Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 1979 году американский междисциплинарный (это определение мне кажется более точным, чем «научно-популярный») журнал «Scientific American» почти цел...полностью>>
'Самостоятельная работа'
Анализ литературного произведения в школе, несмотря на накопленный методический опыт, продолжает оставаться актуальной и сложной проблемой. С какими ...полностью>>
'Документ'
3. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке. Возможности применения математики и компьютерного модели...полностью>>
'Регламент'
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации утв...полностью>>

Правила прийому до національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Погоджено

___ _____________ 2011 р.

Перший заступник Міністра _________________ Є.М.Суліма

(підпис)

Затверджено

___ _______________2011 р.

Ректор

Гурин Василь Арсентійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________

(підпис)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У 2012 РОЦІ

Рівне – 2011

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У 2012 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Серія АВ № 586068, від 06.09.2011р.).

Правила прийому (надалі - Правила) розроблені Приймальною комісією Національного університету водного господарства та природокористування, (надалі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959.

1. Загальні положення

  1. Національний університет водного господарства та природокористування оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (надалі - відокремлені структурні підрозділи) – Закарпатському навчально-консультаційному центрі, Прилуцькому навчально-консультаційному центрі, Слов’янському навчально-консультаційному центрі, Кримському навчально-консультаційному центрі (див. додаток 1) та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі:

- Технічному коледжі (див. додаток 1А),

- Технікумі технологій та дизайну (див. додаток 1Б),

- Автотранспортному технікумі (див. додаток 1В),

- Костопільському будівельно-технологічному технікумі (див. додаток 1Г).

  1. До Національного університету водного господарства та природокористування приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до Національного університету водного господарства та природокористування у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Національного університету водного господарства та природокористування на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надаються 2-х та 4-х містні кімнати. Для підготовки до вступних випробувань та відпочинку у гуртожитках є відповідні кімнати. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Національний університет водного господарства та природокористування і його відокремлені структурні підрозділи приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. Національний університет водного господарства та природокористування здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Національному університеті водного господарства та природокористування здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 • понеділок – п’ятниця: з 900 по 1600 , обідня перерва: з 1300 по 1400;

 • субота: 900 – 1300;

 • неділя вихідний день під час прийому документів (5 серпня та 12 серпня 2012 року приймальна комісія буде працювати з 900 по 1300).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

ОКР

„Молодшого спеціаліста”

повної загальної середньої

ОКР

„Молодшого спеціаліста”

1

2

3

4

5

Початок прийому заяв та документів

02 липня

2012 року

11 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить університет

17 липня 2012 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

20 липня

2012 року

31 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

-

08 серпня 2012 року

-

Строки проведення університетом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

-

Строки проведення університетом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

01 – 08 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години 9 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 13 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 16 серпня 2012 року

1

2

3

4

5

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР „Бакалавра”

ОКР

„Спеціаліста”

ОКР „Бакалавра”

ОКР

„Спеціаліста”

1

2

3

4

5

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

24 липня 2012 року

Строки проведення університетом вступних випробувань та творчих конкурсів

25 липня – 05 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

06 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня

4.4. За спеціальностями „Архітектура будівель і споруд” та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів на навчання на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться з 23 січня до 29 січня, вступні випробування – з 30 січня. Рейтингові списки оприлюднюються не пізніше 03 лютого. Зарахування проводиться не пізніше 06 лютого.

5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування (структурних підрозділів Університету) (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Національного університету водного господарства та природокористування. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о. Медична довідка повинна бути видана не раніше, ніж за шість місяців до моменту прийому документів, всі її розділи повинні бути заповненими, а в кінці довідки обов’язково повинен бути висновок „здоровий” або „придатний до навчання”;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, у строки, визначені для прийому документів:

 • завірений печаткою витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) при вступі на заочну (дистанційну) форму навчання.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Національного університету водного господарства та природокористування або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Вступники, зазначені у пунктах 7.1 - 7.4 розділу 7 цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Національному університеті водного господарства та природокористування.

5.8. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування, наведеному у додатку 5.

5.10. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2012 році

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа Мітвайда ,
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (1)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, докторант кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.
 5. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (1)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.

Другие похожие документы..