Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В буквальном переводе термин “биосфера” обозначет сферу жизни и в таком смысле он впервые был введен в науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонт...полностью>>
'Руководство'
Укрепление многосторонних связей с регионами Украины - одна из приоритетных задач региональной власти - губернатор Курской области (Информационное аге...полностью>>
'Конкурс'
В период с 16 декабря 2002 г. по 31 января 2003 г. информационно-техническим медиацентром гороно совместно с МУ ЦДОД "Поиск" среди школьник...полностью>>
'Документ'
Новосибирский Муниципальный банк стал участником Второго банковского форума «Региональные финансы и глобальные тренды», который состоялся в Новосибир...полностью>>

Міжнародний фонд “відродження”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

13

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ”

Додаток № 03 до наказу № 206
від 20.12.2001 р. (4 сторінки)

(форма УП 22)

Реєстраційна картка проекту

Назва проекту: Створення та відкриття Українського центру розвитку електронного урядування

Загальний бюджет проекту - $76 163.

Очікуване фінансування від МФВ: $42 748.

Термін, протягом якого передбачається реалізувати проект: 3 місяці.

Дані про організацію, від якої подається проект:

Назва: Державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України” (“Держінформресурс”).

Юридичний статус: Державне підприємство.

Код ЄДРПОУ організації: 30855996.

Юридична та поштова адреси, телефон, факс, адреса електронної пошти, веб-сайт: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна, +380 44 270 61 99, +380 44 278 61 63, svd@dki.gov.ua, www.czo.gov.ua.

Прізвище, ім’я та по батькові керівника організації: Дзюба Сергій Вікторович.

Дані про керівника проекту:

Прізвище, ім’я та по батькові: Дзюба Сергій Вікторович.

Місце роботи, посада: Генеральний директор “Держінформресурс”.

Адреса для листування; контактні телефони, факс, електронна пошта: каб.777, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна, +380 44 270 61 99, +380 44 278 61 63, svd@dki.gov.ua.

Преамбула

Проект передбачає створення та відкриття Українського центру розвитку електронного урядування (Далі Центру) в межах діяльності структур, підпорядкованих Державному комітету інформатизації, з метою забезпечення координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із впровадження та застосування технологій електронного врядування.

Поданий проект є продовженням реалізації проекту №39799 “Розробка та публічне обговорення проекту Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні”, який було підтримано рішенням Правління від 31 серпня 2009 року (Протокол №205/1-OL). Робочою групою протягом вересня-жовтня 2009 року розроблено:

 • проект Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні” (див. Додаток №1);

 • “Концепцію розвитку електронного урядування в Україні” – розширена версія (див. Додаток №2).

Склад членів Робочої групи див. у Додатку №3.

У листопаді місяці заплановано:

 • обговорення проекту Закону України на засіданні Громадської ради при Державному комітеті інформатизації України;

 • виставлення в мережі Інтернет на профільних ресурсах (сайт “Громадянське суспільство” Секретаріату Кабінету Міністрів України з обговорення проектів законів; портал “Громадський простір”, сайт “Громадська рада при Державному комітеті інформатизації України”, сайт Державного комітету інформатизації України тощо)

 • публічне громадське обговорення проекту Закону України;

 • подання проекту Концепції на розгляд Верховної Ради України:

  • проведення експертизи проекту Закону України: отримання рецензій від представників органів виконавчої та законодавчої влади;

  • подання на розгляд Верховної Ради України.

Проект Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні” спрямований на розвиток електронної демократії в Україні задля досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, представників бізнесу та громадських об’єднань. В Концепції визначено мету, основні цілі, завдання, функції та базові принципи впровадження і розвитку електронного урядування в Україні. Проведений аналіз української та іноземної практики застосування технологій електронного урядування. Запропонована модель державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Розроблені етапи розвитку електронного урядування, механізми управління розвитком електронного урядування. Вироблено механізми законодавчого, адміністративно-організаційного та технологічного забезпечення електронного урядування в Україні.

проект

Мета проекту – створення та відкриття Українського центру розвитку електронного урядування (Далі Центру).

Актуальність проекту:

Важливою причиною гальмування процесу розвитку е-урядування в Україні є недосконалість координування усіх його складових (дослідницько-експертної, організаційної, технологічної, навчальної, консультативної і просвітницької), тобто відсутність такої установи (центру), яка б за дорученням уповноваженого органу влади, за участі науковців, експертів і фахівців-практиків забезпечувала науково-методичне супроводження розроблення концептуальних засад, національних програм та проектів, уніфікованих технологічних рішень, підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб із впровадження технологій е-урядування.

Необхідність та потреби створення Центру, розробки і прийняття Концепції розвитку електронного урядування в Україні, державної Програми впровадження технологій електронного урядування як план дій виконання Концепції засвідчують:

 • Меморандум про співпрацю Державного комітету інформатизації України та Міжнародного фонду “Відродження” щодо впровадження електронного урядування від 10 лютого 2009 року (див. Додаток №4);

 • Проект Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні” – жовтень 2009 року (див. Додаток №1);

 • Настанови кандидатам у Президенти України “Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні” (див. Додаток №5 та Додаток №6 “Склад Громадської ради”), підготовлені та презентовані Громадською радою з питань інформаційно-комунікаційних технологій 19 жовтня 2009 року [Громадська рада з питань ІКТ є постійно діючим ініціативним експертним органом для формування узгодженої громадської позиції та вираження консолідованих інтересів представників сфери ІКТ України. Рада була створена у березні 2005 року і зараз складається з представників недержавних самоврядних організацій в галузі телекомунікацій, телерадіомовлення, інформатизації та ІКТ. До складу Ради входять 24 провідні організації України];

 • рішення круглого столу “Стан та перспективи розвитку електронного урядування: Автономна Республіка Крим як пілотний регіон” у квітні 2009 року (див. Додаток №7);

 • результати дослідження “Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження”, проведеного у 2007 році за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” (див. Додаток №8).

В межах представленого проекту пропонується створення Центру на базі Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України», який є підпорядкованою структурою Державного комітету інформатизації України.

Центр повинен стати діючим інструментом розбудови демократичного суспільства в Україні.

Головними задачами Центру повинно стати:

 • реалізація положень Концепції розвитку електронного урядування в Україні;

 • визначення цілей, задач, засобів розвитку електронного урядування в Україні;

 • участь у розробці Програми розвитку е-урядування на 2010-2013 роки, затвердження якої планується на рівні Кабінету Міністрів України;

 • визначення необхідних ресурсів та розробка ефективної архітектури системи е-урядування;

 • поетапне формування структури е-урядування у відповідності до першочергових та стратегічних задач;

 • сприяння формуванню та впровадженню правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з урахуванням світових тенденцій;

 • організаційно-технічне забезпечення надання адміністративних послуг населенню;

 • формування єдиної інфраструктура обміну даними в електронній формі;

 • залучення державних структур до заходів з побудови інфраструктури електронного урядування;

 • координація робіт, що ініціюються органами державної влади, у напрямку розбудови елементів е-урядування;

 • впровадження єдиних форматів даних, протоколів обміну, встановлення єдиних класифікаторів, довідників і схем даних для забезпечення можливості застосування автоматизованих засобів пошуку і аналітичної обробки інформації, що міститься в різних системах, забезпечення доступу організацій і громадян до державних інформаційних систем;

 • нормативна ініціатива у забезпеченні сприятливих умов для розвитку електронного урядування, проведення експертно-наукових досліджень у сфері підвищення ефективності державного управління та впровадження технологій е-демократії в Україні;

 • збір статистичної інформації, її обробка з метою виявлення бажаних напрямів вдосконалення роботи у сфері надання послуг;

 • пропаганда інноваційних рішень е-урядування;

 • організація навчання державних службовців центральних органів виконавчої влади, вищих посадових осіб використанню технологій е-урядування.

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕОЛОГІЯ

Пропонований проектом підхід у створенні Українського центру розвитку електронного урядування та розбудові напряму електронне урядування / електронна демократія забезпечує постійно діючу комунікацію, створення відповідних механізмів з метою врахування пропозицій представників недержавних громадських організацій, незалежних експертів та представників бізнес-компаній, що забезпечуватиме вплив на формування політики та постійний контроль за виконанням рішень зі сторони громадянського суспільства. Такий підхід та політика розбудови і впровадження в Україні суттєво відрізняється від, наприклад, російського досвіду, де недержавні громадські організації, провідні незалежні експерти і фахівці у сфері електронного урядування не залучаються до вироблення політики, яка продовжується вироблятися “кабінетним” методом.

основні заходи

Формування структури та органів управління Центру:

 • зміна організаційно-штатної структури Державного підприємства “Держінформресурс” з визначенням нових функціональних напрямків та задач;

 • оголошення та проведення конкурсу на заміщення посади Директора Центру;

 • формування Наглядової ради Центру;

 • легітимізація функціонування Регіонального центру розвитку електронного урядування (м.Судак, АР Крим) як філії Українського центру розвитку електронного урядування.

Термін реалізації: листопад-грудень 2009 року

Головним контролюючим органом Центру є Наглядова Рада, що створюється при Державному комітеті інформатизації України. До її складу пропонується включити представників вищих органів влади, громадських організацій, провідних вчених, правозахисників бізнес-структур та, зокрема:

 • Віктора Храпака, виконавчого директора Регіонального центру розвитку електронного урядування (м.Судак, АР Крим);

Центр створено за ініціативи та фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” у 2007 році;

 • Володимира Романенка, заступника начальника управління Виконавчого комітету Вінницької Міської ради;

 • Олега Левченко, ГО “Ініціатива” м.Вінниця;

у 2006-2008 роках у м.Вінниця за ініціативи та підтримки Міжнародного фонду “Відродження” реалізовано спільний проект ГО “Ініціатива” та Виконавчого комітету Вінницької Міської ради як практика впровадження е-урядування - створення “Прозорого офісу” з надання адміністративних послуг - зосередження усіх дозвільних служб, включаючи санітарно-епідеміологічну станцію і податкову, в одному місці й максимальна прозорість їх діяльності. Президент України Віктор Ющенко на нараді з реформування системи адміністративних послуг заявив 30 червня 2009 року “досвід Вінниці у створенні центрів надання адміністративних послуг за принципом “єдиного офісу” має бути впровадженим по всій Україні, до кінця цього року” (РБК-Україна);

 • представника від ГО “Центр ініціатив у електронному урядуванні”:

ГО “Центр ініціатив у електронному урядуванні” (м.Київ) засновано у грудні 2008 року як інституалізація Ради ініціативи МФВ “Створення та діяльність центрів електронного урядування”. Відповідно до рішення Правління МФВ (Протокол №198 від 16 жовтня 2008 року) після реєстрації ГО “Центр ініціатив у електронному урядуванні” Рада ініціативи МФВ припинила свою діяльність [п.3.18 “Після реєстрації ГО “Центр ініціатив в електронному урядуванні” припинити діяльність Ради ініціативи МФВ “Створення та діяльність центрів е-урядування””]. ГО “Центр ініціатив у електронному урядуванні реалізовувала грантовий проект з підтримки та подальшої діяльності створеного у вересні 2008 року “Регіонального центру розвитку е-урядування” в АР Крим (м.Судак);

 • Олексія Вискуба, директор “Головного інформаційно-комунікаційного і науково-виробничого центру” Дніпропетровської обласної ради. Дніпропетровська область є одним з лідерів впровадження регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина”;

 • Олександра Баранова, член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України;

 • Олега Мироненко, член Громадської ради при Державному комітеті інформатизації України;

 • Мар’яну Демкову, ГО “Центр політико-правових реформ”. ГО “Центр політико-правових реформ” – єдина з громадських експертних організацій, яка з 2001 року постійно займається та залучена до вироблення політики у сфері електронно урядування, електронної демократії;

 • Олександра Прималеного, керівник ГО “Севастопольське відділення Всеукраїнського Комітету підтримки Програми ООН щодо навколишнього середовища”. ГО з 2007 року активно реалізує в АР Крим проекти, пов’язані із е-урядуванням / е-демократією, а саме: “Громадський Щит” щодо створення у системі місцевого самоврядування на прикладі м. Джанкой дослідного автоматизованого робочого місця «АРМ Громадський Щит (Д)» заступника голови з питань житлово-комунального господарства, містобудівництва та безпеки життєдіяльності населення; «Система інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки процесу прийняття рішень органами місцевого самоврядування міста Севастополя”; «Міста для їх жителів» за підтримки ПрограмиMATRA KAP Посольства Королівства Нідерландів в Україні;

 • Арво Отта, директор Академії електронного урядування (Таллінн, Естонія);

 • Юрія Міснікова, міжнародний експерт програм Європейського Союзу, представник Інституту комунікаційних досліджень Лідського університету (Велика Британія, Лондон).

Наглядова Рада повинна визначати стратегічні завдання з розвитку електронного урядування в Україні та здійснювати контроль за їх виконанням.

Кількісний склад Наглядової ради має складатися з не менш ніж 50%+1 представників недержавних громадських організацій.

Передбачається ввести наступну організаційно-штатну структуру Український центру розвитку електронного урядування:

 • Управління електронних послуг та електронної взаємодії;

 • Управління програм та проектів розвитку електронного урядування;

 • Науково-освітній сектор.

Зазначені підрозділи мають наступні функціональні задачі:

Розробка та затвердження основних документів Центру:

 • розробка і затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність Центру;

 • розробка та затвердження Положення про Наглядову Раду;

 • розробка та затвердження Стратегії діяльності Центру на 2010-2012 роки *;

 • розробка та затвердження Робочого плану діяльності Центру на 2010 рік.

* Передбачається, що розроблений проект Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні” стане основою при визначенні головних напрямків, першочергових завдань Стратегії та Програми діяльності Центру.

Термін реалізації: листопад 2009 року – січень 2010 року

Створення та оснащення інфраструктури Центру:

 • підготовка приміщення і матеріально-технічного забезпечення Центру (ремонт приміщення, закупівля і введення в дію комп’ютерного, мережного обладнання, оргтехніки, закупівля меблів, підключення телефонного та Інтернет зв’язку тощо).

Термін реалізації: листопад 2009 року - січень 2010 року

ДКІ / Держінформресурс виділяють приміщення під створення та діяльність Центру загальною площею 140 м2 та 450 м2 на Солом’янській площі (центр м. Києва) із забезпеченням та сплатою матеріального забезпечення, комунальних послуг, оренду та охорону приміщення і податку на землю.

До реалізації ініціативи зі створення інфраструктури Центру готові долучитися і провідні бізнес-структури, а саме: корпорація Intel Ukraine Microelectronics Ltd. (див. Додаток №9), корпорація “Квазар-Мікро”, яка обладнує робочі місця персональними комп’ютерами (див. Додаток №10). Готовність про підтримку висловили: представництво компанії Hewlett Packard в Україні, представництво компанії IBM надає серверне обладнання та прикладне програмне забезпечення. Представництво компанії Microsoft надає програмне системне забезпечення робочих станцій та серверів. Компанія “Аплана” надає систему електронного документообігу Центру.

Офіційне відкриття Центру:

 • організація та підготовка церемонії офіційного відкриття Центру;

 • урочисте підписання Меморандуму про співпрацю уряду України, уряду Естонії, Центру, Академії електронного урядування (Таллінн, Естонія) та Міжнародного фонду “Відродження” щодо сприяння впровадженню електронного урядування та побудови електронної демократії;

 • офіційне відкриття Центру.

Термін реалізації: грудень 2009 року

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • сформовано структуру Центру;

 • визначено та затверджено органи управління;

 • легітимізовано функціонування Регіонального центру розвитку електронного урядування (м.Судак, АР Крим) як філії Українського центру розвитку електронного урядування;

 • розроблено та затверджено:

 • нормативні документи Центру;

 • Стратегію діяльності Центру на 2010-2012 роки;

 • Робочий план діяльності Центру на 2010 рік;

 • створено та оснащено інфраструктуру Центру;

 • відбудеться офіційне відкриття Центру;

 • підписано Меморандум про співпрацю уряду України, уряду Естонії, Центру, Академії електронного урядування (Таллінн, Естонія) та Міжнародного фонду “Відродження” щодо сприяння впровадженню електронного урядування та побудови електронної демократії.

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ІНІЦІАТИВИ

З січня 2010 року Державний комітет інформатизації України затверджує організаційно-штатну структуру Центру при Державному підприємстві “Державний центр інформаційних ресурсів України”, який є підпорядкованою структурою Державного комітету інформатизації України. Це означає, що Центрові буде гарантовано щорічну фінансову підтримку зі сторони уряду, а саме: оплата комунальних послуг, охорона приміщень, забезпечення життєдіяльності.

У разі успішної реалізації цього проекту в напрямах “Розробка та затвердження Програми розвитку е-урядування на 2010-2013 роки” та прийняття розробленого проекту Закону України “Концепція розвитку електронного урядування в Україні” це, фактично, означатиме та підтверджуватиме основну функцію Центру - спроможність формувати та відповідати за втілення політики в сфері електронного урядування та електронної демократії в Україні.

Розроблене та затверджене Положення про Наглядову Раду Центру забезпечуватиме та гарантуватиме участь незалежних експертів, представників недержавних громадських організацій і бізнесу у формуванні державної політики в галузі електронного урядування, електронної демократії, а також контроль за її виконанням.

Отже, створення та подальше функціонування Центру – це, фактично, перша спроба в Україні зі створення фундаменту в сфері електронної демократії та електронного урядування для участі громадськості у прийнятті “державних” рішень, здійснення впливу на формування і реалізацію державної політики, посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет

Статті видатків

Очікуване фінансування від МФВ

Отримане фінансування проекту з інших джерел

Загальна сума за статтями бюджету

Оплата праці

$12595

$12595

Обладнання

$31672

$31672

Матеріальне забезпечення

$300

$300

Комунальні послуги

$400

$400

Оренда приміщень

$1045

$1045

Організація охорони приміщень

$298

$298

Відрядження

$4668

$4668

Інші витрати

$25185

$25185

РАЗОМ:

$42 748

$33415

$76163Скачать документ

Похожие документы:

 1. Європейської програми міжнародного фонду «відродження» Українська зовнішня політика та міжнародні події (2)

  Документ
  Проект здійснюється Кафедрою міжнародної інформації Рівненського Інституту Слов’янознавства КСУ за підтримкиЄвропейської програми міжнародного фонду «відродження»
 2. Літня дослідницька програма DiaMond ureka літня школа 2011 у м. Вроцлав, Польща Літня школа «Людський капітал І аналіз економічного зростання» Європейська програма міжнародного фонду «Відродження»

  Конкурс
  Літня дослідницька програма DiaMonD (Diagnostics for Monitoring Disease) UREKA призначена для студентів 2-3 курсів (а також 4 курсу при п'ятирічному навчанні), які навчаються в науковій, інженерній, природничій, медичній, громадській
 3. Програма мфв «Посилення впливу громадянського суспільства» міжнародний фонд "відродження"

  Документ
  Процедура підготовки проектної пропозиції може здатися Вам складною, але в дійсності вона досить проста, варто лише спробувати. Будемо раді, якщо ці поради Вам допоможуть.
 4. Європейської програми міжнародного фонду «відродження» Українська зовнішня політика та міжнародні події (1)

  Документ
  Міжнародна економічна програма CAEI (Argentine Center of International Studies) оголошує початок нової дослідницької програми. CAEI – дослідницька установа, що займається аналізом міжнародної політики і співпрацює з декількома центрами в світі.
 5. Програма "Схід-Схід: партнерство без кордонів" І Програма "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнародного фонду "Відродження" оголошують конкурс

  Конкурс
  Неурядові організації, діяльність яких здебільшого сконцентрована у великих містах, часто намагаються залучити до своїх ініціатив громадсько активних людей із сіл, селищ і малих міст та, по можливості, допомагати з вирішенням значущих

Другие похожие документы..