Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
NB! Доклад должен раскрывать актуальные вопросы игровой индустрии или 3D-технологий, быть интересным и доступным для понимания, по возможности, отража...полностью>>
'Документ'
Минимализм строг и требует безупречного чувства меры и стиля, не прощая ошибок и суеты. В таких интерьерах все сделано функционально, прочно и красив...полностью>>
'Документ'
У травні 1945 року провід ОУН був розділений воєнними подіями на дві групи: одна діяла в Україні, друга опинилася в центральній Європі, головно в Нім...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « 30 » июня 2010 года в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 002.011.03 при Институте социологии РАН по адресу: 117218, Моск...полностью>>

Робочий навчальний план на 2011 2012 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Л

“Затверджую”

Проректор

р.

ьвівський національний університет
імені Івана Франка

Робочий навчальний план на

2011

-

2012

навчальний рік

Галузь знань

0305 – Економіка і підприємництво

Напрям підготовки

6.030506 – “Прикладна статистика”

Факультет

економічний

форма навчання

денна

Курс

перший

Тривалість І семестру

18 тижнів (з 1. 09. 2011 р. до 4. 01. 2012 р.)

ІІ семестру

16 тижнів (з 9. 02. 2012 р. до 31. 05. 2012 р.)

Номер за порядком

Навчальні дисципліни

Сигма

Кількість студентів

К-ть груп

І семестр

ІІ семестр

Форми звітності

по семестрах

Перелік напрямів підготов­ки з яки­ми лекції читають в одному потоці

Кафедра

КК

КП

ПС

ЛБ

Кількість кредитів в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Кількість кредитів в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Іспити

Заліки

Контрольні роботи

Курсова робота

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Нормативні дисципліни

 1. 1.

Історія України

30

2

3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

1п.

М

Історичного краєзнавства

 1. 2.

Історія української культури

30

2

2

36

18

18

0

36

2

1

1

0

1п.

М

Теорії та історії культури

 1. 3.

Іноземна мова

30

2

3

54

0

54

0

54

3

0

3

0

2

32

0

32

0

40

2

0

2

0

2п.

1

Н К

Іноземних мов

 1. 4.

Фізичне виховання

30

2

0

72

0

72

0

0

4

0

4

0

0

32

0

32

0

0

2

0

2

0

2

Н К

Фізичного виховання

Вища математика для економістів

30

2

5

72

36

36

0

108

4

2

2

0

4

64

32

32

0

80

4

2

2

0

1,2п

Вищої математики

Інформатика

30

2

4

6

90

36

18

36

126

5

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 п.

Н

ІС у менеджменті

 1. 5.

Макроекономіка

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

80

48

32

0

100

5

3

2

0

2 п

О

Аналітичної еко­номії та міжна­родної економіки

Теорія ймовірності і математична статистика

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

96

48

32

16

120

6

3

2

1

2 п.

Вищої математики

Соціологія

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

48

32

16

0

96

3

2

1

0

.

2 диф.

К

Аналітичної еко­номії та міжна­родної економіки

Безпека життєдіяльності

30

2

2

36

18

18

0

36

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

диф

М

Безпеки життєдіяльності

 1. 6.

Основи економічної науки

30

2

5

72

36

36

0

108

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1п.

О

Аналітичної еко­номії та міжна­родної економіки

Вибіркові дисципліни

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Університетська освіта (навчальна практика “Вступ до фаху”)

30

2

1

18

18

0

0

18

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Статистики

 1. 7.

Латинська мова

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

0

16

0

20

1

0

1

0

2

Класичної філології

 1. 8.

Політологія

30

2

3

36

18

18

0

72

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

М

Політології

Національна економіка

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

48

32

16

0

60

3

2

1

0

2

М

Економіки України

Правознавство

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

64

32

32

0

116

4

2

2

0

2

К

Основ права України

РАЗОМ:

30

540

216

288

36

612

30

12

16

2

30

480

224

240

16

632

30

14

15

1

5/4

4/5

Екзаменаційна сесія: І семестр з

10 01

до

30.01

Канікули: І семестр з

5.01

31.01

до

09.01

8.02

ІІ семестр з

1.06

до

21.06

ІІ семестр з

22. 06

до

31.08

Декан факультету

Л

“Затверджую”

Проректор

р.

ьвівський національний університет
імені Івана Франка

Робочий навчальний план на

2011

-

2012

навчальний рік

Галузь знань

0305 – Економіка і підприємництво

Напрям підготовки

6.030506 – “Прикладна статистика”

Факультет

економічний

форма навчання

денна

Курс

другий

Тривалість І семестру

18 тижнів (з 1. 09. 2011 р. до 4. 01. 2012 р.)

ІІ семестру

16 тижнів (з 9. 02. 2012 р. до 31. 05. 2012 р.)

Номер за порядком

Навчальні дисципліни

Сигма

Кількість студентів

К-ть груп

І семестр

ІІ семестр

Форми звітності

по семестрах

Перелік напрямів підготов­ки з яки­ми лекції читають в одному потоці

Кафедра

КК

КП

ПС

ЛБ

Кількість кредитів в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Кількість кредитів в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Іспити

Заліки

Контрольні роботи

Курсова робота

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Нормативні дисципліни

 1. 1.

Філософія

29

2

3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

3 п.

М

Філософії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

29

2

1

18

18

0

0

18

1

1

0

0

1

16

0

16

0

20

1

0

1

0

3, 4

Е

Українського прикладного мовознавства

 1. 2.

Мікроекономіка

29

2

5

90

54

36

0

90

5

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 п.

М

Аналітичної еко­номії та міжнарод­ної економіки

 1. 4.

Фізичне виховання

29

2

0

36

0

36

0

0

2

0

2

0

0

32

0

32

0

0

2

0

2

0

4

Н К

Фізичного виховання

Оптимізаційні методи та моделі

29

2

5

72

36

36

0

108

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 п

Н

Економічної кібернетики

Статистика

29

2

4

5

90

36

36

18

90

5

2

2

1

5

80

32

32

16

100

5

2

2

1

4 п.

3

Статистики

 1. 5.

Міжнародна економіка

29

2

4

72

36

36

0

72

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 п

О

Аналітичної еко­номії та міжнарод­ної економіки

Економіка підприємства

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

64

32

32

0

80

4

2

2

0

4 п.

Економіки підприємства

Історія економіки та економічної думки

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

80

48

32

0

100

5

3

2

0

4 п.

Аналітичної еко­номії та міжна­родної економіки

Регіональна економіка

29

2

4

54

36

18

0

90

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 п.

Н

Економіки України

Гроші і кредит

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

64

32

32

0

80

4

2

2

0

4 п.

М

Банківського і страхового бізнесу

Економіка праці і соціально-трудові відносини

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

48

32

16

0

96

3

2

1

0

4 п.

К

Економіка України

Основи охорони праці

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

16

0

0

20

1

1

0

0

4

Е Р

Безпеки життєдіяльності

Вибіркові дисципліни

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1. 6.

Ділова іноземна мова

22

1

3

36

0

36

0

72

2

0

2

0

3

32

0

32

0

76

2

0

2

0

3, 4

Іноземних мов

Історія статистики та обліку

29

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

48

32

16

0

60

3

2

1

0

4

Статистики

РАЗОМ:

30

522

252

252

18

594

29

14

14

1

30

480

224

240

16

632

30

14

15

1

5/5

3/5

Екзаменаційна сесія: І семестр з

10 01

до

30.01

Канікули: І семестр з

5.01

31.01

до

09.01

8.02

ІІ семестр з

1.06

до

21.06

ІІ семестр з

22. 06

до

31.08

Декан факультетуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робочий навчальний план на 2011 2012 (1)

  Документ
  п Вищої математики Інформатика 0 3 90 3 18 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 п. ІС у менеджменті 5. Макроекономіка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 80 48 3 0 100 5 3 0 п Т Аналітичної економії та міжнародної економіки Теорія ймовірності і математична
 2. Робочий навчальний план на 2011 2012 (3)

  Документ
  п потоки (4 групи), 1 потік ( групи) Вищої математики Математичної еко­номіки та економетрії Інформатика 154 1 90 3 18 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 п. потоки ІС у менеджменті 5. Макроекономіка 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 80 48 3 0
 3. Робочий навчальний план на 2011 2012 (5)

  Документ
  п Р Аналітичної еконо­міки та міжнарод­ної економіки Вища математика для економістів 17 1 5 7 3 3 0 108 4 0 4 4 3 3 0 80 4 0 1, п Н Вищої математики Інформатика 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 3 1 3 13 5 1 п. Р ІС у менеджменті Соціологія
 4. Робочий навчальний план на 2011 2012 (7)

  Документ
  п Математичної еконо­міки та економетрії Математичний аналіз 44 90 3 54 0 1 5 3 0 5 80 3 48 0 100 5 3 0 1, п Математичної еконо­міки та економетрії Інформатика 44 4 4 54 18 0 3 90 3 1 0 3 48 1 0 3 0 3 1 0 п. 1 ІС у менеджменті 5.
 5. Робочий навчальний план на 2011 2012 (8)

  Документ
  п Математичної економіки та економетрії Інформатика 0 3 90 3 18 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 п. ІС у менеджменті 5. Макроекономіка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 80 48 3 0 100 5 3 0 п Економічної теорії та маркетингу Теорія ймовірності

Другие похожие документы..