Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Предполагается, что студенты знакомы с общими основами демографии и имеют устойчивые представления о том, что такое миграция населения, её видах, изме...полностью>>
'Рассказ'
1 Петра 1:13: “Посему (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа...полностью>>
'Документ'
Об’єднання в громадські колективи людей за їх громадськими ознаками мало місце ще з ХІV століття. За часів входження українських земель до складу Вел...полностью>>
'Программа'
Концепции современного естествознания: Методические рекомендации и планы семинарских занятий для студентов общеюридического факультета очной формы об...полностью>>

Закон україни про ратифікацію Угоди про позику Проект "Модернізація державної податкової служби України 1"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4. Розбудова потенціалу адміністративного управління та управління середньої ланки

Виконання програми, спрямованої на адекватне вирішення пріоритетних тактичних потреб ДПА у сфері адміністративного управління та управління середньої ланки, у тому числі надання, у разі потреби, технічної допомоги та організацію навчання з метою підготовки команд адміністративного управління та середньої ланки управління ДПА, які впроваджуватимуть реформи відповідно до Програми, і навчання керівництва ДПА сучасній управлінській практиці.

5. Законодавчий і статистичний аналіз

Виконання програми, спрямованої на адекватне задоволення пріоритетних тактичних потреб ДПА, Міністерства фінансів і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Митної служби та комітетів Парламенту Позичальника (Верховної Ради) у сфері законодавчого та статистичного аналізу податкової політики та адміністрування податків шляхом, зокрема, надання технічної допомоги, організації підготовки фахівців і навчальних поїздок, постачання обладнання та засобів моделювання з метою підтримки потенціалу зазначених установ у сфері законодавчого аналізу, підготовки проектів нормативних актів, прогнозування податкових надходжень і статистичного аналізу, а також посилення спроможності ДПА передавати дані з нижчих рівнів організації на вищі рівні у формі агрегованих статистичних даних.

6. Відносини з партнерами

Виконання програми, спрямованої на адекватне задоволення потреб ДПА, у сфері відносин з партнерами шляхом надання технічної допомоги, організації підготовки фахівців і навчальних поїздок, інформаційно-комунікаційних послуг для зміцнення та розширення відносин ДПА з її внутрішніми та зовнішніми партнерами, з метою сприяння успішній реалізації реформ відповідно до Програми та заохочення добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків.

Частина B. Модернізація операцій

1. Моделювання основних операцій податкової адміністрації

Виконання програми з моделювання функціонально-організаційних схем та модернізованих процедур, розроблених у рамках Частини A.1.1 Проекту для основних операцій податкової адміністрації, включаючи, зокрема, реєстрацію платників податків, податкову звітність, опрацювання податкових декларацій та управління обігом документів, зокрема, шляхом впровадження плану вдосконалення та перевірок таких функцій у певному вибраному регіоні, причому зазначена програма складається з таких видів діяльності:

1.1. Підтримка моделювання: надання технічної допомоги та підготовка фахівців у сфері планування та впровадження моделі, а також її оцінки та виявлення недоліків.

1.2. Впровадження моделі: надання технічної допомоги, організація підготовки фахівців і навчальних поїздок, забезпечення обладнання та транспортних засобів, а також здійснення реконструкції приміщень з метою створення змішаних ручних, напівавтоматизованих і автоматизованих систем управління інформацією для виконання модернізованих операційних функцій, зокрема, реєстрації платників податків, податкової звітності та опрацювання податкових декларацій, включаючи: (i) зміни в організації діяльності, зокрема, зміни форм у разі потреби; (ii) зміну технологічної бази, зокрема, опрацювання та зберігання даних і голосовий зв'язок; (iii) навчання користувачів, зокрема, у сфері інформаційних технологій, операційної діяльності тощо; та (iv) технічну підготовку працівників систем і відповідальних керівників.

2. Центр обслуговування клієнтів

Виконання програми введення в дію телефонного центру обслуговування клієнтів паралельно із послугами внутрішньої довідкової служби у рамках Частини A.1.1 Проекту, включаючи забезпечення обладнанням.

3. Посилення нагляду за виконанням Програми

Виконання програми розроблення, планування та нагляду за впровадженням ініціатив, спрямованих на задоволення пріоритетних тактичних потреб ДПА щодо функцій аудиту та збору податків, включаючи надання технічної допомоги.

4. Підтримка управлінь великих платників податків

Виконання програми розроблення, планування та нагляду за впровадженням ініціатив, спрямованих на зміцнення та розширення діяльності управлінь великих платників податків ДПА, включаючи надання технічної допомоги.

* * *

Очікується, що Проект буде завершено до 31 грудня 2007 року.

 

Додаток 3 

Графік погашення позики

Дата виплат 

Виплата основної суми Позики

(у доларах США)* 

15 лютого, 2009 

1,160,000 

15 серпня, 2009 

1,170,000 

15 лютого, 2010 

1,185,000 

15 серпня, 2010 

1,195,000 

15 лютого, 2011 

1,205,000 

15 серпня, 2011 

1,215,000 

15 лютого, 2012 

1,230,000 

15 серпня, 2012 

1,240,000 

15 лютого, 2013 

1,250,000 

15 серпня, 2013 

1,265,000 

15 лютого, 2014 

1,275,000 

15 серпня, 2014 

1,285,000 

15 лютого, 2015 

1,300,000 

15 серпня, 2015 

1,310,000 

15 лютого, 2016 

1,325,000 

15 серпня, 2016 

1,335,000 

15 лютого, 2017 

1,350,000 

15 серпня, 2017 

1,360,000 

15 лютого, 2018 

1,375,000 

15 серпня, 2018 

1,385,000 

15 лютого, 2019 

1,400,000 

15 серпня, 2019 

1,410,000 

15 лютого, 2020 

1,425,000 

15 серпня, 2020 

1,440,000 

15 лютого, 2021 

1,450,000 

15 серпня, 2021 

1,465,000 

15 лютого, 2022 

1,480,000 

15 серпня, 2022 

1,495,000 

15 лютого, 2023 

1,505,000 

15 серпня, 2023 

1,515,000 

____________

* Цифри у цьому стовпчику - суми в доларах США, що підлягають погашенню, за винятком випадків, зазначених у Розділі 4.04 (d) Загальних умов.

 

Додаток 4 

Закупівлі та послуги консультантів

Розділ I. Закупівля товарів і технічних послуг

Частина A. Загальні положення

Закупівля товарів і технічних послуг, які полягають у множенні інформаційних матеріалів і пакуванні цих матеріалів перед їхнім розповсюдженням, як це вказано в Частині A.6 Проекту, здійснюється відповідно до: (i) положень Розділу I "Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", опублікованого Банком у січні 1995 року та переглянутого в січні й серпні 1996 року, вересні 1997 року та січні 1999 року (далі - "Посібник"), та (ii) наведених далі положень Розділу I цього Додатку.

Частина B. Міжнародні конкурсні торги

1. Якщо Частиною C цього Розділу не передбачено інше, то закупівля товарів і технічних послуг, які полягають у множенні інформаційних матеріалів і пакуванні цих матеріалів перед їх розповсюдженням, як це вказано в Частині A.6 Проекту, здійснюється за контрактами, укладеними згідно з вимогами положень Розділу II Посібника та пункту 5 Додатка 1 до нього.

2. Наведені нижче положення застосовуються до товарів і технічних послуг, що мають закуповуватися за контрактами, укладеними згідно з вимогами положень пункту 1 цієї Частини B.

(a) Групування контрактів

Наскільки це виявиться можливим на практиці, контракти на товари та технічні послуги групуються у тендерні пакети, вартість кожного з яких за попередньою оцінкою дорівнює приблизно 100000 доларів США в еквіваленті або більше.

(b) Переваги для товарів вітчизняного виробництва

Положення пунктів 2.54 та 2.55 Посібника та Додатка 2 до нього стосуються товарів, виготовлених на території Позичальника.

(c) Повідомлення та оголошення

Оголошення про запрошення до участі в торгах для кожного контракту на товари та технічні послуги, вартість якого за попередньою оцінкою дорівнює 10000000 доларів США в еквіваленті або більше, подається згідно з процедурами, що застосовуються до великих контрактів відповідно до пункту 2.8 Посібника.

Частина C. Інші процедури закупівель

1. Міжнародні закупівлі

Товари, вартість яких оцінюється менш ніж у 100000 доларів США в еквіваленті на один контракт можуть закуповуватися за контрактами, укладеними на основі процедур міжнародних закупівель згідно з положеннями пунктів 3.5 та 3.6 Посібника.

2. Національні закупівлі

Товари, вартість яких оцінюється менш ніж у 50000 доларів США в еквіваленті на один контракт можуть закуповуватися за контрактами, укладеними на основі процедур національних закупівель згідно з вимогами положень пунктів 3.5 та 3.6 Посібника.

3. Пряме укладання контрактів

Товари, право на виробництво чи продаж яких належить одній фірмі, можуть, за попередньою згодою Банку, закуповуватися згідно з положеннями пункту 3.7 Посібника.

Частина D. Розгляд Банком рішень щодо закупівель

1. Планування закупівель

Перш ніж надсилати будь-які запрошення до участі в торгах з розподілу контрактів, запропонований план здійснення закупівель для Проекту подається до Банку для розгляду та затвердження згідно з положеннями пункту 1 Додатка 1 до Посібника. Закупівля всіх товарів і технічних послуг здійснюється згідно з планом закупівель, затвердженим Банком, та з положеннями зазначеного пункту 1.

2. Попередній розгляд

(a) До кожного контракту на: (i) товари, які мають закуповуватися згідно з процедурами, зазначеними в Частині B цього Розділу; та (ii) технічні послуги, які полягають: (A) у множенні інформаційних матеріалів і пакуванні цих матеріалів перед їхнім розповсюдженням, згідно з Частиною A.6 Проекту; та (B) у наданні комунікаційних послуг за допомогою друкованих та електронних засобів інформації згідно з Частиною A.6 Проекту, вартість яких оцінюється у 100000 доларів США в еквіваленті на один контракт або більше, застосовуються процедури, викладені у пунктах 2 і 3 Додатка 1 до Посібника.

(b) До: (i) перших двох (2) контрактів на товари, які мають закуповуватися згідно з процедурами, зазначеними в пункті 1 Частини C вище, незалежно від їх вартості; (ii) перших двох (2) контрактів на товари, які мають закуповуватися згідно з процедурами, зазначеними в пункті 2 Частини C вище, незалежно від їх вартості; та до (iii) кожного контракту на товари, які мають закуповуватися згідно з процедурами, зазначеними в пункті 3 Частини C вище, незалежно від їхньої вартості, застосовуватимуться такі процедури:

(i) перш ніж здійснювати відбір будь-якого постачальника відповідно до процедур закупівлі Позичальник подає до Банку звіт з порівнянням та оцінкою отриманих пропозицій;

(ii) перш ніж виконувати будь-який контракт, закуплений відповідно до процедур прямого укладення контрактів або закупівлі, Позичальник подає до Банку копію специфікацій і проект контракту; та

(iii) процедури, викладені в пунктах 2 (f), 2 (g) і 3 Додатка 1 до Посібника.

3. Розгляд після укладення контракту

До кожного контракту, щодо якого не діють положення пункту 2 цієї Частини, застосовуються процедури, викладені у пункті 4 Додатка 1 до Посібника.

Розділ II. Наймання консультантів

Частина A. Загальні положення

Закупівля послуг консультантів та послуг за навчання здійснюється згідно з: (i) положеннями Розділів I і IV Посібника з питань відбору та наймання консультантів Позичальниками Світового банку, опублікованого Банком у січні 1997 року та переглянутого у вересні 1997 року, січні 1999 та травні 2002 року (далі - Посібник з питань наймання консультантів), пунктом 1 Додатка 1 до цього посібника, Додатком 2 до цього посібника; та (ii) нижченаведеними положеннями цього Розділу.

Частина B. Відбір на підставі співвідношення якості та витрат

1. Якщо Частиною C цього Розділу не передбачено інше, послуги консультантів і навчання фахівців закуповуються за контрактами, укладеними згідно з положеннями Розділу II Посібника з питань наймання консультантів та положеннями пунктів 3.13 - 3.18 цього посібника, що стосуються відбору консультантів на підставі співвідношення якості їхніх послуг і витрат на них.

2. Такі положення застосовуються щодо послуг консультантів, що мають закуповуватися за контрактами, укладеними згідно з положеннями попереднього пункту: до короткого переліку консультантів, які надаватимуть послуги, пов'язані із законодавством і підготовкою фахівців, згідно з Частинами A.1, A.3, A.4, A.5, B.1, B.3 та B.4 Проекту, вартість яких оцінюється менше ніж у 200000 доларів США в еквіваленті на один контракт, можна включати лише національних консультантів згідно з положеннями пункту 2.7 і виноски 8 Посібника з питань наймання консультантів.

Частина C. Інші процедури відбору консультантів

1. Відбір на підставі найменших витрат

Закупівля послуг зі здійснення аудиторських перевірок, обстеження приміщень і періодичного опитування платників податків згідно з Частинами A.1 і A.2 Проекту, відповідно, якщо вартість цих послуг оцінюється менш ніж у 800000 доларів США в еквіваленті на один контракт, може здійснюватися за контрактами, укладеними згідно з положеннями пунктів 3.1 та 3.6 Посібника з питань наймання консультантів.

2. Відбір на підставі кваліфікації консультантів

Закупівля послуг зі спеціалізованого навчання, надання консультацій, аналізу та планування згідно з Частинами A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.3 і B.4 Проекту, вартість яких оцінюється менш ніж у 100000 доларів США в еквіваленті на один контракт, можуть здійснюватися за контрактами, укладеними згідно з положеннями пунктів 3.1 та 3.7 Посібника з питань наймання консультантів.

3. Відбір з одного джерела

Закупівля послуг, що задовольняють будь-який критерій, визначений у положеннях пункту 3.9 Посібника, за умови, що загальна вартість контрактів не перевищує 400000 доларів США в еквіваленті, можуть, за попередньою згодою на це Банку, здійснюватися згідно з положеннями пунктів 3.8 - 3.11 Посібника з питань наймання консультантів.

4. Індивідуальні консультанти

Послуги індивідуальних консультантів для: (i) виконання завдань, що відповідають вимогам, визначеним у пункті 5.1 Посібника з питань наймання консультантів, закуповуються за контрактами, що укладаються згідно з пунктами 5.1 - 5.3 Посібника з питань наймання консультантів; та (ii) виконання завдань, що відповідають вимогам, визначеним у пункті 5.4 Посібника з питань наймання консультантів, можуть відбиратися з одного джерела згідно з положеннями пунктів 5.3 і 5.4 Посібника з питань наймання консультантів після попереднього схвалення Банком.

Частина D. Розгляд Банком питань про відбір консультантів

1. Планування відбору

Перш ніж надсилати консультантам будь-які запрошення до подання пропозицій, Банку надається на розгляд і схвалення план відбору консультантів, який має містити оцінки вартості контракту, групування контрактів у пакети та критерії і процедури відбору, які можуть застосовуватися. Такий план повинен поновлюватися кожні три (3) місяці протягом часу виконання Проекту, і кожне таке поновлення має подаватися до Банку на його розгляд і схвалення. Відбір усіх послуг консультантів здійснюється згідно з таким планом відбору (поновлюваним час від часу), який схвалив Банк.

2. Попередній розгляд

(a) Стосовно кожного контракту на наймання консалтингових фірм і навчання, вартість якого оцінюється в 100000 доларів США в еквіваленті або більше, діють процедури, викладені в пунктах 2, 3 і 5 Додатка 1 до Посібника з питань наймання консультантів.

(b) Стосовно кожного контракту на послуги індивідуальних консультантів, що мають відбиратися з одного джерела, або контракту, вартість якого оцінюється в 50000 доларів США в еквіваленті або більше, звіт про порівняння кваліфікацій та досвіду кандидатів, а також про кваліфікацію, досвід, технічні завдання та умови наймання консультантів подаються до Банку на попередній розгляд і схвалення. Контракт укладається тільки після отримання такого схвалення. До таких контрактів також застосовуються положення пункту 3 Додатка 1 до Посібника з питань наймання консультантів.

3. Розгляд після укладення контрактів

Стосовно кожного контракту, щодо якого не діють положення пункту 2 цієї Частини, діють процедури, викладені в пункті 4 Додатка 1 до Посібника з питань наймання консультантів.

 

Додаток 5 

Програма впровадження

Розділ I. Інституційні процедури

1. Департамент розвитку та модернізації

Департамент розвитку та модернізації ДПС відповідає за адміністрування та координацію відповідних процедур загального впровадження Проекту та Програми в рамках перебудованої організаційної структури ДПС, включаючи аспекти, що стосуються здійснення закупівель товарів і відбору та наймання консультантів, підготовки заяв на використання коштів Позики, управління та ведення рахунків Проекту, а також підготовки й подання звітів, про які йдеться у пункті 4 Розділу II цього Додатку. З цією метою Позичальник через ДПА забезпечуватиме функціонування Департаменту розвитку та модернізації протягом впровадження Проекту згідно із задовільними для Банку технічними завданнями та з достатніми та прийнятними людськими, фінансовими та технічними ресурсами.

2. Наглядова рада

Не пізніше, ніж 31 березня 2004 року Позичальник створює Наглядову раду з ресурсами та в складі, задовільними для Банку, та відповідно до технічних завдань і забезпечує її функціонування протягом часу впровадження Програми. Зазначена рада є незалежним органом високого рівня, що відповідає за оцінку успішності перебудови відносин ДПС з рештою суспільства Позичальника у такі, що грунтуються на добровільному дотриманні податкового законодавства та надійних спроможностях виявляти та належним чином вирішувати проблему невиконання податкових зобов'язань. До складу Наглядової ради входить невелика кількість висококваліфікованих та визнаних у світі фахівців з питань адміністрування податків і державного управління. Рада збирається для виконання зазначеної оцінки принаймні двічі кожного Фінансового року та оприлюднює отримані результати.

3. Громадська колегія

Позичальник повинен також, задовольняючи вимогу Банку, протягом впровадження Програми забезпечувати функціонування Громадської колегії як консультативного органу представників об'єднань зацікавлених осіб на території Позичальника, який складається з представників неурядових організацій України, діяльність яких пов'язана з податками, комерційною діяльністю та реформуванням системи державного управління. Зазначена колегія збирається принаймні раз у півроку та забезпечує для ДПА консалтинговий форум для консультацій і зворотного зв'язку з питань адміністрування податків.

Розділ II. Процедури впровадження

1. Щорічний план заходів

Позичальник через ДПА: (i) не пізніше, ніж 30 вересня кожного Фінансового року готує та подає до Банку для його коментарів і схвалення проект щорічного плану заходів на наступний Фінансовий рік, який має містити, зокрема, докладний опис запланованих заходів із закупівлі товарів і технічних послуг, відбору й наймання консультантів та джерел фінансування і їхнього використання, та (ii) затверджує і виконує щорічний план заходів, форму та зміст якого схвалить Банк.

2. Посібник з операційної діяльності

Позичальник через ДПА виконує всі заходи, необхідні для забезпечення постійного застосування та виконання Посібника з операційної діяльності в питаннях, що стосуються впровадження, моніторингу та оцінки Проекту, і, за винятком випадків, коли Банк погодиться на інше, Позичальник забезпечує, що ДПА не буде переуступати, змінювати, скасовувати або тимчасово відмовлятися від Посібника з операційної діяльності чи будь-якого його положення.

3. Підготовка фахівців у рамках навчальних поїздок

Для цілей підготовки фахівців, шляхом здійснення навчальних поїздок відповідно до Частин A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.3 і B.4 Проекту, Позичальник через ДПА:

(a) подає до Банку для його схвалення зміст кожної такої програми підготовки фахівців, включаючи пояснення того, як така програма узгоджується з цілями Проекту та сприяє їх досягненню, зазначення того, чи пропонує вона найкраще співвідношення між ціною та якістю, а також графік її впровадження;

(b) відбирає осіб, які проходять підготовку за допомогою прозорого процесу та критеріїв, прийнятних для Банку;

(c) не пізніше, ніж 1 грудня кожного року обмінюється з Банком думками про підготовку фахівців, яку необхідно організувати наступного календарного року; та

(d) подає до Банку звіт в такому обсязі та настільки детально, як того обгрунтовано зажадає Банк, про результати кожного такого навчального курсу та отриману від нього користь.

4. Звіти про хід виконання Проекту

Не обмежуючись положеннями Розділу 9.07 Загальних умов, Позичальник через ДПА, починаючи з 30 квітня 2004 року та не пізніше, ніж 31 січня, 30 квітня, 31 липня та 31 жовтня кожного календарного року, аж до завершення Проекту, готує та подає Банку звіт про хід виконання Проекту в такому обсязі та настільки детально, як того обгрунтовано зажадає Банк, з описом ходу виконання Проекту, відповідно до показників моніторингу та оцінки, протягом попереднього кварталу календарного року.

5. Середньостроковий огляд

Позичальник через ДПА:

(a) забезпечує впровадження політики і процедур, які дають йому змогу здійснювати моніторинг та оцінку, на регулярній основі згідно з Показниками моніторингу та оцінки, виконання Проекту і Програми та досягнення їхніх цілей;

(b) готує відповідно до технічних завдань, задовільних для Банку, і подає до Банку 30 вересня 2005 року або близько цієї дати звіт з наведеними сукупними результатами заходів з моніторингу та оцінки, здійснюваних відповідно до пункту (a) цього Розділу, щодо успіхів, досягнутих у виконанні Проекту й Програми протягом періоду, що передує даті зазначеного звіту, а також щодо виконання заходів, рекомендованих для забезпечення ефективного впровадження Проекту й Програми та досягнення їх цілей протягом періоду після настання такої дати, та

(c) розглядає разом з Банком до 31 грудня 2005 року або такої пізнішої дати, про яку попросить Банк, звіт, про який йдеться в пункті (b) цього Розділу, і, після цього, на підставі висновків і рекомендацій зазначеного звіту та думки Банку з цього питання вживає усіх заходів, необхідних для ефективного завершення Проекту й Програми та досягнення їхніх цілей.

 

Додаток 6 

Спеціальний рахунок

1. Для цілей цього Додатка:

(a) термін "прийнятні категорії" означає категорії (1), (2) та (3), перелічені у таблиці у пункті 1 Додатка 1 до цієї Угоди;

(b) термін "прийнятні витрати" означає витрати на товари та послуги за розумною вартістю, необхідні для Проекту, які передбачається фінансувати за рахунок коштів Позики, що періодично виділятимуться на прийнятні категорії згідно з положеннями Додатка 1 до цієї Угоди; та

(c) термін "дозволені виділені кошти" означає суму 2000000 дол. США в еквіваленті, яка буде знята з Рахунку Позики і депонована на Спеціальний рахунок згідно з пунктом 3 (a) цього Додатка; за умови, однак, що якщо Банк не погодиться на інше, дозволені виділені кошти обмежуються сумою 1000000 дол. США в еквіваленті, доки сукупна сума знятих з Рахунку позики коштів, плюс загальна сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, взятих Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, не дорівнюватиме або не перевищуватиме суму 5000000 дол. США у еквіваленті;

2. Платежі зі Спеціального рахунку здійснюються виключно на прийнятні витрати згідно з положеннями цього Додатка.

3. Після отримання Банком задовільних свідчень того, що Спеціальний рахунок належним чином відкрито, зняття Дозволених виділених коштів і наступні зняття на поповнення Спеціального рахунку здійснюються таким чином:

(a) Для зняття Дозволених виділених коштів Позичальник надсилає до Банку заяву або заяви з проханням перерахувати на Спеціальний рахунок суму або суми, які не перевищують сукупної суми Дозволених виділених коштів. На основі такої заяви або заяв Банк від імені Позичальника, знімає з Рахунку Позики і перераховує на Спеціальний рахунок таку суму або суми, які запросив Позичальник.

(b) (i) Для поповнення Спеціального рахунка Позичальник надсилає до Банку прохання про перерахування коштів на Спеціальний рахунок у такі інтервали, які визначить Банк.

(ii) Попередньо або разом з кожною такою заявою Позичальник надсилає до Банку документи та інші свідчення, необхідні згідно з пунктом 4 цього Додатка, для платежу або платежів, щодо яких надіслано заявки про поповнення коштів. На основі кожної такої заяви Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку позики і перераховує на Спеціальний рахунок таку суму, яку запросив Позичальник і яка фігурує у зазначених документах та інших свідченнях для оплати зі Спеціального рахунка на прийнятні витрати. Всі такі перераховані кошти знімаються Банком з Рахунку позики в рамках прийнятних категорій і у відповідних еквівалентних сумах, що підтверджуються зазначеними документами та іншими свідченнями.

4. Для кожного платежу, здійсненого Позичальником зі Спеціального рахунка, Позичальник, тоді коли Банк це запросить у розумний термін, надсилає до Банку такі документи та інші свідчення, які демонструють, що даний платіж здійснено виключно в рахунок прийнятних витрат.

5. Незважаючи на положення пункту 3 цього Додатка, від Банку не вимагатиметься здійснення подальших перерахувань на Спеціальний рахунок:

(a) якщо у будь-який час Банк визначить, що всі подальші зняття коштів здійснюватимуться Позичальником безпосередньо з Рахунку Позики згідно з положеннями статті V Загальних умов та пункту (a) розділу 2.02 цієї Угоди;

(b) якщо Позичальник не надіслав до Банку у проміжок часу, визначений в розділі 4.01 (b) (ii) цієї Угоди, будь-який із звітів про проведення аудиту, що вимагається надіслати до Банку згідно з положеннями зазначеного розділу щодо аудиту даних обліку та розрахунків за Спеціальним рахунком;

(c) якщо у будь-який час Банк повідомить Позичальника про свій намір призупинити в цілому або частково право Позичальника здійснювати зняття коштів з Рахунку позики згідно з положеннями Розділу 6.02 Загальних умов; або

(d) як тільки загальна сума незнятих коштів Позики, виділена на погоджені категорії, мінус загальна сума всіх непогашених спеціальних зобов'язань, взятих Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, дорівнюватиме у еквіваленті подвоєної суми Дозволених виділених коштів.

Після цього, зняття з Рахунку Позики решти незнятої суми Позики, виділеної на прийнятні категорії, здійснюватиметься згідно з процедурами, які Банк визначить у своєму повідомленні Позичальнику. Такі подальші зняття здійснюються лише після того і доти, доки Банк буде задоволений тим, що всі такі суми, що лишилися на депозиті Спеціального рахунка на дату такого повідомлення, будуть використані для здійснення платежів на прийнятні витрати.

6. (a) Якщо Банк визначить у будь-який час, що будь-який платіж зі Спеціального рахунку: (i) було здійснено на витрати або у сумі, що є не прийнятними згідно з пунктом 2 цього Додатка; або (ii) не підтверджується документами, надісланими до Банку, Позичальник відразу після повідомлення з Банку: (A) надає такі додаткові документи, які вимагатиме Банк; або (B) перераховує на Спеціальний рахунок (або, якщо цього побажає Банк, відшкодовує Банку) суму, що дорівнює сумі такого платежу або його частині, що не є прийнятною або яка не має підтвердження. Якщо Банк не погодиться на інше, жодне подальше перерахування Банком на Спеціальний рахунок не буде здійснене, доки Позичальник не надасть такі документи або не здійснить таке перерахування або відшкодування, залежно від конкретних обставин.

(b) Якщо Банк визначить у будь-який час, що будь-яка знята зі Спеціального рахунку сума не буде потрібна для покриття подальших платежів у рахунок прийнятних витрат, Позичальник, відразу після повідомлення Банку, відшкодовує Банку таку зняту суму.

(c) Позичальник може, надіславши до Банку повідомлення, відшкодувати Банку всі або частину коштів на депозит Спеціального рахунка.

(d) Відшкодування коштів Банку, здійснене згідно з пунктами 6 (a), (b) та (c) цього Додатка зараховуються на Рахунок Позики для наступного зняття або для ануляції згідно з відповідними положеннями цієї Угоди, включаючи Загальні положення.

____________

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні напрями розвитку та модернізація податкової служби України

  Закон
  Двостороння угода (не СНД) від 04.09.2003 № 4698-UA "Угода про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку "
 2. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 3. Цільовий план україна нато на 2008 рік у рамках Плану дій Україна нато

  Документ
  Україна, виходячи зі своїх національних інтересів, проводить збалансовану та відповідальну зовнішню політику, що ґрунтується на принципах міжнародного права, рівноправності та взаємовигідного співробітництва.
 4. Указ Президента України (1)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,
 5. Указ Президента України (9)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,

Другие похожие документы..