Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Данный текст посвящен компаративистскому анализу Ренессанса и Советской культуры. Здесь не стоит задача типологического сопоставления этих двух культ...полностью>>
'Исследовательская работа'
Цель работы: сравнить химический состав, качество шоколада с информацией на упаковках; выяснить его влияние на организм человека и отношение к нему у...полностью>>
'Литература'
Особенно богата и разнообразна русская поэзия, которая всегда откликалась на любые изменения, происходящие в обществе, обращалась к потаённым уголкам...полностью>>
'Урок'
Назначение и характеристики периферийных устройств ввода информации. Архитектура клавиатуры. Виды координатных устройств ввода. Принципы работы сканер...полностью>>

Олександр Михайлович павленко (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Олександр Михайлович ПАВЛЕНКО,

методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культур

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка.

Про впровадження

інтерактивних педагогічних технологій та методів навчання

в системі художньо-естетичної навчально-виховної роботи
ДНЗ та ЗНЗ м. Києва

Одним із завдань реформування освіти, поставленим у державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття", є широке запровадження в навчально-виховній роботі нових педагогічних інформаційних технологій.

Сьогодні в музичній освіті відбувається активний пошук нових педагогічних методик. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.

Сучасні комп’ютерні технології в мистецькій освіті учнів базуються на ідеї їхньої інтеграції із традиційними навчальними методиками

Кажучи про вдосконалення педагогічних технологій, я маю на увазі передовсім інформаційні технології, тобто технології, що несуть у своїй основі максимальну кількість інформації. Отриманий у результаті обсяг знань не завжди передбачає акцент на теоретичному освоєнні матеріалу. Адже на уроках гуманітарного циклу особливо важливим є процес безпосереднього сприйняття учнями конкретного витвору музичного або образотворчого мистецтва.

Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент. На уроках музики гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова якість сучасного інтегрованого уроку.

Дослідження впливу нових технологій на рівень та якість навчання показали, що завдяки інтерактивній дошці та комп'ютеру в дітей з'являється зацікавлення в навчанні, укріплюється бажання вчитися, результати їхньої праці поліпшуються.

Використання інформаційних технологій дає змогу залучати дітей до:

 • створення творчих робіт;

 • пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості композиторів світу;

 • оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами.

Існує чимало програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп:

 • музичний програвач;

 • програма для співу карооке;

 • музичний конструктор;

 • музичні енциклопедії;

 • навчальні програми;

 • музичні ігри.

У сьогоднішніх умовах, коли вчитель не завжди має можливість застосовувати готові програмні матеріали, найбільш зручним засобом для створення уроків із мультимедійним супроводом є програма Microsoft Power Point. Особливо зручною вона є під час подання нового матеріалу. Програма Power Point дозволяє поєднувати аудіо - та відеоматеріали в єдине ціле. Із цих позицій комп'ютер став універсальним засобом навчання, а зручність його використання допомагає організувати процес навчання раціонально й ефективно. Використання слайд-презентацій, фотоматеріалів і репродукцій у цій програмі дає прекрасний фон для викладання музичної літератури. Робота зі звуковими редакторами дозволяє записувати, редагувати й обробляти звук, компонувати фрагменти музичних творів для створення аудіо-альбомів, які можна використовувати на уроках музичного мистецтва.

Цікаво розроблена мультимедійна програма "Музичне Мистецтво" для 1-7 класів. У розділі "Хоровий спів" після вивчення пісні, діти із задоволенням співають караоке. У цій програмі представлено багато казок і легенд для молодших школярів. Усі вони супроводжуються відеосюжетами. Для старших класів класичну музику представлено розповідями про композиторів, їхню творчість.

Велику допомогу на уроках музичного мистецтва надають музичні енциклопедії

Синемафонія — це новий жанр сучасного мистецтва, у якому музика симфонічного твору супроводжується відеозображенням.

У 2002-2003 навчальному році в школах м. Києва розпочався експеримент із впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. У Деснянському та Святошинському районах м. Києва створено творчу групу вчителів музичного мистецтва, яка розробила "Конструктор інтерактивних уроків музичного мистецтва" для 5-8 класів.

Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва, з'являється можливість на високому рівні якості проводити «нестандартні» уроки.

Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках музичного мистецтва комп'ютерні технології, стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.

Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музики, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Олександр Михайлович Павленко (2)

  Документ
  Шкільна художньо-естетична освіта покликана сприяти засвоєнню учнівською молоддю національного та світового культурно-мистецького досвіду, а також формувати умови й можливості для активної участі молодого покоління в художньо-комунікативних
 2. Михайлович Курбский «История о великом князе Московском» (1)

  Документ
  Фигура самого князя Курбского и его творческое наследие издавна привлекали внимание исследователей. Его перу атрибутируются несколько самостоятельных произведений и переводов, сделанных им с греческого и латинского языковi.
 3. Михайлович Курбский «История о великом князе Московском» (2)

  Документ
  Фигура самого князя Курбского и его творческое наследие издавна привлекали внимание исследователей. Его перу атрибутируются несколько самостоятельных произведений и переводов, сделанных им с греческого и латинского языковi.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 5. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

  Документ
  Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.

Другие похожие документы..