Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Де-Кастри 300 3-00 0-00 15-00 13-50 00 500 400 00 100 - Экспедирование по Ванино и Сов....полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в работе молодежной научной конференции с международным участием «Природные системы и экономика приграничных территори...полностью>>
'Документ'
Социально-экономические проблемы народонаселения, занятости и перехода к устойчивому развитию России / Материалы Международной научно-практической кон...полностью>>
'Руководство'
АС – совещательный орган, который планирует организацию и контроль учебно-воспитательного процесса, подводит итоги контроля, анализирует работу школы...полностью>>

Наказ                                                               (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАКАЗ                                                              

Від «___»___________200___р. №_____

 

ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧИХ

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ, ЗАЛУЧЕНИХ

ДО РІЗНОМАНІТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ІНТЕРЕСАМИ

 

Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією було проведено перевірку орга­нізації розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами.

Поряд з навчальним процесом у школі при­діляється увага розвитку творчих та інтелекту­альних здібностей учнів, залучення їх до різно­манітної діяльності за інтересами. Так, у школі працюють гуртки художнього направлення: вокальна студія (керівник Васильєва М.В.), ізо­студія «Ірис» (керівник________), студія худож­ньо-прикладного мистецтва «Мрія» (керів­ник_______); спортивні секції: бадмінтону (ке­рівник __________), джиу-джитсу (керівник __________), баскетболу, волейболу, футболу (керівник___________); інтелектуальні клуби: «Ерудит» (керівник_____), «Кенгуру» ( керів­ник_________), «За здоровий спосіб життя» (ке­рівник _________), правовий клуб «Сократ» (ке­рівник _____________). Крім того, учні школи відвідують позашкільні заклади: дитячий буди­нок творчості, флотилію юних моряків, дитячі спортивні школи, гуртки юннатів, музичні шко­ли, займаються в модельних агенціях, комп'ю­терних клубах та ін. У 200 / навчальному році з___учнів —____учнів залучені до робо­ти в гуртках, секціях, клубах у школі та позаш­кільних закладах. Школярі беруть участь у вис­тавках на кращий малюнок, де посідають при­зові місця, в конкурсах на різні теми (на кра­щого читця, міс та містер Одеса) та в інших спортивних естафетах, змаганнях. Так, учні школи є чемпіонами з баскетболу та волейболу, молодша група посіла почесне 3 місце у фут­больному чемпіонаті району. У фестивалі «Та­ланти твої, Україно!» учні посіли призові місця (керівник гуртка_____________) .

Водночас є і недоліки. Вчитель музики _________проводить заняття з позакласної ро­боти не на високому рівні. Учні не показують значних результатів. Не всі класні керівники роз­вивають таланти учнів. А деякі й не знають про здібності своїх вихованців та в яких гуртках вони займаються.

 

На підставі вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати, що робота педагогічного колек­тиву школи з розвитку творчих та інтелектуаль­них здібностей учнів, залучення дітей до різно­манітної діяльності за інтересами проходить на достатньому рівні.

 

2. Заступнику директора школи з виховної роботи__________:

2.1. Скласти до «___» вересня 200____року програму з розвитку творчих здібностей учнів.

2.2. Створити банк даних про здібних дітей та про те, де вони займаються у позакласних та по­зашкільних гуртках, секціях, студіях та школах.

2.3. Використовувати можливості таких учнів для участі в різних шкільних заходах.

2.4. Продовжити роботу Клубу вихідного дня для залучення учнів до різноманітної діяльності за інтересами.

2.5. Проводити різні конкурси з метою ви­вчення творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

 

3. Педагогу-організатору школи__________:

3.1. Скласти списки учнів, які мають інтерес до різноманітної позакласної та позашкільної ви­ховної діяльності.

3.2. Проводити дні самовираження учнів, Клуб вихідного дня.

 

4. Класним керівникам:

4.1. Використовувати роботу Клубу вихідно­го дня для проведення класних заходів.

4.2. Під час класних виховних заходів вияв­ляти здібності дітей і вживати необхідних за­ходів для їх подальшого зростання.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу по­класти на заступника директора школи з вихов­ної роботи___________.

 

Директор школи

3 наказом ознайомлені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець, телефон

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наказ-1

  Закон
  постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2 р. № 1717, Державної національної програми «Освіта. Україна XXI ст.» згідно з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів» та Статутом школи
 2. Наказ №

  Документ
  Керуючись Законом України ”Про оплату праці” і Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками, з метою підвищення матеріальної зацікавленості залізничників у вирішенні проблем,
 3. Наказ                                                               (2)

  Документ
  З « » до « » травня, відповідно до річного плану, адміністрацією школи були про­ведені контрольні роботи з української мови (диктант), математики учнів 2-х класів на кінець
 4. Наказ                                                               (3)

  Документ
  Згідно з річним планом роботи школи, в бе­резні адміністрацією була проведена перевірка викладання образотворчого мистецтва та музи­ки. Учитель__категорії , яка атес­тувалася у 200 році, курси підвищення ква­ліфікації при обласному
 5. Наказ                                                               (4)

  Документ
  Перевіркою встановлено, що згідно з існую­чими вимогами, в учнів 9-х класів є по два ро­бочих зошити з алгебри та один — з геометрії. Крім того, у кожного учня є зошит для робіт з тематичної атестації, який зберігається у кабі­неті математики.

Другие похожие документы..