Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
терминологией нового поколения стандартов (ФГОС); методикой разработки ООП; принципами распределения общекультурных и профессиональных компетенций в ...полностью>>
'Регламент'
2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений 10...полностью>>
'Документ'
На заседании Совета директоров ОАО «Связьинвест» 20 августа министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев был избран председателем Совета дирек...полностью>>
'Рассказ'
«Как же так, - спросит мой удивленный читатель. – Возможно ли, чтобы французы когда-либо завоевали Англию? Что за выдумки? Скорее, наоборот, Англия т...полностью>>

Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «30.12»2011 809-VI

м. Чугуїв

Про виконання міської програми

Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”

Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”, Чугуївська міська рада

В И Р І Ш И Л А

  1. Інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки” прийняти до відома(додається).

2. Рішення XХХІІ сесії Чугуївської міської ради V скликання від 26.10.2007 № 949-V «Про затвердження міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки” зняти з контролю, у зв’язку з закінченням терміну дії.

  1. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови ВІННИК Т.С.

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт), з питань соціального захисту та охорони здоров’я (ЯКУНІН О.І.).Міський голова Г.М. МІНАЄВА

Додаток

до рішення ХХІ сесії

Чугуївської міської ради

VI скликання

від 30.12.2011 № 809- VI

Інформація

про виконання міської програми «Дошкільна освіта на 2007-2011 роки»

На виконання міської програми «Дошкільна освіта на 2007-2011 роки» відділом освіти було забезпечено збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів. У місті працюють 6 дошкільних навчальних закладів (5 – комунальні, 1 – відомчий), в яких відбулося збільшення вихованців від 829 у 2007 році до 1100 дітей у 2011 році, що складає 59% від загальної кількості дітей у місті від 1 до 6 років (відсоток охоплення дітей дошкільними закладами не збільшився у зв’язку із зростанням дитячого населення дошкільного віку).

У липні 2011 року рішенням Чугуївської міської ради від 29.07.2011 змінено тип та назву навчально-виховного комплексу № 12 на дошкільний навчальний заклад № 12, що дало змогу відкрити додаткову групу у 2011/2012 навчальному році.

Розділ І. Забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів.

Згідно із листом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та розпорядженням міського голови від 21.07.11 № 260 «Про закріплення за дошкільними закладами
м. Чугуєва територій обслуговування» в місті проводиться облік дітей від 0 до 6 років. Згідно з обліком дитячого населення створено персоніфікований банк даних, в 2011 році він налічує 2195 дітей.

У зв’язку із значним зростом дитячого населення протягом останніх років, в дошкільних навчальних закладах відкриваються додаткові групи: 2008 року їх було 35, 2009 – 40, 2010 – 43, 2011 – 45. На повну проектну потужність працюють ДНЗ № 1, 3, 4, 8, де на 100 місцях виховуються 128 дітей. Проблема охоплення всіх бажаючих ДНЗ залишається досить гострою.

У 2011 році ДНЗ активно працюють над проблемою охоплення дітей дошкільною освітою через різні форми її надання. Вирішена проблема з 5-річками, які не відвідують ДНЗ. Повністю охопили дітей старшого дошкільного віку через групи короткотривалого перебування, де дитина відвідує дошкільний заклад не більш 3 годин на день та соціально-педагогічний патронат для дітей, які за станом здоров’я або за бажанням батьків не можуть відвідувати ДНЗ.

Одним із першочергових завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я дітей. Кожен рік лікарям-спеціалістами проводиться поглиблений медичний огляд дітей дошкільних навчальних закладів міста, на підставі висновків цього огляду робиться аналіз показників здоров’я дітей.

До диспансерної групи станом на 01.10.11 відноситься 45,6% вихованців від загальної кількості дітей.

Згідно з медичними даними перше місці посідає кардіологічна група захворювань, на другому – хвороби органів зору, на третьому – неврологія, на четвертому – захворювання хірургічного та ортопедичного напрямку, до інших захворювань відносяться хвороби органів дихання, шкіряні, ендокринологічні, туберкульозна патологія, шлунково-кишкові, уроджені аномалії.

Дані диспансерних груп по ДНЗ міста Чугуїв

Працівниками дошкільних навчальних закладів велика увага приділяється роботі, спрямованій на охорону та зміцнення здоров’я дітей. Розробляються і проводяться оздоровчі заходи з загартовування дітей, вітамінізації. У місті працює ДНЗ № 12 оздоровчого типу, він входить у систему шкіл сприяння здоров’ю. У кожному ДНЗ на початок року медсестрами зроблено розподіл дітей на медичні групи за станом здоров’я. Оформлені Листи здоров’я, Медичний персонал ДНЗ протягом року здійснює супровід дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Вся ця робота оформлюється у відповідній діловій документації. З батьками вихованців обговорюються всі профілактичні заходи, які проводять з дітьми у ДНЗ, які узгоджуються з РайСЕС.

У своїй роботі дошкільні заклади приділяють увагу такому питанню як інклюзивна освіта. Два ДНЗ міста беруть участь у Всеукраїнському конкурсі проектів: ДНЗ № 3 – проект «Використання інноваційних педагогічних технологій у роботі з дітьми з порушенням психомовленнєвого розвитку в умовах корекційної групи», ДНЗ № 12 – «Рівний доступ до якісної дошкільної освіти в умовах дошкільного закладу».

Розділ ІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Стан матеріально-технічної бази поліпшується як за бюджетні та позабюджетні. Протягом 2010-2011 років здійснено ремонт ігрової кімнати в ДНЗ № 1 на суму 312,70 тис. грн., в ДНЗ № 4, 12 – покрівель на суму 57,99 та 260 тис. грн. відповідно.

Фінансову допомогу ДНЗ надають шефи, батьки вихованців. В усіх закладах до початку 2011/2012 н.р. проведено ремонт приміщень, ігрових кімнат та спортивних майданчиків, зокрема, у ДНЗ № 1 замінені вікна, двері, відремонтована підлога, замінено меблі в методичному кабінеті на суму 13, 2 тис. грн., у ДНЗ № 3 – меблі, вхідні двері – на суму 10,2 тис. грн., ДНЗ № 4 – поточний ремонт на 2,18 тис. грн., ДНЗ № 8 – поновлені ігрові майданчики, прогулянкові бесідки, замінені двері, вікна на суму 22,1 тис. грн., у ДНЗ № 12 - придбано лінолеум, будівельні матеріали на суму 18,3 тис. грн.

В усіх ДНЗ поновлена навчально-методична база: методичні посібники, періодичні галузеві видання (журнали, газети).

Витрати на утримання однієї дитини за 9 місяців 2011 року становили в середньому 4473 грн.

Середній показник вартості харчування на одну дитину складає 10 грн. в день. Середній показник виконання натуральних норм – 70 %, що є недостатнім для задоволення фізіологічних потреб дітей дошкільного віку.

Розділ ІІІ. Підвищення якості утримання

навчального-виховного процесу

Протягом 2011 року освітній процес у дошкільних навчальних закладах здійснювали 90 педагогічних працівників, з яких вищу педагогічну освіту мають 49% (2009 – 43%, 2008 – 40%). Серед завідувачів дошкільних навчальних закладів мають вищу освіту 5 з 6 чоловік (у завідувача ДНЗ № 1 – середня спеціальна освіта) і за фахом працюють 5 з 6 чоловік (завідувач ДНЗ № 8 – вчитель початкових класів). Аналіз якісного складу педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів показує, що відбулись зміни у підвищенні професійної освіти. Якщо у 2008 році в ДНЗ міста 40 % педагогічних працівників закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, то за останні три роки кількість спеціалістів, що мають повну вищу освіту, зросла майже на 9 %.

Педагогічні працівники систематично підвищують свою кваліфікацію, атестацію проходять згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України за перспективним планом регулярно і без порушень.

Однією із основних форм підвищення дидактичної компетентності педагогічних працівників ДНЗ у міжатестаційний період є організація участі педагогів в обласних науково-методичних заходах: семінарах, міських методичних об’єднаннях.

У місті створено систему роботи щодо узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду з практичного впровадження дошкільними навчальними закладами основних напрямків програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У 2011 році досвід ДНЗ № 3 «Морально-духовний розвиток дитини дошкільного віку шляхом використання спадщини В.О. Сухомлинського» було узагальнено на рівні міста. З метою поширення інноваційних ідей щодо вивчення спадщини Сухомлинського серед ДНЗ міста, досвід було представлено на ХVІІІ обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій, де робота отримала диплом І ступеня.

З метою стимулювання самоосвітньої діяльності вихователі беруть участь у професійних конкурсах „Вихователь року”, щорічній обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, протягом останніх 3 років зросла кількість робіт, наданих для участі в обласному турі, та робіт переможців (у 2009 році на обласний тур допущено 53% від поданих робіт, з них дипломантами стали 22%, у 2010 році – 78%, з них дипломами нагороджені 37% робіт, у 2011 році – 92% робіт допущено, дипломантами стали 34 % робіт, серед них уперше є робота, відзначена дипломом І ступеня). У 2011 році ДНЗ міста зайняли 2 місце в регіональній відкритій виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття».

З метою забезпечення умов для повноцінного розвитку дітей дошкільного віку, формування їх життєвої компетентності, розвитку творчих здібностей ДНЗ міста здійснюють роботу за такими пріоритетними напрямами діяльності: гуманітарний (ДНЗ №№ 1, 3, 4, 6, 8), оздоровчий (ДНЗ № 12).

Протягом навчального року вихователі в своїй роботі впроваджують такі інноваційні технології: технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка (ДНЗ № 8); теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) (ДНЗ № 3, 6); методика використання схем-моделей для навчання дітей розповіді (ДНЗ № 3, 8); методика розвитку творчих здібностей на заняттях з образотворчої діяльності (ДНЗ № 1, 8); теорія саморозвитку М. Монтесорі (ДНЗ №1); використання спадщини В.Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей особистості дитини (всі ДНЗ).

У дошкільних навчальних закладах міста систематично ведеться робота щодо розвитку обдарованості дітей. У цьому напрямку плідно працюють психологи ДНЗ. Кожного вересня проводиться діагностична робота щодо виявлення дітей з творчими здібностями. Робота направлена на розвиток інтелектуальних, образотворчих, музичних, танцювальних, театральних обдарувань у дітей 5-го та 6-го років життя. Для розвитку цих творчих здібностей створюються відповідні умови, організовуються гуртки за такими напрямками: інтелектуальним (ДНЗ № 1, 3, 8) – 58 дітей; мистецьким (ДНЗ №№ 1, 4, 8) – 33 дитини; танцювальним (ДНЗ № 1, 4, 8) – 38 дітей; вокальним (ДНЗ № 3, 8) – 32 дітей; театральним (ДНЗ № 1, 8) – 25 дітей.

Належна увага приділяється дошкільними навчальними закладами підготовці дітей до навчання в школі. Кожного року у травні проводиться моніторинг якості знань дітей за вимогами Базової програми «Я у Світі».

У зв’язку зі зміною у законодавстві з дошкільної освіти, яке передбачає обов’язкову освіту старших дошкільнят, та з метою стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою в місті проведена така робота: здійснено облік дітей старшого дошкільного віку, яких налічується 480 чол.; з них охоплено дошкільною освітою через дошкільні навчальні заклади – 378 дітей; складені списки дітей, які не відвідують ДНЗ за територіями обслуговування цих ДНЗ, вибрані форми роботи надання дошкільної освіти цим дітям (соціально-педагогічний патронат 43 дитини (діти, які часто хворіють, та діти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади), групи з короткотривалим перебуванням – 29 дітей).

Станом на 01.12.11 діти 5-річного віку охоплені дошкільним навчанням на 100%.

Заступник міського голови Т.С.ВІННИКСкачать документ

Похожие документы:

  1. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

    Документ
    Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..