Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд...полностью>>
'Бизнес-план'
Разработка комплексной системы мероприятий по повышению конкурентоспособности современной производственной фирмы (предприятия социально-культурной сф...полностью>>
'Документ'
Управління освіти адміністрації Жовтневого району надсилає лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від ...полностью>>
'Документ'
Дисципліна «Теорія оптимального управління» є варіативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалавра зі спеціа...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див.

Історія. Народознавство

 1. Абраїмов В. Історія та її соціально-виховуюче значення за Михайлом Грушевським: Вчительські виписки з праці “На порозі нової України. Гадки і мрії” //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.2-4.

 2. Абраїмов В. Перша світова війна 1914-1918 рр. в курсі всесвітньої історії: Метод. рек.., 10-й кл. //Історія в шк. – 1998. - №5-6. – С.36-46.

 3. Абраїмов В. Войцеховський Ю. “День прав людини” у школі (матеріали на допомогу вчителям, класним керівникам, організаторам виховної роботи ) //Історія в шк.– 1998. - №9. – С.31-34.

 4. Александра М., Голованов С. Античні Олімпійські Ігри: (Всесвітня історія, 6 кл.) Метод. поради вчителю //Історія в шк. -1999.-N1-2. -С.39-44.

 5. Александра М., Голованов С. Екскурсія на античний акрополь: Метод. розробка до уроку "Культура Стародавної Греції", 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N10. -С.27-30.

 6. Александра М., Ковалевська О. Гуманістичні ідеї в християнстві: Метод. поради учителю історії, 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N2. -С.40-43.

 7. Александра М., Крижанівська В., Ковалевська О. Деякі аспекти гуманістичної діяльності учнів Ісуса Христа: (до 2000-ліття виникнення християнства).Метод. поради вчителю історії //Історія в шк. -1998.-N12. -С.38-40.

 8. Александра М., Хоменко О. Висвітлення гуманізму у трагедіях Євріпіда: Метод. поради учителю історії, 6-й кл //Історія в шк. -1998.-N9. -С.19-21.

 9. Александра М., Хоменко О. Гуманістичні ідеї в творчості давньогрецьких митців: трагедії Есхіла: Метод. поради учителю історії, 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N3. -С.17-19.

 10. Александра М., Хоменко О. Висвітлення гуманізму у трагедіях Софокла: Метод. поради учителю історії, 6 кл. //Історія в шк. -1998.-N4. -С.18-20.

 11. Баханов К. Інтерактивне навчання //Історія в шк. України. -1998.-N2. -С.31-36.

 12. Баханов К. Групова робота на уроках історії //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.38-43.

 13. Баханов К. Робота з обдарованими дітьми під кутом зору підсумків Всеукраїнської олімпіади юних істориків //Історія в шк. України. -1998.-N. -С.30-35.

 14. Борисов С. Хронологічні завдання на уроці історії: (на прикладі курсу всесвітньої історії, 8-й кл.) //Історія в шк. – 1998. -№9. – С.17-18.

 15. Вахмяніна О. Організація модульного навчання з історії: (На прикл. теми "Крах тоталітарної соціалістичної системи в країнах Східної Європи та його наслідки", 11-й кл.) //Історія в шк. -1998.-N4. -С.21-23.

 16. Власов В. Знайомтесь: новий підручник - "Вступ до історії України. 5-й кл." //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.51-55.

 17. Войцеховський Ю. Країни Міжмор'я в курсі всесвітньої історії //Історія в шк. -1998. - N12.- С.4-5.

 18. Войцеховський Ю. Підготовка вчителя до уроку історії: (на прикладі теми “Центральна та Східна Європа в ІХ-ХІ ст”) //Історія в шк. -1998.-N7-8. -С.48-53.

 19. Гаврилюк Ж. "Релігія стародавніх еллінів та слов'ян: Олімп зустрічає Берестове". 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N10. -С.25-26.

 20. Глушаниця О. Про конкурс "Учитель року - 98" //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.7.

 21. Грищенко Н. Особистісно зорієнтований підхід до викладання історії //Історія України. – 1998. - №3. – С.10-11.

 22. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Е. Історія середніх віків та її вивчення //Історія України. – 1998. - №36. – С.7-8.

 23. Єгоров Г. “Європейський вимір” у викладанні історії: Сприйняття образу Європи //Історія в шк. -1998.-N9. -С.14-16.

 24. Єгоров Г. Шкільна історична освіта: пошук нових підходів до формування змісту: (Досвід країн Західної Європи) //Історія в шк. -1998.-N10. -С.5-7.

 25. Ільюшина О. Музей і школа: висвітлення досвіду роботи: (На прикладі експозиції експериментального майданчика 143 гімназії м. Києва) //Історія в шк. – 1998. - №12. – С.19-20.

 26. Калініна Л., Пометун О. На шляху до взаєморозуміння: загальноєвропейський контекст шкільної освіти //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.21-24.

 27. Калініна Л. Структурування змісту шкільної історії: пошуки підходів, досвід //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.25-29.

 28. Кампо В., Глущенко О. Тема уроку: “Верховна Рада України” //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С.45-48.

 29. Ковтунович Т. Міжнародна конференція з проблем реформування історичної освіти в середній школі //Історія України. – 1998. - №22. – С.1.

 30. Комаров В. Формування поняття “Українська державність” на уроках історії та правознавства //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С. 36-38.

 31. Комаров В. Економічна освіта учнів на уроках історії України: (8-9 к..) //Історія в шк. – 1998. - №10. – С. 14-19.

 32. Кононенко П.П.,Усатенко Т.П. Українознавство: Стандарт навчального інтегративного курсу для 1-Х(ХІ) класів //Освіта.-1998.-12-19 серп.; 2-9 верес.; 9-16 верес.

 33. Корнєєв В. Інтеграція предметів: історія і географія //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.14-20.

 34. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 368 с.

 35. Криворучко О. Виховання молоді на принципах християнської моралі під час вивчення курсу вітчизняної історії //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 130-134.

 36. Крилач К. “І жнив своїх таки дождусь…”: Матеріали до уроку, присв. 160-річчю від дня народж. видатного укр. діяча другої пол. ХІХ ст. П.П. Чубинського //Історія в шк. України. – 1998. - №3. – С.44-48.

 37. Круглий стіл” з проблем викладання історії у школі //Істоія України. – 1998. - №5. – С.6.

 38. Кудря Т.В. Опозиційний рух: Метод. розробки уроку //Історія України. – 1998. - №45. – С.4-5.

 39. Кузнецов Ю. Монологічна і діалогічна структура підручника з історії та її вплив на демократичну поведінку учнів //Історія в шк. України. – 1998. - №4. – С.50-52.

 40. Кузнецов Ю. Українські підручники вивчають у Німеччині //Історія в шк. України. – 1998. - №4. – С.49-50.

 41. Кузьминець Л. Урок: “Пошуки виходу з історичного тупика” (80-ті роки): 11-й кл. //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.30-34.

 42. Куликова Л. Класична греко-римська міфологія як предмет історичної освіти: (з досвіду роботи Херсонської серед. шк. гуманітарної праці) //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.22-24.

 43. Кульчицький С. Історичні діячі сучасності у висвітленні шкільних підручників України //Історія України. – 1998. - №22. – С.2.

 44. Кульчицький С. Нерозв’язані проблеми викладання історії у середній школі //Історія України. – 1998. - №11. – С.1-2.

 45. Куторій Р., Дубровський В. Урок, присвячений 50-річчю Загальної Декларації прав людини //Історія в шк. – 1998. - №4. – С.36-40.

 46. Кучеренко О. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш про історію як чинник патріотичного виховання особистості //Історія в шк. – 1998. - №9. – С.2-5.

 47. Лебедєва Ю. Західна Україна у складі Польщі: Методика викладання історії //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.36-39.

 48. Лебедєва Ю. Розробки уроків за темою “Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.”10-й кл. //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С.39-45.

 49. Мазнюк В.Сповідь великої політики: (матеріали до уроку на тему "Перша світова війна") //Історія в шк. України. -1998.-N1. -С.43-46.

 50. Мельник А.О. Від роду до роду: (Народознавcтво в школі) //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.32-34.

 51. Мисан В. Тематичне планування початкового курсу історії України: (5-й кл.) //Історія в шк. України. -1997.-N3. -С.22-25.

 52. Огневюк В. До питання про зміст історичної освіти //Історія в шк. України. -1998.-N4. -С.2-5.

 53. Олександра М., Крижанівська В., Ковалевська О. Деякі аспекти гуманістичної діяльності учнів Ісуса Христа (до 2000-ліття виникнення християнства). Метод. поради вчителю історії //Історія в школі. - 1998.-N12. - С.38-40.

 54. Панченко Г. та ін. Урок з українського народознавства: Для 3-го кл. чотириріч. почат. шк. //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.13-15.

 55. Підвалихата Н. Утворення і розпад держави Олександра Македонського: (Метод. розробка уроку, 6-й кл.) //Історія України. – 1998. - №41. – С.6.

 56. Пироженко В. Наукова об’єктивність і національна свідомість: як вони співвідносяться в історичній освіті //Історія в шк. – 1998. - №9. – С.36-39.

 57. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець ХІХ ст. – 20 рр. ХХ ст.) //Історія в шк. – 1998. - №9.- С.6-9.

 58. Подольський А. Етнополітологічні дослідження в контексті вивчення історії //Історія в шк. -1998.-N11. -С.2-5.

 59. Поклад Н. Звідки сила в Геркулеса: [Про курс “Українознавство” в шк.] //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.47-49.

 60. Полянський П. Вивчення дискусійних питань національної та світової історії в загальноосвітніх закладах України //Історія України. – 1998. - №22. – С.3.

 61. Попова Л. Як перевірити знання учнів з історії України? //Історія України. – 1998. - №8. – С.8.

 62. Ржепецький Л. Крилаті вислови на уроках історії України //Історія в шк. -1998.-N12. -С.18-19.

 63. Сазоненко Г. Українознавство в системі освіти //Дивослово. -1998.-N10. -С.23-25.

 64. Сафонова В.Ф. “Знай минуле рідного краю”: [Про викладання історії України] //Наша шк. – 1998. - №1. – С.66-69.

 65. Скоморовський Б., Вільшук М. Проблеми використання українознавства в закладах освіти //Обрії. – 1998. - №1. – С.3-5.

 66. Сотніченко В. Деякі проблеми вивчення історії в школі //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.30-31.

 67. Сотніченко В. Структурування знання при вивченні історії в школі //Історія в шк. -1998.-N10. -С.10-13.

 68. Сотніченко В., Ілюшина О. Бізнес-фестиваль на уроці історії //Історія в шк.-1998.-N4.-С.15-17.

 69. Сотніченко В.М. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: сутність і значення //Історія в шк. -1998.-N5-6. -С.28-30.

 70. Сотніченко В., Ільюшина О. Використання художньо-образних уявлень як прийом формування історичних знань на прикладі теми “Громадянська війна у США 1861-1865 рр.” //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.20-27.

 71. Сотніченко В. Практична робота "Аналітик" з навчальним матеріалом на уроках історії: (на прикладі тем "Московське царство в XVI ст.", "Московська держава в XVII ст." 8 кл.) //Історія в шк. -1998.-N3. -С.20-24.

 72. Струкевич О. Рекомендації щодо змісту викладу в навчальних закладах теми “Богдан Хмельницький в історії державотворення” //Історія України. – 1998. – №2. – С.6-7.

 73. Ткачов Є. Формування соціально-психологічних знань на уроках суспільнознавчого циклу: (з досвіду роботи) //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.9-14; №3. – С.13-16.

 74. Турлук Т. Блочний виклад курсу всесвітньої історії в 11 класі (1939-1998 рр.): Метод. поради //Історія в шк.- 1998. - №10. – С.20-23.

 75. Удод О. Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор формування нового типу історичної освіти в школах України //Історія України. – 1998. - №35. – С.4.

 76. Українознаство в системі освіти міста Києва: Зб. – К.: Гранд, 1998. – 496 с.

 77. Фідря О. Афоризми та висловлювання у викладанні історії //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.32-35.

 78. Хейлик Л. Організація словникової роботи на уроках історії //Історія в шк. України. – 1998. - №3. – С.43-44.

 79. Цибко Г.І. Нові підходи до викладання історії в школі //Історія України. – 1998. - №37. – С.8.

 80. Шевченко В., Завада Т. Методичні аспекти вивчення теми “Україна в роки Першої світової війни” у вузівському лекційному курсі історії України //Історія в шк. – 1998. - №5-6. – С. 31-35.

 81. Шмелькова Е.А. Методика использования конспект-схем и проведения экспресс-опросов в преподавании истории //Наша шк. – 1998. -№1. – С.33-38.

ОСНОВИ ПравознавствА

 1. Бородін І. Виховання правової культури учнів – завдання держави //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.32-33.

 2. Булгакова А.В. Основы правовых знаний. Права человека: Из опыта работы учителя-методиста УВК 116 г. Харькова: [Метод. пособие]. – Х.: НИЦ “Ранок”, 1998. – 95 с.

 3. Конституція України для школярів / Упоряд. Г. Полозова. – К.: Право, 1998. – 55 с.

 4. Наровлянський О. Методичні поради до вивчення в курсі “Основи правознавства” розділу “Державний устрій України” (9-й кл.) //Історія в шк.України.- 1998. - №3. – С.48-50; №4. – С.40-43.

 5. Наровлянський О. Тема уроку: “Загальні засади виборів” //Історія в шк.України.- 1998. - №2. – С.48-50

 6. Нечипоренко В.О. До визначення поняття правової держави //Історія в шк. – 1998. - №12. – С.27-31.

 7. Права людини: Метод. рек. для вчителів загальноосвіт. шк., гімназій та ліцеїв /[Авт. колектив: Т. Бжезовська та ін.]. – К.: Право, 1998. – 155 с.

 8. Рудевич Л. Виховне заняття у 2-му класі за матеріалами Конституції України //Розкажіть онуку. – 1998. - №3-4. – С.2-3.

 9. Слєпченко Т. Правове навчання [в школах]: проблеми сьогодення //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.34-35.

 10. Ткачова Н. Виховання в учнів шкіл і профтехучилищ ставлення до права як соціальної цінності //Історія в шк. України. - 1998.-N1. - С.48-51.

 11. Ткачова Н.О. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти. – К.: “Правда Ярославичів”, 1998. – 349 с.- Бібліогр.: С.330-349(226 назв).

Математика

 1. Акуленко І. Розвиток логічного мислення учнів 5-6 класів //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.22-24.

 2. Антонюк О.П. Про один ефективний спосіб розв'язування тестових завдань з параметром //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.56-59.

 3. Барановська Г., Ясінський В. Тригонометричні рівняння та нерівності з параметрами . //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.23-28.

 4. Бевз В. На допомогу вчителям, які працюють за підручником Г.П.Бевза "Алгебра 7-9" //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.32-36.

 5. Бевз Г. Історія двох задач //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.53.

 6. Бевз Г. Методика навчання математики //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.4-5.

 7. Бернацька Т.В. Наступність - необхідна умова вдосконалення методичної системи навчання математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.2.(22). - С.46-50.

 8. Білоцький М. та ін. Алгоритмічний підхід до поняття елементарної функції //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.6-9.

 9. Бовсуновский Н.И. О натуральных решениях уравнения //Математика в шк.- 1998. - №6. – С.52.

 10. Богданович М. та ін. Методика проведення математичних ранків //Почат. шк. – 1998. - №10. – С.18-21.

 11. Бродський Я.Ю, Павлов О. Діагностика математичної підготовки //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.10-15.

 12. Бурбан І. Вечір математики в УФМЛ Київського Університету //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.77-78.

 13. Бурбан І., Дума В. Проективні перетворення площини та простору: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.48-58.

 14. Бурбан І., Дума В. Розв'язання задач за допомогою проективного перетворення прямої : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.40-52.

 15. Бурбан І.І. Раціональна параметризація алгебраїчних кривих : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.15-22.

 16. Варущик Н. Деякі аспекти викладання математики в фізико-математичних класах ліцею //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.32-33.

 17. Возняк Г.М. Диференційовані дидактичні матеріали з математики для 5 класу. – Т.,1998. – 63с.

 18. Войналович Н. Прикладні задачі та математичне моделювання у 9 класі //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.30-34.

 19. Войналович Н.М. "Числові" теореми //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.22-25.

 20. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики //Почат. шк. – 1998. - №5. – С.19-21; №6. – С.21-23.

 21. Волчаста М. Проблема наступності в процесі вивчення вимірювання геометричних величин //Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С.83-88.

 22. Волянська О., Собчук Г. Методика концентрованого навчання у загальноосвітній школі та СПТУ //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.16-18.

 23. Вороний О.М. Векторний спосіб доведення нерівностей: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.32-40.

 24. Воронова В. Вивчення усного додавання і віднімання у межах 1000 //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.58-59.

 25. Галюк О.М. Конспект бізнес-уроку з алгебри //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.112-114

 26. Гібалова Н. Формування геометричних понять в учнів 5-6 класів //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.39-40.

 27. Глейзер Г., Розов М. Восьмий міжнародний конгрес з математичної освіти //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.20-25.

 28. Гончаренко С., Мальований Ю. Що таке державний загальноосвітній стандарт //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.3-4.

 29. Гора Т., Логачевська С. Диференційований підхід до розв’язування текстових задач [з математики] //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.17-22.

 30. Грохольська А. Консультації як необхідна умова досягнення обов'язкових результатів навчання //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.27-30.

 31. Губанова О. Математична освіта у багатопрофільному гуманітарному ліцеї //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.36-40.

 32. Гуляєва О., Григорівкер Б. На шляху до відкриттів: [Про викладання математики в шк.] //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.48-50.

 33. Джигалюк Г.Г. Роль задач у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.39.

 34. Дубовик О. Перші кроки до комбінаторики //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.4. - С.33-37.

 35. Жабо Т. Інтелектуальний розвиток молодших школярів у процесі навчання математики //Почат. шк. – 1998. - №7. – С.45-47.

 36. Жидкова Л.М. Розв’язування задач на чудові точки трикутника: Метод. рек. //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.115. – Бібліогр.: 5 назв.

 37. Журбенко Н. Розв'язування задач на спільну роботу засобом табличного моделювання //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.19-22.

 38. Іванців М.І. Формування культури математичного мислення молодших школярів: Навч. посібник. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – 212 с. – Бібліогр.: С.206-212 (135 назв).

 39. Іванців М.І. Структурування змісту арифметичного матеріалу в початковій школі //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1. – С.50-51.

 40. Ілляшенко В.Я. Графічний метод розв'язування задач: (з математики) //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.42-47.

 41. Кнорр Н.В., Зорька О.В. Проблеми підготовки старшокласників до фізико-математичних олімпіад //Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім.М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К., 1998. – С.64-68.

 42. Колесник Т., Требенко Д. Педагогічна спадщина В.І.Левицького і сучасна математична освіта //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.50-51.

 43. Колесніков С.Я. Комп’ютерні технології навчання на уроках математики //Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 1998. - №1. – С.24-27.

 44. Комар О.А. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / Уман. держ. пед. ун-т ім.П. Тичини. – К.: Т-во “Знання”, 1998. – 96 с.

 45. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 136 с.

 46. Кремінь В., Шиян Л. Методичні рекомендації до розв'язування ірраціональних нерівностей //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.46-52.

 47. Курило М. Застосування теореми синусів //Математика в шк. - 1998.- N3.. - С.16-21.

 48. Курило М. Про теорему Бріаншона : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.63-65.

 49. Курило М. Теорема про метелика : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.30-31.

 50. Кушнір І. Про деякі нові теми поглибленого вивчення планіметрії //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.41-43.

 51. Лапінський В. Робота на персональному комп'ютері //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.30-32.

 52. Левіна І.А. Викорстання методів загальнонаукової теорії пізнання в процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу в старших класах //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип.6-7. – С.72-75.

 53. Лейфура В. та ін. XXXVIII Всеукраїнська олімпіада юних математиків //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.36-42.

 54. Лейфура В. та ін. 37-ма Всеукраїнська математична олімпіада //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.70-79.

 55. Лейфура В. та ін. XXVIII Всеукраїнська олімпіада юних математиків //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.59-72.

 56. Литвиненко Г. XXXIX Міжнародна математична олімпіада //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.34-36.

 57. Литвиненко Г. Олімпіади юних математиків //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.26-27.

 58. Литвиненко Г. Про концепцію математичної освіти в Україні //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.2-4.

 59. Лобода О.А. Абітурієнт - це не вирок долі, а виклик їй //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.48-52.

 60. Логачевська С., Каганець Т. Індивідуалізація завдань на етапі закріплення знань з математики //Почат. шк. – 1998. – №4. – С.17-20

 61. Мазорчук В.С. Розв'язність класу рівнянь в цілих числах: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.46-47.

 62. Майор М. Перевірка стохастичних знань //Математика в шк. - 1998.-N3. - С.35-37.

 63. Маляренко А.А. Множини В.М.Шуренкова та їх комп'ютерне моделювання //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.1-8.

 64. Математика: Державний освітній стандарт. Проект //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.6-19.

 65. Мельник М. Алгебраїчний спосіб знаходження коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.21-23.

 66. Методика викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посіб. /М.В. Богданович та ін. – К.: А.С.К., 1998. – 352 с.

 67. Миронюк Т. Розв'язування геометричних задач методом диференціальних рівнянь //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.23-26.

 68. Миронюк Т.Н. Диференціальні рівняння в тригонометрії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.60-61.

 69. Митник О. Математична логіка як навчальний предмет //Почат. шк.- 1998. - № 2. – С. 18-19; №10. – С.12-14; №11. – С.37-39.

 70. Митник Ю.В., Оленко А.Я. Вступне тестування з математики в університеті "Києво-Могилянська академія" //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.53-57.

 71. Михайловський В. Та ін. IV математична олімпіада: (для учнів випускних класів на мех.-матем. ф-ті Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.45-46.

 72. Михалін Г. Явище у книжковому світі навчально-методичної літератури: (про посіб. М.І.Жалдака "Комп'ютер на уроках математики") (К., 1997) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.52-53.

 73. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку. – Х.: ХДПУ, 1998. – 153 с.

 74. На допомогу вчителям, які працюють за підручником Г.П.Бевза "Алгебра 7-9" //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.32-36.

 75. Недокіс В.А. Про функціональне рівняння Коші : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.53-62.

 76. Некрашевич В., Мазорчук В. Олімпіада механіко-математичного факультету: (Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.80-82.

 77. Нечипоренко К.О., Кравчук О.М. Системи тригонометричних рівнянь і нерівностей в шкільному курсі математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.48-55.

 78. Олійник Г.Взаємозв'язок класних і позакласних занять в основній школі //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.11-16.

 79. Олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.60-62.

 80. Орач Б. Використання програмного матеріалу для ознайомлення учнів з досягненнями сучасної математики //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.38.

 81. Перстюк М.О., Ядренко М.Й. Українська мова - мова науки і освіти: (Математика і мова) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.87-90.

 82. Петечук В.М. Про один з підходів до знаходження площ фігур: (Математичний гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.25-39.

 83. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / О.А. Комар. – К.: Знання, 1998. – 96 с. – Бібліогр.: 112 назв.

 84. Підгорна Т.В. Педагогічний програмний засіб «Уроки геометрії» //Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 1998. - №4.- С.54-55.

 85. Полонський В.Б., Якір М.С. Навколо теореми Больцано: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.23-31.

 86. Працьовитий М.В. Сингулярні функції //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.1-8.

 87. Про деякі нові теми поглибленого вивчення планіметрії //Математика в шк. - 1998. - N1. - С.41-43.

 88. Про участь команди України на 39-й Міжнародній математичній олімпаді школярів //Бюл. Укр. мат. товариства. – 1998. – №4. – С.37-38.

 89. П'ята Соросівська олімпіада для учнів середніх навчальних закладів з хімії, біології, математики, фізики //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.83-88.

 90. Радченко В. Розв'язання задач XXXVIII Міжнародної математичної олімпіади //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.45-47.

 91. Радченко В.М. 39-та Міжнародна математична олімпіада //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.49-58.

 92. Реньї А. Заради чого необхідно викладати теорію ймовірностей? //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.31-32.

 93. Рибачок А. Про посилення зв'язку між математикою та інформатикою при вивченні основ стохастики в школі //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.19-20.

 94. Рудик О. Числа Бернуллі:Розв"язування задач //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.52-54

 95. Руновська Л. Про геометричний спосіб доведення нерівностей //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.29-30.

 96. Савчук Д. Проектування точок на експоненту //У світі математики. - 1998. - Т4. - Вип.4. - С. 26-32.

 97. Савчук Д., Шевченко Г. Підсумки другої заочної математичної олімпіади журналу "У світі математики" //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.73-76.

 98. Сарана О.А. Деякі нестандартні задачі, пов'язані з природою ірраціональних чисел : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.26-29.

 99. Ситар І.Д. Лекційно-практична система навчання математики в школі: Навч.-метод. посіб. - Ужгород: Закарпаття, 1998. – 116 с.

 100. Сікорський П.І. Викладання алгебри і початків аналізу за модульним принципом. – Львів, 1998. – 230 с.

 101. Сілков В.В., Сілков А.В. Психологічні аспекти теоретико-методичних основ навчання математики молодших школярів //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації. –Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1998. – Вип.4. – С.99-103.

 102. Сілков В.В., Сілков А.В. Психолого-методичні основи особистісно-орієнтованого формування математичних понять //Там само. – С.103-108.

 103. Скворцова С., Шевченко Т. Вивчення ділення з остачею в курсі початкової математики //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.14-18.

 104. Слєпкань З. На допомогу вчителям, які викладають курс алгебри і початків аналізу //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.6-11.

 105. Слєпкань З. Про державний освітній стандарт з математики //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.4-5.

 106. Слєпкань З., Собчук Г. Система математичної підготовки в українському коледжі ім. В.О. Сухомлинського //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.14-15.

 107. Соколовська І. Така нова стара проблема: (Історія розвитку теорії ймовірностей як науки) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.32-35.

 108. Стрелковська О. Лабораторно-практичні роботи на уроках математики в ПТУ //Проф.-тех. освіта. - 1998.-N1. - С.30-33.

 109. Стрельченко І., Стрельченко О. Фінансова математика //Математика в шк. - 1998. - N2. - С.25-29.

 110. Стрельченко Н.Н. Математика та відродження: (Математика і мова) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.91-92.

 111. Стрельченко О., Стрельченко І. Фінансова математика - нове життя старих задач //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.35-37.

 112. Сущанський В.І. Алфавітні коди і нерівність Крафта //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.1-9.

 113. Сущанський В.І. Многочлени, які набувають тільки цілих значень: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.42-47.

 114. Таргоній І. Про випадкові блукання на площині: (Теорія ймовірностей) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.20-25.

 115. Теплінська О. Сконструюймо ... функцію!: (Задачі з математики) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.3-12.

 116. Терентьєв С.Б. Шпернерові сімейства //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.15-19.

 117. Терлецька Н. Шляхи реалізації інформатизації процесу вивчення математичного аналізу в школі //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.15-19.

 118. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. –

Із змісту: Дрозд Ю.А. Кубічні рівняння, комплексні числа та трисекція кута. – С.49-54. – Рабинович Е.М. Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми. – С.367-369. – Вишенський В.В. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики. – С.362-366. – Паньков Г.В. Теоретичні основи побудови зображень фігур та їх комбінацій в шкільному курсі геометрії. – С.355-361. – Пахальчук В.Т. Метод площ. – С.349-354. – Петечук В.М. Про один з підходів до знаходження площі фігур. – С.336-348. – Сарана О.А., Брайман В.Б. Застосування нерівності Ієнсена. – С.321-328. – Трегуб Н.Л. Про систему факультативів з математики в старшій школі. – С.314-320. – Федак І.В. Два нестандартні методи доведення нерівностей. – С.311-313. – Высоцкая Г.К. Инверсия на факультативных занятиях в школе с углубленным изучением математики. – С.300-310. – Токар Н.Г. Математичний лекторій в сільській школі. – С.291-299. – Белан Л.К. О параллельном обучении математике в начальной школе. – С.286-290. – Духон М.Ю. Алгоритмічний підхід до викладання геометрії на підготовчих курсах вищого навчального закладу. – С. 281-285. – Карайко В.Ф. Деякі міркування по вивченню тригонометрії і логарифмів в середній школі. – С.276-280. – Койчу Б.М. Використання навчальних психотренінгів для розвитку математичних здібностей школярів. – С.269-275. – Лук’янчук Г.І. Управління розумовою діяльністю учнів на уроках математики. – С.261-268. – Зеленяк О.П. Межпредметные связи математики и информатики. – С.251-260. – Бобрищева В.І. Постановка та розв’язання математичних нестандартних задач як засіб підвищення пізнавальної мотивації учнівської молоді. – С.248-250. – Милованова Т.Г. Активные формы работы на уроках математики. – С. 238-247. – Натальченко О.Д. Воспитание интереса к математике. – С.231-237.

 1. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. –

Із змісту: Щиголев И.П. Дифференциация в обучении математике. – С.144-150. – Пенцак Э.Я. Про використання функційних рівнянь у класах з поглибленим вивченням математики. – С.165-173.- Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи, решаемые с помощью классических теорем математического анализа. – С.198-202. – Лотоцький В.А. Про вивчення математичного аналізу в загальноосвітніх та спеціалізованих школах, ліцеях та гімназіях фізико-математичного профілю. – С.203-209. – Кононенко Ю.А. Механічні аналогії формул Тейлора (в курсі мат. аналізу). – С.210-217. – Хрепунова Г.О. З досвіду викладання теми “Елементи комбінарорики” в 8-9 класах. – С.218-229. – Номіровський Д.А. Факультативи олімпіадного напрямку з математики в УФМЛ КУ. – С.277-286. – Леконцева Е.В., Чебыкин А.Я. Эмоционально-мотивационное обеспечение процесса решения учебных задач на уроках математики. – С.312-316. – Стахов О.О. Форми активізації самостійної роботи учнів на уроках математики та фізики. – С.304-307.

 1. Ушаков Р. Розв'язання задач //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.53-55.

 2. Федак І.В. Два нестандартні методи доведення нерівностей: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.32-33.

 3. Федорова Н. Розвиток творчих здібностей учнів у школі-лабораторії //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.30-33.

 4. Филипповский Г.Б. Малоизвестное свойство биссектрисы треугольника //Математика в шк. – 1998. - №6. – С.49-51.

 5. Філозоф К.Ф. Про способи розв'язання рівняння sinx + b cosx = c //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.53-58.

 6. Філон Л. Післямова до вступних екзаменів з математики у вуз: (Розв'язування стереометричних задач) //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.39-40.

 7. Хрустальов О.Ф., Невжинська Г.В. Даних менше - розв'язок кращий: (Розв'язування задач) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.34-36.

 8. Цибуліс А. Однакові пентаміно на шаховому полі: (Матем. ігри та розваги) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.80-85.

 9. Чашечникова О. Використання системи підказок з метою розвитку математичних здібностей учнів //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.44.

 10. Швець В., Федченко Л. Випускні іспити з математики на атестат про середню освіту //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.28-30.

 11. Шевченко Г. Метод Наполеона: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.37-41.

 12. Шевчук І.В., Шевчук Г.К. Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках математики //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез. доп. та виступів 4-0ї міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.38-40.

 13. Шкапенюк М.Б. Піфагорови паралелепіпеди //Наша шк. – 1998. - №1. – С.53-55.

 14. Штех О. Про один із способів доведення теоретико-множинних рівностей //Математика в шк. – 1998. - №3. – С.38-39.

 15. Якиляшек В.Й. Інтегративний підхід до формування ймовірнісно-статистичних понять (в курсі математики старшої школи) //Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С.69-78.

 16. Якимович В.П. Елементи модульної системи навчання математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.62-70.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..