Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дуже непросто, неоднозначно і багато в чому трагічно складеться життя ще одного племінника Лесі Українки – талановитого, але незаслужено забутого пис...полностью>>
'Исследование'
Защита диссертации состоится 17 февраля 2012 года в 15 час. 00 мин. в аудитории Е-205 на заседании диссертационного совета Д 212.157.15 при Московско...полностью>>
'Статья'
Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обесп...полностью>>
'Анкета'
Ми пропонуємо Вам добровільно взяти участь у дослідженні з метою покращення якості фізичного виховання дітей. Сподіваємося, що анкета буде для тебе ц...полностью>>

Інтелектуальна власність

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інтелектуальна власність:

 • розробка,

 • оформлення охоронних документів,

 • майнові та немайнові права,

 • використання

при виконанні :

договору з надання послуг,

наукової тематики”.

Особоивості договірної тематики в НАНУ.

Надання платних послуг в НАН України регламентується рядом нормативних актів:

Док.1. Постанова КМУ № 659 від 17.05.2002 р. "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, щодо вимог їх утворення та напрямків використання"

В постанові:

Визначені групи надходжень:

 1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами:

  • плата за послуги, надання яких пов'язане із виконанням функцій та завдань бюджетних установ;

  • надходження бюджетних установ від господарської та / або виробничої діяльності (від допоміжних підприємств, навчально-виробничих підприємств і ін., які не є юридичними особами);

  • плата за аренду;

  • реалізація майна.

 2. Інші джерела:

  • гранти, дарунки, благодійні внески;

  • окремі доручення підприємств, фізичних осіб, бюджетних установ, інвестиції.

Визначені центральні органи виконавчої влади, що відповідають за підготовку переліку послуг, які можуть надавати бюджетні установи :

для освіти та науки - МОН України

Док.2. Постанова КМУ № 1180 від 28.07.2003 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами "

В постанові затверджено перелік платних послуг та передбачено розробку і затвердження у тримісячний строк порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами

Перелік послуг:

 1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.

 2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації.

 3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон'юнктурних досліджень.

 4. Наукова та науково-технічна експертиза.

 5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання.

 6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів.

 7. Розроблення програмного продукту для наукових досліджень.

 8. Надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування.

 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

 10. Підготовка наукових кадрів (ординаторів, аспірантів, докторантів) понад державне замовлення, а також наукових кадрів для інших країн.

 11. Приймання кандидатських іспитів, підготовка та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук, попередня експертиза дисертацій (крім державного замовлення).

 12. Організація курсів підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та їх стажування.

 13. Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів.

 14. Впровадження результатів наукових досліджень.

 15. Послуги з доступу до локальних та корпоративних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж наукових установ.

 16. Організація курсів іноземних мов, підготовка до роботи з комп'ютерною технікою та навчання методикам статистичної обробки інформації в наукових дослідженнях, перекладацькі послуги.

 17. Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації.

 18. Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань, авторефератів, стенографування захисту дисертацій.

 19. Надання інших послуг з використання наукового обладнання.

Док.3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ: № 798/657/351 від 01.12.2003р. "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами"

У постанові визначено:

 1. Загальні положення та умови надання платних послуг

  1. Підставою для надання платних послуг є договір...

  2. При укладенні договорів про надання послуг, зазначених в Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 1180 ( 1180-2003-п ), (далі - Перелік) сторони керуються такими нормативно-правовими актами:

 • при наданні послуг, передбачених пунктами 1-6 Переліку ( 1180-2003-п ), - Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 N 830 ( 830-96-п );

 • при наданні послуг, передбачених пунктами 7, 14, 15, 18 Переліку ( 1180-2003-п ), - законодавством у сфері інтелектуальної власності із зазначенням в договорі прав авторів та власників об'єктів інтелектуальної власності;

 • при наданні послуг, передбачених пунктами 10-12, 16 Переліку ( 1180-2003-п ), - наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 N 383/239/131 ( z0596-97 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 12.12.1997 за N 596/2400 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами".

  1. Для надання послуги, передбаченої пунктом 19 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 1180 (1180-2003-п ), використовується обладнання, що знаходиться на балансі установи як основні засоби.

  2. Планування власних надходжень установ від надання платних послуг здійснюється відповідно до переліків послуг, що затверджуються Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі.

Інші розділи наказу:

 1. Порядок визначення вартості послуг (сюди включається також винагорода автору та власнику об'єкта інтелектуальної власності в разі використання таких об'єктів).

 2. Облік та використання коштів від надання послуг

Зауваження: Затвердженого центральними органами влади типового договору для пп. 7, 14, 15, 18 зараз немає!!!

 1. Розроблення програмного продукту для наукових досліджень.

 1. Впровадження результатів наукових досліджень.

 2. Послуги з доступу до локальних та корпоративних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж наукових установ.

 1. Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань, авторефератів, стенографування захисту дисертацій.

1. Розробка ОІВ

ОІВ може бути розроблений:

  • на основі окремого завдання (замовлення) на його створення (укладається договір між Творцем (ми) та Замовником (стаття 1112 Цивільного Кодексу));

  • на основі господарського договору чи наукової теми, де передбачено створення ОІВ (укладається договір на окреме завдання зі створення ОІВ (ст.1112 ЦК), а в НАНУ - договір про службовий ОІВ (Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України));

  • в ході роботи над господарським договором чи в ході виконання наукової тематики, де створення ОІВ не передбачене (в НАНУ договір про службовий ОІВ укладається після створення ОІВ (Положення про використання ОІВ в НАН України)).

Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

1. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

4. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Особливості укладання договорів та формування наукових тем, що використовують наявні ОІВ, або передбачають створення ОІВ в НАНУ.

1. Питання, що повинні бути узгоджені (пункти Положення НАНУ):

3.1. При проведенні досліджень державної тематики та програмно-цільової,
конкурсної тематики, що фінансуються НАН України, а також відомчої та пошукової тематики при створенні працівником-виконавцем зазначених досліджень службових ОІВ:

 • право на подачу заявки на одержання охоронних документів на ОІВ, майнові права на які засвідчуються охоронним документом,

 • право на одержання охоронних документів на такі об'єкти,

 • майнові права на інші ОІВ набуваються Установою на підставі законів України, положень НАН України щодо проведення відповідних досліджень та договору з працівником (ми), якщо інше не передбачено договором із Замовником та договором з працівником.

3.2. При проведенні досліджень державної тематики, що фінансуються іншими ніж
НАН України розпорядниками коштів Державного бюджету України за рахунок коштів Державного бюджету, відповідно до статті 42 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" у договорі між Замовником та Установою мають указуватися:

 • питання розподілу майнових прав між Замовником робіт та Установою;

 • зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти
  інтелектуальної власності;

 • визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права
  інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

4.1. При здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємств, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних та міжнародних організацій Установою та Замовником мають бути врегульовані наступні питання:

 • розподіл майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень,

 • суб'єкти, що отримують охоронні документи на ОІВ,

 • виплати винагороди творцям ОІВ, визначення сторони, що виплачує винагороду.

На етапі формування теми чи договору повинні бути заплановані патентні дослідження

8. Проведення патентних досліджень

Патентні дослідження провадяться у зв'язку із здійсненням:

 • фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату;

 • фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням даних про винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

 • прикладних досліджень.

Стандарт ДСТУ 3575-97 надає перелік робіт, при проведенні яких необхідно здійснення патентних досліджень, та документів, які приймаються до розгляду і затвердження тільки за наявності звіту про патентні дослідження.

Результатом патентних досліджень є Звіт про патентні дослідження та Патентний формуляр, які є складовою частиною науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та свідчать про відсутність або наявність фактів порушень патентних прав третіх осіб на результати НДДКР Установи, а також визначають рівень розробки (світовий, створено вперше в Україні тощо).

2. Відділення НАН України приймають документи із закінчених НДДКР за наявності звіту про патентні дослідження (подається Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання теми наукових досліджень та проведені патентні дослідження (форма довідки наведена у додатку 6 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у НАН України, затвердженому постановою Президії НАН України № 24 від 28.01.05)).

2. ОФОРМЛЕННЯ охоронних документів. Майнові та немайнові права
В НАНУ це регламентовано “Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України” (пп.5.1-5.13)

5. Правовідносини з приводу створених службових об'єктів права інтелектуальної власності

 1. Установа укладає з працівниками - творцями ОІВ Договір про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання.

 2. При створенні службового об'єкту права інтелектуальної власності працівник у
  10 денний строк з дати завершення роботи над створенням ОІВ надає директору
  Установи письмове повідомлення про створений службовий ОІВ з описом, що розкриває
  суть ОІВ достатньо ясно і повно.

5.3. Повідомлення розглядається підрозділом Установи з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у строк, що
встановлюється Установою, проте не більше 2 місяців з дня подання повідомлення про
створений ОІВ, для сортів рослин - у строк до 1 місяця.

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає керівнику Установи пропозиції щодо набуття охорони на створений ОІВ.

5.4. Установа протягом 4 місяців від дати одержання від працівника повідомлення про
створений винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральних
мікросхем, а щодо сортів рослин - протягом 60 днів:

 • подає до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань правової
  охорони інтелектуальної власності заявку на одержання охоронного документу на
  зазначені ОІВ або

 • передає право на його одержання іншій особі (у випадку, якщо можливість
  передачі прав іншій особі визначена законом, або здійснюється відповідно до договору
  чи нормативного акту НАН України) чи

 • приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту рослин,
  топографії інтегральної мікросхеми як конфіденційної інформації та письмово
  повідомляє про це Працівника.

 1. Установа у строк, зазначений у п. 5.4., укладає з працівником Додаткову угоду
  до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх
  використання або, якщо зазначений Договір не укладено, - то Договір та Додаткову угоду, де
  визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або)
  іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

 2. Строк збереження Установою винаходу, корисної моделі, сортів рослин як
  конфіденційної інформації у разі невикористання не повинен перевищувати чотирьох
  років, якщо менший строк не встановлено Договором чи Додатковою угодою. У протилежному випадку право на одержання патенту на винахід, корисну модель, сорт рослин переходить до Працівника чи його правонаступника.

Строк збереження Установою конфіденційності промислових зразків, компонування інтегральних мікросхем, інших службових ОІВ, за виключенням комерційних таємниць, у разі невикористання визначається Додатковою угодою до Договору.

5.7. Письмові повідомлення про створені службові ОІВ подаються працівником
директору Установи або, якщо це визначено Установою, - керівнику Підрозділу з питань
трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Повідомлення працівнику відповідно до п. 5.4 цього Положення надаються керівником Установи або, якщо це визначено Установою, керівником Підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності чи іншою уповноваженою особою.

 1. Для ОІВ, які не зазначені у п. 5.4 (зокрема, комп'ютерних програм, баз даних,
  комерційних таємниць), Установа протягом 4 місяців від дати одержання від Працівника
  повідомлення про створення цих об'єктів укладає з Працівником Додаткову угоду до
  Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх
  використання або, якщо зазначений Договір не укладено, - то Договір та Додаткову угоду, де
  визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або)
  іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

 2. Заявки на отримання охоронних документів готуються Підрозділом разом з
  творцем ОІВ та подаються до уповноважених організацій у порядку, що встановлено
  положенням про Підрозділ.

5.10. Установа передбачає в договорах про службові ОІВ та виплату винагороди,
посадових інструкціях обов'язки Працівника:

 • сприяти одержанню Установою охоронних документів на ОІВ в Україні та
  іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема, у
  складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразку, сорту
  рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, а також участь у патентно-
  кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензування прав на ОІВ;

 • готувати необхідні матеріали для подання заявки на отримання охоронного
  документу для винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших ОІВ.

5.11. При прийнятті рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням
охоронного документу, Установа своєчасно пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ
створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) права
на отримання охоронного документа на ОІВ.

5.12. При припиненні дій, пов'язаних з підтриманням чинності охоронного
документу, Установа не пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору, пропонує
творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір
про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт.

5.13.У випадку, якщо Установа не передбачає отримання охоронного документу на
винахід в іноземних країнах, а творець(ці) службового ОІВ пропонують здійснити
іноземне патентування за їх кошти або кошти інших організацій, Установа може надати
право отримання вказаних охоронних документів творцям ОІВ. При цьому Установа
підписує з творцями ОІВ угоду, за якою Установа отримує певну частку ліцензійних платежів від використання ОІВ, а також має право експорту в певну країну наукоємної продукції, виготовленої з використанням ОІВ.

Витяг із ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про авторське право і суміжні права

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);

службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем;

Стаття 16. Авторське право на службові твори

 1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.

 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

 3. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу або форми їх вираження.

3. ВИКОРИСТАННЯ.
В НАНУ це регламентовано “Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України” (розділ.6)

6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності

6.1. Використання раніше отриманих результатів

Якщо при виконанні договорів на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачається використання об'єктів права інтелектуальної власності, "ноу-хау", майнові права на які належать Установі, та які були створені раніше (Раніше отримані результати), зазначені результати мають бути зазначені в договорі на проведення НДДКР та у звітній документації за договором.

Використання Раніше отриманих результатів Замовником є можливим на умовах надання Установою ліцензій на їх використання, укладеними відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України.

Ліцензії на використання зазначених ОІВ надаються за ліцензійним договором або умови надання ліцензій складають окремий розділ у договорах на фінансування НДДКР.

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1109 ЦК України включають зазначення виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

6.2. Укладання договорів на використання об'єктів права інтелектуальної власності

6.2.1. Виходячи із Закону України „Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», Установи можуть укладати ліцензійні договори (надавати ліцензії) на використання ОІВ. Установи можуть здійснювати дії, передбачені частиною 3 статті 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, засвідчений охоронним документом, іншій особі (передача охоронного документу) здійснюється, якщо можливість цього передбачена законодавством.

6.2.2. При укладанні договорів на використання ОІВ Установи керуються ст. 1108 -1110
Цивільного кодексу України, статтями 16-18 Закону України "Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій" (далі - Закон).

При цьому слід враховувати, що в ліцензійному договорі зазначається, які права на використання ОІВ надаються ліцензіату, спосіб використання ОІВ, територія та строк, на які надаються права, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання. Права на використання ОІВ та способи використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

При укладанні договорів про трансфер технологій (зокрема, договорів про поставку промислової технології, технічно-промислової кооперації, про надання технічних послуг, інжинірингу, про створення спільних підприємств, про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання, комерційної концесії - франчайзингу) мають бути враховані істотні умови таких договорів, визначені ст. 16 Закону, взято до уваги, включення яких положень до договорів не допускаються (ст. 18 Закону).

6.3. Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності при
виконанні конкурсних науково-технічних та інноваційних проектів

Відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України та контролю їх виконання, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 11.01.06 № 7, договором з організаціями-партнерами має бути визначено, в тому числі таке:

- сторона(и), що набувають права на ОІВ, які створюються в межах виконання
договору;

 • сторона(и), що забезпечують охорону прав на ОІВ, підтримку в силі охоронних
  документів;

 • сторона, що сплачує винагороду творцям ОІВ.

При укладанні договору з організаціями-партнерами береться до уваги, що надання права використання Установою об'єктів права інтелектуальної власності організаціям-партнерам здійснюється Установою на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107-1114 Цивільного кодексу України, договорів на передачу ноу-хау. При цьому зазначені договори мають передбачати виплату Установі роялті, що встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням, що звичайна ставки роялті становить не менше 3-5 відсотків валового доходу від реалізації продукції за ліцензією, або не менше 20 відсотків чистого прибутку, що отримується від реалізації продукції за ліцензією.

6.4. Здійснення заходів з використання об'єктів права інтелектуальної власності

Установи здійснюють заходи з використання об'єктів права інтелектуальної власності, що, за звичай, включає:

 • ідентифікацію технічних рішень, відносно яких доцільно здійснити заходи з
  забезпечення правової охорони та комерціалізації;

 • вибір способу охорони ОІВ (авторським правом, правом промислової власності,
  інститутом комерційної таємниці, ноу-хау або їх поєднанням). Відносно технологій -
  розукомплектування технологій на складові - об'єкти права інтелектуальної власності, в яких втілено окремі елементи технології;

здійснення заходів з забезпечення правової охорони (укладання договорів з творцями ОІВ, подання заявок на отримання охоронних документів тощо);

- проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, зокрема, дослідження інформації про ринок, компанії, що виробляють продукцію - аналоги, техніко-економічних характеристик продукції - аналогів, способів її використання, тенденцій науково-технічного розвитку, ліцензійної практиці, патентної ситуації. Підготовка для кожного виду продукції списку виробів - аналогів, способів виробництва з зазначенням частки ринку, технічних характеристик, цін. Для різних ліцензійних сценаріїв - оцінка кількості потенційних ліцензіатів, можливого обсягу продукції, що має виготовлятися, суми паушальних платежів та роялті;

- визначення патентної чистоти об'єкта, в якому використаний ОІВ та підготовку патентного формуляру у відповідності до ДСТУ 3575-97;

- вибір способу комерціалізації, що включає можливість надання ліцензій; створення венчурного підприємства; придбання компанії; створення спільного підприємства (господарського товариства); укладання договорів про спільну діяльність або утворення асоціацій, концернів або інших об'єднань; надання технічного сприяння, укладання договорів типу інжинірингу, будівництво підприємства "під ключ" тощо;

 • оцінка мінімальної та ринкової вартості надання прав використання ОІВ;

 • здійснення рекламної діяльності, маркетингу ОІВ;

 • пошук, оцінка потенційного ліцензіату, споживача продукції Установи;

 • здійснення аналізу податкової ефективності можливих угод;

 • проведення переговорів, підписання угоди про конфіденційність у випадку обміну конфіденційною інформацією.

 • підготовка договорів з використання ОІВ, зокрема, ліцензійних, про передачу ноу-хау, поставки продукції, науково-технічної та виробничої кооперації, інжинірингу, утворення спільних підприємств (господарських товариств), технічного сприяння, інвестиційні, про будівництво підприємства "під ключ" тощо.

Під час переговорів, за звичай, Установа та Замовник узгоджують такі питання:

- уточнення обсягу майнових прав, право використання на які передбачається передати;

 • визначення умов доступу до вдосконалень ОІВ, що отримується сторонами під час реалізації угоди;

 • визначення ставок роялті та паушального платежу, а також мінімальних сум виплати роялті у випадку недосягнення ліцензіатом запланованих показників виробництва чи неосвоєння предмету ліцензії;

- визначення умов розірвання угоди, зокрема, при недостатньому обсязі використання предмету ліцензії чи її невикористанні;

ІНШІ розділи “Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України” (розділ.6)

1. Визначення

Об'єкти права інтелектуальної власності (далі - ОІВ) - твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), карти, плани, креслення, комп'ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці тощо (ст. 420 ЦК України, ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Установа - наукова установа НАН України.

Службовий об'єкт права інтелектуальної власності - об'єкт права інтелектуальної власності, що створюється працівником у зв'язку з виконанням трудового договору (виконанням службових обов'язків чи доручень Установи) або з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та комерційної таємниці Установи під час перебування працівника з Установою в трудових відносинах, якщо договором між Установою та працівником не передбачено інше.

Службові обов'язкизафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення ОІВ, обов'язки працівника з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, відомчої тематики (відомчого замовлення НАН України), пошукової та договірної тематики відповідно до перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих планів з виконання теми наукових досліджень Установи.

Доручення Установи - надане працівнику в письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до статутної діяльності Установи і виконання якого може привести до створення ОІВ.

Суб'єкти відносин стосовно службових ОІВпрацівник, творчою працею якого створено ОІВ, Установа, орган центральної виконавчої влади, підприємство, що здійснює фінансування наукових та науково-технічних досліджень, які проводяться Установою (далі - Замовник), інші особи відповідно до закону або договору.

Творець (творці) об'єктів права інтелектуальної власності - особа (особи), творчою працею якого (яких) створено об'єкт права інтелектуальної власності (ст.421 ЦК України).

Майнові права інтелектуальної власності - право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, інші майнові права інтелектуальної власності, визначені законом (ст.424 ЦК України).

Особисті немайнові права інтелектуальної власності - суб'єктивні цивільні права -право на визнання людини автором, винахідником тощо, визначені ст. 423 ЦК України, що належать творцеві ОІВ.

Раніше отримані результати - об'єкти права інтелектуальної власності, "ноу-хау", майнові права на які належать Установі, іншій особі та які використовуються при проведенні НДДКР.

Патентно-ліцензійна робота - невід'ємна частина наукових і науково-дослідних робіт, яка здійснюється в Установах і спрямована на створення, освоєння та використання принципово нових об'єктів техніки, матеріалів тощо на підставі останніх досягнень винахідницької думки.

Винахідницька робота - науково-дослідна діяльність зі створення технічних рішень, що відповідають умовам патентоспроможності, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється в установах стосовно створення та стимулювання освоєння принципово нових об'єктів техніки.

Раціоналізаторська робота - діяльність із створення технологічних (технічних) рішень, що є новими та корисними для установ, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється в установах стосовно створення та стимулювання освоєння раціоналізаторських пропозицій та захисту прав раціоналізаторів під час використання їх пропозицій.

Працівник - особа, що працює в Установі за трудовим договором (контрактом).

Договір з працівником - договір з працівником про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання і додатки до цього договору.

Підрозділ - структурний підрозділ Установи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної васності.

7. Стимулювання створення, використання об'єктів права інтелектуальної власності.

7.1 Виплата винагороди творцям службових об'єктів права інтелектуальної власності

7.2 Конкурс НАН України з результатів діяльності установ зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та за звання "Винахідник року НАН України"

8. Проведення патентних досліджень

9. Охорона конфіденційної інформації

10. Фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності

10.1. При підготовці планової калькуляції кошторисної вартості робіт за темами наукових досліджень у кошторисах тем мають бути передбачені витрати на винахідництво, що, зокрема, включає:

- проведення патентних досліджень (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням даних про винаходи, корисні моделі, промислові зразки, прикладних досліджень);

 • оформлення прав на ОІВ, сплату державного мита та зборів при поданні заявок на одержання охоронних документів, їх видачу, підтримання охоронних документів у силі та інші витрати, пов'язані з набуттям прав інтелектуальної власності Установою та наданням ліцензій на використання ОІВ;

 • виплату винагороди творцям службових ОІВ (разової винагороди при отриманні охоронного документу, винагороди при збереженні ОІВ у конфіденційності);

 • витрати, пов'язані з придбанням, добором та вивченням науково-технічної, в тому числі патентної літератури,

10.2. При підготовці річного кошторису видатків Установ (діяльність яких пов'язана з проведенням фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, які проводяться з використанням даних про винаходи та інші ОІВ, проведенням прикладних досліджень) до кошторису видатків включаються видатки, передбачені п. 10.1 цього положення. До річного кошторису видатків, а також кошторисів тем наукових досліджень можуть включатися видатки, зокрема, на:

 • винахідництво та раціоналізацію,

 • проведення досліджень на патентну чистоту;

 • проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;

 • розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів з використання ОІВ;

 • розроблення робочої документації, виготовлення із застосуванням винаходів та інших ОІВ дослідних зразків або макетів, засобів для їх випробування, монтаж та налагодження;

 • проведення дослідних робіт і випробувань;

- узагальнення і аналіз результатів досліджень і розроблення пропозицій про впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або обґрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення робіт;

розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-промислового регламенту, положень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на здійснення авторського нагляду;

 • видання матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;

 • оплату робіт, пов'язаних з проведенням експертизи, консультацій і складанням висновків щодо винаходів та інших ОІВ;

 • організацію та проведення виставок, конкурсів, оглядів та інших заходів зі створення, охорони та використання ОІВ.

10.3. При утворенні Структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Установи як підрозділу, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу, витрати на оплату праці працівників Підрозділу, матеріальні та інші витрати на забезпечення його діяльності передбачаються за рахунок накладних витрат, що плануються по кожної
НДДКР наукової установи за рахунок загального та спеціального фонду Державного бюджету

При утворенні Підрозділу як науково-дослідного (підрозділ з досліджень питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в галузі спеціалізації установи) витрати на оплату праці працівників Підрозділу, матеріальні та інші витрати на забезпечення його діяльності включаються до прямих витрат, пов'язаних з проведенням наукової тематики цього Підрозділу, що відкривається відповідно до „Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України" (постанова Президії НАН України № 24 від 28.01.2005)

 1. При укладанні договорів з міністерствами, іншими органами державної влади про проведення наукових досліджень з урахуванням вимог ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» до планової калькуляції кошторисної вартості робіт мають включатися витрати на проведення патентних досліджень.

 2. При здійсненні договірної наукової тематики за рахунок коштів підприємств, організацій витрати на винахідництво, зокрема проведення патентних досліджень, здійснюються за домовленістю між Установою та Замовником.

 3. 10.6 При підготовці річного кошторису видатків Установи у випадку очікуваних надходжень коштів за використання ОІВ у кошторисах передбачаються відповідні видатки спеціального фонду бюджетних коштів на виплату винагороди творцям ОІВ, а також інші витрати.

11. Бухгалтерський облік нематеріальних активів

12. Звітність з питань охорони об'єктів права інтелектуальної власності, врахування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації цих об'єктів при відкритті наукових тем та прийнятті результатів наукових та науково-технічних досліджень

13. Підвищення кваліфікації працівників

14. Планування проведення патентних, маркетингових досліджень

14.1. Установа здійснює патентні, маркетингові дослідження відповідно до річних планів проведення досліджень, що затверджуються директором Установи.

Ряд робіт, пов’язаних із розробкою, оформленням охоронних документів та використанням ОІВ, покладаються на Підрозділ

(Підрозділ - структурний підрозділ Установи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.)

Основними завданнями Підрозділу є:

- проведення та організація досліджень з метою виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Установи, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп'ютерні програми, бази даних, сорти рослин та інші об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються в Установі;

- проведення та організація маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;

- здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об'єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

ДЕЯКІ ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ.

1. ОІВ та ОПІВ.

Витяг із Цивільного Кодексу України.

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий  зразок

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

2. Неоднозначність тлумачення службового ОІВ.

 1. Неоднозначність тлумачення правил планування розробки ОІВ.

 2. Незахищеність програмного забезпечення

захищається тільки форма, а не зміст (в США – це патенти)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань

  Документ
  Авторське право і суміжні права: Європейський досвід: У 2 кн. / За ред. А. С. Довгерта. - Кн. 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад.
 2. Інтелектуальна власність – фундамент інноваційної моделі розвитку Алла Жарінова, директор Державного підприємства

  Документ
  Нині питання, які стосуються охорони інтелектуальної власності в світі вийшли на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними. Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони все більш стають
 3. Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі

  Автореферат
  Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м.
 4. В. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право

  Документ
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права;
 5. 5 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини

  Документ
  З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному і соціальному розвитку суспі­льства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять:

Другие похожие документы..