Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебный курс'
Обратимся к истокам появления науки об общественных движениях. Почему данная наука появилась именно в 1960-е годы, и именно в той версии, которая изв...полностью>>
'Документ'
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2 N 67 ( z0517-00 ) від 27.07.2 N 140 ( z0040-01 ) від ...полностью>>
'Документ'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>
'Литература'
1. Отдел Сине-зеленые водоросли. 2. Отдел Зеленые водоросли. Класс Равножгутиковые. Класс Коньюгаты. 3. Отделы Желто-зеленые и Диатомовые водоросли. 4...полностью>>

Календарно-тематичне планування з української літератури 10 клас

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Календарно-тематичне планування з української літератури 10 клас

п/п

Дата

Тема уроку

Примітки

І СЕМЕСТР

ВСТУП

1

Вступ. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. ЇЇ історична місія. Місце у світовій літературі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського.

Літературний процес 70 – 90 рр. ХІХ ст.

2

Література 70 – 90 рр. ХІХ ст. Складні історико-культурні умови розвитку літератури. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

ТЛ: реалізм, натуралізм, пізній романтизм.

3

Іван Нечуй-Левицький. Творчість письменника – новий імпульс розвитку української літератури.

І.Франко. «Колосальне всеобіймаюче око України».

4

«Кайдашева сім'я» — зразок реалістичної соціально-побутової повісті. Історія написання. Зміст твору.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм.

5

«Кайдашева сім'я». Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Персонажі повісті, проблематика твору.

Народознавство у творі. Мовне багатство повісті.

6

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

Інсценування уривків із «Кайдашевої сім'ї»

ТЛ: Засоби змалювання комічного.

7

Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника. Загальна характеристика творчості.

8

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Історія написання роману, джерела твору.

ТЛ: роман, соціально-психологічний роман, багатоплановість епічних творів, їх жанри.

9

Жанр і художні особливості роману. Проблематика твору Своєрідність композиції (багатоплановість сюжету, екскурси в минуле, публіцистичні відступи...).

10

Головний персонаж роману Чіпка Варениченко — «пропаща сила». Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору.

11

Система образів другого плану в романі. Жіночі образи (Мотря, Галя, Христя), їх роль у творі. Образи Грицька й Максима.

12

Контрольна робота. Узагальнення та контроль знань з теми.

13

Контрольний письмовий твір за творчістю вивчених письменників.

Тематична

Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.

14

Українська драматургія і театр другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Умови розвитку. Аматорський рух. Театр корифеїв.

ТЛ: «театр корифеїв».

15

Іван Карпенко-Карий. Талановитий драматург-новатор. Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

16

Трагікомедія І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценічний успіх. Дворянство як міф про краще життя.

17

Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.

Значення творчості І. Карпенка-Карого.

18

Михайло Старицький. Огляд життя і творчості. Багатогранність діяльності. Співпраця з М.Лисенком. Оцінка діяльності Іваном Франком. Драматургічна спадщина. «Оборона Буші».

19

Іван Франко - письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко – перекладач.

ТЛ: традиції і новаторство в художній літературі, науковий реалізм, суспільна роль поезії.

20

Поетична творчість І.Франка – найвище досягнення української поезії.

Лірика збірки «З вершин і низин». Зміст. Композиція.

«Гімн», «Сікстинська мадонна».

ТЛ: сонет

21

Поетична збірка «Зів’яле листя». Життєві імпульси появи інтимних творів. Образ ліричного героя.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Безмежнеє поле…»,

«Чого являєшся мені у сні?».

22

Філософська і громадська поезія.

«Легенда про вічне життя» - драматизм людських стосунків.

«Декадент» - поетичне кредо Івана Франка.

23

Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” – віра в майбутнє своєї нації.

24

Поема «Мойсей» - вершина творчості Івана Франка. Роздуми поета над долею рідного краю. Пролог до поеми – заповіт українському народу.

Образ Мойсея.

ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри, терцини.

25

Іван Франко. «Перехресні стежки» - повість про боротьбу справедливості із жорстокістю і насильством.

26

Тематика і проблематика повісті. Характеристика образів.

27

Новела “Сойчине крило” – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманізм новели.

28

Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру. Публіцистична діяльність І. Франка. Значення творчості І.Франка, її актуальність.

Читання напам’ять поезії Івана Франка.

29

Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”. Тематика поетичних творів.

Грінченко-перекладач. Майстер малої прози.

30

Оповідання “Каторжна”. Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села («Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).

31

Контрольна робота. Узагальнення та контроль знань з теми.

32

Контрольний письмовий твір за творчістю вивчених письменників.

Тематична Залік № 1

33

Урок позакласного читання. Огляд творів Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого, Михайла Старицького, Івана Франка.

34

Література рідного краю. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю.

Новинки сучасного літературного життя. Ознайомлення з творами сучасних письменників.

І семестр

ІІ СЕМЕСТР

Українська література 10-х років початку ХХ ст.

35

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи. Основні риси українського модернізму. Угрупування «Молода муза» – зв'язок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть.

ТЛ: модернізм.

36

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму.

37

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа.

ТЛ: імпресіонізм, новела.

38

Проблема душевної рівноваги. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

39

Повість «Тіні забутих предків». Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Особливості жанру твору.

40

Фольклорне тло твору. Побут, повір’я, звичаї, елементи язичництва.

41

Трагічна доля Івана та Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Образи та символи в повісті. Романтична ідея незнищенності кохання.

42

Ольга Кобилянська. Формування світогляду письменниці. Життя і творчість. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози.

ТЛ: поглиблення поняття про модернізм.

43

“Земля” – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари на українському матеріалі. Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.

44

Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на ній.

45

Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.

46

Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі.

47

Сава і Рахіра – духовна деградація. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).

48

Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.

49

Контрольний письмовий твір за творчістю вивчених письменників.

Тематична

50

Василь Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність з

Л. Мартовичем і М. Черемшиною («Покутська трійця»).

Новаторство письменника.

51

«Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту.

ТЛ: експресіонізм, новела як жанр епосу, психологічна новела.

52

Багатозначність символічних образів. Єдність Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець – символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

53

Значення творчості Василя Стефаника. Новелістика.

54

Леся Українка. Життя і творчість геніальної дочки українського народу. Неоромантизм як основа естетичної позиції письменниці.

ТЛ: неоромантизм

55

Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

56

«Contra spem spero» - символічність, романтичні образи, прийом контрасту, сильна вольова особистість.

57

Громадська лірика. «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась мов Ізраїль».

58

Філософська лірика «To be or not to be?..»

59

Інтимна лірика. «Все, все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять:»він навіки згинув!..», «Стояла я і слухала весну».

60

Пейзажна лірика “Стояла я і слухала весну…”, “Хвиля”.

Особливості поетичного стилю Лесі Українки.

61

«Лісова пісня» - шедевр нової української драматургії. Фольклорно-міфологічна основа сюжету . Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

ТЛ: драма-феєрія.

62

Проблематика твору. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією.

РЗМ. Інсценування уривків з «Лісової пісні».

63

Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина – антиподи головній героїні. Буденний прагматизм та висока духовність в образі Лукаша Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини.

64

Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією.

65

Художні особливості драми-феєрії.

66

Урок позакласного читання. Огляд творів М. Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Лесі Українки, В. Стефаника

67

Контрольна робота. Узагальнення та контроль знань з теми.

68

Контрольний письмовий твір за творчістю вивчених письменників.

Тематична Залік № 2

69

Література рідного краю. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю.

Новинки сучасного літературного життя. Ознайомлення з творами сучасних письменників.

70

Урок-підсумок.

Бесіда про вивчені твори української літератури.

ІІ семестр

РічнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Календарно-тематичне планування з української літератури (11 клас, ущільнений варіант, для класів з поглибленим вивченням української літератури)

  Документ
  Яскраве сузір’я творчих особистостей у поезії, прозі, драматургії. Т.л. Естетична функція літератури. Поглиблення поняття про модерністські течії в літературі.
 2. Календарно тематичне планування з української літератури

  Документ
  Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної куль­тури, її періодизація. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні н­ап­ря­м­ки: модернізм, соцреалізм, постмодернізм.
 3. Календарно-тематичне планування зі світової літератури 11 клас

  Урок
  Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процессу.
 4. Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування з української мови та літератури в 11 класах

  Методичні рекомендації
  Підготовку до ЗНО учням одинадцятого класу необхідно розпочати з першого тижня навчального року. Попереду напружена та складна робота, треба вивчити новий матеріал і повторити за 5-10 клас до 03.
 5. К алендарно-тематичне планування (2)

  Документ
  Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології).

Другие похожие документы..