Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Инновационное образование – это создание в вузе оптимальной и устойчивой учебно-организационной, научно-методической и нормативно-административной ср...полностью>>
'Реферат'
Дмитро Іванович Чижевський народився 23 березня 1893 року в місті Олександрія. “ В родині,- за спогадами вченого, - художниці та колишнього офіцера, ...полностью>>
'Документ'
Законопроект о блокировании Россией решений ЕСПЧ будет принят в ускоренном порядке. Кремль пытается продемонстрировать, что постоянная критика со сто...полностью>>
'Документ'
Прочитав роман, вновь и вновь листаем мы страницы « Войны и мира», перечитываем сцены, которые навсегда остались в памяти и вызвали к жизни немало поэ...полностью>>

Міністерство освіти україни Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. сковороди

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти україни

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. сковороди

На правах рукопису

Коц Віталій Павлович

УДК 636.5.084.087.72.087.73

взаємодія вітамінів а і е та ряду мікроелементів в організмі курей залежно від їх рівня в кормі

03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Науковий керівник: Іонов Ігор Анатолійович,

доктор сільськогосподарських наук

Харків – 2005

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ ……...

4

ВСТУП ...................................................................................................…..

5

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ......................................................…..

12

1.1.

Особливості дії мікроелементів в організмі сільськогосподарської птиці .........................................................

12

1.1.1.

Потреба птиці в цинку та його вплив на обмін речовин ............

12

1.1.2.

Вміст марганцю в кормах та тканинах птиці і його вплив на обмін речовин в організмі сільськогосподарських тварин ........

23

1.1.3.

Забезпеченість організму птиці селеном та його участь в обмінних процесах ......................................................…………...

27

1.2.

Взаємодія між цинком, марганцем, селеном і вітамінами А та Е .......................................................................................................

34

1.3.

Продуктивні якості птиці залежно від її забезпеченості цинком, марганцем та селеном......................................................

39

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ......………………………………

43

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ .......................……

43

2.1. Схема досліджень ...................................................................…….

43

2.2. Методи досліджень . .........................................................................

2.2.1. Визначення вмісту вітамінів і каротиноїдів у тканинах птиці.......

2.2.2. Визначення вмісту мікроелементів у тканинах птиці ....................

50

50

51

2.3. Характеристика використаних реактивів .......................…….........

54

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ....................……

55

3.1

Вміст цинку і марганцю в компонентах комбікорму та їх накопичення в тканинах курей ...................................................

55

3.1.1

Вміст вмісту цинку, марганцю і селену в компонентах комбікормів....................................................................................

55

3.1.2

Концентрація мікроелементів у органах та тканинах курей.....

57

3.2

Вміст цинку в органах курей залежно від його надходження з комбікормом і вплив різної забезпеченості цинком на біохімічні та продуктивні якості птиці ......................................

59

3.2.1.

Вміст цинку в органах курей залежно від його надходження з комбікормом .................................................................................

59

3.2.2.

Вміст вітамінів А та Е в органах курей залежно від рівня цинку в раціоні ..............................................................................

62

3.2.3.

Вплив різної забезпеченості організму курей цинком на біохімічні показники .....................................................................

65

3.2.4.

Продуктивні якості курей залежно від різної забезпеченості їх організму цинком ....................................................................

Вміст марганцю в органах курей залежно від його надходження з комбікормом і вплив різної забезпеченості марганцем і селеном на біохімічні показники та продуктивні якості птиці ....................................................................................

Вміст марганцю та вітамінів А та Е в органах курей залежно від його надходження з комбікормом.........................................

68

3.3

70

3.3.1

70

3.3.2

Особливості функціонування ферментативної антиоксидантної системи курей залежно від надходження марганцю та селену …………………………….........................

72

3.3.3

Продуктивні якості курей-несучок залежно від різної забезпеченості їх організма марганцем та селеном …………..

77

3.4

Вплив добавок цинку, марганцю, селену і вітаміну Е на обмін речовин в організмі ремонтного молодняка курей, живу масу та збереженість .............................................................................

80

3.5

Вплив комплексної мінерально-вітамінної добавки в раціоні курей-несучок на обмін речовин в організмі та їх продуктивність ………………………………………………...

85

3.6.

Виробнича перевірка дії комплексної мінерально-вітамінної добавки для курей-несучок …………………….........................

88

РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ………..

92

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….

108

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …......................................……

110

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ

АК - аскорбінова кислота

АО-система - антиоксидантна система

ВРО - вільно-радикальне окислення

ГПО1 - селензалежна глутатіонпероксидаза, яка містить

у своїй молекулі 4 Se2+

ГПО2 - селеннезалежна глутатіонпероксидаза, яка не

містить селену

ДАК - дегідроаскорбінова кислота

КК - карбонові кислоти

ДК - дієнові кон'югати

МДА - малоновий діальдегід

ПНЖК - поліненасичені жирні кислоти

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів

СОД - супероксиддисмутаза

ТБК - тіобарбітурова кислота

GSH - глутатіон відновлений

GSHG - глутатіон окиснений

GSH-R - глутатіонредуктаза

GSH-S-T - глутатіон-S-трансфераза

GPx - глутатіонпероксидаза

NAD - нікотинамідаденіндинуклеотид окиснений

NADH - нікотинамідаденіндинуклеотид відновлений

NADP+ - нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат окиснений

NADPH - нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат відновлений

ВСТУП

Актуальність теми. Забезпечення високої життєздатності і інтенсивного росту сільськогосподарської птиці є актуальною науково-практичною проблемою сучасного птахівництва. Це створює передумови для розробки нових принципів оцінки поживності кормів за широким спектром елементів живлення, що дозволяє не тільки задовольняти фізіологічні потреби тварин у поживних речовинах, але й збалансувати їх, забезпечивши таким чином високу продуктивність і ефективне використання кормів [16, 52, 84].

Сучасні норми годівлі птиці передбачають збалансування раціонів за широким комплексом незамінних факторів живлення. Серед таких факторів годівлі, що здійснюють суттєвий вплив на інтенсивність росту, продуктивність курей та біологічну цінність продукції, важлива роль належить мікроелементам і жиророзчинним вітамінам, особливо ретинолу та токоферолу [61, 65]. В організмі птиці мікроелементи входять до складу різноманітних біологічно активних сполук: ферментів, вітамінів, гормонів [152].

Однак, успіхи, досягнуті у вивченні дії ретинолу і токоферолу на організм тварин, недостатньо торкнулися їх мінерального обміну. У літературі є лише невелика кількість даних про зміну вмісту деяких мікроелементів (марганцю, міді, цинку) в організмі птиці при різній його забезпеченості цими вітамінами [286].

Активація біосинтетичних процесів в організмі під впливом додаткового внесення марганцю, селену та цинку сприяє підвищенню середньодобових приростів курчат-бройлерів, несучості птиці протягом всього періоду вирощування. Проблема забезпеченості птиці вітамінно-мінеральним комплексом відноситься до однієї з найбільш актуальних науково-практичних проблем живлення тварин.

Птиця відчуває велику потребу в неорганічних речовинах, і це пов'язано з інтенсивним обміном речовин у її організмі. З кожним знесеним яйцем виводиться 7,0 г макро- і мікроелементів, для відновлювання яких із кормом птиця щодня повинна одержувати 25-30 г неорганічних речовин. При цьому потреба в них коливається залежно від віку, продуктивності та технології утримання. Дія ряду мікроелементів, зокрема селену, марганцю, цинку найбільш повно проявляється в їх тісному контакті з різноманітними вітамінами. Проте, на практиці часто не враховується ступінь вітамінної забезпеченості і специфічний зв'язок між рядом мікроелементів та вітамінів [243].

З іншого боку, цинк і марганець входять в активний центр другого важливого антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази (СОД): Zn-залежна СОД (Zn-СОД) знаходиться в цитоплазмі, а Мn-залежна СОД – у матріксі мітохондрій. Поряд з вітаміном Е, ці ферменти є одними із головних антиоксидантних ферментів, які здійснюють інактивацію радикалів і відповідно зменшують загальний токсичний ефект активних форм кисню [31, 49]. Відомо, що з більш 600 ферментів, які виявлені в живих організмах, більш 180 є металоензимами [23].

Фізіологічна потреба птиці у вітамінах Е і А, селені та марганці і цинку в більшості випадків забезпечується недостатньо, що зумовлено їх низьким вмістом в кормах [129, 153]. У зв'язку з цим, з’ясування оптимальної потреби птиці в цих речовинах, виходячи з їх впливу на обмін речовин і фізіологічні функції в тварин, має важливе наукове і практичне значення. При взаємодії токоферолу і ретинолу з антиоксидантами інших класів, вони є найважливішими регуляторами.

Приймаючи до уваги підвищену потребу високопродуктивних сучасних кросів курей у вітамінах А та Е і ряді мікроелементів, в останні роки багато уваги приділяється виявленню взаємовідносин цих вітамінів і мікроелементів в організмі птиці, а також виявленню можливості підвищення забезпеченості тканин цими речовинами завдяки різним кормовим добавкам. З’ясування ступеня засвоєння вітамінів на різному фоні мікроелементів, як дефіциту, так і надлишку, є важливим фактором підвищення продуктивних якостей птиці.

Крім того, до цього часу не проводилось систематичного вивчення особливостей обміну вітамінів А і Е у взаємозв’язку з надходженням різних рівнів цинку, марганцю та селену в залежності від їх вмісту в кормових компонентах, а також залежно від віку і продуктивності курей. Дані, що були отримано раніш, не завжди рівнозначні, іноді суперечливі.

Підсумовуючи вищезазначене, для розробки засобів, спрямованих на підвищення вітамінної та мінеральної забезпеченості організму птиці, її антиоксидантного статусу, необхідно провести, перш за все, вивчення вмісту цих речовин у кормових засобах, які використовуються для живлення птиці, а також їх накопичення в різних тканинах, дослідження впливу різних рівнів вітамінів А та Е і мікроелементів на різні сторони обміну речовин, що потребує проведення відповідних експериментів. Висвітлення окремих ланок цього впливу є актуальним і важливим з точки зору пізнання механізмів взаємодії вітамінів і мікроелементів та окремих ланок антиоксидантного захисту в птиці. Отримані результати дозволять проводити прогнозування біологічних порушень при нестачі чи надлишку біологічно активних речовин до організму і обґрунтовувати нові напрямки наукових досліджень, стануть теоретичною основою для розробки засобів, спрямованих на інтенсифікацію продуктивних якостей птиці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є складовою частиною досліджень, виконаних згідно з планом науково-дослідних робіт відділу фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту птахівництва УААН протягом 1995-2000 рр. в межах виконання завдань: “Вивчити взаємодію жиророзчинних вітамінів і мікроелементів у організмі курей в онтогенезі і розробити структуру вітамінно-мінерального преміксу для курчат раннього віку”, № державної реєстрації 0197V009423.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було визначення взаємодії мікроелементів цинку, марганцю та селену і вітамінів А та Е в організмі племінних курей-несучок, тканинних особливостей їх накопичення, пошук шляхів підвищення вітамінного та антиоксидантного статусу організму, а також визначення впливу на продуктивні якості та деякі біохімічні показники обміну речовин.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

 • Визначити рівні цинку, марганцю та селену в інгредієнтах комбікормів для птиці;

 • Визначити рівні цинку, марганцю та селену в органах та тканинах молодняка та дорослих курей;

 • Вивчити особливості накопичення мікроелементів в органах та тканинах залежно від вітамінної забезпеченості організму;

 • Вивчити вплив різних рівнів Zn, Se і Mn на А- і Е-вітамінну забезпеченість птиці;

 • Вивчити особливості спільної дії вітаміну Е і селену на процеси перекисного окислення в організмі птиці;

 • Вивчити вплив мінерально-вітамінних добавок на продуктивні якості птиці.

Об’єкт дослідження: кури дорослі, курчата, ембріони, корма, тканини та органи птиці.

Предмет дослідження: показники А-, Е-вітамінної забезпеченості організму птиці в динаміці, вміст мікроелементів в кормах та тканинах птиці, показники системи перекисного окислення ліпідів.

Методи досліджень: стан Е-вітамінної забезпеченості птиці визначали за вимірюванням рівня вітаміну Е після проведення тонкошарової хроматографії на сілікагелі та проведення кольорової реакції на пластині за методом Сурая П.Ф. і інш. [115]; визначення вітаміну А проводили спектрофотометром з використанням кольорової реакції з трифторідом бора [115]; вміст малонового діальдегіду (МДА) визначали за методом Onkawa H. із співавторами в модифікації [132, 236] з використанням реакції з тіобарбітуратовою кислотою; визначення вмісту цинку після мінералізації тканини визначали за методом В.Я. Шустова [137] з кольорореагентом, марганцю – персульфатним методом Ю.Б. Філіповича [125], селену – за методом М.І. Романової [99].

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше проведено порівняльне вивчення динаміки вмісту мікроелементів цинку, марганцю та селену, які входять в склад антиоксидантних ферментів, активності цих ферментів в тканинах курей, вмісту продуктів ПОЛ і жиророзчинних вітамінів. Показано, що збагачення раціону цими мікроелементами та вітаміном Е сприяє підвищенню антиоксидантного статусу організму та зниженню рівня перекисних процесів у тканинах, що сприяє підвищенню відтворних та продуктивних якостей курей.

У результаті проведених досліджень встановлено кореляційний звязок між рівнем мікроелементів в кормі, їх накопиченні в органах і тканинах та активністю перекисного окислення ліпідів. Нестача мікроелементів, що вивчались, приводить до зниження активності глутатіонзалежних ферментів.

Дані, які висвітлюють одночасно сумісне введення мікроелементів та вітамінів А та Е, що сприяє максимальному гальмуванню перекисних процесів, отримані вперше.

Визначена спроможність, завдяки використанню комплексної вітамінно-мінеральної добавки, впливати на біологічну активність окремих ланок антиоксидантної системи крові та інших тканин птиці, що приводить до підвищення заплідненості яєць, виводу молодняка та несучості курей.

Теоретичне і практичне значення роботи. Отримані результати розширюють і поглиблюють сучасні уявлення про вікові та тканинні особливості накопичення мікроелементів цинку, марганцю, селену, вітамінів А та Е, вільнорадикальних процесів, можливість їх корекції в організмі сільськогосподарської птиці. Отримані результати розширюють розуміння механізмів активності антиоксидантної системи і можуть бути основою для розробки науково обґрунтованих схем регуляції обміну речовин за допомогою різних біологічно активних кормових добавок.

На основі отриманих результатів рекомендується для підвищення відтворних та продуктивних якостей курей-несучок використовувати комплексні добавки підвищених доз вітамінів Е та А, цинку, марганцю та селену у вигляді добавок до раціону.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота містить результати досліджень, отриманих здобувачем при виконанні науково-дослідних робіт згідно з тематичним планом науково-дослідної установи, що підтверджується робочими програмами і звітами про науково-дослідницькі роботи. У закінченій дисертаційній роботі особисто здобувачеві належать: визначення вмісту мікроелементів та жиророзчинних вітамінів в постнатальному онтогенезі курей; продуктів ПОЛ та проведення порівняльного вивчення активності антиоксидантних ферментів, пошук критеріїв для поглиблення оцінки вітамінної забезпеченості птиці за умов аліментарного надходження мікроелементів; детальне вивчення досягнень науки в цьому питанні; оцінка антиоксидантної дії вітамінів та мікроелементів, на підставі яких проведено аналіз і узагальнено отримані результати про взаємодію вітамінів та мікроелементів і їх впливу на продуктивні якості птиці; виконання біохімічних досліджень; формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації.

За основними положеннями дисертаційної роботи зроблено доповіді на:

 • Міжнародній науковій конференції ветеринарної медицини Дніпропетровського аграрного університету (м. Дніпропетровськ, 2001);

 • III Українській конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 2001);

 • II Міжнародній науково-практичній конференції ”Динаміка наукових досліджень - 2003” (м. Дніпропетровськ, 2003);

 • VII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта -2004” (м. Дніпропетровськ, 2004);

 • III Міжнародній науково-практичній конференції ”Динаміка наукових досліджень - 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004);

Результати наукових досліджень доповідалися на засіданнях вченої ради, ради молодих вчених в Інституті птахівництва УААН (1998-2001 р.).

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 3 статтях у наукових фахових виданнях, 5 - у матеріалах і тезах доповідей конференцій. У наукових працях особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень на 90% (постановка досліду, взяття проб на аналіз, вимірювання активності ферментів, вмісту вітамінів та мікроелементів, продуктів ПОЛ в біологічному матеріалі, статистична обробка результатів та їх аналіз, формулювання висновків).

Розділ І

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Всі мінеральні речовини залежно від їхньої біологічної ролі умовно поділяють на три основних групи: 1) життєво необхідні для організму (біотичні); 2) ймовірно (умовно) необхідні; 3) біологічна роль яких мало вивчена чи зовсім невідома. По значимості дії в організмі тварин і птиці вітаміни А і Е, цинк, селен і марганець відносяться саме до першої групи.

Птиця відчуває велику потребу в неорганічних речовинах, і це пов'язано з інтенсивним обміном речовин у її організмі. З кожним знесеним яйцем виводиться 7,0 г макро- і мікроелементів, для відновлювання яких із кормом птиця щодня повинна одержувати 25-30 г неорганічних речовин. При цьому потреба в них коливається в залежності від віку, продуктивності та технології утримання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни двнз«Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

  Документ
  Білобровко Т.І. Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти: навч. – метод. посібник / Т.І. Білобровко, А.В. Опольська; ДВНЗ« Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» .
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України (20)

  Методичні рекомендації
  Гриньова В.М. - доктор педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного Інституту педагогіки та психології імені В.О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету імені Г.
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (2)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних

Другие похожие документы..