Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Председатель: к.э.н., профессор Кудрявцев А.В. Сопредседатель: к.э.н., доцент Клочкова Е.Н. Сопредседатель: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. Секретарь: а...полностью>>
'Документ'
виробів зі шкіри та інших матеріалів –13 ,7 0, 5,9 39,4 0 , Чистий прибуток (збиток) за видами промислової діяльності за 008 рік (млн....полностью>>
'Документ'
Паж Фальстафа. Бардольф. Пистоль. Пойнс. Пето. Шеллоу | } мировые судьи. Сайленс | Деви, слуга Шеллоу. Грибок | Облако | Лишай } рекруты. Немочь | Те...полностью>>
'Реферат'
Социальное страхование является "формой социальной защиты экономически активного населения от различных рисков, связанных с потерей трудоспособн...полностью>>

Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3 Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

16-25 травня 2011 р.

Програма

Житомир – 2011

Зміст

 1. План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3

 2. Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

 3. Програма секційних засідань щорічної звітної наукової конференції викладачів (за 2010 рік) 9

 4. Програма секційних засідань щорічної звітної наукової конференції студентів (за 2010 рік) 40

План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році

Дата і час проведення заходу

Назва заходу

Установа-організатор заходу

Доповідачі (відповідальні)

Місце проведення

11-12 травня

Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді"

ЖДУ ім. І. Франка, ННІ педагогіки

О.Є. Антонова

Конференц-зал ЖДУ

13 травня

Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу"

ЖДУ ім. І. Франка, ННІ іноземної філології

А.В. Сингаївська

ННІ іноземної філології

16 травня

12.00

Щорічна звітна конференція Студентського наукового товариства Житомирського державного університету імені Івана Франка

ЖДУ ім. І. Франка

Н.А. Сейко, проректор з наукової роботи,

голови СНТ факультетів та навчально-наукових інститутів

Конференц-зал ЖДУ

16 травня

15.00

Науково-практичний семінар "Філологія та педагогіка в історичному вимірі"

ЖДУ ім. І. Франка, ННІ іноземної філології, кафедра міжкультурної комунікації

В.В. Жуковська

17 ауд., ННІ іноземної філології

16-20 травня

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна музика в сучасному світі"

ЖДУ ім. І. Франка

О.В. Плотницька

Актова зала ЖДУ

17 травня

Круглий стіл "Україна і Польща: історія стосунків і порозуміння"

ЖДУ ім. І. Франка

Н.К. Місяць

кафедра слов'янських та германських мов

18 травня

Регіональна науково-практична конференція "Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ"

ЖДУ ім. І. Франка, ННІ педагогіки

В.Є. Литньов

107 ауд. ННІ педагогіки

19-20 травня

Третя міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності"

ЖДУ ім. І. Франка, історичний факультет, кафедра філософії

кафедра філософії

Конференц-зал ЖДУ

20 травня

Науково-практична студентська конференція "Європейська інтеграція України: здобутки і перспективи"

ЖДУ ім. І. Франка, історичний факультет, кафедра історії України

М.В. Кордон

103 ауд., історичний факультет

20-21 травня

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії"

ЖДУ ім. І. Франка, кафедра психології і педагогіки

Т.І. Шанскова

Конференц-зал ЖДУ

23 травня

13.30

Урочисте засідання Щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів

(за 2010 рік)

ЖДУ ім. І. Франка

Н.А. Сейко, проректор з наукової роботи

Актова зала ЖДУ,

м. Житомир

вул. Велика Бердичівська, 40

23 травня

14.30

Засідання наукових відділень конференції

ЖДУ ім. І. Франка

Н.А. Сейко, проректор з наукової роботи

Конференц-зал ЖДУ, 239 ауд. історичного факультету, 309 ауд. природничого факультету, 304 ауд. ННІ філології та журналістики

24 - 25 травня

Секційні засідання Щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів

(за 2010 рік)

ЖДУ ім. І. Франка

завідувачі кафедр

Кафедри університету

Програма

щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік)

23 травня 2011 року

13.30-14.30

Урочисте засідання

(актова зала університету)

1. Привітання учасників щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів.

Ректор університету, доктор філософських наук, професор

Петро Юрійович Саух

2. Про результати науково-дослідної діяльності в університеті у 2010 році.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор

Наталія Андріївна Сейко

3. Нагородження науковців університету.

14.30 – 15.30 – робота в наукових відділеннях конференції

І. Історико-філософське відділення

(239 ауд. історичного факультету)

Головуючий: доктор філософських, професор

Андрій Андрійович Герасимчук

Кафедри:

 1. Філософії

 2. Історії України

 3. Всесвітньої історії та правознавства

 4. Естетики, етики та образотворчого мистецтва

Тематика доповідей:

1. Бульбівський рух в структурі українського національного руху опору.

(кандидат історичних наук, старший викладач кафедри редагування та основ журналістики Стельникович Сергій Володимирович);

2. Гуманістична світоглядна парадигма як альтернатива духовній деструкції суспільства.

(доктор філософських наук, професор кафедри філософії Козловець Микола Адамович);

3. Мовне питання у діяльності судів Волинської губернії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.

(кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Шевчук Андрій Володимирович);

4. Мультиверсумність як принцип існування постметрополіса.

(кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Слюсар Вадим Миколайович);

5. Окопна війна на Східному фронті 1914 –1917 рр.

(студент третього курсу історичного факультету Мосієнко Олександр).

ІІ. Психолого-педагогічне відділення

(конференц-зал центрального корпусу)

Головуючий: доктор педагогічних наук, професор

Олена Євгеніївна Антонова

Кафедри:

 1. Соціальної педагогіки і педагогічної майстерності

 2. Загальної, вікової і педагогічної психології

 3. Соціальної і практичної психології

 4. Економіки та менеджменту

 5. Фізичного виховання

 6. Теорії і методики фізичного виховання

 7. Педагогіки

 8. Дошкільного виховання і педагогічних інновацій

 9. Естетики, етики та образотворчого мистецтва

 10. Музики і хореографії з методиками викладання

 11. Психології і педагогіки

Тематика доповідей:

1. Нетрадиційні методи підготовки спортсменів.

(доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Ахметов Рустам Фагимович);

2. Логіко-структурний аналіз як інструмент професійної підготовки фахівців.

(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Павлик Надія Павлівна);

3. Дві лінії і дві регуляційні схеми розвитку особистості.

(кандидат психологічних наук, професор, декан соціально-психологічного факультету Музика Олександр Леонідович);

4. Компетентнісний підхід до педагогічної підготовки магістрів.

(кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Вітвицька Світлана Сергіївна);

5. Ціннісні суперечності як чинник виникнення кризи першого року подружнього життя.

(магістрантка соціально-психологічного факультету Пащенко Юлія).

ІІІ. Природничо-математичне відділення

(309 ауд. природничого факультету)

Головуючий: доктор біологічних наук, доцент

Галина Євгеніївна Киричук

Кафедри:

 1. Математики

 2. Прикладної математики та інформатики

 3. Математичного аналізу

 4. Фізики

 5. Теоретичної фізики

 6. Охорони праці та цивільної безпеки

 7. Ботаніки

 8. Зоології

 9. Екології та природокористування

 10. Хімії

 11. Методико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

Тематика доповідей:

1. Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни України.

(доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології Стадниченко Агнеса Полікарпівна);

2. Структурно-функціональна організація фітопланктону антропогенно створених водних об’єктів м. Житомира.

(кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Шелюк Юлія Святославівна);

3. Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України.

(доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Ляшенко Борис Миколайович);

4. Ефект падіння ефективності в GaN світлодіодах з неоднорідним розтіканням струму.

(кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фізики Зіновчук Андрій Васильович);

5. Діяльність студентського наукового товариства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

(студентка третього курсу природничого факультету Винокурова Марина).

VІ. Літературно-лінгвістичне відділення

(304 ауд. ННІ філології та журналістики)

Головуючий: доктор філологічних наук, професор

Віктор Михайлович Мойсієнко

Кафедри:

 1. Української мови

 2. Українського літературознавства та компаративістики

 3. Редагування та основ журналістики

 4. Дидактичної лінгвістики та літературознавства

 5. Слов'янських та германських мов

 6. Теорії та історії світової літератури

 7. Іноземних мов

 8. Міжкультурної комунікації

 9. Англійської мови

 10. Англійської філології та перекладу

 11. Німецької мови

 12. Методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики

 13. Філології та лінгводидактики

Тематика доповідей:

1. Зародження української літератури.

(доктор філологічних наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Білоус Петро Васильович);

2. Проблеми вивчення польськомовної літератури в Україні.

(доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Єршов Володимир Олегович);

3. Лексичні засоби на позначення "зброї" в англійській мові (історичний аспект).

(кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації Андрушенко Олена Юріївна);

4. Міжнародна організація TESOL в Україні.

(кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Семенюк Ірина Сергіївна);

5. Прагматичні та семантичні особливості евфемічної лексики в сучасній англійській мові.

(магістрантка ННІ іноземної філології Богінська Анастасія).

Секційні засідання 24-25 травня 2011 року на кафедрах університету

Тематика виступів викладачів на секційних засіданнях

п/п

Прізвище, ім'я та

по батькові

Науковий ступінь, учене звання, посада

Тема доповіді

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра математики, 24.05.2011 р., 13.15 год., ауд. 219

Семенець Сергій Петрович

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Теоретико-методичні засади розвивальної математичної освіти

Чемерис Ольга Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Якісна підготовка учителів математики з геометрії

Прус Алла Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Використання системи методичних задач на заняттях з методики навчання математики

Фонарюк Олена Василівна

асистент

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності

Ленчук Іван Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Царина внутрішнього проекціювання у стереометрії

Королюк Олена Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Диференційовний підхід до організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення математики в школі

Мукосій Ольга Петрівна

Старший викладач

Формування професійних умінь майбутніх учителів математики засобом використання нових технологій

Поліщук Зоя Петрівна

Старший викладач

Роль базових задач у навчанні елементарної математики

Кафедра прикладної математики та інформатики, 25.05.2011 р., 14.00, ауд. 319

Ляшенко Борис Миколайович

Доктор фізико – математичних наук, професор, завідувач кафедри

Програмне забезпечення психолого – педагогічного експерименту

Міхеєв Віктор

Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Особливості вивчення мов програмування в загальноосвітній школі

Усата Олена

Юріївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Використання особистісно орієнтованих технологій навчання при вивчення ППП MS Office

Сікора Ярослава Богданівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Впровадження компетентнісного підходу як основи підготовки конкурентноздатних фахівців з інформатики

Карплюк Світлана Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Роль інноваційних педагогічних технологій у становленні конкурентноспроможних спеціалістів

Зарицька Оксана Леонідівна

Старший викладач

Науково – обґрунтовані засади добору змісту курсу “Бази даних та інформаційні системи” в умовах дистанційного навчання

Кривонос Олександр Миколайович

Старший викладач

Теоретичні засади організації дистанційного курсу “Програмування”

Жуковський Сергій Станіславович

Асистент

Використання Інтернет – порталу «E-olimp» в навчальному процесі

Сверчевська Олена Сергіївна

Асистент

Інтернет – репозиторії програмного забезпечення на лабораторних роботах з операційних систем та системного програмування

Словінський Олександр Вікторович

Асистент

Валідація форми, використовуючи засоби HNML5, на прикладі Firefox 4

Шимон Олександр Миколайович

Асистент

Підходи до класифікації користувацьких сервісів Інтернет

Постова Світлана Анатоліївна

Асистент

Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці майбутніх учителів математики та інформатики до моделювання педагогічних ситуацій

Вакалюк Тетяна Анатоліївна

Асистент

Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників

Новицький Олександр Вадимович

Асистент

Мережа зв’язаних даних як модель семантичного Інтернету

Федорчук Анна Леонідівна

Асистент

Особливості викладання інформатики в класах фізико – математичного профілю

Тимчук Таїса

Вікторівна

Асистент

Педагогічні умови гуманізації взаємин студентської молоді ВНЗ

Шпаківська Ольга Володимирівна

Асистент

Формування колективну студентів ВНЗ засобами самоврядування

Кафедра математичного аналізу, 25.05.2011, 13.30, ауд 332

Герус Олег Федорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Кватерніонно-диференційовні функції просторової змінної

Сарана Олександр Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри

Математичні олімпіадні змагання школярів України

Дідківська Тетяна Вікторівна

Кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри

Самостійна робота студентів при вивченні теорії чисел

Таргонський Андрій Леонідович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Проблема 5-го діаметра інваріантного функціоналу та можливі шляхи її розв’язання

Сверчевська Ірина Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Вдосконалення практичних навичок студентів 4 курсу при підготовці до державного екзамену

Коломійцев Олег Петрович

Асистент

Аналіз перших доведень з підручника О. В. Погорелова «Геометрія 7-9»

Подвисоцький Роман Володимирович.

Асистент

Деякі екстремальні задачі на частинно неперетинних областях

Шпаківський Віталій Станіславович

Асистент

Про граничні значення інтеграла типу Коші в гармонічній алгебрі з двовимірним радикалом

Ткачук Максим Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Узагальнено опуклі множини

Шпаківський Віталій Станіславович

Асистент

Межові властивості інтеграла типу Коші в гармонічній алгебрі А3

Подвисоцький Роман Володимирович

Асистент

Екстремальні задачі на частинно неперетинних областях. Частинні випадки

Кафедра фізики, 24.05.2011 р., 13.30, ауд. 210

Зіновчук Андрій

Васильович

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Вплив ефекту концентрування струму на фактор ідеальності вольт-амперних характеристик InGaN діодних структур

Федьович Микола Васильович

Старший викладач

Демонстраційний експеримент при вивченні взаємодії паралельних струмів (закон Ампера)

Ткаченко Олександр

Кирилович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Нетеплове падіння ефективності в InGaN/GaN світлодіодах з неоднорідним розтіканням струму

Зіновчук Андрій

Васильович

Кандидат фізико-математичних наук, тарший викладач

Прокопенко Микола Миколайович

Асистент

Модульні технології у шкільних лабораторних роботах з електродинаміки

Рудніцький Віктор Леонідович

Старший викладач

Аналіз можливостей застосування системи дистанційного навчання moodle при вивченні загальної фізики

Глущенко Анатолій Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук

Preparation of ferroelectric nanoparticles and their use in organic-inorganic liquid crystal hybrid photorefractives

Кафедра теоретичної фізики, 25.05.2011, 13:30 год, ауд. 101

Грищук Віктор Валентинович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Сучасний стан фізики елементарних частинок

Грищук Андрій Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Теорія перенормування спектра електрона в багатошаровому каскадному нанолазері

Левківський Анатолій Миколайович

старший викладач

Організація рейтингового оцінювання при вивченні фізики в старшій школі

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра української мови, 25.05.2011 р., 13.00 огд, ауд. 403

Мойсієнко

Віктор

Михайлович

Доктор філологічних наук, професор, директор ННІ філології та журналістики

Розвиток українського ікавізму

Гримашевич

Галина

Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Динаміка побутової лексики середньополіського діалекту

Недашківська Тетяна Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Асоціативне поле чи асоціативне селище:

проблеми будови

Конторчук

Ганна

Кирилівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Звертання як один із засобів емотивної експресії у

поезії В. Стуса

Доброльожа

Галина

Миронівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Семантика та структура фразеологізмів із займенниковим компонентом

Янчук

Наталія Володимирівна

Асистент

Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука

Прус

Валентина Василівна

Асистент

Лексика збиральництва ягід

Кратасюк

Людмила Миколаївна

Старший викладач

Релаксаційні методи інтерактивного навчання як засіб мотивації текстотворчої діяльності

Шарапа

Марина

Василівна

Асистент

Номінація середньополіських весняно-літніх календарних обрядів з погляду функціонування

Яценко

Сергій

Адамович

Кандидат філологічних наук, доцент

Роль фразеологічних одиниць у творчості Тараса Шевченка

Титаренко Валентина

Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Тюркізми в північноукраїнських пам’ятках XVI-XVII cт.

Вольська

Юлія

Вікторівна

Асистент

Модальна й фазова модифікація односкладних речень

Ящук Леся Валеріївна

Кандидат філологічних наук, ст.викладач

Зміни початкових голосних в чоловічих християнських іменах українського іменника

Кафедра українського літературознавства та компаративістики – 24.05.2011 р., 18.00 год., ауд. 301

Юрчук Олена Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Постколоніальний дискурс в українській літературі

Чайковська Ванда Тадеушівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Від слова – до образу (явище мистецького синтезу в українській літературі)

Франчук Марина Валеріївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Повісті Л. Федорчука в контексті розвитку української мемуаристики

Білобровець Володимир Володимирович

Старший викладач

Ігрові аспекти аналізу драматичних творів

Монастирецький Леонід Семенович

Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри

Сучасне прочитання творчості П.Тичини

Башманівський Валерій Іванович

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Риси «кларнетизму» в поетичній творчості П.Тичини

Василюк Валентина Іванівна

Асистент

Волинь у творчості О.Лятуринської та О. Стефановича: авторська модель образу Батьківщини.

Чернюк Сніжана Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Гра у творчості Ю. Андруховича

Левченко Галина Дмитрівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Концепт «серця» у ліриці Лесі Українки

Горбань Анфіса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Мотив погляду в новелі Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

Масловська Марія Володимирівна

Старший викладач

Українська літературна казка у контексті європейської

Кафедра редагування та основ журналістики, 24.05.2011р.,

12.00 год., ауд. 212

Близнюк Андрій Сергійович

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Пересопницька Євангелія як взірець книжкової культури ренесансної доби

Стельникович Сергій Володимирович

Кандидат історичних наук, старший викладач

Історичні умови створення Пересопницького Євангелія

Миколаєнко Надія Микоалаївна

Асистент

Особливості художнього оформлення Пересопницького Євангелія

Зайко Леся Яківна

Асистент

Історія видання Конституції України, на якій присягають президенти України. Історія видання декларацію про незалежність України

Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства, 24.05.2011 р., 12.00, ауд.119

Шевцова Любов Стагніславівна

Кандидат педагогічних наук

доцент, доцент кафедри

Розвиток мовлення та мислення учнів на заняттях з української мови

Білоус Ніна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Естетичне виховання – невід’ємний елемент літературної освіти.

Башманівська Любов Андірївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Кафедра слов'янських та германських мов, 19.05.2011 р., 15.00 год., ауд. 506

Місяць Наталія

Купріянівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Філософська спадщина Яна Павла ІІ: про порозуміння між католиками і юдеями

Приймак

Алла Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Організація текстів різних стилів та жанрів

Вигівський

Валерій Лук’янович

Кандидат філологічних наук,

ст. викладач

Ідеографічна параметризація військових омофраз (на матеріалі англійської мови)

Башманівський

Олексій Леонідович

Кандидат філологічних наук,

ст. викладач

Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника White в англійській мові

Павленко

Наталія Олександрівна

Викладач

Особливості англомовного дискурсу

Прищепа Олександр Васильович

Викладач

Ефект очуження в творах сучасних драматургів

Моркотун

Сергій Борисович

Викладач

Формування презентаційних умінь у процесі професійної підготовки.

Велика

Аліна Михайлівна

Викладач

Мотивація навчання студентів гуманітарних спеціальностей.

Кафедра теорії та історії світової літератур, 24.05.201 р., 12.00 год., ауд. 503

Астрахан Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент, завідувач кафедри

Проблема інтерпретації літературного твору в сучасному літературознавстві

Бондаренко Галина Федорівна

Кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна

Соболевська Галина Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

„Російська тема” в романі М. Дж. Кутзее „Осінь у Петербурзі”

Єршов Володимир Олегович

Доктор філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

Польськомовна українська література Правобережної України. Проблеми та стан вивчення

Ржевська Зоя Михайлівна

Старший викладач

Образы божеств славянской мифологии в анакреонтической лирике Г. Р. Державина

Євченко Наталія Володимирівна

Старший викладач

Інтертекстуальність як засіб організації текста в романі П. Зюскінда „Запахи”

Тименко Тамара Григорівна

Асистент

Онтопсихологічний елемент в процесі виникнення нових жанрових форм

Закалюжний Леонід Володимирович

Асистент

Історична драма-хроніка

Ячменьова Марія Миколаївна

Асистент

„Магічна точність” в творах Набокова та Андруховича (композиційні кліше)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра історії України, 24.05.2011 р., 10.00, ауд. 240

Кордон Микола Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

Українсько-російські відносини в контексті європейської інтеграції

Натикач Петро Іванович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Повсякденне життя житомирян у 20-30-ті роки ХХ ст.

Лутай Майя Євгенівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Історія університету в особах

Рудницька Наталія Василівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Архіви Житомирщини про окупаційний режим в роки Другої світової війни

Венгерська Вікторія Олексіївна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Україно-білоруська фронтирна зона та особливості ідентифікаційних процесів в ній

Жуковський Олександр Іванович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Особливості динаміки чисельності польської етнічної меншини Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр.

Козинець Ірина Юріївна

Кандидат історичних наук, старший викладач

Суспільно-політичне життя Волині в добу української національно-визвольної революції

Рафальська Тетяна Леонідівна

Кандидат історичних наук,, старший викладач

Особливості виконання наказу НКВССРСР № 00447 на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.)

Дребот Володимир Іванович

Асистент

Динаміка чисельності німецького населення Правобережної України (XVIII - початок ХХ ст.)

Сичевський Антон Олександрович

Асистент

Будьоновські погроми євреїв на Житомирщині під час Громадянської війни

Кафедра всесвітньої історії та правознавства - 23.05.2011, 12.00 год., ауд.

Стародубець Галина Миколаївна

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Особливості формування парт номенклатури в західних областях України в повоєнний період

Міщук Сергій Миколайович

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри

Соціально-економічний розвиток освіти: основні підсумки буржуазних перетворень наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Ярмошик Іван Іванович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Релігійні стосунки на Волині у дзеркалі польської історіографії ХІХ ст.

Кузьмін Олександр Сергійович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Пам’яткознавча історіографія Житомирщини.

Буравський Олександр Антонович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні в другій пол. ХІХ ст.

Власюк Ігор Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Аграрний розвиток Волинської округи в роки нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

Новик Микола Кузьмович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Конституційний процес: здобутки і проблеми

Міщук Галина Анатоліївна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Інтеграційні стремління південних слов’ян на початку ХХ ст.

Падалко Анатолій Ілліч

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Причини та наслідки північноафриканських революцій 2011 р.

Шевчук Андрій Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету

Мовне питання у діяльності судів Волинської губернії наприкінці ХУІІІ – на початку ХІХ ст.

Гуцало Людмила Вікторівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Історіографія походження патриціїв і плебеїв.

Зосімович Олена Юріївна

Старший викладач

Польська адвокатура ХУІ – ХУІІІ ст.

Опанащук Петро Володимирович

Кандидат історичних наук, старший викладач

Культурно-освітня діяльність Житомирської «Просвіти» (1906 – 1921 рр.)

Седляр Анатолій Володимирович

Кандидат історичних наук, старший викладач

Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері

Рудницька Ольга Павлівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Окремі аспекти вирішення індивідуальних трудових спорів.

Хададова Марина Володимирівна

Асистент

Події польського національного-визвольного повстання 1863 1864 рр. в українській радянській історіографії.

Пшенишна Олена Олександрівна

Асистент

Кабінет Міністрів П.Скоропадського як тимчасова модель влади до скликання Державного Сейму в Українській Державі 1918 р.

Новик Валерій Анатолійович

Асистент

Проблема суб’єктивного вмінення в кримінальному процесі

Кафедра філософії – 24.05.2011 р., 13.30 год., ауд. 406

Саух Петро Юрійович

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Стратегія толерантності – стратегія майбутнього

Герасимчук Андрій Андрійович

Доктор філософських наук, профессор, професор кафедри

Методологія філософії та методологія науки: порівняльний аналіз

Козловець Микола Адамович

Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри

Конфлікт інтерпретацій як чинник нетолерантності

Сухачов Станіслав Якимович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри

Негативне ставлення до праці як деструктивний чинник формування толерантності сучасного українського суспільства

Рудницький Сергій Владиславович

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Категорія "політичний механізм" у сфері опису феномену міжнаціональної толерантності в Україні

Бутковська Наталія Юріївна

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

Етнічна ідентифікація українського студентства у контексті глобалізації

Слюсар Вадим Миколайович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри

Мультиверсумність як принцип функціонування постметрополісу

Чаплінська Оксана Вікторівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри

"Одномірна людина" Герберта Маркузе

Ковтун Наталія Михайлівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри

Історична пам’ять і толерантність у контексті становлення національної ідентичності

Вітюк Ірина Костянтинівна

Кандидат філософських наук, старший викладач

Філософсько-релігійне осмислення глобальних екологічних проблем

Рускевич Анатолій Васильович

Асистент

Культурний декаданс глобальних протиріч

Канівець Борис Андрійович

Асистент

Парадигмально-категоріальний характер поняття "толерантність

Горохова Людмила Вікторівна

Старший лаборант

Футуральні страхи у глобалізованому світі

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра міжкультурної комунікації, 24.05.2011 р., 15.00, ауд.6

Андрушенко Олена

Юріївна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри

Особливості інформаційної структури речення в давньоанглійській мові

Блін Любов Євгенівна

Викладач

Трактування категорії означеності-неозначеності в контексті теорії граматикалізації

Гаращук Людмила Анатоліївна

Доцент

Інтонаційні особливості австралійського варіанта англійської мови на сучасному етапі

Гирин Олег Володимирович

Викладач

Предикативний підтип зворотних інтенсифікаторів

Євченко Віра Володимирівна

Кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів

Жуковська Вікторія Вікторівна

Кандидат філологічних наук,

доцент, завідувач кафедри

Використання корпусних даних при навчанні вокабуляру студентів-філологів

Коляда Олег Васильович

Кандидат філологічних наук,

старший викладач

Драматургія театру абсурду. Фонетичні особливості (на матеріалі п'єси С. Беккета "Все, що падає").

Савчук Інна Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент

Референтна ситуація суперництва в сучасних англомовних художніх текстах з багатомірною композицією

Соловйова Лариса Федорівна

кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

Функціонування структурно-складних номінантів з формантом

–er в англомовному дискурсі

Шиленко Ольга Анатоліївна

Викладач

Функціональні характеристики фразеотермінів

Кафедра англійської мови, 25.04.2011 р., 13.10, ауд.24

Семенюк Ірина Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Концепт та проблеми невербального мислення у сучасній когнітивній лінгвістиці

Котнюк Людмила Григорівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Парні вирази в англійській мові

Онопрієнко Тетяна Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Контекстуальна інтерпретація оказіональних епітетів у прозі В. Фолкнера

Андрійчук Наталія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Загальноосвітня та професійна підготовка вчителів в учительських семінаріях України (1860-1917 рр.)

Григор'єва Тетяна Юріївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Групова взаємодія як принцип навчання іноземної мови дорослих

Малярчук Олена Валентинівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Вища гуманітарна освіта в Сполучених Штатах Америки (історичний контекст)

Буркацька Олена Миколаївна

Викладач

Систематизаційний модус концепту “КАР’ЄРА” в американському газетному дискурсі

Білюк Інна Леонідівна

Викладач

Лексико стилістичні засоби у текстах інтерв’ю політичної тематики

Войналович Людмила Петрівна

Викладач

Форми полікультурної підготовки вчителя для шкіл національних меншин в Україні в 20-х рр. ХХ ст.

Гаращук Кирило Володимирович

Викладач

Інноваційні школи Англії

Георгієва Наталія Іванівна

Викладач

Біблеїзми як одна з форм англомовних клерикальних текстів

Деркач Ніна Олександрівна

Викладач

Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень

Коротун Наталія Григорівна

Викладач

Вигуки як самостійна частина мови

Криворучко Тетяна Василівна

Викладач

Сентенціальні комплементи історії англійської мови

Ліференко Дар'я Олексіївна

Викладач

Роль обдарованого вчителя у формуванні обдарованості учня

Масель Юлія Сергіївна

Викладач

Мовностилістичні особливості маніпулятивного впливу сучасної англомовної політичної реклами

Плахотнюк Наталія Павловна

Викладач

Технологія підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування

Прилуцький Кирило Вікторович

Викладач

Використання синтетичних систем аналізу англомовного тексту в машинному перекладі

Соколовьска Альона Валеріївна

Викладач

Вимоги до розробки системи вправ для навчання монологічного мовлення на основі аудіювання

Хорошун Ольга Олександрівна

Викладач

“Іслам” в сучасній американській мовній картині світу

Чумак Людмила Миколаївна

Викладач

Утворення віддієслівних іменників засобом конверсії в сучасній англійській мові

Кафедра англійської філології та перекладу, 24.05.2011 р., 13.30, ауд. 15

Борисенко Наталія Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Комунікативні стратегії та тактики персонажного мовлення: гендерний аспект

Василюк Ірина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Структура та семантика епонімічних термінів у сучасній англійській мові

Мосейчук Олександр Михайлович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Кореляція понять "провокація" та "маніпуляція"

Полховська Марина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри

"Характеристика дієслова в екзистенційному реченні"

Зорницький Андрій Володимирович

Кандидат філологічних наук, старший викладач

"Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш"

Нідзельська Юлія Михайлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Прагматичні особливості єврейського англомовного релігійного дискурсу

Подкоритова Олена Павлівна

Старший викладач

Образ спільноти в романі Т. Моррінсон "Улюблена"

Асмукович Ірина Василівна

Викладач

Формування та розвиток англійської авіаційної термінології

Вискушенко Світлана Андріївна

Викладач

Термінологічна насиченість текстів англійської фахової мови

Зорницька Ірина Валеріївна

Викладач

"Типологічна специфіка художнього парадоксу"

Ільїна Олена Володимирівна

Викладач

Рівень навичок та умінь редагування письмових текстів, перекладених з англійської мови на українську, у майбутніх філологів

Карпінський Юрій Владиславович

Викладач

Слова-етнореалії та особливості їх перекладу

Кузнєцов Володимир Борисович

Викладач

"Комунікативно-прагматичні особливості перекладу директивних висловлювань"

Матюшенко Олена Миколаївна

Викладач

"Дивергентність форм категорії темпоральності в англомовному дискурсі новин"

Мосієнко Олена Володимирівна

Викладач

Стратегії репрезентації індивідів у газетному дискурсі

Прокопенко Володимир Вікторович

Викладач

"Лінгво-аргументативні особливості стратегії негативної ввічливості у комунікативному конфлікті"

Ревчук Тетяна Іванівна

Викладач

Маніпулятивні стратегії у контексті війни в Іраку: семантичний вимір

Тищенко Ольга Іванівна

Викладач

Теоретичні засади вивчення англомовних антропних соціологічних термінів

Топачевський Сергій Костянтинович

Викладач

Синтаксична реалізація тактики інформаційної компресії в текстах англомовної реклами

Щерба Дмитро Вікторович

Викладач

Порівняльна характеристика фахової мови комп’ютерної графіки в англійській та українській мові

Кафедра німецької мови, 24.05.2011 р., 13:30, ауд. № 7

Чирков Олександр Семенович

Доктор філологічних наук, профессор, професор кафедри

Театральна імпровізація як інтерпретація художнього тексту

 1. 5

Соколовська Світлана Францівна

Кандидат філологічних наук,

Доцент, завідувач кафедри

Текстовий концепт і лексична структура художнього тексту

Лєцкін Михайло Олександрович

Кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри

Іван Огієнко та Іван Франко (перетинання життєвих шляхів і наукових концепцій)

Ковальова Тетяна Павлівна

Кандидат філологічних наук,

старший викладач

Символіка архетипу води в романі
Т. Моррісон „Beloved”

Гречина Лідія Борисівна

Старший викладач

Прийоми досягнення адекватності. Трансформації

Прищепа Валентина Панасівна

Старший викладач

Полемічність в п’єсі Б. Брехта „Життя Галілея”

Бараняк Марія Михайлівна

Викладач

Проблема впливу тендерної протилежності на формування мовленнєвої поведінки

Баюн Крістіна Йосипівна

Викладач

Оновлення словникового складу сучасної німецької мови

Борова Людмила Олексівна

Викладач

Особливості перекладу декомпонованих фразеологізмів у німецькомовних публіцистичних текстах

Дмитрук Катерина Михайлівна

Викладач

Anglizismen im DaF-Unterricht. Phönomen, Probleme und Möglichkeiten zur praktischen Erarbeitung

Захарченко Наталя Іванівна

Викладач

Проблема класифікації дієслів сучасної німецької мови

Карпенко Євгенія Миколаївна

Викладач

Критерії та рівні сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов у процесі фахової підготовки

Кицак Галина Вікторівна

Викладач

Особливості жанру наукової статті

Ліпісівіцький Микола Леонідович

Викладач

Мотив танку смерті в одноактівці „Чорна маска” (1928 р.) Ґ. Гауптмана

Максимчук Олена Леонідівна

Викладач

Жанрова палітра друкованих ЗМІ у вітчизняних розвідках

Несвірська Тетяна Вікторівна

Викладач

Використання соціокультурних завдань на заняттях з іноземної мови

Пилипко Олена Василівна

Викладач

Поповнення лексичного складу німецької мови шляхом абревіації

Рудницька Наталія Миколаївна

Викладач

Номінативні речення у німецьких газетних і журнальних текстах

Сардак Олена Володимирівна

Викладач

Лінгвокраїнознавство як пріоритетна стратегія в навчанні іноземним мовам

Фахурдінова Марина Анатоліївна

Викладач

Становлення дентального суфіксу –te в німецькій мові

Федоренко Лариса Олександрівна

Викладач

„Lehrstücke” Б. Брехта. Витоки. Своєрідність поетики

Хант Галина Олександрівна

Викладач

Відтворення концептуальних домінант німецької лінгвокультурної спільноти у фразеологічній картині світу

Чайка Тетяна Броніславівна

Викладач

Специфіка перекладу власних назв на українську мову

Кафедра методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики - 25.05.2011 р., 13.30 год., 33 ауд.

Калініна Лариса Вадимівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови під час методичних майстерень

Самойлюкевич Інна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя іноземних мов

Місечко Ольга Євгенівна

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Роль вчителя у формуванні адаптаційних умінь учнів при вивченні іноземної мови у полікультурному середовище

Петранговська Наталя Романівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Тестування як ефективний засіб вдосконалення вмінь аудіювання учнів старшої школи

Горобченко Наталя Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Формування писемної компетенції майбутніх вчителів німецької мови

Щерба Наталя Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Актуальні питання розвитку стратегічної компетенції в учнів старшого етапу середньої школи

Жиляєва Юлія Миколаївна

Викладач

Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов

Волощук Анна Миколаївна

Аспірант

Роль педагогічної практики при формуванні методичної компетентності майбутніх вчителів гуманітарного профілю

Байда Марія Василівна

Аспірант

Особливості моделі підготовки вчителя-філолога до реалізації технології кооперативного навчання

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра ботаніки, 25.05.2011 р., 14.30, ауд. 310

Киричук Галина Євгенівна

Доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Синергічна та антагоністична дія іонів важких металів на особливості перебігу білкового обміну в організмі P.purpura

Шелюк Юлія

Святославівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Структурно-функціональна організація фітопланктону антропогенно створених водних об’єктів м. Житомира

Міхеєва Галина Миколаївна

Старший викладач

Активізація пізнавальних інтересів студентів під час викладання навчальної дисципліни «Методика викладання біології»

Константиненко Людмила Анатоліївна

Кандидат біологічних наук,

старший викладач

Інтенсивність живлення гетеротрофних найпростіших – показник якості очистки стічних вод

Юрик Людмила Олександрівна

Старший викладач

Елементи нетрадиційних форм навчання на уроках географії

Гарбар Діана Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Генетична структура популяцій Lymax maximus Правобережної України

Перепелиця Людмила Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Алелопатичні взаємодії в рослинних угрупуваннях

Пацюк Марина Константинівна

Асистент

Фауна та екологія голих амеб озера Світязь

Корбут Гаррій Олександрович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри

Словечансько-Овруцький кряж – геологічний пам’ятник природи

Муж Галина Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Властивості та шкодочинність вірусів, що уражують деякі лікарські рослини

Лишенко Іван Дмитрович

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Оригінальні вправи, задачі та тести до теми «Квітка. Плід. Насіння»

Астахова Лариса Євгенівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Фауна та екологія ставковиків підроду Peregriana, секція Ampullaceana

Кафедра зоології, 24.05.2011 р., 1320 год., ауд. 211

Стадниченко Агнеса Полікарпівна

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології

Токсикотолерантність калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) щодо іонів цинка водного середовища

Лейченко Алла Миколаївна

Асистент кафедри

Пухирчикові ((Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Physinae) України (фауна систематика, поширення, екологія)

Кафедра екології та природокористування, 25.05.2011 р., 13.20 год., ауд.318

Бурлака Віктор Анатолійович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри

Генномодифіковані рослини в годівлі моно гастричних свійських тварин

Гарбар Олександр Васильович

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Фітогеографія слизнів родів Limax та Arion на території України

Уваєва Олена Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Фільтрофільна робота прісноводних молюсків

Василенко Ольга Миколаївна

Кандидат біологічних наук,

страший викладач

Роль прісноводних молюсків у продуктивності гідроценозів Центрального Полісся

Онищук Ірина Петрівна

Кандидат біологічних наук,

страший викладач

Поліплоїдія та особливості гаметогенезу червів роду Octodrilus

Хом’як Іван Владиславович

Кандидат біологічних наук,

асистент

Застосування фітоіндифікаційних методик для класифікації екосистем

Коцюба Ірина Юріївна

Асистент

Структура популяцій Aperrectodea dubiosa фауни України

Любічев Микола Васильович

Асистент

Баланс азоту, фосфору та кальцію у свиноматок при використанні метилурацилалунітової добавки

Чернишова Таїса Миколаївна

Асистент

Каріотипи слизняків роду Limax (Pulmonata limasidae)фауни України

Кухарчук Алла Євгеніївна

Асистент

Екологічна освіта та духовне виховання молоді

Кафедра хімії – 25.05.2011 р., 13.00 год., ауд.105

Кусяк Наталія Володимирівна

Кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри

Дослідження адсорбційних властивостей композитів на основі магнетиту щодо катіонів Cu2+, Pb2+

Гриців Василь Іванович

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри

Термодинамічний аналіз умов фазових рівноваг в подвійних системах А3В4.

Листван Віталій Володимирович

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри

Синтез гідразонів із нітрогенвмісних гетеро циклів на основі 2 – ацил – 1,3 – індандіонів

Листван Володимир Миколайович

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри

Застосування фосфонієвих солей як напівпродуктів для одержання похідних борнеолу

Кичкирук Ольга Юріївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри

Комплексоутворення та іонний обмін перехідних металів із полі аніліном іммобілізованим на поверхні силікагелю

Чумак Володимир Валентинович

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри

Новітні оксидні матеріали із шаруватою перескітоподібною структурою

Денисюк Роман Олександрович

Кандидат хімічних наук, старший викладач

Хіміко-механічне полірування Cd1-xMnxTe розчинами на основі H2O2 – HI

Анічкіна Олена Василівна

Асистент

Проблеми експериментальної підготовки майбутніх вчителів у вищій школі

Камінський Олександр Миколайович

Асистент

Модифікування поверхні магнетиту γ – АПТЕС

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ

Кафедра педагогіки – 23.05.2011 р., 15.00 год, ауд. 307

Антонова Олена Євгеніївна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Концептуальні засади навчання обдарованих студентів в умовах масовізації вищої школи

Дубасенюк Олександра Антонівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до реалізації педагогічної дії

Левківський Михайло Васильович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Формування готовності майбутніх вчителів до гуманістичної взаємодії з учнями

Вітвицька Світлана Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри

Компетентнісний підхід до педагогічної підготовки магістрів

Березюк Олена Станіславівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя

Ковальчук Валентина Антонівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Сучасні наукові підходи до проблеми вивчення сучасних освітньо-виховних систем навчальних закладів

Сидорчук Нінель Герандівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Організація самостійної роботи студентів в умовах Болонського процесу

Борейко Олександр Михайлович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Розвиток освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Мирончук Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Формування у майбутніх учителів виховних умінь засобами педагогічних дисциплін

Власенко Ольга Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Підготовка майбутніх вчителів до використання інтерактивних методів навчання і виховання у сучасній школі

Павленко Віта Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, асистент

Форми та методи розвитку педагогічної майстерності у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Агапов Юрій Юрійович

Асистент

Роль приватних пансіонів у розвитку освіти на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Кафедра дошкільного виховання і педагогічних інновацій, 24.05.2011 р., 13.30 год, ауд. 607

Рудницька Неля Юріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Використання технологій рівневої диференціації в навчальному процесі

Гужанова Тетяна Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Організація життєдіяльності у літньому оздоровчому таборі

Коновальчук Іван Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Інноваційний процес у загальноосвітньому навчальному закладі: сутність, особливості, умови ефективності

Вознюк Олександр Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Основи резонансної педагогіки

Максимова Олена Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Досягнення успіху старшими дошкільниками в ігровій діяльності

Федорова Марія Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Моральне виховання дітей дошкільного віку у різних видах діяльності

Москвіна Тетяна Пилипівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Гуманістичне виховання учнів молодших класів

Басюк Наталія Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Технології морального виховання учнів у навчально-виховному процесі початкової школи

Вірковський Анатолій Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Культурологічний аспект Болонського процесу

Литньов Володимир Євгенович

Кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ педагогіки

Інноваційні технології позанавчальної виховної роботи з підлітками

Кафедра філології та лінгводидактики, 20.05.2011 р., 13.30, ауд. 602

Климова

Катерина

Яківна

Кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри

Засоби медіа-дидактики у процесі навчання і самонавчання української мови студентів-нефілологів педагогічних ВНЗ

Бондарчук

Людмила

Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри

Звягель і початок Лесиної чинності

Голубовська

Ірина

Владиславівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

"Суворий літописець епохи": Панас Мирний і розвиток української дитячої літератури

Гордієнко

Олена

Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри

Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності першокласників у позаурочній роботі з читання

Левківська

Олена

Антонівна

Асистент

Систематизація знань студентів з лексикології, фразеології та лексикографії у процесі вивчення лексичного аналізу слова

Міненко

Лідія

Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри

Формування мовленнєво-комунікативної компетенції учнів на уроках української мови

Охріменко

Неля

Дмитрівна

Асистент

Етимологічні розвідки на заняттях з українськомовних дисциплін

Підлужна

Галина

Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри

Розвиток аудіативних умінь молодших школярів

Шевчук

Тетяна Олександрівна

Асистент

Формування мовної майстерності майбутніх учителів початкових класів

Чупріна Олена Вадимівна

Асистент

Застосування мультимедійних засобів у початковій школі.

Кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтва, 24.05.2011 р., 13.15, ауд. 803

Поліщук Олена Петрівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

Естетична антропологія: стан дослідження і перспективи розвитку

Колесник Наталія Євгенівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Проектна технологія викладання трудового навчання: історико-педагогічний аспект

Ямчинська Галина Володимирівна

Старший викладач

Розвиток обдарованості дошкільників та молодших школярів засобами мистецтва

Шмельова Тетяна Всеволодівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Зв'язок уроків образотворчого мистецтва в молодшій школі з історією мистецтв

Піддубна Оксана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Живопис та малюнок у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва

Яцик Ірина Станіславівна

Кандидат філософських наук, старший викладач

Екзистенціальність сучасних філософських текстів

Духнич Микола Аврамович

Старший викладач

Проблема інформації в сучасній науці

Маловицька Людмила Флавіївна

Асистент

Лялька-маска: синестезій не мислення як спосіб візуалізації естетичного змісту

Кафедра музики і хореографії з методиками викладання, 24.05.2011 р., 13.00,

ауд. 807

Олійник Світлана Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Творчий потенціал майбутнього вчителя музики в контексті акмеологічного підходу.

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Історія доброчинної підтримки культури і мистецтва на Волині.

Роговська Єлизавета Владиславівна

Викладач

Специфіка та особливості проходження фольклорної практики студентами напряму підготовки «Музичне мистецтво».

Цюряк Ірина Олександрівна

Старший викладач

Сутність методу особистісної музичної презентації в процесі підвищення рівня диригентсько-хорової підготовки.

Борисенко Наталія Сергіївна

Викладач

Особистісно орієнтовані технології викладання художньої культури.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, 17.05.2011 р., 9.00 год., ауд. 805

Коляденко Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Соціально-педагогічний супровід як наукова категорія

Ілліна Ольга Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Інклюзивна освіта дітей з обмеженими функціональними можливостями як вимога часу

Літяга Інна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Наукова організація праці студентів-першокурсників

Павлик Надія Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Методика організації соціально-педагогічних досліджень

Ситняківська Світлана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особливості білінгвальної підготовки магістрів соціальної педагогіки

Маєвська Людмила Михайлівна

Асистент

Готовність майбутнього соціального педагога до професійної діяльності в полікультурному просторі

Остапчук Олена Леонідівна

Асистент

Особливості викладання спецкурсу «Гендерна педагогіка»

Литвак Оксана Йосипівна

Асистент

Організація соціальної допомоги і соціальної роботи у Польщі

Палько Інна Миколаївна

Асистент

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в полікультурному суспільстві

Товщик Сергій Андрійович

Асистент

Практико-орієнтовані компетенції соціального педагога як складова його професійної компетентності

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології, 24.05. 2011 р., 15.00, ауд. 308

Дмитрієва Світлана Михайлівна

Кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Методи оптимізації спільної творчості викладачів та студентів

Король Лідія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Диференціація навчання студентів з різним рівнем научуваності в процесі викладання психологічних дисциплін

Максимець Світлана Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Профілактика синдрому емоційного вигорання педагогів

Бутузова Лариса Петрівна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Проблема психологічної безпеки в контексті аналізу взаємодії сучасної молоді з комп’ютерними технологіями

Дубравська Наталія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Чинники професійного вигорання психологів консультантів

Сидоренко Наталія Іванівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Шляхи розвитку основних процесів саморегуляції поведінки

Фриз Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Особливості становлення відповідальності у сучасної молоді

Мачушник Олена Леонідівна

Асистент

Психологічні умови розвитку пізнавальної активності студентів у ВНЗ

Кафедра соціальної та практичної психології, 24.05.211 р., 12.00, ауд. 702

Музика

Олександр Леонідович

Кандидат психологічних наук, професор, декан факультету

Дві лінії і дві регуляційні схеми розвитку особистості

Музика

Олена Оксентіївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Мотивація навчальної діяльності студентів залежно від рівн успішності

Гавриловська

Ксенія Петрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Правовий релятивізм як риса українського національного характеру

Горбунова

Вікторія Валеріївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

До проблеми ціннісно-рольових засад психології командного розвитку

Загурська

Інна Станіславівна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Ціннісна підтримка самооцінки творчих здібностей молодших школярів на моральнісно-емоційному рівні розвитку

Климчук

Віталій Олександрович

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Ситуаційні аспекти розвитку внутрішньої мотивації обдарованої особистості

Портницька

Наталя Федорівна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Механізми ціннісної підтримки розвитку здібностей у наслідувальній діяльності

Котлова

Людмила Олександрівна

Кандидат психологічних наук, старший викладач

Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів та їх особистісного статусу

Никончук

Наталя Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Рефлексивно-ціннісний аналіз розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці

Савиченко

Ольга Михайлівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Структура мотивації досягнення як чинник розвитку спортивних здібностей

Тичина

Ірина Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи

Майстренко

Тетяна Миколаївна

Асистент

Особливості ціннісної регуляції навчання у студентів психологічних спеціальностей

Фальковська Людмила Миколаївна

Старший викладач

Конструкт справедливості у правосвідомості студентської молоді

Мазяр

Олег Васильович

Старший викладач

Етнопсихологічні чинники обдарованості у роботах І.О.Сікорського

Вишина

Алла Юріївна

Асистент

Особливості ціннісної регуляції музичної діяльності музично обдарованих юнаків та юнок

Голентовська

Ольга Святославівна

Асистент

Психологічні засади планування кар’єри державних службовців

Весельська

Алла Леонідівна

Асистент

Розуміння класичної музики залежно від розвитку здібностей

Дем’янчук

Юлія Юріївна

Асистент

Стратегії професійного зростання студентів-психологів

Кириченко

Віктор Васильович

Асистент

Ціннісна регуляція розвитку професійної ідентичності творчо обдарованої особистості

Степанюк

Інна Андріївна

Асистент

Референтно-ціннісні детермінанти розвитку професійних здібностей майбутніх психологів

Тарнавська

Юлія Станіславівна

Асистент

Основні принципи сучасних психокорекційних програм для дітей з розладами аспекту аутизму

Шмиглюк

Оксана Геннадіївна

Асистент

Вплив особистісних чинників на регуляцію навчальної діяльності студентів

Кафедра економіки та менеджменту, 25.05.2011 р., 13.30 год., ауд.705

Вікарчук Ольга Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри

Освітній менеджмент як інструмент інноваційної педагогічної діяльності

Уразов Анатолій Устинович

Кандидат економічних наук; доцент, доцент кафедри

Ринок праці та механізм його функціонування

Боцян Тетяна Вікторівна

Кандидат економічних наук; доцент, доцент кафедри

Роль принципів бухгалтерського обліку у визначенні фінансового результату діяльності підприємств

Мартинов Сергій Вікторович

Кандидат економічних наук, старший викладач

Розвиток стратегічного планування на малих переробних підприємствах АПК Житомирської області

Цибульський Василь Олексійович

Кандидат економічних наук; доцент, доцент кафедри

Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії

Карпюк Ольга Анатоліївна

Асистент

Напрями модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в Україні

Янковська Ольга Іванівна

Асистент

Оцінка інноваційного потенціалу приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Калініченко Олена Олександрівна

Асистент

Трактування соціальної сфери в умовах трансформації економіки

Ніколаєнко Сергій Миколайович

Асистент

Сучасний стан добровільного медичного страхування в Житомирській області

Пойта Ірина Олександрівна

Асистент

Розвиток ринку послуг в умовах глобалізації

Ніцак Ольга Борисівна

Асистент

Теоретичні основи соціального розвитку села

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Кафедра фізичного виховання, 24.05.2011 р., 13.10, ауд. 201-б

Кафтанова Тетяна Віталіївна

Викладач

Оптимізація передігорвої баскетбольної розминки та способи її удосконалення

Костюк Юлія Сергіївна

Викладач

Методика навчання елементів баскетболу у сільський малокомплектній школі

Данюк Олександр Миколайович

викладач

Мотивація занять футболом в ДЮСШ

Кафедра теорії і методики фізичного виховання, 25.05. 2011 р., 14.30 год., ауд. 207

Ахметов Рустам Фагимович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри

Використання сучасних біомеханічних технологій в системі підготовки висококваліфікованих спортсменів

Кутек Тамара Борисівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан фак.-ту фізичного виховання і спорту

Метод електростимуляції м’язів у системі спортивної підготовки спортсмена

Вовченко Інна Іванівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри

Нові підходи до удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменок, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції

Набоков Юрій Анатолійович

Старший викладач

Сучасні методи навчання та виховання студентів факультету фізичного виховання і спорту як спосіб досягнення навчальної мети і завдань

Тамашевський Іван Якович

Старший викладач

Порівняльна характеристика функціональних показників волейболістів різної кваліфікації

Крук Алла Зенонівна

Викладач

Педагогічний контроль як форма збільшення ефективності навчальних занять з плавання

Мельничук Дмитро Русланович

Викладач

Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійної компетентності студентів факультету фізичного виховання і спорту

Нікітін Анатолій Вікторович

Викладач

Роль тренувальних приладів і тренажерів у спортивній підготовці легкоатлетів.

Старунов Володимир Володимирович

Викладач

Особливості розвитку спеціальної витривалості у спортсменок-баскетболісток

Саранча Микола Петрович

Викладач

Аналіз впливу інтенсивних тренувальних навантажень на рівень фізичної підготовленості спортсменів-волейболістів

Бойко Дмитро Миколайович

Викладач

Проблеми фізичної культури сільської молоді і їх рішення

Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, 24.05.2011 р., 15.00, ауд. 207

Корнійчук Наталя Миколаївна

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Формування водоростевих угруповань обростань антропогенно зарегульованих річкових екосистем України

Власенко Руслана Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Угруповання дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) в умовах хронічного електромагнітного стресу.

Горощенко Володимир Євтухович

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

Рухова активність – головний стимулятор фізіологічних процесів.

Павловський Віктор Аполлінарійович

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

Куріння та здоров’я жінки.

Шевчук Дмитро Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей.

Онищук Ірина

Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Особливості статевого розмноження дощових червів

Ляшевич Альона Михайлівна

Викладач

Біохімічні основи витривалості спортсменів

Бродецька Неля Володимирівна

Викладач

Вегето-судинні дистонії у студентів, та їх профілактика

Євдоченко Олена Сергіївна

Викладач

Масаж – профілактика остеохондрозу

Гненна Лариса

Федорівна

Викладач

Раціональне харчування та його значення для здоров’я людини

Факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки

Кафедра психології і педагогіки, 24.05.2011, 13.30 год., ауд. 201

Шанскова Тетяна Ігорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Андрагогічна компетентність викладачів ВНЗ, що працюють на факультетах післядипломної освіти

Костюшко Юрій Олексійович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Формування майбутнього вчителя засобами активного соціально-психологічного навчання

Яценко Світлана Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Педагогічні умови особистісного навчання студентів в умовах здобуття другої вищої освіти

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Формування особистості майбутнього психолога в умовах другої вищої освіти

Мишківська Вероніка Михайлівна

Асистент

«Розвиток лідерства в системі підготовки педагогічних кадрів»

Власюк Жанна Іванівна

Асистент

Формування почуття справедливості: структурно-компонентний зміст

Кафедра іноземних мов, 25.05.2011 р., 15.00, ауд. 5

Кузнєцова Ірина Володимирівна

Кандидат філолологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Структура художнього тексту і способи вираження ключового концепту в ньому

Литньова Тамара Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, викладач

Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. XX ст.

Глухоман Ірина Віталіївна

Кандидат філософських наук, старший викладач

Філософський контекст лінгвістичних теорій Р. Якобсона

Памірський Михайло Степанович

Викладач

Особливості укладання посібників з курсу «Професійна література іноземною мовою»

Солопій Віта Володимирівна

Викладач

Проблема взаємозв’язку концепту і фрейму

Памірська Лесі Юліївна

Викладач

Мовна освіта представників польської національної меншини на Волині (початок ХХ століття)

Зимовець Олена Анатоліївна

Викладач

Використання системи соціальних мереж у викладанні англійської мови

Папіжук Валентина Олександрівна

Викладач

Компетентісний підхід у французькій школі: нові законодавчі ініціативи.

Дєнічева Ольга Ігорівна

Викладач

Гуманітарні дисципліни в системі гімназійної освіти Австрії

Мокіна Анна Геннадіївна

Викладач

Семантична класифікація дієслів комунікації (лінгвістичний та пара лінгвістичний аспект)

Консевич Марина Сергіївна

Викладач

Використання читання як засобу формування іншомовної лексичної компетенції учнів основної школи

Фенчук Олена Олександрівна

Викладач

Особливості перекладу термінів науково-технічної літератури в німецькій мові

Кравець Олена Євгенівна

Викладач

До питання професійної педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу

Лук’янчук Світлана Федорівна

Викладач

Основні чинники актуалізації полі культурного виховання в США на рубежі 20-21 ст.

Кафедра охорони парці та цивільної безпеки, 25.05.2011 року, 10.20, ауд. 222

Аннамухаммедов Азат Овезмухамедович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри

Питання цивільної та виробничої безпеки

Буханевич Наталія Віталіївна

Асистент

Проблеми оцінювання результатів навчальної діяльності молодших підлітків.

Васильєва Регіна Юхимівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Збереження життя і здоров'я дітей в системі виховання

С.Ф. Русової

Мелещенко Алла Анатоліївна

Асистент

Професійна освіта євреїв на Волині XIX на початку XX століття.

Семенець Лариса Миколаївна

Асистент

Організація самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності в різних системах навчання

Ущапівський Ярослав Васильович

Асистент

Методичне забезпечення практичних робіт з "Охорони праці в галузі"

Секційні засідання 24-25 травня 2011 року на кафедрах університетуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 2. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..