Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Показано, что при последовательных измерениях любых процессов вследствие флуктуаций получают последовательность дискретных величин. Форма соответству...полностью>>
'Закон'
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Прав...полностью>>
'Документ'
Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і ...полностью>>
'Урок'
Сегодня очень много внимания уделяют использованию информационных технологий в школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информац...полностью>>

Основні рекомендації І способи підвищення ефективності створення ескізів 74 3 Команди геометричних побудов при створенні ескізу 77

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст C.

вСТУП 6

РОЗДІЛ 1 Інтерфейс Inventor 11

Діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ 11

Діалогове вікно вибору шаблона 14

1.1 Головне вікно Inventor і центр керування БРАУЗЕР 17

1.1.1 Головне вікно Іnventor 17

1.1.2 БРАУЗЕР 19

1.2 Головне меню Іnventor 24

1.2.1 Меню роботи з файлами 26

1.2.2 Меню редагування 27

1.2.3 Меню перегляду 28

1.2.4 Меню вставки 29

1.2.5 Меню засобів підтримки формат 31

1.2.6 Меню СЕРВИС 32

1.3 Панелі інструментів Іnventor 34

1.3.1 Панель інструментів СТАНДАРТНАЯ 35

1.3.2 Панель інструментів 2М ЭСКИЗ 42

1.3.3 Панель інструментів Точные координаты 48

1.3.4 Панель інструментів конструктивные элементы 50

РОЗДІЛ 2 Створення eскізів 55

2.1 Ескізи в Inventor 55

2.1.1 Середовище побудови ескізів 59

2.1.2 Система координат, координатні площини і ескізна сітка 61

2.2.1 Методи і способи створення ескізів 64

2.2.2 Команди контекстного меню створення ескізних площин і редагування ескізів 68

2.2.3 Типи ліній і використання допоміжної геометрії 69

2.2.4 Визначення геометричних характеристик ескізів 71

2.2.5 Основні рекомендації і способи підвищення ефективності створення ескізів 73

2.3 Команди геометричних побудов при створенні ескізу 76

2.3.1 Ескізні точки 76

2.3.2 Лінія 78

2.3.3 2D і 3D - cплайни 79

2.3.4 Коло і еліпс 84

2.3.5 Дуга 86

2.3.6 Прямокутник і багатокутник 87

2.3.7 Сполучення і фаска 88

2.3 8 Обрізання частини примітива і його подовження 90

2.3.9 Створення симетричної копії ескізу 91

2.3.10 Масиви: круговий і прямокутний 93

2.3.11 Подібність 96

2.3.12 Спроектована геометрія 97

2.3.13 Створення копій елементів і переміщення ескізних елементів 99

2.3.14 Поворот ескізних елементів 100

2.3.15 Видалення ескізу і точок ескізу 101

2.4 Геометричні обмеження ескізу 102

2.4.1 Залежність вертикальності і горизонтальності 105

2.4.2 Залежність дотичності 107

2.4.3 Залежність колінеарності 107

2.4.4 Залежність концентричності 108

2.4.5 Залежність паралельності і перпендикулярності 108

2.4.6 Залежність сполучення 109

2.4.7 Залежність рівності радіусів або довжин 110

2.4.8 Залежність фіксації 111

2.4.9 Залежність симетричності 112

2.4.10 Перегляд і видалення залежностей 112

2.5 Розміри в ескізах 113

2.5.1 Діалогове вікно СВОЙСТВА РАЗМЕРА 113

2.5.2 Розміри і розмірні зв'язки елементів ескізу 116

2.5.3 Автонанесення розмірів на ескізі 120

2.5.4 Редагування розмірів 121

2.5.5 Задання і редагування розмірних допусків і їх властивостей 123

2.5.6 Відображення розмірів 126

2.6 Використання картинок в ескізах 127

2.7 Особливості створення тривимірних ескізів 129

РОЗДІЛ 3 Cтворення і редагування робочих і базових конструктивних елементів 136

3.1 Середовище моделювання деталей і середовище моделювання тіл 137

3.2 Шаблони деталі 138

3.3 Створення і позиціювання робочих елементів 139

3.3.1 Робоча точка 143

3.3.2 Робоча вісь 148

3.3.3 Робоча площина 151

3.4 Використання булевих операцій додавання/видалення матеріалу 155

3.5 Загальні відомості про КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 156

3.6 Створення базового елемента деталі 159

3.6. 1 Видавлювання 161

3.6.2 Обертання 163

3.6.3 Натягування по перетинах 165

3.6.4 Протягування по траєкторії 167

3.7 Ескізні КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 168

3.7.1 Елементи видавлювання 169

3.7.2 Елементи обертання 175

3.7.3 Елементи побудови по перетинах 177

3.7.4 Елементи зрушення 181

3.7.5 Елементи типу пружина 183

РОЗДІЛ 4 Cтворення і редагування типових конструктивних елементів 189

4.1 Створення типових конструктивних елементів 189

4.1.1 Елементи типу оболонка 190

4.1.2 Сполучення 192

4.1.3 Фаска 199

4.1.4 Отвір 202

4.1.5 Нахил грані 212

4.1.6 Поділ граней або деталей 216

4.1.7 Ребра і стрижні твердості 218

4.1.8 Різьблення і таблиця різьблень 221

4.2 Команди роботи із гранями деталей 226

4.2.1 Заміна граней деталей 227

4.2.2 Зміна товщини граней і створення подібних поверхонь 229

4.2.3 Створення поверхонь видаленням граней, фрагментів і порожнин 231

4.2.4 Ділянки поверхонь 233

4.2.5 Створення рельефу 233

4.2.6 Створення маркування на гранях деталі 236

4.3 Копіювання елементів 240

4.3.1 Створення копій елементів 240

4.3.2 Створення дзеркальної копії елементів 242

4.3.3 Прямокутний і круговий масиви елементів 245

4.3.4 Похідні деталі і вузли 257

4.4 Площина тимчасового перетину 262

вСТУП

Сьогодні в машинобудуванні відбувається цілий ряд позитивних технологічних змін. Автоматизоване проектування стає невід'ємною частиною процесу створення все більшої кількості технічних об'єктів, що нас оточують. Постійне вдосконалення CAD-систем сприяє подальшому прогресу в сфері проектування і розроблення. Принципово нове обладнання тепер може бути створене значно швидше, ніж коли-небудь раніше. Потужні пакети програм дозволяють запропонувати замовникові рішення, які повністю відповідають його попотрібном. Уже практично нікого не потрібно переконувати у тому, що використання комп'ютерних технологій дозволяє не тільки істотно скоротити тривалість проектно-конструкторських робіт, але і зовсім по-новому реалізувати самі проектні процедури, у результаті чого можуть бути знайдені більш ефективні технічні рішення, одержати які традиційними методами іноді просто неможливо.

На сьогоднішній день у галузі машинобудівного проектування спостерігаються позитивні зміни, обумовлені впровадженням систем автоматизованого проектування (САПР), що дозволяють значно прискорити процеси конструкторської підготовки виробництва. Застосування нових методів призводить до підвищення якості та надійності виробів і одночасно до зниження витрат на проектування і виробництво. Найскладніші машини і механізми розробляються сьогодні з такою високою швидкістю, яку колись неможливо було уявити, а потужні програмні засоби надають готові рішення, що відповідають персональним вимогам замовників. Інформаційні технології проектування дозволяють підвищувати надійність і якість продукції, знижуючи одночасно витрати на проектування та виробництво.

Перебудова економічних відносин вимагає від підприємств машинобудівної галузі збільшити асортименти нових виробів, з мінімальними витратами скоротити терміни підготовки виробництва. Необхідність впровадження CAD/CAM/CAE-систем у систему конструкторсько-технологічної підготовки виробництва стала очевидною.

У машинобудівній галузі більшість проектувальників до цього часу за звичкою працюють у двовимірному просторі. Типовими додатками ефективного двовимірного проектування залишаються задання електротехніки, системотехніки і гідравліки. Плоскі моделі необхідні для сумісності з розробками старих форматів. За роки використання САПР на багатьох підприємствах накопичені багаті архіви проектів. Матеріали таких архівів досить цінні і повинні активно використовуватися. Багато розробок являють собою модернізовані варіанти старих моделей. У цьому випадку переробка всієї моделі свідомо нераціональна – більш вигідним є використання даних у старих 2D-форматах для розроблення сучасних тривимірних проектів.

У машинобудуванні вироби можуть складатися із сотень і тисяч деталей. Передові САПР повинні забезпечувати моделювання таких виробів з високою продуктивністю. Якщо система не справляється з розробленням складних систем і механізмів, то стає неможливим використання переваг об'ємного моделювання.

Inventor - це інженерний пакет для конструювання машин і механізмів, що використовує можливості операційної системи Microsoft Windows. Інструментальні засоби Autodesk Inventor забезпечують повний цикл конструювання і створення конструкторської документації. Серед систем середнього рівня Inventor,- це перший пакет, що переступив рубіж у 10000 компонентів і зараз наближається до цифри 15000.

Пакет параметричного твердотільного і поверхневого моделювання машинобудівних виробів Inventor дозволяє вільно працювати як із плоскими, так і з просторовими моделями. Модель деталі виконується методами твердотільного моделювання, забезпечується створення моделей складань і випуск конструкторської документації. Саме це вигідно відрізняє Inventor від програмного забезпечення аналогічного призначення, причому перехід від плоскої моделі до тривимірної можливий на будь-якій стадії розроблення.

Inventor - це система машинобудівного конструювання, в яку вбудовані адаптивна технологія та можливість моделювання тіл, що має набір засобів для тривимірного моделювання, керування інформацією, спільної роботи над проектами і забезпечення технічної підтримки. За допомогою Inventor можна:

 • створювати тривимірні моделі виробів і робочі креслення;

 • створювати адаптивні конструктивні елементи, деталі і вузли;

 • керувати складними виробами, що складаються з тисяч деталей;

 • запускати сторонні додатки, що базуються на функціях інтерфейсу прикладного програмування (API);

 • використовувати мову VBA для доступу до API-інтерфейсу Inventor. Автоматизовувати повторювані дії, створюючи програми цією мовою;

 • імпортувати в Inventor файли форматів SAT, STEP, AutoCAD® і Autodesk® Mechanical Desktop® (DWG-файли);

 • співпрацювати з іншими конструкторами в процесі роботи над проектами;

 • використовувати Інтернет для доступу до проектів і даних, а також для спілкування з колегами;

 • користуватися інтегрованою системою підтримки.

Inventor так само, як і Mechanical Desktop®, вирішує задання твердотільного моделювання деталей, складань, випуску конструкторської документації, причому з його допомогою ці задання вирішуються набагато швидше і зручніше. Основні призначення Inventor - надати користувачам інструментарій, що максимально відповідає їхнім вимогам, створити умови для високопродуктивної роботи, гарантувати можливість створення складних форм, забезпечити відповідність реальним попотрібном ринку у сфері 2D/3D-проектування. Інструментальні засоби Inventor забезпечують повний цикл конструювання і створення конструкторської документації..

Inventor містить весь набір функцій для об'ємного твердотільного моделювання, які можуть знадобитися у процесі роботи над моделями складних вузлів і деталей. Моделювання починається з використання динамічного майстра ескізів з інтерактивним визначенням інтелектуальних профілів, що будуються з використанням ліній, дуг і сплайнів.

Майстер ескізів являє собою графічний редактор, пов'язаний з логічним вирішувачем, за допомогою якого не тільки приймаються рішення в процесі роботи над ескізами, але і накладаються обмеження на зв'язок між елементами конструкції. Обмеження визначаються і накладаються автоматично залежно від вигляду конструкції. Ескізи зберігають свої властивості незалежно від того, де використовуються їхні фрагменти. Це дозволяє розробникам переносити елементи ескізів у реальному часі відповідно до раніше встановлених правил їх включення в складанання. Ескізи можуть містити багато різних елементів, кріплення у вигляді хомутів, скоб і т.д., які виявляються та ідентифікуються автоматично. Елементи вузлів і деталей, що мають складну геометрію, можуть бути створені з використанням функцій видавлювання, обертання, розгорнення, протягання профілю по заданій траєкторії та ін. Також можуть бути легко створені деталі складних форм, що містять комбінації канавок, фасок, скосів, жолобинок, різних типів кутів, отворів, оболонок і складних просторових елементів. Властивості й обмеження можуть бути визначені для окремих елементів як у процесі розроблення, так і безпосередньо в момент включення до складання. Всі ці властивості й обмеження можуть бути також перевизначені або відредаговані з використанням середовища адаптивного конструювання.

Адаптивне конструювання дозволяє інженерам машинобудівного профілю проектувати звичним для себе способом, саме так, як вони звикли думати. Інструментальні засоби Inventor з механізмом адаптивних даних дозволяють швидко відкривати і працювати з моделями складань більших розмірів, що містять багато складань, підскладань і деталей, причому під час створення створенні моделі конструкції з окремих складань, реалізовується процедура забезпечення їх точного взаємозв'язку один з одним для подальшого точного складання загальної конструкції в цілому. Модель для користувача дає можливість розробляти конструкції вузлів і механізмів незалежно від конфігурації конструкції, її параметрів або розмірів. Визначення "відповідності" базується на тому, як вузли і деталі повинні розміщуватися в складаннях, при цьому автоматично визначаються розміри і просторове розміщення деталей.

У результаті такого підходу до реалізації технології конструювання забезпечуються дуже високі тимчасові й ергономічні характеристики цього процесу. Такий підхід перевершує традиційні параметричні і варіаційні моделі тим, що він дозволяє безпосередньо встановлювати взаємозв'язок між елементами в складальних одиницях незалежно від порядку і часу їх створення. З появою технології адаптивного конструювання, реалізованої в Autodesk Inventor, більше не потрібно з великою точністю прокреслювати всі елементи конструкції кожної деталі. Їх конфігурація визначається безпосередньо у складаннях на основі того, як окремі деталі стикаються одна з одною.

Адаптивне компонування. На ранніх етапах конструювання розробник часто не знає, яку форму мають окремі деталі. Тому він вільностіє користуватися абстрактними конструкціями, які часто являють собою прості 2D-малюнки або ескізи. Inventor полегшує цю послідовність виконуваних дій за рахунок надання можливості створення складальних конструкцій, у яких деякі деталі подані схематично, а інші є повністю визначеними тривимірними моделями. Коли завершується створення загальної конструкції моделі, система може змінити форму деталі, поданої у вигляді рисунка або ескізу, і накласти всі взаємні зв'язки для даної деталі в конструкції таким чином, як це передбачено розробником на початковому етапі роботи над конструкцією.

Конструктор елементів. У Inventor реалізована функція, що називається «Конструктор Елементів». Ця функція дозволяє здійснити введення будь-якого елемента, описаного набором різних параметрів у робоче середовище Inventor. Після цього за допомогою спеціального модуля «Майстер Елементів» можна вивести цей елемент на робочий екран і задати параметри, що визначають конфігурацію даного елемента. Введення інформації може бути не тільки у вигляді конкретних значень заданих параметрів, але й у вигляді діапазону їх значень.

РОЗДІЛ 1 Інтерфейс Inventor

Користувацький інтерфейс Inventor дозволяє працювати на інтуїтивному рівні, використовуючи наявні на екрані графічні піктограми і підказки, виведені програмою. Стандарти інтерфейсу, що використовуються в Inventor, аналогічні до стандартів Microsoft Windows. Тому інтерфейс Inventor схожий на інтерфейс більшості додатків Windows і містить стандартні для таких додатків засоби: головне вікно, що містить графічну зону, дочірні вікна, що закріплюють панелі інструментів, палітри інструментів, браузер (аналог Microsoft Explorer), контекстні меню, що викликаються клацанням правої кнопки мишки та ін.

На відміну від AutoCAD® і Mechanical Desktop®, де один файл може містити дані різних типів, дані в Inventor зберігаються в окремих, зв'язаних один з одним файлах:

 • 3D-моделі деталей зберігаються у файлах із розширенням .IPT;

 • 3D-моделі виробів зберігаються у файлах із розширенням .IAM;

 • 2D-креслення зберігаються у файлах із розширенням .IDW;

 • файли схем, що містять описи розібраних виробів і спеціальні види виробів, мають розширення .ipn.

Діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ

Під час найпершого запуску Inventor з'являється діалогове вікно вибору файлів, що містить у своїй правій частині стартову панель. На стартовій панелі розміщується посилання на теми, що допомагають користувачеві ознайомитися з Inventor. Під час таких запусків Inventor у початковому діалоговому вікні відображається тема, що була переглянута останньою під час попереднього сеансу роботи.

Після запуску Inventor на екрані з'являється діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ, що залишається незмінним з часу останнього сеансу роботи Inventor. За допомогою нього можна створити новий проект, відредагувати існуючий проект, створити новий файл або відкрити існуючий файл, задати ім'я файлу для відкриття, вставити деталь у скаладання, створити презентацію або конкретний вид креслення:

 • ДЕЙСТВИЯ – зона, у якій розміщені кнопки;

 • ОБУЧЕНИЕ – кнопка відкриття діалогового вікна, у якому є гіперпосилання відкриття розділів довідки:

   • ОТ AutoCAD К Inventor – відкриття діалогового вікна довідки при переході від конструювання в AutoCAD® до моделювання в Inventor для нових користувачів;

   • ЧТО НОВОГО В AUTODESK INVENTOR 9? – відкриття довідки про нові можливості даної версії Inventor;

   • ОБУЧАЮЩИЕ WEB-ДОКУМЕНТЫ - швидке створення моделі, дотримуючись покрокових інструкцій;

   • УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО INVENTOR - навчальний посібник про те, як починати працювати з Inventor.

  • СОЗДАТЬ – кнопка створення нового файлу деталі, складання, презентації або креслення.

  • ОТКРЫТЬ – кнопка відкриття будь-якого існуючого файлу проекту за допомогою браузера.

  • ПРОЕКТЫ – кнопка відкриття діалогового вікна ПРОЕКТЫ – ВЫБОР ФАЙЛА ПРОЕКТА редагування існуючого проекту. При відкритті файлу в папці, що не входить до проекту, потрібно буде виконати ручний пошук пов'язаних із ним файлів, тому рекомендується додати до проекту шлях до всіх файлів, перш ніж розпочинати роботу з ними.

  • ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА - зона, у якій розміщені:

  • ОБЛАСТЬ ПОИСКАзона, в якій розміщується список шляхів пошуку, які визначені в активному файлі проекту. Якщо затримати курсор над ім'ям, з'являється підказка про повний шлях. Клацнути по імені для відображення розміщених даним шляхом файлів і вкладених папок у списку вибору. Якщо в проекті (.ipj) встановлена опція зазначення часто використовуваних папок, то ці папки наводяться в зоні пошуку;

  • Рядок команд, у якій розміщені:

   • ПАПКА - рядок браузера для пошуку папки, у якій розміщений необхідний файл;

   • - кнопка повернення до останньої переглянутої папки;

   • - кнопка підняття на рівень нагору по дереву папок;

   • - кнопка створення нової папки;

   • - кнопка задання вигляду відображення дерева папок;

  • СПИСОК ФАЙЛОВ – вікно браузера, у якому відображається перелік вкладених папок, що розміщені за обраним шлхом, і файлів, що містяться у відкритій папці. Подвійне клацання по вкладеній папці розкриває її. Щоб вибрати файл, необхідно клацнути мишкою по його імені в списку;

  • ИМЯ ФАЙЛА - рядок, що відображає ім'я обраного для відкриття файлу. Ім'я вводиться в це поле або вибирається зі списку;

  • ТИП ФАЙЛОВ - перелік розширень графічних файлів. Тип файлів можна вибрати з випливаючого меню, клацнувши для цього на стрілці. Дозволяє здійснити фільтрацію списку файлів з відображенням тільки конкретного типу;

  • НАЙТИ – кнопка відкриття діалогового вікна пошуку файлів Inventor НАЙТИ: Inventor Files за їх властивостями;

  • ПАРАМЕТРЫ – виклик діалогового вікна ПАРАМЕТРЫ ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА, у якому задаються параметри відкриття файлу обраного типу. Якщо файл є файлом Inventor, то для відкриття можна вибрати необхідну версію файлу та/або іменований вид. Під час імпорту файлів інших форматів за допомогою даної опції можна встановити параметри імпорту.

 1. ОТКРЫТЬ - відкриття обраного файлу.

 2. ОТМЕНА - скасування операції відкриття файлу і закриття діалогового вікна.

 3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО - ім'я користувача, що зарезервував файл. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.

 4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - резервування файлу, що відкривається. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.

 5. ОЧИСТИТЬ - очищення відомостей про користувача, що зарезервував цей файл. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації підготували (1)

  Методичні рекомендації
  Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам).
 2. Методичні рекомендації підготували (2)

  Методичні рекомендації
  Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам).
 3. Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В.
 4. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 5. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації

Другие похожие документы..