Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
" " года наш отец - составил завещание, которым завещал сыну - (ответчику по делу) все свое имущество, которое ко дню его смерти окажется е...полностью>>
'Документ'
Даты: 24.06.2011; 01.07.2011; 08.07.2011; 15.07.2011; 22.07.2011; 29.07.2011; 05.08.2011; 12.08.2011; 19.08.2011; 26.08.2011; 02.09.2011; 09.09.2011; ...полностью>>
'Документ'
   Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их п...полностью>>
'Документ'
1. Постійна комісія із законотворчої діяльності та мінімальних державних соціальних стандартів (далі - Комісія) є допоміжним органом при Національній...полностью>>

Алучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств, широкого кола громадськості, вчених, краєзнавців до участі в дослідженні історії міст І сіл України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Положення

Про проведення обласного етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України»

Мета і завдання експедиції

Обласний етап Всеукраїнської історико-географічна експедиції «Історія міст і сіл України» (надалі – експедиція) проводиться з метою виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення, до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати та вивчати історико-культурні надбання нашого народу, природне довкілля.

Завданнями експедиції є:

 • залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств, широкого кола громадськості, вчених, краєзнавців до участі в дослідженні історії міст і сіл України;

 • залучення учнівської та студентської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;

 • набуття учнями та студентами поглиблених об’єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей свого краю;

 • збір та систематизація матеріалів до видання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної «Історії міст і сіл України»;

 • розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;

 • привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого кола громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини українського народу, пам’яті втрачених населених пунктів України

Керівництво експедицією

Загальне керівництво обласним етапом експедиції здійснює Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Безпосередня відповідальність за проведення експедиції та підведення загальних підсумків покладається на Центр творчості дітей та юнацтва Київщини.

В районах та містах проведенням експедиції керують відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, міських рад.

Методичне та організаційне забезпечення експедиції здійснюють районні та міські центри творчості дітей та юнацтва, будинки дитячої та юнацької творчості, центри туризму, станції юних туристів.

Терміни проведення

Експедиція розпочинається 17 квітня 2006 року і носить довгостроковий характер.

Підсумки експедиції в області підводяться щорічно до 1 квітня, починаючи з 2007 року.

Підведення підсумків Всеукраїнського етапу проводиться Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України до 15 травня щорічно, починаючи з 2007 року.

Експедиція вважається завершеною після укладання видавничого оригіналу нової редакції енциклопедичного видання багатотомної «Історії міст і сіл України»

Учасники експедиції

В експедиції беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, громадські об’єднання дітей та молоді, педагоги, вчені, краєзнавці, громадські діячі, всі, кого цікавить історія міста чи села, проблеми збереження історичного та природного середовища рідного краю.

Програма експедиції

Програма експедиції передбачає забезпечення комплексу дій, спрямованих на глибоке вивчення історії міста чи села у контексті історії рідного краю.

Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути:

 • назва населеного пункту (сучасна) та її походження;

 • географічне місцезнаходження;

 • виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні віхи його історії в т.ч. дата і джерела першого письмового згадування;

 • формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного середовища;

 • чинники матеріального виробництва: засоби і форми господарювання, наявність природно-рекреаційних ресурсів;

 • народні промисли, як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового мистецтва та виробництва;

 • визначні особистості, що народилися в цьому населеному пункті, їх внесок у розвиток населеного пункту, краю, України, світу;

 • значення і роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів, адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території, державотворчих процесів;

 • кількість дворів (для селищ), чисельність населення станом на…;

 • туристсько-рекреаційні можливості населеного пункту.

Учасники експедиції визначають і описують історію села чи міста відповідно до зазначених напрямів (усіх або частини).

Матеріали оформляються у вигляді нарису-опису з додатками.

У додатки можуть входити ілюстративні матеріали і фото (13х18 см, копії архівних документів, плани і карти місцевості, схеми, малюнки, легенди, тощо.

Окремо подаються розробки 1-5 денних туристсько-краєзнавчих маршрутів або екскурсій з додатками.

Підведення підсумків

Підсумки експедиції проводяться щорічно у трьох турах:

1-й – районний;

2-й – обласний;

3-й – Всеукраїнський.

Матеріали для участі у 1-му турі надсилаються до відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад чи визначених ними навчальних закладів.

Для участі у 2-му турі матеріали, що відповідають вимогам цього положення, надсилаються на адресу Центру творчості дітей та юнацтва Київщини (09112, Київська область, місто Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 90) до 1 березня кожного року.

Журі оцінює роботу автора чи авторського колективу і визначає нариси-описи та туристсько-краєзнавчі маршрути або екскурсії, що можуть бути подані на наступний тур, а іншим авторам надає рекомендації по доопрацюванню зібраного матеріалу з метою залучення цих робіт у наступному році.

Журі братиме до уваги об’єм та глибину експедиційних пошуків і наукових досліджень, якість та значимість ілюстративного матеріалу. Журі також враховуватиме охайність, грамотність, стиль робіт.

Нагородження

На підставі висновків журі кращі авторські колективи та автори нагороджуються грамотами, дипломами Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Фінансування

Проведення експедиції на місцях, нагородження кращих учасників 1-го туру здійснюється за рахунок місцевих бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

Нагородження у обласному етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції здійснюється за рахунок Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Умови оформлення експедиційних матеріалів

Всі матеріали подаються українською мовою.

Матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал 1,5)

Учасники експедиції готують такі матеріали:

1. Анкета (дані про авторську групу або автора, місто (село), район, область, навчальний заклад, клас (група), назва гуртка, прізвище, ім’я та по батькові кожного учасника і керівника групи, контактний телефон (при наявності), іншу додаткову інформацію про авторів).

Матеріали на конкурс:

І. Нарис-опис міста (села), що включає розділи:

1. Анкета:

- повна назва;

- місцезнаходження, адміністративне підпорядкування;

- існуючий, вимираючий, зниклий

2. Вступ (історія виникнення, заснування).

3. Сучасний стан.

4. Значні для міста (села) історичні події.

5. Видатні постаті міста (села).

6. Список використаної літератури та архівних документів.

Об’єм нарису-опису від 5 до 15 друкованих сторінок з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13х18 см копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди, тощо).

ІІ. Розроблений 1-5 денний туристсько-краєзнавчий маршрут або екскурсія

Об’єм до 10 сторінок друкованого тексту з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13х18 см копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди, тощо). Матеріали не повертаютьсяСкачать документ

Похожие документы:

 1. СІ. Чорнооченко цивільний процес

  Документ
  На основі положень нового (2004 р.) та чинного Цивільного процесуаль­ного кодексу України, законодавства про судоустрій у відповідності до програми для вищих юридичних навчальних закладів послідовно розкриваються питання пов'язані

Другие похожие документы..