Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Микрорайон школы представлен частным сектором, многоэтажными и малоэтажными домами. В микрорайоне школы располагаются крупные промышленные предприятия...полностью>>
'Документ'
С 7 по 9 сентября в Волгограде состоится XI Международная специализированная выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контро...полностью>>
'Задача'
Хореография в спорте – один из современных методов подготовки юных спортсменов и спортсменов международного класса на основе методики, разработанной ...полностью>>
'Документ'
Людство постійно перебуває під впливом несприятливих факторів, не тільки соціального, але і техногенного та природного походження. Все це ще раз підт...полностью>>

Міський голова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10.08.2011 № 155-р м. Дніпродзержинськ

Про заходи щодо забезпечення

складання проектів міського

та місцевих бюджетів на 2012 рік

З метою забезпечення у відповідності до чинного законодавства своєчасного складання проектів місцевих бюджетів на 2012 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу за формування показників проекту міського бюджету на 2012 рік, на виконання ст.21,76 Бюджетного кодексу України, керуючись ч.8 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Запропонувати Державній податковій інспекції в
м.Дніпродзержинську (Семченко) здійснити на 2012–2014 роки обґрунтовані з урахуванням змін у податковому законодавстві розрахунки прогнозного обсягу надходжень до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів), контроль справляння яких здійснюють органи податкової служби, та надати їх до головного фінансового управління міської ради (Колода) до 15 листопада 2011 року.

2. Надати до 15 листопада 2011 року до головного фінансового управління міської ради (Колода) необхідні матеріали для складання проектів місцевих бюджетів та прогнозні показники на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди :

2.1. Головному управлінню економіки міської ради (Рудєва):

2.1.1. Інформацію про соціально-економічний стан міста за звітний період 2011 року та прогноз показників економічного і соціального розвитку міста щодо чисельності населення міста, фонду оплати праці, середньооблікової кількості штатних працівників, розміру середньомісячної заробітної плати, заборгованості з виплати заробітної плати робітникам та службовцям на останню звітну дату поточного року та інші інформаційні матеріали, необхідні для формування проекту бюджету міста на 2012 рік.

2.1.2. Прогнозні показники податку на прибуток підприємств, які знаходяться у комунальній власності і частини прибутку (доходу), що вилучається до міського бюджету, в розрізі кожного платника та надходжень до цільового фонду міської ради.

2.2. Фонду комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради (Олексієнко) прогнозні показники надходжень плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності та коштів від відчуження зазначеного майна.

2.3. Управлінню земельних відносин міської ради (Пошта) дані про річну суму орендної плати за землю відповідно до укладених договорів оренди в розрізі юридичних та фізичних осіб станом на 1 листопада, 1 грудня поточного року та прогноз надходжень з урахуванням нової нормативно-грошової оцінки земель міста, перегляду договорів оренди земельних ділянок тощо, прогнозної суми коштів, які надійдуть від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку у 2012 році та наступних за плановим два бюджетних періоди.

2.4 Управлінню комунального господарства міської ради (Сокуренко) прогнозні показники надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів.

2.5. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Логінов) прогнозні показники надходжень коштів від реалізації металобрухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

2.6. Управлінню головного архітектора міста міської ради (Бєлобородов) прогнозні суми надходжень до міського бюджету плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності.

2.7. Відділу державної реєстрації міської ради (Соколова) інформацію щодо динаміки кількості здійснених реєстраційних дій в розрізі їх видів за
11 місяців 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

3. Запропонувати контрольно-ревізійному відділу в м. Дніпродзержинську (Мартиненко) надати інформацію щодо прогнозних сум надходжень коштів до бюджету міста за підсумками контрольно-ревізійної роботи.

4. Управлінню капітального будівництва міської ради (Понізов) провести суцільну інвентаризацію об’єктів, будівництво та реконструкція яких здійснюються за рахунок коштів бюджету розвитку, перевірити обсяг виконаних робіт на об’єктах та до 15 листопада 2011 року надати головному управлінню економіки міської ради (Рудєва) пропозиції щодо продовження їх будівництва.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Посилаєва):

5.1. Забезпечити проведення суцільної інвентаризації заборгованості
з соціальних виплат станом на 15 листопада 2011 року та звіт про підсумки надати до головного фінансового управління міської ради (Колода) до 1 грудня 2011 року.

5.2. Надати до 15 листопада 2011 року до головного фінансового управління міської ради (Колода) узагальнену інформацію щодо контингенту отримувачів пільг, субсидій та державних соціальних допомог за підсумками І півріччя 2011 року та прогнозний контингент отримувачів на 2012 рік.

6. Керівникам виконавчих органів міської ради – головним розпорядникам коштів міського бюджету:

6.1. Забезпечити складання бюджетних запитів на 2012 рік по міському бюджету у відповідності до Бюджетного кодексу України та надання до головного фінансового управління міської ради (Колода) до 1 грудня 2011 року.

6.2. Провести інвентаризацію видатків, що здійснюють основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів міського бюджету з урахуванням рівня державних соціальних стандартів та нормативів при наданні якісних соціальних послуг населенню.

6.3. Підвищити відповідальність керівників підпорядкованих установ та організацій щодо здійснення попереднього й поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, а також за достовірністю звітності та збереження державного майна.

6.4. Забезпечувати якісний внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ та організацій, відповідних галузевих управлінь, своєчасно розглядати матеріали ревізій (перевірок), уживати необхідних заходів за встановленими фактами зловживань, розкрадань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни.

7. Запропонувати:

7.1. Головам Баглійської, Дніпровської, Заводської районих у місті рад Дейнезі Є.В., Саусю О.В., Пелипасу В.К. та Карнаухівському селищному голові Фріске Т.В. надати проекти районних бюджетів на 2012 рік та наступних за плановим два бюджетних періоди з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями доходних джерел згідно з основними прогнозними показниками економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та видатків бюджету до головного фінансового управління міської ради (Колода) до 15 листопада 2011 року.

7.2. Карнаухівському селищному голові Фріске Т.В. надати відповідні матеріали та статистичну інформацію для проведення розрахунку показників доходів та видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік по селищному бюджету до головного фінансового управління міської ради (Колода) до 15 листопада 2011 року.

8. Головному фінансовому управлінню міської ради (Колода) забезпечити:

8.1. Координацію роботи з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації щодо формування прогнозних показників доходів та видатків місцевих бюджетів на 2012 рік та визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

8.2. Доведення до 1 грудня 2011 року до головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету граничних обсягів видатків міського бюджету на 2012 рік і інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

8.3. Здійснення аналізу бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету щодо їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

8.4.  Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету на 2012 рік.

8.5. Надання у встановленому порядку інформації про виконання цього розпорядження до 1 березня 2012 року.

9. Організацію виконання цього розпорядження покласти на виконуючого обов’язки начальника головного фінансового управління міської ради
Колоду Н.В., керівників виконавчих органів міської ради – головних розпорядників коштів міського бюджету, контроль – на секретаря міської ради Рукавішнікову О.В., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гузенка К.О., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М., Дідура В.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління охорони здоров’я міської ради Логінова С.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління головного архітектора міста міської ради – головного архітектора міста Бєлобородова Ю.В..

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради К.О.ГУЗЕНКОСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенський міський голова (6)

  Документ
  Про виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року № 2992-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя» в місті Вознесенську
 2. Укра ї н а чернівецький міський голова (1)

  Документ
  З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності посадових осіб і службовців (далі працівників) виконавчих органів міської ради та запобігання проявам
 3. Вознесенський міський голова (7)

  Документ
  Відповідно до статей 19,75 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 28, пунктами1,19,20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 4. Вознесенський міський голова (1)

  Документ
  Відповідно до Законів України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», «Про благоустрій населених пунктів», з метою запобігання виникненню
 5. Вознесенський міський голова (3)

  Документ
  Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

Другие похожие документы..