого-економічного моніторингу на підприємствах»

1. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: is@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717

Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua/departs/inf-systems

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології» є інтегруючою для інших спеціалізацій, тому вимагає формування междисциплінарних компетенцій та фундаментальної підготовки. Ми готуємо аналітиків комп'ютерних систем, які характеризуються високою технічною підготовкою, яка дозволяє їм опановувати комплекс знань з усіх питань комп'ютерної інженерії; системним та математичним мисленням, яке є необхідною умовою системного сприйняття формалізації та комп'ютеризації; професійними знаннями з технологій програмування, проектування інформаційних систем, забезпечення інформаційної безпеки; широкою гуманітарною та економічною підготовкою, що дає змогу вільно орієнтуватися в ринковій інфраструктурі.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, спеціаліст, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з комп’ютерних наук, диплом магістра інформаційних управляючих систем і технологій, диплом спеціаліста з інформаційних управляючих систем і технологій

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1рік).

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Кафедра є академічним членом асоціації ІТ-України та Співтовариства ІТ- директорів України, має високий науковий і педагогічний потенціал у сферах програмування на базі .NET, Java-Технологій, управління проектами, програмної інженерії, управління базами даних і знань; співпрацює в галузях науково-технічної, учбової та виробничої діяльності з корпораціями “Майкрософт Україна”, IBM, ТОВ “Глобал Лоджик”, “Никс Солюшенс”, “Інфострой”, “Еклипс”, “СофтПро”, “Парус-Україна”, “Стелла Сістемз”, 1С-Телур та ін. 2 викладачів кафедри входять до складу редакційних колегій фахових міжнародних журналів. На базі кафедри активно працює Microsoft IT- Академія, сумісно з провідними підприємствами галузі реалізовано програму дистанційної підготовки до стажування студентів, що дозволяє отримувати додаткові практичні навики, професійні знання та міжнародні сертифікати.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну математичну підготовку, підготовку з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій; підготовку в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення; знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделюванні систем, системному аналізі об’єктів інформатизації, прийнятті рішень, розробці методів і систем штучного інтелекту; знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення; здатність до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для опису об’єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз.

ВИКЛАДАННЯ – Навчальні програми пройшли експертизу провідних фахівців галузі інформаційних технологій. Високий рівень викладання забезпечується постійним зв’язком з бізнесом, участю викладачів у семінарах, тренінгах, конференціях, отриманням міжнародних сертифікатів, залученням до викладання провідних фахівці в даній галузі. Ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їхнього потенційного рівня та індивідуальної спрямованості. Важливою частиною технології навчання є безперервне діагностування та моніторинг результатів освітньої діяльності.

Навчальний процес включає принципи командної роботи, тренінги, ролеві ігри, використовує всі переваги технології web 2.0.

РИНОК ПРАЦІ – Випускники працюють у найпрестижніших компаніях України та світу, ствроюють власні підприємства, а також продовжують навчання за кордоном.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології» функціонують наступні магістерські програми:

- «Інформаційні системи управління»

- «Інформаційні системи та технології на підприємствах»

1.ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОЇ

__________________________КІБЕРНЕТИКИ»________________

Телефон (057) 702-18-31 (дод. 3-82) E-mail: info@.ua

Факс (057) 70-20-717 Интернет: www. .ua

Спеціальність «Прикладна економіка» створена в рамках міжнародного проекту TEMPUS TACIS CD_JEP_21135-2000. У даному проекті приймали участь 3 національних класичних університети України: Донецький, Київський ім. Тараса Шевченка, Харківський ім. В.Н.Каразіна, а також Сандерлендський університет (Великобританія), університет ім. Аристотеля й Македонський університет (Салоніки, Греція), Харківський національний економічний університет (Україна). Метою створення спеціальності є підготовка економістів – аналітиків нового типу, які здатні застосовувати різноманітні кількісні методи та методи моделювання (системна динаміка, нейроні сіті та ін.), сучасні методи аналізу (калманівська фільтрація, часові ряди, коінтеграція), використовувати засоби комп’ютерної техніки та новітні технології в економічній практиці.

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • магістр з прикладної економіки (денна форма);

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом магістра з прикладної економіки;

Термін навчання:

денна форма (на основі базової (бакалавр) та повної вищої освіти (спеціаліст, магістр)) – магістр (1,5 роки);

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Сучасні умови функціонування економічних систем (промислових підприємств, фірм, страхових компаній, інвестиційних фондів, комерційних банків і т.д.) формують передумови для радикального повороту в напрямі використання інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання. Для успішного вирішення практичних завдань удосконалення систем управління економічними об'єктами необхідні відповідним чином підготовлені фахівці – магістри з прикладної економіки, які могли б використовувати нові методи управління економічними системами, що базуються на теорії прийняття рішень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання в середовищі інформаційних технологій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ магістра з прикладної економіки передбачає розвиток здібностей студентів до наукової, педагогічної й управлінської діяльності. Професійні компетенції магістра з приладної економіки: розробка інвестиційних, інноваційних проектів, управління їхньою реалізацією на основі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, методів управління в колективах; застосування сучасних інформаційних і Інтернет-технологій для аналізу стану економічних систем, організації бізнесу; застосування сучасної методології обґрунтування рішень і вибору стратегії економічних об'єктів; комплексне рішення завдань у сфері логістики на основі застосування методів математичного моделювання; розробка й обґрунтування оптимальних рішень на основі застосування методів математичного моделювання й прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності й конфлікту; комплексне рішення завдань у сфері підвищення конкурентоспроможності бізнесу; застосування перспективних методів економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку економічних систем різного призначення й рівня ієрархії; викладання основ економіки, економіко-математичних методів дослідження.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється з використанням сучасних інтерактивних технологій дистанційного навчання й програмних продуктів: Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, @RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project, Project Expert, VisualProlog. За всіма дисциплінами розроблено сучасне навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Викладачі кафедри мають значний досвід науково-дослідницької та педагогічної роботи, що дає їм змогу на вищому рівні викладати фундаментальні та прикладні дисципліни.

РИНОК ПРАЦІ. Наші випускники працюють: економістами-аналітиками з дослідження товарного ринку; експертами зі зовнішньоекономічної діяльності; економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, керівниками фінансових, економічних підрозділів; керівниками проектів; керівниками приватних фірм; науковцями; викладачами ВУЗів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна економіка» функціонує магістерська програма «Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів», що передбачає поглиблене вивчення сучасних методів економіко-статистичних досліджень, аналізу часових рядів, методів інтелектуального аналізу даних, методів оптимізації для дослідження й моделювання складних соціально-економічних систем.

НАПРЯМ ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА «СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»

Телефон (057) 758-77-10 E-mail: stat_hneu@

Факс(057) 702-07-17 Інтернет:

Спеціальність «Прикладна статистика»

була відкрита при Харківському державному економічному університеті у 1997 році за запитом державної обласної адміністрації та Управління статистики Харківської області з метою задоволення зростаючих потреб у спеціалістах, що здатні здійснювати науково-обґрунтований збір, систематизацію та аналіз інформаційного матеріалу соціально-економічно змісту та, враховуючи потреби часу, здійснювати ефективний менеджмент. Спеціальність має IV рівень акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом бакалавра з

прикладної статистики, диплом магістра з прикладної статистики, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років);

- спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

- зростаючий попит у кваліфікованих спеціалістах з бізнес аналітики різноманітних соціально-економічних процесів суб’єктів господарювання, що є підґрунтям ефективних управлінських рішень в умовах стохастичного конкурентного середовища економіки України;

- адаптованість учбових планів до міжнародних стандартів та, як наслідок, можливість отримання подвійних дипломів міжнародного зразку у рамках франко-української програми співробітництва ХНЕУ з університетом Ліон – 2 ім. Люм’єра (Франція) за фахом « Інформатика прийняття рішень та статистика»;

- орієнтація підготовки бакалаврів та магістрів на набуття випускниками спеціальності професійних та життєвих компетенцій, необхідних сучасному бізнес-середовищу.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

здійснюється завдяки інноваційного підходу до процесу навчання, заснованому на засадах гармонійного поєднання, з одного боку якості викладання дисциплін навчального плану, що відповідає міжнародним стандартам освіти, з іншого, – безпосередньої участі потенційних роботодавців в процесі навчання. На кафедрі відкрито та працюють філії при Головному управлінні статистики в Харківській області та Харківської обласної дирекції Райффайзен Банк Аваль.

В процесі навчання студенти набувають наступних професійних компетенцій:

- обґрунтування наукового формування інформаційної бази та прикладних аспектах її використання;

- обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації;

- моделювання та прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем;

- використання загальних й специфічних програмних продуктів у відповідності до проблем дослідження.

ВИКЛАДАННЯ здійснює 1 доктор економічних наук, 2 професори, 5 доцентів, 6 викладачів, що мають відповідну базову освіту, або пов’язані з практикою аналітичної роботи в бізнес структурах.

Очолює кафедру д.е.н., проф. Раєвнєва О.В.

Викладання здійснюється як українською, так й іноземними мовами в залежності від потреб учбового процесу

РИНОК ПРАЦІ

Випускники спеціальності є затребуваними в обласних та місцевих статистичних установах, на промислових підприємствах, в консалтингових та аудиторських компаніях, банківських установах, науково-дослідних центрах, тощо.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна статистика» функціонують наступні магістерські програми:

- Статистика аналізу та прогнозування макроекономічних процесів,

- Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств.

обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності; обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності;

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua

Спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • розробка мультимедійних видань;

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛИФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати web-студіями, відділами підприємствами електронних видань, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати сучасну мультимедійну продукцію (Інтернет-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електронні видання, ігри тощо).

Спеціальність є однією з найсучасніших комп’ютерних спеціальностей інформаційної економіки.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» здатні:

   • розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, web-сайтів, комп’ютерних ігор на автономних носіях та у мережі Інтернет;

   • проектувати різноманітні електронні видання ( електронні книги, мультимедійні навчальні комплекси, Web-сайти та ін.);

 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

 • аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем;

 • планувати сценарії структури та функціонування електронного видання;

 • працювати з сучасними системами до друкарської підготовкм текстової, грфічной (зокрема растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

 • створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

 • виконувати ілюстрування електронних видань;

 • опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відео кліпи;

 • створювати мультимедійні бази даних та знань;

 • самостійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: технологія комп’ютерного дизайну, основи композиції та дизайну, основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, технологія Web-дизайну, технологія електронного видавництва, системи перетворення та обробки аудіо та відео-інформації, економіка видавництв і поліграфічних підприємств.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси навчання), різноманітні види технологічної практики на передових підприємствах електронного видання та web-студіях Харкова.

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • керівника web-студії;

 • керівника дизайн-студії;

 • начальника рекламного відділу;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера або web-дизайнера;

 • менеджера мультимедійного проекту і т. ін.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua

Спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛІФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати відділами видавничо-поліграфічним виробництвом, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати різноманітну поліграфічну продукцію на основі комп’ютерних технологій (книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.).

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" здатні:

   • керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

 • проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

 • проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

 • проектувати та використовувати програми, методи та технології створення матеріалів для електронного видання;

 • забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

 • розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень;

 • втілювати у виробничий цикл сучасні методи та технології;

 • постійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, економіка видавництв і поліграфічних підприємств, технологія комп’ютерного дизайну основи композиції та дизайну, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, виробничо-інформаційна система поліграфічного виробництва, типографіка, обладнання поліграфічного виробництва.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси), різноманітні види технологічної практики на передових поліграфічних виробництвах Харкова (книжкова фабрика «Глобус» та ін.).

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного);

 • директора рекламної агенції;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера;

 • менеджера видавничої справи і т. ін.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.

Після закінчення випускники бакалаврату можуть продовжити навчання за фахом в магістратурі за своєю спеціальністю та на українсько-австрійській програмі (подвійний диплом).

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua

Кваліфікація: магістр (денна форма)

Документ про освіту: диплом магістра з комп’ютеризованих технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв

Термін навчання: денна форма – магістр (1,5 років)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати різноманітну поліграфічну продукцію (книги, стильні журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв", буде здатен:

керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

проводити наукові дослідження у галузі компютерізовані системи і технології поліграфічного виробництва;

викладати в начальних закладах I-IV акредитацій дисципліни за профілем спеціальності;

забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень.

ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного); начальника відділу поліграфічного підприємства (або типографії); технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв; економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва; дизайнера; менеджера видавничої справи наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися за українсько-австрійською програмою й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) а в IMS(австрійський диплом)). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальностей «Прикладна статистика» (український диплом) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький диплом).

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua

Кваліфікація:

магістр (денна форма)

магістр (заочна форма)

Документ про освіту: диплом магістра з технології електронних мультимедійних видань

Термін навчання:

денна форма – магістр (1,5 років)

заочна форма – магістр (1 рік)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати сучасну мультимедійну продукцію (Internet-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електроні видання, ігри та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Технологія електронних мультимедійних видань", буде здатен:

розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, Web-сайтів, комп'ютерних ігор на автономних носіях та у Інтернет-просторі;

проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем.

планувати сценарій структури та функціонування електронного видання;

працювати з сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної (зокрема, растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відеокліпи.

проводити наукові дослідження у галузі мультимедійних технологій;

викладати в навчальних закладах I-IV рівня акредитацій ні дисципліни за профілем спеціальності.

ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади керівника студії web-дизайну, дизайн-студії мультимедійних видань, рекламного агентства; начальника рекламного відділу; топ-менеджера, технолога; дизайнера або web-дизайнера; менеджера мультимедійного проекту наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися на українсько-австрійській програмі й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) та в IMS (австрійський диплом). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальності «Прикладна статистика» (український) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький).

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

____________________ ______________________________________________

Ліцензія Серія АВ № 498467 від 26.11.2009 р.

61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет О і А 702-18-37

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: dekuia@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:

РІК ЗАСНУВАННЯ 1930

ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний

ДЕКАН АЗАРЕНКОВ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, професор

КАФЕДРИ Бухгалтерського обліку

Контролю і аудиту

Економічного аналізу

Економіки та оцінки майна підприємств

Вищої математики та економіко-математичних

методів

Філософії і політології

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 800 осіб

ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ факультет готує фахівців з організації обліково-економічних та контрольно-ревізійних процесів на підприємствах різних форм власності; з підготовки та перевірки фінансової звітності; з проведення бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності, контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)

ОБЛІК І АУДИТ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Бухгалтерського обліку»

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з обліку і аудиту, диплом магістра з обліку і аудиту

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ полягають у поєднанні високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях, а саме у галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, незалежного аудиту, контролю і ревізії, оціночної діяльності, здатних вирішувати реальні проблеми практичної діяльності з застосуванням наукового підходу.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ базується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів. На факультеті викладаються навчальні дисципліни, що надають випускнику необхідні компетенції та формують його як особистість, здатну до вирі-

шення основних професійних задач та проблем. Досягається це за рахунок оптимізації розподілу навчального навантаження між загальноосвітніми, фундаментальними й спеціальними дисциплінами, впровадження безперервної комп'ютерної й практичної підготовки на базі найбільш успішних промислових підприємств, прийняття модульності навчання та використання рейтингових систем діагностики знань студентів. Студентам надається можливість пройти підготовку за програмою сертифікації міжнародний професійний бухгалтер (САР та СІРА) та професійний користувач програмних продуктів «1С-Бухгалтерія» та «Парус», а також приймати участь у щорічних конкурсах. В навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних ха­рактеристик та освітньо-професійних програм, що забезпечує державну гарантію якості освіти. Для активізації діяльності студентів широко застосовуються сучасні педагогічні інструменти та інноваційні методи навчання. Висока якість викладання підтверджується повнотою науково-методичного забезпечення усіх дисциплін. Професорсько-викладацький склад має високий кваліфікаційних рівень. Крім того, до викладання залучаються провідні фахівці підприємств різних форм власності, Контрольно-ревізійного Управління в Харківській області, Рахункової палати, Державного казначейства, державних податкових інспекцій. Навчальний процес повністю забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за профільними дисциплінами, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам факультету працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, аналітика, економіста тощо. Безумовною перевагою отриманих професійних знань та практичних навичок майбутнього фахівця є можливість адаптуватися до багатьох напрямів суміжної професійної діяльності (економічної, маркетингової освітньої чи нау­ко­во-дослід­ницької) та до роботи в різних підрозділах державних і фінансових установ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Облік і аудит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Облік і аналіз підприємницької діяльності»

- «Облік у бюджетних та фінансово-кредитних установах»

- «Стратегічний облік і консолідація інформації в системі конкурентної розвідки»

- «Державний фінансовий контроль»

- «Аудит виробничої діяльності»

- «Судово-економічна експертиза»

- «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства»

- «Облік і оцінка майна підприємств»

Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»              

Телефон (057)702-18-30 E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

Інтернет:

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «Облік і аудит»

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр, магістр (денна форма);

Бакалавр, спеціальність (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ:

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з економіки підприємства, диплом магістра економіки підприємства, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

 • магістр (1,5 роки)

заочна форма (на базі вищої освіти ) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної) – бакалавр (3 роки);

 • спеціаліст (1 рік);

(на базі повної середньої освіти) – бакалавр (5 років);

 • спеціаліст (1 рік)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – кафедра економічного аналізу забезпечує аналітичну складову підготовки магістрів та бакалаврів за напрямом «Облік і аудит», формує компетенції економіста-аналітика, бухгалтера-аналітика, здатності ефективно використовувати аналітичний інструментарій в управлінні всіма видами діяльності й при вирішенні стратегічних завдань розвитку підприємства.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ – кафедра забезпечує формування таких компетенцій:

 1. Проектні – обґрунтування рішення щодо необхідності діяльності аналітичної служби, розробка основних положень реалізації та структури оціночно-аналітичної системи, її місце у системі управління підприємством.

 2. Організаційні – обґрунтування послідовності, тривалості та строків виконання аналітичного (проекту) забезпечення бізнес-процесів підприємства; планування робіт та взаємодії аналітичної служби, керівника та підрозділів підприємства.

 3. Управлінські – вибір мети та конкретизація процесу досягнення мети, пошук та аналіз можливостей реалізації мети; узгодженість цілей та задач; аналіз та узгодженість інтересів для досягнення мети; контроль над реалізацією бізнес-процесів, коректування цілей під час реалізації бізнес-процесів.

 4. Виконавчі – пошук та оцінка можливостей збору інформації; позначення об’єктів оцінки протягом аналізу; оцінка якості первинної та вторинної інформації; методи та методики аналізу й оцінки, інтерпретації результатів.

 5. Технічні – порядок збору необхідної інформації; склад аналізованих даних, методи та прийоми збору та обробки інформації.

ВИКЛАДАННЯ: за час існування кафедра підготувала 5 докторів наук і понад 100 кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри – 3 професори, серед них 2 доктори економічних наук, 8 доцентів, кандидатів економічних наук. Середній вік професорсько-викладацького складу – 39 років.

Очолює кафедру економічного аналізу Отенко Ірина Павлівна – Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна нагороджена золотим знаком Харківського національного економічного університету, Почесними грамотами Дзержинської районної Ради, міського голови, Міністерства освіти та науки України.

Серед викладачів кафедри Куліков Петро Мусійович Заступник Міністра освіти і науки України (січень 2009 р.), Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор економічних наук, професор.

РИНОК ПРАЦІ:

в галузі економіки (економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; член правління акціонерного товариства; член спостережної ради);

в галузі аудиту та бухгалтерського обліку (науковий співробітник з аудиту, бухгалтерського обліку);

аудитор та кваліфікований бухгалтер (аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; консультант з податків і зборів);

інспектор податкової служби (ревізор-інспектор; з контролю за цінами; державний податковий інспектор);

керівник фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, начальник: планового відділу, управління, фінансового відділу, централізованої бухгалтерії; директор з економічних питань; директор фінансовий;

менеджер (управлінець) у сфері досліджень та розробок, з питань раціонального розвитку, з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультант з питань комерційної діяльності та управлінню, з зовнішньоекономічної діяльності, зі збуту;

менеджер (управитель) в фінансовій діяльності, в інших видах економічної діяльності, у сфері операцій з нерухомістю;

менеджер (управитель) у сфері надання кредитів;

викладач університету та вищих навчальних закладів (викладач вищого навчального закладу; викладач-стажер; аспірант; асистент).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ – кафедрою розроблена магістерська програма «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства». Головною метою спеціалізації є підготовка висококваліфікованих спеціалістів-аналітиків для підприємств, аудиторських фірм, науково-дослідних центрів, контролюючих органів, Державних спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції, Фонду держмайна та ін. Кафедра керується тим принципом, що аналітик – це не тільки спеціальність, а й образ мислення.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 3. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 4. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 9 місяців 2011 року

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..