Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Математические методы исследования операций – комплексная научная дисциплина, имеющая важное методологическое значение в системе подготовки современн...полностью>>
'Документ'
30 сентября 1941 г. развернулось одно из крупнейших по масштабам и значению сражений Второй мировой воины – битва за Москву. Основные силы противника ...полностью>>
'Документ'
Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи. Історія України, як одна з головних складових частин гуманітарної ...полностью>>
'Документ'
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року № 520 “Про реорганізацію Бериславської загальноосвітньої ...полностью>>

Указами Президента України, постановами Уряду, чинним закон (2)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Аналіз роботи районного методичного обєднання вчителів хімії за 2010-2011 н.р.

У 2010-2011 н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів хімії була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програмами з хімії, Державною програмою «Вчитель», Указами Президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 р., міських і районних програм в галузі «Освіта», постановою Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчально-виховних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку установ освіти району, інформатизації навчально-виховного процесу.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі хімії, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Упродовж 2010-2011 н.р. районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання як умови підвищення якості освіти».

Хімію у загальноосвітніх навчальних закладах району викладають 45 вчителів. З них:

- за віком: до 30 років - 0, до 50 років - 31, старше 55 - 14;

- за стажем роботи: вчителів-стажерів - 0, до 3-х років - 1, до 10 років - 9, до 20 років - 23, більше 30 років - 12;

- за категоріями: з вищою - 28, першою - 8, другою - 5, спеціалістів - 4;

- мають педагогічні звання: «вчитель-методист» - 8, «старший учитель» - 11.

За рішенням атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради у 2010-2011 н.р.:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчителю (Ольховська О.Г., ЗОШ №122);

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 10 вчителів (Степанова В.І., ЗОШ №19; Плосконенко Т.Ф., ЗОШ №58; Матвєєва О.А., ЗОШ №84; Бублик Л.І., ЗОШ №98; Ковшик М.С., ЗОШ №103; Пономаренко В.С., ЗОШ №122; Жорник В.О., ЗОШ №124; Кравченко Р.М., ліцей №141; Гайдар С.В., ЗОШ №142; Петренко О.В., ЗОШ №167);

- присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2 вчителям (Матвєєва О.А., ЗОШ №84; Бублик Л.І., ЗОШ №98);

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 2 вчителя (Ковшик М.С., ЗОШ №103; Пономаренко В.С., ЗОШ №122);

- присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 1 вчителю (Петренко О.В., ЗОШ №167);

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 2 вчителя (Кравченко Р.М., ліцей №141; Гайдар С.В., ЗОШ №142).

Курсове підвищення кваліфікації пройшли 15 вчителів (свідоцтва у наявності). Слід зазначити, що вчителі, в основному, своєчасно проходять курсове підвищення кваліфікації. Порушення термінів відбуваються лише з об’єктивних причин:

- вчителі, які відмовились від підвищення кваліфікації у зв’язку з плануванням звільнення з роботи;

- вчителі, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною у поточному навчальному році без наявності підвищення кваліфікації та не внесені до плану-графіка;

- вчителі, які не пройшли підвищення кваліфікації через поважні причини;

- вчителі, які не пройшли підвищення кваліфікації через хворобу;

- вчителі, які прийняті на роботу у поточному навчальному році без наявності підвищення кваліфікації та не внесені до плану-графіка;

- позапланове підвищення кваліфікації (за дозволом КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»).

Вчителі також підвищують свою майстерність шляхом відвідування спецкурсів за різними напрямами: «Ділова українська мова», «Методичні аспекти організації виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу у світлі концептуальних засад програми «Освітні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Користувач персонального комп’ютера», «Основи веб-дизайну», «Основи візуального програмування», «Основи Інтернету», «Управління навчально-виховним процесом засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

У межатестаційний період активізується видавнича діяльність вчителів: у 2010-2011 н.р. вийшли з друку роботи вчителів Бублик Л.І., ЗОШ №98 та Жорник В.О., ЗОШ №124.

За результатами моніторингу найкращих робіт / проектів слухачів курсів підвищення кваліфікації, проведеного факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», відмічено творчі роботи педагогічних працівників ЗНЗ №3, 8, 19, 31, 42, 58, 64, 97, 103, 122, 123, 124, 128, 139, 140, 144, 156, 167, 5.

У процесі вивчення хімії загальноосвітні навчальні заклади району працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н.р., якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки. З вересня 2010-2011 н.р. використовувались електронні версії підручників для 10 класів.

У зв’язку зі змінами термінів весняних канікул у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ УО від 14.03.2011 №103 «Про зміну термінів весняних учнівських канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Московського району») з метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних програм з предмета вчителями внесені зміни до календарного планування та застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок:

- об’єднання навчальних тем;

- використання міжпредметних зв’язків;

- оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Тому навчальні програми з хімії виконано повністю, кількість контрольних, лабораторних та практичних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

При оформленні сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів учителями хімії використовувались інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; зміни та доповнення до науково-методичних рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів (наради, семінари). Під час методичних засідань, які були проведені в УО та ЗНЗ №30, 31, розглянуті питання щодо розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти району; основних завдань нового навчального року, спрямовані на підвищення якості освіти; нормативних аспектів початку нового навчального року; організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району; використання міжпредметних зв’язків на уроках та в позакласній роботі з хімії; системи роботи з обдарованою молоддю; основних напрямків, форм, методів викладання, які сприяють формуванню екологічного мислення учнів; проведення районної олімпіади; особливостей психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників; підготовки учнів до успішного проходження ДПА, ЗНО; організації співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальними закладами; запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу.

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі досконало володіють методикою викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. Найбільший інтерес викликали відкриті заходи (досвід роботи) вчителів ЗОШ №31 за темою «Методика викладання окремих розділів програми курсу хімії в 7-9 класах».

За протоколами семінарів, слухачі рекомендували спланувати відвідування уроків та позакласних заходів колег, на яких вони впроваджують новітні технології, враховують пріоритетні напрямки розвитку сучасних галузей в навчанні хімії і продовжити співпрацю з науковими установами в наступному навчальному році.

На жаль, не всі вчителі відвідують районні заходи, не завжди приймають участь у методичних засіданнях (нарадах, семінарах).

Вчителі беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних заходах, які стимулюють потребу і прагнення до самовдосконалення, допомагають співставити, пізнати, відкрити в собі нові можливості, здібності, від яких розпочинається шлях до майстерності.

Так педагоги району брали участь у роботі засідання майстер-класу «Екологічне виховання школярів у загальноосвітньому навчальному закладі» (керівник Бублик Л.І., учитель біології ЗОШ №98), на якому приділялася увага ознайомленню із сучасними підходами в організації екологічного виховання (теоретичний аспект) та з досвідом роботи вчителя шляхом максимального використання педагогічних умов і надбань сучасної науки, що дає змогу поєднувати навчальний матеріал з практичною діяльністю школярів у природному середовищі.

Також з метою виявлення рівня теоретичної, методичної та практичної підготовки, визначення творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності, ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання та визначення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню, поширення ефективного педагогічного досвіду проводилась районна виставка «Я атестуюсь». Освітяни готували презентаційні матеріали узагальнені у творчому досьє / портфоліо, демонстрували свої друковані роботи, презентували власний досвід (у супроводі мультимедійного устаткування) перед фахівцями свого предмета. Досвід роботи Петренко О.В., ЗОШ №167 узагальнено на рівні району.

Традиційна XVІІІ Харківська обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій цього року проходила за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховний, методичній та управлінській діяльності» з метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону.

Для участі в її роботі було направлено 8 експонатів, які посіли І місце на районній виставці-презентації та схвалені на засіданні методичної ради РМЦ за програмно-цільовими проектами, що містять відповідні розділи:

Програмно-цільовий проект

Розділ

П.І.Б. автора

Місце

роботи

Назва роботи

Рік

видання

Короткий зміст (анотація до матеріалів)

Інноваційна школа XXІ століття

Сучасні освітні інновації

Жорник В.О.

ЗОШ №124

Використання сучасних освітніх інновацій на уроках хімії

2011

Розробки уроків із застосуванням прийомів інтерактивного навчання

Розвиток творчої особистості, робота з обдарованими учнями

Матвєєва О.А.

ЗОШ №84

Розвиток творчої особистості на уроках органічної хімії

2011

Запропоновані розробки уроків мають ігрові форми, які виховують уважне ставлення учнів до предмету, сприяють зацікавленості. Такі форми уроків розкривають потенціал обдарованих учнів, сприяють навчанню за індивідуальними програмами

Моніторинг якості загальної середньої освіти

Моніторинг діяльності районних (шкільних) методичних об’єднань

Плосконенко Т.Ф.

ЗОШ №58

Моніторинг діяльності природничого методичного об’єднання

2011

Розглянуто моніторинги щодо:

- підготовки педагогів до освітньої діяльності;

- самоосвіти вчителів;

- впровадження сучасних навчальних технологій в освітній процес;

- результативності діяльності педагогів

Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу

Розробка уроків, методичних заходів у ЗНЗ

Гордієнко В.І.

гімназія №23

Хімія. 9 клас. Розробки уроків (до підручника «Хімія. 9 клас» П.П. Попеля, Л.С. Криклі)

2010

Плани-конспекти уроків укладені відповідно до чинної програми за підручником «Хімія. 9 клас» П.П. Попеля, Л.С. криклі. Надано зразки самостійних, перевірочних робіт, завдання для залікових уроків, лабораторних та демонстраційних дослідів, практичних робіт. Пропонується додаток «Календарно-тематичне планування». Плани-конспекти уроків хімії укладені відповідно до чинної програми за підручником «Хімія. 9 клас» Н.М. Буринської, Л.П. Величко

Хімія. 9 клас. Розробки уроків (до підручника «Хімія. 9 клас» Н.М. Буринської, Л.П. Величко)

2010

Хімія: навчально-методичний посібник. 8 клас

2010

Посібники містять навчально-методичні та практичні матеріали, пропонуються різноманітні завдання, диференційовані за рівнем складності для учнів з різним рівнем підготовки. Вміщено відповіді на завдання

Хімія6 навчально-методичний посібник. 9 клас

2010

Чернова Г.О.

гімназія №144

Формування мотиваційного компонента освітньої компетенції на уроках та в позакласній роботі з хімії

2010

Проблема навчання з задоволенням успішно вирішується через створення системи формування позитивної мотивації учіння на уроках та в позакласній роботі з хімії. Автор знайомить з власним досвідом конструювання мотиваційного процесу як основи засвоєння хімічної освіти та формування й розвитку ключових освітніх компетенцій учнів

Із них відзначені роботи вчителів гімназії №23 Гордієнко В.І. (диплом ІІ ступеня) та гімназії №144 Чернової Г.О. (диплом ІІ ступеня).

Серед типових недоліків поданих робіт організатори відмічають:

- реферативність;

- слабкість дослідницької і практичної складових та моніторингу навчальних досягнень учнів;

- відсутність посилання на авторів;

- недотримання авторських прав.

В порівнянні з минулим навчальним роком на виставку-презентацію було подано 3 роботи, які не були відзначені.

Окрім цього, протягом 2010-2011 н.р. з метою підтримки належного рівня підготовки фахівців освітньої галузі; забезпечення зростання кваліфікації педагогів, безперервності й наступності у здобутті ними кваліфікаційних рівнів; опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом їхньої професійної діяльності; забезпечення своєчасної поінформованості щодо нових навчальних програм, планів, підручників; ознайомлення з новітніми, сучасними формами і методами навчання; обміну досвідом вчителі хімії також були залучені до роботи різноманітних методичних заходів (інтерактивне спілкування, секційне засідання, навчальний тренінг, семінар), спланованих ГУОН, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, ХРЦОЯО, КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», НМПЦ за темами:

- «Формування професійної компетентності вчителів хімії в умовах запровадження профільного навчання»;

- «Про основні завдання нового навчального року, спрямовані на підвищення якості освіти»;

- «Актуальні питання організації профільного навчання у старшій школі»;

- «Система підготовки обдарованих учнів до участі у Всеукраїнських турнірах»;

- «День учителя хімії»;

- «Науковий міст»;

- «Підготовка учнів до ЗНО»;

- «Уроки стійкого розвитку»;

- «Методичні основи педагогічної корекції розвитку суб’єктивного відношення до природи»;

- «Хімія XXІ століття»;

- «Шляхи формування нової освітньої культури педагога».

Приділялася увага роботі з вчителями-стажерами / вчителями, стаж роботи яких до 3-х років. Усі вони мали наставників з числа педагогів-предметників своїх закладів, які надавали стажистам допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів Гордієнко В.І. (гімназія №23), Теслицька Н.І. (ЗОШ №138), Чернова Г.О. (гімназія №144) та ознайомились з роботою кращих учителів під час районних заходів.

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням хімії, відбору кращих учнів для участі у міських та обласних заходах (конкурсах, олімпіадах, турнірах), забезпечення умов для підтримки обдарованої учнівської молоді, примноження інтелектуального учнівського потенціалу району, підготовки майбутньої наукової зміни у 2010-2011 н.р. проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії проведено за завданнями КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти». Завдання, надіслані із КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», розраховані на обдарованих учнів, учнів, які додатково займаються хімією. У 2010-2011 н.р. у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії взяли участь 128 школярів. Найбільш вдало виступили учні ЗНЗ №19, 23, 58, 111, 122, 128, 138, 139, 140, 143, 144, 167, які посіли І-ІІІ місця. Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради щорічно проводиться моніторинг виступів шкільних команд загальноосвітніх навчальних закладів району за підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Як свідчать його дані, І-ІІІ місця посіли команди ЗНЗ №144 (І місце), №23 (ІІ місце), №111 (ІІІ місце). Значно покращили свої позиції (на 5 та більше) ЗНЗ №58, 111, 122, 138, 156, 167; знизили (на 5 та більше) - ЗНЗ №8, 25, 31, 43, 64, 98, 123, 124, 143.

Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології складалася з 8 чоловік; призові місця посіли:

Ткаченко Станіслав, 8 клас, гімназія №23, ІІІ місце;

Мараховський Артем, 8 клас, гімназія №144, ІІІ місце;

Саворона Поліна, 9 клас, гімназія №144, ІІ місце (поза квотою);

Скляренко Дар’я, 10 клас, ЗОШ №139, ІІІ місце.

За рейтингом ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії команда посіла 15 місце (у 2009-2010 н.р. - 7).

Крім того, у 2010-2011 н.р. вперше проводилась Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології. У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології взяли участь 15 школярів, які представили індивідуальні екологічні проекти. Найбільш вдало виступили учні ЗНЗ №23, 122, 141, 144, які посіли І-ІІІ місця. За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології І-ІІІ місця посіли ЗНЗ №122 (І місце), №144 (ІІ місце), №23 (ІІІ місце).

Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології складалася з 2 чоловік. На обласному етапі роботи учнів, на жаль, не вибороли призових місць (у 2009-2010 н.р. призерів конкурсу-захисту екологічних проектів не було).

За рейтингом ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології команда посіла 32 місце.

Загальне місце Московського району в обласному рейтингу - 7 (у 2009-2010 н.р. - 6), в міському - 4 (у 2009-2010 н.р. - 6).

Окрім цього, учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району залучались до участі в олімпіадах з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій:

- X Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з базових дисциплін (хімія);

- Всеукраїнської Інтернет-олімпіади Малої академії наук України «Відкрита природнича демонстрація» (хімія).

І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проведено на базі ЗНЗ №139 («Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін»), 144 («Захист науково-дослідницьких робіт»). Всього на відділення «Хімії та біології», «Екології та аграрних наук» було представлено 37 науково-дослідницьких робіт учнів 9-11 класів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (у 2009-2010 н.р. - 23).

Журі визначило високий рівень науково-дослідницьких робіт учнів у цих відділеннях по секціях, переможцями в яких стали:

секція «Біологія людини»

Губанова Олена, 10 клас, гімназія №23, ІІІ місце;

Чебан Юлія, 10 клас, ЗОШ №64, ІІ місце;

Горбатенко Артем, 11 клас, ЗОШ №122, І місце;

секція «Медицина»

Грушева Валерія, 10 клас, ЗОШ №19, ІІІ місце;

Тарянік Анастасія, 9 клас, ЗОШ №128, ІІ місце;

Цюрупа Роман, 10 клас, ліцей №141, ІІІ місце;

Хименко Ольга, 10 клас, гімназія №144, І місце;

секція «Психологія»

Зуєва Анастасія, 11 клас, ЗОШ №8, ІІ місце;

Шевердіна Алла, 9 клас, гімназія №43, ІІІ місце;

Шаповалова Ольга, 10 клас, ЗОШ №122, ІІІ місце;

Бутко Олена, 9 клас, ЗОШ №124, ІІІ місце;

Кремень Анастасія, 10 клас, ЗОШ №138, І місце;

Хрякова Ольга, 10 клас, ЗОШ №139, ІІ місце;

секція «Хімія»

Шульга Олег, 10 клас, ЗОШ №25, ІІ місце;

Крикун Олександр, 10 клас, ЗОШ №128, ІІІ місце;

Ємельянова Тетяна, 10 клас, гімназія №144, І місце;

секція «Екологія»

Смаль Владислава, 10 клас, ЗОШ №138, І місце;

секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»

Конарєва Варвара, 10 клас, ЗОШ №138, І місце;

секція «Агрономія»

Пивовар Аліна, 10 клас, гімназія №144, І місце;

секція «Селекція та генетика»

Зарандія Анжеліка, 10 клас, гімназія №144, І місце.

Роботи учнів-переможців журі рекомендувало для участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Додатково, як вихованці / гуртківці позашкільних навчальних закладів (КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, Харківська обласна станція юних туристів), участь в обласному етапі взяли:

секція «Психологія»

Погребська Аліса, 11 клас, ЗОШ №122;

секція «Агрономія»

Філатова Марина, 9 клас, ЗОШ №103.

Всього до 8 секцій відділень «Хімії та біології», «Екології та аграрних наук» ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України надійшло 16 науково-дослідницьких робіт (у 2009-2010 н.р. - 14), серед яких визнані переможцями 12 (у 2009-2010 н.р. - 11):

секція «Біологія людини»

Горбатенко Артем, 11 клас, ЗОШ №122, ІІ місце;

секція «Медицина»

Тарянік Анастасія, 9 клас, ЗОШ №128, ІІ місце;

Цюрупа Роман, 10 клас, ліцей №141, ІІІ місце;

Хименко Ольга, 10 клас, гімназія №144, ІІ місце;

секція «Психологія»

Зуєва Анастасія, 11 клас, ЗОШ №8, ІІІ місце;

Погребська Аліса, 11 клас, ЗОШ №122, ІІІ місце;

Кремень Анастасія, 10 клас, ЗОШ №138, ІІ місце;

секція «Хімія»

Ємельянова Тетяна, 10 клас, гімназія №144, ІІІ місце;

секція «Екологія»

Конарєва Варвара, 10 клас, ЗОШ №138, ІІ місце;

секція «Агрономія»

Філатова Марина, 9 клас, ЗОШ №103, ІІ місце;

Пивовар Аліна, 10 клас, гімназія №144, І місце;

секція «Селекція та генетика»

Зарандія Анжеліка, 10 клас, гімназія №144, ІІ місце.

Як зазначено в наказі ГУОН від 23.02.2011 №112 «Про результати проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010-2011 н.р.»:

«… Якісну підготовку наукових досліджень і високу результативність участі в конкурсі за відсотком кількості призових місць від загальної кількості поданих робіт (більше 50%) показали учні загальноосвітніх навчальних закладів Московського району - 63,2% (у 2009-2010 н.р. - 64%).

… Високу результативність за підсумками конкурсу мають юні дослідники ЗНЗ №23, 141.

… Середній бал за рівень підготовки науково-дослідницьких робіт у відділенні «Екологія та аграрні науки» складав від 59% до 66%.

… Протягом останніх двох років стабільні результати участі демонструє Московський район …».

За підсумками роботи журі зазначених наукових відділень отримані наступні результати:

Відділення «Хімії та біології»

«… На відділення «Хімії та біології» було представлено 147 робіт (у 2009-2010 н.р. - 128 робіт), з них 67 - роботи учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Харкова.

Кількість робіт за секціями:

- загальна біологія 9 робіт (2009-2010 н.р. - 10);

- біологія людини 12 (7);

- зоологія, ботаніка 24 (25);

- медицина 38 (28);

- психологія 37 (28);

- хімія 27 (29).

Найбільш активну участь у роботі секцій взяли учні таких районів та міст області: Дзержинського (12 учасників), Московського (12), Харківського (9), Київського (8), Комінтернівського (8), Фрунзенського (7), м. Лозової (6), Кегичівського (5), Червонозаводського (5), м. Куп'янська (5). Серед районів найбільший відсоток призерів від загальної кількості заявлених учасників наступний:

- Фрунзенський (5 з 7) 71,4%;

- Комінтернівський (5 з 8) 62,5%;

- Дзержинський (7 з 12) 58,3%;

- Московський (7 з 12) 58,3%;

- Харківський (5 з 9) 55,6%;

- Київський (4 з 8) 50%;

- Кегичівський (2 з 5) 40%;

- м. Куп'янськ (2 з 5) 40%.

Найбільшу кількість призових місць посіли учні ЗНЗ №122 (2), 128 (2), 144 (2) …».

Відділення «Екології та аграрних наук»

«… На відділення «Екології та аграрних наук» було представлено 89 робіт (у 2009-2010 н.р. - 70), з них 35 - роботи учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Харкова.

Кількість робіт за секціями:

- екологія 22 (2009-2010 н.р. - 20);

- охорона довкілля та раціональне природокористування 23 (21);

- агрономія 21 (14);

- ветеринарія та зоотехнія 7 (2);

- лісознавство 10 (10);

- селекція та генетика 6 (3).

Активну участь у роботі секцій взяли учні таких районів та міст області: Харківського (9), Київського (8), Комінтернівського (6), Московського (5), Дзержинського (4), Богодухівського (4), Великобурлуцького (3), Золочівського (3), Красноградського (3), Лозівського (3), м. Лозова (3). Серед районів найвищий відсоток призерів від загальної кількості заявлених учасників мають:

- Московський район (4 з 5) 80%;

- Київський район (6 з 8) 75%;

- Дзержинський район (3 з 4) 75%;

- Золочівський район (2 з 3) 66,7%;

- Красноградський район (2 з 3) 66,7%;

- Комінтернівський район (3 з 6) 50%;

- Богодухівський район (2 з 4) 50%.

Найбільшу кількість призових місць посіли учні гімназії №144 (2).

… Журі відзначило авторів досліджень, виконаних на високому науковому рівні. Це конкурсанти-призери:

секція «Екологія»

- Конарєва Варвара, 10 клас, ЗОШ №138 (вдруге), «Визначення екологічного стану Журавлівського водосховища в 2010 р. (за альгологічними даними)», науковий керівник: Нєчаєва Ю.Л., учитель біології ЗОШ №138, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист;

секція «Селекція та генетика»

- Зарандія Анжеліка, 10 клас, гімназії №144, «Вивчення сортів ячменю в конкурсному сортовипробуванні на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», наукові керівники: Єльнікова В.А., к. с-г. н., завідуюча відділом рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та Горох Г.В., учитель біології гімназії №144, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

… Члени журі відділень «Хімії та біології», «Екології та аграрних наук» виявили у конкурсних роботах такі типові недоліки, за які були знижені бали:

- відсутність необхідних посилань на наукову літературу та Інтернет-ресурси;

- невідповідність правилам оформлення;

- недостатність науково-дослідницьких аспектів та наукового обґрунтування висновків;

- невідповідність поставлених дослідницьких завдань отриманим результатам;

- недостатність розкриття власного внеску …».

На ІІІ (всеукраїнський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на відділення «Екології та аграрних наук» була представлена робота (у минулому році 2), яка і стала переможцем :

секція «Агрономія»

Пивовар Аліна, 10 клас, гімназія №144, ІІ місце.

З метою створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, активізації творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання базових навчальних предметів серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району проводяться учнівські турніри: всеукраїнські (районні (міжшкільні) та фінальні етапи) і міські.

Учнівські турніри організовані відповідно до нормативних документів (наказів МОН України, ГУОН, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради) та Правил проведення турнірів за завданнями МОНМС України.

У І (міжшкільному) етапі XVІІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків взяли участь команди 29 загальноосвітніх навчальних закладів району (гімназій №23, 144; ліцею №141; СШ №3, 156; ЗОШ №8, 19, 25, 30, 31, 42, 56, 58, 64, 84, 97, 98, 103, 111, 122, 123, 124, 128, 138, 139, 140, 142, 143, 167). Загальна кількість учасників, які входили до складу команд, складає 136 учнів.

На підставі протоколів та висновків журі переможцями визнані команди трьох загальноосвітніх навчальних закладів району:

ЗОШ №122 - І місце;

гімназія №144 - ІІ місце;

ЗОШ №138 - ІІІ місце.

Для участі в VІІІ міському турнірі юних хіміків були сформовані дві команди з учнів ЗНЗ №122, 138, 144, які за результатами нагороджені:

- дипломом ІІ ступеня та цінними подарунками (збірна команда учнів ЗНЗ №122, 138);

- дипломом учасника та заохочувальними призами (команда учнів гімназії №144). Переможцями в особистому заліку були визнані і нагороджені дипломами та цінними подарунками:

Черніков Максим, учень 10 класу ЗОШ №122 - диплом ІІ ступеня;

Іванюк Олександр, учень 11 класу ЗОШ №122 - диплом ІІІ ступеня.

Окремим напрямом педагогічної діяльності є екологічне виховання.

У загальноосвітніх навчальних закладах району приділяється значна увага реалізації мети і завдань екологічного виховання, що будується на засадах:

- комплексного розкриття проблем охорони природи;

- взаємозв'язку теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій сфері;

- включення екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи;

- безпосереднього спілкування з природою (екскурсії, практикуми, навчальна практика, табір з денним перебуванням тощо);

- використання проблемних методів навчання (рольові ігри, екологічні клуби та ін.);

- поєднання класної, позакласної і позашкільної природоохоронної роботи.

Особлива роль щодо цього відводиться участі учнів в заходах екологічного спрямування:

- групи учнів 9-11 класів приймають участь у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус - природознавство для дорослих»;

- на конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію» направлено роботи учнів ЗНЗ №31, 142;

- у Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» взяли участь школярі гімназії №43;

- активним учасником Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти стала учнівська екологічна агітбригада ЗОШ №122, яка в ІІ (обласному) етапі виборола диплом ІІІ ступеня;

- з року в рік зростає кількість учасників Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» (ЗНЗ №8, 23, 25, 31, 43, 56, 58, 64, 84, 97, 98, 103, 111, 122, 123, 138, 139, 141, 142, 143, 167, 177, «Олімп»);

- вперше учні ЗНЗ №8, 23, 25, 31, 33, 42, 43, 98, 122, 123, 128, 138, 139, 141, 167, 177, «Бізнес-гімназія» взяли участь у новому Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Смішний колосок»;

- педагоги з учнями мали можливість відвідати виставку кращих робіт юннатів «Щедрість рідної землі», присвяченої 85-річчю юннатівського руху в Україні;

- учні загальноосвітніх навчальних закладів району також залучались до навчання у «Школі юного еколога» (на базі центру довузівської підготовки Харківської академії міського господарства), Всеукраїнській заочній біологічній школі і Всеукраїнському інституті біологічних стажувань школярів (на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді);

- щорічно учні є активними учасниками різноманітних акцій та виставок, які проводяться в рамках міських, обласних, всеукраїнських заходів з метою поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрою населених пунктів та прилеглих територій.

У поточному навчальному році група досвідчених вчителів продовжувала працювати над матеріалами методичного вісника «Сходинки до майстерності», в якому будуть представлені авторські комплекти задач підвищеної складності, що допоможуть педагогам в організації цілеспрямованої роботи зі здібними та обдарованими школярами.

Кращі розробки уроків, виховних заходів, виявлених під час взаємовідвідування, у тому числі атестації педагогів, надані до друку у фахові журнали.

Хід роботи вчителів хімії висвітлено на сторінках сайту управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Московського району свідчить про невичерпні можливості творчого потенціалу вчителів хімії.

ІІ. Пріоритетні напрямки роботи у 2011-2012 н.р.

1. Реалізацію принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою, школами І та ІІ ступеню, базовою та повною середньою освітою.

2. Для забезпечення подальшого інтелектуального розвитку дітей створити організаційно-методичні передумови для поступової профілізації старшої загальноосвітньої школи, сприяти розширенню вибору дітьми варіантів власного розвитку в освітянському просторі Харківщини. Особливу увагу звернути на профільне навчання та вдосконалення форм роботи з молоддю, яка виявляє схильність до науково-дослідницької роботи.

3. Надати посиленої уваги роботі щодо розширення функціонування української мови у сфері освіти, забезпечення прав національних меншин на здобуття освіти рідною мовою.

4. Продовжити практику моніторингових та експериментальних досліджень щодо відстеження ефективності реформуючих процесів у освіті, застосовувати вимірювальні педагогічні технології, особливо в рамках різних видів змагань: предметних олімпіад і Малої академії наук; віддавати перевагу зовнішнім, незалежним методикам оцінювання; використовувати та поширювати досвід експерименту з зовнішнього тестування.

5. Надання допомоги педагогічним працівникам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу.

ІІІ. Головні напрями методичної роботи у 2010-2011 н.р.

1. Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогічних працівників закладів освіти щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду, ефективних технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу.

2. Трансляцію інформаційного потоку від науки і перспективного досвіду до педагогічних працівників, стимуляцію їх самоосвітньої діяльності.

3. Науково-методичне та організаційне супроводження процесів реформування загальної середньої освіти.

4. Моніторинг процесів реформування загальної середньої освіти в закладах району.

5. Наукове супроводження та методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

6. Вивчення, аналіз удосконалення змісту та якості навчально-виховного процесу в закладах освіти в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання.

7. Організаційно-методичну діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення та інформатизацію закладів освіти.

9. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

ІV. Основні форми методичної роботи у 2010-2011 н.р.

- науково-практичні семінари для всіх категорій педагогічних працівників;

- постійно діючі проблемні семінари;

- педагогічні виставки, конкурси;

- школи (молодого керівника, вчителя);

- ділові та рольові ігри;

- авторські семінари, майстер-класи, педагогічні лабораторії, педагогічні майстерні, педагогічні студії;

- консультації з окремих питань освітньої та виховної діяльності;

- наставництво, самоосвіту;

- роботу методичних об’єднань вчителів-предметників (лекції науковців, практичні заняття, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, відвідування уроків та позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо);

- формування творчих та мобільних груп з розробки методичних рекомендацій з різних питань навчально-виховного процесу.

V. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Забезпечити роботу авторських семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій, педагогічних студій:

- АС «Застосування ІКТ на уроках хімії»;

- МК «Використання методу алгоритмів для розв’язування експериментально-розрахункових задач»

І раз на чверть / н.р. за окремим планом

І раз на чверть / н.р. за окремим планом

Швець В.В., ЗОШ №128

Теслицька Н.І., ЗОШ №138

2.

Продовжити роботу школи передового досвіду на тему:

І раз на чверть / н.р. за окремим планом

3.

Продовжити роботу семінарів-практикумів на теми:

- «Розвиток критичного мислення на уроках хімії»;

- «Метод проектів як один з основних видів пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії»;

- «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня в системі особистісно орієнтовано навчання»

1 (листопад 2011)

3 (лютий 2012)

4 (березень 2012)

ЗОШ №56

ЗОШ №111

ЗОШ №167

4.

Взяти участь у районній виставці «Я атестуюсь»

Лютий 2012

ЗНЗ

5.

Підготувати матеріали до узагальнення досвіду роботи:

Квітень 2012

УО

6.

Взяти участь у конкурсі «Учитель року»

Жовтень 2011-січень 2012

ЗНЗ

VІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Продовжити роботу щодо запровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів

Вересень 2011-травень 2012

Керівники ШМО ЗНЗ

2.

Продовжити роботу опорної школи з викладання хімії

Вересень 2011-травень 2012

Керівник ШМО ЗОШ №138

3

Заслухати звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та спецкурсів

Грудень 2011-травень 2012

Керівник РМО

4.

Організувати роботу творчої групи

вчителів вищої категорії, вчителів-методистів з питань:

- надання методичних консультацій для вчителів-стажерів та вчителів, стаж роботи яких до 3-х років;

- підготовки учнів до міського учнівського турніру юних хіміків;

- підготовки учнів до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, екології та ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Вересень 2011-травень 2012

За планом ДО ХМР та НМПЦ

Грудень 2011

Керівник РМО

Керівник РМО

Керівник РМО

5.

Ознайомитись з досвідом роботи вчителів, які претендують на присвоєння або визначення відповідності раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» для подальшого використання у роботі з різними категоріями вчителів

Жовтень 2011-травень 2012

УО

6.

Спланувати взаємовідвідування уроків вчителями (спеціалістами вищої категорії; вчителями-стажерами; вчителями, стаж роботи яких до 3-х років)

Вересень 2011-травень 2012

Керівник РМО

VІІ. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організувати і провести районні заходи:

- ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, екології;

- районний (міжшкільний) етап Всеукраїнського турніру юних хіміків;

- І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

- експертизу робіт для обласної виставки педагогічної творчості;

- районну виставку «Я атестуюсь»

За планом КВНЗ «ХАНО»

За планом КВНЗ «ХАНО» та НМПЦ

Грудень 2011

Січень 2012

Березень 2012

УО

УО

УО

УО

УО

2.

Організувати участь вчителів біології у заходах ГУОН, ДО ХМР, КВНЗ «ХАНО», НМПЦ тощо:

- у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, екології;

- в установчих сесіях Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

- у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

- у конкурсі «Учитель року»;

- у виставці педагогічної творчості

Січень 2012-лютий 2012

Грудень 2011-січень 2012

Січень2012-лютий 2012

Січень 2012

Лютий 2012

УО

УО

УО

УО

УОСкачать документ

Похожие документы:

 1. Указами Президента України, постановами Уряду, чинним закон (3)

  Закон
  У 2010 – 2011 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів фізики і астрономії була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, Державною програмою «Вчитель», Указами
 2. Указами Президента України, постановами Уряду, чинним закон (1)

  Закон
  У 2010-2011 н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів природознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програмами з природознавства,
 3. Указами Президента України, постановами Уряду, чинним закон (4)

  Закон
  У 2010-2011 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, Державною програмою „Вчитель”,
 4. Указу Президента України 18 4 Проект закон

  Закон
  1.3. Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок (основні положення Указу Президента України) 18
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..