Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К 74 Сначала скажите "нет": секреты профессиональных переговорщиков. - М.: ООО "Издательство "Добрая книга", 2003. - 272 с. ...полностью>>
'Литература'
Литература девятнадцатого века активно участвовала в общественной жизни России. Писатели и поэты внимательно следили за любыми изменениями в обществе...полностью>>
'Документ'
Ветхозаветные книги были первоначально написаны на еврейском языке. Позднейшие книги времен Вавилонского плена имеют уже много ассирийских и вавилонс...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное образовательное учреждение Ростиловская средняя общеобразовательная школа Грязовецкого муниципального района Адрес: 162011 Вологодская ...полностью>>

З/п Найменування операції, яку здійснює Банк

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 1

Затверджено протоколом № 05

Тарифного комітету

АТ «ФІНРОСТБАНК» від 09.02.2012

Голова Правління ____________ А.С. Іванічев

ТАРИФИ БАНКУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БАНКУ АТ «ФІНРОСТБАНК».

Розділ ІІІ. «Тарифи на обслуговування фізичних осіб в національній валюті».

Підрозділ 1. «Розрахунково-касове обслуговування».

з/п

Найменування операції, яку здійснює Банк

Вартість послуги

1

Відкриття поточного рахунку:

- фізичній особі

- співробітникам Банку

10,00 грн.

Безкоштовно

2

Відкриття послідуючих поточних рахунків

10,00 грн.

3

Закриття поточного рахунку:

- фізичній особі

- на якому протягом більше 36 місяців не було руху коштів

Безкоштовно

Безкоштовно

4

Видача готівкових коштів з поточного рахунку фіз. осіб, раніше зарахованих безготівковим шляхом, як кредит, наданий АТ «ФІНРОСТБАНК» (в тому числі структурним підрозділам Банку)

Безкоштовно

5

Зняття готівки з поточних рахунків в структурних підрозділах АТ «ФІНРОСТБАНК»:

 • співробітниками Банку своєї заробітної плати

 • вкладниками Банку вкладу та процентів по вкладам (зарахованих готівковим шляхом), розміщених в АТ «ФІНРОСТБАНК»

Безкоштовно

Безкоштовно

6

Зарахування та списання грошових коштів з вкладних рахунків між Головним Банком та його структурними підрозділами співробітниками Банку

Безкоштовно

7

Безготівкове перерахування грошових коштів з поточного рахунку на депозитний рахунок, відкритий в АТ «ФІНРОСТБАНК» та його структурних підрозділах

Безкоштовно

8

Зняття готівки з депозитного рахунку, зарахованих безготівковим шляхом на депозитний рахунок

0,8% від суми вкладу

9

Зняття готівки з депозитного рахунку, зарахованих готівковим шляхом на депозитний рахунок

Безкоштовно

10

Перерахування грошових коштів в інші банки з депозитного рахунку, зарахованих безготівковим шляхом з поточного рахунку

0,5% від суми вкладу

11

Надання виписок по рахунку

Безкоштовно

11.1

Надання дублікатів виписок по рахунку

30,00 грн.

12

Надання довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково – касового обслуговування клієнтів / закриття / та наявність рахунку; оборотів по рахунку; про підтвердження сплати статутного фонду; підтвердження залишків на рахунку; відсутність чи наявність кредитів; про стан розрахунків; про оплату платежів на користь інших установ

30,00 грн. за поточний рік

50,00 грн. за попередні роки

13

Розрахункове обслуговування4:

13.1

За кожен кредитовий документ по поточному рахунку

Безкоштовно

13.2

За кожен дебетовий документ по поточному рахунку:

 • за обробку кожного дебетового документу протягом операційного часу

 • за обробку кожного дебетового документу в післяопераційний час

2,00 грн.

5,00 грн.

13.3

Погашення кредитної заборгованості з поточних рахунків для співробітників Банку

Безкоштовно

14

Оформлення платіжного доручення (за кожний документ)1

5,00 грн.

15

Відправка електронною поштою повідомлень, пов’язаних з уточненням платежу після того, як операція вже проведена (згідно листа клієнта)

50,00 грн.

16

Касове обслуговування:

16.1

Виплата готівкових грошових коштів з поточних рахунків:

 • для фіз. осіб:

у сумі до 1 000 000,00 (включно)

у сумі від 1 000 000,01 грн. (за місяць)

 • перерахунок грошових коштів по замовленню клієнта

 • для моряків

0,8% від суми

за домовленістю з клієнтом4

0,1% від суми

0,4% від суми

16.2

Приймання готівкових грошових коштів

Безкоштовно

16.3

Комісійна винагорода за перерахування коштів з одного поточного рахунку на інший, зняття готівки, оформлення платіжного доручення, за кожен дебетовий документ в межах системи Банку:

- для співробітників Банку

Безкоштовно

17

Безготівкове перерахування з поточного рахунку на рахунки в інші банки

0,5% від суми

18

Приймання переказів на користь резидентів без відкриття рахунку в системі АТ «ФІНРОСТБАНК»:

до 1 000,00 грн.

понад 1 000,00 грн.

1,0% від суми min 3,00гр.

0,5% від суми min 8,00гр.

19

Видача готівки за переказом, який надійшов з інших банків без відкриття рахунку:

до 10 000,00 грн.

понад 10 000,00 грн.

0,8% від суми

0,6% від суми

20

Приймання платежів на користь установ, з якими укладено договори

ГЕРЦ (від кожного платежу), у т.ч. Укртелеком

Згідно умов договору

3,00 грн.

20.1

Приймання платежів на користь установ, з якими укладено договори

- Одесобленерго (один платіж за один період):

до 40 грн.

від 40 грн.

- для співробітників Банку

Згідно умов договору

1,00 грн.

2,5% від суми

1,00 грн.

20.2

Приймання платежів на користь інших установ, з якими укладено договори:

- по послугах, що надаються підрозділами УДАІ ГУ МВС України в Одеській області, та іншим підприємствами, що надають послуги, пов’язані із проведенням технічного огляду, реєстрацію транспортних засобів фіз. та юр.осіб, платежів за адміністративні правопорушення, а також по іншим послугах, що надаються підрозділами ГУ МВС України в Одеській області та іншими підприємствами

4% від суми (мінімум 10,00 грн.)

21

Приймання платежів на користь інших установ:

для фіз. осіб до 1000 грн.

від 1000,01 – 25 000,00 грн.

від 25 000,01 – 100 000,00 грн.

від 100 000,01 – 300 000,00 грн.

понад 300 000,00 грн.

5,00 грн.

1,0% від суми

250 грн.

500 грн.

700 грн.

21.1

Для співробітників Банку

1,00 грн.

22

 • Продаж бланків простих векселів (за 1 бланк)

 • Продаж бланків простих векселів з копіями

20,00 грн. (у т.ч. ПДВ)

20,00 грн. (за 1 бланк) + 8,00 грн. (за кожні 100 копій) (у т.ч. ПДВ)

23

Відправка кореспонденції спецзв’язком

Тариф спецзв’язку + 18 грн. (у т.ч. ПДВ)

24

Плата за залишок коштів на поточному рахунку3:

- при середньоденному залишку до 10 000,00 грн.

- при середньоденному залишку понад 10 000,00 грн.

Не нараховуються

1,0% річних від суми

25

Підключення до системи «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг»(з можливістю проведення платежів)

180,00 грн.

26

Обслуговування системи «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг» (щомісяця за наявністю дебетових платежів, що були здійснені за допомогою системи «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг»)2

40,00 грн.

27

Розрахункове обслуговування в системі «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг», за кожен дебетовий документ:

2,00 грн.

28

Платежі в системі «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг» в післяопераційний час

0,1% від суми

29

Виїзд до клієнта для вирішення проблем, які виникли в процесі роботи системи, та переустановка системи «Клієнт – Банк» або «Інтернет-Банкінг»:

29.1

з ініціативи клієнта:

180,00 грн. (у т.ч. ПДВ)

29.2

з ініціативи Банка:

Безкоштовно

29.3

Абонентська плата за пакетне розрахунково – касове обслуговування клієнта

Згідно вартості пакету запропонованих послуг по додатковій угоді з Банком

30

Підключення до системи «Інтернет-Банкінг» (тільки з можливістю перегляду залишків та виписок за рахунками клієнту щодо руху коштів)

Безкоштовно

1 - За винятком сплачених Банком на рахунок Клієнта нарахованих відсотків за залишок коштів на поточному рахунку.

2 - Клієнт повинен сплатити вказану комісійну винагороду до 05-го числа кожного місяця за попередній місяць.

3 - Нарахування відсотків на залишки за поточними рахунками в національній валюті здійснюється виходячи з середньоденного залишку коштів на рахунку за календарний місяць.

4 - Повідомляти об умовах домовленості Тарифний Комітет АТ «ФІНРОСТБАНК».

Підрозділ 2. «Тарифи фізичних осіб за операціями з надання та обслуговування кредитів».

1

Відкриття позичкового рахунку*:

- фізичній особі

- фізичній особі морякам

50,00 грн.

Безкоштовно

2

Обслуговування кредитної заборгованості (одноразово):

 • строком від 3 до 12 місяців

 • строком від 13 до 36 місяців

1,5% від суми кредиту

2,5% від суми кредиту

* - Якщо інше не обумовлено умовами програм кредитування діючими на дату видачі кредиту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. З/п Найменування операції яку здійснює Банк (2)

  Документ
  Надання довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково - касового обслуговування клієнтів/закриття/та наявність рахунку; оборотів по рахунку; про підтвердження сплати статутного фонду; підтвердження залишків на рахунку; відсутність
 2. З/п Найменування операції яку здійснює Банк (1)

  Документ
  3 - Згідно ст.18 Уніфікованих Правил та звичаїв для документарних акредитивів, у разі не сплати комісій бенефіціаром, усі комісії стягуються з заявника акредитива.
 3. З/п Найменування операції яку здійснює Банк (3)

  Документ
  ТАРИФИ БАНКУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БАНКУ АТ «ФІНРОСТБАНК», ВІДДІЛЕННЯ №1 АТ «ФІНРОСТБАНК», ВІДДІЛЕННЯ №2 АТ «ФІНРОСТБАНК» та ВІДДІЛЕННЯ №3 АТ «ФІНРОСТБАНК».
 4. Комерційний Банк «Глобус» (3)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк) створений 22 січня 2007 року на підставі рішення Зборів Засновників. Засновником Банку є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ».
 5. Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р

  Документ
  Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р.

Другие похожие документы..