Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Курс «Организация и техника внешнеэкономической деятельности предприятия» является одной из важнейших дисциплин и предполагает владение студентами та...полностью>>
'Урок'
У посібнику подано матеріал щодо планування і організації навчальної діяльності з хімії у 7 класі. Календарне планування, державні вимоги до рівня за...полностью>>
'Документ'
Во исполнение Плана мероприятий по выполнению Концепции реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьб...полностью>>
'Документ'
Реформа высшего образования в России проводится в соответствии с международными обязательствами нашей страны по участию в Болонском процессе. Изменен...полностью>>

Доручено Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті на 2009 та наступні роки видатки на будівництво доступного житла в обсязі 0,5 ввп закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нормативно-правове забезпечення

будівництва (придбання) доступного житла

та здешевлення його вартості

І. Закони України

1. Закон України від 25.12.2008 № 800-IV “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”

ст. 1. Надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла визначено одним з основних шляхів подолання кризових явищ у будівництві.

ст. 4. Унормовано механізм будівництва доступного житла, зокрема, визначено поняття доступного житла та державної підтримки його будівництва або придбання, коло осіб, що мають право на отримання такої підтримки, джерела фінансування будівництва доступного житла, основні вимоги до такого житла.

Визначено умови здешевлення вартості доступного житла.

Прикінцеві та перехідні положення

Доручено Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті на 2009 та наступні роки видатки на будівництво доступного житла в обсязі 0,5 % ВВП.

2. Законопроект від 25.03.2009 № 4124

З метою формування спеціального законодавства розроблено проект Закону України “Про забезпечення громадян доступним житлом”, який прийнято у першому читанні та підготовлено до розгляду в цілому.

ІІ. Зміни, внесені до законів України

1. До Житлового кодексу Української РСР

ст. 9 (зміни внесено Законом України № 800-IV)

Передбачено можливість забезпечення громадян постійним житлом шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. До Земельного кодексу України

ст. 134 (зміни внесено Законом України № 800-IV)

Передбачено можливість надання земельних ділянок державної та комунальної власності під будівництво доступного житла без проведення земельних торгів.

3. До Закону України від 20.04.2000 № 1699-ІІІ “Про планування та забудову територій”

ст. 27-1 (зміни внесено Законом України № 800-IV)

На законодавчому рівні будівництво доступного житла повністю звільнено від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, а для решти житла граничний розмір відрахувань зменшено до 4 % (було 10 %).

4. До Закону України від 27.11.2003 № 1345-IV “Про використання земель оборони”

ст. 4 (зміни внесено Законом України № 800-IV)

На землях оборони без зміни їх цільового призначення дозволено здійснювати будівництво доступного житла.

5. До Закону України від 22.05.2003 № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб”

ст. 5 (зміни внесено Законом України № 2367-VI)

Встановлено податковий кредит на витрати платника податку на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (в кінці року повертатиметься частина сплаченого податку).

6. Законом України від 29.06.2010 № 2367-VIПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла

Спрощено прийняття об’єктів в експлуатацію, проведення комплексної державної експертизи, два види обов’язкового страхування (будівельно-монтажних робіт і майнових ризиків), замінено добровільними. Все це створювало додаткове навантаження на інвесторів і забудовників та ускладнювало початок будівництва.

7. До Закону України від 27.04.2010 № 2154-VI “Про Державний бюджет України на 2010 рік”

Було визначено видатки на будівництво (придбання) доступного житла за рахунок Стабілізаційного фонду в обсязі 1 мільярд 40 мільйонів гривень.

Законом України від 08.07.2010 № 2461-VI “Про внесення змін до законів України “ Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ці видатки зменшено до 390 млн. грн.

ІІІ. Акти Кабінету Міністрів України

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1406

Схвалено Концепцію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249

Затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. На її виконання розгорнуто роботу щодо прийняття відповідних регіональних програм.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140

Затверджено Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 509

Затверджено Порядок використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду для надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 415

Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 24.01.2007 № 40 та пункти 1, 2 та 4 постанови КМУ від 27.08.2008 № 772, якими встановлювались розмір відрахувань на розвиток інфраструктури.

ІV. Документи Мінрегіонбуду

1. Наказ Мінрегіонбуду від 23.07.2008 № 339

Затверджено Зміну № 1 до ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”, якою встановлено вимоги до доступного житла та віднесено його до житла ІІ категорії.

2. Наказ Мінрегіонбуду від 18.07.2008 № 331

Утворено Міжвідомчу робочу комісію для координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо будівництва доступного житла, надання організаційної, інформаційної та методичної допомоги регіонам.

3. Наказ Мінрегіонбуду від 31.12.2009 № 709

Затверджено План виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

4. Наказ Мінрегіонбуду від 03.06.2010 № 200

Утворено Міжвідомчу комісію для відбору об’єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності, на які можуть спрямовуватися кошти державного бюджету відповідно до постанови КМУ від 09.06.2010 № 509.

5. Наказ Мінрегіонбуду від 06.07.2010 № 246

Визначено одержувачів коштів (Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та Державна іпотечна установа), затверджено форми необхідних документів, надано відповідні доручення та встановлено терміни звітування.

6. Наказ Мінрегіонбуду від 22.07.2010 № 277

Затверджено примірну форму звіту про використання коштів державного бюджету на доступне житло.

7. Лист Мінрегіонбуду від 11.02.2010 № 12/19-2-8-14-1375

На адресу Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій надіслано підготовлені Міністерством Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла.

8. Рішення НТР Мінрегіонбуду від 02.12.2008, протокол № 6

Схвалено Номенклатуру економічних проектів житлових будинків доступного житла та житла соціального призначення.

9. Рішення НТР Мінрегіонбуду від 16.07.2008, протокол № 90

Схвалено Рекомендації з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення.

10. Рішення засідання секції НТР Мінрегіонбуду від 24.06.2009 № 4

Схвалено Проект - еталон доступного житла.

V. Інші документи

1. Указ Президента України від 08.11.2007 року № 1077/2007

Визначено заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом.

2. Доручення КМУ від 11.12.07 № 46965/5/1-07

Затверджено План виконання Указу Президента України від 08.11.2007 року № 1077/2007

3. Наказ Мінрегіонбуду від 29.12.07 № 408

Затверджено План організації виконання Указу Президента України від 08.11.2007 № 1077 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом”.

4. Протокольне рішення наради у Президента України від 14.02.2008 № 1-1/316

Надано доручення Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, іншим органам активізувати роботу з реалізації Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077

5. Доручення КМУ від 03.03.08 № 9385/4/1-08

Затверджено План виконання Протокольного рішення наради у Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077

6. Наказ Мінрегіонбуду від 11.03.2008 № 123

Затверджено План організації виконання протокольного рішення наради у Президента України з питань будівництва доступного житла в Україні від 14 лютого 2008 року № 1/316

7. Указ Президента України від 01.02.2008 № 79/2008

(Указ втратив чинність)

Утворено робочу групу з питань будівництва доступного житла в Україні для аналізу проблемних питань та внесення пропозицій щодо їх вирішення, в тому числі шляхом розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 407-р

(розпорядження втратило чинність)

Утворено комісію з розгляду пропозицій щодо участі у реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла, затверджено основні критерії оцінки пропозицій.

9. Наказ Мінрегіонбуду від 17.03.2008 № 128

(не актуальний у зв’язку з втратою чинності розпорядженням № 407-р)

Затверджено Положення про комісію з розгляду пропозицій щодо участі у реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла та форму Заявки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Таблиця обліку та стану врахування зауважень громадськості до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 2015 роки»

  Документ
  Таблиця обліку та стану врахування зауважень громадськості до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 - 2015 роки»
 2. України та основи бюджетного процесу

  Кодекс
  Основною метою, призначенням та завданнями розділу І є визначення та деталізація категорій та понять, на яких ґрунтується Бюджетний кодекс; надання характеристики бюджетній системі та основам організації бюджетного процесу.
 3. Л. К. Воронова фінансове право україни підручник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України                                     Київ Прецедент Моя книга

  Книга
  Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи І форми
 4. Указу Президента України 18 4 Проект закон

  Закон
  1.3. Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок (основні положення Указу Президента України) 18
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..