Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания, которые, будучи воплощены в реальном процессе жизни обществ...полностью>>
'Документ'
3.4.5. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронени...полностью>>
'Статья'
признавая полезность автоматического импортного лицензирования для определенных целей и что такое лицензирование не должно использоваться для огранич...полностью>>
'Документ'
Примечание: облавные охоты являются практически единственным и поэтому предпочтительным видом коллективной охоты для охотников. Однако следует помнит...полностью>>

Георгій Васильович Гайко: Бібліографія вчених України /амн україни, Ін-т травматол та ортопед. К.: реферат

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ

за січень-березень 2011 р.

Львів – 2011

Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

С Управління охорони здоров”я Львівської обласної державної

адміністрації КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОНМБ

Управління охорони здоров”я Львівської

обласної державної адміністрації

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ за січень-березень 2011 р.

м. Львів 2011 р.

ФІЛОСОФІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

1. Бойчак М.П. Українські лікарі за кордоном ( Польща 1920-1924, Чехословаччина 1922-1940 рр.) /М.П. Бойчак , Р.М. Лякіна. -К.: Медінформ, 2009. - 190 с.
Шифр 61 (092 С) / Б-77

2. Георгій Васильович Гайко: Бібліографія вчених України

/АМН України, Ін-т травматол. та ортопед. - К.: Реферат, 2009.

- 108 с.
Шифр 61(092 С) / Г-14

3. Пилип»юк В., Голубка С. Сподвижник національної медицини. - Львів: Світло і тінь, 2010. - 160 с.
Шифр 61 (092С) / П-94

4. Попов Д. Основатель Киевской гомеопатической школы в воспоминаниях современников. – К.,1999. – 114 с.
Шифр 615.895 / П-58

5. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу /Л. Рижак. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 640 с.

Шифр 87 / Р-49

6. Сінькевич О.Б. Основи культурології /О.Б.Сінькевич. - Львів, 2009. - 312 с.
Шифр 71 /С-38

- 2 -

7. Скляренко В.М. Святі місця України. - Харків: Торсинг плюс,2009. - 95 с.

Шифр 86 / С-25

8. Цельняк І. Переселенці. Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини: Історична розповідь. - Львів: Край, 2009. - 406 с.

Шифр 63.3 ( 2 Укр) / Ц-35

9. Ціборовський О. На варті здоров»я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров»я

/О.М. Ціборовський. - К.: Факт, 2010. - 430 с.
Шифр 61(09С2) / Ц-56

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

10. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей: Посібник з найкращих практик /Переклад укр.; Програма DAPHNE.

- К., 2009. – 193 с.

Шифр 610.216 / Д-27

11. Охорона здоров»я та права людини: Ресурсний довідник /За ред. Д. Коена, Т. Езер, П. МакАдамса, М. Мілоф. - Львів: Медицина і право, 2011. - 600 с.

Шифр 610.2 / О-92

12. Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей: Наказ МОЗ України

№ 704/1030/4154/312/614а від 23.11.2007 р. – К., 2007. – 63 с.

Шифр 610.207 / П-78

13. Правове забезпечення процессу оформлення лікарем основної обліко-звітної документації медичного закладу /За ред.

- 3 -

В.В. Рудень. - Львів: Наутілус, 2010. - 629 с.
Шифр 610.21 / П-68

14. Резніченко Н.Ю., Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І. Охорона здоров»я дітей і жінок в Україні: законодавство, стан здоров»я. Шляхи вдосконалення. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 185 с.

Шифр 610.215 / Р-34

15. Хміль І.Ю. Законодавче забезпечення лікарської діяльності

/І.Ю.Хміль, Б.В.Михайличенко, О.І.Артеменко. - К.: Медицина, 2010. - 208 с.
Шифр 610.25 / Х-64

16. Цімборовський О. На варті здоров»я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров»я Ураїні.-

430 с.

Шифр 610.21 / Ц-36

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

17. Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов методами широкополосной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной аблации: Пособие для врачей /Роговская С.И. и др. – М., 2008. – 44 с.

Шифр 618.1 / Д-44

18. Кицак В.Я. Вирусные инфекции беременных: патология плода и новорожденного. – Новосибирск: ЗАО «Вектор-Бест», 2004. – 84 с.

Шифр 618.32 / К-46

19. Материнская заболеваемость и смертность: становится ли беременность более безопасной для женщин? //Проблемы репродуктивного здоровья. - 2007. - Т. 15, № 30. - 110 с.
Шифр 610.215 / М-34

- 4 -

20. Применение широкополосной радиоволновой хирургии в амбулаторной гинекологии. – Екатеринбург, 2007. – 21 с.

Шифр 618.16 / П-76

21. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини: Наказ МОЗ України № 716 від 14.11.2007 р. – К., 2007. – 35 с.

Шифр 618.32 / П-78

22. Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах): Наказ № 59 від 10.02.2003 р. – К., 2003. – 87 с.

Шифр 618.2 / П-78

23. Ступко О.І. Позбавитись основної причини безплідності. –

Львів: Піраміда, 2008. - 78 с.
Шифр 618.1 / С-88

24. Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції /Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін. – К.: Книга плюс, 2010. – 176 с.

Шифр 618.8 / Ф-24

АНАТОМІЯ. ФІЗІОЛОГІЯ

25. Сапин М.Р. и др. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма. - М.: Академия, 2008. - 384 с.
Шифр 611 / С-19

26. Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини

/П.І.Сидоренко, Г.О.Бондаренко, С.О.Куц. - К.: Медицина, 2009. -248 с.
Шифр 611 / С-34

- 5 -

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

27. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. - К.: ЦУЛ, 2010. - 384 с.

Шифр 610.8 / М-99

ВІЛ / СНІД

28. Україна та ВІЛ / СНІД. Час діяти: Звіт про людський розвиток в Україні 2003. Спец. видання /Програма розвитку ООН. - К., 2003. - 36 с.
Шифр 612.017 / У-45

29. Alise Tseng, Pharm. D. Соблюдение режима лечения при ВИЧ-инфекции /Канадско-Российский проект борьбы со СПИДом. – Санкт-Петербург, 2000. – 25 с.

Шифр 612.017 / Т-12

ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

30. Данилейченко В.В. та ін. Мікробіологія з основами імунології /В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П.Корнійчук. - К.: Медицина, 2009. - 392 с.
Шифр 616.093 / Д-18

31. Гудзь С.П. Загальна вірусологія /С.П.Гудзь, Т.Б.Перетятко, Ю.О.Павлова. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. - 264 с.

Шифр 616.093 / Г-93

32. Кимирилова О.Г. Арбовирусные менингиты у детей. Науч.-технолог. фарм. фирма «Полисан», Астраханская гос. мед. академия. – Санкт-Петербург-Астрахань, 2009. – 19 с.

- 6 -

Шифр 616.925 / К-40

33. Николаев Л.И. Вирус гепатита С: антигены вируса и реакция на них иммунной системы макроорганизма. – Новосибирск, 2009. – 78 с.

Шифр 616.361 / Н-63

34. Яворська Г.В. Промислова мікробіологія /Г.В. Яворська, С.П.Гудзь, С.О. Гнатуш. - Львів: Вид.центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. - 256 с.

Шифр 616.093 / Г-93

35. Аммосов А.Д. Гепатит В. – Новосибирск: ЗАО «Вектор-Бест», 2006. – 127 с.

Шифр 616.361 / А-62

36. Вірусні гепатити в лікарській практиці /За ред. Й.В.Шах-гільдяна; НДІ ін-т вірусології РАМН. - М.; Рівне-Львів, 2003. –

272 с.
Шифр 616.361 / В-52

37. Сучасні методи діагностики та лікування хронічних гепатитів, цирозів, гепатогенної виразки, портальних гастропатій та енцефалопатій у клініці внутрішніх та хірургічних хвороб: Матеріали наук.-практ.конф., 14-16 жовтня 2005 р. /Укл. Вегеш М.М. та ін. - Ужгород, 2005. - 108 с.
Шифр 616.361 / С-91

38. Хронічний панкреатит. Сучасні концепції патогенезу, діагностики і діагностики і лікування /О.О.Шалімов та ін. - К., 2009. - 254 с.
Шифр 616.37 / Х-94

- 7 -

ГЕНЕТИКА

39. Путинцева Г.Й. Медична генетика. - К.:Медицина, 2008.

- 392 с.

Шифр 616.056.7 / П-90

ГІГЄНА І САНІТАРІЯ

40. Санітарні норми та правила в Україні /Уп. О.М.Роїна. - К.: КНТ, 2010. - 528 с.
Шифр 614.7 / С-18

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ

41. Глубокие микозы /Сидяченко А.И. и др. – К., 2003. – 18 с.

Шифр 616.969 / Г-55

42. Кухтинова Н.В., Кротов С.А., Кротова В.А. Рецидивирующие и хронические формы хламидофилеза у детей. Современные стандарты диагностики, клинические особенности, схемы семейной

реабилитации. – Новосибирск: Изд-во АртИнфоДата, 2005. – 88 с.

Шифр 616.957 / К-95

43. Малкова Е.М., Гавалов С.М., Гришаева О.Н. Хламидийная инфекция у новорожденных детей. – Кольцово, 2001. – 48 с.

Шифр 616.957 / М-19

44. Опыт применения препарата имунофан в дерматологи. – К., 2005. – 64 с.

Шифр 616.9 / О-62

- 8 -

45. Патогенез, диагностика и терапия урогенитального хламидиоза /Под ред. А.Б. Жебруна, член-корр. РАМН. – СПб., 2010. – 112 с.

Шифр 616.957 / П-20

46. Перечень основних методов и критериев диагностики микозов /Санкт-Петербургская мед. академия последипл. образования; Научн.-исслед. ин-т мед. микологии им. П.Н. Кашкина. – Санкт-Петербург, 2001. – 24 с.

Шифр 616.969 / П-27

47. Урогенитальный трихомониаз /Ермоленко Д.К. и др.; Сенкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Росс. военно-медицинская академия,

Гос. ун-т им. Я. Мудрого. – СПб-Великий Новгород, 2007. – 94 с.

Шифр 616.957 / У-71

48. Якубович А.И., Корепанов А.Р. Урогенитальный хламидиоз. – Иркутск: Полиграфический центр «РИЭЛ», 2007. – 108 с.

Шифр 616.957 / Я-49

ДІАГНОСТИКА

49. Масяго А.В. Некоторые ошибки при постановке ИФА. – Новосибирск, 2001. – 32 с.

Шифр 616.074 / М-32

50. Сторчун Є.В. Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики /Є.В.Сторчун, Я.М.Матвійчук. - Львів: Растр-7, 2009. - 209 с.
Шифр 616.072 / С-82

- 9 -

ДІЄТОЛОГІЯ

51. Биологически активные добавки к пище для профилактики и комплексной терапии профессиональной патологи. – М., 2002.

– 61 с.

Шифр 613.2 / Б-63

52. Диеты-убийцы /О.Д.Абрамович, Н.Р.Казарян, С.А.Краснова, Ю.В.Кузнецова и др. - М.: Эксмо, 2007. - 320 с.
Шифр 613.2 / Д-44

53. Хенсрад Д. Клиника Мэйо о здоровом весе. - М.: Астрель АСТ, 2007. - 271 с.
Шифр 615.874 / Х-38

54. Збірка лекцій для навчання людей з цукровим діабетом

/Закрите акціонерне товариство з вир-ва інсуліну Індар. - К., 2009.

- 56 с.

Шифр 616.481 / З-41

55. Скударнова И.М., Соболева Н.В., Мычка Н.В. Гормоны щитовидной железы. – М., 2006. – 30 с.

Шифр 616.4 / С-46

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

56. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип.53

/Ред. Ю.М.Панишко; Львів. держ. ун-т фіз.культури. - Львів, 2011.

- 52 с.
Шифр 613.4 / З-46

- 10 -

57. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип. 54

/Ред. Ю.М.Панишко; Львів. держ. ун-т фіз.культури. - Львів, 2011.

- 57 с.
Шифр 613.4 / З-46

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

58. Амосов А.Д. Клещевой энцефалит:Информ.-метод.пособие

/Ин-т средств мед. диагностики; ЗАО « Вектор-Бест».-Кольцово, 2006. - 116 с.

Шифр 616.926 / А-62

59. Манзенюк И.Н., Манзенюк О.Ю. Клещевые боррелиозы (болезнь Лайма). – Кольцово, 2005. – 85 с.

Шифр 616.951 / М-23

60. Сергиев В.П., Легоньков Ю.А., Полетаева О.Г. Эхинококкоз цистный (однокамерный). Клиника, диагностика, лечение, профілактика /Ин-т мед. паразитол. и троп. мед. им. Е.И. Марциновского, Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова, МЗ и соц.

развития РФ. – М., 2008. – 34 с.

Шифр 616.962 / Э-95

61. Ткачев В.К., Вяткина Т.Г. ИФА-диагностика сифилиса. – Кольцово, 2005. – 46 с.

Шифр 616.957.1 / Т-48

62. Токсокароз. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. – М., 2004. – 46 с.

Шифр 616.962 / Т-51

63. Трихинеллез /МЗ РФ, Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова. – М., 2003. – 31 с.

Шифр 616.962 / Т-69

- 11 -

64. Университеты практических врачей. Антибактериальная терапия и профилактика негоспитальных и нозокомиальных инфекций. – К., 2008. – 49 с.

Шифр 616.24 / А-72

65. Чорновіл А.В. Інфекційні хвороби /А.В.Чорновіл, Р.Ю.Грицко. - К.: Медицина, 2010. - 432 с.
Шифр 616.9 / Ч-75

КАРДІОЛОГІЯ

66. Легочная артериальная гипертензия /М.Ф.Зиньковский, Н.М.Гулая, Г.В.Косякова, А.М.Довгань. - К.:Книга плюс, 2005. –

96 с.
Шифр 616.118 / Л-88

МЕДСЕСТРИНСТВО

67. Антропова Т.О. Медсестринство в сімейній медицині.-К.:Медицина, 2010. - 486 с.

Шифр 610.21 / А-64

68. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична мінпуляційна техніка. - К.:Медицина, 2010. - 422 с.
Шифр 616.083 / К-28

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ

69. Лечебная гимнастика для больных гемофилией /Под ред. Р.О.Осиповой. - М.:Всеросс.общ-во гемофилиии, 2001. - 44 с.
Шифр 616.156 / Л-53

- 12 -

70. Порада А.М. та ін.. Основи фізичної реабілітації. - К.: Медицина, 2008. - 248 с.
Шифр 615.821 / П-59

НЕВРОЛОГІЯ

71. Андріюк Л.В. Інсульт. Вибрані питання діагностики, ускладнень, лікування, реабілітації. – К., 2009. – 62 с.

Шифр 616.831-005 / А-65

72. Антиоксидантная нейропротекция при инсульте /Румянцева С.А. и др. - М.,2008. - 104 с.
Шифр 616.831-005 / Р-86

73. Нутрициальные подходы к профилактике и лечению стресса /Орлова С.В. и др. – М., 2002. – 43 с.

Шифр 616.092 / Н-90

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

74. Каріпаїн. Відновлення функцій хребта та суглобів: оригінальна методика введення ферментів за допомогою електрофорезу та ультразвуку. – К., 2009. – 21 с.

Шифр 616.71 / К-19

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ


75.Отоларингологія /Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, С.Б.Бензша-почний, Ю.В.Дєєва. - К.:Медицина, 2010. - 472 с.
Шифр 616.21 / О-85

- 13 -

ПЕДІАТРІЯ

76. Актуальні проблеми педіатрії: Матеріали 12-го з»їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р., м.Київ /За ред. О.М.Лук»янової, Ю.Г.Антипкіна, В.Г.Майданника. - К., 2010. –

204 с.
Шифр 616.053 / А-43

77. Волощак-Гембіцка Б., Марушевський Б. Кардіологічні стани, які загрожують життю новонароджених: Друга регіональна школа-семінар « Рання діагностика та лікування новонароджених з вродженими вадами, 22 лист. 2002р., м. Львів. - Львів, 2002. - 88 с.
Шифр 616.053 / В-67

78. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей /Ред. кол. Довженко В.І. та ін.; Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К., 2003. – 412 с.

Шифр 616.053 / З-41

79. Збірник нормативно-правових документів з питань ВІЛ/СНІДу у дітей /О.В. Мешкова, Т.А. Бордуніс, М.Б. Козелкова. -К., 2007. - 444 с.

Шифр 612.017 / З-41

80. Квантовая терапия апаратами РИКТА в педиатрии /Хан М.А., Радецкая Л.И., Кононова О.М. и др. – М.: ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ», 2009. – 84 с.

Шифр 615.837 / К-32

81. Кимирилова О.Г. Арбовирусные менингиты у детей /Астраханская гос. мед. академия; Научн.-технол. фармац. фирма «Полисан». – Санкт-Петербург-Астрахань, 2009. – 19 с.

Шифр 616.925 / К-40

- 14 -

82. Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г. Застосування замісної імунотерапії при лікуванні дітей із затримкою внутрішньо-утробного розвитку /Запорізький держ. мед. ун-т. – К., 2007. – 8 с.

Шифр 618.38 / Л-40

83. Медико-соціальні проблеми формування здоров»я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – 182 с.

Шифр 616.053 / М-42

84. Моделі покращення перинатального здоров»я в Україні: Узагальнення досвіду роботи 2005-2007 рр. /Україно-Швейцарська Програма «Здоров»я матері та дитини». – К., 2009. – 185 с.

Шифр 616.053 / М-74

85. Муковісцидоз (діагностика, лікування, спостереження)

/За ред. Я. Возниці. – Львів: Вид-во «Мс», 2004. – 39 с.

Шифр 616.37 / М-90

86. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей. Проблемы и решения /Росс. мед. академия последипл. образования МЗ и соц. развития РФ. – М., 2005. – 70 с.

Шифр 616.39 / Н-30

87. Няньковський С.Л. та ін. Робочі класифікації дитячих хвороб /С.Л. Няньковський, Д.І.Квіт, О.Д.Добрянський , Р.О.Герега. -Львів, 2000. - 96 с.
Шифр 616.053 / Н-99

88. Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: Наказ № 298/227 від 17.04.2006 р. – К., 2006. – 56 с.

Шифр 613.22 / П-78

89. Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей: Наказ № 354 від 09.07.2004 р. /МОЗ

України. – К., 2004. – 110 с.

- 15-

Шифр 616.9 / П-78

90. Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності «Дитяча урологія»: Наказ № 624 від 29.12.2003 р. – К., 2003. – 40 с.

Шифр 616.6 / П-78

91. Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернатному закладі: Реформування державної системи опіки над дітьми / Ю.Алімова, О.Безпалько, І.Звєрєва та ін..; Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні. - К., 2006. - 132 с.
Шифр 74.2 / П-78

92. Руководство по своду правил. Руководство по выполнению Междунардного свода правил маркетинга заменителей грудного молока / Ред. Э.Дж.Сокол; ЮНИСЕФ. - Пенанг, 2003. - 292 с.
Шифр 613.22 / Р-84

93. Соболева Н.П., Курочкин А.А. Клиническая вегетология в ринологии детского возраста (Квантовая медицина в комплексной терапии детей и подростков с заболеваниями носа и околоносовых пазух). - Тверь, 2001. - 184 с.
Шифр 616.21 / С-54

94. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування: Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 р.

/О.Р.Артюх, Л.В. Балим, Бондаренко Т.В. та ін. – К., 2006. - 144 с.

Шифр 67.9 / С-69

95. Стан здоров»я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2005рік /Гол. ред. В.Л. Весельский, М.В. Го-лубчиков, Р.О. Моісееєнко; МОЗ України, Центр мед. статисти МОЗ України. - К., 2006. - 210 с.
Шифр 610.6 / С-76

- 16 -

ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХІАТРІЯ

96. Цапенко А.И., Шанаева Д.М. Семья и психическая болезнь: психологические проблемы и пути их решения. -М.: МаксПресс, 2008. - 64 с.
Шифр 88 / Ц-17

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

97. Савка В.Г. Спортивні морфологія / В.Г.Савка, М.М.Радько, О.О.Воробйов та ін. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 196 с.

Шифр 613.7 / С-73

98. Стоматологічні новини / В.Ф.Макєєв, С.Й.Кухта, Ю.В.Вовк та ін.; ЛНМУ. - Вип. 4-5. - Львів, 2004-2005. - 154 с.

Шифр 616.31 / С-81

99. Стоматологічні новини / В.Ф.Макєєв, С.Й.Кухта, Ю.В.Вовк та ін.; ЛНМУ. - Вип. 6-7. - Львів, 2004-2005. - 154 с.

Шифр 616.31 / С-81

ФАРМАКОЛОГІЯ

100. Булах І.Є. та ін.. Інформаційні технології у фармації

/І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, Л.О.Кухар. - К.: Медицина, 2008. - 222 с.
Шифр 615.1 / Б-90

101. Внутрішній прийом полтавського бішофіту : Експеримен-тально-клінічні дослідження /К.Д. Бабов, Т.А. Золотарьова, Б.А. Насібуллін та ін.; МОЗ України, Укр.НДІ мед. реабіл. - К.: КІМ, 2010. - 88 с.
Шифр 615.838.7 / В-60

- 17 -

102. Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною

участю з клінічної фармакології, присвяченої 90-річчю проф..

О.О. Столярчука. Вінниця, 10-11 листопада 2010 р. /За ред. акад. НАМН України, проф. В.М. Мороза, проф. О.О. Яковлевої. – Вінниця, 2010. – 447 с.

Шифр 615 / К-49

103. Клінічна фармакологія /За ред.. О.Я.Бабака, І.С.Чекмана. - К.: Медицина, 2010. - 776 с.
Шифр 615 / К-47

104. Про розподіл антиретровірусних препаратів на 2008 рік: Наказ МОЗ України № 60 від 07.02.2007 р. – К., 2007. – 35 с.

Шифр 618.32 / П-78

105. Сидоров Ю.І. та ін. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості / Ю.І. Сидоров, Р.Й.Влязло, П.П.Новіков. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 736 с.
Шифр 615 / С-34

106. Управління якістю медичної та фармацевтичної допомоги: Матеріали наук.-практ.конф. «Реалізація Конецпції управління якістю в охороні здоров»я України», 16-17.06.2009 р., м.Київ

//Клін. фармація, фармакотерап. та мед. стандартизація. - 2009. –

№ 3-4. - 215 с.
Шифр 615 / К-49

107. Фармацевтическая опека: Атлас /Под ред. И.А.Зупанца,

В.П. Черных; Мин-во образов. и науки Украины, МЗ Украины, НФУ. - К.: ФармацевтПрактик, 2007. - 144 с.
Шифр 615.14 / Ф-24

108. Цитофлавин: Сб. научных статей (2006-2007) /Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН». – СПб., 2008. – 168 с.

- 18 -

Шифр 615.7 / Ц-74

109. Homeopathy an illustrated guide /I.Dannheisser, P.Edwards. -Boston, 1999. - 144 p.

Шифр 615.895 / D-18

ФТИЗІАТРІЯ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

110. Бронхиальная астма: нарушение продукции интерферонов и пути их коррекции циклофероном /Лизогуб Н.В. и др. /НИИ эпид. и микробиол. им. Н.Ф. Гамалеи РАМН; Научн.-технол. фармац. фирма «Полисан». – М.-Санкт-Петербург, 2009. – 35 с.

Шифр 616.23 / Б-88

111. Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень: Наказ № 499 від 28.10.2003 р. /МОЗ України. – К., 2003. – 100 с.

Шифр 616.0025 / П-78

ХІРУРГІЯ

112. Современные проблемы торакальной хирургии: Программа Всеукр. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21-22 октября 2010 р., г. Кировоград /МЗ Украины; З.Н. Мытнык. - 44 с.
Шифр 617.54 / С-56

113. Торакальна хірургія: Збірн. наук. праць.Частина 1. /Під ред.. А.В. Макарова; Асоц. торак. хірургів України. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. - Вип. 1. - 170 с.
Шифр 617.54 / Т-61

- 19 -

ШКІЛЬНА МЕДИЦИНА

114. Корчова Г.Л. Соцально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників /Г.Л. Корчова. - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 160 с.
Шифр 613.95 / К-70

115. Торакальна хірургія: Збірн. наук. праць.Часть 2. /Під ред. А.В. Макарова; Асоц. торак. хірургів України. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. - Вип. 1. - 168 с.
Шифр 617.54 / Т-61

116. Хірургія /В.І. Бондарєв, Р.В. Бондарєв, О.О. Васильєв та ін.;

За ред. П.Г. Кондратенка. - К.: Медицина, 2009. - 968 с.
Шифр 617 /Х-50

ЗМІСТ

 1. Філософія, історія, культура……………………………...1-2

2. Соціальна гігєна та організація охорони здоров”я ..........2-3

 1. Акушерство та гінекологія ................................................3-4

 2. Анатомія, фізіологія........................................................... 4

 3. Безпека життєдіяльності………………………………….5

 4. ВІЛ/СНІД..............................................................................5

 5. Вірусологія та мікробіологія……………………………..5-6

 6. Гастроентерологія…………………………………………6

 7. Генетика .............................................................................. 7

 8. Гігієна і санітарія .................................................................7

 9. Дерматологія та венерологія...............................................7-8

 10. Діагностика………………………………………………...8

 11. Дієтологія..............................................................................9

 12. Ендокринологія……………………………………………9

 13. Здоровий спосіб життя……………………………………9-10

 14. Інфекційні хвороби ............................................................10-11

 15. Кардіологія .........................................................................11

 16. Медсестринство…………………………………………..11

 17. Медична реабілітація та фізіотерапія...............................11-12

 18. Неврологія………………………………………………...12

 19. Ортопедія та травматологія ...............................................12

 20. Оториноларингологія .........................................................12

 21. Педіатрія ............................................................................. 13-15

 22. Психологія. Психіатрія ..................................................... 16

 23. Спортивна медицина...........................................................16

 24. Фармакологія……………………………………………...16-18

 25. Фтизіатрія та пульмонологія..............................................18

 26. Хірургія ...............................................................................18

 27. Шкільна медицина………………………………………..19

Підписано до друку 05.04.2011 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

Тел. 235-78-00, 235-61-39

Управління охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ

за квітень-червень 2011 р.

Львів – 2011

Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

С Управління охорони здоров”я Львівської обласної державної

адміністрації КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОНМБ

Управління охорони здоров”я Львівської

обласної державної адміністрації

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ за квітень-червень 2011 р.

м. Львів 2011 р.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Дерматовенерологія, імунологія та алергологія в наукових працях професора Солошенко Ельвіри Миколаївни / Наук. ред.

Г.І. Мавров, Ю.Л. Волянський, В.М. Савченко. - АМН України та ін. - Харків, 2010. - 102 с.
Шифр 616.5 / Д-36

СЛОВНИКИ

2. Мусій О. Медичний словник лікарських рослин (російсько-латинсько-український) /Київське лікарське товариство. - К., 2002. - 208 с.
Шифр 615.32 / М-91

3. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами /Нечай С. - К.: КЛТК, 2000. - 432 с.
Шифр 61(03) / Р-59

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

4. Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства /Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 7 червня 2005 року. – К.: Парламентське в-во, 2005. –

159 с.

Шифр 610.215 / З-12

5. Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендо-вано до впровадження у практику охорони здоров»я:

- 2 -

Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України» /НАМН України; Відп. ред.

В.В. Лазоришенець. - Вип. 31. - К., 2011. - 254 с.
Шифр 610.21 / Н-34

6. Основні статистичні показники охорони здоров»я в регіонах України. Статистичний довідник /Укл. Москаленко В.Ф. – К.:

МОЗ України, 2002. – 130 с.

Шифр 610.63 / О-75

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

7. Жизнь, отданная детям: К столетию со дня рождения профессора Руднева Ивана Михайловича /Под общ. ред.

В.Ф. Москаленка. - К.: Феникс, 2010. - 188 с.
Шифр 61(092С) / Ж-48

8. Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галиць-кого: 1784-2009. - Львів: Видав. дім Наутілус, 2009. - 472 с.

Шифр 61(092с) / З-62

9. Мечников И.И. К 165-летию со дня рождения. – К., 2010. –

19 с.

Шифр 61 (092С) / М-55

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

10. Багатоплідна вагітність. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. –

360 с.

Шифр 618.21 / Б-14

11. Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської

- 3 -

Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 328 с.

Шифр 618.5 / В-12

12. Глобальна ініціатива з обізнаності щодо раку молочної залози

/Боднар О., Майструк Г. – Київ-Львів-Одеса, 2008. – 64 с.

Шифр 618.19 / Г-54

13. Системная энзимотерапия в акушерстве и гинекологии /МОЗ РФ, Науч. центр акуш., гинекол. и перинатол. РАМН (Москва), Мед. Акад. Последипл. Образования (Санкт-Петербург). – М., 2002. – 24 с.

Шифр 618 / С-40

14. Як покращити перинатальну допомогу в Україні? Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 100 с.

Шифр 618.2 / Я-44

АЛЕРГОЛОГІЯ

15. Аллергические заболевания у детей и окружающая среда (обзор материалов 53-го семинара «Нестле» по детскому питанию). – М.: ООО «Нью Информ», 2005. – 240 с.

Шифр 616.056 / А-35

16. Беш Л.В. Алергічний марш: перспективи профілактики і прогнозу. – Львів: Каменяр, 2010. – 68 с.

Шифр 616.056 / Б-57

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

17. Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В.Й. Кімакович, В.І. Нікішаєв В.І., І.М. Тумак та ін. -Львів: Медицина світу,2008. - 208 с.
Шифр 616.32 / Е-62

- 4 -

18. Основные симтомы и синдромы в педиатрической гастроэнтерологии /Белоусов Ю.В. и др. – Харьков, 1997. – 37 с.

Шифр 616.3 / О-75

19. Щербинина М.Б. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. – К.: Медкнига, 2009. – 99 с.

Шифр 616.33 / Щ-64

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

20. Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології : Збірник матеріалів наук.-практ конф. за участю міжнар. спеціал. 26-27 травня 2011 р., присв. 85-річчю з дня нар. проф. Б.В. Качоровського / Під. ред. В.Л. Новака. -Львів: ЗУКЦ, 2011. - 190 с.
Шифр 616.15 / К-49

ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ

21. Апанасенко Г.Л. Вода и еда: правила здоровья. – К.: Медкнига, 2010. – 71 с.

Шифр 613.2 / А-76

22. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України /О.М. Балакірєва, Т.В. Боднар, Н.О. Ригач та ін.. – К.: УІСД

ім. О. Яременка, 2008. – 152 с.

Шифр 613.95 / Р-49

ДЕРМАТОЛОГІЯ

23. Досвід використання специфічного імуноглобуліну Герпімун 6 у дітей з рецидивуючим герпесом порожнини рота /Савичук Н.О. та ін. – К., 2010. -10 с.

Шифр 616.56 / Д-70

- 5 -

24. Системная энзимотерапия в лечении и реабилитации больных в дерматокосметологии и пластической хирургии /МЗ и соц. разви-тия РФ, Ин-т пласт. хир. и косметол. МЗ и СР РФ. – М., 2009. –

71 с.

Шифр 616.5 / С-40

ДІАГНОСТИКА ТА СЕМІОТИКА

25. Використання телемедицини у клінічній практиці. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 95 с.

Шифр 616.071 / В-43

26. Тести з функціональної діагностики /МОЗ України, Київська мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2005. – 179 с.

Шифр 616.07 / Т-36

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

27. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип.55

/Ред. Ю.М. Панишко; Львів. держ. ун-т фіз.культури. - Львів, 2011.

- 59 с.
Шифр 613.4 / З-46

28. Молодь за здоровий спосіб життя: Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в України ( за підсумками 2009 року) /Мін-во України у справах сім»ї, молоді та спорту. - К., 2010.

- 154 с.
Шифр 613.4 / М-75

ІМУНОЛОГІЯ. ВІЛ/СНІД.

29. ВІЛ-інфекція та СНІД в Україні. Аналіз, профілактика, лікування (збірник матеріалів з актуальних проблем протидії епідемії) /МОЗ України, Укр. центр проф.. і боротьби зі СНІДом;

- 6 -

Ред. Щербінська А.М. – К.: Медінформцентр «Вектор», 2001. –

208 с.

Шифр 612.017 / В-44

30. Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят: Наказ МОЗ України № 301 від 21.03.2005 р. – К., 2005. – 22 с.

Шифр 612.017 / П-78

31. Профілактика ВІЛ-інфекції серед новонароджених: документування та вивчення досвіду України. – К., 2007. – 94 с.

Шифр 616.053 / П-84

32. Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні /Тельчик А., Балакірєва О., Середа Ю., Боднар Т., Сакович О. – К.: К.І.С., 2008. – 192 с.

Шифр 612.017 / П-32

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

33. Виноград Н.О., Грицко Р.Ю. Паразитарні хвороби людини. Гельмінтози. – Львів, 2005. – 192 с.

Шифр 616.96 / В-49

34. Гострі кишкові інфекції у дітей /За ред. проф. С.О. Крамарєва. – К.: Червона Рута-Турс, 2007. – 132 с.

Шифр 616.904 / Г-72

35. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия: эффективность и безопасность. – К., 2010. – 20 с.

Шифр 616.9 / К-14

36. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Лишенюк С.А. Клінічне медсестринство в інсектології. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. –

408 с.

Шифр 616.9 / Ч-75

- 7 -

КАРДІОЛОГІЯ

37. Бобров В.О., Долженко М.М., Поташев С.В. Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз). – К.: Медкнига, 2009. – 100 с.

Шифр 616.127 / Б-72

38. Жарінов О.Й., Куць В.О., Тхор Н.В. Навантажувальні проби в кардіології. – К.: Медицина світу, 2006. – 89 с.

Шифр 616.12 / Ж-34

39. Хронічна ниркова недостатність /Пиріг Л.А. та ін. – К., 2004. – 96 с.

Шифр 616.61 / Х-94

МІКРОБІОЛОГІЯ

40. ХІІ з»їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Вино-градського. Тези доповідей 25-30 травня 2009 р., Ужгород /Гол. орг.

комітету Підгорський В.С. – Ужгород: Патент, 2009. – 489 с.

Шифр 616.093 / З-59

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

41. Зозуля І.С., Мартинюк В.Ю., Майструк О.А. Нейропротектори, ноотропи, нейрометаболіти в інтенсивній терапії уражень нервової системи. – К.: Інтермед, 2005. – 131 с.

Шифр 615.71 / З-78

42. Матвієнко Ю.О. Паркінсонізм – плюс. – Львів: Медицина світу, 2009. – 64 с.

Шифр 616.81 / М-33

43. Мішиєв В.Д. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів: клініка, діагностика, терапія. – Львів: Видавництво Мс, 2005. – 200 с.

Шифр 616.891-099.1 / М-71

- 8 -

44. Наркологія: актуальні питання /Мішиєв В.Д., Сосін І.К., Овчарен-ко М.О., Єршова О.А. – Львів: Медицина світу, 2010. – 280 с.

Шифр 616.891-099.1 / Н-29

45. Препарати системної ензимотерапії в лікуванні хворих на розсіяний склероз (посібник для сімейних лікарів, лікарів-невропатологів) /Укр. центр розсіяного склерозу; Центр розсіяного склерозу м. Києва. – К., 2007. – 26 с.

Шифр 616.81 / П-72

46. Системна ензимотерапія при інсульті /Каф. Неврології НМУ

ім. О.О. Богомольця. – К., 2010. – 28 с.

Шифр 616.831-005 / С-35

47. Хаустова О.О. Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект). – К.: Медкнига, 2009. – 125 с.

Шифр 616.8 / Х-26

48. Юрьева Л.Н. Шизофрения. – К.: Новая идеология, 2010. –

244 с.

Шифр 616.898.2 / Ю-85

ОНКОЛОГІЯ

49. Шпарик Я.В. Рак: переможці і жертви. – Львів: Афіша, 2008. – 622 с.

Шифр 616.006 / Ш-83

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

50. Системная энзимотерапия в офтальмологи /Гос. учрежд. Межотрасл. научно-техн. комплекс «Микрохирургия глаза» МЗ РФ им. акад. С.Н. Федорова. – К., 2006. – 32 с.

Шифр 617.7 / С-40

- 9 -

Фламмер Й. Глаукома. – Львів: Медицина світу, 2008. – 464 с.

Шифр 617.7 / Ф-70

ПЕДІАТРІЯ

51. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /Сміян І.С. та ін.. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 143 с.

Шифр 616.9 / А-43

52. Куриляк О., Іванів Ю., Личковська О. У дитини вроджена вада серця. Що робити? – Львів: ВФ «Афіша», 2010. – 25 с.

Шифр 616.126 / К-93

53. Львівська модель подолання йододефіциту на обласному рівні /Укл. Іванова І., Труш О. – К., 2007. – 103 с.

Шифр 616.441 / Л-89

54. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей. Проблемы и решения /Коровина Н.А., Захарова И.Н., Чебуркин А.В. – М., 2005. – 70 с.

Шифр 616.39 / Н-30

55. Острые респираторные вирусные инфекции в амбулаторной практике врача-педиатра /Под ред. Коровиной Н.А., Заплатнико-

ва А.Л. – М., 2004. - 47 с.

Шифр 616.902 / О-79

56. Отт В.Д., Тутченко Л.І., Марушко Т.Л. Дитяче харчування. Годуйте вашого малюка груддю (поради мамам). – К., 2000. – 23 с.

Шифр 616.053 / Д-49

57. Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернат-ному закладі: Реформування державної системи опіки над дітьми /Алімова Ю.А., Безпалько О.В., Звєрєва І.Д. та ін. – К.: ПП «Март», 2006. – 131 с.

Шифр 88 / П-78

- 10 -

58. Робочі класифікації дитячих хвороб /Няньковський С.Л.. Квіт Д.І., Добрянський Д.О., Герега Р.О. – Львів, 2000. – 96 с.

Шифр 616.053 / Н-99

59. Системная энзимотерапия в педиатрии /Омельченко Л.И., Крючко Т.А., Ошлянская Е.А., Шпехт Т.В.; Под ред. Л.И. Омель-ченко. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 162 с.

Шифр 616.053 / С-40

60. Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспорту-ванням і допомога під час транспортування. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 579 с.

Шифр 616.053 / С-75

РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

61. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров»я /Ю.В. Вороненко, А.І. Бойко, Н.Г. Гойда. - К.: Книга -плюс, 2011. - 192 с.
Шифр 618.8 / Д-44

УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ

62. Гломерулонефрит. Інфекції сечової системи. Хронічна ниркова недостатність /Ред. Вишнепольський Г.Й. – К., 2010. –

103 с.

Шифр 616.61 / Г-54

63. Клінічна нефрологія /Пиріг Л.А., Романенко А.М., Дядик О.І. та ін.; За ред. акад.. Л.А. Пирога. – К.: Здоров»я, 2004. – 528 с.

Шифр 616.61 / К-49

64. Методи дослідження в клінічній нефрології /За ред. Пиро-

га Л.А. – К.: Друкар, 2007. – 96 с.

- 11 -

Шифр 616.61 / М-54

ФАРМАЦІЯ. ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАКОТЕРАПІЯ

65. Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія. - К.: Медицина, 2010.

- 352 с.
Шифр 52 / Н-68

66. Петрух Л.І. Флуорени як туберкуло статики. Флуренізид: мікробіологічні, фармакологічні та клінічні аспекти. – Львів, 2008. – 464 с.

Шифр 615.76 / П-31

67. Янковський Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления. – К.: Эксперт ЛТД, 2005. – 361 с.

Шифр 615.33 / Я-62

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

68. Дихальна підтримка у новонароджених дітей. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров”я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 612 с.

Шифр 616.2 / Д-50

69. Системная энзимотерапия при лечении заболеваний дыхательных путей /Мин. обороны РФ, Главное Военно-мед. управление МО РФ, Главный военный клин. 37оспіталь им. Н.Н. Бурденко, Гос. ин-т усовершенств. Врачей МО РФ, Мед. акад. последипл. образования. – М., 2006. – 39 с.

Шифр 616.2 / С-40

- 12 -

ХІРУРГІЯ

70. Безкровна медицина. Успіхи і перспективи /Під ред. акад. ЛМНУ Павловського М.П. – Львів: Кварт, 2008. – 236 с.

Шифр 617.9 / Б-40

71. Клинический опыт применения системной энзимотерапии. Хирургические болезни. Вобэнзим. Флогэнзим. Вобэ-Мугос Е

/Под ред. чл.-кор. АМН Украины В.Н. Коваленко. – К., 2004. –

106 с.

Шифр 617 / К-49

72. Принципи та особливості хірургічного лікування гнійних процесів м»яких тканин голови і обличчя: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф.-ї та пат.-ліценз. роботи; Укл. Шаповал С.Д. та ін. – К., 2011. – 20 с.

Шифр 617.11 / П-76

73. Тотальне і ревізійне ендопротезування великих суглобів: Матеріали науково-практичної конференції з міжнар. участю, 2-4 жовтня 2003 р. /АМН України, МОЗ України, Укр. асоц. ортопедів-травмато-логів, Ін-т травматології та ортопедії АМН України, ГУОЗ ЛОДА, Льв. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – К.-Львів, 2003. – 154 с.

Шифр 617.47 / Т-63

74. Эпидуральное обезболивание в ортопедии /Хвисюк А.Н. и др. – Харьков, 2010. – 169 с.

Шифр 617.96 / Э-71

ЗМІСТ

 1. Бібліографічні покажчики………………………………....1

 2. Словники……………………………………………………1

 3. Соціальна гігєна та організація охорони здоров”я ..........1-2

 4. Історія медицини……………………………………………2

 5. Акушерство та гінекологія .................................................2-3

 6. Алергологгія…………………………………………………3

 7. Гастроентерологія…………………………………………3-4

 8. Гематологія та трансфузіологія............................................4

 9. Гігієна і санітарія ...................................................................4

 10. Дерматологія..........................................................................4-5

 11. Діагностика та семіотика…………………………………....5

 12. Здоровий спосіб життя………………………………………5

 13. Імунологія. ВІЛ/СНІД………………………………………5-6

 14. Інфекційні хвороби ................................................................6

 15. Кардіологія ..............................................................................7

 16. Мікробіологія…………………………………………………7

 17. Неврологія та психіатрія……………………….…………... 7-8

 18. Онкологія……………………..................................................8

 19. Офтальмологія………. ...........................................................8-9

 20. Педіатрія .................................................................................9-10

 21. Репродуктивна медицина........................................................10

 22. Урологія та нефрологія...........................................................10

 23. Фармація.Фармакологія. Фармакотерапія………..…….......11

 24. Хвороби органів дихання………………………………….....11

 25. Хірургія .....................................................................................12

Підписано до друку 04.07.2011 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

Тел. 235-78-00, 235-61-39

Управління охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ

за II-е півріччя 2011 р.

Львів – 2011

Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

С Управління охорони здоров”я Львівської обласної державної

адміністрації КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОНМБ

Управління охорони здоров”я Львівської

обласної державної адміністрації

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

Н О В І К Н И Г И,

що надійшли у КЗ ЛОНМБ за II-е півріччя 2011 р.

м. Львів 2011 р.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

1. ІХ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств. Присвячений 25-річчю СФУЛТ, м.Луганськ, 19-22 серпня 2002 року: Тези доповідей. – Луганськ-Київ-Чікаго, 2002. – 512 с.

Шифр 616 / К-64

2. ХІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, м.Полтава, 28-30 серпня 2006 року: Тези доповідей. – Полтава-Київ-Чікаго, 2006. – 704 с.

Шифр 616 / К-64

3. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: Матеріали I-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2007 року, м. Львів /Упор. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – 352 с.

Шифр 610.207 / М-42

4. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря /За заг. ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, А.Ф. Коропа. – Харків: Прапор, 2005. – 416 с.

Шифр 616 / О-25

- 2 -

5. Часопис Всеукраїнського лікарського товариства. Січень-червень 2003, Т. 5, № 1 (63). Українські медичні вісті.VII з»їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Тернопіль, 16-17 травня

2003 року. – К., 2003. – 245 с.

Шифр 616 / В-85

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

6. Історія розвитку охорони здоров»я на Житомирщині /Парамо-

нов З.М., Головаков В.К., Парій В.Д., Шатило В.Й., Хренов В.І. –

Житомир: «Полісся», 2004. – 480 с.

Шифр 61 (09С) / І-90

7. Лікарський збірник. Т. XVII. Ганіткевич Ярослав. Вибрані праці. – Львів: НТШ, 2009. – 424 с.

Шифр 61 (092С2) / Л-56

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

8. Беломестов С.Г., Мальгина Г.Б. Мужской фактор риска невынашивания беременности /Научно-технол. фарм. фирма

«Полисан». – Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.

Шифр 618.3 / Б-43

9. Маркин Л.Б., Яковлева Э.Б. Справочник детского гинеколога. – К.: Интермед, 2004. – 384 с.

Шифр 618.1 / С-74

- 3 -

10. Шперлинг Н.В., Венгеровский А.В., Шперлинг И.А. Применение Циклоферона при генитальном герпесе. – СПб., 2010. – 72 с.

Шифр 618.11 / Ш-83

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ

11. Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення у практиці анестезіолога /Тітов І.І., Волошинський О.В., Попівняк Х.І., Дацюк О.І. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 144 с.

Шифр 617.96 / Н-46

12. Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія. – К.: Медицина, 2008. – 224 с.

Шифр 610.8 / П-12

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

13. Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 136 с.

Шифр 610.8 / Б-24

14. Використання телемедицини у клінічній практиці. Ч.2. /Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В. – К., 2011. – 94 с.

Шифр 616.071 / В-43

15. Внутрішні хвороби. Посібник у 10 частинах /Упорядк. д.м.н., проф. О.О.Абрагамовича; За заг. ред. д.м.н. О.О.Абрагамовича, д.м.н., проф. Л.В.Глушка, д.м.н., проф. А.С. Свінціцького /МОЗ України, ЛНМУ ім. Д.Галицького, Івано-Франківська державна мед. академія, НМУ ім. О.О.Богомольця, Всеукраїнська громадська

- 4 -

організація «Просвіта», Львівський обласний благодійний фонд «Надії нації», Т. ІІ, Ч. 4-10. – Львів-Івано-Франківськ-Київ, 2004. –

725 с.

Шифр 616 / В-60

16. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря /За заг. ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, А.Ф. Коропа. – Харків: Прапор, 2005. – 416 с.

Шифр 616 / О-25

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

17. Гастроинтенстециальная недостаточность, пути диагностики и коррекции /Л.А. Мальцева, Л.В. Усенко, Н.Ф. Мосенцев и др.. –

Днепропетровск: Нова Ідеологія, 2006. – 130 с.

Шифр 617.43 / Г-22

18. Мищиряк В.Г. Справочно-информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии (термины, определения, классификация, структура, технологии, требования, понятия, показатели, свойства). – Донецк: Промінь, 2010. – 403 с.

Шифр 613.2 / М-71

19. Передерий В.Г., Ткач С.М., Передерий О.В. Диагностика и лечение хронического гастрита, язвенной болезни желудка, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, болезни Менетрие, предупреждение злокачественной лимфомы и рака желудка, вызванных инфекцией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).

В вопросах и ответах гастроэнтеролога врачу общей практики и пациенту. – К.: ООО «УИПК “Ескоб”, 2000. – 187 с.

Шифр 616.33 / П-27

- 5 -

20. Передерий В.Г., Ткач С.М., Скопиченко С.В. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее. – К., 2010. – 256 с.

Шифр 616.33 / П-27

21. Шляхи оптимізації лікування хворих з шлунково-кишковими кровотечами: Матеріали науково-практичної конференції,

м. Львів, 10 березня 2000 р. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – 115 с.

Шифр 617.43 / Ш-70

ГЕМАТОЛОГІЯ

22. Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч.1. /Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.

- К.: Медкнига, 2010. – 148 с.

Шифр 616.15 / Д-44

23. Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч.2. /Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.

- К.: Медкнига, 2010. – 192 с.

Шифр 616.15 / Д-44

24. Стандарти в гематології /За ред. Виговської Я.І., Новака В.Л. – Львів: ПП «Кварт», 2002. – 165 с.

Шифр 616.15 / С-78

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

25. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип. 58

/Ред. Ю.М. Панишко; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2011.

- 64 с.
Шифр 613.4 / З-46

- 6 -

26. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип. 59

/Ред. Ю.М. Панишко; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2011.

- 64 с.
Шифр 613.4 / З-46

27. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. Вип.60

/Ред. Ю.М. Панишко; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2011.

- 56 с.
Шифр 613.4 / З-46

28. Монастирський В. Старіння та омолодження організму: проблеми, які вирішуються з позицій нової науки – біологічної коагулогії. – Львів, 2011. – 252 с.

Шифр 612.059 / М-77

29. Стан та чинники здоров»я українських підлітків

/О.М. Балакірєва, Т.В. Боднар, О.Р. Артюх та ін. – К.: ЮНІСЕФ, 2011. – 172 с.

Шифр 613.95 / С-77

30. Янковський Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления. – К.: Эксперт ЛТД, 2005. – 361 с.

Шифр 615.33 / Я-62

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

31. Зінчук О.М. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук /МОЗ України, ЛНМУ ім. Д.Га-

Лицького. – Львів, 2010. – 303 с.

Шифр 616.98 / З-63

- 7 -

КАРДІОЛОГІЯ

32. Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів /За ред. проф. Є.Х. Заремби; Льв. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – К., 2004. – 341 с.

Шифр 616.12 / В-41

33. Гавриш А.С. Проатерогенная эндотелиопатия. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 416 с.

Шифр 616.1 / Г-12

34. Долженко М.М., Перепельченко Н.А., Базилевич А.Я. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обґрунтування терапії. – К.: Медкнига, 2010. – 100 с.

Шифр 616.12 / Д-64

35. Дядык А.И., Багрий А.Э. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике. – Львів: Медицина світу, 2009. – 418 с.

Шифр 616.12 / Д-99

36. Основы кардиологии. Принципы и практика /Под ред. проф. Клива Розендорффа. – Львов: Медицина світу, 2007. – 1037 с.

Шифр 616.12 / О-75

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА. МАСАЖ.

37. Степаненко М.В., Сухостат Л.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 352 с.

Шифр 615.82 / С-67

- 8 -

МЕДСЕСТРИНСТВО

38. Медсестринство в сімейній медицині /За ред. акад. АМН України, д.м.н., проф. Є.Х. Заремби. – Львів, 2008. – 212 с.

Шифр 610.255 / М-42

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

39. Вертеброгенні больові синдроми попереково-крижового відділу хребта та їх лікування з використанням вітамінів групи В /Вінничук С.М., Бедрій І.І., Уніч П.П., Ілляш Т.І., Рогоза С.В. – К., 2007. - 12 с.

Шифр 616.833 / В-35

ОНКОЛОГІЯ

40. Мінімальні клінічні рекомендації ESMO /Перекл. з англ.

Я. Шпарик. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. – 56 с.

Шифр 616.006 / М-61

41. Шпарик Я.В., Білинський Б.Т. Хіміотерапія раку товстої кишки. – К.: Ebewe, 1999. – 48 с.

Шифр 616.34 / Ш-83

42. Шпарик Я.В., Томич М.В. Хіміотерапія раку яєчників. – Львів: Медицина світу, 1998. – 100 с.

Шифр 618.17 / Ш-83

- 9 -

ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

43. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 511 с.

Шифр 616.092 / А-92

ПЕДІАТРІЯ

44. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей /Под ред. С.П. Кривопустова, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2006. – 248 с.

Шифр 616.053 / А-72

45. Протоколи діагностики та лікування хвороб у дітей: інфекційні хвороби, імунологія, пульмонологія /За ред.. С.О. Крамарєва, П.П. Сокура, Л.І. Чернишової. – К.: ТОВ «ГІРА “Здоров’я України”», 2006. – 372 с.

Шифр 616.053 / П-83

46. Білоус В.І., Білоус В.В. Талотоксикози («Чернівецька хімічна хвороба»). – Чернівці: Місто, 2002. – 284 с.

Шифр 614.72 / Б-61

УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ

47. Квятковская Т.А. Строение и функция верхних мочевых путей. – Днепропетровск: РИА «Днепр-VAL», 2009. – 416 с.

Шифр 612.61 / К-32

- 10 -

ФАРМАЦІЯ. ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАКОТЕРАПІЯ.

48. Кучер М.М., Галькевич І.Й. Газорідинна хроматографія в аналізі ліків та отрут. Т. 1. Теоретичні основи методу. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2011. – 236 с.

Шифр 615.2 / К-95

49. Луковенко Т.О. Словник гомеопатичних термінів. – Слов’янськ, 2011. – 158 с.

Шифр 615.895 / Л-84

50. Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 520 с.

Шифр 615 / Н-47

51. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. – К.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2007. – 308 с.

Шифр 616.3 / Р-27

52. Рациональная фармакотерапия часто болеющих детей

/Под ред. М.Г. Романцов. – СПб, 2006. – 96 с.

Шифр 616.053 / Р-27

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ОПОРУ ТА РУХУ

53. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку. Т.1. – К., 2009. – 480 с.

Шифр 616.72 / П-42

54. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку. Т.2. – К., 2009. – 482 с.

Шифр 616.72 / П-42

- 11 -

55. Ревматоидное поражение коленного сустава /Герасимен-

ко С.И. и др. – К.: ООО «ДСГ Лтд», 2004. – 140 с.

Шифр 616.72 / Р-32

ХІРУРГІЯ

56. Кімакович В.Й., Тумак І.М., Рачкевич С.Л. Гастродуоденальні кровотечі у хворих з серцевою патологією: особливості лікування. – Львів: Видавництво Мс, 2001. – 111 с.

Шифр 617.43 / К-40

ЗМІСТ

1. Соціальна гігєна та організація охорони здоров”я ..........1-2

2. Історія медицини……………………………………………2

3. Акушерство та гінекологія .................................................2-3

4. Анестезіологія та реаніматологія…………………………3

5. Внутрішні хвороби…………………………………………3-4

6. Гастроентерологія…………………………………………..4-5

 1. Гематологія………………………………………………….5

8. Здоровий спосіб життя……………………………………..5-6

 1. Інфекційні хвороби ................................................................6

 2. Кардіологія ..............................................................................7

 3. Лікувальна фізкультура. Масаж…………………………….7

 4. Медсестринство……………………………………………..8

 5. Неврологія та психіатрія…………….………….…………..8

 6. Онкологія…………………………………………………….8

 7. Пат. фізіологія………………………………………………..9

 8. Педіатрія ..................................................................................9

 9. Урологія та нефрологія...........................................................9

 10. Фармація.Фармакологія. Фармакотерапія………..…….....10

 11. Хвороби органів опору та руху…………………………10-11

 12. Хірургія ...................................................................................11

Підписано до друку 20.12.2011 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

Тел. 235-78-00, 235-61-39Скачать документ

Похожие документы:

 1. Нас, українців, роз єднує різне

  Документ
  Якщо ти хочеш у цій книжці знайти наукові істини, тоді полиш її і візьми якусь іншу, наукову, книжку. Якщо ти не любиш своїх родичів, і твоє серце байдуже до цього клаптя землі, по якому ступали твої дитячі ноги, тоді передай цю книжку
 2. Вінницька обласна наукова (1)

  Документ
  Акушерство: учебник / Б. М. Венцковский [и др.] ; ред. Б. М. Венцковский, Г. К. Степанковская, Н. Е. Яроцкий. - К. : ВСИ "Медицина", 2010. - 448 с.
 3. О. П. Реєнт, І. А. Коляда

  Документ
  Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвяти­ли все своє життя, поставивши за мету вибороти
 4. Володимир Мельниченко Шевченківська Москва

  Документ
  Володимир Мельниченко — доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор понад 40 книг з історичної політичної і
 5. Вповістях І оповіданнях першого тому вибраних творів ідеться про життя-буття украҝнців у Казахстані та ҝх нерозривні родинні й духовні зв’язки з батьківщиною

  Документ
  В повістях і оповіданнях першого тому вибраних творів ідеться про життя-буття украҝнців у Казахстані та ҝх нерозривні родинні й духовні зв’язки з батьківщиною.

Другие похожие документы..