Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно при условии программно-целевого управления его развитием, которое позво...полностью>>
'Документ'
М27 Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез. наук. доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. серед студ., асп. та молодих вчених . - Донецьк, 2006 . -...полностью>>
'Закон'
Доклад управления труда Брянской области на 2011-2013 годы (далее – Доклад) подготовлен во исполнение поручения администрации области от 24.05.2010 №...полностью>>
'Методические рекомендации'
Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Поле направлений, изокли...полностью>>

Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Цього року відзначається:

– 975 років від заснування бібліотеки Софійського собору (бібліотека Ярослава Мудрого, 1037), першої відомої бібліотеки в Київській Русі.

– 430 років від заснування (1582) Вюрцбурзького університету (Баварський університет імені Юлія Максимиліана), одного з найстаріших університетів Німеччини. На початку ХХ ст. в університеті діяла Вюрцбурзька школа – напрям експериментального дослідження мислення. Роботи школи вплинули на гештальт-психологію та формування теорії настанови.

– 385 років від виходу (1627) першого друкованого тлумачного словника української мови, видатної пам’ятки староукраїнської лексикографії – „Лексикон словенороський і імен толкованіє”, укладеного видатним ученим, поетом, гравером, друкарем Памвою Бериндою.

– 380 років від заснування (1632) Києво-Могилянської колегії (шляхом об’єднання братської школи Київського братства і духовної школи Києво-Печерської лаври) – першого вищого навчального закладу на території України. З 1701 р. – Києво-Могилянська академія, з 1819 р. по 1918 р. – Київська духовна академія, з 1992 р. – Національний університет „Києво-Могилянська академія”.

– 375 років від виходу (1637) „Євангелія Учительного”, видрукованого в друкарні Києво-Печерської лаври в перекладі українською мовою з виправленнями і вступним словом Петра Могили.

– 290 років від заснування (1722) Харківського колегіуму – другої після Києво-Могилянської академії школи з повним курсом наук для всіх верств населення.

– 250 років від виходу (1762, Париж) соціально-педагогічного трактату “Еміль, або Про виховання” Ж.-Ж. Руссо. За трактатом виховання покликане формувати нових людей, які мають змінити суспільство.

– 195 років від відкриття (1817) в Петербурзі Вчительського інституту при Головному педагогічному інституті, який готував учителів повітових і парафіяльних училищ (перший в Україні Вчительський інститут було відкрито в 1811 р. при Харківському університеті).

– 175 років від виходу (1837, Будапешт) альманаху „Русалка Дністровая” – першої книги українською мовою в Галичині, виданої „Руською трійцею”. В альманасі вміщено українські, сербські народні й обрядові пісні, гагілки, твори М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича та ін.

– 175 років від відкриття (1837) Фрідріхом Фребелем у м. Бланкенбурзі (Німеччина) першого дитячого закладу під назвою “Заклад для розвитку творчого спонукання діяльності у дітей і підлітків” (у 1840 р. перейменовано на “Дитячий сад”). На практиці цього закладу педагог розробив свою систему дошкільного виховання, що поширилася згодом у різних країнах.

– 170 років від виходу (1842, Харків) першого повного видання поеми І. П. Котляревського „Енеїда”.

– 155 років від виходу (1857, Львів) методичного посібника з педагогіки для вчителів народних шкіл „Народная педагогія в пользу училищ і учителей сельських”, підготовленого О. Духновичем.

– 155 років від виходу (1857, Санкт-Петербург) творів П. Куліша “Чорна Рада. Хроніка 1663 року”, “Граматика” – однієї з перших українських букварів і читанок.

– 150 років від виходу (1862) педагогічного журналу “Ясная поляна”, який видавав Л. М. Толстой, розвиваючи на його сторінках теорію вільного виховання та друкуючи свої праці “О методах обучения грамоте”, “Яснополянская школа...”, “О народном образовании”, “Проект устройства народных училищ” та ін.

– 150 років від виходу (1862, Санкт-Петербург) творів Т. Г. Шевченка “Перебендя”, “Тарасова ніч”, “Тополя”.

– 150 років від заснування (1862) Х. Д. Алчевською Харківської жіночої недільної школи – одного з центрів освіти дорослих в Україні (існувала до 1919 р.).

– 145 років від виходу (1867, Ужгород) журналу “Учитель” – одного з перших педагогічних друкованих органів в Україні та першого світського періодичного видання Закарпаття, завданням якого було підвищення професійного рівня вчителів та сприяння освітньому розвиткові простого народу.

– 140 років від відкриття (1872) перших Фребелівських курсів у Петербурзі – спеціальних курсів для підготовки вихователів дитячих садків та сімей за системою німецького педагога Фрідріха Фребеля (1782–1852).

– 130 років від виходу (1882–1907) історико-етнографічного і літературно-художнього журналу „Киевская старина”, названого М. Грушевським справжньою енциклопедією українознавства.

– 130 років від заснування (1882) Київського товариства грамотності – добровільної громадської організації, створеної з метою поширення грамотності та проведення культурно-освітньої роботи серед населення, відкриття нових шкіл, бібліотек, організації нових курсів для вчителів. Очолив організацію київський губернатор С. Гудим-Левкович, а з березня 1897 – відомий педагог В. Науменко. Товариство припинило своє існування в 1908 р.

– 130 років від заснування Київського товариства сприяння початковій освіті (1882–1918, до 1901 р. відоме під назвою „Комісія народних читань”), організованого вчителями київських гімназій і професорами Київського університету та Політехнічного інституту. До товариства входили комісії: народних читань, бібліотечна, навчальних посібників, видавнича, господарча. Очолював товариство П. Алексєєв.

– 120 років від виходу (1892, Петербург) щомісячного педагогічного часопису „Образование”, який висвітлював стан народної освіти в Росії, зокрема, вимагаючи введення загального обов’язкового навчання і поліпшення умов шкільної освіти.

– 120 років від заснування (1892) Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (НТШ) у Львові, яке об’єднало науковий і культурно-просвітницький рух в Україні і стало українознавчим центром нації. Друкованим органом НТШ у Львові і за кордоном стали “Записки Наукового товариства імені Шевченка” (“ЗНТШ”). Після Другої світової війни діяльність НТШ продовжувалася в еміграції, а у Львові поновилася в жовтні 1989 р.

– 115 років від заснування Київського педагогічного товариства взаємної допомоги (1897–1905), до якого входили відділи шкільного виховання, сімейного виховання, комісії з організації дитячих та юнацьких читань, матеріальної допомоги вчителям. Очолював товариство Є. Нолен.

– 110 років від початку діяльності (1902) Педагогічного музею (створений у 1901) при Управлінні Київського навчального округа, в структурі якого діяла спеціальна педагогічна бібліотека. Наступником музею став Педагогічний музей імені цесаревича Олексія, відкритий у жовтні 1912 р. (нині Київський будинок учителя).

– 105 років від відкриття (1907) у Римі Марією Монтессорі дитячого дошкільного закладу під назвою „Будинок дитини”, в роботі якого активну участь брали батьки. Найголовнішим завданням Будинку було забезпечення вільного й індивідуального виховання та розвитку органів чуттів. Система виховання Марії Монтессорі завоювала визнання в багатьох країнах світу.

– 105 років від заснування Київського товариства народних дитячих садків (1907–1917), головою якого була педагог-просвітитель Н. Лубенець. Товариство відкрило чотири дитячі садки, школу нянь-фребелічок, магазин “Дошкільне виховання”, два притулки для дітей, видавало журнал “Дошкольное воспитание”.

– 95 років від відкриття (1917) першого українського дитячого будинку в Києві для дітей з Галичини, які втратили батьків під час Першої світової війни.

– 95 років від заснування Українського товариства шкільної освіти (1917–1920), до якого входили організаційний, педагогічний та фінансовий відділи. Товариством було розроблено план єдиної трудової школи, відкрито 16 українських шкіл, видано підручники українською мовою. Очолював товариство І. Стешенко.

– 90 років від виходу (1922) щомісячного науково-педагогічного журналу „Путь просвещения” (Харків), що видавався українською і російською мовами (з 1926 – „Шлях освіти”, з 1931 – „Комуністична освіта”, з 1945 – “Радянська школа”, з 1991 – “Рідна школа”).

– 90 років від виходу суспільно-педагогічного журналу „Вестник просвещения” (1922 – 1929) – органу Московського відділу народної освіти, з 1930 – „За коммунистическое воспитание” (1930 – 1935).

– 85 років від виходу (1927, Москва) науково-методичного журналу для вчителів фізики „Физика в школе”, що висвітлював питання теорії та історії фізики й астрономії, методики їх викладання, позакласної роботи з фізики, техніки.

– 85 років від заснування (1927) дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського – навчально-виховного закладу, створеного в селищі Новий Харків (передмістя Харкова), в якому навчання поєднувалося з продуктивною працею. З 20.10.1927 р. по 1.07.1935 р. комуною керував А. С. Макаренко.

– 65 років від виходу (1947) підручника «Історія педагогіки» М. Ф. Даденкова – першого в Українській РСР систематичного курсу для педагогічних інститутів, який відповідав чинній програмі.

– 45 років від заснування (1967) у Києві Державної бібліотеки України для дітей, створеної на базі міської Бібліотеки для дітей та юнацтва імені М. Коцюбинського. З 2.10.2003 р. – Національна бібліотека України для дітей.

– 15 років від виходу (1997) педагогічної газети, тижневика «Освіта України».

– 10 років від виходу (2002) щорічного “Календаря знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки” – посібника Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для педагогів, педагогів-науковців, викладачів, студентів, учителів, бібліотекарів освітянських книгозбірень і всіх, хто цікавиться питаннями педагогіки й освіти.

Ювілейні дати книжок видатного українського педагога

В. О. Сухомлинського

 • 55 років від виходу книжок:

 • “Директор і вчитель” (Кіровоград, 1957);

 • “Підготовка учнів до трудової діяльності” (Київ, 1957);

 • “Трудовое воспитание в сельской школе: из опыта работы педагогического коллектива Павлышской средней школы» (Москва, 1957).

 • 50 років від виходу книжок:

 • “Людина неповторна” (Київ, 1962);

 • “Праця і моральне виховання” (Київ, 1962)

 • 45 років від виходу книжки “Трудные судьбы” (Москва, 1967).

II. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ЗА МІСЯЦЯМИ

СІЧЕНЬ

У січні відзначається

–  40 років від початку (1972) другої великої хвилі репресій проти представників інтелігенції в Україні.

1.01

– Новорічне свято.

2.01

– 125 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського (1887–1970).

Український учений-математик, педагог, доктор філософії, громадський діяч, дійсний член НТШ у Львові, учитель середніх шкіл Галичини, доцент Кам'янець-Подільського університету, викладач Українського таємного університету (Львів), професор Одеського інституту народної освіти, Львівського університету, автор наукових праць з питань теорії рівнянь, конічних перерізів і конгруенцій, методичного посібника з тригонометрії, курсу алгебри для українських шкіл західних областей України, статей в Українській радянській енциклопедії (понад 50), упорядник української математичної бібліографії та української математичної термінології.

3.01

– 170 років тому (1842) вийшла друком поема Тараса Шевченка „Гайдамаки”.

– 95 років від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського (1917–2008).

Український математик, доктор технічних наук, академік АН УРСР і АН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, завідувач кафедри диференційних рівнянь Київського університету, директор Інституту математики АН УРСР, радник Президії АН УРСР, автор наукових праць з математичної фізики, зокрема нелінійної механіки, монографії „Проблеми асимптотичної теорії нестандартних коливань" (Ленінська премія, 1965) тощо.

4.01

– 175 років від дня народження Павла Гнатовича Житецького (1837–1911).

Український філолог, педагог, доктор російської мови та словесності, громадський діяч, один із фундаторів Київської громади, викладач учительських курсів у Києві, Кам'янець-Подільської гімназії, Колегії Павла Ґалаґана, член-кореспондент Російської АН, дійсний член НТШ у Львові, автор підручників "Теорія поезії", "Нариси з історії поезії" (посібник з античної та зарубіжної літератури), "Теорія твору з хрестоматією", наукових розвідок "Острозька трагедія", "Думки про народні малоруські думи", "Історичні долі малоруської мови".

6.01

Святвечір. Багата кутя.

7.01

Різдво Господа Ісуса Христа.

– 85 років від дня народження Юрія Костянтиновича Бабанського (1927–1987).

Російський педагог, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент АПН СРСР, творець теорії оптимізації навчання та виховання, проректор і викладач педагогіки та методики викладання фізики Ростовського педагогічного інституту, ректор Інституту підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін АПН СРСР, редактор посібників для педагогічних навчальних закладів, зокрема "Педагогіка", автор праць "Оптимізація процесу навчання: загальнодидактичний аспект", "Оптимізація навчально-виховного процесу: методологічні основи".

9.01

– 105 років тому (1907) створено чернігівське культурно-освітнє товариство „Просвіта”, керівником якої був М. Коцюбинський. Силами активістів були відкриті читальня-бібліотека, філії "Просвіти" у Ніжині та Козельці, влаштовані для народу недільні читання, лекції з українознавства, концерти та театральні вистави тощо. У 1911 році товариство припинило свою діяльність.

10.01

(ін. 30.12.

1574)

– 415 років від дня народження Петра Семеновича Могили (1597–1647).

Український богослов і мислитель, політичний, церковний і освітній діяч, меценат, один із найвизначніших організаторів і реформаторів освіти та церкви в Україні, митрополит Київський і Галицький, архімандрит Києво-Печерської лаври, засновник Лаврської школи, яка була об'єднана з Київською братською школою та дістала назву Києво-Могилянської колегії, організатор першої вищої школи в Молдові, колегій у Вінниці, Кременці, Гощі; прихильник західноєвропейських форм і методів навчання та давніх традицій української школи; керівник книговидавничої справи в Україні (понад 20 років), автор творів "Анфологіон" (книги повчань моральних і житейських), "Євангеліє учительноє", "Євфологіон, або Молитвослов, або Требник", полемічного твору " Літос".

11.01

– 170 років від дня народження Вільяма Джемса (Джеймс, 1842 – 1910).

Американський філософ і психолог, один із родоначальників філософії прагматизму, професор фізіології, психології та філософії Гарвардського університету, організатор першої в США лабораторії прикладної психології, президент Американської психологічної асоціації, автор теорії емоцій Джемса-Ланге (пояснює причину виникнення емоцій змінами в діяльності внутрішніх органів і в роботі кровоносних судин), праць із проблем особистості, досліджень зв'язку психології з педагогічною філософією. Великого значення надавав трудовому вихованню.

– 145 років від дня народження Едуарда Бредфорда Тітченера (1867–1927).

Американський психолог, представник інтроспективної психології, дослідник психології відчуття, уваги, мислення, експериментатор, професор Корнеллського університету, учень і послідовник німецького психолога Вільгельма Вундта, організатор центру і засновник Товариства експериментальної психології в США, редактор часописів "Розум", "Журнал експериментальної психології".

13.01

– 185 років від дня народження Миколи Миколайовича Бекетова (1827–1911).

Український і російський фізико-хімік, один з основоположників фізичної хімії, академік Петербурзької АН, професор Харківського університету, організатор першої лабораторії з фізичної хімії та фундатор Товариства дослідних наук при Харківському університеті. Установив ряд активності металів, заклав основи алюмінотермії.

– 170 років від дня народження Василя Семеновича Мови (справж. – Лиманський, 1842–1891).

Український письменник, педагог, лексикограф, перекладач, учитель словесності в школах Кубані, судовий слідчий та мировий суддя, автор понад 50 зшитків рукописного архіву: поезії, оповідання, драматичні твори, історичні та критичні статті, спомини, замітки, переклади та ін.

– 115 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука (1897–1938).

Український мовознавець, педагог, перекладач, фахівець із питань історії української мови, діалектології, славістики, старший науковий співробітник Комісії історії української мови АН УРСР, викладач української мови та порівняльної граматики слов'янських мов Київського інституту народної освіти, один із авторів "Українського правопису", упорядник (разом з А. Кримським) "Хрестоматії з пам'ятників староукраїнщини ХІ–ХVІІІ ст.", автор праць "Морфологія українських грамот ХІV і першої половини ХV ст.", "Бібліографічний огляд української діалектології за рр. 1914–1927" та ін.

– 95 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917–1982).

Український фізик-теоретик, організатор науки, академік АН УРСР і АН СРСР, завідувач відділу Інституту фізичних проблем АН СРСР, керівник кафедри Харківського університету, професор кафедри квантової теорії Московського університету, засновник наукової школи з фізики твердого тіла, почесний член Кембриджського університету, автор праць із квантової теорії твердого тіла, електронної теорії металів, фізики полімерів, фізичної кінетики; лауреат премії імені Ф. Саймона, премії АН СРСР імені Л. Мандельштама, Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (посмертно, 1985).

14.01

Новий рік за старим стилем.

День святителя Василія Великого.

– 130 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополит Іларіон, 1882–1972).

Український учений, державний, освітній і релігійний діяч, мовознавець, історик, педагог, професор Київського університету, засновник і ректор Кам'янець-Подільського університету, Міністр освіти та мистецтв УНР, член "Просвіти" та НТШ, митрополит Української Церкви в Канаді, один із фундаторів шкільництва і педагогічної думки в Україні, творець україномовних підручників і посібників "Вчимося рідної мови", "Граматика української мови", "Українська культура", "Рідна мова в українській школі" тощо; автор наукових праць з українського мовознавства, історії церкви, культури; перекладач "Біблії" українською мовою.

– 120 років від дня народження Василя Івановича Помагайби (1892–1972).

Український педагог, кандидат педагогічних наук, фахівець із питань дидактики, методики навчання в початковій школі, учитель і директор семирічної школи м. Хмільника, викладач Хмільницького педагогічного технікуму та педагогічних курсів, професор і викладач педагогіки Київського інституту народної освіти, дійсний член і професор Українського науково-дослідного інституту педагогіки, доцент кафедри педагогіки Ніжинського педагогічного інституту, автор монографій, методичних посібників, праць історико-педагогічної тематики, підручників для початкової школи.

– 75 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995).

Український прозаїк, поет, публіцист і кінодраматург, шістдесятник-неореаліст, працівник редакції газети "Літературна Україна", редактор видавництва "Радянський письменник", автор збірки оповідань "Люди серед людей", збірок новел "Яблука з осіннього саду", "Запах кропу", повістей "Двоє на світі кохання", "Весна високосного року", творів для дітей "Перебуття радості", "Орлами орано", публіцистично-документальних нарисів про російську ментальність; лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка (1985), Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (1994, США).

15.01

– 20 років тому (1992) Президія Верховної Ради України ухвалила указ про Державний Гімн України (музична редакція М. М. Вербицького).

– 390 років від дня народження Жана Батіста Мольєра (1622–1673).

Французький драматург, актор, творець класичної комедії, талановитий режисер, керівник одного з кращих театрів Франції ХVII ст., автор комедій "Тартюф", "Дон Жуан", "Мізантроп", "Скупий", "Міщанин шляхтич", "Кумедні манірниці" та ін., які впродовж десятиліть йдуть у театрах України.

(ін. 27.01)

– 175 років від дня народження Володимира Вікторовича Лесевича (1837–1905).

Український філософ-позитивіст, публіцист, просвітитель, пропагандист емпіріокритицизму, прихильник ідей Канта й Авенаріуса, розробник релятивістської теорії пізнання, засновник перших шкіл з українською мовою навчання на Полтавщині для селян, автор праць "Нарис розвитку ідей прогресу", "Спроба критичного дослідження першоначал позитивної філософії", "Що таке наукова філософія" і праць про творчість Т. Г. Шевченка.

– 135 років від дня народження Льюїса Медісона Термена (1877–1956).

Американський психолог, фахівець із питань гігієни дітей шкільного віку, проблем тестування інтелекту, генетичного дослідження обдарованості та оцінювання обдарованих осіб, професор і керівник психологічного відділення Стенфордського університету, один із видатних діячів тестології США (створив систему тестів, відому під назвою Термен-Стенфордської), автор праць із психології дитячого читання, сексуальної психології тощо.

16.01

– 145 років від дня народження Вікентія Вікентійовича Вересаєва (1867–1945).

Російський письменник, публіцист, перекладач, учасник російсько-японської війни 1904–1905 рр. (як лікар) та боротьби з епідемією холери на Донбасі (1890), автор творів "Два кінці", "Записки лікаря", "Живе життя", романів "У безвиході", "Сестри", досліджень творчості О. Пушкіна, М. Гоголя, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, Т. Шевченка; лауреат Державної премії СРСР (1943).

– 125 років від дня народження Івана Івановича Завадовського (1887–1932).

Український мовознавець і педагог, учитель гімназій Львова, Яворова, Таращі, викладач української мови, професор і проректор з навчальної роботи Дніпропетровського інституту народної освіти, автор навчальних посібників із загального та українського мовознавства, методичних розробок і матеріалів для вчителів шкіл, зокрема "Українська мова", "Основи мовознавства" та ін.

17.01

– 10 років тому (2002) вийшов Закон України „Про вищу освіту”.

18.01

Святвечір водохресний. Голодна кутя.

– 130 років від дня народження Богдана Михайловича Комарова (1882–1975).

Український бібліограф, публіцист, мемуарист, один з активних учасників бібліотекознавчо-бібліографічного життя Одеси в 20-ті роки ХХ ст., діяч Українського бібліографічного товариства, один із засновників і завідувач Української державної бібліотеки імені Т. Шевченка в Одесі, упорядник покажчика про М. Комарова (батька), автор бібліографічного огляду природничих праць М. Максимовича, статей про роботу одеських бібліотек і бібліографічного товариства, упорядник і видавець російсько-українських та російсько-таджицьких термінологічних словників, автор науково-популярних книг із питань використання природних ресурсів та охорони природи.

– 130 років від дня народження Алена Александера Мілна (1882–1956).

Англійський письменник (шотландського походження), журналіст, класик дитячої літератури ХХ ст., член редколегії гумористичного журналу "Панч", член письменницького товариства Англії, автор романів, п’єс, віршів, казки для дорослих “Колись давним-давно”, балади “Плюшеве ведмежа” та всесвітньо відомої казки про Вінні-Пуха.

19.01

Богоявлення Господнє. Водохреще.

20.01

День Автономної Республіки Крим.

– 200 років від дня народження Едуарда Сегена (1812– 1880).

Французький лікар і педагог, один із основоположників олігофренопедагогіки, фахівець у галузі лікувальної педагогіки, громадської опіки й виховання розумово відсталих дітей; творець першої медико-педагогічної системи виховання та навчання дітей з особливими потребами, методики сенсорного і м'язового тренування, керівник дитячого відділення душевнохворих у лікарні під Парижем, засновник приватної школи-пансіону для дітей із затримкою психічного розвитку та організатор перших закладів для психічно хворих у США; автор праць "Виховання, гігієна і моральне лікування розумово ненормальних дітей", "Ідіопатія та її виховання за фізіологічним методом".

21.01

– 125 років від дня народження Вольфґанґа Келера (1887–1967).

Німецький психолог, один із головних засновників гештальтпсихології, дослідник мислення та наявності інтелектуальної (продуктивної) поведінки у людиноподібних мавп, професор і директор Інституту психології в Берліні, автор праць "Дослідження інтелекту людиноподібних мавп", "Гештальтпсихологія" і наукових досліджень із питань електричної активності мозку.

22.01

– День Соборності України.

– 1919 – Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софіївській площі в Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) у єдину соборну Українську Державу.

22–23.01

– 20 років тому (1992) в Києві відбувся Перший Світовий конгрес українців.

22.01

– 175 років від дня народження Миколи Християновича Весселя (1837 (ін. 1834)–1906).

Російський педагог і публіцист, історик і теоретик професійної освіти, учитель, радник із питань педагогіки при Міністерстві освіти, прихильник педагогічних ідей К. Д. Ушинського, редактор журналів "Учитель", "Педагогический сборник" і "Задушевное слово", автор проекту системи народної освіти, до якої увійшли системи загальної і професійної освіти; автор праць "Навчальний курс гімназії", "Керівництво викладанням загальноосвітніх предметів", "Наша середня загальноосвітня школа" та ін.

– 130 років від дня народження Павла Олександровича Флоренського (1882–1937).

Російський філософ, церковний діяч, учений-фізик, магістр богослов'я, викладач філософії Московської Духовної академії, професор Вищих Художньо-технічних майстерень, автор праць "Стовп і підвалини Істини", "Нариси філософії культу", "Загальнолюдські корені ідеалізму" та ін.

23.01

– 150 років від дня народження Давіда Гільберта (1862– 1943).

Всесвітньо відомий німецький математик і логік, мислитель, професор Кенінгсберзького та Геттингенського університетів, фахівець із питань теорії інваріантів і теорії чисел, теорії функцій і основ геометрії, диференціальних та інтегральних рівнянь, задач математичної фізики тощо; автор праць "Основи геометрії", "Головні особливості теоретичної логіки", "Основи математики" та ін. Знамениті 23 проблеми Гільберта визначили напрями розвитку математики ХХ ст.

– 140 років від дня народження Поля Ланжевена (1872– 1946).

Французький фізик, громадський діяч, професор Сорбонни та Колеж де Франс, член Паризької АН, почесний член АН СРСР, голова Комісії зі шкільної реформи, фахівець із питань іонізації газів, теорії пара- та діамагнетизму, основоположник гідролокації з використанням генераторів ультразвуку, співавтор проекту демократичної реформи народної освіти у Франції – план Ланжевена-Валлона, який передбачав обов'язкове безплатне навчання до 18 років, будівництво шкіл, підготовку вчителів (особливо початкових класів), підвищення заробітної плати вчителям тощо.

24.01

– 280 років від дня народження П’єра Оґюстена де Бомарше (1732–1799).

Французький драматург, дипломат, громадський діяч, годинникар-винахідник (винайшов анкерний спуск у годинниковому механізмі), засновник товариства драматургів, видавець творів Вольтера, автор філософсько-політичного твору "Найпростіші думки про відновлення парламентів", сатиричних комедій і драм "Севільський цирульник", "Весілля Фігаро", "Злочинна мати", "Євгенія", "Двоє друзів" та ін.

25.01

День св. Тетяни.

– 1755 – імператриця Єлизавета Петрівна підписала наказ про створення Московського університету, в якому згодом було організовано домову церкву св. мч. Тетяни, а сама свята проголошена покровителькою всього студентства.

– 385 років від дня народження Роберта Бойля (1627– 1691).

Англійський фізик, хімік і філософ, один із засновників Лондонського королівського товариства, засновник нового вчення про хімічні елементи та основи якісного аналізу, автор закону про залежність об'єму газу від тиску, дослідник теплових, електричних і акустичних явищ.

25.01

– 180 років від дня народження Івана Івановича Шишкіна (1832–1898).

Російський живописець і графік, професор і дійсний член Петербурзької АМ, член-засновник Товариства пересувних художніх виставок, автор творів "Жито", "Дубовий гай", "Ранок у сосновому лісі" та ін.

– 140 років від дня народження Миколи Олексійовича Скрипника (1872–1933).

Український державний, громадський і політичний, культурно-освітній діяч, академік АН УСРР, АН БСРР, голова народного секретаріату, нарком Держконтролю, юстиції та освіти в уряді УСРР, теоретик і практик із проблем українізації середньої та вищої шкіл, шкільного будівництва, організації дошкільного виховання та освіти дорослих, підготовки наукових і технічних кадрів для промисловості республіки тощо; автор найбільш комплексної концепції розбудови української нації в умовах СРСР і праць "Чергові завдання народної освіти", "Завдання культурного будівництва на Україні" та ін.

– 130 років від дня народження Вірджинії Вулф (1882 – 1941).

Англійська письменниця і літературний критик, теоретик модернізму, член мистецької групи "Блумсбері", засновниця видавництва "Хоґарт-Пресс", експериментатор у художній прозі, автор оповідань, есе, рецензій на літературні твори, образотворче мистецтво, праць про права жінок, місце жінки в житті та суспільстві, про її роль у вихованні дітей ("Своя кімната"); автор романів "Подорож назовні", "Ніч і день", "Місіс Делловей", "Орландо", "Хвилі", "Роки", "Між актами".

27.01

– 180 років від дня народження Льюїса Керролла (Чарлз Доджсон, 1832–1898).

Англійський письменник, математик, священик, фахівець у галузі математичної логіки та алгебраїчної геометрії, професор Оксфордського університету, автор ґрунтовних праць із математики (складання логічних задач, алгебраїчних і геометричних головоломок, зокрема "Опівнічні задачі, придумані безсонними ночами"); "Російського щоденника" (враження від подорожі до Росії), автор всесвітньо відомих казок "Аліса в Країні чудес", "Аліса в Задзеркаллі" та ін.

27.01

– 90 років від дня народження Павла Васильовича Копніна (1922–1971).

Український і російський філософ, доктор філософських наук, професор, академік АН УРСР, засновник сучасної Київської філософської школи, завідувач кафедри філософії Київського університету, директор Інституту філософії АН УРСР та АН СРСР, автор наукових праць із питань діалектичного матеріалізму, методології та логіки науки, історії філософії України; один з ініціаторів розроблення в СРСР логіки наукового дослідження.

– 85 років від дня народження Олексія Івановича Тихого (1927–1984).

Український поет, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи, учитель біології та історії у школах Донеччини, розробник "методу навчання без школи", противник русифікації та захисник української мови, автор статей "Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області", "Думи про рідний Донецький край", "Роздуми" та ін. Був звинувачений в "антирадянській агітації та пропаганді"; перепохований на Байковому кладовищі.

28.01

– 20 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор як Державний Прапор України.

– 115 років від дня народження Валентина Петровича Катаєва (1897–1986).

Російський письменник, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент Академії Гонкурів (Франція), один з організаторів літературного гуртка "Зелена лампа" (Одеса), співробітник одеської преси, кореспондент газет "Правда" і "Красная звезда", головний редактор журналу "Юность", автор комедії "Квадратура круга", повістей "Біліє парус одинокий", "Хуторок у степу", "Син полку", тетралогії "Хвилі Чорного моря"; лауреат Державної премії СРСР (1946).

29.01

– День пам’яті героїв Крут.

– 1918 відбувся бій між київськими студентами та військами Муравйова під Крутами, під час якого в нерівній боротьбі полягло 300 юнаків, що захищали українську державність.

30.01

– 20 років тому (1992) Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва в Європі (нині – Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

– 120 років від дня народження Григорія Микитовича Іваниці (1892–1938).

Український педагог, філолог, професор Київського інституту народної освіти, секретар комісії Історико-філологічного відділу ВУАН, співредактор журналу “Радянська освіта”, автор підручників і читанок, зокрема курсу української мови для росіян, статей із методики навчання української мови та літератури “До справи створення української педагогічної термінології”, “Методика навчання правопису” та програм для учнів трудової школи.

– 90 років від дня народження Юрія Юрійовича Кондуфора (1922–1997).

Український історик, академік АН УРСР, професор Київського університету імені Т. Шевченка, директор Інституту історії АН УРСР, головний редактор "Українського історичного журналу" (УІЖ), керівник головних редколегій багатотомних видань "Історії Української РСР", тритомної "Історії Києва", автор понад 250 праць з історії України, у т. ч. 20 монографій.

ЛЮТИЙ

1.02

– 155 років від дня народження Володимира Михайловича Бехтєрева (1857–1927).

Російський невропатолог, фізіолог, психіатр і психолог, педагог, громадський діяч, представник науки про структуру і функції мозку, клініки невропатології, психіатрії, психотерапії, статевого виховання дитини, поведінки дитини раннього віку, соціальної психології, один із організаторів Всеросійських з'їздів із психології, експериментальої педагогіки, засновник ряду науково-педагогічних закладів у Петербурзі, організатор і директор Психоневрологічного інституту та Інституту вивчення мозку, автор праць "Об'єктивна психологія", "Загальні основи рефлексології людини", "Мозок і його діяльність" та ін.

– 110 років від дня народження Оксани Михайлівни Лятуринської (1902–1970).

Українська письменниця, скульптор і художниця у США, поетеса Празької школи української поезії, автор збірки новел "Материнка", поезій "Гусла", віршів для дітей "Бедрик", літературно-критичних і мистецтвознавчих статей, скульптурних творів – погруддя Т. Шевченка, С. Петлюри, керамічних виробів тощо.

2.02

– 200 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–1848).

Український і російський поет, прозаїк, байкар, видавець, громадський діяч, один із творців нового українського письменства та учасник російського літературного процесу, викладач російської мови та літератури, ботаніки, зоології у військових навчальних закладах Петербурга; один із учасників викупу Т. Шевченка з кріпацтва, організатор відкриття за власний кошт парафіяльного училища для селянських дітей у с. Рудка на Полтавщині, упорядник і видавець альманаху "Ластівка", автор збірки байок, ліричних поезій, оповідань, повісті "Ніжинський полковник Золотаренко" та роману "Чайковський", поеми "Богдан", текстів романсів "Очи черные", "Помню, я еще молодушкой была" та ін.

2.02

– 130 років від дня народження Джеймса Джойса (1882– 1941).

Ірландський письменник, представник авангардизму, "батько" модернізму, новатор у розвитку ірландської новели і роману (відмовився від традиційної ідеалізації і романтизації дійсності), один із найбільших міфотворців ХХ ст., автор експериментально-новаторського роману "Улісс", збірки новел "Дублінці", автобіографічного роману "Портрет митця замолоду", міфологічного роману "Поминки по Фіннеґану", п'єси "Вигнанці", збірки ліричних віршів "Камерна музика" тощо.

2.02

– 115 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897–1968).

Український поет, есеїст, публіцист, філософ, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач, громадський і культурний діяч української еміграції (з 1920 р.), співець степової Еллади (Херсонщини), майстер поетичного слова, творець власної естетичної системи на засадах традиційності, культу героїзму та релігійності; борець проти зовнішніх ворогів України та внутрішніх слабкостей української нації; автор збірок поезій "Стилет і стилос", "Земна мадонна", "Перстень Полікрата", "Остання весна", поеми "П'ята симфонія", літературознавчих і публіцистичних статей ("Книга спостережень"), праць про творчість Т. Шевченка, І. Франка, П. Куліша, Г. Чупринку, М. Бажана, М. Хвильового та ін. українських письменників.

– 90 років від дня народження Павла Івановича Наніїва (1922 – ?).

Український письменник, журналіст, публіцист, член Національної спілки письменників України, співробітник редакцій газет «Сільські вісті» (Київ), «Стахановець» (Бровари), «Чорноморська комуна» (Одеса); автор збірки поетичних творів, історичного роману-трилогії про графиню Софію Потоцьку «Тричі продана», біографічної повісті «Лозинова труна», присвяченої пам’яті Голодомору 1932–1933 рр.

– 75 років від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (1937–2002).

Український педагог-новатор, учитель математики й фізики, організатор народної освіти, член-кореспондент АПН СРСР, академік-засновник АПН України, іноземний член Російської академії освіти (РАО), заслужений учитель Української РСР, народний учитель СРСР, зачинатель педагогіки співробітництва – творчої взаємодії вчителя і учня; один із представників інноваційної освітньої практики, засновник і директор авторської Сахнівської середньої школи на Черкащині (35 років), в якій реалізував свою концепцію сільської школи; творець нових технологій навчання і виховання, голова Спілки творчих учителів України, автор книг "Школа над Россю", "Поради колезі...", "Слово до нащадків", творець ідеї і керівник "Енциклопедії шкільного роду" (у 4 т.).

4.02

– 115 років від дня народження Федора Пилиповича Максименка (1897–1983).

Український бібліограф-енциклопедист, книгознавець, один із фундаторів бібліотечно-бібліографічної справи в УРСР, завідувач відділу періодики Всенародної бібліотеки України (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), завідувач відділами наукових бібліотек Київського та Львівського університетів, основоположник вивчення основ бібліотечно-бібліографічних знань у навчальних закладах України, автор покажчика "Матеріали до краєзнавчої бібліографії України", який став класичним, каталогу "Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету", збірок історичних відомостей про населені пункти УРСР; укладач, редактор, рецензент найрізноманітніших бібліографічних покажчиків – українознавчих, краєзнавчих, персональних, бібліографічних, галузевих та ін.

7.02

– 200 років від дня народження Чарлза Діккенса (1812– 1870).

Англійський письменник-реаліст, стенографіст, парламентський репортер, кореспондент, людина невичерпного гумору, іронії, з акторськими здібностями, визнаний читець власних творів у Європі та Америці, засновник журналу "Домашнє читання", автор романів "Посмертні записки Піквікського клубу", "Пригоди Олівера Твіста", "Домбі і син", "Тяжкі часи", "Крихітка Доррі", "Холодний дім" та ін.

8.02

– 190 років від дня народження Опанаса Васильовича Марковича (1822–1867).

Український фольклорист і етнограф, збирач і записувач мелодій, творець музичної фольклористики –"окремої школи національної української музики" (за висловом І. Франка), член Кирило-Мефодіївського товариства, викладач географії Немирівської гімназії, соратник і помічник дружини (Марко Вовчок) у літературній творчості, збиранні і записуванні фольклорного матеріалу; автор нарисів про русалок, купальські пісні, родинні обряди. Зібрав близько 50 тис. приказок, прислів'їв, загадок.

9.02

– 40 років тому (1972) вийшов наказ Міністра освіти СРСР "Про типові правила для учнів" середньої загальноосвітньої школи.

11.02

– 165 років від дня народження Томаса Едісона (1847– 1931).

Американський винахідник у галузі електротехніки, підприємець, почесний член АН СРСР, автор системи електричного освітлення (збудував першу в світі електричну станцію), упровадив промисловий зразок лампи розжарення, винахідник електричного лічильника, лауреат Нобелівської премії (1915).

14.02

– День Святого Валентина.

15.02

– Стрітення Господнє.

16.02

– 515 років від дня народження Філіпа Меланхтона (справж. – Шварцерд, 1497–1560).

Німецький гуманіст і діяч Реформації, магістр вільних мистецтв, професор і викладач класичної філології, історії, фізики та етики Віттенберзького університету, реформатор шкільної освіти в Саксонії, реорганізатор і засновник нових університетів Німеччини, соратник Мартіна Лютера з питань організації шкіл в німецьких землях, прихильник ідей античних мислителів і гуманістів епохи Відродження, автор підручників із граматики, логіки, риторики, історії етики для шкіл і університетів, відкритих в епоху Реформації.

16.02

– 190 років від дня народження Френсіса Ґальтона (1822–1911).

Англійський психолог і антрополог, фахівець у галузі географії та метеорології, основоположник диференціальної психології, тестування та анкетування, винахідник ряду приладів для вимірювання слухових відчуттів тощо.

– 120 років від дня народження Павла Опанасовича Ларічева (1892–1963).

Російський математик-методист, педагог, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель РРФСР, член-кореспондент АПН СРСР, викладач математики в середніх школах, учительській семінарії Рязанщини, педагогічних вишах Москви; методист-консультант Управління шкіл Міністерства освіти РРФСР, автор праць із методики викладання алгебри, підручників з алгебри для середньої школи, зокрема "Збірника задач з алгебри", який багато років був основним підручником у вітчизняній школі і удостоєний премії імені К. Д. Ушинського.

(ін. 9.02)

– 115 років від дня народження Ганни Михайлівни Панкратової (1897–1957).

Російський історик, доктор історичних наук, заслужений діяч науки РРФСР, дійсний член АН БРСР і АПН РРФСР, фахівець із питань історії російського робітничого руху, революції 1905–1907 рр., історії дипломатії, розвитку історичної освіти в середній школі, учитель вечірньої і недільної шкіл Одеси, науковий працівник Інституту історії АН СРСР, голова історичної секції навчально-методичної ради Міністерства освіти РРФСР, одна із засновників і редактор журналів "Преподавание истории в школе", "Исторический журнал", автор перших стабільних підручників і посібників з історії СРСР для 8–10 кл., лауреат Державної премії СРСР (1946).

17.02

– 85 років тому (1927) Наркомосом УСРР затверджено «Положення про науково-педагогічну бібліотеку» при Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП).

– 120 років від дня народження Йосифа Сліпого (справж. – Йосип Іванович Коберницький-Дичковський, 1892–1984).

Український богослов, педагог, церковний і громадський діяч, архієпископ, митрополит Української греко-католицької церкви, Києво-Галицький патріарх, кардинал, сподвижник і послідовник митрополита Андрія Шептицького, дійсний член НТШ у Львові, професор і ректор Львівської семінарії, перший ректор Львівської богословської академії, автор низки філософсько-релігійних трактатів, наукових праць, засновник часопису "Богословія", Богословського наукового товариства. 18 років подвижник провів у ГУЛАГівських таборах. У 1992 р. за його заповітом перепоховано на рідній землі.

18.02

– 40 років тому (1972) Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову про відкриття Сімферопольського державного університету (нині – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).

19.02

– 20 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України.

– 165 років від дня народження Олександра Олександровича Русова (1847–1915).

Український учений, славіст, педагог, етнограф, фольклорист, статистик, музикознавець, громадський діяч, основоположник земської статистики в Україні, викладач латинської і грецької мов, історії в Першій Київській та Фундуклеївській жіночій гімназіях, член Київської громади, один із засновників і діячів Південно-Західного товариства в Києві, видавець першого повного "Кобзаря" Т. Г. Шевченка (1876, Прага), популяризатор літератури для народу, автор наукових праць із українського правопису, фольклористики, статистичних досліджень Чернігівщини, Херсонщини, Полтавщини, із питань педагогіки, методики викладання предметів у гімназіях тощо.

20.02

– 160 років від дня народження Миколи Георгійовича Гаріна-Михайловського (1852–1906).

Російський письменник, публіцист, активний діяч демократичного руху, автор автобіографічної тетралогії "Дитинство Тьоми", "Гімназисти", "Студенти", "Інженери", нарису "Картинки Волині", в якому поетично змальовано українську природу, життя трудового народу, прогресивної інтелігенції. Дитячі та юнацькі роки письменника пройшли в Україні.

21.02

– Міжнародний день рідної мови.

23.02

– День захисника Вітчизни.

24.02

– 120 років від дня народження Костянтина Олександровича Федіна (1892–1977).

Російський письменник, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, голова правління СП СРСР, автор романів, оповідань, нарисів, трилогії – "Перші радощі", "Незвичайне літо", "Вогнище", праць з історії і теорії літератури, лауреат Державної премії СРСР (1949).

25.02

– 125 років від дня народження Леся (Олександра-Зенона) Курбаса (1887–1937).

Український театральний режисер, громадський діяч, актор, драматург і публіцист, педагог, перекладач, фундатор нового українського модерного театру "Березіль", що мав на меті синтетично об'єднати слово, рух, жест, музику, світло й декоративне мистецтво в одну театральну мову; викладач Київського і Харківського музично-драматичних інститутів, один із засновників журналів "Театральні вісті", "Барикади театру", "Радянський театр", творець театральних образів Гонти ("Гайдамаки" Т. Шевченка), Гурмана ("Украдене щастя" І. Франка), Хлєстакова ("Ревізор" М. Гоголя) та ін., автор новел, театрознавчих праць, перекладів, інсценізацій тощо.

26.02

– 210 років від дня народження Віктора Гюґо (1802– 1885).

Французький письменник-романіст, публіцист, громадський діяч, член Французької академії, автор поетичних збірок "Осіннє листя", "Присмеркові пісні", "Грізний рік" (1871), "Паризька комуна", драм "Ернані", "Марія Тюдор", "Анжело" та ін., історичних романів "Собор Паризької Богоматері", "Дев'яносто третій рік", соціальних романів "Знедолені", "Людина, що сміється", "Трудівники моря".

– 175 років від дня народження Лева Миколайовича Модзалевського (1837–1896).

Російський педагог, сучасник і послідовник К. Д. Ушинського, викладач російської літератури Смольного університету та Маріїнського інституту, інспектор Кавказького навчального округу, директор училища глухонімих у Петербурзі, учасник підготовки підручника "Рідне слово" К. Д. Ушинського, до якого увійшли його вірші для дітей, автор праць із питань історії виховання і навчання, зокрема першого систематичного посібника з історії педагогіки "Нарис історії виховання і навчання з найдавніших і до наших часів" (у 3 т.).

27.02

– 110 років від дня народження Джона Стейнбека (1902–1968).

Американський письменник різноманітних жанрів – романіст, новеліст, драматург, публіцист, репортер, автор творів "Про мишей і людей", "Грона гніву", "На схід від раю", "Зима тривоги нашої" та ін., лауреат Пулітцерівської премії (1940), Нобелівської премії (1962) "за реалістичне та поетичне обдарування, яке поєднується в його творах із тонким гумором і співчуттям до пригноблених".

28.02

– 220 років від дня народження Карла Максимовича Бера (1792–1876).

Російський природознавець, біолог, натураліст, основоположник ембріології тварин, академік Петербурзької АН, завідувач іноземного відділу бібліотеки Петербурзької АН, автор оригінальної бібліотечно-бібліографічної класифікації – однієї з кращих на той час у Росії, творець закону Бера – наукове положення, що пояснює причини асиметрії річкових долин внаслідок руху Землі навколо своєї осі (правий берег річок крутий і високий, лівий пологий і низький).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.

Другие похожие документы..