Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в лаборатории радиоизотопной диагностики НИИ клинической онкологии ГУ Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина ...полностью>>
'Документ'
На фоні значного загального збільшення онкозахворюваності відзначається приріст захворюваності на рак сечового міхура (РСМ). В Україні в 2 році РСМ с...полностью>>
'Документ'
До недавнего времени по целому ряду причин, прежде всего из-за огромных запасов традиционного энергетического сырья, вопросам развития использования ...полностью>>
'Доклад'
Спортивная школа Олимпийского резерва создана в 1973 году решением городского отдела народного образования, как ответ на потребности общества в интелл...полностью>>

Методичні рекомендації Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК

Методичні рекомендації

Рекомендовано до друку

рішенням Науково-методичної

ради Науково-методичного

центру професійно-технічної

освіти Міністерства освіти

і науки України

Протокол № ________

від “______”___________2005 р.

Київ 2005

Написання та оформлення методичних розробок. Методичні рекомендації / Укладач Н.І.Бугай -К.:НМЦ ПТО Міністерства освіти і науки України, 2005.-____с.

Укладач:

Н.І.Бугай - завідувач відділом прогнозування розвитку професійно-технічної освіти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:

Написання та оформлення методичних розробок

Методичні рекомендації
ВСТУП

В методичних рекомендаціях значне місце відводиться складанню викладачами та майстрами виробничого навчання методичних розробок теоретичних і практичних занять (уроків). Мета методичних розроброк – бажання автора методичної розробки поділитися своїм педагогічним досвідом з колегами. У процесі виконання методичної розробки відбувається підвищення педагогічної майстерності автора.

Мета методичних рекомендацій – надати деяку допомогу керівникам навчальних закладів і головам методичних комісій в керівництві процесом методичних розробок, а викладачам і майстрам виробничого навчання допомогти в безпосередньому виконанні розробок.

Курсові роботи учнів ПТНЗ з методики виробничого навчання, а також педагогічна частина дипломних проектів також є методичними розробками. Тому даними методичними рекомендаціями можуть скористатися викладачі-куратори курсовими дипломними проектами.

Методичні рекомендації розглядають наступні питання:

1) тематику методичних розробок;

2) структуру й зміст методичних розробок теоретичних занять (уроків);

3) структуру й зміст методичних розробок з практичних занять (уроків).

Розділ 1. Тематика методичних розробок

Методичні розробки мають торкатися питань навчально-виховної роботи викладацького складу з учнями (дорослим населенням). Наведемо більш-менш оптимальний перелік рекомендованих питань методичних розробок:

1. Методика й організація викладання предметів професійно-теоретичної підготовки.

2. Методика й організація проведення виробничого навчання.

3. Методика й організація проведення окремих уроків (занять).

4. Методика й організація проведення уроків з окремих тем програми.

5. Методика й організація проведення уроків з окремих розділів програми.

6. Методика й організація проведення уроків з окремих предметів або видів навчання.

7. Використання окремих методів навчання.

8. Використання окремих принципів дидактики в навчальному процесі.

9. Наочні засоби у викладанні та методика використання їх.

10. Вивчення та впровадження в навчальний процес досвіду роботи передовиків виробництва.

11. Вивчення та впровадження в навчальний процес передової техніки та інноваційних технологій.

12. Вивчення та впровадження в навчальний процес досягнень науки й техніки.

13. Вивчення та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій виробництва.

14. Методичні підходи до виконання учнями домашніх завдань.

15. Обладнання навчальних аудиторій, кабінетів, лабораторій та майстерень.

16. Обладнання окремих робочих місць учнів.

17. Обладнання робочих місць викладачів і майстрів виробничого навчання в лабораторіях та майстернях.

18. Шляхи активізації учнів на уроці.

19. Підготовка викладача (майстра виробничого навчання) до уроку.

20. Робоча документація викладача (майстра виробничого навчання) на уроці.

21. Робоча документація учня на уроці.

22. Навчання учнів користуватися технічною документацією.

23. Різні питання виховної роботи з учнями.

24. Методика проведення бінарних уроків.

25. Методика формування професійної культури учнів ПТНЗ.

26. Взаємозв’язок складових у системі виховної роботи у ПТНЗ.

27. Методичні підходи та теоретичні основи гуманітаризації професійної освіти.

28. Здібності учнів і принципи їх урахування в підготовці до професійної праці.

29. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

30. Формування управлінських навичок в учнів ВПУ.

31. Розвиток системного творчого мислення та пізнавального інтересу учнів до ідейно-моральної спадщини, культурно-історичних традицій українського народу.

32. Роль і місце класного керівника у становленні духовної культури учня.

33. Психолого-педагогічні аспекти діагностики й прогнозування виховного процесу.

34. Діагностико-психолого-педагогічний ключ розуміння особистості учня та вироблення індивідуальної програми розвитку.

35. Тощо.

Розглянемо більш детально кожну з тем методичних розробок. В методичній розробці щодо методики й організації проведення окремих уроків занять слід торкатися всіх аспектів проведення уроку - від першого слова викладача (майстра виробничого навчання) до останнього. Структура й зміст таких розробок детально будуть описані нижче.

В методичних розробках з організації проведення окремих тем програми, проведення уроків з цілих тем і розділів програм (предметів), крім описання методики та організації проведення окремих уроків, треба рекомендувати розподілення матеріалу по окремих уроках, послідовність проходження теми (розділу), організацію повторення й контролю знань учнів, використання методів навчання тощо. Ці методичні розробки мають значний обсяг й трудомісткі. Наведемо орієнтовні схеми методичних розробок з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання з професії.

п.п.

Орієнтовна схема методичної розробки з предмета

професійно-теоретичної підготовки

1.

Розподіл програми предмета на теми

2.

Характеристика кожної теми

3.

Розподіл кожної теми на підтеми й уроки

4.

Комплексне методичне забезпечення кожної теми

5.

Навчально-виховні завдання, які реалізовуються під час вивчення кожної теми

6.

Характеристика навчально-матеріальної бази, яка має бути задіяною при вивченні кожної теми

7.

Організація та методика кожного уроку кожної теми:

- тема уроку;

- мета уроку;

- тип уроку;

- структура уроку;

- зміст уроку (план-конспект уроку);

- форми роботи;

- методичні рекомендації до проведення уроку;

- список рекомендованої літератури для викладача та учнів

п.п.

Орієнтовна схема методичної розробки з

виробничого навчання

1.

Розподіл програми виробничого навчання з професії на теми

2.

Характеристика кожної теми:

- роль і місце в загальній структурі виробничого навчання;

- основні навчально-виховні завдання;

- особливості вивчення навчального матеріалу;

- рівень формування вмінь і навиків;

- зв’язок з предметами загальнотехнічної та професійно-технічної підготовки

3.

Розподіл вивчення теми на підтеми та уроки

4.

Послідовність вивчення прийомів та методів (способів) виконання робіт на кожному уроці:

- зміст і послідовність виконання вправ;

- розподіл часу;

- методика керівництва вправами: вступний інструктаж; поточний інструктаж; заключний інструктаж;

5.

Матеріально-технічне забезпечення на кожний урок:

- інструменти;

- пристосування;

- матеріали;

- прилади;

- засоби навчання учнів самоконтролю та взаємоконтролю тощо

6.

Рекомендації щодо підбору навчально-виробничих робіт для кожного уроку:

- навчально-технічні вимоги;

- орієнтовний перелік робіт з врахуванням специфіки конкретного виробництва

7.

Навчально-технічна документація на кожний урок:

- інструкції;

- інструкційно-технологічні карти;

- таблиці типових помилок;

- критерії оцінювання робіт

8.

Технічні та наочні засоби на кожний урок:

- плакати;

- схеми;

- моделі;

- макети;

- тренажери

9.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення занять за даною темою на уроках виробничого навчання. Рекомендації даються до:

- теми в цілому;

- вузлових розділів;

- проведення окремого уроку;

- структурного елементу уроку

10.

Форми та послідовність проведення занять виробничого навчання в умовах виробництва:

- програма виробничого навчання в умовах виробництва;

- організація та методика керівництва роботою учнів;

- шляхи вирішення навчально-виховних завдань;

- характеристики типових об’єктів роботи;

- складання графіка переміщення учнів по робочих місцях;

- методичні рекомендації щодо проведення виробничого навчання в умовах виробництва до теми в цілому та основних підтем

11.

Форми та послідовність проведення виробничої практики:

- програма виробничої практики;

- способи засвоєння передових прийомів праці;

- робота з наставниками;

- зв’язки з виробничим колективом;

- бригадна організація праці учнів;

- керівництво бригадою;

- методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики тощо

До виконання методичних розробок з предмета чи теми варто підходити тільки після оволодіння методикою розробки окремих уроків.

Методичні розробки з окремих предметів складаються з усього того, з чого й розробки окремих тем і розділів. Такі розробки є, по суті, великими методичними посібниками, що може бути під силу тільки викладачам і майстрам виробничого навчання з чималим педагогічним досвідом та знанням педагогіки й методики навчання.

Велике значення мають розробки з застосуванням під час викладання окремих методів навчання, наприклад:

1) застосування бесіди при вивченні матеріалу теми, розділу або цілого предмета;

2) застосування кінофільму, мультімедіа при вивченні окремих тем, розділів або предметів;

3) застосування екскурсій у навчанні;

4) застосування методу вправ при вивченні якоїсь теми, розділу, предмета тощо.

У розробках цього типу викладач і майстер виробничого навчання будуть торкатися тільки питань застосування окремих методів і не торкатися інших сторін уроку, або торкатися, але на стільки. На скільки це буде сприяти засвоєнню питання.

Майже такий же характер будуть носити й методичні розробки з використання окремих принципів дидактики в навчанні. При розробці викладач буде торкатися тільки одного питання. Розробками цих типів можуть бути, наприклад:

 1. використання принципу наочності у викладанні якогось предмета, розділу, теми чи окремого уроку (заняття). Тут викладач або майстер виробничого навчання буде рекомендувати які наочні засоби більш доцільно використовувати, опише методику використання їх. Інших питань буде торкатися в тій чи іншій мірі, якщо вони будуть сприяти розкриттю основного питання;

 2. доказовість і переконливість під час проведення занять з окремих предметів, розділів, тем тощо. У цих розробках викладачі та майстри виробничого навчання будуть описувати засоби, за допомогою яких пояснення можна зробити переконливим і доказовим;

 3. національна ідея та ідейна направленість уроку. Тут автори порекомендують як забезпечити ідейну направленість занять, як досягти здійснення виховних завдань на заняттях (уроках);

 4. систематичність і послідовність у процесі проведення занять з предметів, розділів, тем на окремих уроках. Тут мають бути розглянуті наступні питання:

 • в якій послідовності подавати матеріал;

 • досягнення якої мети забезпечить дана послідовність;

 • як буде забезпечуватися отримання учнями системи занять, а не відірваного розрізненого матеріалу (інформації).

Подібні розробки можуть бути виконані з інших принципів навчання.

Значне місце в тематиці методичних розробок має бути відведено питанням позакласної виховної роботи з учнями. Методичними розробками на цю тему можуть бути, наприклад:

1) розвиток соціальної активності учнів через різні форми дитячого самоврядування;

2) методика розкриття творчого потенціалу учнів через діяльність клубів за інтересами;

3) підготовка й проведення вечорів, диспутів, зустрічей із знатними людьми;

4) зміст і форми педагогічної взаємодії суб’єктів виховного впливу;

5) місце та роль класного керівника в системі суб’єктів педагогічної взаємодії;

6) психолого-педагогічні проблеми діагностики та прогнозування виховного процесу;

7) класний керівник і батьки: партнерство й співпраця у вихованні через діагностичне спілкування;

8) Методика підготовки та проведення вечорів, диспутів, зустрічей з видатними людьми тощо.

У навчальному процесі значну увагу треба приділяти досвіду роботи досвідченим виробничникам, інноваційним технологіям і техніці, науковим досягненням. Методичні розробки на цю тему покажуть, як самим викладачам і майстрам виробничого навчання вивчити ці питання та як ознайомити з ними учнів.

Забезпеченню високої якості навчання та відпрацюванню навичок самостійної роботи з вивченого матеріалу сприяють домашні завдання. Питанням змісту та характеру домашніх завдань з різних предметів можуть бути присвячені методичні розробки викладачів і майстрів виробничого навчання.

Цінними можуть бути розробки, присвячені обладнанню аудиторій, лабораторій та майстерень. Виходячи з аналізу вимог кваліфікаційних характеристик, змісту програм та рівня підготовки учнів, в методичних розробках слід подати опис розташування та обладнання робочих місць з педагогічним обгрунтуванням.

Методичних розробок заслуговують питання активних методів і форм навчання, в яких можна описати як слід проводити активне навчання на теоретичних і практичних заняттях.

Успіх викладача й майстра виробничого навчання в значній мірі залежить від їхньої підготовки до занять (уроку). Ця підготовка складається з:

1) читання спеціальної літератури;

2) вивчення всіх новинок з даної теми;

3) ознайомлення з підготовкою учнів до даного питання;

4) самостійне виконання роботи (завдання) викладачем і майстром виробничого навчання;

5) продумування методики проведення занять тощо.

Всі ці питання можуть бути висвітлені в методичних розробках, що може стати хорошим засобом допомоги (фундаментом) молодим викладачам і майстрам виробничого навчання.

В навчальних закладах існує чимало неузгодженостей як в змісті, так і в формі робочих документів викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів. Цим питанням варто присвятити методичні розробки (інструкційні та технологічні карти), з обгрунтуванням того, чому пропонуються саме такі за формою та змістом, чого можна цим досягти тощо.

Учнів треба вчити самостійно опановувати новими машинами і механізмами, інноваційними технологіями тощо. В стінах навчального закладу треба вчити їх користуватися технічною документацією. Методичні рекомендації можуть бути присвячені питанням якими довідниками, альбомами, кресленнями, керівництвами, таблицями, бібліотечними каталогами тощо треба навчитися користуватися учням і як це зробити.

Будь-яке питання навчально-виховної роботи може бути темою методичної розробки й ними треба займатися. Але методичні розробки можуть бути повноцінними, якщо в них буде глибоке обгрунтування всього рекомендованого, якщо вони написані за формулою:

Що –дати, пояснити, показати тощо;

Як – дати, пояснити, показати тощо;

Чому – дати саме це, саме так, а не інакше.

Із усіх розглянутих методичних розробок найскладнішими за формою та змістом ті, які присвячені описанню окремих уроків (занять) теоретичного й практичного навчання.

Розділ 2. Методичні розробки з уроків теоретичної підготовки

Структура методичних розробок з уроків теоретичної підготовки може бути поділена на два розділи:

1) характеристика й навчально-виховна задача теми уроку;

2) методичні рекомендації з проведення уроку.

2.1. Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку

У цьому розділі варто висвітлити наступні питання:

1) роль і значення матеріалу даної теми в підготовці кваліфікованого робітника (фахівця, спеціаліста);

2) ступінь складності теми загалом або окремих її частин;

3) характерні особливості даної теми;

4) характеристика підготовленості учнів до сприйняття матеріалу теми;

5) зв’язок матеріалу даної теми з матеріалом наступних тем;

6) знання та вміння, які будуть отримані та розширені на даному уроці;

7) виховні задачі, які мають бути вирішені на уроці.

У процесі підготовки до уроку викладач повинен чітко й виважено уявити, яке значення має матеріал теми у формуванні учня як фахівця. Це дозволить викладачу на уроці: переконати учнів у необхідності сумлінно й глибоко вивчати матеріал; вести пояснення цього матеріалу цілеспрямовано .

Упродовж тривалого читання одного й того предмета, викладач починає впевнюватися, що матеріал легкий і є зрозумілим для учнів, і що не треба задумуватися над методикою викладання, щоб зробити своє пояснення більш зрозумілим. Результат такого неправильного висновку зрозумілий: засвоєння матеріалу учнями на уроці стає неповним, виникає необхідність в значному доопрацюванні його вдома, що іноді призводить до втрати учнями віри в свої сили, здібності. Щоб цього не відбувалося, викладач повинен перед уроком чітко уявити собі складність як всього матеріалу теми, так й окремих її частин. Крім того, викладачу треба орієнтуватися на ступінь підготовленості учнів, щоб правильно концентрувати увагу на нових для них поняттях і цим допомогти виконати домашнє завдання.

Іноді буває, що викладачі проводять свої уроки схожими один на другий, незалежно від особливостей матеріалу. Методи проведення уроку, а в окремих випадках й структура уроку, мають визначатися змістом матеріалу, його особливостями. Відмінні риси, особливості матеріалу кожної теми мають бути чітко визначені кожним викладачем при підготовці до уроку.

Варто звернути увагу на те, якими можуть бути особливості уроку та як їх використовувати на уроці. Деякі теми вимагають знання учнями певних питань загальноосвітніх предметів, наприклад, фізики, математики; з інших тем неможливо чи складно використовувати натуральні наочні засоби через їхній розмір чи складну конфігурацію тощо. В результаті аналізу викладач використовує загальноосвітній рівень підготовки учнів та продуманий ним необхідний вид наочних засобів. Особливості теми можуть бути різними, а побачити та описати їх у методичних розробках повинен кожен викладач.

Методи проведення уроку, ступінь висвітлення матеріалу теми визначається підготовленістю учнів до сприйняття матеріалу даної теми. Крім того, викладач має бачити який матеріал даної теми пов’язаний з матеріалом наступних тем. Це необхідно для того, щоб учні були краще підготовлені до наступного уроку та мали уяву про те, як будуть поглиблюватися знання, отримані на цьому уроці, на наступних уроках. Важливо, щоб лабораторні та лабораторно-практичні заняття не були простим повторенням на практиці того, що вже засвоєно учнями на уроці за допомогою плакатів. Для цього викладач має певні питання винести на лабораторно-практичні заняття для самостійного вивчення їх учнями, щоб зробити ці заняття цікавими з пізнавальної точки зору та корисними з точки зору набуття учнями вмінь і навиків самостійної роботи.

В методичній розробці слід чітко визначити знання та вміння, які учні мають отримати на даному уроці. Бажано, щоб знання та вміння були розділені на дві групи. В одну з них входять ті, які отримуються вперше, а в другу – ті, які на цьому уроці удосконалюються й розширюються. Це в подальшому дозволить визначити методи проведення уроку й вимоги до учнів.

Кожний урок передбачає вирішення якихось виховних задач. Тому в методичній розробці уроку має бути визначена певна виховна задача, яка буде вирішуватися на цьому уроці.

Ми навели приблизний зміст першого розділу методичних розробок з теоретичних уроків (занять).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти І науки України

  Методичні рекомендації
  Комплексне методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів. Методичні рекомендації / Укладач В.В.Паржницький.-К.: НМЦ ПТО МОН України, 2005.
 2. Методичні рекомендації для фахівців реабілітаційних центрів системи Міністерства праці та соціальної політики України Рекомендовано до друку

  Методичні рекомендації
  Інформаційно-інструктивний матеріал щодо написання та оформлення навчально-методичної літератури. (Методичні рекомендації для фахівців реабілітаційних центрів системи Міністерства праці та соціальної політики України).
 3. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 26 квітня 2006 р. Київ 2006

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2006 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.
 4. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 25 квітня 2007 р. Київ 2007

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2007 р.). / Відп. Ред. О.В. Киричук.
 5. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №4 від 05 травня 2005 р. Київ 2005

  Документ
  М33 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2004 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.

Другие похожие документы..