Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"Программа дисциплины «Современная экономическая политика» для напра...полностью>>
'Программа'
Цель курса – обучение студентов физкультурных групп основам преподавания дисциплины, к которым относятся: методика; формы; средства; методические осо...полностью>>
'Документ'
Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної серед...полностью>>
'Документ'
Теоретична граматика англійської мови є однією з провідних теоретичних дисциплін лінгвістичного циклу, які вивчаються протягом усього періоду навчання...полностью>>

Управління якістю (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 16

до наказу ДПС України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС”

САП−15

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

2

3

1. Призначення та сфера застосування 3

3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Аркуш реєстрації змін 6

Додаток Б Аркуш ознайомлення 7

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС” (далі − адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС − державна податкова служба;

ВПП – великий платник податків;

Рішення − Рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби за формою № 2-ВПП.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок формування Реєстру великих платників податків, затверджений наказом ДПА України від 22.12.10 № 986, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.10 за № 1372/18667;

3.3. Порядок обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (далі − Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.10 № 979, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1439/18734.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є Голова ДПС України або його заступник, який здійснює керівництво роботою підрозділу, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Рішення – протягом десяти робочих днів після 10 січня.

5.3. Споживачі адміністративної послуги – платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є Реєстр великих платників податків.

6.2. Блок-схему процесу „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС” представлено на рис. 1.

Працівник органу ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснює наступне:

приймає Реєстр ВПП та інформацію про надіслані платникам податків Повідомлення, організовує роботу щодо забезпечення взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних органах ДПС;

до 10 січня наступного року інформує засобами електронного зв'язку визначеного керівником працівника підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків (далі − виконавець) про неподання заяви платниками податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних органах ДПС. 

Центральним органом ДПС приймається рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган ДПС за формою № 2-ВПП, згідно з додатком 15 до Порядку, стосовно платників податків, які не подали заяву за формою № 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр, до органу державної податкової служби за новим місцем обліку. Виконавець направляє кожному великому платнику податків, який самостійно не став на облік у спеціалізованому органі ДПС, рішення за формою № 2-ВПП (поштою, з повідомленням про вручення). Рішення направляється платнику податків та по одній копії до відповідних органів ДПС.

Після отримання копії Рішення працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків органу ДПС за попереднім місцем обліку здійснює передачу облікової справи платника податків у десятиденний строк після прийняття такого рішення, а орган ДПС за новим місцем обліку - взяття на облік протягом двадцяти календарних днів після прийняття такого рішення незалежно від того, отримана чи ні облікова справа такого платника податків від органу ДПС за його попереднім місцем обліку.

Рис. 1. Блок-схема процесу „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС”

6.3. Вихідні дані процесу


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби

Згідно з додатком 15 Порядку

Працівник підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків

Один раз на рік

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Квпп2 = К1/К2, де

К1- кількість платників податків, які самостійно подали заяву за формою
№ 1-ОПП для переходу у відповідний орган ДПС;

К2 - загальна кількість платників, які включено до реєстру.

Критерієм результативності процесу є Квпп2 = 1.

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Аркуш ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 3. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 4. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).

Другие похожие документы..