Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Здравствуйте. Вам пишет Юрий Павлович Кравченко из Уфы. Еще в конце прошлого года я увидел в Интернете Ваш материал об угрозах из Америки и о смертны...полностью>>
'Закон'
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у ...полностью>>
'Статья'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Катюша» городского округа Тольятти (МДОУ детский сад № 25...полностью>>
'Документ'
Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Б.Н. Чернышева. – 2-е изд перераб. и доп. – вузовский учебник, 2009. – 464...полностью>>

Ро місцеві державні адміністрації та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (2)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Голові

районної державної адміністрації

МУРАЄВУ Є.В.

Звіт про виконання плану діяльності

Зміївської районної державної адміністрації

за 2011 рік

Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

План роботи виконаний майже в повному обсязі.

З метою розгляду питань, що належать до повноважень райдержадміністрації, обговорення і вироблення оптимальних рішень з найважливіших напрямів її діяльності, надання голові райдержадміністрації кваліфікованих консультацій і пропозицій щодо реалізації наданих державою повноважень протягом 2011 року проведено 13 засідань колегії райдержадміністрації, в т.ч. 4 виїзних, 4 спільних з адміністративно-господарським активом району, 1 позачергове, на яких було розглянуто 28 питань.

Протягом року проводилася певна робота щодо структурної перебудови економіки, створення умов для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника.

Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2011 рік була затверджена рішенням VII сесії Зміївської районної ради VI скликання від 29 квітня 2011 року №117-VI.

31 серпня 2011 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання “Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2011 рік за підсумками роботи народногосподарського комплексу за І півріччя 2011 року”. З метою закріплення та розвитку позитивних тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в усіх галузях господарства району, підвищення на цій основі життєвого рівня населення та вирішення існуючих проблемних питань, враховуючи рішення колегії райдержадміністрації, було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації № 304 від 06.09.11.

Протягом січня 2011 року управлінням економіки разом з місцевими радами:

- було сформовано зведену базу окремих категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в Зміївському районі;

- проведено роботу по узагальненню інформації щодо дислокації на території місцевих рад підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

Проводилася інвентаризація об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району та комунальної власності місцевих рад. Таких об'єктів спільної власності станом на 01.01.2012 р. налічується 364 одиниці. З метою забезпечення ефективного використання майна спільної власності проведено аналіз орендних відносин підприємств, організацій, установ, які належать до спільної власності Зміївського району. Протягом 2011 року зареєстровано 27 договорів оренди майна спільної власності.

18 березня 2011 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання “Про виконання делегованих повноважень з управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району за 2010 рік”. З метою ефективного управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Зміївського району, враховуючи рішення колегії райдержадміністрації, було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації № 68 від 22.03.11.

16-17 вересня 2011 року було проведено Великий Слобожанський ярмарок 2011 року, по результатам якого Зміївський район здобув 1 місце. В ярмарку брали участь представники підприємств районів Харківської області та представники підприємств Курської області Російської Федерації.

Управлінням економіки систематично проводилася робота з бюджетними організаціями району щодо складання звіту про проведені торги (тендера) на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. Так, за даними звітів протягом 2011 року всього проведено 42 торги (тендери, з урахуванням лотів) на загальну суму 36927,6 тис. грн.

За січень-листопад 2011 року підприємствами Зміївького району реалізовано послуг на суму 28 млн. 453,9 тис. грн.

Щомісячно проводився аналіз по сплаті за спожиті енергоносії. За 2011 рік встановлено газових лічильників – 622 шт.; проводилися рейди по перевірці правил користування електроенергії та природним газом- складено 15 актів з приводу втручання в прилади обліку газу. Споживачі-боржники відключаються від мереж - станом на 01.01.12 відключено 312 фізичних осіб; укладаються договори реструктуризації заборгованості за спожиті енергоносії; енергопостачальними підприємствами ведеться позовна робота.

Протягом 2011 року проводився аналіз рівня оплати праці на підприємствах Зміївського району. Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.10.11 року становить - 2613 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 14 грудня 2011 року становить 2456,9 тис. грн., кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду 454 особи, рівень зареєстрованого безробіття на кінець періоду - 1,1%.

Протягом 2011 року перевезено 708,1 тис. пасажирів (з урахуванням обсягів пасажирських перевезень, виконаних суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами). Проти відповідного періоду минулого року перевезення пасажирів збільшились на 26,7 %.

Транспортом перевезено 227,0 тис. тонн вантажів (з урахуванням обсягів вантажних перевезень, виконаних суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами). Проти відповідного періоду минулого року вантажні перевезення збільшились на 104,3 %.

Протягом року проводився:

- аналіз фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, з метою забезпечення прибуткової діяльності;

- спільно з місцевими радами - аналіз використання коштів на будівництво та реконструкцію об'єктів за замовленням місцевих рад;

- аналіз обсягу роздрібного товарообігу торгової мережі та ресторанного господарювання Зміївського району;

- аналіз тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами житлово-комунальної сфери, в розрізі місцевих рад;

- аналіз надходження коштів до бюджету району від оренди та відчуження майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Зміївського району та комунальної власності місцевих рад;

- аналіз цін на основні продукти харчування на території Зміївського району. Вищезазначена інформація щодекади (6, 16, 26 числа) направлялася до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації.

Забезпечення функціонування побутового та торговельного обслуговування населення. Розвиток та підтримка підприємництва.

Станом на 1 січня 2012 року підприємств торгівлі в розрізі місцевих рад нараховується - 395, підприємств громадського харчування - 53 та підприємств побутового обслуговування - 53.

Протягом року безперебійно здійснювався реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Рівень реєстрації підприємництва в районі в порівнянні з відповідним періодом 2010 року залишився на тому ж рівні.

Забезпечено безперебійний прийом громадян в рамках Єдиного дозвільного офісу. До ЄДР включено 96 % суб’єктів господарювання району. Протягом року було прийнято 300 суб'єктів господарювання. Підготовлений Паспорт дозвільного центру.

Протягом року було надано 763 адміністративні послуги в сфері державної реєстрації та 300 адміністративних послуг з питань дозвільної системи.

Протягом року:

1. Проведено 4 засідання координаційної ради з питань захисту прав споживачів, на яких розглянуті питання:

про підсумки роботи Ради за І квартал 2011 року (29.03.11);

про підсумки роботи Ради за ІІ квартал 2011 року (29.06.11);

про підсумки роботи Ради за ІІІ квартал 2011 року (29.09.11);

звіт про роботу Ради за ІV квартал 2011 року та підведення підсумків роботи Ради за 2011 рік (28.12.11).

2. Проведено 12 засідань галузевої ради підприємців з питань торгівлі та діяльності ринків Зміївського району, на яких були розглянуті питання:

- інформація щодо скасування деяких документів дозвільного характеру (31.01.11);

- про податковий кодекс (28.02.11);

- про зміни в законодавстві з питань державної реєстрації (21.03.11);

- про затвердження Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Зміївському районі (14.04.11);

- про зміни в пенсійному законодавстві (30.05.11);

- про зміни в законодавстві з питань захисту прав споживачів (30.06.11);

- про впровадження положень наказу Держкомпідприємництва від 24.02.2010 № 34 Лист від 26.03.2010 № 3765 (29.07.11);

- про зміни в Податковому кодексі України (31.08.11);

- обговорення питань з дозвільної системи (30.09.11);

- про засади запобігання і протидії корупції (31.10.11);

- про затвердження Програми удосконалення функціонування роздрібних ринків по Зміївському району на 2011-2016 роки (30.11.11);

- підведення підсумків роботи Ради за 2011 рік та планування роботи ради на 2012 рік (30.12.11).

3. Проведено 3 засідання координаційної комісії з питань розвитку підприємництва, на яких розглянуті питання:

3.1. 11.01.11 розглянуто питання:

- виконання заходів районної Програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2009-2010 рр. за ІУ квартал 2010 року;

- інформація щодо діяльності районного Бізнес-центру та Центру зайнятості за ІУ квартал 2010 року та плани на І квартал 2011 року;

- застосування нового податкового кодексу.

3.2. 05.04.11 розглянуто питання:

- виконання заходів районної Програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2011-2012 рр. за І квартал 2011 року;

- інформація щодо діяльності районного Бізнес-центру та Центру зайнятості за І квартал 2011 року та плани на ІІ квартал 2011 року;

- про зміни в законодавстві з питань державної реєстрації.

3.3. 03.10.11 розглянуто питання:

- виконання заходів районної Програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2011-2012 рр. за І1І квартал 2011 року;

- інформація щодо діяльності районного Бізнес-центру та Центру зайнятості за ІІІ квартал 2011 року та плани на ІV квартал 2011 року;

- про внесення змін до законодавства щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця.

Фінансова, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.

На засіданнях колегій райдержадміністрації були розглянуті питання про виконання бюджету за 2010 рік (18.02.11) та про виконання бюджету за 9 місяців 2011 року (28.10.11), за результатами розгляду яких прийняті розпорядження голови райдержадміністрації № 48 від 21.02.11 та № 390 від 02.11.2011 р.

Проект районного бюджету на 2011 рік був затверджений на IV сесії районної ради VI скликання (рішення № 71-VI від 29.12.10). Зведений бюджет Зміївського району був складений і зданий Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 14.03.11. Розпис доходів і видатків районного бюджету на 2011 рік з помісячною деталізацією видатків бюджету був складений в місячний термін після затвердження районного бюджету.

Проект районного бюджету на 2012 рік був розроблений та затверджений на XVIII сесії районної ради VI скликання №286-VI від 29.12.2011 року.

Фінансовим управлінням протягом року здійснювалися заходи щодо наповнення доходної частини бюджету, аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів, забезпечено виконання в розрізі всіх видів надходжень. Щомісячно проводився аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів. Проводився щоденний моніторинг виконання плану доходів, внаслідок чого протягом року забезпечувалось виконання плану власних та закріплених доходів. За 2011 рік виконання склало 104,1%, понад план отримано 2056,1 тис.грн.

Управлінням економіки проводився аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств району. Загальноторговельний оборот промислових підприємств району склав 1 млн. 14,3 тис. грн., загальний об'єм експорту - 2 млн. 492,5 тис. грн., загальний об'єм імпорту - 1 млн. 478,2 тис. грн.

Розвиток аграрного сектору економіки та земельних відносин.

Управлінням агропромислового розвитку згідно з наданими сільськогосподарськими підприємствами району всіх форм власності зведеними планами розвитку кожного підприємства була розроблена і сформована виробнича програма розвитку агропромислового комплексу на 2011 рік, яка ввійшла до складу виробничої програми області.

Протягом I кварталу була проведена робота по підготовці машинно-тракторного парку господарств району для виконання виробничої програми 2011 року. З інспекцією ДТН були організовані перевірки готовності техніки, проведення ремонтних робіт. Відпрацьований робочий план проведення весняно-польових робіт. Готовність машинно-тракторного парку до проведення весняно-польових робіт складала: тракторів - 95%, посівної та грунтообробної техніки - 95-100%.

Сільгосппідприємствам району надавалась консультативна допомога з питань організації проведення весняно-польових робіт, а саме оптимального комплектування (високопродуктивного, енергозберігаючого) обладнання сільгосптехніки, організація робіт по внесенню рідкого аміаку.

З метою отримання належного врожаю сільськогосподарських культур було закуплено і внесено - 5515 тн мінеральних добри в т.ч. азотних (аміачна селітра, карбамід) - 2454 тн та комплексні (нітроамофоска) - 1164 тн, КАС - 1630 тн.

Питання «Про стан підготовки сільгосптоваровиробників всіх форм власності агропромислового комплексу району до проведення весняно - польових робіт у 2011 році» було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 18.03.2011 року.

На спільному виїзному засіданні колегії райдержадміністрації з адміністративно-господарським активом 14.07.2011 року на базі ТОВ Агрофірма “Діброва” було розглянуто питання «Про виконання виробничої програми агропромислового комплексу за перше півріччя 2011 року».

На засіданні колегії райдержадміністрації 23.12.2011 року було розглянуто питання “Про попередні підсумки виробничо-фінансової діяльності агропромислового комплексу району за 2011 рік” та прийняті відповідні рішення щодо:

- вжиття заходів щодо впровадження у виробництво інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби, розроблення показників виробничої програми розвитку агропромислового комплексу району на 2012 рік;

- визнання роботи ДП “Іскра” незадовільною та вжиття відповідних заходів;

- сприяння завершенню виготовлення та видачі державних актів на право власності на землю, виконання Указу Президента України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08 № 1423Р щодо підвищення орендної плати за земельні ділянки, впровадження у виробництво інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби;

- розроблення показників виробничої програми розвитку кожного підприємства, фермерського господарства на 2012 рік.

Під час проведення ремонтних робіт в осінньо – зимовий період здійснювався контроль за проведенням цих робіт. Згідно з наказом управління агропромислового розвитку господарствам району були доведені орієнтовні терміни ремонту по видам техніки, надавались консультації по проведенню ремонтних робіт в спеціалізованих майстернях. Техніка була відремонтована в оптимальні строки, готовність до і під час проведення весняно – польових робіт - 96 – 98%.

В агропромисловому комплексі району протягом року здійснювались заходи по впровадженню ресурсо та енергозберігаючих технологій виробництва. Так в ф/г «Строгого», ф/г “Ревік”, ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна», та інших проведено частково посів сільськогосподарських культур по енергозберігаючим технологіям з використанням нової техніки. Для зміцнення матеріальної бази господарств району, які займаються вирощуванням тваринництва та птиці, постійно використовуються енергозберігаючі технології та оновлюється маточне поголів'я тварин та птиці. З метою покращення матеріально-технічної бази сільгосппідприємства району закупили протягом року техніки на суму 15,0 млн. грн. Добре підготували техніку ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна”, СВК “Україна”, ф/г “Строгого”, ф/г “Лаврика”, ф/г “Штефана”, де в цілому готовність складала 93-97%. На проведення осіннього комплексу робіт господарствами району придбано достатньо паливо-мастильних матеріалів. Належну увагу забезпеченню ПММ приділили такі господарства, як: СВК “Україна”, ДПДГ “Борки”, ф/г “Строгого”, ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна”, ф/г “Штефана”, ф/г “Лаврика”.

Управління агропромислового розвитку постійно надавало організційно-методичну і технологічну допомогу господарствам.

Щотижнево головним спеціалістом, державним інспектором з якості та формування сільськогосподарської продукції проводився моніторинг та аналіз цін, які складаються на біржі та ринках по основних видах сільськогосподарської продукції.

Станом на 01.01.12 р. в сільгоспформуваннях району налічується 4958 голів ВРХ (+103 до 01.01.11), в т.ч. корів 2002 голови (+15 до 1.01.11), свиней – 314 голів (-77 до 1.01.11), птиці усіх видів – 65,6 тис.голів (+5,2 тис.голів до 1.01.11), овець – 993 голови (-1120 до 1.01.11). Але є проблемні господарства, де скоротилось поголів'я ВРХ у порівнянні з минулим роком, це СВК “Україна” на 11 голів, ф/г “Русіна” на 7 голів.

Протягом 2011 року було отримано приплоду ВРХ — 2130 голів, в т.ч. на 100 корів — 81 голова. На високому рівні поставлена робота з відтворенням стада в ПАТ ПЗ “Червоний Велетень” - 80 голів, ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна” - 84 голови, СВК “Україна” - 91 голова.

Вироблено молока 7707 тн. (-445,5 до 1.01.11). В 2011 році скоротилося виробництво молока в порівнянні з минулим роком в п'яти господарствах, а саме: ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна” на 393 тн, СВК “Україна” на 100 тн, ф/г “Дельта” на 13 тн, ф/г “Русіна” на 52 тн, ф/г “Штефана” на 19 тн.

Виробництво м'яса за рік склало 552 тн (-12 до 01.01.11).

Вироблено 6997,5 тис.шт (+1322,1 до 01.01.11) яєць всіх видів. Продуктивність на курку-несушку склала – 274 яйця (+25 до 01.01.11).

Продуктивність дійної череди по району склала 3879 кг (-389 до 01.01.11). Найвищого удою на корову досягли в ПАТ ПЗ “Червоний Велетень” - 5744 кг. Найменший в ф/г “Русіна” - 1895 кг.

Для недопущення виникнення інфекційних захворювань проведені заходи згіно з планом протиепізоотичних заходів району.

Важливе місце в розвитку галузі займають особисті селянські господарства населення, які мають в цьому році тенденцію до стабілізації, що обумовлено в першу чергу цінами на тваринницьку продукцію.

Галузь тваринництва в ринкових умовах потребує вдосконалення технології вирощування, утримання та годівлю сільськогосподарських тварин, а матеріально-технічна база галузі тваринництва потребує модернізації, реконструкції та оновлення.

В цілому сільськогосподарськими підприємствами і фермерськими господарствами вироблено валової продукції в тваринництві в порівняних цінах на 14,7 млн. грн., що менше рівня минулого року на 3,9 %.

В 2011 році керівникам сільгоспформувань були доведені умови орендної плати за землю та майно згідно з постановами Уряду. Кожним орендатором надані дані про розрахунки з орендодавцями. Управлінням агропромислового розвитку постійно надається методична допомога господарствам району з питань поглиблення реформування аграрного сектору. Особлива увага приділяється подальшому упорядкуванню земельних відносин.

З 6693 виданих сертифікатів, державних актів на право власності на землю отримали 6109 власників земельних паїв, або 91%.

Загальний розмір орендної плати в 2011 році складає 9759,6 тис. грн., що в 1,1 рази більше рівня минулого року. Розмір орендної плати становить 3,15 % від вартості земельної ділянки з урахуванням індексації. Щотижнево здійснювався моніторинг виплати орендної плати за земельні ділянки.

Майнові паї не орендуються. Майно орендатори викупили в 2007 році.

Головами і секретарями сільських, селищних і міської рад сумісно з волонтерами Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка завершена робота по проведенню суцільної паспортизації сільських населених пунктів відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Керівники господарств агропромислового комплексу району брали участь в організації та надавали допомогу при складанні паспорту населених пунктів рад, на території яких знаходяться їх господарства.

Кабінетом Міністрів України в 2011 році прийняті постанови стосовно державної підтримки підприємств агропромислового комплексу:

1. Постанова КМУ № 246 від 02.03.2011 року, якою передбачено бюджетні дотації:

- за реалізоване переробним підприємством молоко (дотація за молоко);

- за вирощені та продані на забій і переробку переробним підприємством молодняка ВРХ та свиней;

- часткове відшкодування витрат фізичним особам (населенню) на закупівлю установки індивідуального доїння.

2. Постанова КМУ від 02.03.2011 року № 182:

- спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напрямку продуктивності;

- спеціальна бюджетна дотація за поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування.

3. Постанова КМУ від 07.02. 2011 року № 96 (зі змінами):

- здешевлення відсоткової ставки за користування кредитами.

4. Постанова КМУ від 02.03.2011 року № 305:

- спрямована на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів.

Протягом 2011 року по програмі підтримки сільгосптоваровиробників всіх форм власності дотації не надавались.

Управління агропромислового розвитку постійно здійснювало контроль щодо своєчасного надання інформації сільгосптоваровиробникам по надходженню постанов і рішень уряду щодо державної підтримки аграрного сектору.

Протягом року керівникам і спеціалістам сільгосппідприємств району надавалась методична та консультативна допомога з питань охорони праці, дотримання норм пожежної безпеки та правил дорожнього руху. Надавались консультації з питань проведення інструктажів, нововведень Закону України «Про дорожній рух».

Управлінням агропромислового розвитку постійно надавалась допомога в підготовці матеріалів по передачі об'єктів соціальної сфери в комунальну власність. На 01.01.2012 року залишилось не переведеними: житловий фонд 1,4 тис м², інженерні мережі. Об'єкти знаходяться на території Геніївської та Комсомольської рад, де сільгосппідприємства припинили свою виробничу діяльність. Робота по передачі об'єктів соціальної сфери продовжується.

Протягом року проведені:

- 17.02.11 - семінар з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питання організації та шляхів покращення підготовки сільськогосподарської техніки до роботи в 2011 році;

- 28.02.11 - 04.03.2011 - щорічний тижневий семінар у Харківському Національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва з підготовки агрономів - апробаторів по зерновим, зернобобовим, олійним культурам;

- 05.03.11 - нарада з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань проведення весняно – польових робіт;

- 16.05.11 - нарада з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань проведення весняно – польових робіт, стану справ в галузі тваринництва району;

- 11.06.11 - нарада з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань завершення весняно-польових робіт;

- 08.07.11 - проведено районний семінар по збиранню ранніх зернових врожаю 2011 року;

- 19.07.11- нарада з керівниками господарств по формуванню державного інтервенційного фонду та регіональних запасів продовольчого зерна в районі на 2011/2012 роки маркетинговий період;

- 26.07.11- нарада з керівниками сільгосппідприємств району по виконанню плану робіт в господарствах по збиранню ранніх зенових культур.

- 16.08.11- нарада з керівниками сільгосппідприємств по підготовці до проведення осінніх польових робіт;

- 30.08.11 - нарада по дотриманню посівних площ восени 2011 року в розрізі господарств;

- 06.09.11 - науково-практична нарада з керівниками господарств з питань особливостей посіву озимих в поточному році;

- 27.09.11 - нарада з керівниками господарств по виконанню плану посіву озимих зернових культур в районі та стан збирання соняшнику та кукурудзи в господарствах району;

- 30.09.11 - співбесіда з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань надання звітності по формі 37 с/г та проведенню осіннього комплексу робіт;

- 29.11.2011 року співбесіда з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань надання звітності по формі 29 с/г “Підсумки збору урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду”;

- першого числа кожного місяця проводилися співбесіди з керівниками і зооветспеціалістами сільгосппідприємств і фермерських господарств про стан роботи галузі тваринництва та складанню звітів по формі 24 с/г.

Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства району.

Протягом року забезпечувалося виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2011 - 2014 роки. Продовжувалася робота щодо прийняття в комунальну власність місцевих рад безгоспних енергетичних об'єктів та передачі їх на баланс АК “Харківобленерго”. З 26 об'єктів електроенергетики протягом року було прийнято до комунальної власності 19 об'єктів, з яких передано на баланс АК “Харківобленерго” 9, а саме: 7 в с. Бірки, 1 в с. Борова, 1 в с. Геївка. Один об'єкт залишається на балансі і обслуговуванні у садового товариства.

З метою покращення якості питної води відповідно до пропозицій райдержадміністрації за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснювалося:

- будівництво свердловини в с. Лиман - 4 млн.грн.

- будівництво свердловини по вул. Постишева в м. Змієві - 4 млн.грн.

- будівництво свердловини по вул. Пролетарське шосе в м. Змієві - 4 млн.грн.

Крім того, здійснено:

- реконструкцію системи теплопостачання мікрорайону залізничного вокзалу з впровадженням енергозберігаючого обладнання м. Зміїв Харківської області (загальна вартість - 3707,249 тис.грн.)

- реконструкцію системи теплопостачання з закриттям Центральної котельні с.Бірки Зміївського району Харківської області (загальна вартість 1277 тис.грн.).

Протягом року здійснювався контроль за додержанням підприємствами житлово-комунального господарства відповідності економічного обґрунтування тарифів, норм споживання та якості надання послуг населенню. Так з питання надання якісних послуг населенню було проведено ряд засідань робочої групи з питання обговорення тарифів на водопостачання та водовідведення, які надає Зміївське районне комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство.

Були прийняті нові тарифи з водопостачання та водовідведення для Зміївського РКВКП, по теплопостачанню для філії ТОВ “Котельні лікарняного комплексу” та Зміївської філії ПАТ “Харківгаз”.

Здійснювався контроль за реалізацією заходів з енергозбереження підприємствами житлово-комунального господарства. Рішенням XІI сесія VІ скликання районної ради від 23 вересня 2011 року було затверджено Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Зміївському району на 2011-2015 роки.

Крім того, здійснювався контроль за рівнем поточних розрахунків за отримані комунальні послуги, проведено претензійно-правову роботу зі злісними неплатниками. За звітній період рівень сплати населенням за житлово – комунальні послуги становив: з водопостачання та водовідведення – 95,3 %, з теплопостачання - 102,6 % з утримання житла – 95 %. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 01.01.12 склала 3129,3 тис.грн, в т.ч.: теплопостачання -1860,5 тис.грн., утримання житла - 817,8 тис.грн, водопостачання та водовідведення - 451 тис.грн. З метою зменшення заборгованості в 2011 році на боржників подано до суду 389 заяв на загальну суму 796,4 тис.грн.

В 2011 році повністю погашено заборгованість із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства.

Продовжувалась робота щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: створенно ОСББ в сел. Комсомольське, с.Таранівка та с. Бірки.

З метою оперативного вирішення актуальних питань житлово-комунального господарства щотижнево проводилися наради з керівниками житлово-комунальних підприємств щодо рівня розрахунків підприємств - за енергоносії та споживачів - за житлово-комунальні послуги.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ро місцеві державні адміністрації та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (1)

  Закон
  Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України,
 2. Томаківська районна державна адміністрація

  Документ
  Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.
 3. Кабінет міністрів україни постанов авід 17 жовтня 1997 р

  Документ
  Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
 4. Кабінет міністрів україни постанов а від 10 січня 2002 р. N 14

  Документ
  З метою зміцнення здоров'я населення, збереження працездатності, поліпшення демографічної ситуації та підвищення ефективності медико-санітарної допомоги Кабінет Міністрів України постановляє:
 5. Кабінетом Міністрів України. Основними обов’язками державних службовців є: додержання Конституції України та інших актів закон

  Закон
  Законом України “Про державну службу” визначено, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують

Другие похожие документы..