Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Давайте внесем ясность: алкоголизм –это не только социальное явление, это –болезнь, и заполучить ее так же легко, как грипп или ангину. « Заразиться»м...полностью>>
'Учебное пособие'
Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для студентов экономических специальностей /А.Н.Верхозин, В.В.Однобоков / Под ред. В.В. Однобоко...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебная дисциплина «Библиотечное краеведение» приобретает особое значение в связи с тем, что в последнее время наблюдается активизация краеведческой д...полностью>>
'Книга'
Труд, первый том которого я предлагаю вниманию публики, составляет продолжение опубликованного в 1859 г. моего сочинения “К критике политической эконо...полностью>>

План Вступ Роль етики бізнесу у вирішенні соціальних проблем в економіці країни. Перші практики економічої етики: Г. Форд І

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

З банківської справи

“ Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі”

План

 • Вступ

 1. Роль етики бізнесу у вирішенні соціальних проблем в економіці країни.

 2. Перші практики економічої етики: Г.Форд і М.Вебер.

 3. Стан етики бізнесу в економіці нашої країни.

 4. Форми поведінки, яким в США даютьрізні етичні оцінки

 5. Роль банкіра в ступені благополуччя всіх учас­ників економічних відносин.

 6. Соціальна і юридична відповідаль­ність, як складова сучасної моделі бізнесу.

  • Висновок.

Вступ

У нинішніх високодинамічних умо­вах розвитку цивілізації підприєм­ництво покликане враховувати людські та соціальні аспекти впливу бізнесу на працівників, споживачів, а також сприяти вирішенню проблем суспільства в цілому. Люди, як прави­ло, очікують від бізнесу не тільки ви­соких економічних результатів, а й істотних досягнень з точки зору соціальної мсти і соціальних інтересів. Підприємці повинні активно діяти в таких сферах, як захист довкілля, охо­рона здоров'я і суспільна безпека, гро­мадянські права, захист інтересів спо­живача тощо. Бізнес має бути соціаль­не відповідальним. Таке бачення йо­го ролі вельми актуальне в умовах України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. №1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9

  Документ
  У посібнику викладено теоретичні основи менеджменту. Для закріплення знань пропонуються тести, а для самоконтролю студентам дається ключ до відповіді на них.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 3. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 4. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 5. Міністерство освіти І науки україни конституційне право зарубіжних країн

  Документ
  Тодика Ю. Н., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України; Ярмиш О. Н., доктор юридичних наук,

Другие похожие документы..