Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Изучение дисциплины « Системный анализ процессов химической технологии» преследует следующие цели: формирование у студентов системного подхода к реше...полностью>>
'Реферат'
4. Достижения и своеобразие искусства Древнего Востока. 5. Эволюция античного искусства. 6. Великие греки: от Гомера до Александра Македонского. 7. М...полностью>>
'Закон'
Сегодня Марк Леви — один из самых популярных французских писателей, его книги переведены более чем на 30 языков и расходятся огромными тиражами. Первы...полностью>>
'Конкурс'
Конкурс социально-значимых проектов детских и молодежных общественных объединений, направленных на оказание помощи детям и подросткам, имеющим огранич...полностью>>

П л а н (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НА 2011 РІК


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Одеської

обласної державної адміністрації

_____________ Д.Б.Волошенков

____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи управління освіти і науки

Одеської обласної державної адміністрації

на 2011 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

  Схвалено колегією управління освіти і науки

Одеської обласної державної адміністрації

  Протокол № 7 від 07 грудня 2010 року

 

 

 

 

м. Одеса

2010рік

ЗМІСТ

Вступ

3 - 42

1. Організація роботи управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

42

2. Циклограма діяльності управління освіти і науки

43

3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, Одеської обласної ради

44-46

4. Організаційно-дорадча діяльність управління освіти і науки

4.1. Колегії управління освіти і науки

46-47

4.2. Наради керівників органів управління освітою

47-49

4.3. Наради керівників навчальних закладів приватної форми власності

49

4.4. Наради керівників інтернатних закладів

49-50

4.5. Наради керівників професійно-технічних навчальних закладів

50-52

4.6. Наради ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації

52

4.7. Наради директорів та головних бухгалтерів закладів і установ освіти обласного підпорядкування, державних професійно-технічних навчальних закладів

53-54

5. Контрольно-аналітична діяльність управління освіти і науки

54-66

5.1. Перспективний план комплексного вивчення роботи органів управління освітою щодо реалізації державної політики в галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

66-67

5.2. Графік перевірки дотримання ліцензійних умов дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами приватної форми власності

67-68

5.3. Графік підготовки статистичної, фінансової та іншої звітності

68-73

6. Організаційно-методична робота управління освіти і науки

6.1. План проведення обласних, всеукраїнських семінарів (конференцій) з керівниками позашкільних навчальних закладів

73-74

6.2. План проведення обласних, всеукраїнських семінарів (конференцій)

74-75

6.3. Організаційно-масова робота з учнівською та студентською молоддю

76-98

7. Додатки

Телефонний довідник апарату управління освіти і науки облдержадміністрації

98-99

Телефонний довідник Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

99-100

Довідник електронних адрес

100-

105

ВСТУП

В області проводиться послідовна робота з виконання вимог законодавчих актів у сфері освіти, яка забезпечується шляхом розвитку мережі вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних, інтернатних закладів, створення необхідних умов для здобуття позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, програмного та методичного забезпечення освітніх установ усіх типів. Поряд з традиційними навчальними закладами успішно функціонують і розвиваються заклади нового типу, поширюється практика правонаступності загальної середньої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Здійснюються структурні зміни в мережі закладів, спрямовані на підвищення якості освітніх послуг.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Дошкільною освітою охоплено 70 відсотків (у 2009 році – 60 відсотків) дітей дошкільного віку.

У 2010 році функціонувало 764 дошкільних навчальних закладів, із них 143 навчально-виховних комплексів, в яких виховувалось 67,1 тис. дітей.

Протягом року відкрито 2 дошкільних заклади (Балтський, Красноокнянський райони); поновлено діяльність 8 дошкільних закладів у м.Теплодар, Овідіопольському, Роздільнянському, Тарутинському, Біляївському, Балтському районах; створено 15 навчально-виховних комплексів, а саме: Красноокнянський – 5, Ананьївський – 3, Балтський, Кілійський, Котовський, Любашівський, Миколаївський, Савранський, Тарутинський – по 1.

Напрацьовано досвід організації короткотривалих груп. Всього у дошкільних навчальних закладах функціонує 18 короткотривалих груп (280 дітей), у загальноосвітніх навчальних закладах – 172 групи (2199 дітей) проти 126 груп (1551 дитина) у 2009 році.

Соціально-педагогічним патронатом охоплено майже 3 тис. дітей.

За пріоритетними напрямками працюють 249 дошкільних закладів, у яких функціонують групи творчо-розвивального характеру: фізкультурно-оздоровчі, логіко-математичні, правові, художньо-естетичні, гуманітарні, екологічні та інші. Такі групи відвідують понад 30 тис. дітей, що становить 56 відсотків від загальної кількості вихованців дошкільних навчальних закладів.

Діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою на 98 відсотків. Для зазначеної категорії дітей створено 18 груп короткотривалого перебування в дошкільних закладах та 172 групи при загальноосвітніх навчальних закладах.

Серед основних проблем дошкільної освіти, як і у попередні роки, на першому місці залишається низький показник охоплення дітей сільської місцевості дошкільною освітою у деяких районах. Так, у Ананьївському районі цей показник становить 44, у Березівському районі – 39, Кодимському районі – 38, а у Котовському районі – 25 відсотків. Брак коштів у бюджетах сільських рад унеможливлює відновлення діяльності 72 (проти 85 у 2009 році) дошкільних навчальних закладів області. З перевантаженням працюють дошкільні навчальні заклади міст Одеса, Ізмаїл, Іллічівськ, Котовськ, Білгород-Дністровський, Южне, а також Комінтернівського та Біляївського районів, де на 100 місцях виховується від 122 до 150 дітей.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Діяльність управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органів управління освітою у районах і містах області, методичних служб, закладів освіти усіх типів спрямовано на пошук нових шляхів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, особливо у сільській місцевості, об’єднання їх для більш ефективного використання матеріально-технічних, фінансових і кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості і доступності освіти.

На даний час оптимізація мережі відбувається у складній демографічній ситуації. Загальне зменшення дітей вплинуло на зменшення середньої наповнюваності класів і шкіл, збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів, тимчасове припинення роботи та їх закриття.

Протягом 2010 року в зв’язку з відсутністю учнів закриті 13 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності: Балтський район – 2, Березівський район – 8, Тарутинський район – 1, Ананьївський район – 1. Рішенням засновників закриті 2 загальноосвітні навчальні заклади приватної форми власності.

Враховуючи демографічну ситуацію тимчасово призупинена діяльність 4 загальноосвітніх навчальних закладів у Березівському районі (Веселівська, Донська, Червоноагрономська, Чигиринська загальноосвітні школи І ступеня), реорганізовані шляхом об’єднання 2 (Іванівський район – Черняхівська ЗОШ І ступеня, Ананьївський район – Пасицелівський НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад”).

З метою створення умов для отримання якісної освіти, забезпечення навчання дітей з особливими потребами проведено реорганізацію 2-х загальноосвітніх навчальних закладів м.Одеса, по 1 закладу у м. Білгород-Дністровський та Тарутинському районі.

Станом на 1 січня 2011 року систему закладів денної форми навчання загальної середньої освіти складають 902 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної, 2 загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності та 29 навчальних закладів приватної форми власності, в яких навчається 230107 учнів.

Функціонує 14 вечірніх шкіл (з них 4 у м. Одеса) та вечірні класи при 83 денних загальноосвітніх навчальних закладах, де здобувають освіту 5453 учнів (з них 3391 віком до 18 років). Найбільше таких класів функціонує в Комінтернівському, Болградському, Овідіопольському, Тарутинському, Ананьївському, Татарбунарському районах. Розширюються можливості здобуття учнями повної загальної середньої освіти через екстернат.

Управлінням освіти і науки проведено аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться у комунальній власності міст і районів. Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів (869) призупинена діяльність 26, а саме: Березівський район – 4, Білгород-Дністровський – 2, Великомихайлівський – 3, Котовський – 7, Любашівський – 1, Миколаївський - 3, Роздільнянський – 2, Саратський – 1, Татарбунарський – 1, Ширяївський – 2 заклади.

Функціонує 843 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 220985 учнів. Освітні послуги надають 23856 педагогічних працівників.

Із загальної кількості закладів:

ЗОШ І ступеня – 44 заклади ( учнів – 2874, педагогічних працівників – 466). Наповнюваність до 10 учнів мають 18 закладів (Балтський район – 2, Березівський – 6, Білгород-Дністровський – 2, Комінтернівський – 2, Котовський – 1, Любашівський – 1, Саратський – 1, Фрунзівський – 1, Ширяївський – 2).

ЗОШ І-ІІ ступенів - 153 заклади (учнів – 10957, педагогічних працівників – 2201). Наповнюваність до 40 учнів мають 23 заклади (Ананьївський – 2, Балтський – 1, Березівський – 5, Великомихайлівський – 1, Іванівський – 2, Кодимський – 1, Котовський – 3, Роздільнянський – 3, Тарутинський – 1, Фрунзівський – 2, Ширяївський – 2).

ЗОШ І-ІІІ ступенів – 440 закладів (учнів – 147763, педагогічних працівників – 14592). Наповнюваність до 100 учнів мають 46 закладів (Ананьївський – 3, Арцизький – 3, Балтський – 6, Березівський – 5, Болградський – 1, Великомихайлівський – 3, Іванівський – 3, Кодимський – 1, Комінтернівський – 1, Котовський – 3, Красноокнянський – 2, Любашівський – 2, Миколаївський – 2, Роздільнянський – 2, Саратський – 1, Тарутинський – 1, Фрунзівський – 1, Ширяївський – 6).

Навчально-виховні комплекси, гімназії, ліцеї – 206 закладів (учнів – 59391, педагогічних працівників – 6797).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад” до 10 учнів мають 3 заклади (Балтський – 1, Болградський – 1, Котовський – 1).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” до 40 учнів мають 11 закладів (Арцизький – 2, Великомихайлівський – 2, Котовський – 2, Любашівський – 1, Миколаївський – 1, Саранський – 1, Тарутинський - 2).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” до 100 учнів мають 18 закладів (Ананьївський – 1, Арцизький – 2, Кодимський – 4, Комінтернівський – 1, Котовський – 1, Красноокнянський – 2, Любашівський – 1, Миколаївський – 2, Тарутинський – 2, Татарбунарський – 1, Фрунзівський –1)

Зниження завантаженості сільських шкіл призводить до завищеної вартості утримання 1 учня в порівнянні з існуючими нормативами. Якщо відповідно до нормативів на одного учня виділяється 6044 грн., то собівартість одного учня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів до 100 учнів в середньому складає 9 – 12 тис. грн., І-ІІ ступенів до 40 учнів – 11 – 14 тис. грн., І ступеня до 10 учнів – 16 - 18 тис. грн.

Відповідно до Плану дій щодо оптимізації мережі закладів освіти на 2011 – 2014 роки відділами освіти проаналізовано наявну мережу шкіл, їх контингенти, кадровий потенціал (із врахуванням стану народжуваності у кожному населеному пункті). Із 17 до 25 січня 2011 року відбулися співбесіди з начальниками та економістами районних (міських) відділів освіти з питань функціонування освітньої галузі у 2011 році. За попередніми даними у 2011 році планується оптимізувати 777 штатних одиниць, реорганізувати 60 загальноосвітніх навчальних закладів.

Однак процес оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів ускладнюється тим, що відповідно до чинного законодавства реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад, а вони, як правило, категорично виступають проти закриття шкіл. Разом з тим, не кожна сільська школа має необхідні умови для реалізації повноцінної освітньої програми.

На даний час відділи освіти визначаються з перспективами подальшого функціонування шкіл із малою наповнюваністю, створення на їх базі навчально-виховних комплексів „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”. Проводиться роз’яснювальна робота з місцевими громадами щодо закриття закладів, розробляються додаткові маршрути підвезення учнів сільської місцевості.

У 2010-2011 навчальному році безкоштовним перевезенням охоплено 10,2 тис. учнів (96 відсотків) та 0,6 тис. педагогічних працівників. У перевезенні задіяні 215 одиниць автотранспорту, з них 144 (67 відсотків від загальної кількості) придбані за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.

Не забезпечено стовідсоткове підвезення учнів у Балтському, Кодимському, Котовському, Любашівському, Миколаївському, Роздільнянському, Савранському, Фрунзівському та Ширяївському районах, у яких відсоток підвезення складає від 80,9 – 98,9 одиниць.

У 2010 році придбано 9 шкільних автобусів, із них 3 – за рахунок місцевих бюджетів (Великомихайлівський, Біляївський райони).

Для створення безпечних умов перевезення учнів та вчителів районними відділами освіти спільно з районними управліннями ДАІ та районними дорожніми службами погоджені та затверджені маршрути руху шкільних автобусів, створені безпечні умови для пересування учасників навчально-виховного процесу.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених та функціонально неспроможних сімей, хворих дітей, дітей-інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, обдарованих дітей в області функціонує 44 інтернатних закладів, де утримуються, навчаються, виховуються, отримують комплекс корекційно-реабілітаційних та лікувально-оздоровчих заходів понад 7 тис. вихованців, з них 1,6 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 841 дитина-інвалід.

У 9 інтернатних закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, утримується 856 осіб, що становить 55 відсотків від загальної кількості дітей зазначеної категорії інтернатних закладів.

Для дітей з психофізичними вадами та дітей-інвалідів шкільного віку функціонують 23 спеціальних та 1 санаторний інтернатних заклад. Із загальної кількості: 7 спеціальних та 1 санаторна школа-інтернат для дітей з фізичними вадами ( діти, які мають вади зору, слуху, мови, хворі на сколіоз та з захворюваннями поліомієліту та церебральними паралічами), 14 спеціальних загальноосвітніх закладів інтернатного типу для дітей з вадами психічного та розумового розвитку (3 заклади для дітей з затримкою психічного розвитку, 11 закладів для дітей з вадами розумового розвитку).

У спеціальних інтернатних закладах області для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку навчаються 2495 дітей. Дітям зазначеної категорії забезпечено безоплатне утримання, корекційно – розвивальне та відновлювальне навчання, харчування, медичне обслуговування, надається можливість професійної підготовки щодо подальшого вибору професії та навчання.

Протягом 2010 року здійснено моніторинг існуючої системи інтернатних закладів, вивчено стан і потреби кожного вихованця з питань захисту їх житлових, майнових та особистих прав, перевірено стан функціонування інтернатних закладів області, утримання та соціальний захист їх вихованців.

Вживаються заходи щодо покращення матеріальної бази (закуплено м’який інвентар, оновлено меблі навчального та спального корпусів), всіх вихованців забезпечено шкільною формою, зимовим одягом та взуттям).

Розпочато будівництво банно-прального комплексу, 2-х внутрішніх туалетів та 2-х міні котелень в Тузлівському навчально-виховному комплексі та банно-прального комплексу Троїцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку. Встановлено нову вежу водопостачання в Кароліно-Бугазькій санаторній школі-інтернаті.

Здійснено капітальний ремонт газової котельні Одеської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №34 для дітей з вадами розумового розвитку, реконструкцію дворової вбиральні Лиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку.

Проведено капітальний ремонт санітарного блоку навчального корпусу Ананьївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, заміну покрівлі Болградської, Одеської №91 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів для глухих дітей та Борщанської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, віконних блоків Білгород-Дністровської №10, Миколаївської, Чорнянської, Піщанської, Кілійської спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та Білгород-Дністровського дитячого будинку.

Здійснюються заходи щодо забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти. На даний час в області функціонують 6 класів для дітей із затримкою психічного розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах м.м. Білгород-Дністровський, Котовськ, Южне; 3 класи для дітей із тяжкими вадами мовлення, 3 групи для дітей з аутистичними порушеннями в Одеській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат № 34 для дітей з вадами розумового розвитку. Крім того у складі спеціальних інтернатних закладів створені консультативні навчально-методичні ресурсні центри для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У районних (міських) відділах освіти призначено відповідальних за роботу з дітьми, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку.

З метою здійснення своєчасного виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, в області працюють 16 психолого-медико-педагогічних консультацій, з яких: 1 обласна, 15 районних (міських) ПМПК. До консультативної роботи залучено 38 спеціалістів - консультантів. Проводиться робота по створенню нових районних (міських) ПМПК. У 2010 році створено міську ПМПК у м. Теплодар та районну м. Арциз.

Проводиться робота щодо відкриття районних (міських) логопедичних пунктів. У 2010 році відкрито логопедичний пункти у м. Южне та у Арцизькому районі.

Консультантами ПМПК здійснено 433 діагностичних засідань, з них 101 виїзне. Обстежено 5848 дітей (2867 дітей шкільного віку, 2981 дитина дошкільного віку), виявлено з порушеннями різних типів 3483 дітей (1311 дітей шкільного віку, 2172 дітей дошкільного віку).

Поновлено банк даних зазначеної категорії дітей, проводиться робота з питань облаштування навчальних закладів засобами для безперешкодного доступу дітей - інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень закладів освіти різних типів. До 1167 навчальних закладів та до 89 будівель гуртожитків навчальних закладів створено умови для вільного доступу дітей (осіб) зазначеної категорії.

Створені умови для навчання та виховання обдарованих дітей у 112 закладах (12 відсотків) нового типу: функціонує 11 гімназій, 10 ліцеїв, 30 спеціалізованих шкіл, 61 заклад у складі навчально-виховних комплексів „Загальноосвітня школа – гімназія”, „Загальноосвітня школа – ліцей”, „Загальноосвітня школа – колегіум”.

Особлива увага приділялась організації профільного навчання. У 2010-2011 навчальному році функціонує 765 профільних класів, де навчається 13,2 тис. учнів, що становить 53 відсотки від загальної кількості учнів старшої школи (у 2009-2010 навчальному році – 915 класів - 16,3 тис. чол. – 60,8 відсотка). Зменшення кількості профільних класів пов’язано зі скороченням загальної мережі 10-11 класів.

Відповідно до попиту учнів перевага надається природничо-математичному (29,9 відсотка від загальної кількості учнів, які навчаються у профільних класах), технологічному (23,1 відсотка), філологічному (23 відсотки) та суспільно-гуманітарному (19,3 відсотка) напрямах. Питома вага спортивного та художньо - естетичного напрямів становить відповідно по 3,2 та 1,5 відсотка (у 2009-2010 навчальному році.: природничо-математичний – 27,4 відсотка; суспільно-гуманітарний – 14,4 відсотка; технологічний – 24 відсотки; спортивний – 0,9 відсотка, художньо-естетичний – 2 відсотки). Показник охоплення допрофільним навчанням становить 15,7 відсотка від загальної кількості учнів 8-9 класів.

Уперше, з моменту прийняття Концепції профільного навчання 2003 року, намітилася тенденція до встановлення відповідності між напрямами профілізації та допрофільним спрямуванням навчання. Це дозволяє привести у відповідність зміст освіти в основній та старшій школі.

Поглиблено вивчають предмети 26657 учнів (у 1040 класах), з них учнів 8-9-х класів – 7590 (5,7 відсотка). Найбільшого поширення набуло поглиблене вивчення іноземних мов (82,3 відсотка), математики (5,8 відсотка), української мови та літератури (6 відсотків), інформатики та музичного мистецтва (по 2 відсотки), хімії (0,9 відсотка).

Якісна та змістовна профільна освіта здійснюється в Рішельєвському ліцеї, учні якого мають можливість здійснювати науково-дослідницьку роботу під керівництвом провідних викладачів університету.

Особливу роль у наданні якісного навчання відіграють міжшкільні навчально-виробничі комбінати, які забезпечують отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб учнів. У 2009-2010 навчальному році функціонує 9 МНВК (1 у складі навчально-виховного комплексу), де навчається понад 4,3 тис. учнів 5-11-х класів.

Аналіз участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах свідчить про якісний показник, тенденцію зростання переможців. Якщо у 2007 році відсоток переможців у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад становив 24 відсотка (2210 учасників, із них 527 переможців), то у 2010 році - 31 відсоток (1609 учасників, із них 496 переможців).Скачать документ

Похожие документы:

Поиск не дал результатов..