Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплесів людиною. Сучасні екологічні пробле...полностью>>
'Документ'
При изучении электромагнитной индукции учащиеся впервые сталкиваются с электромагнитным полем. До этого они уже встречались с физическими полями - эл...полностью>>
'Документ'
записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его команд; (которые будет понимать исполните...полностью>>
'Документ'
Это дни эмоционального порыва, когда возможны романтические приключения или просто поэтическое отношение к жизни. Они удачны для чтения или сочинения...полностью>>

Кількість випадків захворювань І померлих серед населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кількість випадків захворювань і померлих серед населення, що

підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які

поcтраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 2004 році

(дані Міністерства охорони здоров’я України)

(I–IV групи первинного обліку, одиниць)

Дорослі й діти віком 15–17 років

Діти віком 0–14 років

зареєстровано ви-

зареєстровано ви-

падків захворювань

кількість

падків захворювань

кількість

у т.ч.

померлих

у т.ч.

померлих

всього

вперше

всього

вперше

в житті

в житті

Всього

4149168

1133620

382332

1016798

592197

2912

у тому числі

деякі інфекційні та паразитарні хвороби

63134

32990

518

30543

27333

15

новоутворення

72691

15985

4474

2834

989

29

хвороби крові, кровотворних ор

ганів та окремі порушення із залу

ченням імунного механізму

29482

7400

15

41144

16390

2

хвороби ендокринної системи, роз-

ладу харчування та порушення обміну речовин

269911

27278

104

125214

20277

3

розлади психіки та поведінки

91682

10041

138

13047

2237

хвороби нервової системи

224213

40381

302

40089

11273

29

хвороби ока та його придатко-

вого апарату

201857

59405

50527

21000

хвороби вуха та соскоподібного відростка

56093

32336

15696

13054

хвороби системи кровообігу

1261822

113547

25962

28923

7836

5

хвороби органів дихання

586066

384920

1403

409988

355892

23

хвороби органів травлення

560301

59007

1362

107183

31372

2

хвороби шкіри та підшкірної

клітковини

86513

64589

4

35489

30173

хвороби кістково-м’язової сис-теми та сполучної тканини

287277

61764

27

56508

17305

2

хвороби сечостатевої системи

204660

85167

118

20737

9738

2

вагітність, пологи та

післяпологовий період

42877

39173

3

5

5

окремі стани, що виникають

у перинатальному періоді

х

х

х

4407

4407

25

уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення

5656

371

22

11010

1883

49

симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабора-торних та клінічних досліджень, не класифіковані в інших рубриках

4025

3157

370

6879

4985

4

травми, отруєння та деякі інші

наслідки дії зовнішніх причин

100908

96109

3129

16575

16048

100

_______________________________

1 Тут та в наступній таблиці розподіл даних про випадки захворювань за класами хвороб здійснено згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ–10).

2 Тут та в наступній таблиці з урахуванням 282 дорослих і дітей віком 15–17 років включно та 1 дитини віком 0–14 років включно, що їх не розподілено за класами хвороб, оскільки факт їхньої смерті було визнано на підставі рішення суду.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Найбільш важливі закон

  Закон
  Розділ 11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІДСОТКАХ ХВОРИМ, ЯКИМ ЗАПОДІЯНО УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНЕ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 2. За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка апрн україни О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента апрн україни О

  Документ
  За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України О.
 3. Професор, д ю. н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень м

  Документ
  Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м.
 4. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 5. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків

Другие похожие документы..