Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Профиль «Международный менеджмент» формирует углублённые компетенции в области организационно-экономических, аналитических и управленческих аспектов ...полностью>>
'Документ'
К началу 1917 года православная церковь, являвшаяся частью государственной системы Российской империи, оказалась на пороге сложных исторических событ...полностью>>
'Анкета'
Название секции (п.3. ):   . Направление (п.3. ):   3....полностью>>
'Конспект'
Совершенствование системы бухгалтерского учета в наиболее развитых странах мира происходило в период становления экономических отношений и подъема пр...полностью>>

Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

БЕРЕЗЕНЬ

У березні виповнюється

–  145 років від дня народження Грицька Григоренка (справж. – Судовщикова-Косач Олександра Євгенівна, 1867 – 1924).

Українська письменниця реалістичного напряму, перекладач, громадський діяч, член літературного гуртка "Плеяда", автор нарисів, оповідань, п'єс для дітей тощо.

У березні відзначається:

–  95 років від заснування (1917) Першої української гімназії імені Т. Шевченка (згодом Трудова школа імені Т. Шевченка), що перетворилася на своєрідну досвідну освітню установу, в якій проходили апробацію нові програми і підручники.

–  95 років від початку Української революції, національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр.

2.03

– 130 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882–1911).

Український письменник-самоук, драматург, етнограф, публіцист, учасник революційних подій 1905 р., автор оповідань із сільського життя "Хуторяночка", "За пашпортом", "Школа", "У схимника", "Страчене життя" тощо, етнографічних розвідок з побуту полтавського села кінця ХІХ – початку ХХ ст.

4.03

– 20 років тому (1992) вийшов Указ Президента України "Про заснування Академії педагогічних наук України" – вищої галузевої наукової установи з проблем освіти, педагогіки та психології. 16 червня 1992 р. Кабінетом Міністрів України ухвалено спеціальну постанову, якою передбачалися конкретні заходи щодо утворення Академії педагогічних наук України (АПН України). Перші загальні збори АПН відбулися 18 листопада 1992 р., на яких було обрано її керівництво: президентом Академії – М. Д. Ярмаченка, віце-президентом – Л. О. Каніщенка, головним ученим секретарем – О. Я. Савченко. За рішенням Загальних зборів у Академії було утворено три відділення: теорії та історії педагогіки; дидактики, тетодики та інформаційних технологій в освіті; психології вікової фізіології та дефектології. Указом Президента від 24 лютого 2010 р. Академії надано статус національної (НАПН України).

5.03

– 185 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–1893).

Український педагог, байкар, поет-лірик, драматург, публіцист, журналіст, видавець, культурно-освітній діяч, один із зачинателів дитячої літератури, учитель повітової школи, викладач історії та географії гімназій на Поділлі й у Чернігові, один з організаторів недільних шкіл, завідувач земської друкарні у Чернігові, редактор газети "Чернігівський листок", автор ліричних і сатиричних віршів, байок, п'єс, нарисів, оповідань, статей, театральних рецензій, пісень-романсів; зокрема, народною піснею стала поезія "Журба" ("Стоїть гора високая", покладена на музику М. Лисенком), віршів для дітей "Веснянка", "Пташка", "Квіткове весілля" та ін.

– 170 років від дня народження Генріха Вебера (1842– 1913).

Німецький математик, фахівець із теорії алгебраїчних функцій, геометрії, математичної фізики, професор Цюріхського політехнікуму, Кенігсберзького, Марбурзького, Геттінгенського та Страсбурзького університетів, автор книг "Підручник з алгебри", "Диференціальні рівняння математичної фізики" (довідник для тих, хто займається застосуванням математичного аналізу до задач механіки та фізики), співавтор "Енциклопедії елементарної математики" (у 3 т.).

6.03

– 520 років від дня народження Хуана Луїса Вівеса (1492–1540).

Іспанський філософ, психолог, педагог, один із видатних просвітителів і гуманістів епохи Відродження, творець гуманістичної педагогіки, автор програми жіночої освіти, проекту шкіл для бідних, плану освіти для сліпих.

8.03

– Міжнародний жіночий день.

9.03

– День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861).

Видатний український поет, художник, мислитель, просвітник, громадський діяч.

– 150 років від дня народження Миколи Корниловича Пимоненка (1862–1912).

Український художник-живописець, педагог, академік Петербурзької АМ, викладач Рисувальної школи М. Мурашка, співзасновник і викладач Київського художнього училища, дійсний член Товариства пересувних художніх виставок, великий майстер українського пейзажу, один із розписувачів Володимирського собору та Кирилівської церкви в Києві, автор близько 715 картин і малюнків, зокрема "Святочне ворожіння", "Жниця", "Весілля в Київській губернії", "Свати", "Перед грозою".

10.03

– 240 років від дня народження Фрідріха Шлегеля (1772–1829).

Німецький філософ і літератор, провідний теоретик німецького романтизму (розробив поняття романтичної іронії), один з основоположників німецької санскритології і порівняльно-історичного мовознавства, автор праць "Історія старої та нової літератури" (у 2 т.), "Філософія життя", "Філософія мови", роману "Люцинда" тощо.

– 225 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787–1835).

Український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва в першій половині ХІХ ст.

12.03

– 125 років від дня народження Петра Михайловича Пелеха (1887 – 1961).

Український психолог, автор праць із питань психології праці, психології особистості та історії психології; перекладач латинських рукописів курсу психології, які читалися в Київській академії, співавтор серії збірників статей "Нариси з історії вітчизняної психології" (1952–1959). Повернув із забуття велику спадщину діячів Києво-Могилянської академії.

13.03

– 175 років від дня народження Йона Крянге (1837– 1889).

Класик румунської та молдавської літератури, педагог, засновник раціональних методів початкової освіти, автор творів для дітей, методичних рекомендацій із питань виховання, праць "Учитель дітей", "Новий метод письма та читання", "Спогади про дитинство" тощо.

– 80 років від дня народження Тараса Григоровича Гунчака (1932).

Український учений-історик (в еміграції з 1944 р.), професор і викладач Ратгерського університету (США), Національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор часопису "Сучасність", автор праць з історії української революції, українсько-польських взаємин, української суспільно-політичної думки ХХ ст., Української повстанської армії (УПА) тощо.

14.03

– 190 років від дня народження Жозефа Бертрана (1822– 1900).

Французький математик, доктор математики в 17 років, людина "з безперервним математичним мисленням", фахівець у різних галузях математики, зокрема теорії чисел, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь, динаміки, геометрії тощо; член Паризької АН, професор Коллеж де Франс, автор посібників із математики для середньої та вищої шкіл, які відзначалися високими науковими та методичними якостями і перекладалися багатьма мовами світу, зокрема у російському перекладі видано "Курс теоретичної арифметики", "Елементарну алгебру", "Диференціальне числення".

– 140 років від дня народження Олекси Харлампійовича Новаківського (1872 – 1935).

Український живописець і педагог, засновник художньої школи у Львові, завідувач факультету мистецтв Львівського (таємного) українського університету, автор творів "Коляда", "Автопортрет", "Народне мистецтво", "Довбуш" тощо.

– 115 років від дня народження Клавдії Яківни Латишевої (1897–1956).

Український учений-математик, методист, доктор фізико-математичних наук, професор, викладач і декан механіко-математичного факультету Київського університету (35 років), автор наукових праць із теорії диференціальних рівнянь, навчальних і методичних посібників, зокрема "Нормально-регулярні розв’язки і їх додатки", "Математичний збірник для хімічних інститутів", "Як можна ввести поняття інтегралу в середній школі".

15.03

(ін. 4.03)

– 130 років від дня народження Семена Юлійовича Семковського (справж. – Бронштейн, 1882–1937).

Український філософ, соціолог, академік ВУАН, фахівець із проблем діалектичного та історичного матеріалізму, філософських питань природознавства, теорії відносності; викладач Київського університету, професор Харківської академії теоретичних знань, засновник при Комітеті Наркомосу УСРР науково-дослідної кафедри марксизму, а при ній філософсько-соціологічної секції – першої філософської установи в Україні; автор підручника "Історія філософії України".

16.03

– 130 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської (1882–1931).

Українська поетеса, перекладач, педагог, дочка українського педагога Х. Д. Алчевської, член Товариства драматургів і композиторів, учитель середніх навчальних закладів Харкова, автор драматичної поеми "Луїза Мішель", поетичних збірок "Туга за сонцем", "Вишневий цвіт" тощо.

17.03

– 95 років тому (1917) було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – громадсько-політичне об'єднання в Києві, керівний орган національно-демократичної революції. Головою УЦР було обрано М. Грушевського, заступником В. Науменка, резиденцією став Педагогічний музей (нині – Київський будинок учителя). УЦР проіснувала до 29.03.1918 р.

19.03

– 135 років від дня народження Василя Михайловича Доманицького (1877–1910).

Український письменник, учений-філолог, історик, бібліограф, фольклорист, ініціатор і активний діяч кооперативного руху в Україні, дійсний член Товариства грамотності та Історичного товариства імені Нестора-літописця, редактор "Історії України-Руси" М. Аркаса, упорядник першого українського словника іншомовних слів, автор наукових праць "Козаччина на переломі ХVI і XVII вв., 1591 – 1603 рр.", "Невідомі вірші єромонаха Климентія", "Українське письменство", "Бібліографічний покажчик творів О. Я. Кониського, написаних по-українському" тощо; редактор першого повного видання "Кобзаря" (1907) Т. Шевченка.

21.03

– Всесвітній день поезії.

– 85 років тому (1927) у Києві вийшов перший номер „Літературної газети” (нині – „Літературна Україна”).

22.03

– Всесвітній день водних ресурсів.

– 170 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912).

Видатний український композитор, диригент, етнограф, педагог, громадський діяч, кандидат природничих наук, основоположник української класичної музики, один із організаторів недільної школи для хлопців-селян, викладач фортепіано в приватних музичних школах, Інституті шляхетних дівчат у Києві, засновник власної музично-драматичної школи, народного хору, автор музики до опер "Різдвяна ніч", "Наталка-Полтавка", "Тарас Бульба" тощо.

23.03

– Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.

25.03

– День Служби безпеки України.

– 270 років від дня народження Василя Григоровича Рубана (1742–1795).

Український і російський історик, поет, перекладач, видавець журналів у Петербурзі "Ни то, ни се", "Трудолюбивый муравей", збірників, путівників, автор ліричних віршів та од, наукових праць "Короткі географічні, політичні та історичні відомості про Малу Росію", "Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770 рік" тощо.

25.03

– 185 років від дня народження Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886).

Український і російський філолог, славіст, лексикограф, педагог, доктор слов'яно-руської філології, професор Харківського університету, член-кореспондент Петербурзької АН, ректор Варшавського університету, попечитель Оренбурзького й Одеського навчальних округів, автор наукових праць і статей із давньоруської мови та літератури, з проблем походження української мови, зокрема "Критичні замітки про малоруське наріччя", "Огляд визначних особливостей наріччя малоруського", "Про мову північних руських літописів".

27.03

– Міжнародний день театру.

28 – 30.03

– 35 років тому (1977) відбувся IV з’їзд учителів УРСР, на якому обговорювалися здобутки і прорахунки змін та перетворень в освіті.

28.03

– 420 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592–1670).

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової прогресивної педагогічної системи, в основу якої поклав принципи природовідповідності; громадський і державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, організатор шкіл Угорщини, упроваджував свою ідею пансофічної школи, теоретик єдиної шкільної освіти, класно-урочної форми навчання, дидактичних принципів (особливо відомий принцип наочності – "золоте правило дидактики"), нових методів навчання; автор фундаментальної праці "Велика дидактика", підручників з фізики, астрономії, мов, посібника з дошкільного виховання "Материнська школа", праці "Загальна порада про виправлення людських справ".

29.03

– 110 років від дня народження Рахілі Марківни Боскіс (1902–1976).

Російський сурдопедагог, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН РРФСР, АПН СРСР, фахівець у галузі навчання туговухих, учитель Київської школи для глухонімих, керівник відділу навчання і виховання слабочуючих дітей Експериментального дефектологічного інституту Наркомосу РРФСР (пізніше Інститут дефектології), автор праць із питань розвитку аномальних дітей, корекції і компенсації дефектів, підручників і навчальних посібників для навчання слабочуючих.

30.03

– 190 років від дня народження Кирила Петровича Яновського (1822–1902).

Російський учений, педагог, почесний член АН і АМ Росії, член Товариства етнографії і антропології, учитель математики та фізики гімназій Рівного, Одеси і Кишинева, директор народних училищ Бесарабії, помічник попечителя Санкт-Петербурзького навчального округу, попечитель Кавказького навчального округу (22 роки), засновник наукових досліджень із географії, етнографії, археології, лінгвістики, автор праць із методів викладання шкільних предметів, організації показових уроків, використання наочних посібників, усебічного розвитку учнів і зв'язку школи із сім'єю.

31.03

– 190 років від дня народження Дмитра Васильовича Григоровича (1822–1900).

Російський письменник і мистецтвознавець, член-кореспондент Петербурзької АН, автор повістей "Антон Горемика", "Гутаперчевий хлопчик", романів "Рибалки", "Переселенці"; "Літературних спогадів" (про зустрічі з Т. Шевченком, Є. Гребінкою, іншими українськими письменниками).

– 130 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. – Корнейчуков Микола Васильович, 1882–1963).

Російський письменник, критик, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, автор творів для дітей у віршах і прозі "Крокодил", "Мийдодір", "Муха-цокотуха", "Бармалей", "Айболить" тощо, книги "Від двох до п'яти" про дитячу психологію, мову і словотворчість, упорядник збірок віршів Т. Г. Шевченка (російською мовою), автор нарису "Шевченко", літературно-критичних праць із теорії перекладу, мемуарів тощо.

КВІТЕНЬ

1.04

– Міжнародний день птахів.

2.04

– Міжнародний день дитячої книги.

Відзначається у день народження Г.-Х. Андерсена (1840–1902), данського письменника-казкаря).

– 150 років від дня народження Ніколаса Батлера (1862–1947).

Американський педагог, доктор філософії, ад'юнкт-професор філософії, президент Асоціації професійної підготовки в Колумбії, засновник і президент Колумбійського педагогічного коледжу, голова Ради у справах народної освіти, видавець наукового журналу "Педагогічний огляд", засновник "Комітету десяти" – об'єднання педагогів для дослідження проблем вищої і середньої освіти, автор праці "Міжнародний погляд", у якій наголошується на необхідності обмеження озброєнь та створення міжнародного суду, лауреат Нобелівської премії Миру (1931) "за невичерпну енергію і копітку працю задля миру".

3.04

(ін.22.04)

– 210 років від дня народження Юрія Івановича Венеліна (справж. – Георгій Гуца, 1802–1839).

Російський і український історик-славіст, етнограф, філософ, один із основоположників слов’янознавства і болгаристики в Росії, а також фольклористики в Болгарії, дослідник історії закарпатських українців, автор праць із болгарської історії літератури й фольклору, із проблем походження, складу й структури української пісні, українського правопису, зокрема "Давні і нинішні болгари", "Про зародження нової болгарської літератури" (у 2 т.), "Про характер народних пісень у слов'ян задунайських", "Про джерела народної поезії загалом і про південноруську особливо", "Карпатські прислів'я" та ін.

4.04

– День створення НАТО (1949).

5–6.04

– 95 років тому (1917) у Києві відбувся Перший Всеукраїнський учительський з'їзд, організований Товариством шкільної освіти. З'їзд визначив перші підвалини реформи шкільної освіти в Україні, мета якої – створення національної системи освіти.

6–8.04

(19–21 за н. ст.)

– 95 років тому (1917) відбувся Всеукраїнський Національний конгрес – перший представницький форум українського руху, який остаточно визнав Українську Центральну Раду (УЦР) всеукраїнським національним органом та поширення її компетенції на всю територію України.

6.04

– 200 років від дня народження Олександра Івановича Герцена (1812–1870).

Російський письменник, філософ-матеріаліст, літературний, громадський і політичний діяч, критик, публіцист, політичний емігрант (з 1847 – до кінця життя), засновник Вільної російської друкарні в Лондоні, один із видавців першої російської революційної газети „Колокол” та літературно-політичного альманаху „Полярная звезда”, автор філософських праць, роману "Хто винен?"; повісті "Сорока-злодійка", епопеї "Минуле і думи". Педагогічні погляди Герцена визначалися його філософськими, етичними і політичними переконаннями. Він відстоював принципи поєднання суспільних і природничо-наукових знань, усебічного та гармонійного розвитку особистості ("Розмови з дітьми", "Записки однієї молодої людини").

7.04

– Всесвітній день здоров’я.

– Благовіщення Пресвятої Богородиці.

– 240 років від дня народження Франсуа Шарля Марі Фур’є (1772–1837).

Французький соціаліст-утопіст, творець вчення про новий ідеальний суспільний лад – лад „гармонії”, в якому можуть розвиватися всі людські здібності; критик існуючої системи виховання та засновник нової системи загального безплатного навчання і виховання, що мала розвивати у дітей активність і колективізм, готувати їх до суспільного життя; автор творів „Теорія універсальної єдності”, „Новий індустріальний світ”.

8.04

– Вхід Господній до Єрусалима. Вербна неділя.

– 160 років від дня народження Романа Гнатовича Заклинського (1852–1931).

Український літературознавець, історик і етнограф, освітній діяч із питань виховання молоді в дусі українства, викладач Станіславської учительської семінарії, один із організаторів відкриття української гімназії та української книгарні у Станіславі, діяч "Просвіти", дослідник українського етнічного походження автора „Слова о полку Ігоревім”, праць "З нашої етнографії. Бойки, гуцули, лемки", "Географія Русі: Русь Галицька, Буковинська й Угорська", підручника "Руський буквар для народних шкіл", спогадів про Ю. Федьковича та І. Нечуя-Левицького.

– 130 років від дня народження Дмитра Івановича Дорошенка (1882–1951).

Український історик, літературознавець, педагог, державно-політичний і культурний діяч, учасник українського національно-визвольного руху (1917–1920), учитель історії комерційних шкіл Катеринослава та Києва, член київської та катеринославської "Просвіт", один із фундаторів Української Центральної Ради, міністр закордонних справ в уряді П. П. Скоропадського, професор Кам'янець-Подільського університету, керівник Українського наукового інституту в Берліні (з 1920 р. в еміграції), викладач історії церкви Варшавського університету, перший президент Української вільної академії наук у США, автор понад тисячі наукових праць з історії України, літератури, культури і церкви.

9.04

– 130 років від дня народження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920).

Український історик, геральдико- і мистецтвознавець, музейний і архівний діяч, директор земського музею старожитностей у Чернігові, керівник Чернігівської губернської вченої комісії, один із засновників ВУАН та керівник Постійної комісії ВУАН, автор проекту реформи архівної справи, проектів герба та печатки Української держави, видавець зібрань документів української давнини, актових книг Полтави та Стародуба, автор видання з генеалогії козацької старшини „Малоросійський родословник” (у 4 т.), праць з історії України, історії козацьких родів, мистецтвознавчих досліджень "Українське мистецтво", "Гути на Чернігівщині", біографічного нарису "П. Л. Полуботок".

10.04

– 285 років від дня народження Самуеля Гейніке (1727– 1790).

Німецький сурдопедагог, один із основоположників усного (звукового) методу навчання глухонімих, засновник першого у Німеччині Інституту для глухих (нині школа його імені), автор праць „Нова азбука та читання”, „Спостереження над німими та людською мовою”, „Про напрям думок глухонімого” та ін.

– 65 років від дня народження Юрія Кириловича Рудавського (1947–2007).

Український педагог, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі дидактичного забезпечення вивчення математичних дисциплін студентами інженерно-технічних та економічних спеціальностей, ректор Національного університету "Львівська політехніка", доктор Вроцлавської політехніки, автор навчальних і методичних посібників для ВНЗ, зокрема "Математичний аналіз", "Рівняння математичної фізики", "Комбінаторика", "Функціональні інтеграли та їх застосування", "Методичні рекомендації щодо формування програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу".

12.04

– Міжнародний день польоту людини в космос.

– День працівників ракетно-космічної галузі України.

15.04

– Воскресіння Господнє. Великдень.

(ін. 5.04)

– 560 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452–1519).

Італійський живописець, скульптор, архітектор, учений-енциклопедист, інженер-механік, математик, філософ, представник доби Високого Відродження, автор живописних творів „Мадонна Літта”, „Мона Ліза” („Джоконда”) тощо, праць із військово-інженерної справи, гідротехніки, перетворення рівновеликих площ та об’ємів, обчислення площі еліпса, побудови правильних многокутників та поділу кола на рівні частини; винахідник приладів, механізмів і машин, конструкцій літальних апаратів.

16.04

– 60 років від дня народження Ольги Степанівни Коноваленко (1952).

Український журналіст, редактор, публіцист, заступник голови правління Всеукраїнського педагогічного товариства імені Г. Ващенка, головний редактор газети "Радянська освіта", з 1993 р. – тижневика "Освіта" та газети "Український вчений", автор книжок "Сніг", "Бджола любові потребує", "Чому ми здавали екзамен з демократії?" тощо; лауреат премій "Золоте перо", імені Ярослава Мудрого.

17.04

– 10 років тому (2002) Указом Президента України затверджено Національну доктрину розвитку освіти.

(ін. 5.04)

– 130 років від дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича Липинського (1882–1931).

Український мислитель, історіограф, соціолог, політичний і громадський діяч, дипломат, представник консервативної традиції в українській політичній філософії, дійсний член НТШ, один із засновників Українського вільного університету в Празі, в якому очолив кафедру української державності, повноважний міністр і посол Української держави в Австро-Угорщині, один із організаторів і лідерів Української демократично-хліборобської партії, автор програмної праці „Листи до братів-хліборобів”, монографії „Україна на переломі. 1657–1659”, яка започаткувала новий державницький напрям в українській історіографії.

18.04

– День пам’яток історії та культури.

19.04

– 110 років від дня народження Веніаміна Олександровича Каверіна (1902–1989).

Російський письменник, член групи "Серапіонові брати", кореспондент ТАРС і газети "Известия", автор романів „Здійснення бажань” (у 2 кн.), „Два капітани” (у 2 кн.), трилогії „Відкрита книга” (у 3 ч.) (яким притаманне реалістичне відображення дійсності, поєднання тонкого психологізму із захоплюючим сюжетом), п’єс, казок, літературних мемуарів, кіносценаріїв тощо; лауреат Державної премії СРСР (1946).

21.04

– День довкілля.

– 230 років від дня народження Фрідріха Фребеля (1782–1852).

Німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець нової авторської системи виховання, засновник початкових шкіл за системою Й. Г. Песталоцці, дитячих установ для ігор та занять дітей молодшого віку, організатор дитячих садків і підготовки виховательок для них за своєрідною методикою роботи. Система виховання Фребеля набула значного поширення в інших країнах, у т.ч. і в Україні.

22.04

– Всесвітній день Землі.

– 85 років тому (1927) в Подєбрадах (Чехія) українська інтелектуальна еміграція заснувала Українську господарську академію (з 1932 р. – Український Технічно-господарський інститут).

23.04

– Всесвітній день книги і авторського права.

– 95 років тому (1917) на другому засіданні Української Центральної Ради (УЦР) було ухвалено резолюцію про створення Української шкільної ради при УЦР для здійснення планомірної українізації школи в Україні.

– 95 років тому (1917) Українською Центральною Радою було схвалено Проект закону про нові функції педагогічних рад середніх шкіл України, за яким керівним органом у всіх типах шкіл визнавалися педагогічні ради, що підтверджувало створення нової системи управління освітою в Україні.

– 120 років від дня народження Якова Борисовича Резніка (1892–1952).

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, учитель, засновник і керівник дитячого будинку в Києві, викладач курсу педагогіки у педагогічних вишах Одеси, Києва, Старобельському учительському інституті; автор праць з проблем дидактики, методичних посібників для вчителів, зокрема "Психологічні основи навчального процесу", "Методика закріплення навчального матеріалу", "Пояснювальне читання в початковій школі" тощо.

24.04

– Міжнародний день солідарності молоді.

– 145 років від дня народження Олександра Михайловича Колесси (1867–1945).

Український літературознавець і мовознавець, фольклорист і поет, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ, доцент і професор Львівського університету, дослідник пам’яток давньоукраїнської писемності, фольклору, історії української мови, автор слів пісні „Шалійте, шалійте, скажені кати”.

– 140 років від дня народження Юрія Кміта (псевд. – Юрій Задуманий, 1872–1946).

Український письменник, літературознавець, етнограф, діалектолог, священик гірських сіл Бойківщини, автор словника бойківських говорів, матеріали якого увійшли до „Словника бойківських говірок” М. Онишкевича, розвідок з діалектології "Бойківське весілля", "Різдвяні свята у бойків", "Народні пацір'ї", автор оповідань, п’єс про життя селянської бідноти, дрібної галицької інтелігенції та лицемірство панства, літературно-критичних і публіцистичних статей, зокрема про творчість І. Котляревського, І. Карпенка-Карого, західноєвропейських письменників; співавтор збірника "Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII–XIX cт."

26.04

– День Чорнобильської трагедії.

– 1986 – на атомній електростанції в Чорнобилі сталася аварія.

27.04

– 130 років від дня народження Едуарда Шпрангера (1882–1963).

Німецький педагог, психолог, ідеолог культурної педагогіки, послідовник Гумбольдта, професор Лейпцигського і Берлінського університетів, автор праць із психології, історії і теорії педагогіки, шкільної освіти тощо.

28.04

– Всесвітній день охорони праці.

– 150 років від дня народження Георгія Івановича Челпанова (1862–1936).

Український і російський психолог-педагог, логік, філософ, фундатор вітчизняної психологічної науки, засновник учення про методологію психологічної науки (поєднання теоретичної і експериментальної психології), учення про метафізичну природу людської душі та системи психологічних знань, викладених у підручнику "Психологія"; професор Київського і Московського університетів, засновник і директор Психологічного інституту імені Л. Г. Щукіної (Москва), автор праць "Мозок і душа", "Історія основних питань етики", "Про викладання психології в середній школі", "Вступ до експериментальної психології", підручників із психології та логіки для гімназій і самостійного навчання, курсів публічних лекцій тощо.

– 110 років від дня народження Валентини Олександрівни Осєєвої (1902–1969).

Російська письменниця (народилася і навчалася в Києві), педагог-вихователь дитячих організацій, зокрема трудових комун для безпритульних дітей і малолітніх правопорушників (16 років), авторка творів для малят – віршів, казок, коротких оповідань, зокрема збірки “Рудий кіт”, “Батьківська куртка”, “Мій товариш”, “Чарівне слово”, трилогії “Васьок Трубачов та його товариші”, автобіографічної повісті “Дінка”, лауреат Державної премії СРСР (1952).

29.04

– 200 років тому (1812) у Харкові засновано перший на території України Інститут шляхетних дівчат.

30.04

– 235 років від дня народження Карла Фрідріха Ґаусса (1777–1855).

Німецький математик, фізик, астроном, геодезист, "король математики", творець теоретичної і прикладної математики, диференціальної геометрії, теорії чисел, класичної теорії електрики і магнетизму, геодезії, теоретичної астрономії, завідувач кафедри математики і астрономії Геттінгенського університету та директор Геттінгенської астрономічної обсерваторії, автор фундаментальних творів "Арифметичні дослідження", "Теорія руху небесних тіл", "Загальні дослідження про криві поверхні".

30.04

– 160 років від дня народження Миколи Яковича Ґрота (1852–1899).

Український і російський психолог, філософ, один із основоположників російської експериментальної психології, професор Ніжинського історико-філологічного інституту, Новоросійського (Одеса) та Московського університетів, засновник і перший редактор журналу „Вопросы философии и психологии”, автор праць "Психологія відчуттів у її історії та головних основах", "До питання про реформу логіки. Досвід нової теорії розумових процесів", "Питання філософії та психології", "Основи експериментальної психології".

ТРАВЕНЬ

1–2.05

– Дні міжнародної солідарності трудящих.

1.05

– 85 років від дня народження Віктора Федоровича Шаталова (1927).

Український педагог-новатор, творець оригінальної системи інтенсивного навчання, заслужений учитель УРСР, народний учитель СРСР, лауреат премії імені Н. К. Крупської, Почесний доктор НАПН України (2007), фахівець у галузі методики математики, фізики, астрономії, науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР, АПН СРСР, професор Донецького інституту соціальної освіти і Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників НАПН України (м. Донецьк), автор навчальних посібників, орієнтованих на розвиток творчого мислення учнів, нестандартні форми обліку і контролю знань, праць "Куди і як зникли трійки", "Педагогічна проза", "Оптимістична педагогіка", "Експеримент продовжується".

2.05

(ін. 14.05)

– 195 років тому (1817) було засновано Рішельєвський ліцей, закритий середній навчальний заклад підвищеного типу (викладання всіх предметів проводилося французькою мовою). З ініціативи М. І. Пирогова, попечителя Одеського навчального округу, в 1865 р. ліцей реорганізовано в Новоросійський Імператорський університет. З 1945 р. – Одеський державний університет імені І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).

3.05

– Всесвітній день захисту преси.

– День Сонця.

5.05

– 115 років від дня народження Володимира Олексійовича Артемова (1897–1984).

Російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, викладач логіки, психології й літератури в середніх навчальних закладах, завідувач кафедри психології Московського інституту іноземних мов, автор праць із загальної психології, психології мови, методики вивчення іноземних мов, зокрема навчальних посібників для педагогічних інститутів і факультетів іноземних мов "Курс лекцій із психології", "Дитяча експериментальна психологія. Шкільний вік", "Вступ до соціальної психології", "Психологія навчання іноземних мов".

9.05

– День Перемоги.

– 100 років від дня народження Миколи Даниловича Рудя (1912–1989).

Український письменник, публіцист, працівник донецької преси, заступник редактора журналу "Україна", автор збірок поезій "Рідні вогні", "Донецькі зорі", "Слово після бою", повістей та оповідань "На Поділлі", "Гомін до схід сонця", романів "І не сказала "люблю", "З матір'ю на самоті", "Не жди, не клич".

11.05

– 105 років від дня народження Миколи Павловича Кузіна (1907–1981).

Російський педагог, методист-історик, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР, послідовник і популяризатор педагогічної спадщини С. Т. Шацького, викладач історії у середніх навчальних закладах, курсу історії СРСР у Московському педагогічному інституті іноземних мов; автор праць із педагогіки, історії та методики її викладання, один із засновників видавництва „Детская энциклопедия”.

– 100 років від дня народження Сергія Миколайовича Черникова (1912–1987).

Український і російський учений, математик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, завідувач відділу алгебри Математичного інституту АН СРСР, працівник Інституту математики АН УРСР та викладач вишів Києва, автор праць із методів розв'язування лінійних нерівностей і теорії груп.

12.05

– 40 років тому (1972) Рада Міністрів Української РСР ухвалила постанову "Про порядок відкриття загальноосвітніх шкіл і призначення вчителів та вихователів цих шкіл".

– 125 років від дня народження Парасковії Андріївни Шевченко (1887–1983).

Російський педагог, заслужений вчитель РРФСР, член-кореспондент АПН СРСР, викладач російської мови в середніх навчальних закладах Петербурга та школах Москви, один із авторів стабільного підручника-хрестоматії для 6 класу середньої школи „Родная литература”, методичного посібника для вчителів „Руководство к работе по книге „Родная литература”, автор праць із розвитку мови учнів на уроках літератури, методики літературного читання тощо.

– 105 років від дня народження Михайла Борисовича Ґельфанда (1907 – ?).

Український математик-методист, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору методики математики НДІ педагогіки УРСР, популяризатор передового досвіду вчителів математики шкіл України, автор праць із методики математики в середній школі.

13.05

– День Матері.

15.05

– Міжнародний день сім’ї.

15–16.05

– 25 років тому (1987) відбувся V з’їзд учителів УРСР, який свідчив про відродження демократичних тенденцій в освітній галузі, а саме: докорінні зміни в навчанні та вихованні, подолання стереотипів і формалізму в навчально-виховному процесі, поширення передового педагогічного досвіду тощо.

16.05

– День преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського монастиря.

– бл. 1036 – народився Феодосій Печерський (1036–1074), давньоруський церковний письменник, просвітитель, сподвижник Антонія – засновника Києво-Печерського монастиря.

– 195 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817–1885).

Український і російський історик, письменник, літературознавець, педагог, етнограф, фольклорист, суспільно-політичний діяч, доктор історії, член-кореспондент Петербурзької АН, професор Київського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу „Основа”, викладач гімназій у Рівному, засновник недільних шкіл та видавець для них підручників і популярних книг, автор історичної драми „Сава Чалий”, трагедії „Переяславська ніч”, праць з історії України "Богдан Хмельницький", "Руїна", "Мазепа", історичної статті „Две русские народности” (в яких показано відмінність українського національного характеру від російського).

17.05

– Всесвітній день інформаційного суспільства.

– 90 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922).

Український письменник, автор романів „Його сім’я”, „Ідол”, „І будуть люди”, „Біль і гнів", автобіографічних повістей "На коні і під конем", "Вершини", творів для дітей і юнацтва, фантастичних повістей тощо, лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1981).

18.05

– Міжнародний день музеїв.

– День пам'яті жертв депортації з Криму (1944).

– 140 років від дня народження Бертрана Рассела (1872–1970).

Англійський філософ, математик, логік, соціолог, громадський діяч, засновник і керівник школи в Бікон-Хіллі, послідовник М. Монтессорі, засновник сучасної філософії, логічного аналізу, математичної логіки, відкривач логічного парадоксу, який називається парадоксом Рассела (зведення математики до логіки), учасник маніфестацій прихильників миру, член руху за ядерне роззброєння, автор праць із питань виховання, освіти, філософії, основ математики, теорії ймовірності, логічного обґрунтування математики, лауреат Нобелівської премії (1950).

– 100 років від дня народження Вадима Миколайовича Собка (1912–1981).

Український письменник, голова правління Добровільного товариства любителів книги, член СП СРСР, автор збірок поезій "Погляд вперед", "Новели і балади", романів "Любов", "Четверта рота", "Запорука миру", "Лихобор"; лауреат Державної премії СРСР (1951), Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1975).

19.05

– День Європи.

– День науки.

– 250 років від дня народження Йогана Готліба Фіхте (1762–1814).

Німецький філософ-ідеаліст, представник німецької класичної філософії, педагог, громадський діяч, засновник ідеалістичної діалектики, автор праць із питань національного виховання німців, організації вищих навчальних закладів у Берліні, основ загального наукознавства. У працях учений вимагав рівного доступу всіх до початкової освіти та обдарованих дітей до шкіл вищого ступеня.

20.05

– 90 років від дня народження Івана Михайловича Чендея (1922–2005).

Український письменник, кіносценарист, громадський діяч, один із організаторів на Закарпатті Товариства української мови, Народного руху, автор романів „Птахи полишають гнізда”, „Калина під снігом”, „Іван” та ін., літературного сценарію за твором М. Коцюбинського „Тіні забутих предків” та низки сценаріїв науково-популярних фільмів; лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1995), літературних премій імені А. Головка та імені В. Винниченка.

22.05

– Міжнародний день біологічного різноманіття.

– День перепоховання (1861) праху Т. Г. Шевченка (1814–1861), українського мислителя, поета і художника, на Чернечій горі поблизу Канева.

23.05

– 170 років від дня народження Марії Конопніцької (1842–1910).

Польська письменниця (з 1902 р. мешкала в Галичині), поетеса, автор творів на соціальні, патріотичні, революційні теми («Чотири повені», «Мої знайомі» тощо), інтимної та філософської лірики (цикл поезій «У горах», поетичні збірки «Образки», «Італія» тощо), творів для дітей, літературно-критичних та історико-літературних праць.

24.05

– День слов’янської писемності і культури.

– День рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’янських.

– 130 років від дня народження Кирила Григоровича Стеценка (1882–1922).

Український композитор, диригент, педагог, культурно-освітній і громадський діяч, священик, основоположник української національної церковної музики, популяризатор української музики, учитель музики і співу Київської церковно-вчительської школи, учительських курсів (Біла Церква, Тараща, Лубни), духовного училища містечка Тиврів; засновник капели „Думка”, укладач пісенних збірок, автор проекту реорганізації музичної освіти в Україні, репертуарної шкільної збірки "Луна", посібників для вчителів "Шкільний співаник", "Українська пісня в народній школі", "Методика шкільного співу", підручника "Початковий курс нотного співу".

– 100 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха (1912–1983).

Український прозаїк, поет, драматург, громадський діяч, академік АН УРСР, учитель шкіл Київщини, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, автор книг для дітей, праць з літературознавства, фольклористики, збірників поезії, романів „Велика рідня”, „Правда і кривда”, "Кров людська не водиця", „Чотири броди”, повістей „Гуси-лебеді летять”, „Щедрий вечір” тощо; лауреат Ленінської премії (1961), Державних премій СРСР (1951) та УРСР імені Т. Г. Шевченка (1981).

25.05

– 190 років від дня народження Миколи Івановича Гулака (1822–1899).

Український учений, енциклопедист, історик, математик, педагог, кандидат права, перекладач, просвітитель, громадсько-політичний діяч, один із засновників та ідеологів Кирило-Мефодіївського братства, прихильник ідей ліквідації самодержавства й кріпацтва, скасування станів, відстоював політичну єдність усіх слов'янських народів; викладач математики, природничих наук та історії в навчальних закладах Одеси, Керчі, Кутаїсі, Тбілісі, дослідник і популяризатор теорій М. Лобачевського, автор праць з історії літератури, філософії, юриспруденції, електротехніки, економіки, екології, перекладів грузинських і азербайджанських творів, автор книг „Нарис геометрії про чотири вимірювання”, „Етюди про трансцендентні рівняння” та ін.

26.05

– День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

– 135 років від дня народження Ольги Петрівни Косач-Кривинюк (1877–1945).

Український літературознавець, перекладач, бібліограф, етнограф, видавець, лікар за фахом, член катеринославської „Просвіти”, молодша донька Олени Пчілки, упорядник ґрунтовної праці „Леся Українка: хронологія життя і творчості”, видавець творів Олени Пчілки, Лесі Українки, Грицька Григоренка, казок та оповідань для дітей.

– 130 років від дня народження Валентини Миколаївни Шацької (1882–1978).

Російський педагог, музикант, професор, дійсний член АПН РРФСР, керівник естетичного виховання в дитячих закладах, музичної школи по класу фортепіано, засновник літньої трудової колонії „Бодрая жизнь” в Калузькій губернії, викладач Московської консерваторії, директор Інституту художнього виховання, ініціатор створення спеціальних музично-педагогічних факультетів у консерваторіях, автор основного курсу для вишів з музичного виховання дітей „Методика музичної роботи в школі", програм для середньої школи та навчальних посібників з музики та співу для педагогічних училищ.

27.05

– День хіміка.

28.05

– 135 років від дня народження Максиміліана Олександровича Волошина (Кирієнко, 1877–1932).

Російський поет-символіст українського походження, живописець, літературний і художній критик, прихильник вишуканої віршованої форми, образності, ритміко-інтонаційної побудови історичного погляду на природу; автор збірок поезій „Іверні”, „Демони глухонімі”, "Шляхами Каїна", поеми "Росія", в яких відтворено події революції та громадянської війни; критичних статей із питань культури, літератури, образотворчого мистецтва, творець пейзажів Криму, виконаних у техніці олії, темпери й акварелі.

– 100 років від дня народження Федора Пилиповича Медведєва (1912–1977).

Український мовознавець, доктор педагогічних наук, професор, фахівець із питань основ граматики, історії граматики, історії української літературної мови, фразеології, викладач педагогічних вишів та Харківського, Варшавського університетів, автор праць „Історія української мови”, „Граматика сучасної української мови”, "Нариси з української історичної граматики", "Українська фразеологія. Чому ми так говоримо", „Лексика „Енеїди” І. П. Котляревського” та ін.

– 100 років від дня народження Патріка Вайта (Уайт, 1912–1990).

Австралійський письменник-реаліст-модерніст, автор романів, оповідань про побут і права в Австралії ("Міцна мандала", "Пов'язка із листя"), про духовну винятковість і творче життя художника ("Дерево людське", "Вівісектор"), п’єс (у дусі театру абсурду) – "Похорон з окостом", "Благої прихильності душа", лауреат Нобелівської премії (1973) „за епічну і психологічну майстерність, завдяки якій був відкритий новий літературний напрям".

29.05

– Міжнародний день миротворців ООН.

– 225 років від дня народження Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787–1855).

Російський поет, член Вільного товариства любителів наук і мистецтв, гуртка "Арзамас", прихильник ідей О. Радищева і французьких філософів-просвітителів, автор волелюбних та патріотичних віршів, епікурейської та елегійної поезій, програмного твору-послання „Мої Пенати”, історичної елегії "Перехід через Рейн", збірки "Спроби у віршах і прозі", статей з літератури й мистецтва.

30.05

– 140 років від дня народження Костянтини Іванівни Малицької (псевд. – Віра Лебедова, 1872–1947).

Українська письменниця, перекладач, вчитель-педагог навчальних закладів Львова, української школи в Красноярську (1915, депортована до Сибіру), бібліограф Львівської наукової бібліотеки АН УРСР, автор пісні „Чом, чом, чом, земле моя” (муз. Д. Січинського) та багатьох стрілецьких пісень, збірки творів для дітей "Малі герої", нарисів на педагогічні теми "Мати", "З трагедій дитячих душ", книжки "Про жіночий рух", перекладів творів російських письменників тощо.

31.05

– Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням.

– 120 років від дня народження Костянтина Георгійовича Паустовського (1892–1968).

Російський письменник, автор романів та повістей про красу рідної природи, творчу працю народу "Кара-Бугаз", "Колхіда", "Народження моря", історико-біографічної повісті "Тарас Шевченко", автобіографічної епопеї в шести книгах „Повість про життя”.

ЧЕРВЕНЬ

1.06

– Міжнародний день захисту дітей.

– День захисту дітей (в Україні).

2.06

– 150 років від дня народження Вільяма-Генрі Брегга (1862–1942).

Англійський фізик і математик, професор Триніті-коледжу в Кембриджі, професор математики і фізики Аделаїдського університету (Австралія), президент Королівського товариства, член наукових академій інших країн, доктор 16 почесних ступенів британських й іноземних університетів, дослідник рентгенівських променів, структури кристалів, спектроскопії, лауреат Нобелівської премії (1915) з фізики за внесок у вивчення структури кристалів за допомогою рентгенівських променів.

– 110 років від дня народження Івана Михайловича Соловйова (1902–1986).

Російський психолог і дефектолог, доктор педагогічних наук, фахівець з розвитку пізнавальної діяльності в нормальних і аномальних дітей, викладач педагогічних вишів, завідувач сектору спеціальної психології Інституту дефектології АПН СРСР, автор праць "Мислення учнів допоміжної школи при розв'язуванні арифметичних задач", "Розвиток пізнавальної діяльності глухонімих дітей", "Психологія пізнавальної діяльності нормальних і аномальних дітей".

3.06

– День Святої Трійці.

– 45 років тому (1967) Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову "Про міри поліпшення підготовки і видання шкільних підручників і забезпечення ними учнів" у зв'язку з переходом середньої школи на нові навчальні плани і програми.

4.06

– Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії.

– 80 років від дня народження Володимира Івановича Скока (1932–2003).

Український учений-нейрофізіолог, доктор біологічних наук, професор, дійсний член АПН України, академік НАН України, лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, завідувач відділу фізіології вегетативної нервової системи Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, автор монографії "Фізіологія вегетативних гангліїв" (премія імені І. М. Сєченова), підручника "Нервово-м'язова фізіологія", наукових праць (понад 300).

5.06

– Всесвітній день охорони довкілля.

5.06

– 100 років від заснування (1912) Вінницького учительського інституту (урочисте відкриття 14.09.1912), з 1920 р. – Інститут народної освіти, з 1933 – Державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, з 4.02.1998 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

6.06

– День журналіста.

– 155 років від дня народження Олександра Михайловича Ляпунова (1857–1918).

Український і російський учений-математик, механік, педагог, представник петербурзької математичної школи, творець теорії стійкості руху, теорії потенціалу, математичного природознавства, академік Петербурзької АН, викладач Харківського університету, член-кореспондент Паризької АН, почесний член Харківського математичного товариства, автор праць з небесної механіки, теорії стійкості рівноваги і руху механічних систем, математичної фізики, теорії ймовірностей, зокрема "Загальна задача про стійкість руху", "Про деякі питання, що стосуються проблеми Діріхле" та ін.

– 100 років від дня народження Марії Максимівни Підтиченко (1912–1991).

Український педагог, філософ, дійсний член АПН СРСР, викладач вишів Дніпропетровська, завідувач кафедри та ректор Інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, ректор і професор-консультант Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, автор праць із питань педагогіки, професійної підготовки вчителя, виховання молоді, співавтор книжки "З любов'ю до професії", збірки наукових праць "Дослідження проблем професійної підготовки вчителя".

7.06

– 170 років від дня народження Івана Олексійовича Сікорського (1842–1919).

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один із основоположників дитячої психології та психопатології, фахівець із питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету, засновник Лікарсько-педагогічного інституту для розумово відсталих та нервових дітей, першого у світі Інституту дитячої психології, директор Київського Фребелівського педагогічного інституту, голова Наукового товариства психіатрів, автор праць "Виховання дітей молодшого віку", "Душа дитини", "Психологічні основи виховання і навчання", "Київський педагогічний Фребелівський інститут і його завдання" та ін.

8.06–1.07

– відбудеться в Україні та Польщі 14-ий чемпіонат Європи з футболу (УЕФА Євро 2012), гасло якого „Творімо історію разом”.

8.06

– 40 років тому (1972) Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову "Про стан і заходи до дальшого поліпшення навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах Української РСР".

– 175 років від дня народження Івана Миколайовича Крамського (1837–1887).

Російський живописець, один із засновників і керівник Товариства пересувних художніх виставок, академік Петербурзької АМ, викладач Рисувальної школи Товариства сприяння мистецтвам, прихильник принципу вільного художнього розвитку молодих людей, автор картин „Христос у пустелі”, „Невтішне горе”, „Невідома”, портретів Т. Шевченка, Л. Толстого, І. Шишкіна, творів української тематики („Русалки”, „Місячна ніч”), робіт за мотивами творів М. Гоголя тощо.

– 165 років від дня народження Олександра Григоровича Барвінського (1847–1926).

Український вчений, педагог, історик, літературознавець, публіцист, редактор, громадський і державний діяч, голова Українського педагогічного товариства у Львові, дійсний член НТШ, викладач гімназій і семінарій Тернополя, професор Державної учительської семінарії у Львові, член Крайової шкільної ради, автор посібників, підручників, хрестоматій з української літератури для початкових шкіл, гімназій і вчительських семінарій, зокрема "Виїмки з українсько-руської літератури", "Історія української літератури", "Руська читанка для висшои гимназіи" (у 3 ч.), "Оповідання з всесвітньої історії" (у 2 ч.), „Історія Руси”, „Данило – король руський” та ін.

9–12.06

– 20 років тому (1992) у Києві відбувся I Всеукраїнський конгрес бібліотекарів.

10.06

– 140 років від дня народження Володимира Петровича Буданова (1872–1940).

Російський географ, методист, професор, викладач навчальних закладів Києва, Ленінграда, автор одного з перших у Росії посібників із методики викладання географії та навчальних посібників із фізичної географії для студентів педагогічних вишів, учителів середніх шкіл; зошитів для практичних робіт із географії, посібника "Карта у викладанні географії" та праць про роль карти у краєзнавчій роботі.

(ін. 10.07)

– 125 років від дня народження Володимира Івановича Смирнова (1887–1974).

Російський математик і педагог, доктор фізико-математичних наук, академік АН СРСР, професор і викладач Ленінградського університету, фахівець із різних галузей математики: теорії функцій комплексної змінної, теорії пружності, диференціальних рівнянь, аеро- та гідромеханіки; автор п’ятитомного „Курсу вищої математики”, на якому виховано не одне покоління фізиків, математиків, інженерів (витримав близько 20 видань), лауреат Державної премії СРСР (1947).

11.06

– 250 років від дня народження Івана Якимовича Фальковського (у постригу Іриней, 1762–1823).

Український вчений-просвітитель, педагог, математик-методист, громадський і церковний діяч, представник гуманістичного напряму в педагогіці, послідовник астронома Й. Кеплера, викладач математики, архітектури й піїтики (21 рік) та ректор Києво-Могилянської академії, архімандрит Київського братського і Миколаївського Пустинного монастирів, єпископ Чигиринський і Смоленський, настоятель Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря, в якому організував школу церковного співу та відкрив невелику обсерваторію; автор підручників і методичних посібників з арифметики, прикладної (змішаної) математики, фізики, географії, астрономії, праць із всесвітньої історії, філософії, хронології, богослов’я; творець гімнів, псалмів, елегій, панегіриків науці та освіті (писав латинською, німецькою, французькою і російською мовами).

12.06

– 435 років від дня народження Пауля Ґульдіна (1577– 1643).

Швейцарський математик, професор математики в Граце (Австрія), фахівець із різних галузей математики, зокрема нескінченно малих величин, комбінаторики, визначення площ поверхонь та об’ємів тіл обертання; автор праць "Про центр ваги" (у 4 т.), "Арифметична задача про комбінації" та ін.

13.06

– 200 років від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського (1812–1880).

Український філолог-славіст, поет, прозаїк, історик, етнограф, педагог, один із засновників школи романтиків у Харкові, викладач і перший професор-славіст Харківського університету, професор слов’янознавства Петербурзького університету, фахівець з історії російської мови, палеографії, фольклору, міфології тощо, співавтор „Українського альманаху”, автор словника давньоруської мови, прозових і поетичних творів українською та російською мовами, історичних творів про Ю. Хмельницького, І. Виговського, І. Мазепу, С. Палія, Г. Сковороду.

15.06

– 75 років від заснування (1937) Донецького педагогічного інституту, з 1965 – Донецький державний університет, з 11.09.2000 – Донецький національний університет.

– 110 років від дня народження Еріка Еріксона (1902– 1994).

Американський психолог і психотерапевт, один із засновників его-психології, творець однієї з перших психологічних теорій життєвого циклу (восьми вікових стадій розвитку) та психологічної моделі соціального пізнання, фахівець у галузі дитячого психоаналізу, професор психології Гарвардського університету, член Віденського психоаналітичного товариства і Міжнародної психоаналітичної асоціації, автор праць „Дитина і суспільство”, „Молодий Лютер”, „Розуміння і відповідальність” та ін.

– 110 років від дня народження Наталі Андріївни Лівицької-Холодної (1902 – 2005).

Українська поетеса, перекладач (з 1919 р. в еміграції), митець Празької літературної школи, член літературного об'єднання "Танк", автор збірок поезій „Вогонь і попіл”, „Сім літер”, „Поезії, старі і нові”, біографії Т. Г. Шевченка "Шлях велетня", творів для дітей.

16.06

– 145 років від дня народження Костянтина Дмитровича Бальмонта (1867–1942).

Російський поет-символіст, лірик-імпресіоніст, перекладач, учасник студентського руху (1887), автор збірок поезій „Під північним небом”, „Тиша”, „Будемо як сонце”, першого повного російського перекладу поеми "Витязь у тигровій шкурі" Шота Руставелі та віршованого перекладу "Слово о полку Ігоревім". Із 1920 р. в еміграції (Франція).

17.06

– 125 років від дня народження Бориса Васильовича Всесвятського (1887–1987).

Російський педагог, методист-біолог, учитель природознавства середніх шкіл Москви, організатор і керівник біологічної станції аматорів природи (згодом Центральна біологічна станція юних натуралістів імені К. А. Тімірязєва), завідувач кафедри методики природознавства Московського державного педагогічного інституту, директор Інституту шкіл Наркомосу РРФСР, редактор журналів „Биология и химия в школе”, „Биология в школе”, „За массовое опытничество”, один із авторів перших програм з біології, стабільного підручника з ботаніки для 5–6 класів та методики викладання ботаніки в середній школі.

– 100 років від дня народження Валентина Васильовича Бичка (1912–1994).

Український поет, журналіст, редактор, педагог, головний редактор газети "Зірка", видавництва "Молодь", журналу "Піонерія", автор книжок для дітей "Веселі школярі", "Сонечко й Хмаринка", "Благословлялося на світ", "Сімейний альбом", збірок поезій, поем і казок, літературно-критичних нарисів, публіцистичних статей, текстів пісень, лібрето опер; лауреат Республіканської премії імені М. Островського (1970), премії імені Лесі Українки (1977).

18.06

– 200 років від дня народження Івана Олександровича Гончарова (1812–1891).

Російський письменник, критик, член-кореспондент Петербурзької АН, майстер соціально-психологічного роману, нової побудови і характеру великого епічного твору, послідовник традицій О. Пушкіна і М. Гоголя, автор літературно-критичних статей, нарисів „Фрегат „Паллада” (у 2 т.), романів з життя Росії 40–60-х рр. ХІХ ст. ("Звичайна історія", "Обломов", "Обрив" – своєрідна трилогія, що відображує етапи російського суспільного життя), літературно-критичних статей.

– 120 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969).

Видатний український бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець, літературний і театральний критик, бібліофіл, фундатор державної бібліографії в Україні, співробітник бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти, директор Головної книжкової палати, перший директор Всенародної бібліотеки України (нині Національна бібліотека України імені В. Вернадського), завідувач відділу бібліографії Державної публічної бібліотеки імені М. Салтикова-Щедріна в Ленінграді, директор Бібліотеки АН УРСР, завідувач бібліографічної редакції Української радянської енциклопедії (УРЕ), збирач колекції "Шевченкіана", укладач бібліографічних покажчиків, автор праць "Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні", "Актуальні питання української бібліографії" та ін.

19.06

– 100 років від дня народження Іларіона Іларіоновича Слинька (1912–1994).

Український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, викладач Мелітопольського, Кіровоградського та Кременецького педагогічних інститутів, завідувач кафедри та професор-консультант Чернівецького університету, автор праці „Історичний синтаксис української мови за пам’ятками ХІV–ХVIII ст. (Часові звороти)”, "Дослідження історичного синтаксису... (Просторові звороти)", посібників для вишів "Історичний синтаксис української мови", "Синтаксис сучасної української мови".

20.06

– 40 років тому (1972) ухвалено Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР „Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і подальший розвиток загальної школи”.

21.06

– 115 років від дня народження Юрія Васильовича Кондратюка (справж. – Олександр Гнатович Шаргей, 1897–1941).

Український вчений-винахідник, один із піонерів розроблення ракетної техніки й теорії космічних польотів, основних проблем космонавтики, конструювання міжпланетних кораблів; творець проекту вітроелектростанції в Криму, автор геніальної праці „Тим, хто читатиме, щоб будувати”, творів „Про міжпланетні подорожі”, „Завоювання міжпланетних просторів” та ін. Завдяки доробку вченого стала можливою висадка американських астронавтів на Місяць („Аполлон-9”, 1969), які назвали один із кратерів на Місяці кратером Кондратюка.

22.06

– День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

– 1941 – Фашистська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни.

– 245 років від дня народження Вільгельма Гумбольдта (1767–1835).

Німецький філософ, мовознавець, державний діяч, представник німецького класичного гуманізму, член Берлінської АН, почесний член Петербурзької АН, реформатор середньої освіти в Пруссії (створення єдиної шкільної системи), послідовник методів навчання Й. Г. Песталоцці, один із засновників Берлінського університету, автор праць „Про гетерогенну природу мов та її вплив на інтелектуальний розвиток людства”, „Про межі діяльності держави”, "Мова і філософія культури" та ін.

– 130 років від дня народження Миколи Григоровича Холодного (1882–1953).

Український вчений-мікробіолог, ботанік, фізіолог рослин, експериментатор, педагог, академік ВУАН, заслужений діяч науки, основоположник учення про фітогормони, засновник школи фізіології рослин, професор, викладач фізіології й анатомії рослин на Вищих жіночих курсах, завідувач кафедри мікробіології Київського університету, редактор „Журналу біоботанічного циклу ВУАН”, член Київського товариства природодослідників, автор праць, присвячених походженню життя на Землі та проблемам дарвінізму, взаємин людини і природи, філософської книги "Думки натураліста про природу та людину".

23.06

Міжнародний Олімпійський день.

– 95 років тому (1917) на Софійському майдані урочисто проголошено І Універсал Української Центральної Ради про автономію України у складі Росії. Текст Універсалу виголосив В. Винниченко.

– 40 років тому (1972) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову "Про подальше вдосконалення системи професійно-технічної освіти" із метою підвищення рівня професійної підготовки молоді.

– 200 років від дня народження Людвига Штрюмпеля (1812 – 1899).

Німецький філософ і педагог, учень і продовжувач ідей Йогана Ґербарта, фахівець із питань педагогіки та дитячої психології, домашній учитель (10 років), професор Дерптського (Тартуського) і Лейпцизького університетів, дослідник питань шкільної освіти (намагався германізувати школи Прибалтики), зокрема навчального процесу, духовного розвитку дітей, виховання почуттів, логічного навчання і естетичного виховання.

23.06

– 130 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі (1882–1952).

Український вчений, бібліограф, мовознавець, етнограф, журналіст, редактор, видавець, громадський і культурний діяч, офіційний урядовий перекладач слов'янських мов, дійсний член НТШ у Львові, голова Європейського осередку НТШ (м. Сарсель, під Парижем), керівник бібліотеки Чернівецького університету, професор Українського наукового інституту в Берліні, редактор часописів "Шлях" (Львів), "Українське слово" (Берлін), "Літопис", один із авторів і видавців „Енциклопедії українознавства”, упорядник і видавець збірника "Дитина в звичаях і віруваннях українського народу", альманаху "Січ", антології "Золота Липа" (на пошану Б. Лепкого), "Словника чужих слів", енциклопедичного "Довідника про Україну".

24.06

– День молоді.

25.06

– 95 років тому (1917) розпочав діяльність Генеральний секретаріат освіти (ГСО) – орган управління освітою в Україні, генеральним секретарем якого призначено І. М. Стешенка. Метою ГСО було запровадження українізації в школах, видання підручників, підготовка вчителів, створення єдиної школи тощо. 11 січня 1918 р. ГСО було перейменовано на Міністерство народної освіти.

26.06

– Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням.

28.06

– День Конституції України.

– 1996 – Верховна Рада України ухвалила Конституцію – Основний Закон України.

– 300 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712– 1778).

Французький філософ-просвітитель, письменник, педагог, композитор, прихильник деїзму (у філософії), представник сентименталізму (в літературі), творець теорії вільного виховання, прихильник морального і трудового виховання, ідеї народного суверенітету, народовладдя та прямої демократії, гуманізму; один з авторів знаменитої "Енциклопедії", автор праць "Про вплив науки на звичаї", "Міркування про походження та причини нерівності між людьми", "Про суспільний договір", літературно-педагогічних романів „Юлія, або Нова Елоїза”, „Еміль, або Про виховання”, автобіографічного твору "Сповідь" тощо.

29.06

– 1945 Закарпатська Україна возз’єдналася з Радянською Україною згідно з Договором між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну.

– 150 років від дня народження Валеріана Вікторовича Половцова (1862–1918).

Російський педагог, методист-природознавець, громадський діяч, послідовник ідей К. Д. Ушинського, О. Я. Ґерда, науковець-дослідник кафедри фізіології рослин і викладач природничого факультету Петербурзького університету, викладач ботаніки і методики природознавства Жіночого педагогічного інституту, середніх шкіл, педагогічних курсів; засновник першого російського журналу з методики природознавства "Природа в школі", організатор Товариства розповсюдження природничо-наукової освіти, автор книги „Основи загальної методики природознавства”.

ЛИПЕНЬ

У липні відзначається:

–  75 років від виходу (1937) щомісячного журналу „Советская педагогика”.

–  55 років від виходу „Українського історичного журналу” (1957) – друкованого видання Інституту історії України та Інституту національних відносин і політології НАН України.

2.07

– 155 років від дня народження Джона Адамса (1857– 1934).

Англійський педагог, перший професор педагогіки Великобританії, професор Лондонського педагогічного коледжу (згодом – Педагогічний інститут Лондонського університету), Каліфорнійського університету (США), прихильник і пропагандист ідей "нового виховання", вродженої і незмінної обдарованості дітей, масову школу вважав основним засобом розвитку інтелектуальних та духовних сил молоді; автор праці „Еволюція педагогічної теорії”, присвяченої впорядкуванню категоріального апарату педагогіки, уточненню її основних понять, визначенню функцій учителя та учня в навчальному процесі.

– 135 років від дня народження Германа Гессе (1877– 1962).

Німецький і швейцарський письменник-романіст, один із провідних і найоригінальніших письменників ХХ століття, противник агресивного націоналізму Німеччини, співредактор журналу „Березень”, автор нарисів, критичних есе, повістей, віршів, публіцистичних статей, романів „Петер Каменцинд”, "Деміан" – про двоїстість людської натури, "Степовий вовк", роману-утопії „Гра в бісер” тощо, лауреат Нобелівської премії (1946) з літератури "за натхненну творчість... і блискучий стиль".

6.07

– 85 років тому (1927) Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом та Радою Народних Комісарів УСРР було ухвалено постанову „Про забезпечення рівноправності мов та сприяння розвитку культури”.

7.07

– День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала.

– 40 років тому (1972) ЦК КП України і Радою Міністрів УРСР було ухвалено постанову "Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школи УРСР", в якій ставились завдання переходу на нові навчальні плани, програми і підручники, обладнання кабінетів, зміцнення матеріально-технічної бази тощо.

8.07

(ін. 11.07)

– 155 років від дня народження Альфреда Біне (1857– 1911).

Французький психолог, засновник експериментальної психології та педагогіки у Франції, один із основоположників методів вимірювання розумової обдарованості дітей (учення про тести), дослідник проблем вищих пізнавальних функцій, мислення, емоцій та почуттів дітей, шкільної психології та дефектології, автор праць із питань патології свідомості, розумової втоми, індивідуальної різниці процесів пам’яті, навіювання, графології тощо.

– 105 років від дня народження Олега Ольжича (справж. – Олег Олександрович Кандиба, 1907 – 1944).

Український поет-модерніст Празької школи, публіцист, учений-археолог, політичний діяч, викладач Гарвардського університету (США) та засновник Українського наукового інституту при університеті, професійний революціонер, заступник голови Проводу ОУН, автор збірок „Рінь”, „Вежа”, „Підзамчя” та ін., син поета Олександра Олеся (О. І. Кандиби).

9.07

– 130 років від дня народження Михайла Єлисейовича Слабченка (1882 – 1952).

Український історик, правознавець, економіст, один із фундаторів українського відродження першої половини ХХ ст., творець української політології та державницького напряму в національній історіографії, академік ВУАН, професор кафедри історії України Новоросійського університету (Одеса) та Інституту народної освіти, перший одеський професор-історик, що викладав українською мовою, автор наукових розвідок з історії України, історико-юридичних праць та статей, зокрема монографій "Малоруський полк в адміністративному відношенні. Історико-юридичний нарис", "Судівництво на Україні ХVII–XVIII ст.", "Історія господарства України від Хмельниччини до світової війни", "Соціально-економічна організація Січі Запорізької".

– 100 років від дня народження Бориса Семеновича Тартаковського (1912–1985).

Український письменник, працівник редакції газети “Комсомольское знамя”, автор книжок (рос. мовою) “Хлопчик шукає товариша”, “Смерть і життя поряд”, “Повість про вчителя Сухомлинського” та ін.

11.07

– Всесвітній день народонаселення.

12.07

– 140 років тому (1872) відкрито громадську бібліотеку в Херсоні.

13.07

– 150 років від дня народження Миколи Олександровича Рубакіна (1862 – 1946).

Російський книгознавець, бібліограф, письменник, громадський діяч, засновник бібліотек, популяризатор книги, організатор відділу допомоги самоосвіті при Педагогічному музеї Петербурга, керівник приватної публічної бібліотеки Л. Т. Рубакіної (матері), член Петербурзького комітету грамотності, редактор і видавець науково-популярної літератури, керівник шести великих видавництв, автор посібника "Практика самоосвіти", праці "Вступ у бібліологічну психологію" (у 2 т.), книжок "Серед таємниць і чудес", "Оповідання про справи в царстві тварин", індивідуальних програм для читання і самоосвіти (15 тис.), упорядник бібліографічного покажчика літератури „Серед книг” (у 3 т.), до якого внесено і твори українських авторів.

– 130 років від дня народження Романа Михайловича Цегельського (1882–1956).

Український фізик, доктор філософії, професор, педагог і громадський діяч, учитель української гімназії в Тернополі, учительської семінарії в Чернівцях, доцент Львівського педагогічного інституту, один із організаторів Українського таємного університету у Львові, автор наукових праць із фізики магнетизму, релятивістської динаміки Ейнштейна, фізики атома; син Михайла Цегельського – церковного і громадського діяча Галичини, засновника товариства „Просвіта”.

– 100 років від дня народження Леоніда Андрійовича Близниченка (1912–1972).

Український мовознавець, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови і заступник декана філологічного факультету Харківського університету, декан факультету іноземних мов Київського педагогічного інституту, завідувач кафедри англійської мови Київського інституту іноземних мов, завідувач відділу експериментальної фонетики Інституту мовознавства НАН України, автор досліджень з англістики, експериментальної фонетики, гіпнопедії, зокрема праць "Інтонація перепиту в сучасній англійській мові", "З історії дослідження теорії мовної інтонації у вітчизняному мовознавстві", „Актуальні питання експериментально-фонетичного дослідження мови”, "Уведення і закріплення інформації в пам'яті людини під час природного сну".

15.07

– 95 років від дня народження Марії Авакумівни Познанської (1917–1995).

Українська поетеса, дитяча письменниця, педагог за фахом, автор збірок віршів для дітей молодшого віку „Маленьким друзям”, „У садочку-колосочку”, "Любій малечі про цікаві речі", поем „Валя Котик”, „Фортеця над Дніпром” – про героїв заводу „Арсенал” тощо; лауреат премії імені Лесі Українки.

16.07

– 95 років тому (1917) було проголошено ІІ Універсал Української Центральної Ради.

– 1990 – Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

– 110 років від дня народження Олександра Романовича Лурії (1902–1977).

Російський психолог, дійсний член АПН РРФСР, СРСР, доктор психологічних і медичних наук, професор кафедри нейропсихології Московського університету, один із засновників нейропсихології в СРСР, дослідник проблем розвитку психіки, зокрема психофізіологічних методів вивчення афектних процесів, автор праць із питань порушення психічних процесів при локальних ураженнях головного мозку та від різних умов життя.

17.07

– 165 років від дня народження Олександра Стефановича (1847– ?).

Український політичний, церковний та освітянський діяч у Галичині, греко-католицький священик, викладач богослов’я в учительських семінаріях Львова, один із керівників товариства „Просвіта”, член українського педагогічного товариства „Рідна школа”, автор підручника для середніх шкіл „Історія християнсько-католицької Церкви” та українського молитовника.

18.07

– 40 років тому (1972) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову "Про міри подальшого вдосконалення вищої освіти в країні".

19.07

– 160 років від дня народження Володимира Павловича Науменка (1852–1919).

Український педагог, філолог, учитель-практик, методист, історик, журналіст, етнограф, публіцист, один із організаторів національної системи освіти, державний і громадсько-політичний діяч, учитель Другої Київської гімназії, засновник і директор „Гімназії В. П. Науменка”, куратор Київської Шкільної Округи, член УЦР, міністр народної освіти Української Держави, голова Київського товариства грамотності, Українського наукового товариства в Києві, автор програм з української та російської мов і літератур для гімназій і середніх шкіл, праць "Націоналізація школи в Україні", "Загальні принципи українського правопису", "Керівництво для вивчення української мови в російських школах", "Матеріали з реформи середньої школи" тощо; перший редактор „Словника української живої мови” Б. Грінченка (літер А–Г).

22.07

– 125 років від дня народження Густава Герца (1887– 1975).

Німецький фізик, доктор фізичних наук, асистент і викладач Берлінського університету, професор фізики університету в Галле та Лейпцизького університету, фахівець у галузі дифузії, електронної емісії, розрядів у газах, фізики плазми, ультразвуку, автор методу дифузійного поділу ізотопів, іноземний член АН СРСР, лауреат Нобелівської премії (1925) з фізики за відкриття законів зіткнення електрона з атомом, Державної премії СРСР (1951, за контрактом учений 10 років працював у СРСР).

23.07

– День Преподобного Антонія Печерського.

24.07

– День Рівноапостольної великої княгині Ольги.

– 210 років від дня народження Александра Дюма (батька, 1802–1870).

Французький письменник, прихильник нового напряму в мистецтві – принципу романтичного історизму, мандрівник, автор романтичних п’єс, історичних хронік, віршів, оповідань, авантюрно-історичних і власне історичних романів, зокрема "Дві Діани", „Три мушкетери”, „Двадцять років потому”, "Віконт де Бражелон", „Королева Марго”, „Граф Монте-Крісто”, "Графиня де Монсоро", "Сорок п'ять" та ін., які написані переважно у співавторстві з іншими літераторами.

26.07

– 85 років від дня народження Віталія Івановича Войтка (1927–1989).

Український психолог і філософ, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН СРСР, завідувач кафедри філософії Київського політехнічного інституту, директор Науково-дослідного інституту психології УРСР, професор кафедри Центрального інституту вдосконалення вчителів, голова Українського відділення Товариства психологів АН СРСР, науково-методичної ради з педагогіки і психології товариства „Знання” УРСР, член наукової ради при Президії АН УРСР, автор праць із філософії та психології "Діалектико-матеріалістична філософія: курс лекцій", "Актуальні проблеми психологічної науки", "Етика сімейних відносин", "Про психологічну культуру вчителя" та ін., редактор "Психологічного словника".

27.07

– 345 років від дня народження Йоганна І Бернуллі (1667–1748).

Швейцарський математик, доктор медицини, професор фізики Гронінгенського університету (Голландія), професор грецької мови і математики Базельського університету, почесний член Петербурзької АН, один із творців інтегрального та диференціального числення, теорії диференціальних рівнянь, геометрії і механіки, автор методів розв'язування звичайних диференціальних рівнянь, інтегрування раціональних дробів, означення поняття функції, теорії площин, системи координат у просторі; спільно з братом Якобом заклали основи варіаційного числення.

28.07

– День Рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

– День хрещення Київської Русі-України.

– 100 років від дня народження Ігоря Леонтійовича Муратова (1912–1973).

Український письменник, публіцист, автор поетичних збірок "Загибель синьої птиці", "Двадцятий полк", збірок поем і віршів "Сповідь солдата", "Повість про щастя", "Останні сурми" та ін., повістей „Буковинська повість”, „Жила на світі вдова”, „Саксаганські портрети”, романів "У сорочці народжений", "Сповідь на вершині", п'єс "Радісний берег", "Земля моїх правнуків" тощо; лауреат Державної премії СРСР (1952).

30.07

– 150 років від дня народження Вільгельма Августа Лая (1862–1926).

Німецький педагог, доктор філософії, теоретик експериментальної педагогіки, творець нової лінії в педагогіці – „педагогіки дії”, викладача вчительської семінарії, організатор "ілюстративних шкіл" ("школи дії"), в яких проводилися заняття з моделювання, малювання, ліплення, практична і творча діяльність учнів; автор праць „Експериментальна дидактика”, „Експериментальна педагогіка”, „Школа дії” та ін.

СЕРПЕНЬ

У серпні відзначається

–  80 років від заснування (1932) Бердянського педагогічного інституту (у 1939 – присвоєно ім’я П. Д. Осипенко), із 25.07.2002 – Бердянський державний педагогічний університет.

2.08

– 95 років від дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917).

Український поет, журналіст, заслужений працівник культури Білорусі, заслужений діяч мистецтв України, керівник літературного об'єднання Чернігівщини, завідувач відділу літератури і мистецтва редакції газети „Зірка”, автор поетичних збірок „Над широким Дніпром”, „Рідні зорі”, „Тиша в росянім вінку”, книжок для дітей „Весна і літо”, „Сонячний світ”, „Будуть пташки прилітати”, а також нарисів, спогадів, етюдів, есе про діячів мистецтва і літератури "Безсмертники", ліричних поезій, покладених на музику відомих українських композиторів.

3.08

– 150 років від дня народження Освальда Кюльпе (1862–1915).

Німецький психолог, філософ-ідеаліст, професор, учень і послідовник В. Вундта, фахівець із питань теорії пізнання, вищих психічних процесів – мислення і волі.

4.08

– 100 років від дня народження Олександра Даниловича Александрова (1912–1999).

Російський математик, методист, академік АН СРСР, громадський діяч, фахівець із питань методів вивчення метричних властивостей поверхонь, теорії опуклих поверхонь, ректор Ленінградського університету, учений-дослідник Сибірського відділення АН СРСР, засновник радянської школи геометрії, автор підручників з геометрії для середньої школи, навчальних посібників для шкіл і класів із поглибленим вивченням математики, посібників із методики викладання геометрії; лауреат Державної премії СРСР (1942), премії імені М. І. Лобачевського.

5.08

– 210 років від дня народження Нільса Абеля (1802– 1829).

Норвезький математик, один із творців теорії еліптичних та гіпереліптичних функцій, засновник загальної теорії інтегрування алгебраїчних функцій, доцент університету та інженерної школи в Осло. За коротке життя зробив важливі відкриття в математиці, зокрема алгебрі, математичному аналізі, теорії функцій, теорії рядів тощо.

– 120 років від дня народження Осипа Юрійовича Гермайзе (1892 – 1958).

Український педагог, учитель, історик, археограф, краєзнавець, літературознавець, громадський діяч, лектор з історії України літніх учительських курсів, викладач історії і суспільствознавства в Першій українській гімназії імені Т. Шевченка та вищих навчальних закладах Києва, член історичної секції Наукового товариства в Києві, постійний член історико-географічної комісії ВУАН, автор праць з історії громадських рухів в Україні ХІХ–ХХ ст., історії літератури, історичного краєзнавства, статей із методики навчання історії та політичного виховання в трудовій школі. У 1929 р. заарештований за звинуваченням у причетності до «Спілки визволення України». Половину життя вчений провів за колючим дротом.

– 75 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого (1937–2007).

Український письменник, журналіст, історик, інженер-геофізик, громадсько-культурний діяч, учасник геофізичних і геологічних експедицій, редактор журналу "Україна", голова творчого об'єднання київських прозаїків, заступник голови, згодом – голова клубу "Літописець" при СП України, редактор журналу „Зона”, автор історичних романів „Вірую”, „Любов маєш – маєш згоду”, „Злет і заземлення Григорія Полетики”, „Борвій”, історичної повісті „Скіфи” тощо; лауреат премії імені Андрія Головка (1990, за твір «Серце міддю не скути»), літературно-мистецької премії імені Володимира Косовського (2004, за дилогію «Українські меценати. Доброчинність – наша риса» і «Шляхетні українки»).

8.08

– 5 років від заснування (2007) Інституту обдарованої дитини НАПН України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України.

9.08

– 145 років від дня народження Остапа Макарушки (1867 – 1931).

Український педагог, філолог, доктор філософії, дійсний член НТШ у Львові, учитель гімназій Львова та Коломиї, директор Львівської жіночої учительської семінарії, інспектор приватних українських шкіл Галичини, голова Українського педагогічного товариства „Рідна школа”, автор праць із мовознавства, шкільних посібників із латинської та старогрецької мов для гімназій, із педагогіки "Наука виховання", "Історія педагогіки", статей і рецензій, творів для дітей та молоді.

– 120 років від дня народження Сави Христофоровича Чавдарова (1892–1962).

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини, викладач педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професор і завідувач кафедри педагогіки Київського університету, директор Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автор близько 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.

10–12.08

– 95 років тому (1917) у Києві відбувся Другий Всеукраїнський учительський з'їзд, який накреслив основні завдання в галузі українізації освіти та ухвалив постанови "Організація нової школи", "Українізація школи", "Освіта вчителя", "Вища школа", "Організація освіти" та ін.

10.08

– 165 років від дня народження Вільгельма Рейна (1847–1929).

Німецький педагог, методист, послідовник Й. Гербарта, захисник ідеї єдиної німецької школи, професор Йєнського університету, експериментатор дослідної школи при університеті, в якій реалізував складені ним навчальні плани народної школи, керівник педагогічних семінарів для вчителів, автор методичних посібників з усіх предметів для вчителів 1–8 класів.

12.08

– Міжнародний день молоді.

– 50 років тому (1962) український космонавт Павло Попович здійснив космічний політ навколо Землі.

13.08

– 95 років тому (1917) на Першому Всеукраїнському професійному вчительському з’їзді було відроджено Всеукраїнську учительську спілку (ВУС, створена в травні 1906 р. і діяла нелегально), яку очолила С. Русова, з 1919 р. – О. Дорошкевич. Спілка припинила своє існування в 1920 р.

14.08

– День мучеників Маккавеїв. Маковія. Перший (Медовий) Спас.

– 145 років від дня народження Джона Ґолсуорсі (1867– 1933).

Англійський прозаїк, драматург і поет, реформатор, меценат, правозахисник, громадський діяч, засновник ПЕН-клубу – міжнародної письменницької організації, автор оповідань, романів, п’єс, трилогії „Сага про Форсайтів”; лауреат Нобелівської премії (1932) з літератури "за високу майстерність оповідача".

– 105 років від дня народження Бориса Герасимовича Ананьєва (1907–1972).

Російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, асистент кафедри психології Горського педагогічного інституту, дослідник загальної та вікової психології Інституту імені В. М. Бехтєрева (Ленінград), автор праць із педагогічної, вікової, дитячої психології, історії російської психології, проблем навчання і виховання в початковій школі, зокрема "Психологія педагогічної оцінки", "Виховання спостережливості в школярів", "Виховання характеру школяра", "Нариси історії російської психології ХVIII–XIX століть", "Теорія відчуттів" та ін.

15.08

– 140 років від дня народження Степана Онисимовича Сірополка (1872–1959).

Український педагог, публіцист, історик педагогіки, бібліограф, громадський діяч, один із організаторів українського шкільництва, завідувач відділу народної освіти Тульської і Московської губернських земських управ, основоположник українського книгознавства та бібліотекознавства, радник із питань освіти УЦР, заступник міністра народної освіти УНР, професор Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова та Російського педагогічного інституту імені Я. А. Коменського в Празі, редактор журналів „Народное образование” та „Педагогический листок”, автор наукових розвідок із проблем української національної школи та національного виховання, історії освіти в Україні та праць про народні бібліотеки.

15.08

– 120 років від дня народження Луї де Бройля (1892– 1987).

Французький фізик-теоретик, один із основоположників квантової механіки, професор теоретичної фізики Інституту Анрі Пуанкаре в Парижі, засновник Центру досліджень із прикладної математики, радник при французькій Вищій комісії з атомної енергії, член Французької АН, іноземний член АН СРСР, лауреат Нобелівської премії (1929) з фізики "за відкриття хвильової природи електронів".

16.08

– 180 років від дня народження Вільгельма Вундта (1832–1920).

Німецький психолог, фізіолог, філософ, один із основоположників експериментальної та фізіологічної психології, творець наукової школи психологів, професор університетів Гейдельберга й Лейпцига, засновник першої в світі лабораторії експериментальної психології – Міжнародного центру формування психологів-експериментаторів, автор програми відокремлення психології від фізіології як окремої науки, праць „Основи фізіологічної психології” (у 2 т.), „Система філософії”, „Нариси психології ” , «Психологія народів» та ін.

– 160 років від дня народження Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908).

Український літературознавець, історик, фольклорист, магістр всесвітньої літератури, один із фундаторів вивчення західноєвропейського романтизму у вітчизняному літературознавстві (працював в університетах і бібліотеках Німеччини, Франції, Англії, Австрії, Італії), професор Київського університету, дійсний член НТШ у Львові, академік Російської АН, керівник Історичного товариства Нестора-літописця, автор праць „Князювання Данила Галицького за російськими та іноземними джерелами”, „Романтика круглого столу в літературі та житті Заходу”, „Декілька слів про М. І. Костомарова та Ф. М. Достоєвського” та ін.

19.08

– Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас.

20.08

– 185 років від дня народження Шарля де Костера (1827–1879).

Бельгійський письменник і критик, публіцист, основоположник бельгійської літератури (писав французькою мовою), автор знаменитої "Легенди про Уленшпіґеля і Ламме Ґудзака, про їхні героїчні, веселі та славетні пригоди у Фландрії та інших країнах", збірки "Фламандські легенди", психологічного роману "Весільна подорож", історичної драми "Стефанія".

– 100 років від дня народження Всеволода Борисовича Соллогуба (1912–1988).

Український геофізик, член-кореспондент АН УРСР, завідувач відділу Інституту геофізики АН УРСР, фахівець із питань тектоніки земної кори і верхньої мантії, сейсморозвідки; лауреат премії імені В. І. Вернадського (1976), Державної премії УРСР (1984, 1989).

21–24.08

– 20 років тому (1992) у Києві відбувся Перший Всесвітній форум українців (ВФУ), на якому були присутні делегати й гості з 26 країн світу. Другий ВФУ відбувся в 1997 році (21–24.08) під гаслом "У співпраці та єднанні увійдемо в ХХІ століття". У роботі форуму брали участь делегати й гості з 47 країн.

23.08

– День Державного прапора України.

– 145 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867–1925).

Український письменник, поет, перекладач, літературний критик, публіцист, історик літератури, учений-філолог, фольклорист, доктор філософії Чернівецького університету, викладач учительських семінарій Чернівців, Львова, Заліщиків; автор збірки "Поезії", повістей, гумористичних оповідань і фейлетонів, збірок прози "Заліссє", "Наші знакомі", "Кроваве поле", повісті "Ярошенко" (Хотинська війна 1621 р.), перекладів із німецької та польської, праць із філології "З історії нашої філології. Три галицькі граматики", досліджень творчості П. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, О. Кобилянської та інших письменників.

24.08

– День незалежності України.

– 1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

– 20 років тому (1992) відбулося урочисте відкриття університету „Києво-Могилянська академія”.

26.08

– 45 років тому (1967) вийшов Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про затвердження Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР".

27.08

– 110 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–1954).

Український письменник, журналіст, сценарист і критик, один із засновників романтичної течії в українській літературі, головний редактор Одеської кінофабрики, автор віршів, новел, романів „Чотири шаблі”, „Вершники”, п’єс „Дума про Британку”, „Дочка прокурора”, сценаріїв до кінофільмів; лауреат Державної премії СРСР (1949).

28.08

– Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.

– 225 років від дня народження Христіана Вільгельма Гарніша (1787–1864).

Німецький педагог, теолог, доктор філософії, керівник і викладач учительських семінарій та організатор Союзу вчителів у Бреслау (нині Вроцлав, Польща), прихильник ідей Й. Г. Песталоцці, засновник і редактор перших в Німеччині педагогічних журналів "Шкільна рада в Одері" і "Народний учитель", автор посібника з курсу краєзнавства, в якому об'єднано уроки історії, географії та інших предметів.

29.08

– День Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Третій Спас.

– 380 років від дня народження Джона Локка (1632– 1704).

Англійський філософ-матеріаліст, просвітитель, ідеолог англійської буржуазно-демократичної революції ХVІІ ст., реформатор навчально-виховного процесу в педагогіці, викладач риторики, давньогрецької мови, філософії в Оксфордському університеті, прихильник і продовжувач ідей Ф. Бекона про досвідне походження знань, матеріалістичні сенсуалізм й емпіризм, один із найпереконливіших фундаторів ідеї толерантності, автор праць „Лист про толеранцію”, „Досвід про людський розум”, „Думки про виховання” та ін.

– 150 років від дня народження Ернста Меймана (1862– 1915).

Німецький педагог, психолог, основоположник експериментальної педагогіки, вивчав психологічні особливості розвитку дитини; професор філософії і педагогіки університетів Цюриха, Кенігсберга, Монстера, Лейпцига, Гамбурга, дослідник естетичних уявлень дітей (кольорові відчуття, враження від поєднання кольорів), розвитку їхньої пам'яті, здібностей та впливу спеціально організованого виховання на розвиток дитини.

– 150 років від дня народження Моріса Метерлінка (1862–1949).

Бельгійський поет-символіст, драматург, есеїст, критик, майстер нарисів, один із засновників театру абсурду, автор п'єс "Неминуча", "Сліпці", реалістичних драм "Сестра Беатріса", "Монна Ванна", романтичної п'єси-казки "Синій птах" (Синій птах – символ людського щастя), книг "Роздум квітів", "Життя бджіл", "Життя мурашок"; лауреат Нобелівської премії (1911) "за багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, що відзначаються багатством уяви і поетичною фантазією".

ВЕРЕСЕНЬ

У вересні відзначається:

–  105 років від заснування приватного Фребелівського педагогічного інституту (Київ, 1907–1920), що готував керівників і вихователів дошкільних закладів, учителів початкових шкіл, педагогічних працівників позашкільних закладів.

–  95 років від виходу журналу „Книгарь” (Київ, 1917 – 1920), першого українського критико-бібліографічного часопису товариства „Час”.

–  95 років від виходу педагогічного журналу „Вільна українська школа” (ВУШ, 1917–1919), органу Всеукраїнської Вчительської Спілки, за загальною редакцією спочатку С. Черкасенка, а потім О. Дорошкевича.

–  40 років від створення (1972) Європейського центру із вищої освіти ЮНЕСКО-СЕПЕС з метою сприяння співробітництву в галузі вищої освіти між державами. Центр розташований у палаці Крецулеску (Румунія).

1.09

– День знань.

– 130 років від дня народження Дмитра Аполлінарійовича Рожанського (1882–1936).

Український і російський вчений-фізик, член-кореспондент АН СРСР, засновник першої школи радіофізиків у Харківському університеті, автор наукових праць із питань електричних розрядів у газах, радіофізики, радіолокації тощо.

2.09

– 1945 – Підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. Закінчення Другої світової війни.

– 170 років від дня народження Климентія Миколайовича Ганкевича (1842–1924).

Український мовознавець, філософ, педагог, дослідник наголосів і народної етимології в українській мові, учитель гімназій Перемишля, Станіслава, Чернівців, викладач Чернівецького університету, співробітник періодичних видань Східної Галичини, автор праць „Про систему наголошення в грецькій та українській мовах”, „До питання вивчення українського наголосу”, ряду рецензій на праці з україністики. Основні завдання філософії вбачав у примиренні науки з релігією, розуму з вірою.

– 135 років від дня народження Фредеріка Содді (1877– 1956).

Англійський радіохімік, іноземний член-кореспондент АН СРСР, викладач фізичної хімії і теорії радіоактивного розпаду в університеті Глазго, професор Оксфордського університету, один із засновників (з Є. Резерфордом) теорії радіоактивного розпаду, експериментатор (підтвердив теорію утворення гелію з радону, запровадив поняття про ізотопи), лауреат Нобелівської премії (1921) з хімії „за дослідження природи і походження ізотопів”.

6.09

– 115 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897–1937).

Український письменник, драматург, секретар правління СП України, автор оповідань, повістей „Брати”, „Вуркагани”, роману „Ранок”, п’єс „Диктатура”, "Справа честі", „Як сходило сонце”, сатиричної комедії "Соло на флейті", книг публіцистики "Голуби миру", "Тринадцята весна" та ін.

7.09

– 200 років тому (1812) відбулася Бородінська битва – генеральна битва у Війні 1812 року між російською і французькою арміями в районі с. Бородіно, за 110 км від Москви, що закінчилася поразкою російських військ та зумовила перелом у ході війни на користь росіян.

8.09

– Міжнародний день письменності.

8.09

– Міжнародний день солідарності журналістів.

– День українського кіно.

– День фізичної культури і спорту.

9.09

– 275 років від дня народження Луїджі Гальвані (1737– 1798).

Італійський фізіолог, один із засновників учення про електрику, основоположник електрофізіології, професор Болонського університету, дослідник електричних явищ в живих організмах. З ім'ям ученого пов'язані поняття «гальванізація», «гальванічний елемент», «гальванічні покриття», «гальванометр», «гальваномагнітні явища» тощо.

– 120 років від дня народження Сергія Степановича Смеречинського (1892–1954).

Український філолог, поет, архівіст, бібліограф, дослідник синтаксису української мови, учитель шкіл Вінниці, працівник Подільської архівної комісії (Вінниця), згодом Кабінету виучування Поділля, перекладач французьких поетів (знав 16 мов), автор праць „Нариси з української синтакси", "Куди йде українська мова" та ін.

– 100 років від дня народження Федора Юрійовича Маківчука (1912–1988).

Український письменник, гуморист, публіцист, журналіст, заслужений працівник культури УРСР, головний редактор журналу “Перець” (40 років), автор творів різних жанрів – фейлетонів, гуморесок, сатиричних оповідань, політичних памфлетів і репортажів, які розвивають досвід і традиції української класичної сатиричної прози та народного гумору, зокрема книжок “Здоровенькі були”, “І сміх, і гріх”, “Замужем і вдома”, “Анфас і в профіль”, “Вінегрет з перцем”; книжок для дітей “Пушок і Дружок” та “Зустріч друзів” (написаних з П. Глазовим), лауреат республіканської премії імені Я. Галана (1967, за “Репортаж з того світу”).

10.09

– 140 років від дня народження Володимира Клавдійовича Арсеньєва (1872–1930).

Російський географ, етнограф, мандрівник-дослідник і письменник, учасник наукових експедицій на Далекий Схід, Камчатку, автор науково-художніх творів „У нетрях Уссурійського краю”, „В горах Сіхоте-Аліня”, „Дерсу Узала” та ін.

11.09

– 150 років від дня народження О’Генрі (справж. – Вільям Сідні Портер, 1862–1910).

Американський письменник, гуморист, карикатурист, майстер гостросюжетної новели з несподіваним закінченням, редактор, видавець і художник газети "Роллін Стоун", автор понад 600 оповідань, скетчів, гуморесок, сатиричної книги „Королі і капуста”, збірок „Шляхетний шахрай”, „Ділові люди”, "Чотири мільйони" та ін.

14.09

– 165 років від дня народження Павла Миколайовича Яблочкова (1847–1894).

Російський винахідник і вчений у галузі електротехніки, винахідник електричної свічки – електричної дугової лампи, системи електричного освітлення, оригінальних електричних машин тощо.

15.09

– Міжнародний день демократії.

– День винахідника і раціоналізатора.

– 100 років тому (1912) у Львові вийшов перший номер журналу „Учительське слово”, заснованого Товариством освітян Галичини і Буковини „Взаємна поміч українського вчительства” (ВПУВ). Часопис став трибуною загалу українського народного вчительства і висвітлював діяльність ВПУВ, роботу і стан бібліотек, освітні й шкільні проблеми, вів боротьбу за права української народної школи (часопис виходив до 1935 р.).

– 135 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької (1877–1967).

Український живописець і графік, професор, педагог, народний художник УРСР, викладач малювання в гімназіях Львова і Перемишля, професор Львівського поліграфічного інституту, автор картин „Діти на леваді”, „Жнива”, ілюстрацій до творів М. Коцюбинського, І. Франка, інших письменників; лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1967).

16.09

– Міжнародний день охорони озонового шару.

– 45 років тому (1967) Колегією Міністерства освіти СРСР було затверджено Положення про нагрудний значок "Відмінник освіти СРСР" для нагородження кращих працівників педагогічних навчальних закладів, вищої школи, наукових установ, міністерств освіти СРСР і союзних республік.

17.09

– 155 років від дня народження Костянтина Едуардовича Ціолковського (1857–1935).

Російський вчений у галузі авіації і динаміки ракет, авіаконструктор, винахідник, засновник сучасної космонавтики, розробник теорії польотів у космічному просторі ракет з реактивним двигуном на рідкому паливі.

18.09

– 260 років від дня народження Андрієна Лежандра (1752–1833).

Французький математик, член Паризької АН, учений у галузі геодезичних вимірювань, тригонометрії, математичного аналізу, теорії чисел; автор підручника з елементарної геометрії „Початки геометрії”, в якому здійснив алгебраїзацію та арифметизацію геометрії, а також увів елементи вчення про симетрію. За зразком підручника вченого створювалися всі підручники з елементарної геометрії, зокрема, в Росії.

– 205 років від дня народження Карела Славоміла Амерлінга (1807–1884).

Чеський педагог, філософ, лікар, природознавець, послідовник філософських ідей Я. А. Коменського, прихильник принципу єдиної школи, пропагандист жіночої освіти, ідеї слов'янської єдності, директор першої педагогічної школи у Празі, керівник першого чеського виховного закладу для дітей із затримкою психічного розвитку, автор проекту реформи народної освіти в країні, навчально-методичних та наочних посібників для народних шкіл.

20–23.09

– 95 років тому (1917) відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд „Просвіт”, почесним головою якого було обрано М. Грушевського. З’їзд закликав до боротьби з неграмотністю, українізації шкіл і запровадження обов’язкової шкільної освіти.

21.09

– Міжнародний день миру.

21.09

– Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста.

– 105 років тому (1907) у Харкові організовано Вищі жіночі курси, які стали першим жіночим університетом.

22.09

– День партизанської слави.

– 110 років від дня народження Андрія Петровича Медушевського (1902–1977).

Український мовознавець, педагог, доктор педагогічних наук, професор, викладач і завідувач кафедри української мови Київського педагогічного інституту імені М. Горького, автор посібників для вишів із сучасної української літературної мови, "Методики викладання української мови в середній школі", співавтор шкільного підручника „Українська мова. Ч. 2. Синтаксис” (10 видань).

24.09

– 115 років від дня народження Андрія Ілліча Зільберштейна (1897–1984).

Український педагог, фахівець і галузі дидактики, історії педагогіки, вищої школи, відмінник народної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології, професор Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди, редактор журналу "Шлях освіти", автор праць із проблем активізації пізнавальної діяльності школярів та студентів, історії педагогіки, проблемного навчання й використання наочності в навчанні.

(ін. 11.09)

– 100 років від дня народження Дмитра Васильовича Ткача (1912–1993).

Український письменник, головний редактор видавництва “Молодь”, директор видавництва “Веселка”, автор творів для дітей і дорослих, зокрема морських оповідань і повістей “Моряки”, “Спокійне море”, “Генуезька вежа”, трилогії “Плем’я дужих”, роману “Помста Сапун-гори” тощо; лауреат премії імені Лесі Українки.

25.09

– 115 років від дня народження Вільяма Фолкнера (1897–1962).

Американський письменник, викладач літератури в університеті штату Віргінія, учасник Міжнародної письменницької конференції в Бразилії (1954), автор романів „Сарторіс”, „Галас і шаленство”, „Святилище”, „На смертному одрі” та ін., лауреат Нобелівської премії (1949).

26.09

– Європейський день мов.

27.09

– 120 років від дня народження Михайла Пилиповича Кравчука (1892–1942).

Український математик, педагог, громадський діяч, академік АН УРСР, фахівець із різних галузей математики, зокрема алгебри, теорії чисел, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, учасник розбудови національної школи в роки визвольних змагань, викладач Київського університету, учительських українських гімназій, організатор першої в Україні математичної олімпіади школярів (1935), автор праць з історії математики, підручників для вишів, навчальних програм для вищої та середньої шкіл, упорядник словника математичних термінів для середньої школи.

28.09

– 60 років тому (1952) у Полтаві відкрито літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського.

28.09

– 1918 народився Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970).

Видатний український педагог-гуманіст, учитель, дитячий письменник, член-кореспондент АПН РРФСР, СРСР, заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної Праці, директор Павлиської середньої школи, що на Кіровоградщині, автор творів „Серце віддаю дітям”, „Народження громадянина”, „Листи до сина”, оповідань і казок для дітей.

30.09

– Всеукраїнський день бібліотек.

– День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

ЖОВТЕНЬ

У жовтні відзначається

– Міжнародний місяць шкільних бібліотек.

1.10

– Міжнародний день музики.

2.10

– 115 років від дня народження Леоніда Марковича Мосендза (1897–1948).

Український прозаїк, публіцист, поет-модерніст Празької школи, перекладач, доктор технічних наук, учитель навчальних закладів Поділля, Закарпаття, один із членів групи письменників, що об’єднувалися навколо „Літературно-наукового вісника” Д. Донцова (значну частину життя письменник провів у еміграції); автор поетичних збірок і оповідань "Зодіак", "Дияболічні параболи", ліричної драми "Вічний корабель", автобіографічних поеми "Канітферштан, на українську мову перелицьований" і повісті "Засів", роману-трилогії „Останній пророк”.

– 110 років від дня народження Петра Яковича Гальперіна (1902–1988).

Український і російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, професор та завідувач кафедри вікової психології Московського університету, фахівець із питань теорії та методології психології, історії психології, вікової психології, розробник принципів диференціальної діагностики інтелектуального розвитку дитини, творець теорії поетапного формування розумових дій, завідувач лабораторії Харківського психоневрологічного інституту, автор праць "Методи навчання і розумовий розвиток дитини", "Залежність навчання від типу орієнтаційної діяльності", "Формування знань і вмінь на основі теорії поетапного засвоєння розумових дій" та ін.

3.10

– 175 років від дня народження Петра Францовича Лесгафта (1837–1909).

Російський педагог, анатом, лікар, громадський діяч, основоположник вітчизняної наукової системи фізичного виховання, професор і завідувач кафедри фізіологічної анатомії Казанського університету, доцент Петербурзького університету, організатор Біологічної лабораторії (реорганізованої в Природничо-науковий інститут імені П. Ф. Лесгафта), керівник курсів вихователів і керівників фізичного виховання, засновник Вільної вищої школи, прихильник активних методів навчання, поєднання фізичного виховання з розумовим, моральним, естетичним і трудовим; автор посібників із фізичної освіти дітей шкільного віку, праць із виховання дітей дошкільного віку в сім'ї, жіночої освіти, охорони материнства і дитинства.

– 115 років від дня народження Луї Араґона (1897– 1982).

Французький письменник і політичний діяч, представник літератури соціалістичного реалізму, учасник Руху Опору, автор збірок статей, віршів, оповідань, романів „Страсний тиждень”, „Комуністи”, „Загибель всерйоз”, нарису „Українське інтермеццо”, який містить огляд української літератури, зокрема творчості Т. Шевченка, Ю. Яновського.

4.10

– Всесвітній день захисту тварин.

5.10

– Всесвітній день учителів.

– День київського студента.

– 100 років тому (1912) відбулося урочисте відкриття будинку Педагогічного музею імені цесаревича Олексія (за проектом архітектора П. Альошина) у Києві (нині – Будинок учителя), одного з кращих серед педагогічних музеїв Європи. Частину площі будинку було відведено для педагогічної бібліотеки (читальний зал і книгосховище). Першим директором новоствореного музею став педагог-методист О. Музиченко.

– 125 років від дня народження Олекси Наумовича Синявського (1887–1937).

Український мовознавець, педагог, професор Харківського інституту народної освіти, Київського та Харківського університетів, керівник Діалектичної комісії ВУАН, автор праць з української діалектології, граматики, фонетики, історії української літературної мови, посібників з української мови для учнів і вчителів школи і самоосвіти "Вчимось писати", "Короткий нарис української мови", "Норми української літературної мови".

6.10

– 125 років від дня народження Івана Артемовича Панькевича (1887–1958).

Український мовознавець, літературознавець, історик, педагог, громадський діяч, доктор філологічних наук, дослідник говорів Закарпаття, член НТШ у Львові, викладач гімназій Ужгорода і Перечина, Консулярної академії у Відні, професор Братиславського і Карлового університетів, Українського вільного університету в Празі, один із засновників товариства "Просвіта" і "Педагогічного товариства Підкарпатської Русі" в Ужгороді, автор шкільних підручників для молодших класів середніх шкіл, праць із літературознавства, фольклору Галичини, краєзнавства, педагогіки, у т. ч. народної.

7.10

– День працівників освіти.

8.10

– 95 років тому (1917) розпочала свою діяльність Спілка учителів-українців м. Києва.

– 170 років від дня народження Івана Івановича Нечипоренка (1842–1910).

Український педагог і освітній діяч, викладач історії й географії в гімназіях Полтави, Немирова, Мурома, директор Колегії Павла Ґалаґана в Києві – приватного навчального закладу, заснованого в 1871 р. Г. П. Ґалаґаном.

– 130 років від дня народження Сергія Володимировича Бахрушина (1882–1950).

Російський історик, історіограф, член-кореспондент АН СРСР, дійсний член АПН РРФСР, викладач історії московських училищ, професор Московського університету, автор праць з історії СРСР, Сибіру, соціально-економічної російської держави XVI–XVIII cт., підручників з історії СРСР для середньої та вищої шкіл.

– 120 років від дня народження Марини Іванівни Цвєтаєвої (1892–1941).

Російська поетеса "срібної доби", перекладач, авторка ліричних збірок, сатиричної поеми „Щуролов”, поеми-казки "Цар-дівиця", есе „Мій Пушкін”, трагедій "Аріадна", "Федра", книги прози "Повість про Сонечку", спогадів "Живе про живе", перекладів творів І. Франка, Лесі Українки та ін. поетів.

9.10

– 465 років від дня хрещення Міґеля де Сервантеса (справж. – Сервантес Сааведра, 1547–1616).

Іспанський письменник, автор пасторального роману "Галатея", п'єс "Алжирські звичаї", "Зруйнування Нумансії", новел "Циганочка", "Ліценціат Відрієра", поетичного твору "Подорож на Парнас", лицарського роману „Вигадливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський” („Дон Кіхот”).

10.10

– 140 років від дня народження Миколи Кузьмича Грунського (1872–1951).

Український мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений діяч науки УРСР, фахівець у галузі слов’янського письма, граматики та історії слов’янських мов, професор Юр'євського та Київського університетів, автор праць зі славістики, російської й української мов, літературознавства, педагогіки й методики викладання мови, підручників "Граматика давньоцерковнослов'янської мови", "Російська мова", "Українська граматика", "Історія форм української мови" тощо.

11.10

– 40 років тому (1972) колегією Міністерства освіти УРСР затверджено "Правила для учнів середньої загальноосвітньої школи Української РСР".

– 70 років від дня народження Володимира Олександровича Яворівського (1942).

Український письменник, журналіст, публіцист, громадський і політичний діяч, кореспондент газети "Літературна Україна", один із засновників Народного Руху України, активний учасник національно-демократичних перетворень в Україні, депутат Верховної Ради України (з 1990 р.), автор романів „Ланцюгова реакція”, „Марія з полином у кінці століття”, „Автопортрет з уяви”, лауреат Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1984), літературної премії імені Дмитра Загула (2005).

13.10

– 95 років тому (1917) відбувся Перший з’їзд учителів-українців Альберти в Едмонтоні (Канада).

– 95 років тому (1917) Генеральним секретаріатом освіти з метою реалізації державної освітньої політики й рішень Другого Всеукраїнського педагогічного з’їзду було опубліковано циркуляр «До української людності» про запровадження в школі навчання рідною мовою та вивчення історії України.

14.10

– Свято Покрови Пресвятої Богородиці.

– День українського козацтва.

– 70 років тому (1942) створено Українську повстанську армію (УПА).

(ін. 24.10)

– 165 років від дня народження Якова Павловича Новицького (1847–1925).

Український історик, фольклорист, етнограф, археолог, краєзнавець, педагог, один із основоположників регіональних історико-краєзнавчих, етнографічних досліджень в Україні, побудованих на архівних джерелах і археологічних матеріалах Катеринославщини і Запоріжжя, засновник і директор Запорізького обласного історичного музею, член-кореспондент ВУАН, учитель шкіл Олександрівського повіту, секретар повітової шкільної ради і опікунства дитячих притулків, директор Ольгівської школи, попечитель і екзаменатор земських шкіл, член Російського географічного товариства, Катеринославського наукового товариства, автор перших регіональних збірників українського фольклору, історико-археологічних матеріалів, статей з історії педагогіки.

18.10

– 95 років тому (1917) у Києві відбулося урочисте відкриття Українського народного університету у складі трьох факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного і права.

21.10

– 340 років від дня народження Пилипа Орлика (1672– 1742).

Український державний і військовий діяч, письменник, публіцист, полеміст, генеральний писар Лівобережної України – Гетьманщини, соратник Івана Мазепи, учасник повстання І. Мазепи проти російського царизму, гетьман Війська Запорізького (1710–1742) в екзилі, автор „Конституції прав та свобод Запорозького війська” – першої Конституції України, „Маніфесту до європейських народів”, двох поетичних книжок, праці „Діаріуш подорожній”, яка є однією з найкращих пам’яток української діаріушевої прози (діаріуш – щоденник).

24.10

– День Організації Об’єднаних Націй (ООН).

– Всесвітній день інформації про розвиток.

25.10

– 110 років від дня народження Григорія Олександровича Костюка (1902 – 2002).

Український літературознавець, критик, публіцист, кандидат філологічних наук, дослідник історії української літератури й суспільно-політичного життя в Україні, викладач Харківського педагогічного інституту та Луганського інституту народної освіти, один із засновників Об’єднання українських письменників (США, з 1944 р. вчений в еміграції), іноземний член НАН України (1992), член Вільної академії наук у США, Міжнародного ПЕН-клубу, автор статей з літературознавства, ідеології, політики, мемуарів "Зустрічі і прощання", лауреат премії імені В. Винниченка.

28.10

– День визволення України від фашистських загарбників (1944).

30.10

– 1999 Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України". Нині – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – головна бібліотека освітянської галузі України, всеукраїнський галузевий інформаційний, методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, яка виконує функції академічної та державної спеціальної бібліотеки.

– 130 років від дня народження Михайла Львовича Бойчука (1882–1937).

Український живописець-монументаліст, графік, педагог, основоположник українського монументального мистецтва, один із професорів-фундаторів української державної Академії мистецтв (з 1924 р. Художній інститут), засновник школи художників-монументалістів (бойчукістів).

65 років від дня народження Таїсії Іванівни Ківшар (1947).

Український бібліотекознавець і книгознавець, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, Почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, фахівець з питань методологічних аспектів історії бібліотечної справи України, її взаємозв’язків із книжковою справою; дослідник історії створення Національної бібліотеки України, Бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти УНР, наукової спадщини діячів бібліотечної справи, визначних особистостей, учених, імена яких були замовчувані чи незаслужено забуті; ініціатор створення кафедри книгознавства та видавничої діяльності в КНУКіМ; член редколегій часописів «Бібліотечна планета», «Вісник КНУКіМ», наукового збірника «Українська біографістика», видання УБА «Бібліотека. Інформація. Суспільство» тощо; керівник наукового російсько-українського проекту «Російсько-українські культурні зв’язки: біографічний аспект»; автор комплексного монографічного дослідження «Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.)», статей щодо бібліологічного доробку таких визначних українських діячів, як С. Петлюра, І. Стешенко, С. Русова, а також бібліотекознавців і книгознавців – Ю. Меженка, С. Сірополка, Л. Биковського та ін.

ЛИСТОПАД

У листопаді відзначається

– 95 років від початку занять (1917) у Херсонському державному педагогічному інституті, заснованому на базі евакуйованого Юр’ївського учительського інституту (Тарту), нині – Херсонський державний університет.

1.11

– 1991 – Верховна Рада України прийняла „Декларацію прав національностей України”.

2.11

– 90 років тому (1922) ВУЦВК (Всеукраїнський центральний виконавчий комітет) затвердив „Кодекс законів про народну освіту УСРР” – унікальний документ, аналогів якому не було ні в Росії, ні в інших республіках Союзу. Це був перший досвід законодавчого закріплення в одному документі завдань народної освіти, науки, літератури та мистецтва.

– 110 років від дня народження Сергія Олексійовича Лебедєва (1902–1974).

Російський і український вчений в галузі електроенергетики та обчислювальної техніки, педагог, організатор науки, академік АН УРСР і АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, директор Інституту електротехніки АН УРСР, творець першої в СРСР і Європі електронно-обчислювальної машини з програмним управлінням, автор праць із проблем стійкості й автоматизації енергетичних систем, теорії проектування та експлуатації обчислювальних машин, теорії лічильних пристроїв тощо, лауреат Ленінської премії та Державної премії СРСР.

3.11

– 130 років від дня народження Якуба Коласа (справж. –Костянтин Михайлович Міцкевич, 1882–1956).

Білоруський народний поет, письменник, педагог, заслужений діяч науки БРСР, народний вчитель, громадсько-політичний діяч, засновник профспілки вчителів, борець за вільну демократичну школу, один із засновників Мінського університету, перший віце-президент АН БРСР, автор монументальної поеми "Рибалчина хата", трилогії "На розстанях", посібників із читання для білоруських дітей тощо; лауреат Державної премії СРСР.

– 125 років від дня народження Самуїла Яковича Маршака (1887–1964).

Російський поет і перекладач, один із творців радянської та сучасної російської літератури для дітей, який "прийшов у дитячу літературу через театр" (працював у театрі юних глядачів), редактор журналу "Горобець", автор памфлетів, поем, п’єс-казок, віршованих повістей "Терем-теремок", "Дванадцять місяців", "Містер-Твістер", "Весела мандрівка від А до Я» та ін., автобіографічної повісті "На початку життя", віршів, присвячених Україні, перекладів творів українських письменників; лауреат Державної премії СРСР (1942, 1946, 1949, 1951).

– 120 років від дня народження Михайла Яковича Басова (1892–1931).

Російський психолог і педагог, професор педології і психології Ленінградського педагогічного інституту імені О. І. Герцена, дослідник проблем волі, питань об’єктивного вивчення дітей, методики психологічних спостережень за дітьми дошкільного віку, автор праць „Воля, як предмет функціональної психології”, „Психологія, рефлексологія и фізіологія”, „Загальні основи педології” та ін.

6.11

– 1943 – військами Першого Українського фронту було визволено Київ від фашистських загарбників.

– 95 років від дня народження Олександри Михайлівни Бандури (1917).

Український педагог-методист, літературознавець, кандидат педагогічних наук, викладач української мови та літератури в середній школі, науковий співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1951 – 1988), фахівець у галузі теорії шкільного підручника, методики викладання української літератури в школі, автор посібників для вчителів з вивчення творчості Л. І. Глібова, І. П. Котляревського в школі, "Вивчення елементів теорії літератури в 4–7 кл.", "Наукові основи підручника з літератури", нарису "Василь Стефаник", лауреат Державної премії УРСР (1977, за підручник для 5 кл. "Українська література").

7.11

– 155 років від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857–1932).

Український історик, педагог, архівознавець, громадський і культурно-освітній діяч, організатор освіти та науки, академік Всеукраїнської АН, член Старої Київської громади, професор і ректор Харківського університету та Полтавського інституту народної освіти, голова Харківської міської думи, керівник правління Харківської громадської бібліотеки та видавничого комітету Харківського товариства поширення грамотності в народі, один із засновників УАН та Всенародної бібліотеки при Академії, харківського товариства „Просвіта”, науково-дослідної кафедри історії України, перший директор Науково-дослідного інституту Т. Шевченка, автор понад 400 праць з історії Слобожанщини, Лівобережної та Південної України ХV–ХVІІІ ст., історії культури, освітньої та архівної галузі України.

– 145 років від дня народження Марії Склодовської-Кюрі (1867–1934).

Французький і польський фізик, хімік, член Паризької медичної академії, директор Інституту радію, перша жінка-професор Сорбонни. Разом із чоловіком П. Кюрі заклали основи вчення про радіоактивність урану, відкрили полоній і радій (атомну масу, місце в періодичній таблиці Менделєєва). Перша жінка-лауреат Нобелівських премій з фізики (1903) та хімії (1911).

– 105 років від дня народження Михайла Семеновича Гриценка (1907–1992).

Український педагог, доктор педагогічних наук, фахівець у галузі історії педагогіки, відмінник народної освіти УРСР, учитель трудових шкіл, профшкіл, ФЗУ, робфаків; заступник директора і завідувач кафедри педагогіки й психології Запорізького педагогічного інституту, завідувач кафедри педагогіки Одеського державного університету, Одеського педагогічного інституту іноземних мов, доцент кафедри педагогіки Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського , старший науковий співробітник і професор-консультант НДІ педагогіки УРСР, автор наукових праць з історії школи в Україні, історії педагогіки, навчальних посібників з періодизації історії освіти, історії педагогіки для педінститутів УРСР тощо.

8.11

– 125 років від дня народження Нестора Михайловича Малечі (1887–1979).

Український мовознавець, етнограф, краєзнавець, фольклорист, педагог, кандидат філологічних наук, професор, фахівець у галузі вивчення лексики творів Т. Шевченка, шкільний інспектор Київської округи, завідувач бюро мовознавства АН УСРР, професор Уральського педагогічного інституту (репресований і висланий в Казахстан), автор словників до „Кобзаря”, підручників і посібників для ліквідації неписьменності серед дорослого населення, посібника „Українська мова. Книжка для гуртків самоосвіти українського населення РРФСР”.

9.11

– День української писемності та мови.

– День Преподобного Нестора-літописця Печерського.

– 140 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941).

Український письменник, перекладач, літературознавець, педагог, викладач української, польської та німецької мов і літератур у народних школах Тернопільщини, професор і завідувач кафедри української літератури Ягеллонського університету в Кракові, організатор і керівник Товариства вищої освіти та викладач курсів українознавства у Берліні, автор численних збірок малої прози, історичної тетралогії про гетьмана Мазепу та історичних повістей „Вадим”, „Крутіж”, „Орли”, книги спогадів "Казка мойого життя", літературознавчої праці "Начерк історії української літератури", упорядник антології української поезії, науковий редактор першого „Повного видання творів Т. Шевченка”.

10.11

– Всесвітній день молоді.

– 1945 у Лондоні створено Всесвітню федерацію демократичної молоді.

12.11

– 125 років від дня народження Олександра Олександровича Половинкіна (1887–1955).

Російський географ, педагог, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент АПН РРФСР, викладач географії Іркутського університету, завідувач кафедри і декан Московського педагогічного інституту, автор підручників, навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій з географії для вищих і середніх навчальних закладів.

14.11

– 280 років від дня народження Андрія Федоровича Бачинського (1732–1809).

Український греко-католицький церковний і культурно-громадський діяч, просвітитель, ініціатор і головний провідник національного і релігійного відродження Закарпаття, організатор шкільної освіти, навчання закарпатців у Львівському університеті, видання руських шкільних підручників; захисник рідної мови, єдності віри, обов’язкової початкової освіти; засновник богословської семінарії, єпископської бібліотеки та єпархіального архіву в Ужгороді, семінарії при церкві Св. Варвари у Відні, видавець слов’яно-руської Біблії (у 5 т.), яка в науці одержала назву “Біблія Бачинського”.

15.11

– 150 років від дня народження Ґерхарта Гауптмана (1862–1946).

Німецький драматург і романіст, автор оповідань, романів, віршів, драматичних творів „Перед заходом сонця”, „Візник Геншель”, „Ганнуся”, "Ельга", "Затоплений дзвін", „Ткачі” та ін. (які до нашого часу ставляться в театрах України); лауреат Нобелівської премії (1912) „за плідну, різноманітну і видатну діяльність у галузі мистецтва драми”.

– 100 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912–1970).

Український поет-пісняр, перекладач, літературний критик, громадський діяч, автор збірок поезій „Батьківщина”, „До бою вставайте”, „Україно моя”, „Рута”, „Серпень душі моєї”, текстів пісень „Знову цвітуть каштани”, „Пісня про Київ”, „Пісня про рушник”, „Ми підем, де трави похилі”, „Вчителька” тощо; лауреат Державної премії СРСР (1947, 1954), Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1964, 1969).

16.11

– Міжнародний день толерантності.

– День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

– 1924 з Харкова транслювалася перша в УСРР радіопередача.

– 45 років тому (1967) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову "Про поліпшення підготовки наукових й науково-педагогічних кадрів".

– 115 років від дня народження Йосипа Захаровича Штокала (1897–1987).

Український математик, професор, академік і член Президії АН УРСР, викладач Київського університету, завідувач сектору історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР, член-кореспондент Міжнародної академії історії наук, розробник української наукової термінології (упорядник 18 російсько-українських термінологічних словників), автор праць із теорії диференціальних рівнянь, функцій комплексної змінної, операційного числення, історії математики України; ініціатор і керівник видання „Історія вітчизняної математики”, монографії „Науково-технічний прогрес в Україні” (у 5 т.).

17.11

– Міжнародний день студентів.

18.11

– День працівників сільського господарства.

– 365 років від дня народження П’єра Бейля (1647– 1706).

Французький філософ-скептик, теолог, публіцист, один із ранніх представників французького просвітительства, автор праці „Словник історичний та критичний”, яка справила великий вплив на діячів доби Просвітництва і заклала підвалини Бібліотеки Конгресу США.

19.11

– 75 років тому (1937) Рада Народних Комісарів (РНК) УРСР ухвалила постанову „Про заходи остаточної ліквідації неписьменності серед дорослих”.

20.11

– Всесвітній день дитини.

– 1959 – Генеральна Асамблея ООН проголосила "Декларацію прав дитини".

– 95 років тому (1917) ухвалено ІІІ Універсал Української Центральної Ради, що проголосив утворення Української Народної Республіки (УНР) як автономної державної одиниці Російської республіки.

21.11

– День Архистратига Михаїла, покровителя Києва.

– 145 років від дня народження Дмитра Матвійовича Синцова (1867–1946).

Український математик, доктор математики, професор, організатор вищої освіти в УСРР, громадський діяч, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, викладач Казанського університету і гімназії, Вищого гірничого училища Катеринослава, керівник Харківського математичного товариства, директор НДІ математики і механіки Харківського університету, автор праць із теорії конексів та їх застосування до інтегрування диференціальних рівнянь, з питань педагогіки, викладання математики в середній і вищій школах, підручників для університетів і педінститутів.

22.11

– День Свободи.

24.11

– День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

– Всеукраїнська акція "Засвіти свічку".

– 35 років тому (1977) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову „Про перехід на безкоштовне користування підручниками учнями загальноосвітніх шкіл”.

– 380 років від дня народження Бенедикта Спінози (справж. – Барух, 1632–1677).

Нідерландський філософ-матеріаліст, пантеїст, критик церковно-теологічного світогляду, творець нової системи поглядів (критична переробка філософії Декарта), автор праць "Короткий трактат про Бога, людину та її щастя", "Богословсько-політичний трактат", "Етика" та ін.

25.11

– 450 років від дня народження Лопе де Веги (1562– 1635).

Іспанський драматург, поет і прозаїк епохи Відродження, неперевершений комедіограф, автор поем, віршів, романів, трактатів, придворної комедії „Собака на сіні”, п’єс „Закохана витівниця”, „Овеча криниця”, „Учитель танців”, "Дівчина з глечиком", "Примхи Беліси" (входять до репертуару театрів України), автобіографічного роману-драми "Доротея" тощо.

– 300 років від дня народження Шарля Мішеля Епе (Де Лепе, 1712–1789).

Французький педагог, основоположник французької системи навчання глухих – "мімічного методу", "системи методичних знаків" (пристосованої до навчальних потреб мови жестів глухих); засновник першої у світі школи для глухонімих дітей (1760), пізніше в інших країнах, у т. ч. в Росії (1806); автор підручників і посібників з навчання глухонімих за допомогою методичних знаків.

– 125 років від дня народження Миколи Івановича Вавілова (1887–1943).

Український і російський учений-генетик, біолог, член АН УРСР і АН СРСР, основоположник сучасного вчення про біологічні засади селекції, учення про центри походження культурних рослин, імунітет рослин, автор закону гомологічності рядів у спадковій мінливості організмів, праць із проблем високогірного землеробства, освоєння пустель, питань екології тощо.

(ін. 12.12)

– 100 років від дня народження Лідії Прокопівни Федоренко (1912–1995).

Російський педагог, методист російської мови, доктор педагогічних наук, учитель початкової школи, викладач російської мови та літератури середніх шкіл і ВНЗ, науковий співробітник Інституту методів навчання АПН РРФСР, професор кафедри методики російської мови та літератури Московського обласного інституту імені Н. К. Крупської, автор програм, підручників і посібників із російської мови для шкіл робітничої молоді, вечірніх (змінних) шкіл, ПТУ, педагогічних інститутів; методичних посібників для вчителів шкіл, педучилищ і викладачів ВНЗ.

26.11

(ін. 8.12)

– 130 років від дня народження Григорія Пилиповича Шерстюка (1882–1911).

Український мовознавець, педагог, культурно-освітній і громадський діяч, видавець, народний вчитель Полтавщини, рецензент підручників, дитячої літератури, науково-популярних книжок; засновник першого українського педагогічного видавництва „Український учитель”, першого українського педагогічного журналу „Світло” (1910–1914), що є одним із основних джерел вивчення педагогічного процесу в Україні початку ХХ ст., автор популярної „Короткої української граматики для школи" (у 2 ч.), педагогічних статей "Початкова освіта", "Борис Грінченко і вкраїнська школа", "Польська педагогіка", перекладів казок братів Грімм.

29.11

– 210 років від дня народження Вільгельма Гауфа (1802–1827).

Німецький письменник-романтик, домашній учитель, редактор популярної газети "Ранковий листок", автор збірника „Казки для синів і дочок освічених станів” – „Маленький Мук”, „Каліф-чорногуз”, „Гаданий принц”, „Карлик Ніс”, „Холодне серце” та ін. (усього 14 казок), написаних на основі фольклору й арабських казок; збірок ліричних віршів, новел, історичного роману „Ліхтенштейн”, сатиричного роману "Мемуари Сатани".

30.11

– 345 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667–1745).

Англійський письменник-сатирик ірландського походження, майстер алегорії, знаменитий представник епохи Просвітництва, церковний діяч, публіцист, магістр мистецтв, декан собору Святого Патріка і почесний громадянин Дубліна, автор фантастично-пригодницького роману „Мандри Гулівера” (у 4 ч.) – історії про збагачення уявлень людини про світ; памфлетів, присвячених боротьбі ірландського народу за свої права, зокрема "Казка діжки", "Битва книг", "Листи сукнаря".

– 65 років від дня народження Катерини Вакулівни Мотрич (1947).

Українська письменниця, автор збірок оповідань, повістей "Соняхи", "Перед храмом любові і болю", творів у формі молитви („Молитва до мови”, „Молитва до України” та ін.), історичного роману „Ніч після сходу сонця”, роману „Досвіток”.

ГРУДЕНЬ

1.12

– Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

– 1991 – народ України вільним волевиявленням на Всенародному референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України.

(ін. 20.11)

– 295 років від дня народження Георгія Кониського (1717–1795).

Український і білоруський письменник, філософ, педагог, церковний і культурно-громадський діяч, визначний мислитель ХVІІІ ст., професор, ректор і викладач філоcофії, богослов'я та поетики Києво-Могилянської академії, Білоруський архієпископ і член Синоду, захисник православної церкви в Україні і Білорусі, палкий оратор і проповідник, колекціонер українських історичних джерел, засновник у Могильові школи на зразок Київського колегіуму, автор повчальної драми „Воскресіння мертвих”, курсів піїтики, філософії; віршів, казань, популярної праці "Історія Русів, або Малої Росії".

– 220 років від дня народження Миколи Івановича Лобачевського (1792–1856).

Російський математик, творець неевклідової геометрії, мислитель-матеріаліст, діяч університетської й народної освіти, професор, ректор і бібліотекар Казанського університету, засновник і редактор „Наукових записок" Казанського університету, голова Училищної Ради Казанського навчального округу, творець плану ступінчатого вивчення математики в гімназії – від почуттєвого сприймання до формування абстрактних понять і суджень та їх доведень; автор праць з алгебри, геометрії, математичного аналізу, астрономії, посібника для вчителів „Повчання учителям математики в гімназіях”.

3.12

– 290 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–1794).

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, письменник, поет, педагог, музикант і співак, перекладач, мандрівний філософ, викладач поетики у Переяславському та Харківському колегіумах, автор трактатів-повчань, трактатів-послань, полемічно-педагогічних притч, діалогічних "диспутів", збірки віршів „Сад божествених пісень” – духовної лірики про сенс людського життя, істинне щастя й волю; байок („Байки харківські”), філософських трактатів „Дві бесіди”, „Діалоги, чи Розмови про стародавній світ”, перекладів творів античних та неолатинських поетів.

– 135 років від дня народження Степана Львовича Рудницького (1877–1937).

Український вчений-географ, педагог-методист, професор, дійсний член НТШ і ВУАН, основоположник української наукової, політичної та демографічної географії, антропогеографії, політичної і демократичної географії, картографії; організатор географічної освіти в середніх та вищих навчальних закладах, учитель гімназій Тернополя і Львова, доцент Львівського університету, один із фундаторів Українського вільного університету в Празі, дослідник ролі географічного чинника у становленні та розвитку української державності; засновник і керівник Українського НДІ географії і картографії (Харків), автор першого україномовного посібника з географії для учнів початкових шкіл "Коротка географія України".

– 115 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–1972).

Український письменник, один із основоположників української радянської прози, нарисист, сценарист, драматург, член літературної спілки „Плуг”, автор оповідань „Пилипко”, „Червона хустина”, романів „Бур’ян”, „Мати”, „Артем Гармаш” (у 3 кн.), кіносценаріїв до фільмів "Митько Лелюк" і "Літа молодії"; лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1969), у 1979 р. встановлено щорічну літературну премію імені А. В. Головка.

4.12

– Уведення в Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.

6.12

– День Збройних Сил України.

– 155 років від дня народження Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947).

Російський педагог, прихильник і популяризатор концепцій вільного виховання, єдиної трудової школи, лектор Воронезького університету, курсів учителів, один із організаторів Інституту народної освіти, автор однієї з перших у світовій практиці „Декларації прав дитини”. Детально розробив принципи організації та діяльності навчально-виховного закладу „Будинок вільної дитини”, принципи побудови єдиної трудової школи.

7.12

– 120 років від дня народження Олени Степанів-Дашкевич (1892–1963).

Український вчений-педагог, військовий і громадський діяч, чотар Української Галицької армії, викладач географії та історії в гімназії василіанок у Львові та Львівському (таємному) українському університеті (мати історика і сходознавця Ярослава Дашкевича).

8.12

– 175 років від дня народження Миколи Федоровича Бунакова (1837–1904).

Російський педагог, послідовник К. Д. Ушинського, теоретик і практик початкового навчання, методист російської мови, учитель повітових училищ Вологодської губернії та Воронезької гімназії, засновник і викладач народної школи для дорослих у Воронежі, учасник Всеросійського з’їзду вчителів (1872), керівник земських літніх учительських з’їздів-курсів, автор підручників і навчальних посібників для учнів і вчителів.

– 100 років від дня народження Степана Васильовича Добоша (1912–1978).

Український вчений-педагог, мовознавець, літературознавець, критик, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри Кошицького університету (Пряшів, Словаччина), перший ректор Державного університету в Ужгороді – першого вищого навчального закладу на Закарпатті; автор праць із питань літературного руху на Закарпатті ХІХ ст., україно-словацьких літературних взаємин, монографій "А. І. Добрянський", "Ю. І. Ставровський-Попрадов".

9.12

– 115 років від дня народження Бориса Тена (справж. – Микола Васильович Хомичевський, 1897–1983).

Український поет і перекладач, педагог, хормейстер, автор збірки сонетів "Зоряні сади", літературознавчих і музикознавчих статей і пісень, перекладів творів Есхіла, Аристофана, Еврипіда, Аристотеля, В. Шекспіра, Ф. Шиллера, А. Міцкевича, О. Пушкіна, Л. Толстого та інших письменників; вершиною творчості митця став переклад українською мовою "Одіссеї" та "Іліади" Гомера; лауреат премії імені М. Рильського.

10.12

– Міжнародний день прав людини.

– 1948 Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

12.12

– 160 років від дня народження Андрія Петровича Кисельова (1852–1940).

Російський педагог-математик, методист, викладач математики, механіки та креслення навчальних закладів Воронежа, автор відомих популярних підручників з елементарної математики „Систематичний курс арифметики для середніх навчальних закладів”, „Елементарна алгебра”, „Елементарна геометрія”, які витримали десятки видань і понад 30 років були стабільними в радянській школі.

– 125 років від дня народження Олександра Андріановича Назаревського (1887–1977).

Український літературознавець, педагог, бібліограф, фахівець з історії української і російської літератур (зокрема, давніх), текстології, викладач Київського університету (понад 50 років), науковий співробітник різних установ АН УРСР, автор історичної праці „Бібліографія давньоруської повісті”, публікацій з фольклористики, мистецтвознавства, пушкіністики.

13.12

– День апостола Андрія Первозванного.

– 215 років від дня народження Генріха Гайне (Гейне, 1797–1856).

Німецький поет, прозаїк, есеїст, революціонер-демократ, доктор права, автор ліричних збірок поезій „Книга пісень”, „Сучасні вірші”, прозових творів, зокрема „Подорожні картини”, поем "Атта Тролль", "Німеччина. Зимова казка", збірки віршів "Романсеро". Твори Гайне перекладали українською мовою та популяризували І. Франко, Леся Українка, П. Грабовський, М. Рильський, П. Тичина, багато віршів поета покладено на музику українськими композиторами.

– 135 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича (1877–1921).

Український композитор, музично-громадський діяч, хоровий диригент, педагог, викладач хорового співу Київського музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка, організатор першого українського симфонічного оркестру й хорової капели, активний учасник розбудови української національної музичної освіти і культури.

14.12

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

1520.12

– 95 років тому (1917) відбулася Нарада в справі організації народної освіти в Україні, яка стала новим етапом реформи шкільної освіти. Нарада схвалила "План управління освітою на Україні", "Постанову в справі організації керівництва національною школою" і ряд інших постанов.

15.12

– 180 років від дня народження Олександра Гюстава Ейфеля (1832–1923).

Французький інженер-будівельник і архітектор, автор проекту Ейфелевої башти, зведеної в Парижі (1889) як символ технічних досягнень ХІХ ст.

– 160 років від дня народження Антуана Анрі Беккереля (1852–1908).

Французький фізик, професор, член академій наук різних країн, експериментатор і практик, послідовник свого діда і батька – відомих французьких фізиків, винахідник явища природної радіоактивності урану (рентгенівських променів), автор наукових праць із температури Землі, оптики, поглинання світла кристалами тощо; лауреат Нобелівської премії (1903).

17.12

– 130 років від дня народження Якова Ісидоровича Перельмана (1882 – 1942).

Російський математик, педагог, автор численних науково-популярних праць, статей і нарисів, 50-ти книжок і брошур із цікавої математики, зокрема „Жива математика”, „Цікава арифметика”, „Цікава алгебра”, „Цікава геометрія” та ін., які стали популярними серед молоді і вчителів математики.

18.12

– 120 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937).

Український письменник, драматург, театральний діяч, творець власної драматургії, перейнятої ідеями національного відродження, що стала золотим фондом українського театру; активний учасник громадянської війни в Україні, завідувач Дніпропетровського відділу народної освіти, редактор журналів "Червоний шлях", "Літературний ярмарок" (Харків), член літературних організацій ВАПЛІТЕ і "Пролітфронт", голова Українського товариства драматургів і композиторів, автор понад десяти п’єс, які принесли йому світову славу, зокрема „Маклена Ґраса”, „97”, психологічної драми „Зона”, комедій „Мина Мазайло”, „Народний Малахій”, ліричної драми „Патетична соната”.

19.12

– День Святителя Миколая Чудотворця.

– 110 років від дня народження Миколи Кириловича Гончарова (1902–1978).

Російський педагог, діяч народної освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН РРФСР, АПН СРСР, головний редактор журналу „Советская педагогика”, автор підручників та навчальних посібників з педагогіки, праць із методології педагогіки, теорії виховання і навчання.

21.12

– 290 років від дня народження Паїсія Величковського (світське ім’я – Петро, 1722–1794).

Український релігійний філософ, церковний діяч, перекладач, правнук письменника Івана Величковського, засновник православного скиту Св. Іллі на Афоні, організатор власної школи з переписування перекладів релігійних текстів, автор рукописних перекладів із грецької мови понад 40 книг, які належать двом культурам – українській і молдовській.

– 95 років від дня народження Генріха Белля (1917– 1985).

Німецький прозаїк і новеліст, борець за ідеали свободи проти мілітаризму, автор повістей, романів „Хліб ранніх років”, „Дім без господаря”, „Більярд о пів на десяту”, „Груповий портрет з дамою” та ін., лауреат Нобелівської премії (1972) "за творчість, яка стала вагомим внеском у відродження німецької літератури", лауреат всіх східнонімецьких і багатьох закордонних літературних премій. У 1985 р. затверджено літературну премію імені Белля.

22.12

– 35 років тому (1977) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці", яка закріпила визначені раніше напрями змін в освітній галузі: розвиток загальної середньої освіти; удосконалення трудового навчання та підготовки учнів до вибору професії; профорієнтація та трудове виховання; підвищення ролі гуманітарних предметів тощо.

23–25.12

– 20 років тому (1992) у Києві відбувся Перший з’їзд педагогічних працівників України, на якому було ухвалено Державну національну програму „Освіта. Україна ХХІ століття”.

24.12

– День працівників архівних установ.

– 75 років від дня народження В'ячеслава Максимовича Чорновола (1937–1999).

Український політичний та державний діяч, журналіст, публіцист, редактор, видавець, літературний критик, учасник правозахисного руху, один із засновників Народного Руху України (НРУ) за перебудову (з грудня 1992 р. – голова), автор творів "Лихо з розуму", "Правосуддя чи рецидиви терору", лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1996).

25.12

– Різдво за Григоріанським календарем (новий стиль).

26.12

– 100 років від дня народження Олександра Сергійовича Давидова (1912–1993).

Український фізик-теоретик, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці, професор Московського університету, директор Інституту теоретичної фізики АН УРСР, засновник наукової школи фізиків-теоретиків, творець теорії твердого тіла та теорії ядра, теоретичної біофізики, теорії поглинання світла молекулярними кристалами; автор праць із теорії радіоактивного розпаду ядер та фізики елементарних частинок; лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969). У 1997 р. засновано премію НАН України ім. О. С. Давидова за роботи у галузі теоретичної і біологічної фізики.

27.12

– 60 років тому (1952) засновано Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР. З 22.07.1999 р. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) АПН України, нині – ЦІППО Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

– 275 років від дня народження Миколи Миколайовича Бантиш-Каменського (1737 – 1814).

Український і російський історик, археограф, бібліограф, культурно-освітній діяч, керівник Московського архіву Колегії закордонних справ, упорядник збірок документальних матеріалів і джерел з історії України та Росії ХV – ХVІІІ ст., архівних справ Києво-Печерської лаври, автор підручників для духовних семінарій, археографічних праць „Історичні описи про виниклу в Польщі унію”, „Листування між Росією і Польщею”, "Реєстр і описи малоросійських і татарських справ".

65 років від дня народження Юрія Миколайовича Бугая (1947–2003).

Український педагог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент АПН України, академік Академії гірничих наук УРСР, дійсний член Міжнародної АН вищої школи, фахівець у галузі видобутку нафти і газу, проректор Івано-Франківського інституту нафти і газу, начальник головного управління вищої освіти Мінвузу УРСР, перший заступник міністра освіти України, президент Міжнародного науково-технічного університету, один із авторів "Концепції національної вищої школи України" та "Основних напрямів реформування вищої освіти в Україні", автор підручників, наукових праць (понад 300), винаходів (більше 80) тощо.

28.12

– 135 років від дня народження Владислава Спасовського (1877–1941).

Польський педагог, прогресивний громадський діяч, викладач філософії та педагогіки в учительській семінарії та гімназіях Варшави, керівник учительських курсів імені В. Налковського, теоретик із питань шкільної освіти та методики самоосвіти і виховання.

29.12

– 245 років від дня народження Єфимія Олексійовича Болховітінова (митрополит Євгеній, 1767–1837).

Український і російський церковний діяч, історик, археограф, філолог, бібліограф, письменник, перекладач, академік Петербурзької АН, ректор Воронезької духовної семінарії, викладач і префект Петербурзької духовної академії, митрополит Київський і Галицький, автор біобібліографічних словників церковних і світських письменників та вчених, описів монастирів, церков та монастирських бібліотек (Софійського собору, Києво-Печерської лаври), перекладів, публікацій архівних документів та матеріалів.

30.12

– 35 років тому (1977) видано Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про присвоєння почесного звання „Народний учитель СРСР”.

– 90 років тому (1922) відбулося урочисте підписання документів про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). У 1991 р. СРСР розпався.

31.12

– 140 років від дня народження Володимира Йосиповича Левицького (1872–1956).

Український математик, педагог, доктор філософії, вчитель математики в українських гімназіях Львова і Тернополя, професор Львівського університету, організатор товариства „Академічна громада” (виступав за українську мову викладання та заснування українського університету), упорядник словника українських математичних термінів, автор українських підручників з алгебри і фізики для середньої школи, рецензій і критичних заміток із питань математики, фізики, астрономії, історії наук.

– 135 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938).

Український письменник, перекладач, фольклорист, актор, режисер, композитор, музикант, педагог, організатор селянського й робітничого театрів на Харківщині, Гуцульського театру на Івано-Франківщині, викладач Харківського музично-драматичного інституту, засновник першої Капели бандуристів імені Т. Шевченка, автор повістей та оповідань, зокрема „Камінна душа”, „Авірон”, „Довбуш”, „Два гетьмани”, трилогії „Богдан Хмельницький”, підручника "Історія України" для початкових і середніх класів і навчально-методичних посібників із питань музичного навчання та виховання молоді, теорії та історії бандурного мистецтва.

– 120 років від дня народження Михайла (Михайль) Васильовича Семенка (1892–1937).

Український поет, основоположник і теоретик українського футуризму, модернізатор української лірики урбаністичною тематикою, формою вірша тощо, організатор літературних груп поетів-футуристів, головний редактор Одеської кіностудії, видавець журналів "Фламінго", "Альманах трьох", "Нова генерація" та ін., автор збірок поезій "Прелюд", "Дерзання", "Кверофутуризм", "Дев'ять поем", "Проміння погроз" та ін.

III. НАУКОВЦІ НАПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2012 р.

СІЧЕНЬ

1.01

– 75 років від дня народження Ніни Степанівни Коваль (1937).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

1.01

– 65 років від дня народження Леоніда Фоковича Бурлачука (1947).

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, фахівець у галузі психології особистості, психодидактики та медичної психології, з проблем експериментальної реалізації проективного підходу до діагностики особистості, завідувач кафедри психодіагностики та медичної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– 65 років від дня народження Валентина Васильовича Рибалки (1947).

Доктор психологічних наук, професор, відмінник освіти України, провідний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

3.01

– 70 років від дня народження Олега Васильовича Третяка (1942).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, фахівець у галузі професійної освіти, фізики напівпровідникової електроніки, головний науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– 70 років від дня народження Миколи Івановича Шута (1942).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, фахівець у галузі методики навчання фізики, молекулярної фізики, теплофізики полімерів і закономірностей теплових процесів, завідувач кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

7.01

– 65 років від дня народження Олени Василівни Пенькової (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені  П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

9.01

– 65 років від дня народження Віталія Олександровича Татенка (1947).

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі загальної і педагогічної психології, зокрема предмета і методу сучасної психологічної науки, профілактики девіантної поведінки, реформування навчально-виховного процесу, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

10.01

– 55 років від дня народження Миколи Івановича Вовковінського (1957).

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

21.01

– 55 років від дня народження Павла Володимировича Лушина (1957).

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та практичної психології Інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.

24.01

– 65 років від дня народження Геннадія Вікторовича Федорова (1947).

Кандидат педагогічних наук, відмінник народної освіти, професор кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.

27.01

– 55 років від дня народження Віктора Івановича Карамушки (1957).

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України.

ЛЮТИЙ

2.02

– 60 років від дня народження Ірини Євгенівни Булах (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії оцінювання якості знань Інституту педагогіки НАПН України.

– 55 років від дня народження Віталія Семеновича Курила (1957).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі історії педагогіки, філософії освіти, педагогіки, з підготовки педагогічних кадрів; народний депутат України, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

4.02

– 55 років від дня народження Тамари Олександрівни Піроженко (1957).

Доктор психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

10.02

– 55 років від дня народження Наталі Вікторівни Аніщенко (1957).

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.

18.02

– 70 років від дня народження Олександра Леонідовича Голубенка (1942).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний залізничник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, фахівець у галузі транспорту, професійної освіти управління вищих навчальних закладів, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).

27.02

– 50 років від дня народження Тетяни Анатоліївни Російчук (1962).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

БЕРЕЗЕНЬ

2.03

– 75 років від дня народження Валентини Іванівни Лозової (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі дидактики, педагогічної освіти, зокрема з проблемного навчання, контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів, підготовки кадрів; професор кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

12.03

– 50 років від дня народження Тетяни Вікторівни Іванової (1962).

Доктор педагогічних наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

14.03

– 75 років від дня народження Євдокії Петрівни Голобородько (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, відмінник народної освіти України, фахівець у галузі методики навчання мов, зокрема російської та української, змісту мовної освіти, фахової підготовки вчителя-словесника; професор кафедри слов'янських мов та методик їх викладання Херсонського державного університету.

16.03

– 65 років від дня народження Наталії Семенівни Побірченко (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, відмінник освіти України, фахівець у галузі історії педагогіки, педагогічного краєзнавства та проблем сільської початкової школи, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

18.03

– 75 років від дня народження Лариси Олександрівни Варзацької (1937).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України.

25.03

– 50 років від дня народження Олексія Георгійовича Ільченка (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

27.03

– 50 років від дня народження Олександри Миколаївни Соколюк (1962).

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, завідувач відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

29.03

– 50 років від дня народження Катерини Іванівни Пономарьової (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

КВІТЕНЬ

5.04

– 55 років від дня народження Тетяни Федорівни Алєксєєнко (1957).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України.

6.04

– 65 років від дня народження Володимира Петровича Кравця (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі теорії та історії педагогіки, гендерної педагогіки, зокрема виховання учнівської та студентської молоді, збереження репродуктивного здоров'я дітей-сиріт, планування родини; ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

9.04

– 85 років від дня народження Романа Станіславовича Трача (1927).

Доктор філософських наук із психології, заслужений професор психології, дійсний член Американської психологічної асоціації, член НТШ у США, фахівець із питань гуманістичної, феноменологічної, прикладної психології та психології особистості, іноземний член НАПН України.

12.04

– 55 років від дня народження Григорія Петровича Пустовіта (1957).

Доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, учений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, фахівець у галузі екологічної й позашкільної освіти й виховання дітей та учнівської молоді, головний редактор науково-методичного журналу „Позашкільна освіта та виховання”.

14.04

65 років від дня народження Віталія Васильовича Пилипчука (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

15.04

70 років від дня народження Марії Денисівни Карп'юк (1942).

Кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

16.04

65 років від дня народження Юрія Борисовича Кузнецова (1947).

Доктор філологічних наук, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України, фахівець у галузі літературознавства, видавничої справи, директор-засновник видавництва „Педагогічна преса”, головний редактор газети „Освіта України”.

18.04

60 років від дня народження Олега Семеновича Падалки (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі загальної та історії педагогіки, педагогічних технологій у ВНЗ, проректор Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

19.04

65 років від дня народження Марини Лазарівни Смульсон (1947).

Доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії психології нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

23.04

70 років від дня народження Костянтина Віталійовича Корсака (1942).

Доктор філософських наук, доцент, відмінник освіти України, завідувач відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

60 років від дня народження Валерія Лаврентійовича Зливкова (1952).

Кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

26.04

65 років від дня народження Наліни Іванівни Литвинової (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології профорієнтації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

27.04

60 років від дня народження Ольги Степанівни Снісаренко (1952).

Кандидат педагогічних наук, доцент відділу науково-організаційної роботи Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.

ТРАВЕНЬ

1.05

65 років від дня народження Світлани Олексіївни Покутнєвої (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

5.05

70 років від дня народження Олександри Яківни Савченко (1942).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі загальної педагогіки, дидактики та методики читання в початковій школі, автор підручників і методичних посібників із читання для початкової школи, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

10.05

55 років від дня народження Олександра Андрійовича Удода (1957).

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту (МОНМС) України, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

11.05

60 років від дня народження Анатолія Олександровича Овчарова (1952).

Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

17.05

70 років від дня народження Миколи Дмитровича Зубалія (1942).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України.

29.05

50 років від дня народження Світлани Володимирівни Лапаєнко (1962).

Кандидат педагогічних наук, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

30.05

60 років від дня народження Ірини Дмитрівни Звєрєвої (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії політичних і суспільних наук (Москва), головний науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України.

31.05

50 років від дня народження Світлани Едуардівни Трубачової (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

ЧЕРВЕНЬ

1.06

65 років від дня народження Юрія Івановича Горобця (1947).

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, лауреат премії імені академіка С. І. Пекаря НАН України, Республіканської премії імені М. Островського, фахівець у галузі фізики твердого тіла та магнітних явищ, професійной освіти; заступник директора з наукової роботи Інституту магнетизму НАН України і МОНМС України.

5.06

55 років від дня народження Ірини Василівни Жадан (1957).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психологічних проблем політичної соціалізації молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

10.06

65 років від дня народження Ольги Василівни Лавренко (1947).

Кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

11.06

65 років від дня народження Анатолія Олексійовича Чаусова (1947).

Кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України.

14.06

65 років від дня народження Василя Івановича Кизенка (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики, докторант Інституту педагогіки НАПН України.

18.06

75 років від дня народження Володимира Федоровича Пріснякова (1937).

Доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, НАН України, заслужений діяч науки Української РСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Дніпропетровського державного університету (1986–1998), фахівець у галузі проектування ракетних двигунів, математичного моделювання психічних процесів та вивчення людино-машинних систем.

18.06

55 років від дня народження Петра Валодимировича Мельника (1957).

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений економіст України, відмінник освіти України, фахівець у галузі економіки та бізнесу, педагогічних технологій, економічної підготовки учнів і молоді, ректор Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь).

22.06

70 років від дня народження Володимира Івановича Пуцова (1942).

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.

24.06

80 років від дня народження Валентини Володимирівни Москаленко (1932).

Доктор філософських наук, професор, відмінник освіти України, завідувач лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

25.06

65 років від дня народження Василя Григоровича Кременя (1947).

Доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, іноземний член РАО, фахівець у галузі політології, філософії освіти, педагогіки, розвитку людської особистості, президент НАПН України.

26.06

60 років від дня народження Антоніни Іллівни Корецької (1952).

Кандидат філософських наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

ЛИПЕНЬ

2.07

70 років від дня народження Тадеуша Левовицького (1942).

Польський педагог, доктор гуманістичних наук, професор, учений у галузі педевтології, полікультурної освіти, фахівець з організації навчання обдарованих дітей, навчального процесу у вищій школі, реформування освіти; засновник і перший ректор Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава), іноземний член НАПН України.

65 років від дня народження Надії Михайлівни Скоробагатько (1947).

Кандидат педагогічних наук, доцент відділу науково-організаційної роботи Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.

3.07

55 років від дня народження Наталії Андріївни Ковчин (1957).

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

7.07

60 років від дня народження Галини Михайлівни Лактіонової (1952).

Доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти, старший науковий співробітник лабораторії виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

12.07

65 років від дня народження Анатолія Івановича Сологуба (1947).

Кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, фахівець у галузі дидактики і методики навчання природничих дисциплін, педагог-новатор, ініціатор створення і директор Криворізького (Саксаганського) природничо-наукового ліцею, радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України.

18.07

75 років від дня народження Віри Романівни Ільченко (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, фахівець у галузі шкільної природничої освіти, автор педагогічної концепції інтеграції змісту природничо-наукової освіти та освітньої програми "Дозвілля", завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, керівник Науково-методичного центру інтеграції змісту шкільної освіти НАПН України (м. Полтава).

20.07

70 років від дня народження Віктора Івановича Євдокимова (1942).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії педагогіки, нових педагогічних технологій, з проблем підготовки педагогічних кадрів, ефективності використання засобів навчання, перший проректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

24.07

75 років від дня народження Валентина Олексійовича Моляко (1937).

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі загальної, педагогічної психології та психології творчості, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

29.07

75 років від дня народження Світлани Пилипівни Бондар (1937).

Кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

СЕРПЕНЬ

4.08

50 років від дня народження Галини Леонідівни Бійчук (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

7.08

60 років від дня народження Олени Володимирівни Рудоміно-Дусятської (1952).

Кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

14.08

65 років від дня народження Володимира Олександровича Пащенка (1947).

Кандидат філософських наук, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, лауреат премій імені Панаса Мирного, Володимира Короленка, Самійла Величка, Івана Огієнка; фахівець у галузі релігієзнавства, педагогічної освіти, з питань підготовки педагогічних кадрів, політики держави щодо релігійних об’єднань в Україні; ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

15.08

75 років від дня народження Мирослава Івановича Жалдака (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі обчислювальної математики, методики навчання інформатики та математики в загальноосвітній школі і вищих педагогічних навчальних закладах, директор Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

15.08

65 років від дня народження Ганни Володимирівни Троцко (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії і практики виховання дітей і студентської молоді, проректор з навчальної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

19.08

55 років від дня народження Наталії Афанасіївни Пустовіт (1957).

Кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

23.08

60 років від дня народження Людмили Василівни Тименко (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

29.08

70 років від дня народження Петра Петровича Воробієнка (1942).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, ректор Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова.

ВЕРЕСЕНЬ

3.09

75 років від дня народження Петра Івановича Гнатенка (1937).

Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі національної психології, з проблем становлення української національної ідентичності, національного характеру, свідомості тощо; завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету.

12.09

65 років від дня народження Олега Калениковича Закусила (1947).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії випадкових процесів та застосування інформаційних технології в освіті, перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

13.09

75 років від дня народження Олексія Трохимовича Баришпольця (1937).

Кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

14.09

65 років від дня народження Валерія Дмитровича Будака (1947).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі професійної освіти, механіки твердого деформованого тіла, з питань організації освіти, підготовки педагогічних кадрів для загальноосвітньої школи; ректор Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського.

19.09

75 років від дня народження Валентина Івановича Маслова (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти, завідувач кафедри менеджменту освіти економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.

21.09

65 років від дня народження Юрія Миколайовича Вітренка (1947).

Кандидат економічних наук, заслужений економіст України, провідний науковий співробітник відділу економіки і управління вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

25.09

65 років від дня народження Михайла Васильовича Загірняка (1947).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі електромеханіки, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

ЖОВТЕНЬ

3.10

75 років від дня народження Василя Миколайовича Мадзігона (1937)

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України, іноземний член РАО, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, фахівець у галузі трудового навчання і виховання дітей та молоді, директор Інституту педагогіки НАПН України.

60 років від дня народження Лариси Олександрівни Кондратенко (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

55 років від дня народження Наталії Олександрівни Татенко (1957).

Кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

9.10

65 років від дня народження Валерія Григоровича Редька (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

65 років від дня народження Мирослава-Любомира Андрійовича Чепи (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

11.10

60 років від дня народження Ірини Костянтинівни Зубіашвілі (1952).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

13.10

55 років від дня народження Наталії Миколаївни Лавриченко (1957).

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту педагогіки НАПН України.

20.10

60 років від дня народження Ольги Юхимівни Прищепи (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

30.10

55 років від дня народження Ольги Володимирівни Петрунько (1957).

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

ЛИСТОПАД

1.11

55 років від дня народження Любові Володимирівни Пестерової (1957).

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

2.11

65 років від дня народження Павли Іванівни Рогової (1947).

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, член Президії НАПН України, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, член Президії Української бібліотечної асоціації (секція працівників спеціальних бібліотек), фахівець у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства; дослідник бібліотечної справи в Україні, зокрема історії становлення педагогічних бібліотек України різних видів у ХІХ–ХХ ст., Державної науково-педагогічної бібліотеки України, теоретик і практик щодо створення та розбудови мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; автор монографії „Педагогічні бібліотеки України ( друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)”, статей щодо інноваційної діяльності галузевих бібліотек.

7.11

60 років від дня народження Євгена Анатолійовича Пінчука (1952).

Доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

15.11

60 років від дня народження Олександра Єгоровича Сушенцева (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

16.11

55 років від дня народження Алли Василівни Лопухівської (1957).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України.

ГРУДЕНЬ

6.12

75 років від дня народження Майкла Родди (1937).

Доктор філософії, професор, дійсний член Британської спілки психологів, член Нью-Йоркської АН, фахівець в галузі спеціальної педагогіки (сурдопедагогіки), почесний психолог провінції Альберта в Канаді, іноземний член НАПН України.

9.12

85 років від дня народження Ніни Михайлівни Буринської (1927).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель УРСР, відмінник освіти України, почесний академік НАПН України, фахівець у галузі методики навчання хімії в середній і вищій школах, головний науковий співробітник лабораторії біологічної і хімічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

13.12

80 років від дня народження Миколи Івановича Шкіля (1932).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, іноземний член РАО, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премій НАН України імені М. М. Крилова, М. В. Остроградсього, В. І. Вернадського, фахівець у галузі педагогічної освіти, математичного аналізу, з питань підготовки педагогічних кадрів, радник ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

60 років від дня народження Тетяни Василівни Завадської (1952).

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

19.12

60 років від дня народження Миколи Федоровича Дмитриченка (1952).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі педагогіки вищої школи та професійно-технічної освіти, транспортних технологій та машинознавства, ректор Київського національного транспортного університету.

ІV.ПЕРСОНАЛІЇ: БІОГРАФІЇ, БІБЛІОГРАФІЯ

До Днів освіти і науки

Російської Федерації в Україні

КОРНІЙ ІВАНОВИЧ ЧУКОВСЬКИЙ (18821969)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.

Другие похожие документы..