Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Это тонкий пластиковый диск, на котором нанесено магнитное покрытие. Диск заключён в гибкий специальный конверт с продолговатым разрезом, через котор...полностью>>
'Документ'
Актерская реформа М. Щепкина. Колокольный звон в русской музыке XIX века. Творческий портрет В. Пукирева. Индия в творческом прочтении В....полностью>>
'Примерная программа'
Примерная программа профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения разработана на основе Федер...полностью>>
'Закон'
Защита диссертации состоится 20.11.2008 г в 10-00 час. на заседании диссертационного совета Д 212.089.01 в ГОУ ВПО Кемеровский технологический инстит...полностью>>

Виконується

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація

про хід виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів

і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки

(затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 261)

станом на 1 липня 2011 року

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу,

строк виконання, головний виконавець

Стан виконання

Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.1. Прискорити розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та сприяти у 2010 році її прийняттю

доповісти під час засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок Генеральної угоди (далі — спільна робоча комісія) про вжиті заходи з метою розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та її прийняття

1 липня 2011 року

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що відповідно до Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Закону України „Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік”, доручень Уряду Фондом спільно із зацікавленими органами здійснено підготовку проекту Закону України „Про Державну програму приватизації”.

Проект Закону України „Про Державну програму приватизації” розроблено разом із проектом Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації” (далі – проекти), які складають єдиний пакет змін до законодавства з питань приватизації.

Підготовка проектів здійснювалась під координацією Міжвідомчої робочої підгрупи „Приватизація” групи „Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції” згідно із планом-графіком реформ на реалізацію Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки, за участю фахових експертів з питань приватизації Центру економічного розвитку з урахуванням Концептуальних засад забезпечення реалізації національних інтересів у сфері приватизації, визначених Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.02.2008.

Проекти в установленому порядку відпрацьовано, погоджено із заінтересованими міністерствами, відповідними центральними органами виконавчої влади, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Національним банком України.

Відповідно до положень Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки проекти відпрацьовано із суб’єктами Генеральної Угоди.

В установленому порядку проекти направлялися на погодження до Федерації професійних спілок України та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (листи Фонду від 07.07.2010 № 10-18-8756 та № 10-18-8755).

За результатами розгляду Федерацією професійних спілок України законопроекти підтримано.

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні підтримано проект Закону України „Про Державну програму приватизації”, до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації” надано пропозиції. За результатами опрацювання пропозицій Фондом підтримано та включено до проекту конструктивні позиції, підготовлено висновки та пояснення, які направлено на адресу Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (лист від 08.09.2010 № 10-18-12015).

Відпрацьовані, узгоджені проекти в установленому порядку 24 вересня 2010 р. подано до Кабінету Міністрів України (лист ФДМУ від 24.09.2010 № 10 18 12918).

15.12.2010 проекти було розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України. За результатами засідання Кабінету Міністрів України доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України разом з Фондом за участю Адміністрації Президента України доопрацювати проекти з урахуванням висловлених зауважень (протокол засідання від 15.12.2010 № 74).

За результатами проведеної роботи доопрацьовані проекти у березні 2011 року внесені Міністерством економічного розвитку і торгівлі на розгляд Кабінету Міністрів України.

Секретаріатом Кабінету Міністрів України внесені проекти опрацьовано та підготовлено до розгляду на засіданні Уряду.

У разі внесення проектів на розгляд Верховної Ради України, Фонд державного майна України здійснюватиме заходи щодо сприяння їх розгляду Парламентом з метою їх прийняття.

Міністерство економіки повідомляє, що дорученням Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 11258/1/1-11 законопроекти повернуто для додаткового розгляду та узгодження.

З метою виконання зазначеного вище доручення Кабінету Міністрів України Мінекономіки планується провести узгоджувальну нараду за участю представників Мінфіну та Фонду державного майна.

1.3. Визначити національним пріоритетом на 2010—2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість

визначити національним пріоритетом на 2010 —2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість

до кінця 2011 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Міністерство економіки інформує, що з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки, розвитку внутрішнього ринку та стимулювання виробництва високотехнологічної наукоємної продукції Мінекономіки наказом від 15.10.2011 № 1322 створено робочу групу з розроблення плану заходів державної політики стосовно зміни структури реального сектору економіки у напрямку підвищення технологічного рівня виробництва та збільшення частки переробної промисловості, орієнтованої на задоволення потреб внутрішнього ринку.

01.04.2011 проведено засідання робочої групи з опрацювання проекту Плану заходів, на якому за результатами обговорення було прийнято рішення доопрацювати його з урахуванням висловлених представниками центральних органів виконавчої влади – членами робочої групи зауважень.

Наступне засідання робочої групи з опрацювання проекту Плану заходів планується провести у липні поточного року. На даний час проект Плану заходів опрацьовується відповідно до наданих членами робочої групи пропозицій.

7 липня 2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих норм Податкового кодексу України”, яким врегульовуються окремі проблемні питання, що виникли під час застосування положень Податкового кодексу України.

Крім того, на 2011 рік бюджетне відшкодування грошовими коштами заплановано в обсязі 39 407,0 млн. грн., що на 62,6 % більше сум, відшкодованих за 2010 рік(24 235,9 млн. грн.) та при існуванні на 01.01.2011 залишку невідшкодованих у минулому році 11 113,9 млн. грн. сум податку.

За січень – червень 2011 року грошовими коштами відшкодовано ПДВ з бюджету в обсязі 20 958,8 млн. грн., що у 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2010 року (7 818,0 млн. грн.).

Заборгованість з відшкодування ПДВ скоротилась у 1,8 рази, порівняно з початком року і станом на 01.07.2011 склала – 6 193,4 млн. грн., у тому числі протерміновано – 466,3 млн. грн., що у 5,4 рази менше порівняно із початком року.

Набирає оберти система автоматичного відшкодування. По деклараціях за січень відібрано 24 платника на суму 457 млн. грн., за лютий – 37 платників на 673 млн. грн., за березень – 82 платника на 1,2 млрд. грн., за квітень – вже 122 платника на суму 2,2 млрд. грн., за травень 2011 року (оперативні дані) – 139 платників податків на суму 1 млрд. 753 млн. гривень.

Серед них - представники майже усіх регіонів України (26 регіонів із 27) окрім Рівненської області. До переліку увійшли підприємства гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, суднобудування, електротехнічної, легкої та хімічної промисловості, будівництва, сільського господарства та торгівлі, зернотрейдери тощо.

Сума ПДВ, яка може бути відшкодована в червні місяці в автоматичному режимі становить майже 73 відсотки бюджетного ресурсу доведеного Мінфіном на червень 2011 року (3,0 млрд. гривень).

1.4. Створити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

утворити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

протягом II кварталу 2011 року

Мінфін

Виконано

Мінфін інформує, що наказом Міністерства вiд 24.03.2011 № 409 було створено постiйно дiючу тристоронню робочу групу з метою проведення консультацiй на всiх стадiях бюджетного процесу, до складу якої увiйшли представники сторони профспiлок i сторони роботодавцiв.

31.03.2011 вiдбулося засiдання робочої групи, на якому обговорювався проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на 2012 рiк. Також 30.05.2011 відбулось чергове засiдання робочої групи, на якому, зокрема, розглядались питання підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери та порядок надання пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рiк та прогнозних показників на 2013-2014 роки.

23.06.2011 проведено чергове засідання постійно діючої тристоронньої робочої групи, на якому розглядалися пропозиції соціальних партнерів до проекту Державного бюджету України на 2012 рік.

1.5. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств

проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що 11 квітня 2011 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження № 310, яким затверджено перелік енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу в 2011 році.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 566 погоджено уточнені плани розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств.

На виконання зазначених розпоряджень Кабінету Міністрів України Фонд здійснює підготовчу роботу із формування складів конкурсних комісій та розробки проектів умов проведення конкурсів енергетичних компаній.

Фонд державного майна листами від 01.07.2011 №10-33-9084 та №10 33 9085 направив запити з пропозиціями розглянути проекти рекомендацій ФДМУ щодо фіксованих умов конкурсу з продажу пакетів акцій ПАТ „Київенерго” та ПАТ „Західенерго” стосовно конкретизації в них особливостей господарської діяльності, подальшого розвитку підприємств, вирішення соціальних питань до зазначених підприємств, Київській та Львівській облдержадміністраціям, Міненерговугілля, Мінфіну, НАК „Енергетична компанія України” та Профспілці працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

Крім того, Фонд державного майна листами від 01.07.2011 № 10-33-9083 та № 10-33-9082 звернувся до Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України з пропозицією надати кандидатури до участі у складі конкурсних комісій з продажу пакетів акцій ПАТ „Київенерго” та ПАТ „Західенерго”.

1.6. Забезпечувати участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні

проводити консультації за участю соціальних партнерів під час розроблення та здійснення у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади інформують, що під час розроблення та здійснення у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи проводяться консультації за участю соціальних партнерів.

Зокрема, державна служба зайнятості інформує, що з метою забезпечення ефективної зайнятості населення державна служба зайнятості залучає соціальних партнерів до реалізації заходів активної політики зайнятості та профілактики безробіття. Крім того, державна служба зайнятості проводить інформаційно-консультаційні заходи, семінари, конференції з представниками сторін соціального діалогу та громадськими організаціями з питань забезпечення належних умов праці, гідного рівня заробітної плати особам, які працевлаштовуються за направленням державної служби зайнятості.

При розробці проектів нормативно-правових актів з питань зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття за ініціативою державної служби зайнятості, ці документи узгоджуються зі сторонами соціального діалогу та розглядаються правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, до складу якої входять на паритетній основі представники від центральних органів виконавчої влади, роботодавців та профспілок.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства залучає представників організацій роботодавців і підприємців та профспілок до розроблення заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні.

Відповідно до прийнятого Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI „Про регулювання містобудівної діяльності”, спрямованого на здійснення заходів з подолання наслідків економічної кризи у будівництві за рахунок спрощення порядку проведення експертизи проектів будівництва, Міністерством було розроблено проекти 21 постанови Уряду, щодо яких проводились консультації та узгодження як із центральними органами виконавчої влади, так і з соціальними партнерами. Результатом впровадження таких заходів є зростання за перші п’ять місяців 2011 року обсягів виконання будівельно-монтажних робіт на 13,2 % порівняно з відповідним періодом 2010 року. Нарощення обсягів будівельних робіт відбулося в 21 регіоні країни. Частка підприємств, які у звітному періоді здійснювали будівельну діяльність, збільшилася до 73,2 % (всього у сфері будівництва зареєстровано понад 56 тис. суб’єктів господарювання).

За січень-травень 2011 року зросли і обсяги виробництва, основної номенклатури будівельних матеріалів (утеплювачі, плитка та цегла керамічна, столярні вироби, блоки будівельні, гіпс, щебінь, черепиця, скло, цемент тощо) в середньому від 20 до 30 % порівняно з відповідним періодом 2010 року.

Прийняттям Меморандуму про партнерство та співробітництво щодо сталого розвитку житлово-комунального господарства між Мінжитлокомунгоспом, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі „Федерація роботодавців ЖКГ України” та ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства започатковано утворення постійно діючої тристоронньої робочої групи за напрямом мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи, стабілізації відносин та прискорення реформування житлово-комунальної сфери, забезпечення споживачів якісними та доступними житлово-комунальними послугами.

Також, консультації за участю соціальних партнерів під час розроблення та здійснення у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи проводились керівництвом Держспоживстандарту.

Під час робочих поїздок керівників та спеціалістів Міненерговугілля у вугільні регіони проводяться наради за участі представників профспілок, облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з подолання наслідків економічної кризи, зокрема збільшення обсягів виробництва, покращення фінансового стану підприємств, забезпечення соціальних гарантів працівників. У 2011 році планується завершити упровадження бюджетної та податкової реформ, забезпечивши стимулюючий характер їх впливу на економічні процеси та провести фінансове оздоровлення, перш за все в енергетиці та житлово-комунальному господарстві, суттєво підвищити обсяги залучення інвестицій.

1.7. У разі потреби починаючи з III кварталу 2010 року, але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки інформує, що Міністерством підготовлено відповідні інформаційні матеріали та направлено до Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні відповідно листами Мінекономіки від 10.06.2011 № 4804-26/104 та від 10.06.2011 № 4804-26/103.

Крім того, підтримуючи продовження діалогу на міждержавному та міжурядовому рівні відповідно до двосторонніх домовленостей з країнами партнерами у світі, Мінекономіки на постійній основі забезпечується організація та проведення в рамках таких важливих заходів як офіційні візити на найвищому та високому рівнях економічних та бізнес-заходів, інвестиційних семінарів та засідань ділових рад.

Одночасно із засіданнями спільних міжурядових комісій (далі – СМК), що відбуваються за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади організовуються і проводяться за сприяння Торгово-промислової палати, Українського союзу промисловців і підприємців та Українського Національного комітету Міжнародної Торговельної Палати бізнес-форуми, круглі столи, конференції. У ході цих заходів з країною-партнером розглядаються актуальні питання розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва в різних сферах, визначаються пріоритетні напрями співпраці на коротко- та середньострокову перспективу. Під час візитів, роботи СМК та інших заходів сторонами розглянуто стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, відбулося узгодження та підписання необхідних міжурядових та міжвідомчих документів, сформовано перелік конкретних актуальних питань двостороннього співробітництва з урахуванням специфіки та ступеня розвитку двосторонніх відносин, політичної ситуації у відповідному регіоні світу.

За результатами проведення засідань СМК Мінекономіки направлено до Кабінету Міністрів України листи із звітами та проектами планів заходів СМК з Австрією № 4601-21/3986-04 від 05.04.2011, Іспанією № 4601 21/152-9 від 22.04.2011, КНР № 4604 21/5991-04 від 06.05.2011, Монголією № 4604-21/7527-04 від 03.06.2011, Чилі № 4603 21/8198-04 від 20.06.2011, Ізраїлем № 4605 21/9010 04 від 04.07.2011, Латвією – станом на 13.07.2011 не підписано, а також до МЗС – ОАЕ № 46.05-25/136 від 30.05.2011.

1.8. З метою забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів забезпечувати уповноваженим представникам профспілок та роботодавців можливість участі у підготовці рішень національних комісій шляхом проведення попередніх консультацій, незалежних експертиз, участі у відкритих засіданнях тощо

проводити попередні консультації з уповноваженими представниками соціальних партнерів під час підготовки рішень щодо ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів, залучати їх до участі у незалежних експертизах, відкритих засіданнях тощо

постійно

Національна комісія регулювання електроенергетики, Національна комісія з питань регулювання зв’язку

Виконується

Національна комісія регулювання електроенергетики інформує, що тарифи на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами затверджуються НКРЕ відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 № 564.

Розрахунок тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983.

Відповідно до пункту 41 Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою НКРЕ від 29.11.2007 № 1662 (далі – Регламент) рішення щодо затвердження рівнів тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами, на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, встановлення їх структури та схвалення інвестиційної програми і джерел її фінансування приймаються на відкритих засіданнях НКРЕ. 

Згідно з п. 62 Регламенту інформація про місце, дату і час проведення відкритих засідань, порядок денний розміщується на офіційному сайті НКРЕ не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання Комісії. Тож всі зацікавлені сторони, у тому числі профспілки та роботодавці, мають змогу взяти участь у підготовці рішень Комісії шляхом проведення попередніх консультацій, обговорень питань, щодо рівня та структури тарифів на передачу електроенергії та на транспортування природного газу. Крім того, СПО можуть взяти участь у відкритих засіданнях НКРЕ безпосередньо під час розгляду питання щодо затвердження рівнів тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та на транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

Варто зазначити, що з метою уникнення непорозумінь та забезпечення більш злагодженої роботи з профспілками та роботодавцями Комісія запевнила, що в подальшому завчасно надсилатиме СПО профспілок та СПО роботодавців інформацію про дати відкритих засідань Комісії, на яких розглядатиметься питання щодо затвердження рівнів тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та на транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку повідомляє, що відповідно до абзаців першого і другого статті 4 Закону України „Про природні монополії” регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до цього Закону.

У абзаці четвертому статті 4 зазначеного Закону визначено, що органом регулювання у сфері зв'язку є Національна комісія з питань регулювання зв'язку, яка утворюється відповідно до Закону України „Про телекомунікації”.

Слід зауважити, що у переліку сфер діяльності суб'єктів природних монополій, визначеного статтею 5 Закону України „Про природні монополії”, галузь зв'язку відсутня.

Тарифне регулювання в галузі зв'язку здійснюється відповідно до Законів України „Про телекомунікації”, „Про поштовий зв'язок” та „Про радіочастотний ресурс України”.

Державному регулюванню підлягають:

- тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

- тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг;

розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;

тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій;

тарифи, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України (роботи (послуги) Українського державного центру радіочастот);

тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку.

Функції з тарифного регулювання у галузі зв'язку покладені на Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, яка утворена відповідно до Указу Президента України від 21.08.2004 № 943 і є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

НКРЗ встановлює тарифи в залежності від категорій споживачів - юридичних та фізичних осіб, серед яких відсутня така категорія, як промислові споживачі.

1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління

сприяти впровадженню та здійснювати популяризацію Принципів корпоративного управління з урахуванням положень Закону України „Про акціонерні товариства”

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах повноважень

Виконується

Міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади інформують, що ними ведеться робота з метою сприяння впровадженню та здійснення популяризації Принципів корпоративного управління з урахуванням положень Закону України „Про акціонерні товариства”.

Так Мінекономіки повідомляє, що з метою спрощення та підвищення ефективності корпоративного управління акціонерними товариствами, максимального відображення балансу інтересів держави, акціонерних товариств, різних груп інвесторів (як дрібних, так і великих) стосовно основних засад організації взаємодії між ними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про акціонерні товариства” (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств), який 03.02.2011 прийнято Верховною Радою України (№ 2994-VІ).

3адля комплексного вирішення проблеми управління державним сектором економіки відповідно до Програми Президента України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” на 2011 рік Мінекономіки заплановано розроблення проекту Концепції щодо запровадження нової моделі управління в Україні і проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності”, якими будуть розв'язані питання щодо вдосконалення системи управління об'єктами державної власності та розподілу функцій управління між органами державної влади і поступового переходу до нової моделі управління об'єктами державної власності. На даний час Мінекономіки ведеться робота з розробки відповідних проектів.

Мінфіном проводиться постійна робота щодо сприяння впровадженню та популяризації Принципів корпоративного управління у банках, у капіталізації яких взяла участь держава, стосовно належного захисту прав акціонерів, надійної системи управління і контролю, відкритості та прозорості діяльності цих банків.

З метою забезпечення стабільної діяльності та керуючись принципами корпоративного управління було розроблено і затверджено Кодекси корпоративного управління капіталізованих банків та внесено зміни до установчих документів банків з урахуванням змін до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Затвердження положень про акції та дивідендну політику банків, у капіталізації яких взяла участь держава, забезпечує однакову можливість для всіх акціонерів капіталізованих банків реалізувати свої права щодо власності на акції та їх передачі; своєчасного та регулярного отримання необхідної інформації про банки; участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів; участі в обранні членів Наглядової ради; отриманні частки прибутку банків.

Також, Мінфіном здійснюються заходи щодо посилення управління банками, дотримання вимог законодавства та принципів корпоративного управління стосовно членів органів управління банків, визначення та розподілу прав та обов’язків органів управління банків, а також повне та суттєве розкриття інформації про діяльність банків, що підлягає оприлюдненню.

З метою сприяння впровадженню Принципів корпоративного управління (пункт 1.9 Плану заходів) Держфінпослуг розробила проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг”, який 30.06.2011 підписав Президент України.

Закон України від 02.06.2011 № 3462-VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг” набирає чинності 08.01.2012.

З 18.12.2011 набирає чинності Закон України № 3394-VI від 19.05.2011 „Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі”.

1.10. Спільно вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, суб’єктів господарювання, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій — суб’єктів господарювання, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих технологій та реалізацію енергоефективних проектів

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження

Виконується

Порядок включення до Державного реєстру затверджений наказом НАЕР від 01.04.2008 № 49, зареєстрованим в Мін′юсті 16.04.2008 за № 318/15009.

Станом на 01.07.2011 до Державного реєстру включені ВАТ „Завод напівпровідників” (м. Запоріжжя) та ПАТ ”КВАЗАР” (м. Київ).

З метою виконання пункту 1.10, Держенергоефективності звернулось до СПО роботодавців (лист від 22.06.2011 № 665-05/14/4-11) та СПО профспілок (листи від 27.05.2011 № 566-01/14/4-11 та від 22.06.2011 № 664-05/14/4-11) з проханням надати пропозиції із зазначеного питання з метою подальшого їх опрацювання та прийняття рішення.

Станом на 01.07.2011 Спільний представницький орган сторони всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (далі – СПО профспілок) і Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (далі – СПО роботодавців) не надали Агентству пропозиції стосовно оптимізації процедури включення суб’єктів господарювання до Державного реєстру.

Сторона власників зобов’язується:

1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади здійснюють відповідну роботу з метою виконання пункту 1.11 Генеральної угоди.

Зокрема Фонд державного майна листом від 14.06.2011 № 17-868с рекомендував керівникам підприємств, що перебувають його управлінні залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення та внесення змін до статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав, внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу).

Держкомтелерадіо рекомендовано керівникам державних підприємств сфери управління Комітету виконання відповідних положень Генеральної угоди (лист від 09.06.2011 № 59/6-1).

Розроблення внутрішніх документів підприємств (установи), зокрема правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо, внесення змін до статутів підприємств (установи) у частині захисту соціально-економічних та трудових прав працівників здійснюється виключно за участю представників первинної профспілкової організації.

Мінінфраструктури, Мінпромполітики, МКТ, Держспоживстандарт, Держводагентство повідомляють, що зазначене передбачено положеннями галузевих угод.

Мінрегіонбуд наказом № 267 від 26.06.2008 затвердив „Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Мінрегіонбуду” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 №233-р), де передбачено розділ „Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства”. Зазначений розділ врегульовує захист соціально-економічних та трудових прав працівників. Станом на 01.07.2011 державними підприємствами не вносились зміни до зазначеного розділу їх статутів.

Мінфін інформує, що на підприємствах сфери управління Міністерства на підставі статутів підприємств (установи), Закону України „Про колективні договори і угоди”, Кодексу законів про працю в Україні, Закону України „Про охорону праці”, відповідно до положень Генеральної угоди та чинного законодавства України, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, інтересів трудового колективу та власника укладено колективні договори на 2010-2011 рр., які схвалені конференціями трудових колективів.

Галузевою угодою між Держспоживстандартом та профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2010 – 2012 роки зобов’язано керівників підприємств розробляти правила трудового розпорядку і змінності за погодженням з профспілковим комітетом.

1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення.

Міністерство фінансів повідомляє, що фінансові плани підприємств (установи), які належать до сфери управління Міністерства, на 2011 рік сформовано відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономіки від 21.06.2005 № 173, та за участю представників первинної профспілкової організації у частині соціально-економічного розвитку підприємств з урахуванням вимог колективних договорів та законодавства України.

Станом на 01.07.2011 Мінфіном продовжується здійснення розгляду та аналіз проектів фінансових планів підприємств на 2012 рік з урахуванням дотримання положень Генеральної Угоди.

За рахунок прибутку (доходу) підприємства, що залишається у розпорядженні державних та казенних підприємств, утворюють спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних із його діяльністю. Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затверджених фінансових планів, формування яких здійснюється за участю представників первинної профспілкової організації у частині соціально-економічного розвитку підприємств, з урахуванням вимог колективних договорів та законодавства України.

Міненерговугілля інформує, що такі рекомендації передбачено чинними галузевими угодами, укладеними між Міненерговугілля, Мінпаливенерго, Мінвуглепромом та галузевими профспілками.

Мінінфраструктури повідомляє, що галузевими угодами передбачено залучати представників профспілок до розроблення фінансових планів підприємств у частині соціально-економічного розвитку.

Держкомтелерадіо листом від 09.06.2011 № 59/6-1 рекомендовано керівникам державних підприємств сфери управління Комітету забезпечити виконання відповідних положень Генеральної угоди.

Керівникам підприємств та установ сфери управління Мінприроди підготовлено рекомендаційний лист від 11.07.2011 № 12796/11/10-11 щодо реалізації положень Генеральної угоди. Крім того, Галузевою Угодою Держводагентства передбачено залучення представників профспілкових організацій до: розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку підприємств; підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву підприємств у порядку, визначеному законодавством і колективним договором.

Галузевою угодою Держспоживстандарту передбачено залучення представників первинних профспілкових організацій до розроблення фінансових планів в частині соціально-економічного розвитку підприємств.

ДПА листом від 19.06.2009 № 12912/7/05-0117 зобов’язала підвідомчі державні підприємства при наданні фінансових планів обов’язково погоджувати їх з профспілковими організаціями в частині соціально-економічного розвитку цих підприємств. Фінансові плани на 2011 рік погоджено з профспілками тих підприємств, де вони є (лист ДПА від 28.05.2010 № 10392/7/05-0117).Також погоджено з первинними профспілками фінансові плани підвідомчих державних підприємств на 2012 рік (лист ДПА від 25.05.2011 №14672/7/05-0417 „Про надання проектів фінансових планів на 2012 рік”).

1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення, зокрема, Мінінфраструктури повідомляє, що галузевими угодами передбачено залучати представників профспілок до підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку на соціально-економічний розвиток підприємств, у порядку визначеному законами та колективними договорами.

Міністерство фінансів інформує, що за рахунок прибутку (доходу) підприємства, що залишається у розпорядженні державних та казенних підприємств, утворюють спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних із його діяльністю. Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затверджених фінансових планів, формування яких здійснюється за участю представників первинної профспілкової організації у частині соціально-економічного розвитку підприємств, з урахуванням вимог колективних договорів та законодавства України.

Держкомтелерадіо листом від 09.06.2011 № 59/6-1 рекомендовано керівникам державних підприємств сфери управління Комітету виконання відповідних положень Генеральної угоди.

Керівникам підприємств та установ сфери управління Мінприроди підготовлено рекомендаційний лист від 11.07.2011 № 12796/11/10-11 щодо реалізації положень Генеральної угоди. Крім того, Галузевою Угодою Держводагентства передбачено залучення представників профспілкових організацій до: розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку підприємств; підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву підприємств у порядку, визначеному законодавством і колективним договором.

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення, зокрема, Мінінфраструктури повідомляє, що галузевими угодами передбачено залучати представників профспілок до підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку на соціально-економічний розвиток підприємств, у порядку визначеному законами та колективними договорами.

Мінприроди підготовлено наказ від 31.05.2011 № 183 „Про порядок використання прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності НАК „Надра України” у 2010 році”.

Держкомтелерадіо листом від 09.06.2011 № 59/6-1 рекомендовано керівникам державних підприємств сфери управління Комітету виконання відповідних положень Генеральної угоди.

Галузевою угодою Держспоживстандарту передбачено залучення представників первинних профспілкових організацій до участі у розподілі чистого прибутку.

1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна повідомляє, що відповідно до п. 3.3 Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 6 лютого 2007 р. № 201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 р. за № 404/13671 до складу комісії з реструктуризації можуть бути включені представники органу, що представляє інтереси трудового колективу підприємства (профспілкового комітету чи ради трудового колективу). Тому, при підготовці наказу про створення комісії з реструктуризації Фонд включає в склад комісії представника органу, що представляє інтереси трудового колективу підприємства (профспілкового комітету чи ради трудового колективу).

Мінінфраструктури зазначає, що профспілкові організації включаються до комісій з реструктуризації, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання та з передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність.

Наказом Укрзалізниці від 26.05.2011 № 238-Ц затверджено Положення про комісію з розгляду звернень та матеріалів щодо розпорядження майном та відмови від права користування земельними ділянками залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, до складу зазначеної Комісії входить представник Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Мінрегіонбуд також включає представників профспілок до складу комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання; комісій з передачі об’єктів права державної власності у комунальну власність, які належать до сфери його управління.

У проектах галузевих угод між Держкомтелерадіо та ЦК Профспілки працівників культури України на 2011 – 2012 роки передбачені зазначені пункти.

1.13.2 передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном

Виконується

Фонд державного майна інформує, що передача об`єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну здійснюється відповідно до Закону України „Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності” за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, та наявності згоди відповідної місцевої ради.

Включення представників трудових колективів підприємств, майно яких підлягає передачі до складу комісії з питань передачі об`єктів державної власності у комунальну власність передбачено статтею 6 цього Закону.

З метою виконання пункту Фонд державного майна листом від 11.05.2011 № 24-362 доручив своїм регіональним відділенням щопівроку надавати інформацію щодо передачі об`єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

Крім того, зазначене передбачено чинними галузевими угодами, укладеними між Міненерговугілля, Мінпаливенерго, Мінвуглепромом та галузевими профспілками.

Мінінфраструктури зазначає, що профспілкові організації включаються до комісій з реструктуризації, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання та з передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність.

Наказом Укрзалізниці від 26.05.2011 № 238-Ц затверджено Положення про комісію з розгляду звернень та матеріалів щодо розпорядження майном та відмови від права користування земельними ділянками залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, до складу зазначеної Комісії входить представник Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

У проектах галузевих угод між Держкомтелерадіо та ЦК Профспілки працівників культури України на 2011 – 2012 роки передбачені зазначені пункти.

1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що у звітному періоді Фонд постійно надавав відповіді на всі звернення профспілкових організацій та їх об’єднань, які надходили на його адресу.

На контролі в органах приватизації за станом на 01.07.2011 знаходиться 1 608 договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності, з яких 167 мають зобов’язання стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин, з яких за І півріччя було перевірено 53 договори купівлі-продажу.

1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов’язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок

забезпечувати обов’язкове залучення представників профспілок до опрацювання змін до договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств у частині трудових і соціально-економічних питань діяльності підприємств

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що зміни та доповнення до договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, підготовлені у звітному періоді, не передбачали коригування соціальних зобов’язань.

1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що на контролі в органах приватизації за станом на 01.07.2011 знаходиться 1 608 договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності, з яких 167 мають зобов’язання стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин, з яких за І півріччя було перевірено 53 договори купівлі-продажу.

Фондом залучались представники профспілок до перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу, які передбачають виконання покупцями зобов’язань з питань соціальної діяльності.

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання

забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують, що представники профспілкових організацій залучаються у порядку, визначеному законодавством, до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

Так, Мінфін повідомляє, що повноваження профспілок визначено у статутах підприємств (установи) сфери управління Міністерства фінансів та колективних договорах.

Крім того, Мінінфраструктури зазначає, що профспілковим органам надається інформація з питань умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємств галузі, а також інша інформація, необхідна для ведення переговорів та укладання угод, колективних договорів та підбиття підсумків їх виконання.

1.18. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення.

Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повідомляє, що керівництву ПАТ „КиївзНДІЕП”, яке віднесене до сфери управління Міністерства, рекомендовано проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

Міністерство фінансів зазначає, що з метою підвищення рівня правової підготовки Сторін у колективних договорах підприємств (установи) на 2011 рік передбачено витрати на проведення для представників і профспілок навчання протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

Керівникам підприємств та установ сфери управління Мінприроди підготовлено рекомендаційний лист від 11.07.2011 № 12796/11/10-11 щодо реалізації положень Генеральної угоди.

Державна податкова служба повідомляє, що виконання зазначеного пункту передбачено і в проекті Галузевої Угоди між адміністрацією ДПС України і Всеукраїнською профспілкою працівників органів державної податкової служби на 2011-2013 роки, згідно з якою адміністрація ДПС бере на себе зобов’язання забезпечувати кожному працівникові можливість підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на 5 років. Обсяги професійного навчання працівників та загальних витрат на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері визначатимуться в колективних договорах.

Також Галузевою угодою Держспоживстандарту передбачено щорічне навчання представників профспілки.

Виконання пункту угоди рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо (листи від 09.06.2011 № 59/6-1 та № 60/6-1).

1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828

забезпечувати в межах повноважень виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828, з метою підвищення конкуренто­спроможності вітчизняної продукції

щороку до 1 квітня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки повідомляє, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 828 звіт про стан виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року надається щороку до 1 березня.

Звіт про стан виконання Програми у 2010 році Мінекономіки подано до Кабінету Міністрів України листом від 28.02.2011 № 3702-21/2002-04.

У минулому році виконувалися завдання і заходи Програми щодо яких не передбачено бюджетне фінансування. Так, прийнято ряд законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку. А саме:

Закон України від 21.12.2010 № 2829-VІ „Про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України”;

Закон України 02.12.2010 № 2735-VI „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;

Закон України від 09.07.2010 № 2479 „Про Національну комісію регулювання ринку житлово-комунальних послуг” (із змінами, внесеними згідно з Законом України від 07.10.2010 № 2592).

Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект Закону України „Про митно-тарифне регулювання в Україні”;

проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України”.

На виконання завдання щодо реформування податкової системи прийнято Податковий кодекс України (від 02.12.2010 № 2755).

З метою створення та забезпечення функціонування єдиної системи ринкового нагляду 02.12.2010 Верховною Радою прийнято Закон України № 2735-VI „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Крім того, відповідно до Закону України від 09.07.2010 № 2479 створено Національну комісію регулювання ринку житлово-комунальних послуг, завданням якої є забезпечення ефективної реалізації державної політики на ринку комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Завдання та заходи Програми щодо технічного регулювання і захисту прав споживачів виконані частково у зв’язку із відсутністю бюджетного фінансування у 2009-2010 роках.

На виконання завдання 11 Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року щодо удосконалення механізму регулювання ціноутворення у сфері природних монополій Мінекономіки розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ціноутворення” та листом від 09.06.2011 № 3804-21/7766-04 подано на розгляд до Кабінету Міністрів України. Згідно резолюції Кабінету Міністрів України від 18.06.2011 № 6355/0/2-11 Мінекономіки доручено врегулювати існуючі розбіжності із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Після проведення узгоджувальних процедур, передбачених Регламентом Кабінету Міністрів України, проект Закону буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення.

Зокрема, Міненерговугілля повідомляє, що під час першого засідання Міжурядової комісії зі співробітництва між Україною і КНР 20.04.2011 підписано Угоду між Міненерговугілля та Науково-технічною державною компанією „Tiandi Science&Technology CO LTD” про технічне переоснащення, модернізацію та підготовку гірничих робіт на державних вугільних шахтах України.

З метою підвищення енергоефективності виробництва Міністерством підготовлені проекти з технічного переоснащення вугледобувних підприємств центрального району Донбасу. Для забезпечення реалізації цих проектів до Кабінету Міністрів України направлено лист від 04.05.2011 № КМ/34-1015 щодо внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р передбачено у період до 2020 року оновлення енергогенеруючого обладнання з покращенням техніко-економічних та екологічних показників роботи.

Міненерговугілля видано наказ від 11.02.2011 № 6 „Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в 2011 році та в осінньо-зимовий період 2011/2012 року”.

На об’єктах ядерно-енергетичного комплексу оновлення основних засобів здійснюється регулярно при проведені планово-попереджувальних ремонтів. Створення сучасних робочих місць здійснюється при будівництві та введені в експлуатацію об’єктів.

У березні 2011 року між Урядом та вітчизняними виробниками нафтопродуктів підписано відповідний Меморандум про партнерство, проект якого схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 235, згідно з яким Кабінет Міністрів України створить сприятливі умови проведення реконструкції (модернізації) виробництва з метою збільшення глибини переробки нафти та виробництва нафтопродуктів підвищеної якості шляхом супроводження та забезпечення реалізації у встановленому порядку, у разі прийняття Верховною Радою України проекту Закону щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної і нафтохімічної галузей (п.1.2).

Мінінфраструктури інформує, що у поточному році з метою оновлення основних засобів по залізницях України заплановано придбання 1619 одиниць нового рухомого складу загальною очікуваною вартістю 1933,7 млн. грн. За І півріччя поточного року очікується придбання 291 одиниці нового залізничного рухомого складу загальною вартістю 369,5 млн. гривень.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зазначає, що для вжиття заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих міст у сфері водопровідно-каналізаційного господарства, Державним бюджетом України на 2011 рік передбачено видатки за бюджетною програмою „Питна вода України” у обсязі 400 млн. гривень, на реконструкцію та будівництво систем централізованого водовідведення – 400 млн. гривень та для проведення очисних споруд та інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського побережжя від забруднення – 190 млн. гривень.

Реалізація цих заходів створить умови як покращення стандартів у сфері житлово-комунальних послуг, покращення екологічної ситуації в Україні, так і покращить умови роботи працівників у зазначеній сфері та створить нові робочі місця.

Мінфін повідомляє, що відповідно до фінансових планів, стратегії розвитку та інвестиційних планів на 2011 рік та наступні роки (3- 5 рр.) на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства, передбачено заходи щодо подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Держспоживстандартом в межах повноважень здійснюється контроль за обсягами оновлення основних засобів під час складання фінансових планів підприємств та вносяться відповідні зміни щодо їх збільшення.

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв

забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010—2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень

Виконується

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки (далі – Програма), виконання якої дасть змогу знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка); оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Програми (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010. № 591.

У 2010 році відповідно до Порядку здійснювалось, зокрема, фінансування таких заходів:

- „Розроблення технічних завдань до стандартів та стандартів у сфері енергоефективності”.

На реалізацію заходу державним бюджетом передбачалось 1 500 тис. гривень. Із запланованих до розроблення 30 робіт на загальну суму 1 500 тис. грн. протягом 2010 року розроблено 19 (4 стандарти та 15 технічних завдань) на загальну суму 758 тис. грн. (50,5 відсотка від загального обсягу фінансування заходу).

- „Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та бюджетних установах”.

На реалізацію заходу державним бюджетом передбачалось 210 500,0 тис. гривень. Облдержадміністраціям було перераховано 51 637,45 тис. грн. (24,5 відсотка від загального обсягу фінансування заходу), з яких освоєно – 10 011,06 тис. грн. (4,76 відсотка від загального обсягу фінансування заходу, передбаченого державним бюджетом), повернуто до державного бюджету – 41 626,39 тис. гривень. З місцевих бюджетів на реалізацію заходу було виділено 814,5 тис. грн., з інших джерел фінансування – 140 126,1 тис. гривень. За даними облдержадміністрацій зазначені кошти були направлені на реалізацію 128 проектів.

- „Проведення санації будівель бюджетних установ, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації”.

На реалізацію заходу державним бюджетом передбачалось 138 000,0 тис. грн., які були розподілені між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами. За рахунок впровадження заходу обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів складе 0,04 млн. т умовного палива. Профінансовано 13 000,0 тис. грн. (9,4 відсотка від загального обсягу фінансування заходу), з яких освоєно – 6 335,1 тис. грн. (4,6 відсотка від загального обсягу фінансування заходу, передбаченого державним бюджетом). За даними центральних органів виконавчої влади зазначені кошти були направлені на реалізацію 89 проектів.

Фактична результативність впровадження зазначених вище заходів буде визначена через рік після впровадження проектів.

Для забезпечення реалізації завдань Програми у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 689 затверджено Порядок використання коштів.

Крім того, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 26.01.2011 № 9 затверджено „Методичні рекомендації щодо створення системи економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства”, які визначають механізм економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах галузі та спрямовані на: концентрацію внутрішніх місцевих резервів та залучення інвестицій для фінансування енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства; встановлення договірних відносин у сфері економічного стимулювання енергозбереження; стимулювання матеріальної зацікавленості колективів та окремих працівників підприємств житлово-комунального господарства в енергозбереженні та впровадженні енергозберігаючих технологій і обладнання, та дозволяють органам місцевого самоврядування відповідно до законодавства створити умови для енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства.

Також одним з дієвих заходів щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій в Україні є впровадження проектів за схемою зелених інвестицій (далі - СЗІ) та проектів спільного впровадження (далі - ПСВ) за механізмами Кіотського протоколу.

Станом на 01.07.2011 Держекоінвестагентством схвалено 871 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій у 16 регіонах України. Загальна сума схвалених проектів 1,930 млрд. грн., очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів 142,9 тис. т. СО2-екв.

1.22. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн

здійснювати за участю сторін Генеральної угоди заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних держав

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки інформує, що з метою забезпечення захисту вітчизняних виробників на внутрішньому ринку України від проявів демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту в Україну в січні-червні 2011 року проводилось 4 антидемпінгових розслідування щодо імпорту в Україну: листів азбестоцементних гофрованих (шифер) походженням із Республіки Білорусь; шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів походженням із Республіки Білорусь; флоат – скла (скла термічно полірованого) походженням із Російської Федерації, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Білорусь; метанолу (метиловий спирт) з Російської Федерації, 2 останні з яких досі тривають, та 2 спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну: холодильного та морозильного обладнання згідно з товарною позицією УКТЗЕД 8418 незалежно від країни походження та експорту; продуктів переробки нафтової сировини (бензин марок А - 76 (А - 80), А -92, А -95, дизельне пальне, мазут, пічне паливо, скраплений газ, бітум дорожній, масла) (останнє триває). Вартість імпорту в Україну, щодо якого проводились розслідування становить близько 3 млрд. 739 млн. дол. США.

Законодавчо встановлено процедуру участі заінтересованих сторін в антидемпінгових, спеціальних, антисубсидиційних розслідуваннях. Так, у повідомленнях про порушення розслідувань зазначаються строки, протягом яких інші сторони розслідувань можуть повідомити про свою заінтересованість, а також письмового викласти коментарі щодо конкретного розслідування та подати іншу необхідну інформацію. Зазначені коментарі та інша інформація враховуються Міністерством у ході кожного конкретного розслідування. Заінтересовані сторони можуть вимагати проведення слухань у Міністерстві (відповідно до частин: 12 статті 12 Закону України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”; частини 2 статті 9 Закону України „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”; частини 14 статті 15 „Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”).

Станом на 01.07.2011 в результаті попередніх розслідувань, Україною застосовуються 15 заходів (13 антидемпінгових та 2 спеціальних) проти імпорту різних товарів: абразивного інструменту, ДВП, листів азбестоцементних гофрованих (шифер), нітрату амонію (аміачної селітри), стрілочних переводів, ламп розжарювання електричних, побутової холодильної та морозильної техніки, виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для виробів для цивільної авіації), молочної кислоти, полотен трикотажних ворсових (включаючи довговорсові полотна) та полотен махрових, шприців, хутра штучного та полотна ворсового, труб сталевих безшовних обсадних насосно-компресорних, сірників. Вартість імпорту в Україну, щодо якого застосовано зазначені заходи становить близько 166 млн. дол. США.

Застосування цих заходів є досить ефективним, завдяки цим заходам вітчизняні підприємства, що потерпали від демпінгового та зростаючого імпорту, мають можливість відновити своє виробництво, зберегти робочі місця, реалізувати програми модернізації, спрямовані на пристосування до умов конкуренції.

Здійснено аналіз ефективності застосованих на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі антидемпінгових та спеціальних заходів, та на основі аналізу підготовлено звіти Мінекономіки про результати застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників, незалежно від країни походження та експорту. Проведений аналіз дозволяє зазначити, що застосовані заходи забезпечили необхідний захист національного товаровиробника. Національний товаровиробник знаходився на внутрішньому ринку у більш сприятливій ситуації щодо можливості виробництва і продажу продукції по відношенню до імпорту. За період дії заходів відбулось покращення економічних та фінансових показників національного виробника.

На виконання домовленості „Про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та українськими асоціаціями товаровиробників щодо захисту вітчизняних підприємств”, та у рамках відповідних міжнародних договорів проведено моніторинг імпорту та експорту товарів в Україну для визначення чутливих позицій товарообігу. Результати моніторингу імпорту в Україну направлено українським асоціаціям товаровиробників з метою дослідження наявності можливого негативного впливу згаданого імпорту на діяльність вітчизняних товаровиробників.

В рамках роботи, передбаченої положеннями Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством комерції Китайської Народної Республіки у сфері розвитку торговельно-економічного співробітництва, в травні поточного року проведено консультації між Міністерством економіки України та Міністерством комерції Китайської Народної Республіки з метою врегулювання питань зростаючого імпорту з КНР до України за участю українських та китайських асоціацій товаровиробників.

З метою подальшого підвищення ефективності використання інструментів торговельного захисту проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед вітчизняних товаровиробників щодо основних засад та механізмів його захисту від демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту з інших країн, а саме, проводяться робочі зустрічі, семінари, надаються письмові роз’яснення (асоціація ”Укравтопром”, нафтопереробні заводи України, виробники лимонної кислоти).

20.04.2011 підписано Протокол між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством комерції Китайської Народної Республіки про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством комерції Китайської Народної Республіки у сфері розвитку торговельно-економічного співробітництва.

Протокол узгоджує умови співпраці між Сторонами з питань впровадження системи моніторингу двосторонньої торгівлі товарами з подальшим аналізом отриманих матеріалів для визначення позицій товарообігу, щодо яких можуть бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. Механізм співпраці, визначений Порядком взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства комерції Китайської Народної Республіки з питань проведення моніторингу двосторонньої торгівлі та обміну інформацією. Передбачає обмін інформацією з метою стимулювання українських і китайських компаній діяти відповідно до чинного законодавства держав - Сторін, процедури проведення розслідувань та застосування правил торговельного захисту на практиці.

З метою захисту вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку у разі проведення іноземними країнами антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідувань щодо української продукції, та створення сприятливих умов доступу українських товарів на зовнішні ринки збуту протягом звітного періоду щодо імпорту української продукції було завершено без застосування обмежувальних заходів: 2 антидемпінгових розслідування (щодо імпорту до Ісламської Республіки Пакистан гарячекатаного прокату в рулонах та щодо імпорту до Республіки Білорусь пива солодового) та 1 спеціальне розслідування (щодо імпорту до Республіки Молдова кондитерських виробів).

Разом з цим за результатами перегляду були скасовані діючі антидемпінгові заходи щодо імпорту до Республіки Перу українського гарячекатаного та холоднокатаного прокату.

З метою удосконалення механізму захисту вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань”, був схвалений Кабінетом Міністрів України 25.05.2011 та внесений на розгляд Верховної Ради України. Вказаний проект Закону передбачає внесення змін до Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” та Закону України „Про єдиний митний тариф” з метою усунення прогалин у законодавстві щодо процедури застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України в частині визначення компетенції органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності щодо застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії. Зокрема, чітко розмежовані повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; доповнення переліку законів, на підставі яких може прийматись рішення про застосування спеціального мита, Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

01.06.2011 прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку здійснення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення іноземними державами, їх економічними або митними об’єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або антисубсидиційних розслідувань щодо імпорту товарів українського походження” (№ 578). Вказана постанова сприятиме: встановленню механізму взаємодії Мінекономрозвитку з МЗС та дипломатичними представництвами України за кордоном в частині представлення інтересів Української сторони у рамках торговельних розслідувань стосовно української продукції; оперативному реагуванню Української сторони на порушення торговельних розслідувань іноземними країнами щодо Української продукції; вчасному доведенню позиції Української сторони до компетентних органів іноземних країн; підвищенню ефективності роботи щодо недопущення дискримінації національних товаровиробників на зовнішніх ринках та вдосконаленню процедури застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії, зокрема шляхом спрощення процедури проведення антидискримінаційного розслідування.

09.06.2011 прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо України” (постанова Кабінету Міністрів України (№ 628). Постанова сприятиме підвищенню ефективності роботи щодо недопущення дискримінації національних товаровиробників на зовнішніх ринках та вдосконаленню процедури застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії, зокрема шляхом спрощення процедури проведення антидискримінаційного розслідування.

Забезпечено участь в переговорах стосовно укладання міжнародних договорів України про створення зон вільної торгівлі. Зокрема у ході переговорів було забезпечено включення до проектів договорів положень щодо недопущення дискримінації доступу товарів українського походження на ринки держав-партнерів, застосовано механізм використання сторонами інструментів торговельного захисту, чіткий механізм врегулювання суперечок між державами – сторонами таких договорів. Зокрема, розділи щодо принципів використання договірними сторонами інструментів торговельного захисту є предметом переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, Сирією, Канадою, Сінгапуром, договору про зону вільної торгівлі СНД.

Мінпромполітики на постійній основі надає консультативну та інформативну допомогу підприємствам під час ініціювання ними та проведення захисних розслідувань на внутрішньому ринку, а також при порушенні проти них розслідувань з боку іноземних країн. Також, Мінпромполітики, із врахуванням інтересів вітчизняних виробників, сприяє доступу української продукції на зовнішній ринок.

З метою захисту інтересів українських товаровиробників на внутрішньому ринку, за сприяння Мінпромполітики було прийнято ряд рішень, направлених на підтримку виробників. Зокрема, було порушено та проводяться в даний час: спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів та антидемпінгове розслідування стосовно імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь та щодо імпорту в Україну метанолу (метилового спирту) походженням з Російської Федерації.

Також, з метою обмеження імпорту та захисту внутрішнього ринку техніки для агропромислового комплексу Мінпромполітики листами від 07.06.2011 № 13/7-1-4881 та від 17.06.2011 № 22/7-1-96 запропонувало Міністерству економічного розвитку та торгівлі України:

- згідно статті 14 Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” використання коштів за всіма бюджетними програмами, державні пільги та преференції спрямовувати на придбання техніки та обладнання для АПК виключно вітчизняного виробництва;

- введення відстрочки на 5 років сплати податку на додану вартість при ввезенні в Україну сучасного обладнання під відповідні програми технічного переозброєння підприємств;

- виключити будь-яку практику виділення бюджетних коштів, пільгових кредитів на закупівлю закордонної техніки за окремими переліками;

- ввести ввізне мито на вживану імпортну техніку для АПК старше трьох років, яка завозиться на внутрішній ринок, в розмірі 35 відсотків від митної вартості техніки.

1.23. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і подання сторонам Генеральної угоди відповідно до законодавства такої інформації на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення відповідно до чинного законодавства.

1.24. Сприяти запровадженню суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

сприяти запровадженню суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення.

За інформацією облдержадміністрацій, в областях проводиться інформаційна робота щодо запровадження суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу. Під час укладання регіональних угод сторони беруть на себе відповідні зобов’язання.

Підприємства областей працюють над відродженням меценатства та над соціальним захистом працівників компаній, над програмами захисту довкілля, виступають спонсорами багатьох суспільно-важливих проектів, зокрема – дитячих, надають адресну матеріальну допомогу, підтримують статус престижного роботодавця на ринку праці країни.

1.25. Сприяти приєднанню суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН

сприяти приєднанню суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

За інформацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на даний час надано рекомендації підвідомчим підприємствам, установам, організаціям щодо вивчення питання приєднання суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН.

Місцеві органи виконавчої влади інформують про здійснення організаційної роботи щодо ознайомлення бізнесових кіл з основним змістом Глобального договору, зокрема із 10 його принципами.

Крім того, на офіційному сайті Мінсоцполітики оприлюднено інформаційні матеріали щодо цілей та принципів Глобального договору ООН, переваг участі у ньому, контакти представництва ООН в Україні, на що неодноразово зверталося увагу місцевих органів виконавчої влади (останній лист Мінсоцполітики від 20 липня 2011 р. № 602/0/15-11/021).

1.26. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

сприяти участі представників профспілок у розгляді планів санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки повідомляє, що з метою виконання зазначеного пункту Державним департаментом з питань банкрутства Мінекономіки доручено територіальним органам з питань банкрутства зобов’язати керуючих санацією під час організації та проведення засідань комітетів кредиторів на яких передбачається розглядати та схвалювати план санації боржника, запрошувати представників первинних профспілкових організацій (або представників трудових колективів) для розгляду та надання пропозицій до планів санації у частині соціально-трудових відносин.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

1.27. Проводити консультації із Сторонами стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення

проводити тристоронні консультації стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

У Мінекономіки 31.03.2011 проводився семінар, на якому розглянуто питання щодо економічного і соціального розвитку України на 2011 - 2012 роки.

За результатами проведення заходу випущено періодичне видання „Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз”, яке розміщено на офіційному Веб-сайті Мінекономіки.

На зазначений захід разом з іншими організаціями були запрошені представники профспілкових організацій та роботодавців (лист-запрошення від 02.03.2011 № 3001 25/53).

Мінекономіки надіслало СПО всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань та СПО сторони роботодавців на національному рівні на розгляд проект прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки (лист від 04.04.2011 № 3003-25/76-11).

За ініціативою представників спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань 3 червня 2011 р. у Мінекономіки під головуванням заступника Міністра економіки відбулась зустріч (лист-запрошення від 02.06.2011 № 3003-25/120-11), на якій було представлено проект Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки та розглянуті питання щодо економічного і соціального розвитку України на наступний рік. За результатами зустрічі Мінекономіки електронною поштою направило СПО всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань проект Прогнозу на 2012 рік.

1.28. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки

передбачати збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету для інноваційного інвестування та підтримки пріоритетних галузей економіки

щороку

Мінфін

Виконується

Мінфін інформує, що у 2010 році відновлено державну підтримку інноваційних та інвестиційних проектів через механізм здешевлення кредитів.

Так, Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” (із змінами) на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки передбачено 472,6 млн. грн., у тому числі Стабілізаційний фонд – 122,6 млн. грн., загальний фонд – 350,0 млн. гривень. Фактично виділено – 222,6 млн. гривень.

Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 476 „Деякі питання надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки”.

2011 рік (І півріччя).

Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено 970,0 млн. грн. на підтримку інвестиційних та інноваційних проектів, які надаватимуться за 2 механізмами:

І. Компенсація відсотків, за банківськими кредитами, залученими на реалізацію проектів.

250,0 млн. грн. – на підтримку реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів. Головним розпорядником бюджетних коштів – є Держінвестпроект.

Механізм компенсації має забезпечити доступність кредитного ресурсу та значно збільшити обсяги кредитування з боку банківського сектора.

Порядок використання коштів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 675. Порядком, зокрема, передбачається, що бюджетні кошти надаватимуться на конкурсних засадах. Станом на 01.07.2011 профінансовано 218,2 млн. гривень.

ІІ. Прямі державні інвестиції на умовах співфінансування.

У державному бюджеті на 2011 рік передбачено бюджетну програму „Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування” в сумі – 620 млн. гривень. Головним розпорядником бюджетних коштів – є Держінвестпроект.

Кошти надаються державним інвесторам, які використовують їх у повному обсязі для надання державної підтримки реалізації національних проектів суб’єктами господарювання, що приймають участь в реалізації національних проектів за рахунок власних або залучених коштів.

Порядок використання коштів прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 15 червня 2011 року.

1.29. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки постійно проводиться моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення. Відповідні матеріали щодо стану заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості направлено соціальним партнерам листами № 3307-26/308-14 від 14.01.2011, № 3307-26/1552-14 від 15.02.2011, № 3307-26/83 від 15.03.2011, № 3307 26/4370-14 від 14.04.2011, № 3307-26/6352-14 від 13.05.2011 та № 3307 26/7993 14 від 15.06.2011

подавати соціальним партнерам інформацію про стан заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

щомісяця

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Мінекономіки постійно проводиться моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення. Відповідні матеріали щодо стану заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості направлено соціальним партнерам листами № 3307-26/308-14 від 14.01.2011, № 3307-26/1552-14 від 15.02.2011, № 3307-26/83 від 15.03.2011, № 3307 26/4370-14 від 14.04.2011, № 3307-26/6352-14 від 13.05.2011 та № 3307 26/7993 14 від 15.06.2011

1.30. Сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до бюджетних зобов’язань

сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та бюджетних зобов’язань

постійно

центральні органи виконавчої влади — головні розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба

Виконується

Органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення. Зокрема, Міноборони при проведенні планових та позапланових контрольних заходів здійснюється контроль за своєчасністю та законністю розрахунків за надані послуги, стан кредиторської заборгованості.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство культури і туризму повідомляють, що розрахунки з установами та організаціями за виконані ними державними замовленнями відбувається відповідно до бюджетних зобов’язань та розпису асигнувань держбюджету.

Одночасно Міністерство фінансів зазначає, що казенні підприємства пробірного контролю державне замовлення не виконували і заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення перед цими підприємствами Міністерство не має.

Держенергоефективності інформує, що воно є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою (КПКВК 6361020) „Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження” (далі – бюджетна програма).

Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” на реалізацію цієї бюджетної програми було передбачено 1 341,5 тис. грн.

Агентством протягом 2010 року було укладено відповідно до вимог чинного законодавства 8 договорів на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР).

Сім договорів були вчасно виконані виконавцями, дія одного договору, як такого, що невиконаний з вини виконавця, була припинена рішенням Приймальної комісії НАЕР з приймання завершених НДДКР.

Фінансування бюджетної програми у 2010 році було здійснено у розмірі 780 тис. грн. На кінець звітного періоду за бюджетною програмою заборгованість перед організаціями та установами за виконані ними роботи відсутня.

У 2011 році за бюджетною програмою передбачено фінансування у розмірі 1 210,7 тис. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 673 „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році” затверджено обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році.

На даний час Агентством проводиться робота з підготовки документації конкурсних торгів до закупівлі послуг із виконання НДДКР.

1.31.1 здійснювати відшкодування податку на додану вартість відповідно до законодавства;

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про здійснення у 2010 році відшкодування податку на додану вартість відповідно до законодавства

1 липня 2011 року

Державна податкова служба, Мінфін, Державна казначейська служба в межах повноважень

Виконується

Державна податкова служба інформує, що упродовж 2010 року відшкодовано на поточні рахунки платників у банках суму податку на додану вартість у розмірі 24,2 млрд. грн. та шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики 16,4 млрд. гривень.

Водночас протягом 2010 року упереджено незаконних заявок на відшкодування податку на поточні рахунки платників у банках у розмірі 4,5 млрд. гривень.

Протягом минулого року (станом на 01.01.2011) досягнуто значне зменшення залишку невідшкодованих сум податку на додану вартість на рахунки платників (скорочено майже в 2 рази). Роботу в цих напрямках продовжено і в поточному році.

Державне казначейство інформує, що до 01.01.2011 відшкодування податку на додану вартість органами Державного казначейства здійснювалося на підставі висновків у межах сум, визначених у реєстрах суб’єктів підприємницької діяльності щодо повернення бюджетного відшкодування, які надавалися податковими органами.

З 01.01.2011 відповідно до Податкового кодексу України та Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 № 39 органи Держказначейства здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновку органу державної податкової служби та узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках, яка надається Державною податковою службою.

Відповідно до зазначених вище документів у 2010 році органами Держказначейства з бюджету відшкодовано грошовими коштами 24, 2 млрд грн податку на додану вартість, у 2011 році станом на 01.07.2011 – 20,9 млрд гривень.

1.31.2 здійснити повернення невідшкодованих сум податку на додану вартість шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статті 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”;

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про здійснення повернення невідшкодованих сум податку на додану вартість шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статті 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”

1 липня 2011 року

Мінфін

Виконано

Мінфін повідомляє, що відповідно до статті 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” у порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 12.05.2010 № 368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість”, Міністерство фінансів України протягом серпня 2010 року здійснило випуск облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) для відшкодування сум податку на додану вартість на загальну суму 16 442 689 тис. гривень.

На кінець бюджетного року на рахунку Державного казначейства утворився залишок ОВДП для відшкодування сум податку на додану вартість у кількості 6776 штук. У зв'язку з цим та відповідно до листа Державної податкової адміністрації України від 30.12.2010 № 17562/5/07-1216 вищезазначений залишок було повернуто на рахунок Міністерства фінансів України та анульовано. Загальний обсяг випуску облігацій становив 16 435 913 тис. гривень за номінальною вартістю.

Таким чином, відшкодування податку на додану вартість платникам, суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності вищезазначеним Законом, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять років, було повністю завершено.

Крім цього повідомляємо, що Міністерство фінансів України на виконання п. 3 доручення Прем’єр-міністра України від 25.09.2010 № 56918/1/1-10 до доручення Президента України від 21.09.2010 № 1-1/2209 щодо моніторингу обігу облігацій внутрішньої державної позики, виданих з метою погашення невідшкодованих у встановлений законом строк сум податку на додану вартість, їх впливу на стан фінансового ринку та обсяг грошової маси доповідає щомісяця Кабінету Міністрів України з проектом відповіді Президентові України.

1.31.3 удосконалити механізм бюджетного відшкодування податку на додану вартість шляхом удосконалення системи його адміністрування

забезпечити розгляд пропозицій Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України та наказів Державної податкової служби з питань визначення відповідності платника податку критеріям, згідно з якими йому надається право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість

1 липня 2011 року

Мінфін

Виконується

Мінфін повідомляє, що статтею 200 Податкового кодексу України встановлено порядок відшкодування ПДВ з Державного бюджету України та строки проведення розрахунків з цього податку.

Відповідно до вимог Кодексу з березня поточного року до заявлених до відшкодування сум ПДВ у податковій звітності за перший звітний період 2011 року застосовується процедура автоматичного бюджетного відшкодування податку.

Так, органами ДПС по 265 деклараціях за січень - квітень 2011 року відібрано 139 платників, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування на загальну суму 4 566,5 млн. грн., з них: по деклараціях за січень відібрано 24 платника на суму 457 млн. грн., за лютий – 37 платників на 672,8 млн. грн., за березень – 82 платника на 1 217,6 млн. грн., квітень – 122 платників на 2 219,1 млн. гривень.

Кількість платників, які отримали право на автоматичне відшкодування за чотири періоди, збільшилась в 5 разів, а сума ПДВ відшкодованого в автоматичному режимі по деклараціях за квітень поточного року становить майже половину із задекларованої.

Крім того, повідомляємо, що впродовж поточного року (станом на 01.07.2011) відшкодовано ПДВ на поточний рахунок у банку по Україні в сумі 20,96 млрд. грн. (що перевищує відшкодування податку за відповідний період минулого року в 2,7 рази).

При цьому, станом на 01.07.2011 (за оперативними даними) активний залишок невідшкодованих сум ПДВ на рахунки платників в порівнянні з початком року зменшився на 44,3 відсотка.

Одночасно, повідомляємо, що за результатами опрацювання наданих пропозицій СПО роботодавців на національному рівні та з метою удосконалення порядку визначення відповідності платника податку критеріям, що дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, Міністерством фінансів спільно з ДПС готуються відповідні зміни до наказу ДПС від 25.01.2011 № 42.

1.32. Вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

постійно

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами

Виконується

Державне агентство України з інвестицій та розвитку повідомляє, що ведеться база даних інвестиційних та інноваційних програм і проектів, міжнародних інвестиційних та інноваційних програм і проектів, у виконанні яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів, яку розміщено на офіційному веб-сайті Держінвестицій.

1.33. Вжити заходів у межах повноважень щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектора економіки, у яких виникли тимчасові труднощі із здійсненням господарської діяльності

вживати у межах повноважень заходів щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (досудової санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектору економіки, у яких виникли тимчасові труднощі з провадженням господарської діяльності

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що реструктуризація підприємств здійснюється відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки та Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду від 12.04.02 №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2002 за № 414/6702.

На даний час в процесі реструктуризації за рішенням Фонду знаходяться 6 підприємств, з яких ПАТ „НВО „Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського”, ВАТ ”Тернопільський радіозавод „Оріон” – це підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (об’єкти групи Г) та ПАТ „Фотон”, ПАТ ”Завод „Маяк”, ВАТ ”Київський мотоциклетний завод”, ВАТ „Київський завод реле та автоматики” – об‘єкти групи В.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 24 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 № 1723-ІІІ рішення про реструктуризацію підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 № 813 Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України реструктуризації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

1.34. Розробити механізм та вживати за участю профспілок заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі при порушенні покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

вживати заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі у разі порушення покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

постійно

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що механізм повернення у державну власність об’єктів приватизації визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 32. Фонд залучає представників професійних спілок до судових справ, використовуючи це як один з механізмів підвищення ефективності здійснюваних Фондом заходів захисту прав та інтересів працівників та держави.

провести семінар-нараду з питань роз’яснення механізму вжиття заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі у разі порушення покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

протягом першого півріччя 2011 року

Фонд державного майна

Виконується

Фонд державного майна інформує, що 21.07.2011 у Фонді відбулася нарада з розгляду питань співпраці між Фондом державного майна та Центральним комітетом Профспілки металургів та гірників України.

Нарада відбулася за участю керівництва Фонду та ЦК ПМГУ. В ході наради було підбито підсумки виконання протокольного рішення попередньої минулорічної наради. Були розглянуті питання про стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств ГМК у 2010 році та продовження співпраці при здійсненні перевірок виконання умов зазначених договорів у першому півріччі 2011 року; проблемні питання, які виникають на підприємствах галузі та обговорено спільні підходи до їх вирішення.

1.35. Залучати представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації в межах повноважень

Виконується

Міністерство економіки повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2010 № 257 затверджено склад Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (далі – Комісія) та Положення про зазначену Комісію. Відповідно до пункту 4 Положення, Комісія відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, проводить аналіз звернень та інших документів на предмет наявності ознак протиправного поглинання чи захоплення підприємств та подає Кабінету Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

Відповідно до пункту 12 Положення опрацювання інформації, підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, здійснює аналітична група, яку очолює секретар Комісії.

Основними завданнями аналітичної групи, зокрема, є збирання і моніторинг інформації щодо протиправного поглинання та/або захоплення підприємств, моніторинг інформації, що подається відповідними регіональними робочими групами з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств щодо ситуації, яка склалася навколо інших підприємств.

Разом з тим, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформує, що у Міністерстві здійснюється щомісячний моніторинг щодо випадків протиправного поглинання та захоплення підприємств, які віднесені до сфери управління Міністерства. У звітному періоді фактів такого поглинання не встановлено.

1.36. Під час розробки стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України зі Світовим банком, Світовою організацією торгівлі та угод зі створення зон вільної торгівлі проводити консультації з представниками Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (далі — СПО профспілок) та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі — СПО роботодавців) стосовно змісту цих документів

проводити консультації з представниками соціальних партнерів під час розроблення стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України із Світовим банком, Світовою організацією торгівлі та угод із створення зон вільної торгівлі стосовно їх змісту

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Міністерство економіки повідомляє, що на сьогодні в Україні діють:

„Стратегія партнерства з Україною Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації на період 2008 – 2011 фінансових років” (прийнята МБРР 06.12.2007);

Стратегічні напрями та завдання залучення міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009 – 2012 роки, (схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 1156.).

Під час проведення консультацій зі Світовим банком щодо нової Стратегії партнерства з Україною на 2012 – 2015 роки, які плануються восени поточного року, представників профспілок та роботодавців буде запрошено Мінекономіки до участі у згаданих консультаціях.

Документи, які розглядаються в СОТ у рамках раунду „Доха-розвиток” розміщено на сайті Світової організації торгівлі . Водночас, позиція України до основних документів раунду „Доха-Розвиток” та їх переклад розміщено на веб-сайті Мінекономіки www.me.gov.ua у розділі „Співробітництво з СОТ”.

Зазначену інформацію надано СПО всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та СПО Сторони роботодавців на національному рівні відповідно листами Мінекономіки від 10.06.2011 № 4804-26/104 та від 10.06.2011 № 4804-26/103.

1.37. Залучати уповноважену особу від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців до участі в обговоренні питань на засіданнях Митно-тарифної ради

забезпечити залучення уповноваженої особи від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців до участі в обговоренні питань на засіданнях Митно-тарифної ради

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується частково

Міністерство економіки повідомляє, що протягом 2011 року засідання Митно-тарифної ради не проводились.

На даний час, ураховуючи кадрові зміни, які відбулися у центральних органах виконавчої влади за результатами проведення адміністративної реформи, Мінекономіки проводиться робота по формуванню її оновленого складу.

Після затвердження складу Митно-тарифної ради та у разі проведення її чергового засідання уповноважену особу від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців буде запрошено до участі у зазначеному заході.

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.39. Передбачити в галузевих угодах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі спрямовані на зменшення плинності кадрів

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Під час повідомної реєстрації та укладання галузевих угод Мінсоцполітики відслідковує та у разі відсутності рекомендує сторонам передбачати заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі спрямовані на зменшення плинності кадрів.

1.40. Створити умови для:

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах);

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органами виконавчої влади надаються рекомендації керівникам підприємств, що належать до їх сфери управління, створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років.

1.40.2 сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин

вживати заходів до сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня № 359 „Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення” в регіонах створені робочі групи з легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

Робочі групи в містах та районах областей здійснюють перевірки суб’єктів підприємницької діяльності в частині виявлення найманих працівників, з якими не оформлені згідно з чинним законодавством трудові відносини. Метою діяльності робочих груп є підвищення ефективності роботи по створенню нових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів, забезпечення додержання соціальних гарантій працівників.

Також в регіонах здійснюється співставлення баз даних податкових інспекцій, управлінь Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості щодо кількісних показників використання підприємцями найманої робочої сили.

Одночасно з проведенням перевірок в регіонах провадиться роз’яснювальна робота, круглі столи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості.

Крім того, на сьогодні в Мінсоцполітики доопрацьовується для подання Кабінетові Міністрів України пакет законопроектів щодо легалізації зайнятості та заробітної плати.

Відповідно до чинного законодавства, з метою забезпечення офіційного оформлення трудових відносин, у січні-червні 2011 року в центрах зайнятості було зареєстровано 243,1 тис. трудових договорів між працівниками та фізичними особами-підприємцями. В той же час, у І півріччі 2011 року було знято з реєстрації 199,0 тис. договорів.

Крім цього, інспекції регіональних центрів зайнятості беруть участь у роботі регіональних робочих групах з питань легалізації зайнятості, які створені при облдержадміністраціях.

Протягом І півріччя 2011 року у 10 тис. роботодавців виявлено факти використання праці без належного оформлення трудових відносин. За результатами перевірки вжито заходи які сприяли реєстрації майже 9 тис. трудових договорів.

Крім того, Мінекономіки інформує, що воно здійснює моніторинг заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості, розроблених за ініціативою Мінсоцполітики та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 359 стосовно заходів, за якими Міністерство визначено головним виконавцем.

Виконання пункту 9 підпункту 2 абзацу шостого Плану заходів щодо розроблення проекту акта Уряду про недопущення до торгів суб’єктів господарювання, які вдаються до недобросовісної конкуренції, зокрема ухиляються від податків і зборів (обов’язкових платежів) та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовують нелегальну працю знято з контролю у зв’язку з тим, що зазначене питання врегульовано прийнятим Верховною Радою 01.06.2010 Законом України „Про здійснення державних закупівель”. Аргументовану пропозицію Мінекономіки щодо зняття з контролю зазначеного пункту (лист від 23.07.2010 № 3301-21/7237-04) погоджено Кабінетом Міністрів України (лист від 28.07.2010 № 37762/3/1-10).

На виконання пункту 4 Плану заходів на запити щодо рівня тіньової економіки в Україні листами Мінекономіки проінформовано: Раду Національної безпеки і оборони від 25.11.2010 № 3004-25/93-дск, Державну податкову адміністрацію від 12.01.2011 № 3004-25/114 дск, Національний банк України від 04.07.2011 № 3004-25/59 дск, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони від 07.07.11 № 3004-21/48-03 дск. На запит представників ЗМІ надано відповідь газеті КомерсантЪ-Украина листом Мінекономіки від 13.04.2011 № 3004-25/36.

На виконання пункту 9 підпункту першого абзацу другого щодо розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” Мінекономіки розроблено вищезазначений законопроект та внесено до Верховної Ради України (від 18.05.2011 реєстр. 8531). Зазначеним законопроектом з метою захисту працівників підприємств-банкрутів, зокрема передбачено задоволення всіх вимог із виплати заробітної плати позачергово.

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення

рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення згідно із законодавством

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод Мінсоцполітики відслідковує та у разі відсутності рекомендує сторонам визначати в угодах критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення.

Центральні органи виконавчої влади інформують, що зазначене передбачено чинними галузевими угодами, зокрема, укладеними між Міненерговугілля, Мінпаливенерго, Мінвуглепромом та галузевими профспілками.

Мінінфраструктури повідомляє, що галузевими угодами та колективними договорами передбачено, що роботодавець не пізніше як за три місяці до намічених звільнень надає профспілковим організаціям інформацію з цих питань, проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Мінпромполітики зазначає, що галузевими угодами визначені критерії масових вивільнень працівників та порядок проведення вивільнення.

Так, у галузевій угоді машинобудівних галузей промисловості представники власника зобов’язані не допускати на підприємствах звільнень працюючих за ініціативою роботодавця більше 4 відсотків чисельності працівників протягом календарного року. Якщо на підприємстві виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 4 відсотків працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом після погодження з представником власника і центральним виборним органом відповідної профспілки на підставі представленого роботодавцем подання.

На підприємствах хімічної та нафтохімічної галузі промисловості галузевою угодою передбачено, що у разі вивільнення працівників з ініціативи роботодавців протягом року більше 5 відсотків загальної чисельності працюючих (як одноразове, так і підсумоване), погоджують це питання з ЦР профспілки.

Галузевою угодою гірничо-металургійного комплексу сторона власників для забезпечення продуктивної зайнятості зобов’язана не допускати необґрунтованого скорочення робочих місць. Питання одночасного скорочення чисельності більше ніж на 10 відсотків на підприємствах з кількістю працюючих більше 1 тис. чоловік погоджується з відповідним територіальним комітетом ПМГУ, а за його відсутності – з Центральним комітетом ПМГУ.

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод Мінсоцполітики відслідковує та у разі відсутності рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

Такі рекомендації надаються центральними органами виконавчої влади керівникам підприємств, що належать до їх сфери управління.

Відповідна робота ведеться в областях. При повідомної реєстрації колективних договорів місцевими органами виконавчої влади звертається увага на наявність в колективних договорах заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов’язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

рекомендувати сторонам галузевих угод та колективних договорів під час їх укладання передбачати зобов’язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Під час повідомної реєстрації галузевих угод Мінсоцполітики відслідковує та у разі відсутності рекомендує сторонам передбачати зобов’язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

Під час реєстрації колективних договорів місцевими органами виконавчої влади, у разі відсутності таких зобов’язань, надаються відповідні рекомендації стосовно їх включення.

1.44. Вивчити протягом 2010 року питання щодо створення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (далі — МОП)

утворити робочу групу за участю представників наукових установ, соціальних партнерів та вивчити питання щодо утворення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями МОП. Доповісти про результати вивчення

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляд інформує, що з метою опрацювання питання щодо створення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями МОП Держгірпромнагляд наказом від 14.06.2011 № 46 утворив робочу групу. До складу робочої групи увійшли представники: Держгірпромнагляду, Міністерства житлово-комунального господарства, Міністерства економіки, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства аграрної політики України; Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки, Інспекції України з питань праці; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Соціальні партнери: Федерація роботодавців України та Федерація професійних спілок України. Представники Науково-дослідних інститутів: промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду, праці і зайнятості населення НАН України, інституту економіки та прогнозування НАН України та Національний координатор Міжнародного бюро праці в Україні Костриця В.І.

16 червня 2011 р. Держгірпромнаглядом проведено засідання робочої групи, під час якого членами робочої групи було висловлено думку щодо утворення інтегрованої інспекції в Україні та прийнято рішення:

1. Взяти до відома Довідку про результати вивчення питання доцільності утворення інтегрованої інспекції праці в Україні, підготовлену Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці та матеріали Міжнародної конференції праці 2011 року (Женева).

2. Держгірпромнагляду запропонувати центральним органам виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, соціальним партнерам, інших заінтересованим органам вивчити надані матеріали і офіційно висловити свою позицію щодо доцільності створення інтегрованої інспекції праці в Україні згідно з урахуванням документів МОП.

На даний час Держгірпромнагляд опрацьовує пропозиції надані центральними органами виконавчої влади, соціальними партнерами, іншими членами робочої групи з зазначеного питання.

Сторона власників зобов’язується:

1.45. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2010—2012 років досягти:

1.45.1 зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15—70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункту;

вживати заходів для підвищення щороку рівня зайнятості населення віком 15—70 років

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

За даними Державної служби статистики, у І кварталі 2011 року чисельність зайнятого населення, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, збільшилась на 19,8 тис. осіб та становила 20,1 млн. осіб. Рівень зайнятості населення в середньому по Україні зріс з 58,0% до 58,6%.

Чисельність безробітних зменшилась на 58,9 тис. осіб і в середньому за І квартал 2011 року склала 1,9 млн. осіб. Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 9,0% до 8,7% економічно активного населення.

Державна служба зайнятості відповідно до покладених на неї завдань надає допомогу у пошуку підходящої роботи громадянам, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні та забезпечує їх соціальний захист.

Так, у січні-червні 2011 року на обліку в державній службі зайнятості перебували 1206,1 тис. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 976,0 тис. осіб, з яких отримували допомогу по безробіттю – 818,9 тис. осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості у січні-червні 2011 року, становила 422,5 тис. осіб, що на 10% більше, ніж у січні-червні 2010 року.

Працевлаштуванню громадян сприяє організація професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. У січні-червні 2011 року професійне навчання проходили 130,7 тис. безробітних, що на 19% більше, ніж у січні-червні 2010 року.

В оплачуваних громадських роботах брали участь 210,0 тис. незайнятих осіб, що майже на третину більше, ніж у січні-червні 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі у громадських роботах зріс з 15 відсотків у січні-червні 2010 року до 17,4 відсотка у січні-червні 2011 року.

Станом на 1 липня 2011 р. на обліку в центрах зайнятості перебували 516,0 тис. незайнятих громадян. Серед них 292,1 тис. осіб складали жінки; 223,9 тис. осіб – чоловіки; 213,6 тис. осіб – молодь; 35,3 тис. осіб – вивільнені працівники; 106,8 тис. – особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Мінекономіки зазначає, що державна підтримка малого підприємництва в Україні здійснюється шляхом реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку підприємництва та заходів регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва в Україні на 2011-2012 роки, на виконання законів України від 21.12.2000 № 2157-ІІІ „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та від 19.10.2000 №2063-ІІІ „Про державну підтримку малого підприємництва”. Національна програма є єдиною програмою в Україні, що спрямована на системний розвиток малого підприємництва та гарантування усім суб’єктам підприємницької діяльності захисту їх законних прав та інтересів у відносинах з іншими суб’єктами та органами влади, створення можливостей самореалізації кожного громадянина та забезпечення належного рівня життя населення.

У рамках затвердженої на 2011 рік суми 3563,8 тис. грн. передбачено на забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення, зокрема щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики; проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді; проведення конференцій, нарад, засідань за круглим столом, форумів, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва, відзначення Дня підприємця; видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні; проведення презентацій-обговорень щодо впровадження в Україні принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи.

З метою забезпечення процедури використання бюджетних коштів для реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні Мінекономіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, який найближчим часом буде подано Кабінетові Міністрів України.

1.45.2 зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15—70 років), не менш як на 0,4 відсоткового пункту

вживати заходів для зниження щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15—70 років)

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Чисельність безробітних віком 15 - 70 років, визначена за методологією МОП, в цілому по країні у 2010 році порівняно з 2009 роком зменшилась на 173,2 тис. осіб та становила 1,8 млн. осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) зменшився з 8,8 до 8,1 відсотка економічно активного населення віком 15-70 років.

Чисельність безробітного населення, визначена за методологією МОП, у І кварталі 2011 року становила 1,9 млн. осіб, що на 58,4 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді 2010 року. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизився з 9 відсотків економічно активного населення у першому кварталі 2010 року до 8,7 відсотка у відповідному періоді 2011 року.

1.46. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

вживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики проводить в регіонах України моніторинг стану проведення адаптаційного навчання прийнятих на роботу, у тому числі і випускників навчальних закладів (лист Мінсоцполітики від 11 липня 2011 р. №7052/0/14-11/021).

Державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні молоді, залучає їх до участі в оплачуваних громадських роботах, здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до потреби ринку праці. Крім того, молодь безкоштовно отримує профінформаційні та профконсультаційні послуги щодо вибору професії з врахуванням потреб регіонального ринку праці, залучається до участі у семінарах, ярмарках вакансій, що проводяться службою зайнятості.

Так, протягом січня-березня 2011 року послугами державної служби зайнятості скористалося майже 19,4 тис. випускників професійно-технічних закладів освіти та 25,6 тис. випускників вищих закладів освіти. За сприянням державної служби зайнятості працевлаштовано 2,3 тис. випускників професійно-технічних закладів освіти та 3,1 тис. випускників вищих закладів освіти. За рахунок коштів Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на перше робоче місце працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям 622 випускника навчальних закладів освіти.

Мінфін інформує, що у поточному році відповідно до Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” Мінсоцполітики у Державному бюджеті України за бюджетною програмою 2501420 „Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем” передбачено 25 млн. грн. на відшкодування витрат роботодавців на оплату праці випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які працевлаштовані на перше робоче місце у 2010 році.

У 2010 році на перше робоче місце працевлаштовано 6,1 тис. осіб з числа випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, в тому числі 2,7 тис. випускників за переліком професій, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 577. Прийняття цієї постанови дозволило розширити перелік робітничих професій з 7 до 24 та спеціальностей з 3 до 33.

Міненерговугілля протягом І півріччя 2011 року видано 292 направлення випускникам Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості для подальшого працевлаштування на підприємствах ПЕК.

Мінінфраструктури повідомляє, що аналіз працевлаштування випускників, що навчалися за кошти державного бюджету у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, свідчить, що 94 відсотки випускників 2008 – 2010 років отримали направлення на працевлаштування.

МОЗ збережено процедуру працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, що навчались за державним замовленням. Щорічно працевлаштовується орієнтовно 97 відсотків випускників (у 2010 році працевлаштовано 99,8  відсотка випускників; 53  відсотки яких забезпечено роботою у сільській місцевості).

Крім того, Міністерство культури і туризму інформує, що Галузевою угодою між Міністерством культури і туризму України і ЦК профспілки працівників культури України на 2007 – 2008 роки передбачено сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів культури і туризму за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до заявок підприємств, установ, організацій та закладів галузі.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

1.47. Розробити разом із Сторонами та затвердити відповідним актом критерії масових звільнень працівників

утворити тристоронню робочу групу з метою розроблення критеріїв масового вивільнення працівників

протягом I кварталу 2011 року

Виконано

Створено тристоронню робочу групу, до складу якої ввійшли представники Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, СПО профспілок та СПО роботодавців.

розробити та затвердити критерії масового вивільнення працівників

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Засідання робочої групи, на якому буде розглянуто позиції сторін щодо розроблення критеріїв масового вивільнення, заплановане на серпень поточного року.

1.48. Вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст

вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості їх населення

постійно

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Виконується

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повідомляє, що з січня 2011 року розпочато реалізацію Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 29.10.2010 № 1090, державним замовником та координатором якої є Міністерство. У 2011 році реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, зокрема: бюджету Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим; місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток; місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України. Крім того, у державному бюджеті передбачені інші бюджетні програми: „Питна вода України”, реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства; проведення земельної реформи, кошти яких також можуть бути джерелом фінансування заходів за пріоритетними напрямами Програми.

Серед очікуваних результатів реалізації Програми є створення додаткових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення малих монофункціональних міст.

1.49. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

щороку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Міністерство економіки інформує, що з метою забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на безоплатність повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти у державних і комунальних навчальних закладах, збалансування потреб населення в освітянських послугах з фінансовими можливостями держави та потребами у фахівцях усіх сфер суспільного життя за поданням Мінекономіки Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29.06.2011 № 709 „Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році”.

1.50. Під час укладання міжнародних договорів (угод, меморандумів, протоколів) про взаємне працевлаштування громадян опрацьовувати пропозиції профспілок та роботодавців щодо переліку країн, з якими необхідно укласти міжнародні договори (у тому числі міжурядові і міжвідомчі), змісту проектів таких договорів

опрацьовувати пропозиції профспілок та роботодавців щодо визначення переліку держав, з якими необхідно укласти міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи) про взаємне працевлаштування громадян (у тому числі міжурядові і міжвідомчі), змісту проектів таких договорів під час їх укладання

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики надіслало лист від 02.06.2011 № 5761/0/14-11/55 до Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні і Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні з проханням надати пропозиції щодо країн з якими необхідно укласти міжнародні договори у сфері працевлаштування.

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні листом від 06.07.2011 № 802 надав свої пропозиції, які зараз опрацьовує Мінсоцполітики.

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні листом від 20.06.2011 № 14-22/594-СПО попросив надати перелік країн з якими уже укладенні міжнародні договори у сфері праці. Мінсоцполітики листом від 14.07.2011 № 7229/0/14-11/55 надало відповідну інформацію.

1.51. Посилити контроль за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном

здійснювати постійний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном

постійно

Міністерство соціальної політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, МЗС в межах повноважень

Виконується

Станом на 1 липня 2011 р. в Україні зареєстровано 707 суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію Мінсоцполітики на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Упродовж I півріччя 2011 року здійснено 153 перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, анульовано 60 ліцензій, з них 54 ліцензії – за власним бажанням, видано 67 розпоряджень щодо необхідності усунення порушень, визнано недійсними 18 ліцензій.

1.52. Розробити та сприяти розгляду Верховною Радою України проектів законів України:

забезпечити розроблення та супроводження розгляду у Верховній Раді України проектів Законів України:

1.52.1 Про професійне навчання та підтвердження кваліфікації працівників на виробництві;

Про професійне навчання та підтвердження кваліфікації працівників на виробництві

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проект Закону України „Про професійне навчання та підтвердження кваліфікації працівників на виробництві” подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінсоцполітики від 19 травня 2011 р. № 2168/0/10-11/021.

1.52.2 Про Загальнодержавну цільову соціальну програму збереження та розвитку трудового потенціалу України до 2017 року;

Про Загальнодержавну цільову соціальну програму збереження і розвитку трудового потенціалу України до 2017 року

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконано частково

Мінекономіки інформує, що на виконання підпункту 1.1.1 пункту 1.1 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 № 504 прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 704 „Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм”.

Крім того, Основними завданнями бюджетної політики, затвердженими постановою Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358, передбачається оптимізація кількості бюджетних програм та недопущення планування у проекті державного бюджету на 2012 рік бюджетних програм, назви яких не визначають конкретного цільового спрямування. Водночас, в рамках пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку країни цією постановою передбачається реалізація національних проектів та державних цільових програм.

У зв'язку із зазначеним та з метою оптимізації державних цільових програмах Кабінетом Міністрів України (доручення від 10.05.2011 № 17517/1/1-11) прийнято рішення щодо недоцільності здійснення подальшої роботи з підготовки проекту Програми, та передбачити заходи пов'язані із розвитком та збереженням трудового потенціалу під час розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку України на відповідний рік, проекту Національного Плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Так, зокрема, проект Державної програми економічного і соціального розвитку на 2012 рік (презентовано на засіданні колегії Мінекономрозвитку 14.07.2011) містить Розділ 3 „Підвищення соціальних стандартів”, який передбачає заходи щодо соціально-гуманітарного розвитку (демографічна, сімейна, молодіжна, міграційна політика, політика у сфері освіти, забезпечення зростання купівельної спроможності населення, покращення здоров’я населення, розвиток культури, фізичної культури і спорту, соціальний захист населення, пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового та інші).

1.52.3 Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція)

Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція)

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 359 „Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення” Мінсоцполітики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція).

З метою приведення норм національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів зазначений законопроект було надіслано на експертизу Міжнародному бюро праці. Після отримання експертних висновків Міжнародного бюро праці та узгодження їх із соціальними партнерами під час засідань відповідної тристоронньої робочої групи законопроект буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

1.53. Під час розроблення проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція) з метою нормативно-правового врегулювання механізму застосування запозиченої праці та здійснення координації діяльності приватних агентств зайнятості врахувати вимоги Конвенції МОП № 181 „Про приватні агентства зайнятості”

опрацювати за участю соціальних партнерів питання щодо передбачення в проекті Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція) положення стосовно діяльності приватних агентств зайнятості

до прийняття зазначеного Закону

Міністерство соціальної політики

Виконується

Оскільки проектом Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція) передбачено, зокрема, положення щодо врегулювання питання діяльності агентств зайнятості, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу громадян, що потребує узгодження із вимогам змісту Конвенції № 181 про приватні агентства зайнятості, зазначений законопроект було надіслано на експертизу Міжнародному бюро праці.

Розділ II

Оплата праці

Сторони домовилися:

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка порівняно з 2009 роком, в 2011 році — не нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році — не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи з метою забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка, порівняно з 2009 роком

1 липня 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Середня заробітна плата по економіці України в 2010 році збільшилась на 20 відсотків. Згідно зі статистичними даними середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 18,4 відсотка і становила 2494 грн. на місяць.

Реальний ВВП за І квартал 2011 року порівняно з відповідним кварталом 2010 року зріс на 5,3 відсотка, у ІІ кварталі – на 3,8 відсотка.

забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2011 році — не нижче ніж на 15 відсотків, порівняно з 2010 роком, у 2012 році — не нижче ніж на 16 відсотків, порівняно з 2011 роком

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Під час повідомної реєстрації Мінсоцполітики галузевих та регіональних угод постійно відслідковуються передбачені в зазначених угодах темпи підвищення середньої заробітної плати на відповідність положенням Генеральної угоди.

Середня заробітна плата по економіці України в 2010 році збільшилась на 20 відсотків.

Згідно зі статистичними даними середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 18,4 відсотка і становила 2494 грн. на місяць.

Забезпечити за період з 2010 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

забезпечити середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

протягом 2011—2012 років

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Середня заробітна плата по економіці України в 2010 році збільшилась на 20 відсотків. Згідно зі статистичними даними середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 18,4 відсотка і становила 2494 грн. на місяць.

Індекс реальної заробітної плати за січень-червень 2011 року до відповідного періоду попереднього року склав 108,1 відсотка.

У першому півріччі 2011 року у всіх регіонах України забезпечене зростання реальної заробітної плати. Діапазон зростання реальної заробітної плати у першому півріччі 2011 року у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року по регіонах складає від 102,3 відсотка (м. Севастополь) до 112,7 відсотка (Київська область).

Мінекономіки повідомляє, що за оперативною оцінкою Держстату ВВП України за ІІ квартал 2011 р. порівняно з ІІ кварталом 2010 р. (у постійних цінах 2007 р.) становив 103,8 відсотка, а порівняно з І кварталом 2011 р. з урахуванням сезонного фактору - 100,5 відсотка.

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати визначаються у галузевих угодах з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

визначати в галузевих угодах конкретні темпи зростання середньої заробітної плати з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Під час повідомної реєстрації в Мінсоцполітики галузевих угод постійно відслідковуються передбачені в зазначених угодах темпи підвищення середньої заробітної плати на відповідність положенням Генеральної угоди.

Міністерствами та відомствами вживаються заходи з метою забезпечення виконання зазначеного положення Генеральної угоди.

Зокрема, Мінінфраструктури інформує про наступне.

Середньомісячна заробітна плата по підприємствах Мінінфраструктури за січень – травень 2011 року зросла на 16,9 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 2 967 грн., що на 20,9 відсотка вище середньомісячної заробітної плати в економіці України (за січень – травень 2011р. становить 2 454 гривень).

По підгалузям транспорту утримується високий рівень диференціації розмірів заробітної плати. Так, найбільш оплачуваними є працівники авіаційного транспорту де заробітна плата становить 8 252 грн., найнижчий рівень заробітної плати спостерігається на підприємствах автомобільного транспорту - 2 543 гривень.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу середньомісячна заробітна плата 1-го працівника в еквіваленті повної зайнятості за січень-травень 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року зросла на 16 відсотків, у тому числі на підприємствах:

- вугільної галузі (вугледобувні підприємства) – на 23 відсотки;

- електроенергетичної галузі – на 21 відсоток;

- атомно-промислового комплексу – на 7 відсотків;

- нафтогазового комплексу – на 18 відсотків.

Мінприроди зазначає, що у І півріччі 2011 року посадові оклади працівників бюджетних водогосподарських організацій зросли в середньому на 16,7 відсотка.

2.2. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства

передбачати під час укладання галузевих угод і колективних договорів положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вище за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод рекомендує сторонам передбачати положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вище за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Міністерства інформують, що зазначене передбачено чинними галузевими угодами, зокрема, укладеними між Міненерговугілля, Мінпаливенерго, Мінвуглепромом та галузевими профспілками.

Мінпромполітики інформує, що галузевими угодами на 2011 р. встановлена мінімальна тарифна ставка (оклад) як мінімальна гарантія в оплаті праці для працівників у розмірі: гірничо-металургійному комплексі – 100 відсотків до прожиткового мінімуму; машинобудівному та оборонному комплексі, авіаційній, хімічній та нафтохімічній промисловості – 110 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати; легкій та деревообробній промисловості – 101 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, трубопровідного транспорту – 120 відсотків до прожиткового мінімуму.

Галузевою угодою Мінрегіонбуду передбачено встановлення мінімального гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту і некваліфіковану роботу, за повністю виконану місячну норму праці на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Галузевою угодою Міністерства житлово-комунального господарства встановлено, що мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю встановлюється у розмірі не нижче визначеної законодавством мінімальної заробітної плати, а мінімальна тарифна ставка робітника І розряду – у розмірі не менше 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Держкомтелерадіо повідомляє, що у проектах галузевих угод в галузі телебачення і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі зазначені пункти передбачені.

Мінфін повідомляє, що діючими колективними договорами передбачено застосування мінімального коефіцієнту для некваліфікованого працівника у розмірі 1,62 мінімальної заробітної плати згідно Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, що при перерахунку становить значно більшу суму, ніж прожитковий мінімум.

Місцеві органи виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів рекомендують сторонам включати зазначене положення до тексту договорів.

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод, колективних договорів встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод рекомендує сторонам встановлювати в угодах конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення. Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Низка центральних органів виконавчої влади інформує про наявність зазначеного положення в галузевих угодах.

Крім того, Мінфін повідомляє, що всі державні та казенні підприємства сфери управління Міністерства фінансів дотримуються вимог чинного законодавства у сфері праці і заробітної плати. В Колективних договорах встановлено конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення.

Міноборони інформує, що на більшості державних підприємств, що відносяться до сфери управління Міністерства оборони України, розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в колективних договорах.

2.3. Розробляти у строки, визначені Регламентом ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати (додаток 7), пропозиції щодо розміру мінімальної заробітної плати шляхом переговорів

розробити пропозиції щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати та проводити переговори з цього питання із соціальними партнерами відповідно до Регламенту ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати (додаток 7 до Генеральної угоди)

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

На виконання Регламенту ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати (додаток 7 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки) створена спільна робоча Комісія повноважних представників Сторін власників та профспілок з ведення переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2012 рік і проведено 4 засідання зазначеної Комісії (11 березня, 8 квітня, 22 та 29 липня 2011 року).

У разі коли розмір мінімальної заробітної плати протягом двох місяців підряд становитиме менше 35 відсотків середньої заробітної плати у галузі економіки, Сторони проводять переговори щодо можливості перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати

проводити переговори із соціальними партнерами щодо можливості перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати у разі, коли він протягом двох місяців підряд становитиме менш як 35 відсотків середньої заробітної плати у відповідній галузі економіки

постійно

Міністерство соціальної політики

― ⁄⁄ ―

2.4. Вживати заходів щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків від середньої заробітної плати по економіці

під час проведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік розглядати питання стосовно поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків середньої заробітної плати в економіці

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Питання збільшення розміру мінімальної заробітної плати розглядалося в ході переговорів (консультацій) Сторін власників і профспілок 29 липня 2011 році, за результатами яких Сторони вирішили продовжити обговорення цього питання до 12 серпня 2011 року.

Заплановано також проведення наступних зустрічей:

4 серпня – представників СПО роботодавців та СПО профспілок виробничих галузей щодо розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2012 рік;

5 серпня – представників СПО профспілок та Мінсоцполітики щодо розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, у тому числі держаних службовців.

2.5. До 1 квітня 2011 р. розробити та узгодити механізм проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме просте відтворення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці), як публічного показника для використання в соціальному діалозі

розробити та узгодити механізм проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме просте відтворення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці), як публічного показника для використання в соціальному діалозі

до 1 квітня 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Розроблена Інститутом праці та зайнятості Методика розрахунку мінімального рівня заробітної плати (в частині врахування потреб працівників) для проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме просте відтворення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці), як публічного показника для використання в соціальному діалозі, була направлена на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. На сьогодні вона доопрацьовується з урахуванням отриманих зауважень.

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

передбачати в галузевих угодах, колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод рекомендує сторонам передбачати в угодах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Низка центральних органів виконавчої влади інформує про наявність зазначеного положення в галузевих угодах.

2.7. Визначати ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій і посад у галузевих угодах (крім бюджетної сфери)

установлювати в галузевих угодах, крім бюджетної сфери, ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій і посад

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод рекомендує сторонам установлювати в галузевих угодах, крім бюджетної сфери, ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій і посад.

Центральні органи виконавчої влади інформують про наявність зазначеного положення в галузевих угодах.

2.8. Рекомендувати передбачати в галузевих угодах положення щодо умов зростання фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій

рекомендувати сторонам галузевих угод під час їх укладання передбачати положення щодо умов збільшення фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод рекомендує сторонам передбачати положення щодо умов збільшення фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій.

Центральні органи виконавчої влади інформують, що зазначене положення передбачено чинними галузевими угодами та проектами нових галузевих угод.

2.9. Рекомендувати при укладенні регіональних угод під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над встановленим законодавством рівнем

рекомендувати сторонам під час укладання регіональних угод застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні встановленого законодавством рівня під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації регіональних угод рекомендує сторонам застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні встановленого законодавством рівня під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників.

Низка місцевих органів виконавчої влади інформує про застосування в регіональних угодах зазначеного коефіцієнту.

2.10. Рекомендувати при укладенні галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод рекомендує сторонам передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності.

Центральними органами виконавчої влади при укладанні галузевих угод враховується зазначена норма.

2.11. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих, регіональних угод та колективних договорів включати положення щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до Генеральної угоди

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод рекомендує сторонам включати положення щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до Генеральної угоди.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Органи виконавчої влади інформують про врахування зазначеної норми Генеральної угоди під час укладання галузевих і регіональних угод.

2.12. Рекомендувати визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства

рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства

постійно

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Під час повідомної реєстрації колективних договорів місцевими органами виконавчої влади сторонам надаються рекомендації включати до колективних договорів положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

2.13. Національна комісія регулювання електроенергетики України, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України мають переглядати (встановлювати) фонди оплати праці суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище на підставі зміни рівня мінімальної заробітної плати згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням цих змін та фінансових можливостей економіки держави в умовах фінансово-економічної кризи

переглядати (встановлювати) розмір фондів оплати праці суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище, на підставі зміни рівня мінімальної заробітної плати згідно із Законом про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням таких змін та фінансових можливостей національної економіки в умовах фінансово-економічної кризи

постійно

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна комісія регулювання електроенергетики

Виконується

НКРЕ інформує, що з метою виконання положень діючого законодавства, а саме, абзацу п’ятого пункту 1 Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 15.11.2007 № 1553 (далі – Механізм), яким передбачено, що підставою для перегляду фонду оплати праці для ліцензіатів є зміна рівня мінімальної заробітної плати згідно з положеннями законодавства, 19 травня поточного року на відкритому засіданні Комісія прийняла рішення про перегляд структури та рівнів тарифів ліцензіатів і у чіткій відповідності до Механізму збільшила їм витрати на оплату праці в середньому на 10 відсотків.

2.14. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства

здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Державні інспектори праці здійснюють постійний контроль за дотриманням трудового законодавства, у тому числі щодо своєчасної виплати заробітної плати на суб'єктах господарювання всіх форм власності. Протягом І півріччя 2011 року державними інспекторами праці територіальних державних інспекцій праці проведено 4375 перевірок на 3327 підприємствах-боржниках з виплати заробітної плати.

За результатами перевірок підприємств-боржників складено та передано до суду 2645 протоколів про адміністративні правопорушення, з них по 1938 або 73,3 відсотка судами винесені рішення, з яких з накладанням штрафних санкцій - 1992 на загальну суму штрафу 820,3 тис. гривень. Крім того, за результатами перевірок підприємств-боржників безпосередньо державними інспекторами праці винесено 1027 постанов про накладення штрафів за невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці на загальну суму 937 тис. гривень.

У ході перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати внесено 1733 подання власникам про притягнення до дисциплінарної відповідальності, з яких 242 - задоволено, у тому числі по 5 - розірвано контракт з керівником.

До правоохоронних органів передано 1675 матеріалів перевірок, за якими порушено 377 кримінальних справ за несвоєчасну виплату заробітної плати.

Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 3672 посадову особу підприємств-боржників. Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 1757,3 тис. гривень.

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами виявлених порушень.

проводити постійний моніторинг та подавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

щокварталу

Міністерство соціальної політики

Виконується

Держпраці здійснює постійний контроль за дотриманням трудового законодавства, у тому числі щодо своєчасної виплати заробітної плати на суб'єктах господарювання всіх форм власності. Відповідну інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень надає соціальним партнерам.

2.16. Протягом 2010 року підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо здійснення належної компенсації працівникам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку законопроекту щодо здійснення належної компенсації працівникам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”.

Листом Мінсоцполітики від 10.06.2011 № 6104/0/14 11/10 зазначений законопроект було надіслано заінтересованим центральним органам виконавчої влади та сторонам соціального діалогу.

Законопроект підтримали Мінфін та СПО роботодавців.

СПО профспілок не підтримав зазначений законопроект і запропонував свою редакцію.

Пропозиції профспілкової сторони потребують узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та роботодавцями, тому зазначені пропозиції будуть направлені на розгляд співвиконавцям.

внести зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради України

III квартал 2011 року

Міністерство соціальної політики

― ⁄⁄ ―

Сторона власників зобов’язується:

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

забезпечити на державних і комунальних підприємствах збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткових мінімуми

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Міністерства та відомства інформують, що таку норму передбачено колективними договорами підприємств, що знаходяться у їх підпорядкуванні.

Місцеві органи виконавчої влади повідомляють про збільшення частки працівників низки областей, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткових мінімуми.

Крім того, за інформацією органів виконавчої влади, зазначене положення включається до галузевих та регіональних угод.

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а на вимогу працівника — відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України „Про оплату праці”

рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а на вимогу працівника — відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України „Про оплату праці”

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Центральні органи виконавчої влади рекомендували керівникам підприємств, що належать до їх сфери управління у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України „Про оплату праці”.

В областях вживаються заходи щодо роз’яснень керівникам підприємств положень Генеральної угоди, в тому числі п. 2.18.

Зазначене положення передбачено низкою діючих галузевих угод включається до проектів галузевих та регіональних угод.

Крім того, під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів місцевими органами надаються сторонам рекомендації стосовно включення зазначеної норми до колективних договорів.

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

1 липня 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади вжито низку заходів спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати, у тому числі і на економічно активних підприємствах.

Слід зазначити, що з березня 2010 року на загальнодержавному рівні було проведено дві розширені наради за участю Прем`єр-міністра, два засідання Уряду, два засідання Урядових комітетів під керівництвом Першого віце-прем`єр-міністра, селекторна нарада та чотири засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Чергове засідання Комісії відбулося 12 травня 2011 р., на якому було заслухано інформацію керівників Мінпромполітики, Кіровоградської та Миколаївської облдержадміністрації про заходи, що вживаються для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, які знаходяться у сфері їх управління та на території відповідних регіонів.

Крім того, 11 серпня 2010 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято розроблене Мінсоцполітики розпорядження № 1609 „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати”, що передбачає заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємств із спрямуванням додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати. Цим же розпорядженням попереджено про відповідальність керівників органів виконавчої влади і передбачено чіткі завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади із визначеними термінами виконання.

Мінсоцполітики розроблено новий проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на 2011 рік”, яким передбачено завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо забезпечення скорочення заборгованості із заробітної плати щомісячно на 12 відсотків проти заборгованості на початок червня 2011 року. На даний час зазначений проект розпорядження подано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи проекту.

Також, питання погашення заборгованості розглядалося Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2010 р. № 2806-VI „Про погашення заборгованості з заробітної плати”).

Слід зазначити, що 16-19 травня 2011 р. відбулися зустрічі з експертами технічної місії Міжнародного бюро праці щодо вивчення ситуації та оцінки стану вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати.

Також, відбулося три засідання Тристоронньої робочої групи з підготовки додаткових узгоджених пропозицій з погашення заборгованості із заробітної плати.

Крім того, Міністерством соціальної політики розміщено на офіційному веб-сайті перелік підприємств державної та комунальної форми власності, які мають найбільшу заборгованість із заробітної плати.

При центральних та місцевих органах виконавчої влади працюють тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зокрема, з 1 березня 2010 р. по 1 липня 2011 р. зазначеними комісіями проведено 15805 засідань, на яких попереджено про дисциплінарну відповідальність 48432 керівника підприємств, розірвано 329 контрактів та вжито 12388 інших заходів впливу до керівників підприємств-боржників.

Для посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати в Мінсоцполітики сформовано переліки підприємств-боржників державної та комунальної форми власності, стосовно яких здійснюється щотижневий моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати та за результатами аналізу його даних готуються пропозиції щодо можливих шляхів її погашення.

Про результати моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів Мінсоцполітики у встановленому порядку повідомляє ДПА, Держказначейство, Мінфін, МВС, Держпраці, Генеральну прокуратуру України для вжиття відповідних заходів.

В результаті активно вживаних заходів загальна сума заборгованості із заробітної плати, за даними Держстату, станом на 1 липня 2011 р. у порівнянні із сумою заборгованості на 1 березня 2010 р. зменшилась на 551,1 млн. грн. або на 31,7 відсотка і склала 1186,5 млн. гривень.

Борги працівникам економічно активних підприємств станом на 1 липня 2011 р. склали 600,6 млн. грн., що становить 50,6 відсотка від загальної заборгованості із заробітної плати. По відношенню до 1 березня 2010 р. заборгованість зменшилась на 560,9 млн. грн. або на 48,3 відсотка.

Із загальної суми заборгованості 512 млн. грн. або 43,2 відсотка припадає на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 73,9 млн. грн. або 6,2 відсотка припадає на економічно неактивні підприємства.

Зменшення суми заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах по відношенню до 1 березня 2010 р. досягнуто у 25 регіонах України. Перевищення суми заборгованості на зазначених підприємствах допущено лише у Миколаївській та Харківській областях.

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року

вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилася на кінець 2010 року

протягом 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади вжито низку заходів спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати.

Слід зазначити, що з березня 2010 року на загальнодержавному рівні було проведено дві розширені наради за участю Прем`єр-міністра, два засідання Уряду, два засідання Урядових комітетів під керівництвом Першого віце-прем`єр-міністра, селекторна нарада та чотири засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Чергове засідання Комісії відбулося 12 травня 2011 р., на якому було заслухано інформацію керівників Мінпромполітики, Кіровоградської та Миколаївської облдержадміністрації про заходи, що вживаються для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, які знаходяться у сфері їх управління та на території відповідних регіонів.

Крім того, 11 серпня 2010 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято розроблене Мінсоцполітики розпорядження № 1609 „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати”, що передбачає заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємств із спрямуванням додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати. Цим же розпорядженням попереджено про відповідальність ряд керівників органів виконавчої влади і передбачено чіткі завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади із визначеними термінами виконання.

Мінсоцполітики розроблено новий проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на 2011 рік”, яким передбачено завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо забезпечення скорочення заборгованості із заробітної плати щомісячно на 12 відсотків проти заборгованості на початок червня 2011 року. На даний час зазначений проект розпорядження подано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи проекту.

Також, питання погашення заборгованості розглядалося Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2010 р. № 2806-VI „Про погашення заборгованості з заробітної плати”).

Слід зазначити, що 16-19 травня 2011 р. відбулися зустрічі з експертами технічної місії Міжнародного бюро праці щодо вивчення ситуації та оцінки стану вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати.

Також, відбулося три засідання Тристоронньої робочої групи з підготовки додаткових узгоджених пропозицій з погашення заборгованості із заробітної плати.

Крім того, Міністерством соціальної політики розміщено на офіційному веб-сайті перелік підприємств державної та комунальної форми власності, які мають найбільшу заборгованість із заробітної плати.

При центральних та місцевих органах виконавчої влади працюють тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зокрема, з 1 березня 2010 р. по 1 липня 2011 р. зазначеними комісіями проведено 15805 засідань, на яких попереджено про дисциплінарну відповідальність 48432 керівника підприємств, розірвано 329 контрактів та вжито 12388 інших заходів впливу до керівників підприємств-боржників.

Для посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати в Мінсоцполітики сформовано переліки підприємств-боржників державної та комунальної форми власності, стосовно яких здійснюється щотижневий моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати та за результатами аналізу його даних готуються пропозиції щодо можливих шляхів її погашення.

Про результати моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів Мінсоцполітики у встановленому порядку повідомляє ДПА, Держказначейство, Мінфін, МВС, Держпраці, Генеральну прокуратуру України для вжиття відповідних заходів.

В результаті активно вживаних заходів загальна сума заборгованості із заробітної плати, за даними Держстату, станом на 1 липня 2011 р. у порівнянні із сумою заборгованості на 1 березня 2010 р. зменшилась на 551,1 млн. грн. або на 31,7 відсотка і склала 1186,5 млн. гривень.

Із загальної суми заборгованості 512 млн. грн. або 43,2 відсотка припадає на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 73,9 млн. грн. або 6,2 відсотка припадає на економічно неактивні підприємства.

Одночасно, Мінекономіки інформує про наступне.

1. Державним департаментом з питань банкрутства Мінекономіки здійснюється щотижневий моніторинг щодо заборгованості із виплати заробітної плати на державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, що перебувають в процедурах банкрутства.

2. Державним департаментом з питань банкрутства Мінекономіки проводяться наради по державним підприємствам та підприємствам, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушені провадження у справах про банкрутство, де спостерігається найбільша заборгованість з виплати заробітної плати, з обов’язковою участю представників зацікавлених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, арбітражних керуючих та Федерації професійних спілок України.

3. Територіальні органи Державного департаменту з питань банкрутства Мінекономіки на постійній основі здійснюють аналіз стану та динаміки заборгованості із заробітної плати, сплати внесків до Пенсійного фонду України, а також аналіз стану справ на підприємствах усіх форм власності на предмет дотримання строків процедур банкрутства, невиконання або неналежного виконання арбітражними керуючими своїх повноважень, що спричиняє непогашення або зростання заборгованості із заробітної плати.

4. Територіальними органами Державного департаменту з питань банкрутства Мінекономіки здійснюється проведення планових та позапланових перевірок дотримання арбітражними керуючими ліцензійних умов провадження господарської діяльності розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів. Під час вказаних перевірок особлива увага звертається на вжиття арбітражними керуючими заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам збанкрутілих підприємств.

За результатами перевірки, у разі якщо встановлено, що з вини арбітражного керуючого не погашається заробітна плата - анулюється ліцензія, що є підставою для усунення таких арбітражних керуючих від виконання покладених на них повноважень.

Центральні органи виконавчої влади повідомляють, що ними, у межах наданих повноважень, здійснюються усі можливі організаційні заходи та контрольні функції з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів.

Одночасно міністерства інформують про зниження рівня заборгованості із виплати заробітної плати на підпорядкованих ним підприємствах.

Крім того, низка центральних органів виконавчої влади інформує про відсутність заборгованості із заробітної плати.

Місцеві органи виконавчої влади повідомляють, що в областях постійно ведеться робота з підприємствами-банкрутами з метою погашення заборгованості: проводяться співбесіди та наради з керівниками найбільш проблемних підприємств, розробляються локальні заходи направлені на зменшення заборгованості із заробітної плати.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

1 липня 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади вжито низку заходів спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати, у тому числі і на економічно активних підприємствах.

З березня 2010 року на загальнодержавному рівні було проведено дві розширені наради за участю Прем`єр-міністра, два засідання Уряду, два засідання Урядових комітетів під керівництвом Першого віце-прем`єр-міністра, селекторна нарада та чотири засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Чергове засідання Комісії відбулося 12 травня 2011 р., на якому було заслухано інформацію керівників Мінпромполітики, Кіровоградської та Миколаївської облдержадміністрації про заходи, що вживаються для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, які знаходяться у сфері їх управління та на території відповідних регіонів.

Крім того, 11 серпня 2010 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято розроблене Мінсоцполітики розпорядження № 1609 „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати”, що передбачає заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємств із спрямуванням додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати. Цим же розпорядженням попереджено про відповідальність ряд керівників органів виконавчої влади і передбачено чіткі завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади із визначеними термінами виконання.

Мінсоцполітики розроблено новий проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на 2011 рік”, яким передбачено завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо забезпечення скорочення заборгованості із заробітної плати щомісячно на 12 відсотків проти заборгованості на початок червня 2011 року. На даний час зазначений проект розпорядження подано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи проекту.

Також, питання погашення заборгованості розглядалося Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2010 р. № 2806-VI „Про погашення заборгованості з заробітної плати”).

Слід зазначити, що 16-19 травня 2011 р. відбулися зустрічі з експертами технічної місії Міжнародного бюро праці щодо вивчення ситуації та оцінки стану вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати.

Також, відбулося три засідання Тристоронньої робочої групи з підготовки додаткових узгоджених пропозицій з погашення заборгованості із заробітної плати.

Крім того, Міністерством соціальної політики розміщено на офіційному веб-сайті перелік підприємств державної та комунальної форми власності, які мають найбільшу заборгованість із заробітної плати.

При центральних та місцевих органах виконавчої влади працюють тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зокрема, з 1 березня 2010 р. по 1 липня 2011 р. зазначеними комісіями проведено 15805 засідань, на яких попереджено про дисциплінарну відповідальність 48432 керівника підприємств, розірвано 329 контрактів та вжито 12388 інших заходів впливу до керівників підприємств-боржників.

Для посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати в Мінсоцполітики сформовано переліки підприємств-боржників державної та комунальної форми власності, стосовно яких здійснюється щотижневий моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати та за результатами аналізу його даних готуються пропозиції щодо можливих шляхів її погашення.

Про результати моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів Мінсоцполітики у встановленому порядку повідомляє ДПА, Держказначейство, Мінфін, МВС, Держпраці, Генеральну прокуратуру України для вжиття відповідних заходів.

В результаті активно вживаних заходів загальна сума заборгованості із заробітної плати, за даними Держстату, станом на 1 липня 2011 р. у порівнянні із сумою заборгованості на 1 березня 2010 р. зменшилась на 551,1 млн. грн. або на 31,7 відсотка і склала 1186,5 млн. гривень.

Борги працівникам економічно активних підприємств станом на 1 липня 2011 р. склали 600,6 млн. грн., що становить 50,6 відсотка від загальної заборгованості із заробітної плати. По відношенню до 1 березня 2010 р. заборгованість зменшилась на 560,9 млн. грн. або на 48,3 відсотка.

Зменшення суми заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах по відношенню до 1 березня 2010 р. досягнуто у 25 регіонах України. Перевищення суми заборгованості на зазначених підприємствах допущено лише у Миколаївській та Харківській областях.

2.22. Проводити щороку до 1 травня консультації, а до 1 серпня переговори щодо встановлення Кабінетом Міністрів України розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до законодавчо гарантованого рівня

провести до 1 травня консультації, а до 1 серпня переговори із соціальними партнерами щодо встановлення Кабінетом Міністрів України розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, посадові оклади яких визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до законодавчо гарантованого рівня

щороку

Міністерство соціальної політики

Виконується

За дорученням Уряду було утворено Міжвідомчу робочу групу з проведення консультацій щодо відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. Проведено чотири засідання Міжвідомчої робочої групи.

За протокольними рішеннями робочої групи Мінфіном проводились розрахунки додаткових видатків бюджету за варіантами, запропонованими членами робочої групи.

З урахуванням показників виконання бюджету за І квартал 2011 року та варіантів, напрацьованих робочою групою, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.05.2011 № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України:

- підвищено посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 липня (635 грн.), з 1 вересня (641 грн.), з 1 жовтня (660 грн.) та з 1 грудня (704 грн.). Це дасть можливість підвищити посадові оклади (ставки) інших категорій працівників бюджетної сфери, які встановлюються за ЄТС;

- передбачено диференціацію посадових окладів працівників 1 - 7 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки;

- запроваджено виплату одноразової грошової допомоги у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат випускникам медичних та фармацевтичних вузів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості та селищах міського типу і уклали договір на строк не менше 3-х років. а також молодим спеціалістам, які працюватимуть на посадах лікарів загальної практики: сімейних лікарів, дільничних лікарів-педіатрів та лікарів-терапевтів;

- забезпечено збереження за медичними і фармацевтичними працівниками державних і комунальних закладів (установ), які направляються на підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, середньої заробітної плати за кожним місцем роботи;

- з 1 вересня цього року встановлено надбавку за вислугу років окремим категоріям працівників соціальної сфери – від 10 до 30 відсотків посадового окладу.

З 1 січня 2012 р. для медичних та фармацевтичних працівників запроваджено виплату допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Крім того, на засіданні робочої групи від 28.04.2011 проведено консультації із соціальними партнерами щодо встановлення Кабінетом Міністрів України на 2012 рік розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду.

2.22.1  Забезпечити протягом 2011 року поступове наближення середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати

провести аналіз стану виконання зведеного бюджету за попередній квартал та визначити можливість спрямування коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

щокварталу протягом 2011 року

Мінфін

Виконано

Міністерство фінансів інформує, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.05.2011 № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, якою, зокрема, передбачено підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з метою скорочення грошового розриву між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС.

Законом України від 14.06.2011 № 3491 „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема, із зазначеною метою.

Розглядати щокварталу за участю представників центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної сфери результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та вносити пропозиції Кабінету Міністрів України щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету

внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі державним службовцям, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

За дорученням Уряду було утворено Міжвідомчу робочу групу з проведення консультацій щодо відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. Проведено чотири засідання Міжвідомчої робочої групи.

За протокольними рішеннями робочої групи Мінфіном проводились розрахунки додаткових видатків бюджету за варіантами, запропонованими членами робочої групи.

З урахуванням показників виконання бюджету за І квартал 2011 року та варіантів, напрацьованих робочою групою, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.05.2011 № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України:

- підвищено посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 липня (635 грн.), з 1 вересня (641 грн.), з 1 жовтня (660 грн.) та з 1 грудня (704 грн.). Це дасть можливість підвищити посадові оклади (ставки) інших категорій працівників бюджетної сфери, які встановлюються за ЄТС;

- передбачено диференціацію посадових окладів працівників 1 - 7 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки;

- запроваджено виплату одноразової грошової допомоги у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат випускникам медичних та фармацевтичних вузів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості та селищах міського типу і уклали договір на строк не менше 3-х років. а також молодим спеціалістам, які працюватимуть на посадах лікарів загальної практики: сімейних лікарів, дільничних лікарів-педіатрів та лікарів-терапевтів;

- забезпечено збереження за медичними і фармацевтичними працівниками державних і комунальних закладів (установ), які направляються на підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, середньої заробітної плати за кожним місцем роботи;

- з 1 вересня цього року встановлено надбавку за вислугу років окремим категоріям працівників соціальної сфери – від 10 до 30 відсотків посадового окладу.

З 1 січня 2012 р. для медичних та фармацевтичних працівників запроваджено виплату допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Крім того, на засіданні робочої групи від 28.04.2011 проведено консультації із соціальними партнерами щодо встановлення Кабінетом Міністрів України на 2012 рік розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду.

2.22.2 Збільшувати з 2012 року посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не менше ніж на найбільший відсоток із таких показників:

прогнозного індексу споживчих цін у попередньому році;

прогнозного індексу споживчих цін на плановий рік;

прогнозного збільшення доходів зведеного бюджету планового року

під час проведення консультацій та переговорів із соціальними партнерами щодо встановлення Кабінетом Міністрів України на 2012 рік розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки враховувати необхідність збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не менше ніж на найбільший відсоток з таких показників:

прогнозного індексу споживчих цін у попередньому році

прогнозного індексу споживчих цін на плановий рік

прогнозного збільшення доходів зведеного бюджету планового року

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

8 та 22 липня 2011 р. у Міністерстві соціальної політики відбулись засідання в рамках проведення переговорів щодо встановлення у 2012 році розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення їх розмірів до законодавчо гарантованого рівня.

Зазначене питання розглядалося в ході переговорів (консультацій) Сторін власників і профспілок 29 липня 2011 році, за результатами яких Сторони вирішили продовжити його обговорення до 12 серпня 2011 року.

зустріч представників СПО профспілок та Мінсоцполітики щодо розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, у тому числі держаних службовців, заплановано провести 5 серпня цього року.

2.22.3 Під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2011 рік розглянути з урахуванням можливостей зведеного бюджету питання щодо:

збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки понад його збільшення на індекс інфляції 2011 року;

зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою;

збільшення фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі для державних службовців

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про результати розгляду під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2011 рік з урахуванням можливостей зведеного бюджету питання щодо:

збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки понад його збільшення на індекс інфляції 2011 року

зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою

підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України стосовно збільшення фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі для державних службовців

1 липня 2011 року

Мінфін

Виконано

Міністерство фінансів інформує, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.05.2011 № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, якою, зокрема, передбачено підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з метою скорочення грошового розриву між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС.

Законом України від 14.06.2011 №3491 „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема, із зазначеною метою.

2.23. Вжити заходів щодо системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 29

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Уряд вживає заходів для поступового підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери.

Зазначене вирішується поетапним збільшенням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та у зв’язку з цим і відповідним збільшенням посадових окладів працівників за іншими тарифними розрядами.

Також прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 123 „Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз” та від 23.03.2011 № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”.

Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 551 „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери”. Заходи, що затверджено розпорядженням, визначають конкретні завдання щодо вдосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери у найближчий час та на перспективу.

Розділ III

Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

Сторони домовилися:

3.1. Кабінет Міністрів України у разі прийняття рішення про перенесення робочих днів для святкування загальнодержавних свят не пізніше ніж за місяць до початку нового року за погодженням із Стороною профспілок та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні повідомляє про це населення через засоби масової інформації

забезпечувати у разі прийняття за погодженням із соціальними партнерами рішення про перенесення робочих днів для святкування загальнодержавних свят інформування про це населення через засоби масової інформації

щороку не пізніше ніж за місяць до початку нового року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про перенесення робочих днів у 2011 році” від 15 листопада 2010 р. № 2130 надсилався на розгляд соціальним партнерам листом від 23.09.2010 № 10148/0/14-10/13.

СПО роботодавців погодив проект акта листом від 12.10.2010 № 720, СПО профспілок – листом від 06.10.2010 № 538.

Зазначене розпорядження Кабінету Міністрів України опубліковано в Урядовому кур'єрі вiд 24.11.2010 № 220.

у разі прийняття за погодженням із соціальними партнерами рішення про перенесення робочих днів для святкування загальнодержавних свят у 2012 році населення буде поінформовано через засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку нового року.

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами

рекомендувати встановлювати у галузевих угодах та колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод відслідковує та в разі потреби рекомендує сторонам включати особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Крім того центральні органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеної норми до галузевих угод та колективних договорів підвідомчих їм підприємств.

Мінінфраструктури зазначає, що розроблено Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Мінтрансзв'язку від 07.06.2010 № 340, зареєстрованим в Мін'юсті 14.09.2010 за № 811/18106.

Також, МОЗ інформує, що перегляд зазначених норм, за пропозицією Профспілки працівників охорони здоров'я України буде проведено у вересні 2011 року.

3.3. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання тощо

вживати заходів з метою підтримки та заохочення ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання

постійно

Міністерство екології та природних ресурсів

Виконується

Міністерство екології та природних ресурсів повідомляє, що на цей час відбуваються процеси формування механізмів економічного стимулювання ініціатив щодо впровадження більш чистого виробництва:

прийнято Закон України „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” (далі - Стратегія), якою сформульовано цілі та завдання екологічної політики на найближчі десять років, визначено головні механізми й інструменти її реалізації;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577 затверджено Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки (далі - НПД).

В рамках Цілі 4 „Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління” Стратегія та НПД формулює завдання: схвалення в 2012 році Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва, затвердження до 2015 року відповідної стратегії та національного плану дій, а також пропонує механізми стимулювання впровадження та розвитку таких виробництв на підприємствах.

На сьогодні Мінприроди розроблено проект Національної концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій, ведеться робота з його доопрацювання.

3.4. Утворити протягом двох місяців після підписання Угоди робочу групу з розроблення законопроектів, які регулюватимуть обіг одиниць скорочення викидів парникових газів, можливість біржового обігу та прямий доступ до основних ринків покупців, чіткі правила фіскального, митного та бухгалтерського обліку та внести їх на розгляд Верховної Ради України

утворити тристоронню робочу групу з розроблення законопроектів щодо врегулювання обігу одиниць скорочення викидів парникових газів, можливості біржового обігу та прямого доступу до основних ринків покупців, чітких правил фіскального, митного та бухгалтерського обліку та внести їх на розгляд Верховної Ради України

протягом I кварталу 2011 року

Державне агентство екологічних інвестицій

Виконується

Держекоінвестагентство направило до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів лист (від 15.06.2011 № 1524/15/5) стосовно надання кандидатур до складу робочої групи.

Після затвердження складу робочої групи Держекоінвестагентством буде проведено перше її засідання.

3.5. Передбачати у розділі „Охорона праці та здоров’я” галузевих та регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

рекомендувати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності включати до розділу „Охорона праці та здоров’я”:

зобов’язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства;

зобов’язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод відслідковує та в разі потреби рекомендує сторонам включати зобов’язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Крім того органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеної норми до галузевих і регіональних угод та колективних договорів підвідомчих їм підприємств.

перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;

перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод відслідковує та в разі потреби рекомендує сторонам включати до угод перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Крім того органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеної норми до галузевих і регіональних угод та колективних договорів підвідомчих їм підприємств.

умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод відслідковує та в разі потреби рекомендує сторонам включати до угод умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Крім того органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеної норми до галузевих і регіональних угод та колективних договорів підвідомчих їм підприємств.

3.6. Опрацювати і подати до 30 грудня 2010 р. Кабінетові Міністрів України проект „Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010—2015 роки”

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про стан опрацювання проекту Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011—2015 роки

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки на виконання пункту 6.21 доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.2011 № 25105/1/1-11 до постанови Верховної Ради України від 13 травня 2011 р. № 3358-VI „Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік” повідомляє наступне.

Підпунктом 3.3.3 пункту 3 Закону України від 20 травня 2010 р. № 2278-VI „Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік” визначено розроблення Держгірпромнаглядом проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010 – 2015 роки” (далі – Програма).

Відповідно до вимог Закону України „Про державні цільові програми” та Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106, розробці державної цільової програми передує схвалення Урядом відповідної концепції.

Крім того, розроблення Програми передбачено пунктом 3.6 Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 261.

Згідно з вимогами Генеральної Угоди та доручення Кабінету Міністрів України від 08.11.2010 № 38719/196/1-10 проект Програми має бути поданий на розгляд Кабінету Міністрів у двохмісячний термін після схвалення відповідної концепції.

Станом на 07.07.2011 Держгірпромнаглядом розроблено та в установленому порядку подано Кабінетові Міністрів України листом Міністерства надзвичайних ситуацій від 06.06.2011 № 01-7243/37 на розгляд проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки” (далі – Концепція).

Після схвалення Урядом Концепції проект Програми у двомісячний термін буде подано на розгляд Кабінетові Міністрів України.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13 травня 2011 р. № 3358-VI „Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік” розроблення та затвердження Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є одним із пріоритетних питань, вирішення яких необхідно для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2012 рік.

подати Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011—2015 роки

протягом двох місяців після схвалення Урядом відповідної Концепції

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки інформує, що проект Концепції пройшов процедури погодження та правової експертизи і листом Міністерства надзвичайних ситуацій від 06.06.2011 № 01-7243/37 внесено в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України.

3.7. Сприяти внесенню до Верховної Ради України протягом двох місяців після підписання Угоди проектів законів України про ратифікацію конвенцій МОП:

доповісти про вжиті заходи з внесення до Верховної Ради України проектів законів України про ратифікацію конвенцій МОП:

№ 152  Про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах;

№ 152  Про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах

1 липня 2011 року

Міністерство інфраструктури

Виконується частково

Міністерство інфраструктури повідомляє, що у зв'язку з необхідністю розробки нормативно - правових актів врегулювання питань охорони праці в морських портах національним законодавством України виконання цього положення можливе до кінця 2012 року.

№ 155  Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище;

№ 155  Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляд відповідно до пункту 5 статті 9 Закону України „Про міжнародні договори України” листом від 21.06.2011 №1/01-6.2/4432 надіслав до Міністерства закордонних справ України проект Закону України „Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовища”.

На підставі вимог Закону України „Про міжнародні договори України” Міністерство закордонних справ України листом від 29.06.2011 № 72/11-612-1977 подало проект Закону до Адміністрації президента України, для прийняття рішення про внесення його на розгляд до Верховної Ради України.

№ 162  Про охорону праці під час використання азбесту;

№ 162  Про охорону праці під час використання азбесту

1 липня 2011 року

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном

Виконується

На засіданні Кабінету Міністрів України, (витяг з протоколу від 04.08.2010 № 39) прийнято рішення про відкладення прийняття рішення щодо проекту Закону України „Про ратифікацію Конвенції № 162 1986 року про охорону праці під час використання азбесту”, додатково розглянувши його на засіданні Урядового комітету з питань розвитку галузей економіки та науково-інноваційної політики.

3.8. На вимогу Сторін надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці

зобов’язати керівників підприємств із шкідливими і важкими умовами праці надавати на вимогу Сторін Генеральної Угоди інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

На вимогу Сторін постійно надається інформація про результати атестації робочих місць за умовами праці на перевірених органами Державної експертизи умов праці підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці.

Центральні органи виконавчої влади інформують про належне виконання цієї норми Генеральної угоди та повідомляють, що зазначене зобов’язання міститься у діючих галузевих угодах та передбачено проектами нових галузевих угод.

Зокрема, Галузевою Угодою Держводагентства передбачено зобов’язання щодо участі профспілки у проведенні атестації робочих місць за умовами праці та участі у розробці заходів стосовно поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

3.9. Встановити починаючи з 2010—2011 навчального року, що навчальні дисципліни „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” є нормативними в циклі професійної та практичної підготовки і вивчаються всіма студентами, курсантами та слухачами вищих навчальних закладів України:

„Основи охорони праці” — на 3 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівнів акредитації) та 4 курсі (бакалавр, вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації) із загальним обсягом не менш 1,5 кредиту EСTS (54 академічних години)

„Охорона праці в галузі” — на 4 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівнів акредитації) та 5 курсі (спеціаліст, магістр вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації) із загальним обсягом не менш 1  кредиту EСTS (36 академічних годин)

включити до навчального плану студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів навчальні дисципліни „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” як нормативні в циклі професійної та практичної підготовки:

„Основи охорони праці” — на 3 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації) та 4 курсі  (бакалавр, вищі навчальні заклади III і IV рівня акредитації) із загальним обсягом не менш як 1,5 кредиту EСTS (54 академічних години)

„Охорона праці в галузі” — на 4 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації) та 5 курсі (спеціаліст, магістр, вищі навчальні заклади III і IV рівня акредитації) із загальним обсягом не менш як один кредит EСTS (36 академічних годин)

з 2010/11 навчального року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконано

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що навчальні дисципліни „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” включено як нормативні в циклі професійної та практичної підготовки до навчального плану студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів:

„Основи охорони праці” — на 3 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації) та 4 курсі  (бакалавр, вищі навчальні заклади III і IV рівня акредитації) із загальним обсягом не менш як 1,5 кредиту EСTS (54 академічних години)

„Охорона праці в галузі” — на 4 курсі (молодший спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації) та 5 курсі (спеціаліст, магістр, вищі навчальні заклади III і IV рівня акредитації) із загальним обсягом не менш як один кредит EСTS (36 академічних годин).

3.10. При укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби

рекомендувати сторонам галузевих угод, колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більш як 1 тис. осіб

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод відслідковує та в разі потреби рекомендує сторонам включати положення щодо утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більш як 1 тис. осіб.

Аналогічна робота ведеться місцевими органами виконавчої влади під час повідомної реєстрації колективних договорів.

Крім того органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеної норми до діючих галузевих угод, а також проектів галузевих угод.

МОЗ інформує, що перегляд зазначених норм, за пропозицією Профспілки працівників охорони здоров'я України буде проведено у вересні 2011 року.

3.11. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах, заходів щодо:

зобов’язати керівників державних та комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:

3.11.1 належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Центральними та місцевими органами виконавчої влади вживаються заходи з метою забезпечення подання керівниками державних та комунальних підприємств на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень).

Також, органи виконавчої влади інформують, що зазначене передбачено деякими галузевими угодами а також проектами галузевих та регіональних угод.

Крім того, Міненерговугілля інформує, що організація соціально-побутового забезпечення працівників знаходиться під постійним контролем керівників підприємств. Дане питання розглянуто за участі представників МОЗ на колегії Міненерговугілля. На виконання доручення Міністра ведеться робота щодо вивчення стану роботи з оздоровлення та медичного забезпечення працівників підприємств ПЕК. 06.07.2011 проведено нараду під головування заступника Міністра.

За звітній період на запит місцевої профспілки НПГ шахти „Ніканор-Нова”, міста Зоринська і Перевальського району від 15.03.2011 № 48 щодо визначення обсягу завданої шкоди та відшкодування збитків страхувальною компанією наслідків пожежі на ВВП „Шахта „Ніканор-Нова” ДП „Луганськвугілля” надано відповідь листом від 22.04.2011 № 03/34-781.

3.11.2 проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Центральними та місцевими органами виконавчої влади вживаються заходи з метою забезпечення подання керівниками державних та комунальних підприємств на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників. Крім того, органи виконавчої влади інформують, що зазначене передбачено деякими галузевими угодами а також проектами галузевих та регіональних угод.

Також, Мінінфраструктури повідомляє, що на підприємствах періодичні медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, що вимагають професійного добору кадрів, осіб віком до 21 року здійснюються відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246. Результати медичних оглядів враховуються при допуску працівників до виконання вищезазначених робіт.

Укрзалізницею розроблено Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, який затверджено наказом Мінтрансзв'язку від 29.04.2010 № 240, зареєстрованим у Мін'юсті 16.07.2010 за № 537/17832.

За результатами періодичних медичних оглядів медична комісія лікувально-профілактичного закладу щороку оформлює заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, який підписується у тому числі і представником профспілкової організації підприємства (у разі відсутності профспілки на підприємстві – уповноваженою працівниками особою) та один примірник заключного акта надається профспілковій організації.

3.11.3 своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Центральними та місцевими органами виконавчої влади постійно пропонується керівникам державних та комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Крім того, органи виконавчої влади інформують, що зазначене передбачено деякими галузевими угодами а також проектами галузевих та регіональних угод.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.12. Створити протягом дії Угоди служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства України

утворити служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконано частково

Центральні органи виконавчої влади інформують про виконання зазначеного положення.

Зокрема, у Держгірпромнагяді наказом від 10.03.2011 № 04-к утворено відділ політики охорони праці. Станом на 01.07.2011 в центральному апараті Мінагрополітики утворена і функціонує служба охорони праці на базі Сектору охорони праці та пожежної безпеки. в органах управління Міністерства оборони всіх рівнів створено та функціонують служби охорони праці відповідно до законодавства та на підставі відповідних наказів Міністра. В структурі центрального апарату Міністерства фінансів утворено сектор з охорони праці та пожежного нагляду. У МКТ функції щодо здійснення заходів з охорони праці покладено на структурний підрозділ. Структура Держкомтелерадіо передбачає відділ матеріально-технічного забезпечення, пожежної безпеки та охорони праці.

В інших міністерствах та відомствах зазначене питання буде врегульовано після закінчення процедури реорганізації центральних органів виконавчої влади.

Місцеві органи виконавчої влади також інформують про успішне виконання цього положення.

3.13. Розглядати щороку у травні на розширеному засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні, за підсумками розгляду публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні

розглядати на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України за участю соціальних партнерів питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні

щороку в травні

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконано

Держгірпромнагляду інформує, що стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні було розглянуто на розширеному засіданні Уряду 20 липня 2011 року.

за підсумками розгляду питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні

щороку в III кварталі

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляду інформує, що підсумки розгляду питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні та їх результати будуть опубліковані після проведення розширеного засідання Уряду.

3.14. Розглянути в IV кварталі 2010 р. проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці”, яким передбачено створення відділів охорони праці в місцевих держадміністраціях та затвердження їх типового положення

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку та опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці”, яким передбачено утворення відділу охорони праці держадміністрації та затвердження типового положення про нього

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки інформує, що Службою опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці” у 2010 році, погоджено із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими заінтересованими органами і соціальними партнерами. З метою опрацювання питань, що залишились не врегульованими, 18 травня 2011 р. Держгірпромнаглядом проведено узгоджувальну нараду з заінтересованими органами.

Відповідно до доручення Першого віце-прем’єр-міністра Андрія Клюєва від 16.06.2011 № 3589/333/1-10 зазначений проект подано листом МНС від 15.07.2011 № 03-8985\37 Кабінетові Міністрів України.

3.15. Переглянути і затвердити у IV кварталі 2011 р. оновлені:

переглянути і затвердити оновлені:

3.15.1 Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам установ охорони здоров’я і соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, навчальних наочних посібників із заготівлі, вирощування та обробки медичних п’явок за умови виділення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у 2010 році коштів для фінансування зазначених робіт

Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам установ охорони здоров’я і соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, навчальних наочних посібників із заготівлі, вирощування та обробки медичних п’явок за умови виділення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у I кварталі 2011 р. коштів для фінансування зазначених робіт

IV квартал 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляду інформує, що зазначені Типові норми будуть переглянуті і затверджені за умови фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідних робіт та надходження відповідного проекту.

3.15.2 Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих навчальних закладів за умови виділення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у 2010 році коштів для фінансування зазначених робіт

Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих навчальних закладів за умови виділення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у I кварталі 2011 р. коштів для фінансування зазначених робіт

IV квартал 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляду інформує, що зазначені Типові норми будуть переглянуті і затверджені за умови фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідних робіт та надходження відповідного проекту.

3.16. Забезпечити подальше опрацювання, прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до норм статті 28 Закону України „Про охорону праці”

вжити заходів для забезпечення подальшого опрацювання, прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до норм статті 28 Закону України „Про охорону праці”

постійно

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Держгірпромнагляду інформує, що наказом Міністерства надзвичайних ситуацій від 06.06.2011 № 570 затверджено План нормотворчої діяльності МНС на 2011 рік до якого увійшли розроблення та прийняття нормативно-правових актів з охорони праці, який виконується.

3.17. Співпрацювати з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці

забезпечити співпрацю з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

центральні органи виконавчої влади висловлюють готовність співпрацювати з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці. Також повідомляють про включення цього положення до проектів галузевих угод.

Держгірпромнагляду інформує, що Служба співпрацюватиме з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці у разі їх звернення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повідомляє, що відповідно до Закону України „Про інформацію” Мінрегіон забезпечує оприлюднення на офіційній веб-сторінці розроблених Міністерством проектів нормативно-правових актів, також у встановленому законом порядку проводить громадське обговорення проектів таких актів, залучаючи до комунікативного процесу представників неурядових організацій, включаючи і громадські центри незалежної експертизи з охорони праці у разі, якщо проекти актів стосуються питань, пов’язаних з охороною праці.

Міненерговугілля зазначає, що державні підприємства співпрацюють з Центром незалежних експертиз з охорони праці ФПУ з питань санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці.

У лютому 2011 року вищезазначене дослідження проведено на ВП ”Шахта „Булавинська” ДП „Орджонікідзевугілля”.

В рамках співпраці на засідання колегії Міненерговугілля на тему „Про стан промислової безпеки та охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, забезпечення безпечного використання електроенергії та газу у побуті” запрошувались представники центру незалежної експертизи. На підприємствах сфери управління Міністерства фінансів забезпечено суворе дотримання всіма працівниками вимог Закону України „Про охорону праці” та нормативних актів про охорону праці. У колективних договорах підприємств передбачено забезпечення своєчасного проведення комплексних заходів щодо забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Створюються у кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечується додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Забезпечується здійснення контролю та проведення аналізу стану охорони праці, аварійності та травматизму. Разом з профспілками аналізуються заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці, вносяться пропозиції керівництву підприємств щодо їх реалізації. Також вносяться пропозиції стосовно додаткових заходів з охорони праці. За результатами аналізу розробляється програма поліпшення стану охорони праці. Організовується контроль за виконанням підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, своєчасним забезпеченням працюючих спецодягом, інше. Здійснюється контроль за станом охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, виконанням норм по охороні праці.

3.18. Опрацювати у IV кварталі 2010 р. питання щодо введення єдиної державної статистичної звітності з питань охорони праці

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про результати опрацювання питання щодо введення єдиної державної статистичної звітності з питань охорони праці

1 липня 2011 року

Державна служба статистики

Виконано

Держкомстат опрацював проекти форм статистичної звітності з питань охорони праці, підготовлені Державною службою гірничого нагляду та Федерацією професійних спілок України.

Зазначені проекти форм були розглянуті на нараді, проведеній 11.03.2011 фахівцями Держкомстату за участю представників усіх зацікавлених сторін. В ході обговорень увагу учасників зосереджено на питаннях відсутності методології визначення показників та ведення первинного обліку, неможливості узагальнення інформації за окремими показниками, що представлені у вигляді описів та найменувань, а також невизначеності кола респондентів, які будуть охоплені спостереженням.

За результатами наради Держкомстатом запропоновано (лист від 31.05.2011 № 9/4-5/220) зацікавленим органам центральної виконавчої влади та соціальним партнерам переглянути пропозиції щодо статистичної звітності з охорони праці, виходячи з необхідності методологічного забезпечення додаткових показників, а також можливості використання різних джерел інформації, зокрема як державної статистичної звітності так і адміністративних даних Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Держгірпромнагляду, Міністерства охорони здоров'я.

3.19. Організувати до 31 грудня 2010 р. за участю Сторін, розробити та затвердити Перелік робіт з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про розроблення та затвердження переліку робіт з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Державною експертизою умов праці України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці”.

Не надійшли пропозиції від Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства охорони здоров’я та Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном.

На даний час це питання опрацьовується в робочому порядку із уповноваженими представниками зазначених вище міністерств, після чого проект постанови Кабінету Міністрів України буде поданий на погодження усім заінтересованим міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.

3.20. Забезпечити висвітлення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади інформації про результати здійснення державного нагляду і контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, питної води, медикаментів

забезпечити висвітлення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади інформації про результати здійснення державного нагляду і контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, питної води, медикаментів

постійно

МОЗ, Державна служба технічного регулювання, Міністерство аграрної політики та продовольства, Державна санітарно-епідеміологічна служба в межах повноважень

Виконується

МОЗ повідомляє, що інформація про результати здійснення державного нагляду і контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, питної води, медикаментів висвітлюється на офіційному веб-сайті Міністерства:

- рубрика „Оперативна інформація” за даними оперативної системи „Санепідситуація на об’єктах підвищеного епідризику” (щомісячно);

- http://moz.gov.ua/ua/portal/register_medicines/ - Державний реєстр лікарських засобів;

- http://moz.gov.ua/ua/portal/register_databaseofmeans/ - міжвідомча база даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів;

- http://moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist/ - Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- http://moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/ - Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби;

- в разі потреби здійснюється висвітлення інформації щодо дефектурних лікарських засобів;

- http://moz.gov.ua/ua/portal/mtse_information/

- http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_sanepidsit/.

на веб-сайті Держспоживстандарту розміщено 62 публікації про результати здійснення державного нагляду і контролю за безпекою і якістю продуктів харчування і питної води.

3.21. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

забезпечити проведення роз’яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

постійно

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

Виконується

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки інформує, що роз’яснювальна робота щодо сворення системи управління охороною праці на підприємствах постіно проводиться Держгірпромнаглядом та його територіальними органами під час проведення перевірок підприємств, конференцій, „круглих столів”, здійснення заходів щодо відзначення Дня охорони праці в України.

Так, під час проведення Дня охорони праці в країні на регіональному рівні за участю представників територіальних органів Держгірпромнагляду було проведено понад 600 семінарів та 229 „круглих столів” на яких висвітлювались питання щодо впровадження системи управління охороною праці.

Значну увагу з цього питання було привернуто під час проведення прес-конференції на тему: „Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення”, яка проводилась 30 березня 2011 р. у прес-центрі інформаційного агентства „Українські новини” та 28 квітня 2011 р. на урочистому засіданні присвяченому Дню охорони праці.

3.22. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів — забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення

доручити бюджетним установам передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці та забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення

щороку

центральні органи виконавчої влади — головні розпорядники бюджетних коштів

Виконується

Центральними органами виконавчої влади ведеться відповідна робота з виконання зазначеного положення Генеральної угоди.

Зокрема, Держгірпромнаглядом щороку надаються пропозиції до Бюджетного кодексу України з проханням передбачити видатки з державного та місцевих бюджетів на заходи з охорони праці у складі програм соціального та економічного розвитку, загальнодержавних, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; комплексних заходів, спрямованих на досягнення встановленого або підвищення існуючого рівня охорони праці підприємств, що утримуються за рахунок бюджету, в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Проект Закону України „Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу України” в частині фінансування профілактичних заходів з охорони праці з державного та місцевих бюджетів, за ініціативи народних депутатів України Хара В. Г. та Єгоренко Т. В. (реєстраційний № 8485) подано на розгляд до Верховної Ради України і першого червня 2011 року буде розглянуто на засіданні комітету з питань соціальної політики та праці.

Мінфіном як головним розпорядником бюджетних коштів забезпечується здійснення контролю щодо передбачення у розрахунках до кошторисів розпорядників бюджетних коштів за КВК 350 видатків на охорону праці.

Розрахунками видатків до кошторисів Держінвестицій та регіональних центрів з інвестицій та розвитку передбачені видатки на утримання та експлуатаційне обслуговування будівель, на утримання комп’ютерного та іншого офісного обладнання та устаткування, їх технічне обслуговування. Зазначені напрями спрямування видатків забезпечують функціонування системи управління охороною праці.

МОЗ при опрацюванні бюджетних запитів на 2010 та 2011 роки, на підставі поданих бюджетними установами розрахунків, надавало свої пропозиції до Міністерства фінансів щодо збільшення видатків на виконання статті 19 Закону України „Про охорону праці”.

Мінрегіон планує враховувати видатки на охорону праці та на відрахування первинним профспілковим організаціям відповідно до чинного законодавства при поданні бюджетних запитів до Міністерства фінансів України.

Держспоживстандарт зазначає, що при складанні бюджетних запитів на наступні роки буде враховуватись потреба на охорону праці.

Розділ IV

Соціальний захист працівників

Сторони домовилися:

4.1. Передбачати щороку під час розроблення Державного бюджету України на відповідний рік та бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення позашкільної роботи відповідно до законодавства та запобігати необґрунтованому скороченню кількості оздоровлених дітей

передбачати під час розроблення Державного бюджету України на відповідний рік та бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (з урахуванням фінансових можливостей) кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення позашкільного обслуговування відповідно до законодавства та запобігати необґрунтованому скороченню кількості оздоровлених дітей

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік за статтею видатків „Оздоровчі заходи” асигнування на оздоровлення дітей у дитячих закладах визначено в сумі понад 180 млн. грн., що на майже 5 млн. грн., або 2,8 відсотка більше ніж у минулому році, та на санаторно-курортне лікування заплановано 408 млн. гривень.

У 2010 році проведено оздоровлення дітей у 1070 дитячих закладах оздоровлення, в яких оздоровлено 214 тисяч дітей.

У поточному році за попередніми даними планується провести фінансування 674 дитячих закладів оздоровлення. В цих закладах, за умови надання страхувальниками заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей, планується провести оздоровлення 209 тисяч дітей застрахованих осіб.

В 2010 році отримали санаторно-курортне та відновлювальне лікування 242 тисячі застрахованих осіб і членів їх сімей, в т. ч. у літній період (червень-серпень) – 65 тисяч застрахованих осіб і членів їх сімей.

У поточному році за попередніми даними планується здійснити закупівлю послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування на загальну суму 408,7млн. грн. та оздоровити 83 тисячі застрахованих осіб і членів їх сімей, втому числі майже 31 тисячу – в літній період.

Щодо передбачення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то у 2011 році обсяг видатків на дитячо-юнацькі спортивні школи встановлено на рівні 155 790 тис. гривень.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що виконання зазначеного питання здійснюється відповідно до законодавства при затвердженні Державного бюджету України і відповідних місцевих бюджетів на відповідні роки.

5 липня 2011 р. відбулася робоча нарада під головуванням заступника міністра В. І. Надраги за участю представників Мінсоцполітики, Держмолодьспорту, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, керівників центральних рад фізкультурно-спортивних товариств „Динамо”, „Колос”, „Спартак”, „Україна” щодо напрацювання конкретних пропозицій стосовно удосконалення механізму фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств та визначення оптимального механізму їх функціонування. За результатами наради, керівництвом центральних рад фізкультурно-спортивних товариств та дитячо-юнацьких спортивних шкіл опрацьовуються дані щодо діяльності спортивних шкіл за 2008-2010 роки в розрізі кожної окремої школи для пошуку оптимальних шляхів щодо їх ефективного фінансового забезпечення.

МОНмолодьспорт інформує, що в межах повноважень вживатиме заходів щодо недопущення зменшення обсягів фінансування на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно-курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік за статтею видатків „Оздоровчі заходи” асигнування на оздоровлення дітей у дитячих закладах визначено в сумі понад 180 млн. грн., що на майже 5 млн. грн., або 2,8 відсотка більше ніж у минулому році, та на санаторно-курортне лікування заплановано 408 млн. гривень.

У 2010 році проведено оздоровлення дітей у 1070 дитячих закладах оздоровлення, в яких оздоровлено 214 тисяч дітей.

У поточному році за попередніми даними планується провести фінансування 674 дитячих закладів оздоровлення. В цих закладах, за умови надання страхувальниками заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей, планується провести оздоровлення 209 тисяч дітей застрахованих осіб.

В 2010 році отримали санаторно-курортне та відновлювальне лікування 242 тисячі застрахованих осіб і членів їх сімей, в т. ч. у літній період (червень-серпень) – 65 тисяч застрахованих осіб і членів їх сімей.

У поточному році за попередніми даними планується здійснити закупівлю послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування на загальну суму 408,7млн. грн. та оздоровити 83 тисячі застрахованих осіб і членів їх сімей, втому числі майже 31 тисячу – в літній період.

Щодо передбачення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то у 2011 році обсяг видатків на дитячо-юнацькі спортивні школи встановлено на рівні 155 790 тис. гривень.

Одночасно, Міністерство охорони здоров'я інформує, що йому підпорядковано 37 спеціалізованих санаторіїв для лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз і дитячі соматичні та психоневрологічні санаторії. Санаторно-курортні путівки надаються поліклініками за місцем диспансерного нагляду дітей. До компетенції поліклінік за місцем проживання громадян входить надання довідок для одержання путівок за місцем роботи працюючих та оформлення санаторно-курортних карт при одержанні путівок за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

При необхідності, до регіональних відділень Фонду з тимчасової втрати працездатності органами охорони здоров'я направляються клопотання для забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей, які потребують санаторно-курортного лікування з супроводжуючим.

За даними Центру медичної статистики МОЗ в санаторіях МОЗ та обласного (місцевого) підпорядкування за 2010 рік проліковано 222348 хворих (за 2009 рік – 222189) з них в санаторіях МОЗ –97463 хворих (за 2009 - 95797 хворих), в санаторіях обласного та міського підпорядкування – 124885 хворих (за 2009 рік -126392).

Слід зазначити, що протягом 3-х літніх місяців можуть отримати санаторно-курортне лікування орієнтовно 25,5 тисяч громадян, у тому числі дітей.

4.3. Проводити щороку у II—III кварталах консультації та переговори щодо розмірів страхових внесків на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування і вносити узгоджені пропозиції для затвердження їх Верховною Радою України

проводити тристоронні консультації та переговори щодо визначення розмірів страхових внесків на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування і у разі прийняття спільного рішення щодо внесення змін до розмірів страхових тарифів вносити узгоджені пропозиції для затвердження їх Верховною Радою України

щороку в II—III кварталах

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проведення тристоронніх консультацій та переговорів щодо визначення розмірів страхових внесків на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування заплановано у III кварталі поточного року.

Термін виконання не настав.

Пропозиції щодо можливого перерозподілу структури страхових внесків до фондів соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни розглядаються органами виконавчої влади лише за участю представників СПО профспілок та СПО роботодавців з подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради України у встановленому законодавством порядку

розглядати пропозиції щодо можливого перерозподілу структури страхових внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни органами виконавчої влади лише за участю представників соціальних партнерів з подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради України у встановленому законодавством порядку

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Пропозиції щодо можливого перерозподілу структури страхових внесків до фондів соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни розглядаються органами виконавчої влади за участю представників СПО профспілок та СПО роботодавців.

4.4. Сприяти реалізації Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1224

здійснити заходи з виконання Програми економічних реформ на 2010—2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”, схваленої 2 червня 2010 р. на засіданні Комітету з економічних реформ, з урахуванням положень Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1224

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада” визначені основні кроки, які необхідно здійснити для реформування системи пенсійного страхування, і вони є тотожними із шляхами та засобами удосконалення пенсійної системи Концепції подальшого проведення пенсійної реформи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1224). У той же час, визначені Програмою кроки, що необхідно здійснити для реформування системи пенсійного страхування є більш деталізованими. На сьогодні, кожного місяця, Мінсоцполітики звітує про виконання зазначених заходів, які визначені у Програмі.

З метою створення умов для уникнення дублювання страховими фондами функцій, пов’язаних із формуванням страхових коштів, з 1 січня 2011 р. набрав чинності Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, яким, зокрема, передбачено:

- скорочення обсягу роботи щодо постановки на облік платників страхових внесків, збору коштів;

- формування та ведення Пенсійним фондом України єдиної для всіх фондів соціального страхування інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб та платників страхових внесків;

- забезпечення єдиної системи звітності;

- здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння внесків єдиним органом  – Пенсійним фондом України за участю Державної податкової адміністрації.

8 липня 2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, яким передбачається здійснення комплексу заходів по стабілізації солідарної системи пенсійного страхування та визначається механізм запровадження накопичувальної системи.

Разом опрацювати питання щодо вдосконалення системи пільгового пенсійного забезпечення та здійснення заходів з підготовки переходу до професійної пенсійної системи

опрацювати за участю соціальних партнерів питання щодо вдосконалення системи пільгового пенсійного забезпечення та здійснення заходів з підготовки переходу до професійної пенсійної системи

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Програмою економічних реформ України на 2010 – 2014 роки передбачено, зокрема, запровадити обов’язкові корпоративні пенсійні схеми для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя.

Із урахуванням світового досвіду на сьогодні Міністерством опрацьовується проект закону про обов’язкову професійну пенсійну систему.

Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз’яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом:

розроблення програми недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінекономіки опрацьовано зміни до наказу Мінекономіки від 21.06.2005 № 173 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі” (наказ Мінекономіки від 16.03.2009 № 216), якими, зокрема, з 2010 року включаються до інших операційних витрат підприємства витрати на відрахування до недержавних пенсійних фондів.

Одночасно, профільним міністерствам внесено пропозицію розглянути можливість передбачати кошти для розвитку недержавного пенсійного забезпечення під час формування та затвердження фінансових планів державних, комерційних та казенних підприємств, господарських товариств у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на 2011 рік.

внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих угод рекомендує сторонам передбачати положення щодо впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення.

Така робота проводиться й місцевими органами виконавчої влади під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства під час опрацювання фінансових планів підприємств сфери управління проводиться робота щодо можливості використання колективами підприємств інструментів недержавного пенсійного страхування відповідно до норм чинного законодавства.

Міненерговугілля повідомляє, що відповідні норми передбачено чинними галузевими угодами, укладеними між Міненерговугілля, Мінпалиаенерго, Мінвуглепромом та галузевими профспілками.

Спільним листом від 14.04.2011 Міненерговугілля (№ 01/19-0467), „Укрелектропрофспілка” (№ 05-19/113) та Атомпрофспілка (№ 01-12-158) звернулися до керівників компаній, підприємств, організацій електроенергетичної галузі та ядерно-промислового комплексу щодо питання участі роботодавців у формуванні пенсійних накопичень працівників.

проводити системні цілеспрямовані інформаційні кампанії для роз’яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

постійно

Міністерство соціальної політики, Держкомтелерадіо

Виконується

З метою інформування учасників та вкладників недержавних пенсійних фондів Держфінпослуг за підтримки Проекту АМР США „Розвиток ринків капіталу” продовжує роботу над електронною системою оприлюднення інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів.

Місцеві органи виконавчої влади інформують про здійснення заходів з метою роз’яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні.

Донецька облдержадміністрація повідомляє, що з метою формування громадської думки щодо соціальних прав і гарантій найманих працівників з пенсійного страхування в області протягом звітного періоду проведено близько 300 виступів на місцевих радіо та телеканалах, розміщено більше 50 статей у друкованих засобах масової інформації, організовано майже 400 зустрічей в трудових колективах.

Керівниками головного та місцевих управлінь Пенсійного фонду України в Донецькій області проведено 1141 виступ в засобах масової інформації (в тому числі 325 – на телебаченні, 338 – на радіо, 478 – в пресі) з основних питань діяльності Пенсійного фонду, в тому числі щодо розвитку та перспектив недержавних пенсійних фондів. Також проведено 23 прес-конференції, 2 брифінги, 115 засідань „круглого столу”, 1026 зустрічей з мешканцями за місцем проживання та 1215 зустрічей в трудових колективах.

Крім того, в області проведено 447 семінарів з бухгалтерами та керівниками підприємств, приватними підприємцями, розповсюджено близько 70 тис. брошур стосовно напрямків роботи органів Пенсійного фонду.

Хмельницька облдержадміністрація повідомляє, що протягом І півріччя 2011 року проведено 141 прес-конференцію, брифінги та засідання „круглого столу” з представниками органів виконавчої влади, організацій роботодавців та підприємців, керівниками профспілкових та ветеранських організацій за участю представників засобів масової інформації. В друкованих засобах масової інформації оприлюднено 327 матеріалів загальним тиражем 437,7 тис. примірників, на радіо і телебаченні озвучено 786 матеріалів тривалістю понад 78 годин ефірного часу.

Управлінням у справах преси та інформації Луганської облдержадміністрації спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області регулярно готуються відповідні роз’яснювальні матеріали населенню та роботодавцям щодо необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні, які розповсюджуються в пресі через єдину електронну мережу „облдержадміністрація-ЗМІ”.

З метою своєчасного забезпечення інформування громадян щодо змін у системі пенсійних нарахувань, налагодження зворотного зв’язку з мешканцями регіону в провідних обласних виданнях запроваджена практика оприлюднення відповідей працівників Головного управління Пенсійного фонду на листи читачів.

На сторінках усіх міських та районних друкованих видань запроваджені та діють тематичні рубрики, де фахівці місцевих відділень Пенсійного фонду України здійснюють консультативну допомогу з актуальних питань запровадження механізму формування добровільних пенсійних накопичень громадян.

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів включення до них зобов’язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

рекомендувати сторонам галузевих, регіональних угод і колективних договорів під час їх укладання включати зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод рекомендує сторонам передбачати зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

Така робота проводиться й місцевими органами виконавчої влади під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів.

Одночасно, центральні та місцеві органи виконавчої влади повідомляють про включення зазначеного зобов’язання до галузевих і регіональних угод.

4.6. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення ґендерної рівності працівників

рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

постійно

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Місцеві органи виконавчої влади під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів відслідковують наявність у договорах положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та в разі відсутності рекомендують сторонам включати таке зобов’язання до тексту договорів.

Також, за інформацією облдержадміністрацій, зазначене положення включено до тексту регіональних угод.

4.7. З метою послідовної реалізації принципів соціального партнерства в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування підготувати:

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку з метою послідовної реалізації принципів соціального партнерства в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

4.7.1 до кінця 2010 року — концепцію перспективного перерозподілу страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між роботодавцями та застрахованими особами;

концепції перспективного перерозподілу страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між роботодавцями та застрахованими особами

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконано

Мінсоцполітики розроблено проект Концепції перерозподілу сплати страхових внесків між роботодавцями та працівниками, який опрацьовано з центральними органами виконавчої влади та із соціальними партнерами.

На думку СПО профспілок перерозподіл страхових внесків між роботодавцем і працівником можливий лише за умови принципового підвищення в Україні частки оплати праці у структурі затрат на виробництво продукції до рівня, який склався в середньому по країнах Євросоюзу (з 6-7 відсотків до 30-35 відсотків).

Позиція СПО роботодавців полягає у визначенні поряд з першим етапом перерозподілу більш чіткого визначення строків та мети другого етапу – встановити частку внесків, сплачуваних працівником, не менше 40 відсотків від загального розміру страхових внесків на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Разом з тим, відповідно до Плану-графіку реформ на 2011 — 2014 роки за напрямом „Реформування системи пенсійного страхування”, затвердженого Віце-прем’єр-міністром України-Міністром соціальної політики України С. Тігіпком в травні 2011 року, проведено фінансово-економічні розрахунки поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником.

Крім того, зазначеним Планом-графіком передбачено до 1 серпня 2011 р. розробити проект Закону України щодо поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником та до 15 вересня 2011 р. узгодити законопроект із зацікавленими міністерствами та відомствами, а також соціальними партнерами.

4.7.2 протягом 2010—2011 років вивчити питання щодо шляхів удосконалення системи управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)” (реєстраційний номер 7365), внесеного народними депутатами України Хара В. Г., Шевчуком О. Б., Єгоренко Т. В., Стояном О. М.

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)” (реєстраційний номер 7365), внесеного народними депутатами України Хара В. Г., Шевчуком О. Б., Єгоренко Т. В., Стояном О. М., згідно з постановою Верховної Ради України від 18.03.2011 „Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування” повернуто Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці для доопрацювання та внесення на повторне друге читання.

4.7.3 до кінця 2014 року узгоджений проект Закону України про запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, передбачивши його запровадження на базі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

розробити узгоджений проект Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”

до кінця 2014 року

МОЗ

Виконано частково

На виконання ряду доручень Уряду МОЗ розроблено проект Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”.

Термін подання зазначеного законопроекту до Кабінету Міністрів України - друге півріччя 2011 року (доручення Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 3589/297/1 10).

Окрім того, у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я опрацьовується законопроект (реєстраційний № 4744) з питань загальнообов’язкового соціального медичного страхування.

4.8. Вивчити до 2012 року питання щодо можливості перетворення Пенсійного фонду України у самоврядну організацію

вивчити питання щодо можливості перетворення Пенсійного фонду України у самоврядну організацію

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Відповідно до пункту 12 розділу XV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію здійснюється відповідно до окремо прийнятого спеціального Закону. До прийняття відповідного рішення функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду України, її територіальних органів виконують відповідно Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

Під час опрацювання цього питання Пенсійним фондом України зазначено, що вирішення питання щодо упорядкування статусу Пенсійного фонду України та врегулювання порядку його перетворення у неприбуткову самоврядну організацію потребує дотримання послідовності враховуючи обсяг покладених на Пенсійний фонд України функцій.

У 2010 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України складав 34,4 млрд. гривень. У 2011 році він очікується на рівні 17,8 млрд. гривень. При цьому слід враховувати, що для покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій на сьогодні перераховуються кошти з Державного бюджету України. За І квартал поточного року надходження внесків до Пенсійного фонду України збільшилось і перевищило надходження за 2010 рік на 5,8 млрд. гривень. З державного бюджету своєчасно виділяються кошти на покриття планового дефіциту.

Водночас зазначаємо, що Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” Пенсійний фонд України віднесено до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України.

На даний час питання перетворення Пенсійного фонду України у самоврядну організацію вивчається спільно з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

4.9. З метою попередження зловживань під час встановлення страхових випадків сприяти створенню в межах єдиного електронного реєстру листків непрацездатності, як складової електронного реєстру пацієнтів в закладах охорони здоров’я із забезпеченням доступу до бази даних Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у порядку та на умовах, визначених спільним регламентом

вжити заходів з метою створення в межах єдиного електронного реєстру листків непрацездатності як складової частини електронного реєстру пацієнтів у закладах охорони здоров’я із забезпеченням доступу до бази даних Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у порядку та на умовах, визначених спільним регламентом, для попередження зловживань під час встановлення страхових випадків

постійно

МОЗ

Виконано частково

Відповідно до Закону України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, Угоди про спільну діяльність між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерством охорони здоров'я України від 07.09.2010, з метою попередження зловживань під час встановлення страхових випадків МОЗ проводиться робота щодо створення єдиного електронного реєстру листків непрацездатності, як складової електронного реєстру пацієнтів у закладах охорони здоров'я.

Наказом МОЗ від 27.09.2010 № 815 „Про проведення пілотного проекту з впровадження Електронного реєстру пацієнтів та Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності в закладах охорони здоров'я” Івано-Франківську, Одеську та Харківську області визначено пілотними регіонами для впровадження Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності у складі Електронного реєстру пацієнтів.

Забезпечено моніторинг та контроль за реалізацією пілотного проекту.

За підсумками роботи 21-23 червня 2011 р. в Івано-Франківській області проведено нараду-семінар за участю МОЗ, Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, ДЗ ”Центр медичної статистики МОЗ”.

4.10. Протягом 2010—2011 років розробити та подати до Верховної Ради України узгоджені проекти актів про внесення змін до спеціальних законів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо скасування напрямів витрачання страхових коштів фондів, які не мають страхового характеру або не спрямовані на профілактику страхових випадків та не пов’язані із забезпеченням діяльності фондів

розробити та подати Кабінетові Міністрів України з подальшим внесенням до Верховної Ради України узгоджений проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уникнення виплат не страхового характеру”

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

На даний час Мінсоцполітики опрацьовується проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уникнення виплат не страхового характеру”.

4.11. Вживати заходів до забезпечення для застрахованих осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на випадок безробіття та під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб

вживати заходів до забезпечення для застрахованих осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на випадок безробіття та під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні не менш як прожитковий мінімум для працездатних осіб

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Рішення щодо встановлення мінімального розміру допомоги на випадок безробіття приймається правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, яке формується на паритетних засадах з представників застрахованих осіб (профспілок), роботодавців та держави.

На сьогодні мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття для застрахованих осіб, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу становить 729 грн., що складає 75,9 відсотка від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У 2011 році допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 квітня – 960 гривень), середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

4.12. Утворити за участю представників СПО профспілок та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, при центральних органах виконавчої влади та державних колегіальних органах, які приймають відповідно до їх повноважень рішення про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку), постійно діючі тристоронні дорадчі органи

утворити постійно діючі тристоронні дорадчі органи за участю уповноважених представників Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, які приймають відповідно до їх повноважень рішення про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку)

протягом I кварталу 2011 року

НКРЕ, НКРЗ, Міністерство інфраструктури

Виконано

З метою виконання пункту Генеральної угоди Комісією наказом від 09.03.2011 № 166 (зі змінами, внесеними наказом НКРЕ від 24.06.2011 № 426) утворено постійно діючий тристоронній дорадчий орган при Національній комісії регулювання електроенергетики України (далі – Дорадчий орган), до складу якого увійшли представники НКРЕ, Міністерства соціальної політики України, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Так, протягом першого півріччя поточного року НКРЕ проведено декілька засідань Дорадчого органу, зокрема щодо обговорення питань про тарифи на електричну енергію та ціни на природний газ для населення у 2011 році.

НКРЗ інформує, що з метою забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення, НКРЗ наказом від 25.02.2011 № 28/нк утворено Робочі групи (тристоронні дорадчі органи) з розробки та удосконалення Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку та Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (далі - Робочі групи), до складу яких залучено представників СПО профспілок та СПО роботодавців.

НКРЗ у лютому-березні поточного року проводились засідання Робочих груп, в яких прийняли участь представники СПО профспілок, центральних органів виконавчої влади та операторів телекомунікацій. Незважаючи на те, що НКРЗ повідомляла про місце та час проведення засідань Робочих груп, представники СПО роботодавців не приймали участь у їх роботі.

На засіданнях Робочої групи (тристороннього дорадчого органу) з розробки та удосконалення Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги розглядались проекти Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (далі - Граничні тарифи) та Змін до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (далі - Зміни до Порядку).

В той же час, для забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення НКРЗ направила проекти Граничних тарифів та Змін до Порядку на розгляд СПО роботодавців, який повідомив НКРЗ про відсутність зауважень та пропозицій до них.

Рішеннями НКРЗ від 08.04.2011 № 157 і № 156 затверджені та зареєстровані у Міністерстві юстиції Граничні тарифи та Зміни до Порядку.

Що стосується Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, повідомляємо, що під час проведення у травні-червні поточного року громадського обговорення проект тарифів направлявся до СПО профспілок та СПО роботодавців для висловлення зауважень та пропозицій.

За підсумками розгляду наданих пропозицій та зауважень, 6 липня 2011 р. було проведено узгоджувальну нараду за результатами громадського обговорення проекту Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, на якій була присутня керівник Управління з питань соціального захисту Федерації профспілок України Голеусова Г. З.

За результатами наради та з урахуванням пропозицій і зауважень її учасників НКРЗ рішенням від 07.07.2011 № 327 схвалено проект Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу.

НКРЗ в повній мірі усвідомлює відповідальність щодо виконання функцій з регулювання у сфері зв'язку, у своїй діяльності дотримується вимог Закону України „Про соціальний діалог в Україні” та виконує заходи щодо реалізації положень Генеральної угоди, і завжди займає позицію, направлену на захист інтересів держави та забезпечення соціальних гарантій її громадян, насамперед, при розгляді питань тарифного регулювання.

Мінінфраструктури повідомляє, що наказом Міністерства від 28.04.2011 № 74 утворено постійно діючий тристоронній дорадчий орган при Міністерстві інфраструктури України, до складу якого входять представники Міністерства, СПО  профспілок, СПО  роботодавців.

Крім того, 2 червня 2011 р. в Мінсоцполітики під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка за участі СПО профспілок відбулася нарада з питання внесення змін щодо удосконалення Програми надання житлових субсидій.

Рішення відповідних центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів із зазначених питань приймаються після обговорення у відповідних дорадчих органах

приймати відповідним центральним органам виконавчої влади та державним колегіальним органам рішення із зазначених питань після обговорення у відповідних дорадчих органах

постійно

НКРЕ, НКРЗ, Міністерство інфраструктури

Приймати після консультацій із СПО профспілок зміни до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню

вносити зміни до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню після проведення консультацій із Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

постійно

Міністерство соціальної політики

4.13. Вносити зміни до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, за погодженням із СПО профспілок та СПО роботодавців

вносити зміни до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, за погодженням із соціальними партнерами

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму” Мінсоцполітики погодило без зауважень (лист до Мінекономрозвитку від 18.03.2011 № 2802/0/14-11/10).

За інформацією Мінекономрозвитку зазначений проект постанови (лист від 14.06.2011 № 3401 21/7881-04) подано на розгляд Кабінетові Міністрів України.

Проектом постанови передбачено внесення Мінсоцполітики за участю Мінекономрозвитку та сторін соціального діалогу змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, у двомісячний строк після прийняття цієї постанови.

4.14. Подавати СПО профспілок та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, інформацію про:

подавати Спільному представницькому органові всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільному представницькому органові сторони роботодавців на національному рівні, які є Сторонами Генеральної угоди, інформацію про:

фактичну величину прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, в цілому по Україні — щомісяця;

фактичну величину прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, в цілому по Україні

щомісяця

Міністерство соціальної політики

Виконується

Інформація щодо фактичної величини прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, щомісячно надається всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Генеральної угоди, та Стороні профспілок (остання інформація надана листом Мінсоцполітики від 17.06.2011 № 6344/0/14-11/10).

основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів — щокварталу;

основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів

щокварталу

Міністерство соціальної політики

Виконується

Інформація щодо моніторингу показників бідності та рівня життя населення щокварталу надається сторонам соціального діалогу (остання інформація надана листом Мінсоцполітики від 26.05.2011 № 5360/0/14-11/10).

стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів — двічі на рік

стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів

двічі на рік

Міністерство соціальної політики

Виконується

Інформація щодо стану розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів двічі на рік надається сторонам соціального діалогу (остання інформація надана листами Мінсоцполітики від 14.02.2011 № 1489/0/14-11/10 та № 1490/0/14 11/10).

4.15. Визначати щороку до 1 серпня величину (розмір) прожиткового мінімуму на наступний рік за участю і погодженням із СПО профспілок та СПО роботодавців, які є сторонами Угоди

визначати величину (розмір) прожиткового мінімуму на наступний рік за участю і погодженням із соціальними партнерами

щороку до 1 серпня

Міністерство соціальної політики

Виконується

22 липня 2011 р. відбулася консультативна зустріч представників Сторін власників та профспілок, під час якої обговорювалось зазначене питання.

Питання визначення величини (розміру) прожиткового мінімуму на 2012 рік розглядалося в ході переговорів (консультацій) Сторін власників і профспілок 29 липня 2011 році, за результатами яких Сторони вирішили продовжити обговорення цього питання до 12 серпня 2011 року.

Заплановано також проведення наступних зустрічей:

4 серпня – представників СПО роботодавців та СПО профспілок виробничих галузей щодо розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2012 рік;

5 серпня – представників СПО профспілок та Мінсоцполітики щодо розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, у тому числі держаних службовців.

4.16. Внести протягом грудня 2010 року на розгляд Кабінету Міністрів України опрацьовані експертною комісією оновлені набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних та демографічних груп населення для визначення прожиткового мінімуму

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про результати розгляду Кабінетом Міністрів України опрацьованих експертною комісією оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних та демографічних груп населення для визначення прожиткового мінімуму

1 липня 2011 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконано

Мінекономіки листом від 14.06.2011 № 3401-21/7881-04 подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення”, підготовлений відповідно до статті 3 Закону України „Про прожитковий мінімум” та пункту 4 Порядку проведення експертизи наборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 № 1767.

4.17. Не допускати подання на розгляд Верховної Ради України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади рішень щодо фінансування за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування видатків, не передбачених законодавством

не допускати подання на розгляд Верховної Ради України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади рішень щодо фінансування за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування видатків, не передбачених законодавством

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики не вносилися на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проекти законодавчих та нормативно-правових актів щодо спрямування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом 2010 – 2011 років на фінансування видатків не передбачених законодавством.

4.18. Запровадити до 2012 року статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла, що склалися в цілому по Україні та регіонах

організувати статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін

протягом 2011 року

Державна служба статистики

Виконується

За інформацією Державної служби статистики, відповідно до Плану заходів реалізації Стратегії розвитку державної статистики до 2012 року протягом 2010 – 2011 років передбачено розроблення „Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунку індексів цін”.

Проект зазначених Методологічних положень розглянутий та схвалений з урахуванням наданих зауважень та пропозицій на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату 28 грудня 2010 року. Остаточний документ буде розроблено до кінця 2011 року з урахуванням результатів реалізації проекту Європейської Комісії у рамках інструменту Twinning на 2011 – 2012 роки.

4.19. Забезпечити починаючи з другого півріччя 2010 р. роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 39

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 39

1 липня 2011 року

Державна служба статистики

Виконано частково

За інформацією Державної служби статистики, з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки” від 15 січня 2005 р. № 39 у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України „Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” від 17 червня 2009 р. № 599, Держкомстатом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про громадську експертну раду з питань індексації грошових доходів населення”. Зважаючи на п. 7 „Типового положення про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 599, відповідно до якого головою експертної ради затверджується член Кабінету Міністрів України, зазначений проект направлено на погодження Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіну та Мін’юсту. Після затвердження нормативно-правового акту буде сформований персональний склад громадської експертної ради при Кабінеті Міністрів України для забезпечення подальшої роботи.

4.20. Внести зміни до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць

опрацювати у рамках тристоронньої робочої групи пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць

протягом першого півріччя 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Термін виконання перенесено на вересень 2011 року.

4.21. До 2012 року за участю СПО профспілок та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, вивчити питання щодо ратифікації Україною Європейської соціальної хартії (у повному обсязі), Європейського кодексу соціального забезпечення, Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, Конвенції МОП № 117 про основну мету та норми соціальної політики та внести відповідні законопроекти до Верховної Ради України

вивчити за участю соціальних партнерів питання щодо ратифікації Україною Європейської соціальної хартії (у повному обсязі), Європейського кодексу соціального забезпечення, Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, Конвенції МОП № 117 про основну мету та норми соціальної політики та внести відповідні законопроекти до Верховної Ради України

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Мінсоцполітики разом із заінтересованими відомствами, фондами соціального страхування та соціальними партнерами опрацьовує питання ратифікації зазначених міжнародних договорів (лист Мінсоцполітики від 30.06.2011 № 6665/0/14-11/55).

4.22. Під час розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення населення житлом, соціальних пільг, які надаються громадянам, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження із СПО профспілок та СПО роботодавців, які є сторонами Угоди

забезпечувати попередній розгляд і узгодження із соціальними партнерами проектів законів та інших нормативно-правових актів під час їх розроблення щодо:

забезпечення населення житлом

постійно

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Виконується

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформує, що практично всі проекти законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення населення житлом погоджувалися з СПО профспілок та СПО роботодавців. Погоджувальна робота із соціальними партнерами буде продовжуватися і надалі.

соціальних пільг, які надаються громадянам

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Проекти законів України та інших нормативно-правових актів погоджуються із Стороною профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Угоди. Зокрема, у першому півріччі 2011 року уповноваженим представникам від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців направляли на розгляд та для пропозицій і зауважень проекти постанов Кабінету Міністрів України:

„Про внесення змін до Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 559” (лист Мінсоцполітики від 21.06.2011 № 6411/0/14-11/014);

„Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187”;

проект наказу Мінпраці, МОЗ, МВС та МНС „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії і обліку інформацією при виникненні небезпечних подій та надзвичайних ситуацій у закладах та установах системи органів праці та соціального захисту населення” (лист Мінпраці від 21.01.2011 № 640/0/14-11-014). Вказані проекти актів погоджено ними без зауважень.

Крім того, соціальним партнерам на розгляд надсилалися:

проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Типового положення про сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів” (лист Мінсоцполітики від 07.04.2011 № 3657/0/14-11/19);

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості” (лист Мінсоцполітики від 18.03.2011 № 1129/0/10-11/19);

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості інвалідів” (лист Мінсоцполітики від 24.05.2011 № 5303/0/14-11/19).

4.23. Опрацювати протягом 2010 року питання запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про опрацювання питання запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

З метою опрацювання питання запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, на сьогодні вивчається міжнародний досвід із зазначеного питання та Пенсійним фондом України проводяться фінансово-економічні розрахунки.

Крім того, Мінсоцполітики підтримує пропозицію профспілкової сторони щодо проведення у вересні-жовтні ц. р. розрахунків щодо підвищення пенсій у 2012 році з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки.

4.24. Розробити за участю сторін соціально і економічно обґрунтовані диференційовані за категоріями сімей та їх доходами граничні норми плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій та розглянути можливість їх запровадження у 2010 році з урахуванням темпів підвищення цін на енергоносії для населення

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку за участю соціальних партнерів пропозицій щодо подальшої диференціації (за категоріями сімей та їх доходами) граничних норм плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій та результати розгляду можливості їх запровадження з урахуванням темпів підвищення цін на енергоносії для населення

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, НКРЕ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади (відповідно до їх повноважень)

Виконано

Мінсоцполітики повідомляє, що 6 липня 2011 р. Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156”, якою поліпшено умови призначення житлової субсидії для сімей, в яких є діти або інваліди І-ІІ групи, та збільшено поріг середньомісячного доходу на одну особу з 50 до 100 відсотків прожиткового мінімуму.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформує, що з метою посилення соціального захисту населення Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 621 „Про посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг”, якою встановлено граничні норми плати за житлово-комунальні послуги для громадян, яким призначено житлову субсидію, (зменшено з 20 відсотків (для працюючих) та 15 відсотків (для сімей, що складаються лише з пенсіонерів та непрацездатних осіб) відповідно до 15 відсотків та 10 відсотків сукупного доходу сім’ї ).

4.25. Розглянути протягом 2010—2011 років питання щодо можливості внесення змін до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” стосовно включення до сфери застосування державних соціальних стандартів окремих норм і нормативів із забезпечення населення житлом

розглянути питання щодо можливості внесення до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” змін стосовно включення до сфери застосування державних соціальних стандартів окремих норм і нормативів із забезпечення населення житлом

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконується

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформує, що мінімальні норми забезпечення соціальним житлом встановлені постановою Кабінету Міністрів України „Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом” від 19 березня 2008 р. № 219. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 р. № 879 „Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати” врегульовано соціальні гарантії щодо оплати житлово-комунальних послуг. Норма жилої площі в розмірі 13,65 кв. м. на одну особу встановлена статтею 47 Житлового кодексу Української РСР. З огляду на викладене Міністерство вважає, що на сьогодні соціальні стандарти щодо забезпечення населення житлом та оплати за нього чинним законодавством врегульовано і внесення додаткових норм є недоцільним.

4.26. Розглянути протягом 2010—2011 років питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

розглянути питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

протягом 2011 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Виконується

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства буде поновлено роботу над Загальнодержавною програмою розвитку соціального житла після визначення функціональних обов’язків його структурних підрозділів. На консультативній зустрічі з представниками Сторін Генеральної угоди, яка відбулась 12 липня 2011 р., досягнуто згоди щодо створення до 1 вересня поточного року робочої групи за участю представників сторін соціального діалогу з підготовки проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла.

4.27. Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою компенсації підприємствам витрат, пов’язаних з пільговим проїздом окремих категорій громадян, відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та зобов’язань

постійно

Державна казначейська служба

Виконано

Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

У 2011 році перерахування зазначеної субвенції здійснюється відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами) та від 11.01.2005 № 20 „Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (зі змінами) – згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету, але в межах фактичних зобов’язань відповідних бюджетів щодо пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Крім того, окремими дорученнями Міністерства фінансів встановлюються індивідуальні нормативи та суми перерахування частини цих субвенцій грошовими коштами.

Станом на 01.07.2011 перераховано субвенцію у сумі 784,6 млн гривень, що складає 95,7 відсотка розпису асигнувань на січень-червень.

Перераховані кошти субвенції відповідають наявним зобов’язанням місцевих бюджетів по зазначених видатках та дорученням Міністерства фінансів України з цих питань.

Розділ V
Задоволення духовних потреб населення

Сторони домовилися:

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту інформує, що в країні всіма формами фізкультурно-оздоровчої діяльності охоплено 10,75 відсотка населення України. Нижче середньо-державного показника у Чернігівській (5,88 відсотка), Кіровоградській (6,03 відсотка), Тернопільській (6,24 відсотка), Житомирській (6,47 відсотка), Львівській (7,57 відсотка), Рівненській (7,72 відсотка), Луганській (7,96 відсотка) областях, м. Севастополь (6,38 відсотка) та АР Крим (7,83 відсотка). Найкращі показники в Одеській (20,27 відсотка), Чернівецькій (16,75 відсотка), Дніпропетровській (14,53 відсотка), Запорізькій (12,49 відсотка), Донецькій (12,05 відсотка) областях та м. Києві (12,73 відсотка).

У загальноосвітніх навчальних закладах всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи займається 36,3 відсотка дітей та підлітків у віці від 6 до 18 років. Найнижчі показники в Тернопільській (10,7 відсотка) та Кіровоградській (15 відсотків) областях, містах Києві (19,6 відсотка) та Севастополі (19,4 відсотка), а найвищі - в Чернівецькій (75,2 відсотка), Вінницькій (56 відсотків), Дніпропетровській (54,6 відсотка), Одеській (52,7 відсотка) та Черкаській (50 відсотків) областях.

В Україні співвідношення: кількість осіб, що віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи до загальної кількості осіб, які навчаються в навчальних закладах, складає 12,3 відсотка, а саме: найгірші показники у Волинській (22,9 відсотка), Чернівецькій (21,2 відсотка), Полтавській (16,4 відсотка) областях, АР Крим (19,2 відсотка) та м. Київ (17,7 відсотка). Але в Івано-Франківській (5,2 відсотка), Закарпатській (5,8 відсотка), Миколаївській (6,6 відсотка), Херсонській (6,9 відсотка) областях цей показник вище за середньо-державний.

У виробничій сфері всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 1,4 млн. працівників. З огляду на те, що протягом 2010 року скоротилась кількість підприємств, установ, організацій, які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі робочого дня та у вільний від роботи час на 230 одиниць та кількість осіб, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях майже на 191 тис. осіб, відсоток осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи залишився майже без змін - 27,6 відсотка (2009 рік – 27,8 відсотка).

У соціально-побутовій сфері з метою надання фізкультурно-спортивних послуг діє Республіканський, 24 обласних, 129 міських, 36 районних, 5 районних у містах та 7 селищних центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”. За період з 2003 року по 2011 рік найбільша кількість центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” було відкрито у Луганській (22), Донецькій (21), Львівській (14) та Волинській (12) областях. Не створено міських центрів у містах Києві та Севастополі, найменший розвиток мережі у Харківській (1), Херсонській (2), Закарпатській (2) областях.

Протягом 2010 року в Україні проведено 67 тис. масових фізкультурно-спортивних заходів (2009 р. – 62 тис.), в яких взяло участь майже 7,5 млн. осіб (2009 р.- 7 млн.).

Міністерством спільно із Комітетом з фізичної виховання і спорту Міністерства освіти і науки України, Національним олімпійським комітетом України, Асоціацією спортсменів „Клуб Біола” проведено V Всеукраїнські спортивні змагання „Ігри Чемпіонів” 2010-2011 рр., фінал яких відбувся 13-15 травня 2011 року в МЦД „Артек”. У фінальних змаганнях взяло участь 189 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із 27 регіонів країни.

Міністерством спільно із Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” організовано та проведено 12-15 травня 2011 року у м. Луганськ фінальні змагання Всеукраїнського фестивалю „Мамо, тато, я – спортивна сім'я”, в яких взяло участь 81 учасників із всіх регіонів України, а також спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (1 червня). „Веселі старти”, в яких взяло участь майже 42 тис. дітей дошкільного віку.

Також Міністерством спільно із Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” організовано та проведено спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей „Веселі старти”, які охопили всі регіони. З 1 червня стартували фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем проживання та у місцях відпочинку населення „Олімпійське літо” та „Школа плавання” (із залученням усіх регіональних центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для вісх”). 10-12 червня відбувся спортивно-туристичний фестиваль „Стрекоза” у Сумській області с. Зелений Гай. 26 червня у м. Київ на вул. Хрещатик відбулися фізкультурно-масові заходи, присвячені Дню молоді.

5.2. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей, із залученням додаткових джерел фінансування

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що серед найважливіших стратегічних завдань, які стоять перед Урядом країни на сучасному етапі, є запровадження та реалізація державної політики щодо збереження здоров’я дітей, зокрема, через організацію їх оздоровлення та відпочинку.

Вагоме значення в організації оздоровлення має його фінансування, яке здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та позабюджетних коштів. Кошти на оздоровлення дітей акумульовані переважно на місцевому рівні.

За прогнозними показниками у 2011 році планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 2 531098 дітей шкільного віку, з них передбачено оздоровити 55 відсотків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

вживати заходів з максимального охоплення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

5.3. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

постійно

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органами виконавчої влади вживається низка заходів з метою виконання положення Генеральної угоди.

Зокрема, за інформацією АР Крим, на 2011 рік у Програмі розвитку освіти в Автономній Республіці Крим на 2011-2015 роки передбачено кошти на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців республіканських інтернатних навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, обдарованих дітей, членів МАН школярів Криму „Шукач”.

Програмою підтримки сім'ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Автономній Республіці Крим на 2011-2014 роки передбачено створення цілісної ефективної системи оздоровлення та відпочинку дітей АРК: створення та внесення до реєстру кримських дітей, які підлягають оздоровленню та відпочинку, проведення атестації стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території АРК, і включення їх до державного реєстру; організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі оздоровлення їх в ДП „МДЦ” Артек” і УДЦ „Молода гвардія”, організація і проведення семінарів та нарад для керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою підвищення професійного рівня кадрів, що працюють у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, проведення роботи з надання пільг дитячим закладам оздоровлення та відпочинку з обов'язкових платежів до бюджету з метою зниження вартості путівки для дітей, і ряд інших організаційних заходів.

За інформацією Міністерства економічного розвитку и торгівлі АРК, до Програми економічного и соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011 рік, а також в регіональну Програму підтримки сім'ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури и спорту, забезпечення рівних прав и можливостей жінок и чоловіків в Автономній Республіці Крим на 2011-2014 роки , затверджених постановою Верховної Ради АР Крим від 28.12.2010 № 165-6/10, включено заходи щодо оздоровлення и відпочинку дітей, зокрема збереження и відновлення роботи дитячих установ оздоровлення и відпочинку.

У рамках виконання програм за 5 місяців 2011 року відпочили и оздоровилися 404 дитини (Міжнародний дитячий центр „Артек” і дитячий оздоровчий табір „Молода гвардія”). Зараз проходить атестація дитячих установ оздоровлення и відпочинку. Всі існуючі установи збережено, також відновив роботу табір „Лебединий” (Раздольненській район, з. Портові).

Станом на початок оздоровчого сезону 2011 року в м. Севастополь повністю збережена і функціонує вся мережа заміських оздоровчих таборів, які складаються із тринадцяти оздоровчих таборів, розміщених в севастопольській зоні. Два дитячі табори „Ласпі” і „Атлантика” мають статус цілорічних. Окрім цього, безпосередньо на території міста функціонують два дитячі санаторії „Теремок” і „Сонечко”.

Підготовка до літньої оздоровчої кампанії 2011 року проведено у плановому режимі. Розпорядженням голови міської державної адміністрації від 13.05.2011 № 637 створено комісію з літнього оздоровлення дітей, яка виконує функції постійно діючого штабу. Комісія координує роботу всіх закладів оздоровлення та відпочинку, незалежно від відомчої належності та форми власності. Очолює комісію заступник голови міської державної адміністрації. Визначено та затверджено мережу стаціонарних, профільних таборів, таборів відпочинку на базі позашкільних закладів, таборів відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі шкіл, шкіл-інтернатів, майданчиків з денним перебуванням на базі шкіл та мережу навчальних закладів, які планують прийняти іногородніх дітей на оздоровлення та відпочинок влітку.

Визначено місця розміщення і харчування організованих груп дітей, у тому числі у наметових таборах, погоджено їх з територіальними СЕС та територіальним органом державного пожежного нагляду м. Севастополь. Закріплено дитячі оздоровчі табори за територіальними лікувально-профілактичними закладами.

Окрім бюджетних коштів для проведення оздоровлення та відпочинку вживаються заходи по залученню додаткових джерел фінансування. Планується охопити оздоровчими послугами 100 відсотків дітей-сиріт та 60 відсотків дітей з багатодітних сімей.

Управлінням освіти і науки розроблений комплекс заходів з організації відпочинку, оздоровлення учнів, який затверджено наказом управління № 356 від 06.04.2011. Для харчування учнів у пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням залучено 117,2 тис. грн. батьківських коштів. Усі діти-сироти, які виховуються у дитячих будинках № 1,2, сирітської групи спеціального інтернату № 1 (80 вихованців) направлені на оздоровлення у дитячий оздоровчий табір „Гірський”.

Управлінням здійснено якісну підготовку цих закладів до літнього сезону. Питання розвитку матеріально-технічної бази таборів передбачені у регіональній програмі відпочинку та оздоровлення дітей м. Севастополя на період до 2013 року.

Дніпропетровська облдержадміністрація інформує, що з метою забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування та харчування в області діє регіональної Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області у 2009-2013 роках, затвердженої рішенням обласної ради від 10.06.2009 № 563-19/V.

Донецька облдержадміністрація повідомляє, що відповідно до регіональної програми соціально-економічного розвитку на 2011 рік проведено фінансування оздоровчих закладів, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради професійних спілок, щодо забезпечення літнього оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, батьки яких є членами профспілкових організацій, збереження та розвиток дитячих оздоровчих установ на загальну суму 4,5 млн. гривень.

В Закарпатській області діє „Обласна програма оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді на 2009-2013 роки”, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.04.2009 № 165. Одними із пріоритетних завдань цієї програми є заходи щодо збереження і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

При розробці Програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік та наступні роки передбачатимуться питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

В Київській області органами виконавчої влади та місцевого самоврядування постійно вживаються заходи спрямовані на оздоровлення дітей з залученням як бюджетних коштів так і коштів спонсорів та благодійних організацій.

У Полтавській області вжито заходів щодо зміцнення матеріальної бази діючих закладів оздоровлення і відпочинку, зокрема оздоровчого табору „Ерудит”. Так, у с. Потоки Кременчуцького району проводиться реконструкція закритої Потоківської школи-інтернату, де планується розміщення навчально-оздоровчого центру „Ерудит” Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка.

Хід оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків перебуває на контролі управлінь, відділів освіти, керівників навчальних закладів.

У програмі соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік передбачені заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Крім того, обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2012 року, яка затверджена рішенням обласної ради 8 грудня 2009 р. № 849 включена у програму соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік з метою виділення коштів для створення відповідних сприятливих умов з якісного оздоровлення та відпочинку дітей області.

Черкаська облдержадміністрація повідомляє, що відповідно до обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на 2009-2015 роки органами управління освіти та освітніми закладами проводиться робота щодо розвитку мережі закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти. Так, влітку 2011 року станом на 30.06.2011 відкрито 1002 дитячі табори, у яких відпочило 50 відсотків дітей шкільного віку. У 2010 році функціонувало 988 таборів, послугами оздоровлення та відпочинку яких скористалося 48,6 відсотка школярів.

5.4. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності

сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності

постійно

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Органами виконавчої влади вживаються заходи з метою виконання положення Генеральної угоди. Облдержадміністрації інформують, що в областях значна увага приділяється залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань.

узагальнювати отриману від місцевих органів виконавчої влади інформацію стосовно цього питання

постійно

Міністерство культури

Виконується

Міністерство культури і туризму інформує, що станом на 01.07.2011 в Україні функціонує близько 18 тисяч клубних закладів системи МКТ. З них у сільській місцевості понад 16 тисяч.

У клубних закладах функціонує понад 102 тис. клубних формувань, у тому числі понад 42 тис. для дітей, в яких беруть участь понад 1 млн. учасників, з них 533 тис. - діти.

Проведено понад 1 млн. культурно-освітніх заходів, із них понад 276 тис. для дітей.

Протягом І півріччя ц. р. МКТ проведено наступні культурно-мистецькі заходи:

Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів в сільській місцевості, без фінансування.

П’ятий Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки, м. Луцьк.

Мистецький проект „Щасливе дитинство” Палац культури Публічного акціонерного товариства „Науково-виробниче підприємство „Більшовик” м. Київ.

Всеукраїнський культурно-освітній проект „Всесвітня спадщина в руках молоді”, Київський палац дітей та юнацтва, м. Київ.

Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль „Орелі”, Національний центр народної культури „Музей Івана Гончара”, м. Київ.

Всеукраїнська виставка творів нечуючих майстрів УТОГ, Київський культурний центр УТОГ, м. Київ концерт „Пасхальні зустрічі”, Києво-Печерська лавра.

Всеукраїнський фестиваль „Писанка 2011” м. Коломия, Івано-Франківська область, Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих колективів народного танцю „Толока”, м. Харків.

Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості „Сонячний каштанчик”, м. Київ.

ХІІ Міжнародний фестиваль-конкурс естрадно-циркових дитячих та юнацьких колективів „Понтійська арена”, м. Севастополь.

Інтегровані концерти „Відчинилося життя” у містах Сімферополь та Євпаторія.

5.5. Підготувати протягом 2010—2011 років спільні комплексні пропозиції щодо фінансування діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення із залученням бюджетних коштів та коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

удосконалити порядок фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення із залученням бюджетних коштів та коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (в межах фінансових можливостей)

протягом 2011 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконано частково

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту інформує, що часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортивних товариств „Україна”, „Динамо”, „Спартак”, „Колос”, здійснюється відповідно до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 26.05.2010 № 16 та зареєстрованого в Мін’юсті 22.06.2010 за № 419/17714 (далі – Порядок).

МОНмолодьспорт не підтримує пропозиції Фонду щодо обмеження використання коштів Фонду за статтями на оплату праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у межах України до 50 відсотків від планової потреби.

Зазначені дії можуть призвести не тільки до закриття значної кількості спортивних шкіл, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, а й до руйнації всієї системи багатоступеневої підготовки спортивного резерву в Україні.

Наразі, Мінсім’ямолодьспорт спільно з Мінсоцполітики та керівниками центральних рад фізкультурно-спортивних товариств „Динамо”, „Спартак”, „Україна”, „Колос” за результатами наради, що відбулась 5 липня 2011 р., під головуванням першого заступника Міністра Мінсоцполітики В. І. Надраги, стосовно врегулювання зазначеного питання, опрацьовують дані щодо діяльності спортивних шкіл за 2008-2010 роки в розрізі кожної окремої школи для пошуку оптимальних шляхів щодо їх ефективного фінансового забезпечення та визначення оптимального механізму функціонування з урахуванням специфіки діяльності цих закладів, який би забезпечував ефективну та якісну підготовку вихованців спортивних шкіл.

Кабінет Міністрів зобов’язується:

5.6. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомів бюджетних організацій, а головним розпорядникам бюджетних коштів — забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення

доручити керівникам бюджетних установ передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профспілкових комітетів бюджетних організацій

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

центральні органи виконавчої влади — головні розпорядники бюджетних коштів інформують про вжиття заходів з метою виконання положення Генеральної угоди. Мінфіном здійснюються заходи щодо передбачення у розрахунках до кошторисів розпорядників бюджетних коштів за КВК 350 окремим розділом видатків на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профспілкових комітетів бюджетних організацій.

Протягом звітного періоду МОНмолодьспорт проведено змагання з легкої атлетики, міні-гольфу та городкового спорту в рамках ХV Спартакіада працівників апарату центральних органів виконавчої влади у 2011 році (04.06.2011), а також змагання з міні-гольфу (14.05), міні-футболу (28-29.05,04-05.06), боулінгу (21.05), більярду „Пул” (11.06), в рамках VІ Спартакіада працівників дипломатичних та консульських установ.

Мінсім’ямолодьспортом разом із Головним управлінням державної служби України та ФСТ „Спартак” проводиться ХІІІ Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд державних службовців АР Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. На цей час завершено проведення І етапу Спартакіади (районні та міські змагання), в яких взяло участь 39289 державних службовців.

Центральною радою фізкультурно-спортивного товариства „Україна” Федерацією профспілок України організовано та проведено: VІІІ літню Спартакіаду працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (09-12.06), в яких взяло участь 306 осіб, Х Міжнародну Спартакіаду профспілки авіабудівників України (13-18.06), в яких взяло участь 150 учасників.

забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади —головні розпорядники бюджетних коштів

5.7. Передбачати щороку у проекті Державного бюджету України на наступний рік з урахуванням можливостей його збалансування:

передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей його збалансування:

кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”;

кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконано

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що вагоме значення в організації оздоровлення має його фінансування, яке здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та позабюджетних коштів. Кошти на оздоровлення дітей акумульовані переважно на місцевому рівні.

За прогнозними показниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування фінансове забезпечення оздоровчої кампанії 2011 року з різних джерел фінансування складатиме 1 120 807 тисяч гривень.

Крім того, в Державному бюджеті України передбачено кошти на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за відповідними бюджетними програмами для МОНмолодьспорту, Мінсоцполітики, Мінагропрому.

Зокрема, на 2011 рік для МОНмолодьспорт для проведення заходів з літнього оздоровлення передбачено видатки в обсязі 6,217 млн. грн., для регіонів України на ці заходи передбачено 6,544 млн. грн. Розподіл цих коштів затверджено постановою КМУ від 20.05.2001 №586 „Деякі питання фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей”. Станом на 01.07.2011 видатки профінансовано в повному обсязі відповідно до Розподілу.

кошти на фінансову підтримку спортивних об’єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників

кошти на фінансову підтримку спортивних об’єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконано

Кошти на реалізацію Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 — 2011 роки в межах видатків, передбачені законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” за бюджетними програмами МОНмолодьспорту.

Переглянути та удосконалити норми і нормативи державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей

переглянути та удосконалити норми і нормативи державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей

постійно

МОЗ

Виконується

МОЗ інформує , що Міністерством вжито низку заходів з метою виконання положення Генеральної угоди.

1. Видано:

- наказ МОЗ від 28.05.2009 № 364 „Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України”;

- наказ МОЗ від 01.12.2009 № 889 „Про затвердження клінічного протоколу санаторно-курортної реабілітації дітей з церебральним паралічем”;

- З метою приведення у єдине нормативно-правове поле системи організації харчування у дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім туберкульозних) як державної, так і комунальної власності Міністерством на підставі статті 11 Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження нормативів харчування у державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім туберкульозних)”. На сьогодні проект узгоджується з заінтересованими органами виконавчої влади

2. На виконання статті 6 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” та з метою організації якісного медичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2011 року видано наказ МОЗ від 05.05.2011 № 262 „Про організацію медичного забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2011 року”.

3. Створено Оперативний штаб МОЗ для координації дій під час підготовки та проведення літнього оздоровчого сезону 2011 року (наказ МОЗ від 27.05.2011 № 159 Адм).

4. З метою підготовки до сезону оздоровлення та відпочинку дітей МОЗ:

- Проведено відбір дітей для проведення оздоровлення в літній період.

- Забезпечено підготовку медичного персоналу для роботи у оздоровчих закладах.

- Організовано надання невідкладної стаціонарної медичної допомоги (у разі необхідності) для чого розроблено, затверджено та доведено до відома органів охорони здоров’я та освіти Перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення і обладнання, обов‘язкових для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. За всіма закладами оздоровлення та відпочинку дітей закріплено 429 лікувально-профілактичних закладів на території обслуговування.

5.8. Забезпечити розроблення Державної програми оздоровлення і відпочинку дітей до 2015 року

забезпечити розроблення Державної програми оздоровлення та відпочинку дітей до 2015 року

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується частково

Мінсім’ямолодьспорту підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року”.

Проект зазначеного нормативного акта опрацьовано з центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Разом з тим, у зв’язку з ліквідацією Мінсім’ямолодьспорту, подання на погодження заінтересованими органами виконавчої влади відповідного проекту нормативного акта зумовлює необхідність попереднього його візування керівником центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання оздоровлення та відпочинку дітей.

Враховуючи викладене, Держана програма буде подана в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після завершення реорганізації, яка проходить відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

5.10. Упорядкувати питання сертифікації (атестації) дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

утворити тристоронню робочу групу з питання сертифікації (атестації) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

протягом першого півріччя 2011 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Держспоживстандарт інформує, що робоча група з метою упорядкування питання сертифікації (атестації) дитячих закладів оздоровлення і відпочинку створена.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” здійснення сертифікації вказаних послуг не передбачено, оскільки порушенні питання регламентовано іншими нормативно-правовими актами.

Разом з тим, відповідно до Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 297, визначено, що послуги з тимчасового розміщення (проживання) – це діяльність юридичної та фізичної особи з надання місця для ночівлі у засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов’язана з тимчасовим розміщенням (проживанням), передбачена законом. Такі послуги підлягають обов’язковій сертифікації. При цьому вказаний нормативно-правовий акт не містить виключення для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Крім того, у разі, коли відповідно до статутних документів дитячий заклад оздоровлення та відпочинку є суб’єктом туристичної діяльності обов’язковою є також сертифікація послуг харчування.

Водночас інформуємо, що Міністерством розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про доповнення пункту 4 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)”.

Проект постанови має на меті приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” в частині сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), які надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, шляхом відміни проведення робіт зі сертифікації вказаних послуг.

Крім того, Міністерством спільно з Держспоживстандартом проводилися заходи щодо удосконалення стандартів (норм та нормативів), а також узгодження їх між собою, на відповідність яких має здійснюватися сертифікація послуг, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.

упорядкувати процедуру сертифікації (атестації) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

протягом 2011 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Сторона власників зобов’язується:

5.11. Здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

центральні органи виконавчої влади повідомляють про здійснення відрахувань первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Мінфін зазначає, що відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень за умови забезпечення першочергових невідкладних видатків.

МКТ листом від 29.05.2009 № 438/15/15-09 довело до відома підпорядкованих закладів, установ, організацій та підприємств культури рекомендації щодо передбачення відрахувань профспілковим комітетам установ та організацій бюджетної сфери на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. В межах фонду передбачаються відповідні кошти.

При опрацюванні бюджетних запитів на 2010 та 2011 роки МОЗ, на підставі поданих бюджетними установами розрахунків, надавало свої пропозиції Міністерству фінансів щодо збільшення зазначених видатків.

Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Мінприроди звернули увагу, що зазначене положення передбачено діючими галузевими угодами.

З молодіжних питань

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

5.15. Організувати розроблення та затвердити Державну програму „Студентський та учнівський гуртожиток” з відповідним фінансуванням

розробити та затвердити Державну програму „Студентський та учнівський гуртожиток”, передбачивши відповідне фінансування

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту відповідно до Закону України „Про Державні цільові програми” підготовлено проект концепції Державної цільової програми „Студентський та учнівський гуртожиток” на 2012 - 2017 роки та направило його на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Позитивні висновки отримано від Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики та продовольства, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки. Міністерство економічного розвитку і торгівлі внесло пропозицію щодо внесення додатку з пооб’єктним внесенням гуртожитків. Також деякі зауваження внесенні Міністерством юстиції.

На сьогодні опрацьовуються пропозиції та зауваження вищезазначених центральних органів виконавчої влади.

5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

виплату стипендій з урахуванням індексу інфляції;

виплату стипендій з урахуванням індексу інфляції

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Щорічно під час формування проекту Державного бюджету Міністерство освіти і науки, молоді та спорту подає пропозиції щодо включення до Державного бюджету на відповідний рік видатків на стипендію з урахуванням індексу інфляції в повному обсязі.

збільшення видатків для надання кредитів на здобуття вищої освіти;

збільшення видатків для надання кредитів на здобуття вищої освіти

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Щорічно під час формування проекту Державного бюджету Міністерство освіти і науки, молоді та спорту подає пропозиції з обґрунтуваннями та розрахунками щодо необхідності приведення видатків для надання кредитів на здобуття вищої освіти у відповідність до реальної потреби. На 2011 рік затверджено 5,3 млн. грн. проти необхідних 20,6 млн. гривень.

реалізацію Міжгалузевої програми „Оздоровлення студентів”;

виконання Міжгалузевої програми „Оздоровлення студентів”

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується частково

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що при підготовці проекту Державного бюджету Міністерство подавало пропозиції щодо фінансування 100 відсотків потреби для реалізації всіх нормативно-правових актів, що стосуються оздоровлення, зокрема, міжгалузевої програми „Оздоровлення студентів”.

На сьогодні реалізація програми здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів.

проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків;

проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Щорічно під час формування проекту Державного бюджету Міністерство освіти і науки, молоді та спорту подає необхідні розрахунки. Однак, в умовах фінансової кризи при затвердження Державного бюджету на відповідний рік капітальні та поточні видатки по загальному фонду Державного бюджету не передбачаються.

виплату одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням у сільську місцевість;

виплату одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням у сільську місцевість

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Щорічно під час формування проекту Державного бюджету Міністерство освіти і науки, молоді та спорту подає необхідні пропозиції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів”, в тому числі, і для випускників вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються за направленням у сільську місцевість. Щорічно під час формування проекту Державного бюджету Міністерство подає необхідні розрахунки.

реалізацію Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”, у тому числі розширення переліку професій та спеціальностей, щодо яких можуть надаватися дотації роботодавцю;

реалізацію Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”, у тому числі розширення у разі потреби переліку професій та спеціальностей, щодо яких можуть надаватися дотації роботодавцю

щороку

Міністерство соціальної політики

Виконується

У Державному бюджеті на 2011 рік Міністерству соціальної політики за бюджетною програмою 2501420 „Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем” передбачено видатки в сумі 25 000,0 тис. грн. для реалізації Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”.

фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002—2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089

фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002—2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089

щороку

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Виконано

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повідомляє, що на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089, передбачено на 2011 рік в Державному бюджеті України кошти в сумі 194,3 млн. гривень.

5.17. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство культури, Міністерство соціальної політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, МОЗ, Мінфін (відповідно до їх повноважень)

Виконується

Розпорядженням Президента України „Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2011 рік” від 02.03.2011 № 81 призначено 24 гранти Президента України для обдарованої молоді.

15 квітня 2011 р. Президент України Віктор Янукович зустрівся з лауреатами премії Президента України для молодих вчених та володарями грантів Президента України для обдарованої молоді.

25 червня 2011 р. затверджено склад Експертної ради з висунення претендентів на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді у 2012 році. Засідання Експертної ради планується на липень 2011 року.

З 22-25 червня 2011 р. у с. Сеньківка Чернігівської області пройшов Міжнародний молодіжний фестиваль „Дружба”. В рамках фестивалю відбулися: культурна програма творчих молодіжних колективів України, Російської Федерації, Республіки Бєларусь, засідання молодіжних клубів за інтересами, конкурс краси „Слов’янська красуня 2011”, урочистий мітинг тощо. Загалом у заході взяло участь близько 40000 осіб.

26 червня 2011 р. в м. Києві відбулась Всеукраїнська молодіжна акція, присвячена святкуванню Дня Молоді. В рамках проведення акції відбулися:

- фотовиставка щодо діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій;

- стрітбол;

- футбольний фан – майданчик в рамках святкування 100-річчя Київського футболу та підготовки Києва до Євро – 2012;

- екстрім-містечко: скейтери, велобайкери і т.д.;

- змагання у номінаціях „Кращий роллер”, „Кращий скейтер” та „Кращий велотріальщик” міста Києва;

- „Молодіжне містечко”: презентація діяльності всеукраїнських та Київських міських молодіжних та дитячих громадських організацій, міжнародних громадських організацій, що працюють з молоддю (Програма розвитку ООН в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Київського молодіжного центру праці, Київського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, Студентської профспілкової асоціації м. Києва;

- фестиваль сучасної молодіжної культури (виступи реп виконавців, бі-бойзів, ді-джеїв та брейкерів,)

- гала-концерт за участю зірок української та російської естради („Таврійські ігри”).

- святковий феєрверк.

З метою сприяння національно-культурному відродженню України, активізації виховної роботи серед молоді, розвитку і реалізації творчих здібностей молоді, популяризації української історії, архітектури та мистецтва, сприяння духовному та естетичному розвитку молодого покоління, збагачення культурних надбань і традицій через художню творчість в усіх регіонах України проводяться регіональні етапи Всеукраїнського молодіжного мистецького пленеру „Мальовнича Україна”.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 „Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" Міністерство спільно із представниками центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, Українського молодіжного форуму 27 травня 2011 року проведено засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

За результатами засідання визначено 60 кандидатів в 6 номінаціях: за виробничі досягнення, за наукові досягнення, за творчі досягнення, за спортивні досягнення, за особисту мужність, за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху (за підсумками 2010 року), які увійшли у проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України”.

Список лауреатів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 року № 536-р „Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України”.

Напередодні Дня молоді, 23 червня 2011 року, у приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України відбулося вшанування Міністром освіти і науки, молоді та спорту Табачником Д.В. спільно з Головою служби молоді та спорту Сафіулліним Р.С., за дорученням Прем’єр-Міністра України М.Азарова, кращих юнаків та дівчат однією з найпрестижніших у молодіжному середовищі Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Лауреатам вказаної Премії було вручено дипломи, нагрудні знаки та грошовий еквівалент.

З нагоди відзначення 66-ї річниці Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації проведено Всеукраїнську героїко-патріотичну акцію „Ніхто не забутий, ніщо не забуте”, яка проходила в рамках Міжнародного автопробігу по містах-героях і містах військової слави Росії, Білорусі й України.

Автопробіг стартував 6 травня в Москві від стін Центрального музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 8 травня всі екіпажі автопробігу з Росії, Білорусі й України зустрілися на кордоні біля монумента „Дружба” (Чернігівська обл.). Далі шлях колони міжнародного автопробігу пролягав через Київ, Одесу, Севастополь, Керч, Новоросійськ, інші міста Російської Федерації. Фініш автопробігу відбувся в Москві.

9 травня на площі міст-героїв біля пам’ятника Героям-танкістам – визволителям міста Києва відбувся мітинг, у якому взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни, представники Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державної служби молоді та спорту України, Київської міськдержадміністрації, посольств Російської Федерації та Республіки Білорусь, учасники автопробігу, молодь м. Києва, волонтери та представники всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій.

У всіх пунктах маршруту учасники зустрічалися з ветеранами Великої Вітчизняної війни. В межах заходу відбулося покладання квітів й вінків до пам’ятників, відвідування музеїв і меморіальних комплексів, бойового корабля, передача гільзи із землею міст-героїв Росії.

Проведення зазначеної акції сприяло увічненню пам’яті про знаменні події військової історії, збереженню й розвитку почуття гордості за свій народ, свою країну, готовності молодого покоління до захисту Батьківщини, розвитку традицій по проведенню патріотичних і спортивно-масових заходів, залученню молоді до технічних видів спорту, пропаганді здорового способу життя.

Серед учнівської та студентської молоді регіонів України проведено інформаційну роботу з популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України.

5.18. Удосконалити нормативно-правову базу професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині:

забезпечити удосконалення нормативно-правової бази професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині:

порядку призначення та виплати стипендій, враховуючи обов’язкову залежність її від гарантованих і встановлених державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що навчаються, та належності їх до соціально незахищених категорій громадян;

порядку призначення та виплати стипендій, враховуючи обов’язкову залежність її від гарантованих і встановлених державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що навчаються, та належності їх до соціально незахищених категорій громадян

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту розроблено проекті Закону України „Про вищу освіту” ( нова редакція), статтею 56 якого передбачено, що розмір мінімальної академічної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на 1 особу.

формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та робітничих кадрів для державних потреб;

визначення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів для державних потреб на відповідний рік

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Виконується

Міністерство економіки на виконання Закону України „Про здійснення державних закупівель” Мінекономіки розроблено проект Закону України „Про особливості здійснення закупівель послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта)”.

Після доопрацювання проекту Закону його буде направлено центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам на опрацювання.

працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;

працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконується

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту інформує, що Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784. На підставі цього Порядку навчальні заклади укладають Угоди з роботодавцями. На сьогодні необхідним є вирішення питання щодо стимулювання роботодавців до укладання Угод з навчальними закладами. В свою чергу це також призведе до реально сформованого державного замовлення.

положення про студентський гуртожиток

положення про студентський гуртожиток

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Виконано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту розроблене Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, яке затверджене наказом міністерства освіти і науки від 13.11.2007 № 1004.

Розділ VI
Соціальний діалог

6.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань здійснення державної соціальної та економічної політики, у тому числі проектів законів України, конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України, проектів інших нормативно-правових актів (далі — проекти актів)

здійснювати соціальний діалог у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань реалізації державної соціальної та економічної політики, у тому числі розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових актів, опрацювання конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

З метою виконання доручень Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 22.02.2011 № 8713/1/1 11 та Віце-прем’єр-міністра України С. Л. Тігіпка від 23.02.2011 № 8824/1/1 11 Мінпраці систематично надсилає органам виконавчої влади листи-нагадування про необхідність неухильного дотримання вимог Генеральної угоди та Регламенту Кабінету Міністрів України в частині здійснення соціального діалогу. У порядку надання методичної допомоги, для використання в роботі надає інформацію щодо уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, яким необхідно надсилати проекти нормативно-правових актів (останній лист від 11.03.2011 № 2451/0/14-11/18).

Центральними органами виконавчої влади забезпечується виконання зазначеного положення Генеральної угоди. Міністерства та відомства інформують про системне здійснення соціального діалогу у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань реалізації державної соціальної та економічної політики, у тому числі розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових актів.

Мінпромполітики складено графік проведення зустрічей з представниками галузевих профспілок та всеукраїнських галузевих об’єднань організацій роботодавців за участю представників підприємств з питань вироблення спільних шляхів розв’язання нагальних проблем галузей промисловості та виконання галузевих та Генеральної угод.

Наказом Мiнфiну вiд 24.03.2011 р № 409 була створена постiйно дiюча тристороння робоча група з метою проведення консультацiй на всiх стадiях бюджетного процесу, до складу якої увiйшли представники сторони профспiлок i роботодавцi. Засiдання робочої групи відбулися 31.03.2011, 30.05.2011 та 23.06.2011.

Крім того, на офіційному веб-сайті МОЗ створено розділи, спрямовані на налагодження соціального діалогу, зокрема:

Громадське обговорення - електронні консультації (за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/);

Доступ до публічної інформації (за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_publinfoaccess/);

Регуляторна політика (за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_regulatory/);

Реформа медичного обслуговування (за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_reform/) тощо.

сприяти включенню зазначеної норми до угод всіх рівнів та надавати методичну допомогу учасникам переговорів в опрацюванні відповідних регламентів ведення діалогу та погодження проектів нормативно-правових актів відповідного рівня

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Мінсоцполітики під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод рекомендує сторонам включати зазначену норму до тексту угод в разі її відсутності.

Центральні органи виконавчої влади повідомляють про наявність таких зобов’язань в галузевих угодах. МОЗ інформує, що перегляд зазначених норм, за пропозицією Профспілки працівників охорони здоров'я України (лист від 23.05.2011 № 01-159) буде проведено у вересні 2011 року.

Соціальний діалог проводиться також у разі подання Верховною Радою України та її комітетами запитів щодо надання висновків до законопроектів, внесених народними депутатами України, а також прийняття СПО профспілок та СПО роботодавців рішень стосовно взаємодії з Кабінетом Міністрів України

здійснювати соціальний діалог у разі подання Верховною Радою України та її комітетами запитів щодо надання висновків до законопроектів, внесених народними депутатами України, а також прийняття соціальними партнерами рішень стосовно взаємодії з Кабінетом Міністрів України

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується частково

Центральні органи виконавчої влади повідомляють про виконання положення Генеральної угоди.

Зокрема, норма щодо необхідності погодження проектів законів і нормативно-правових актів, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин з всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців України та всеукраїнських об’єднань профспілок України передбачена у наказі Мінпаливенерго від 07.05.2009 № 234 „Про заходи щодо організації соціального діалогу”.

здійснювати розгляд запитів за процедурою, визначеною частиною першою цього пункту

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

― ⁄⁄ ―

6.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів

забезпечити розгляд висновків та рекомендацій, прийнятих за результатами здійснення соціального діалогу, які надходять до відповідних органів державної влади, та інформування соціальних партнерів

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, розглядаються органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів. Органами виконавчої влади вживаються заходи з метою їх виконання.

Так, відповідно до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами соціального діалогу в межах їх повноважень, є обов'язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями відповідного рівня.

Зокрема, рішення Національної тристоронньої соціально-економічної ради, прийняті на її засіданнях, надсилаються Кабінетові Міністрів України. Відповідно до вимог Регламенту контроль за виконанням рішень НТСЕР чи окремих доручень, даних на засіданнях, здійснюється Секретаріатом, який подає інформацію про стан їх виконання Співголовам та інформує членів Національної ради на наступному засіданні.

6.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін у порядку, визначеному в додатку 4

забезпечувати здійснення соціального діалогу під час розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін Генеральної угоди у порядку, визначеному в додатку 4 до Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Відповідно до пункту 7 параграфа 43 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, в обов'язковому порядку надсилає його уповноваженому представнику від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому представнику від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Таким чином, соціальні партнери мають змогу висловити зауваження і пропозиції до проекту акта.

Також, з метою реалізації зазначеної норми Генеральної угоди Мінсоцполітики листом від 11.03.2011 № 2451/0/14-11/18 звернулось до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо проведення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту. Крім того у порядку надання методичної допомоги для використання в роботі надано інформацію щодо уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, яким необхідно надсилати проекти нормативно-правових актів.

З метою врахування позицій сторін під час розроблення проектів нормативно-правових актів соціальний діалог здійснюється у формі узгоджувальних процедур.

Так, з початку поточного року Мінсоцполітики надіслано на погодження соціальним партнерам більше 40 проектів нормативно-правових актів, проведено 14 узгоджувальних нарад.

Центральні органи виконавчої влади повідомляють, що проекти законів України та інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються соціальних, економічних, трудових відносин надаються уповноваженим представникам Сторони профспілок та роботодавців для висловлення ними пропозицій і зауважень, та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах міністерств та відомств.

6.4. Забезпечувати участь уповноважених представників від СПО профспілок і СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, на засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів України під час розгляду нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти позицію Сторін при їх обговоренні та прийнятті рішення

запрошувати уповноважених представників від соціальних партнерів на засідання Кабінету Міністрів України під час розгляду нормативно-правових актів із соціально-трудових питань відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Згідно з Регламентом Кабінету Міністрів України уповноважені представники від всеукраїнських профспілок та профоб’єднань та від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та представляють позицію Сторін при їх обговоренні та прийнятті Урядом рішення.

6.5. У разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту проводити консультації у порядку, визначеному в додатку 5

проводити консультації із соціальними партнерами в разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту у порядку, визначеному в додатку 5 до Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Консультації із соціальними партнерами в разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту проводяться за ініціативою сторін Генеральної угоди.

18.03.2011 Мінфін провів зустріч з представниками галузевих профспілок з метою вироблення спільних шляхів вирішення нагальних проблем відповідної галузі.

31.03.2011 вiдбулося засiдання робочої групи, на якому обговорювався проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на 2012 рiк. Також 30.05.2011 відбулось чергове засiдання робочої групи, на якому, зокрема, розглядались питання пiдвищення оплати працi працiвникiв бюджетної сфери та порядок надання пропозицiй до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рiк та прогнозних показникiв на 2013 -2014 роки.

23.06.2011 проведене чергове засідання постійно діючої тристоронньої робочої групи, на якому розглядали та обговорювали пропозиції соціальних партнерів до проекту Державного бюджету України на 2012 рік.

Галузевими профспілками порушувалось питання стосовно виконання домовленостей Сторін за Генеральною угодою 2010-2012 роки щодо зменшення у 2011 році грошового розриву між посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС і мінімальною заробітною платою та перспективи підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у 2012 році; поширення 20-відсоткової надбавки за престижність праці на всі категорії педагогічних працівників; встановлення працівникам галузі охорони здоров’я допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу на рік; недостатнього фінансування видатків на оплату праці працівників органів виконавчої тощо.

Сторони зустрічі дійшли згоди, що профспілки надаватимуть Мінфіну та іншим галузевим міністерствам наявну інформацію щодо порушення законодавства стосовно невиплати працівникам індексації заробітної плати, зловживання керівниками бюджетних установ своїм службовим становищем стосовно відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати чи переведення працівників на неповну зайнятість для відповідного реагування.

З метою врегулювання питання визначення розміру прожиткового мінімуму на 2011 рік Мінпраці (06.09.2010 та 05.10.2010) проведено консультації із СПО профспілок та СПО роботодавців. У 2011 році консультації проведено 22 та 29 липня 2011 р.

Забезпечувалась системна співпраця із сторонами соціального діалогу в рамках робочих груп та комісій, зокрема:

- тристоронньої робочої групи з опрацювання пропозицій і рекомендацій щодо ратифікації Конвенції МОП „Про працю в морському судноплавстві” 2006 року;

- тристоронньої робочої групи з підготовки узгоджених пропозицій з вирішення проблем заборгованості із заробітної плати;

- тристоронньої робочої групи з реформування законодавства щодо умов праці;

- міжвідомчої робочої групи з підготовки комплексних пропозицій щодо забезпечення суттєвого підвищення індексу людського розвитку України та реформування концептуальних підходів до політики оплати праці й розподільчих відносин в суспільстві;

- робочої групи з питань можливості застосування індикативної заробітної плати;

- робочої групи з розроблення проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція);

- робочої групи з питання розроблення діючих механізмів стимулювання участі роботодавців в освітніх і наукових процесах тощо.

забезпечити у разі потреби організацію проведення консультацій згідно з додатком 5 до Генеральної угоди з метою врегулювання розбіжностей в позиціях Сторін Генеральної угоди до подання проектів нормативно-правових актів на затвердження

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Центральними органами виконавчої влади забезпечується у разі потреби організація проведення консультацій, узгоджувальних нарад з метою врегулювання розбіжностей в позиціях Сторін Генеральної угоди до подання проектів нормативно-правових актів на затвердження.

Зокрема, Мінсоцполітики протягом І півріччя 2011 року проведено 14 узгоджувальних нарад з метою врегулювання розбіжностей щодо проектів нормативно-правових актів.

6.6. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цією Угодою, для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на себе зобов’язань

здійснювати обмін інформацією відповідно до Регламенту здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (раз на півроку), а також на запит суб’єктів Генеральної угоди для здійснення оперативного взаємного контролю за виконанням взятих на себе зобов’язань

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки” від 30 березня 2011 р. № 261, Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.

Після розгляду інформації про хід виконання плану заходів Кабінет Міністрів України, що є суб’єктом Генеральної угоди, з метою реалізації зазначеного положення надсилає СПО роботодавців та СПО профспілок опрацьовану структурними підрозділами інформацію про виконання Генеральної угоди.

В разі надходження запиту від суб’єктів Генеральної угоди щодо здійснення оперативного контролю за виконанням взятих на себе окремих зобов’язань, центральними органами виконавчої влади позапланово розглядається виконання положень Генеральної угоди та надається відповідь автору звернення.

Так, Міністерством соціальної політики разом з заінтересованими центральними органами виконавчої влади на виконання доручень Віце-прем’єр-міністра С. Л. Тігіпка від 18.05.2011 № 24975/1/1-11 та Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 № 13225/22/1-11 розглянуто звернення СПО профспілок від 17.05.2011 № 14-22/460-СПО та СПО роботодавців від 31.05.2011 № 648 відповідно щодо незадовільного, на їх думку, виконання низки положень Генеральної угоди. Після опрацювання зазначених звернень соціальним партнерам надано інформацію про виконання органами виконавчої влади окремих положень Генеральної угоди (листи Мінсоцполітики СПО профспілок від 10.06.2011 № 6128/0/14-11/18 та СПО роботодавців від 01.07.2011 № 6720/0/14-11/18).

14 липня 2011 р. у Мінсоцполітики відбулась консультативна зустріч представників Сторін власників і профспілок з метою вироблення спільних заходів та домовленостей щодо забезпечення реалізації окремих положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки.

Під час цієї зустрічі досягнуто низки домовленостей, реалізацію яких вже частково забезпечено заходами, вжитими центральними органами виконавчої влади. Про виконання решти домовленостей міністерства та відомства звітуватимуть під час засідання спільної робочої комісії Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди станом на 01.07.2011.

Крім того, Мінсоцполітики забезпечує виконання домовленостей сторін за Генеральною угодою стосовно обміну інформацією, зокрема сторонам соціального діалогу надіслано інформацію щодо:

- стану розроблення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів (лист від 14.02.2011 № 1489/0/14-11/10);

- основних показників рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів (листи від 21.02.2011 № 1803/0/14-11/10, від 26.05.2011 № 5360/0/14 11/10);

- фактичної величини прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних та демографічних груп населення в цілому по Україні (листи від 17.01.2011 № 169/0/10-11/10, від 18.02.2011 № 677/0/10-11/10, від 17.03.2011 № 2771/0/14-11/10, від 18.04.2011 № 4037/0/14-11/10, від 17.05.2011 № 2145/0/10-11/10).

6.7. Здійснювати обмін інформацією про реалізацію проектів та програм досліджень, які виконуються на замовлення, у тому числі за участю іноземних партнерів, міжнародних організацій, що стосуються предмета даної Угоди, з метою координації роботи та спільного використання результатів таких досліджень

інформувати соціальних партнерів про проекти та програми проведення досліджень, які реалізуються та виконуються на замовлення, у тому числі за участю іноземних партнерів, міжнародних організацій, що стосуються предмета Генеральної угоди, з метою координації роботи та спільного використання результатів таких досліджень

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

За інформацією центральних органів виконавчої влади, соціальні партнери інформуються щодо зазначених питань. Зокрема, МКТ постійно інформує соціальних партнерів про проекти та програми проведення досліджень, які реалізуються та виконуються на замовлення, у тому числі за участю іноземних партнерів, міжнародних організацій, що стосуються предмета Генеральної угоди, з метою координації роботи та спільного використання результатів таких досліджень.

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення

забезпечувати розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень вживати в межах повноважень заходи до їх усунення та інформування відповідних суб’єктів Генеральної угоди (авторів звернень)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики розглянуло на звернення Федерації профспілок України від 28.02.2011 № 07/01-15/414 щодо порушень прав профспілок у 2010 році.

З метою комплексного вивчення та врегулювання порушених питань Мінсоцполітики звернулося до місцевих органів виконавчої влади та Держпраці стосовно проведення перевірки фактів, викладених у зверненні ФПУ, та вжиття відповідних заходів по усуненню виявлених порушень (лист від 15.03.2011 № 2625/0/14-11/18).

Для здійснення перевірок Мінсоцполітики рекомендувало утворити незалежні комісії, до складу яких включити представників профспілок, що діють на підприємствах, а також представників профспілок та організацій роботодавців обласного рівня, територіальних державних інспекцій праці.

За інформацією органів виконавчої влади, такі комісії були створені у Івано-Франківській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях та в Автономній Республіці Крим.

Питання щодо дотримання прав профспілок розглянуто на засіданні Миколаївської, Хмельницької обласної тристоронньої соціально-економічної ради та заплановано розглянути на засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад у Київській, Сумській, Харківській областях та Севастопольській міській державній адміністрації.

Узагальнена інформація про проведену органами виконавчої влади роботу щодо розгляду моніторингу порушень прав профспілок та вжиття відповідних заходів надіслана Федерації профспілок України листом Мінсоцполітики від 13.05.2011 № 4929/0/14 11/18.

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників Сторін Угоди

ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях територіальних соціально-економічних рад

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Питання щодо дотримання прав профспілок розглянуто на засіданні Миколаївської, Хмельницької обласної тристоронньої соціально-економічної ради та заплановано розглянути на засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад у Київській, Сумській, Харківській областях та Севастопольській міській державній адміністрації.

Узагальнена інформація про проведену органами виконавчої влади роботу щодо розгляду моніторингу порушень прав профспілок та вжиття відповідних заходів надіслана Федерації профспілок України листом Мінсоцполітики від 13.05.2011 № 4929/0/14 11/18.

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

З метою виконання доручень Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 22.02.2011 № 8713/1/1 11 та Віце-прем’єр-міністра України С. Л. Тігіпка від 23.02.2011 № 8824/1/1 11 Мінсоцполітики систематично нагадує органам виконавчої влади про необхідність неухильного дотримання вимог Генеральної угоди (останній лист від 11.03.2011 № 2451/0/14-11/18).

Мінсоцполітики під час здійснення повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод, в разі потреби, надає рекомендації сторонам щодо приведення тексту угод у відповідність до діючої Генеральної угоди.

Крім цього, Мінсоцполітики надає письмові роз’яснення учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання, а також консультації у телефонному режимі.

провести тристоронню науково-практичну конференцію з питань вдосконалення механізму колективно-договірних відносин

I квартал 2011 року

Міністерство соціальної політики

Виконано

29 березня 2011 р. у Будинку Спілок відбулась науково-практична конференція з питань вдосконалення механізму колективно-договірного регулювання в Україні „Колективні договори та угоди як ефективна запорука конкурентоспроможності і соціального прогресу”

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації у спосіб, визначений суб’єктами Генеральної угоди, домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів із соціальними партнерами

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Питання досягнутих домовленостей між соціальними партнерами в ході консультацій, а також розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості, охорони праці, оплати та умов праці, соціального захисту, розвитку соціального діалогу, пенсійного забезпечення, державної підтримки малозабезпечених категорій населення шляхом запровадження програми надання субсидій на оплату ЖКП за спрощеним порядком, легалізації заробітних плат та інші, що є предметом Генеральної угоди на 2010 – 2012 роки, постійно порушуються під час прес-конференцій, брифінгів для ЗМІ керівництва Мінсоцполітики, а також у коментарях та інтерв’ю центральним та регіональним радіо- й телеканалам, інформаційним агентствам, у тому числі електронним, друкованим виданням. Протягом І півріччя 2011 року було проведено майже 40 прес-конференцій та брифінгів для ЗМІ, надано понад 300 коментарів, інтерв’ю, роз’яснень для радіо, телебачення, електронних та друкованих видань.

З текстом Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 -2012 роки можна ознайомитися на головній сторінці веб-сайту Міністерства.

З метою висвітлення усіх значимих заходів Мінекономіки, в тому числі по реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, регулярно проводяться прес-конференції, брифінги, забезпечується відвідування журналістами круглих столів, форумів, нарад тощо.

Також за участю керівників Міністерства організовуються інтерв’ю, коментарі, виступи у друкованих та електронних засобах інформації, в ефірах теле- і радіопрограм.

Крім того, на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі www.me.gov.ua розміщується оперативна інформація, яка розповсюджується серед провідних медійних компаній та інформагентств.

Міністерство фінансів повідомляє, що з метою реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки шляхом висвітлення у ЗМІ та проведення консультацій з громадськістю за І півріччя 2011 року були проведені прямі телефонні лінії Кабінету Міністрів України, зокрема:

25.03.2011 – телефонна „гаряча лінія” за участю Міністра фінансів Ярошенка Ф. О. Темою брифінгу стало представлення журналістам результатів роботи Уряду за перші два місяці 2011 року.

14.06.2011 – телефонна „гаряча лінія” за участю директора Департаменту фінансової політики Страшного А. І. та заступника директора Департаменту - начальника Управління фінансів охорони здоров'я та соціальних програм Діденка С. О. Темою брифінгу стало обговорення політики державних запозичень та управління державним боргом на 2012 рік

щоп’ятниці протягом І півріччя 2011 року проводилась пряма телефонна лінія „Суспільство проти корупції”.

З метою налагодження зв’язків з інститутами громадянського суспільства та встановлення конструктивного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, забезпечення її участі у формуванні державної політики задля реалізації відкритості та прозорості діяльності Уряду ведеться належна робота у відповідному напрямі.

Так, наказом Міністерства фінансів від 09.02.2011 № 71 створена Громадська рада при Міністерстві фінансів та затверджено її склад, до якого увійшли кваліфіковані експерти, науковці та соціальні партнери (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 285). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” Мінфіном ведеться підготовча робота для проведення першого засідання Громадської ради при Міністерстві фінансів, де планується обговорити питання імплементації соціально-економічних реформ, законодавчі ініціативи та запропоновані дієві заходи щодо їх впровадження.

Важливим інструментом для отримання громадськістю інформації про діяльність Міністерства фінансів стало створення минулого року на базі офіційного веб-сайту Міністерства Інтернет-форуму. Основним завданням цього ресурсу є покращання інформаційної та роз’яснювальної роботи Міністерства. Станом на сьогодні на Інтернет-форумі зареєстровано більше 2 тисяч користувачів та опубліковано понад 4 тисяч повідомлень, з якими може ознайомитись будь-який користувач мережі Інтернет. Громадяни мають змогу в режимі „on-line” отримувати фахову відповідь та роз’яснення працівників Мінфіну, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з питань, що належать до компетенції Міністерства, вносити свої зауваження та пропозиції.

З метою забезпечення доступу до інформації про діяльності Мінфіну, отримання роз’яснень та коментарів з найбільш актуальних питань, що турбують громадськість Міністерство фінансів України закладає чіткі принципи та пріоритети у цій роботі – прозорості та відкритості, вільного отримання та поширення такої інформації.

Варто зазначити, що наявність значного потенціалу Інтернет-форуму як інформаційного ресурсу створює відповідні умови для виведення інформаційної політики Міністерства на якісно новий рівень.

З метою донесення сутності державних реформ у частині соціально-економічної політики і трудових відносин до кожного громадянина, налагодження комунікацій з інститутами громадянського суспільства та ЗМІ було здійснено комплекс медіа-заходів:

Проведені прес-конференції, брифінги, круглі столи та Інтернет-конференції за участю керівництва Мінфіну, громадськості і представників мас-медіа.

Окрім того, за звітний період опубліковані статті та інтерв’ю керівництва Міністерства фінансів у провідних друкованих ЗМІ та створені спеціальні цикли теле- та радіопрограм за участю теле- та радіокомпанії України.

З метою роз’яснення соціально-економічної політики та популяризації державних реформи рубрика „Новини” офіційного веб-сайту Мінфіну постійно наповнювалася відповідними повідомленнями.

За І півріччя 2011 року велася активна робота із засобами масової інформації. На веб-сайті Міністерства та в ЗМІ поширювалися інформаційні повідомлення щодо діяльності Міністра і Міністерства (інтерв’ю, статті, коментарі, роз’яснення, прес-релізи тощо), а також велось інформування про публічні заходи за участю керівників Міністерства. Так, на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України за І півріччя 2011 року було розміщено 401 інформаційний матеріал з питань фінансової, бюджетної та податкової політики держави.

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

рекомендувати під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод та колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Мінсоцполітики під час здійснення повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод, в разі потреби, надає відповідні рекомендації сторонам угод.

Аналогічна робота здійснюється місцевими органами виконавчої влади під час реєстрації колективних договорів.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони домовилися:

1. Забезпечувати висвітлення реалізації положень Угоди у засобах масової інформації

забезпечувати висвітлення заходів з виконання положень Генеральної угоди у засобах масової інформації, у тому числі на веб-сайтах

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Держкомтелерадіо (відповідно до їх повноважень)

Виконується

Центральними органами виконавчої влади здійснюється висвітлення заходів з виконання положень Генеральної угоди у засобах масової інформації, у тому числі на веб-сайтах.

Держкомтелерадіо інформує, що керівникам Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ДТРК „Всесвітня служба УТР”, ДТРК „Крим”, обласних та регіональних державних телерадіокомпаній листом від 03.06.2011 №2966/29/3 доручено вжити заходів щодо систематичного висвітлення заходів з реалізації положень Генеральної угоди, зокрема роз’яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні.

Листом від 08.06.2011 № 3071/24/5 Комітет звернувся до „Укрінформу” стосовно сприяння висвітленню основних принципів і норм щодо реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні, а також проведенню інформаційних кампаній для роз’яснення необхідності участі населення та роботодавців у недержавному пенсійному забезпеченні.

З проханням сприяти висвітленню комунальними друкованими засобами масової інформації вищезазначених питань Комітет листом від 08.06.2011 № 3072/27/5 звернувся також до Ради Міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

Інформація про заходи, які Мінсоцполітики проводить за участю соціальних партнерів, про рішення, які приймаються на виконання положень Генеральної угоди, та дії Уряду у соціальній сфері, спрямовані на підвищення оплати праці в бюджетній сфері, посилення соціального захисту, сприяння зайнятості населення тощо постійно розміщується на веб-сайті Мінсоцполітики (у Додатку) та поширюється у ЗМІ електронним шляхом.

2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами

сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин

постійно

Міністерство соціальної політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади (відповідно до їх повноважень)

Виконується

З метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійснення соціального діалогу, реалізації прикінцевих положень Закону України „Про соціальний діалог в Україні” Мінсоцполітики за участю заінтересованих органів виконавчої влади, фондів соціального страхування та соціальних партнерів підготовлено:

- проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні”), який листом від 15.07.2011 № 3025/0/10-11/18 подано на розгляд Кабінету Міністрів України;

- проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні”), яким листом від 15.07.2011 № 3013/0/10-11/18 подано на розгляд Кабінетові Міністрів України.

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження складу представників органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді”, який після завершення процедури погодження буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

Проведено роботу з підготовки проектів актів Президента України. Зазначена робота відбувалась у рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі – НТСЕР). Так, сторонами НТСЕР підготовлено узгоджені проекти указів „Президента України „Про Національну тристоронню соціально-економічну раду” та „Про утворення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради”. Зазначені проекти актів надіслані співголовами НТСЕР В. Надрагою, Д. Фірташем та В. Хара Президентові України листом від 31.01.2011 № 21/03 з пропозицією щодо залучення представників сторін соціального діалогу до підготовки в Адміністрації Президента України відповідних рішень.

Президент України В. Янукович Указом від 2 квітня 2011 р. № 347 „Про Національну тристоронню соціально-економічну раду” утворив Національну тристоронню соціально-економічну раду як постійно діючий орган. Цим же Указом Президент України утворив секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради як постійно діючий орган, реорганізувавши секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, утворений Указом Президента України від 29 травня 2006 р. № 453 „Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради”.

супроводжувати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

В разі потреби центральними органами виконавчої влади буде здійснюватись супроводження у Верховній Раді України досягнутих домовленостей щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами Генеральної угоди.

3. Сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з цією Угодою

сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою

постійно

Міністерство соціальної політики

Виконується

Під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод Мінсоцполітики, в разі необхідності, надає сторонам рекомендації щодо приведення їх положень у відповідність з Генеральною угодою та чинним законодавством.

За інформацією центральних органів виконавчої влади, такі рекомендації надаються керівникам підпорядкованих підприємств.

За інформацією місцевих органів виконавчої влади, під час повідомної реєстрації колективних договорів, сторонам договорів, в разі необхідності, також надаються відповідні рекомендації.

Станом з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і роботодавців станом на 01.07.2011 укладено і діють 93 галузеві і 29 регіональних угод, за участю організацій роботодавців 20 та 28 угод відповідно.

5. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6)

забезпечити в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Генеральної угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до зазначеної Угоди):

Виконується

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки” від 30 березня 2011 р. № 261, Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.

Після розгляду інформації про хід виконання плану заходів Кабінет Міністрів України, що є суб’єктом Генеральної угоди, з метою реалізації зазначеного положення надсилає СПО роботодавців та СПО профспілок опрацьовану структурними підрозділами інформацію про виконання Генеральної угоди.

проводити оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди між засіданнями спільної робочої комісії та подавати відповідну інформацію Міністерству соціальної політики на його запит

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

В разі надходження запиту від суб’єктів Генеральної угоди щодо здійснення оперативного контролю за виконанням взятих на себе окремих зобов’язань, центральними органами виконавчої влади позапланово розглядається виконання положень Генеральної угоди. Матеріали за результатами розгляду подаються Мінсоцполітики з метою подальшого інформування автора звернення.

Так, Міністерством соціальної політики разом з заінтересованими центральними органами виконавчої влади на виконання доручень Віце-прем’єр-міністра С. Л. Тігіпка від 18.05.2011 № 24975/1/1-11 та Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 № 13225/22/1-11 розглянуто звернення СПО профспілок від 17.05.2011 № 14-22/460-СПО та СПО роботодавців від 31.05.2011 № 648 відповідно щодо незадовільного, на їх думку, виконання низки положень Генеральної угоди. Після опрацювання зазначених звернень соціальним партнерам надано інформацію про виконання органами виконавчої влади окремих положень Генеральної угоди (листи Мінсоцполітики СПО профспілок від 10.06.2011 № 6128/0/14-11/18 та СПО роботодавців від 01.07.2011 № 6720/0/14-11/18).

14 липня 2011 р. у Мінсоцполітики відбулась консультативна зустріч представників Сторін власників і профспілок з метою вироблення спільних заходів та домовленостей щодо забезпечення реалізації окремих положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки.

Під час цієї зустрічі прийнято низку домовленостей, реалізацію яких вже частково забезпечено заходами, вжитими центральними органами виконавчої влади. Про виконання решти домовленостей міністерства та відомства звітуватимуть під час засідання спільної робочої комісії Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди станом на 01.07.2011.

звертатися за результатами оперативного моніторингу до соціальних партнерів з інформацією про виявлені порушення положень Генеральної угоди для розгляду та надання ними відповідних роз’яснень

у разі потреби

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

В разі потреби центральні органи виконавчої влади будуть звертатися за результатами оперативного моніторингу до соціальних партнерів з інформацією про виявлені порушення положень Генеральної угоди для розгляду та надання ними відповідних роз’яснень.

надсилати Міністерству соціальної політики копії звернень та отриманих від соціальних партнерів відповідей щодо порушення положень Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

В разі здійснення відповідних звернень до соціальних партнерів центральними органами виконавчої влади будуть надсилатись Міністерству соціальної політики копії звернень та отриманих від соціальних партнерів відповідей щодо порушення положень Генеральної угоди.

інформувати не пізніше ніж протягом 30 днів соціальних партнерів про вжиті заходи стосовно виявлених ними фактів порушення положень Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Міністерством соціальної політики разом з заінтересованими центральними органами виконавчої влади на виконання доручень Віце-прем’єр-міністра С. Л. Тігіпка від 18.05.2011 № 24975/1/1-11 та Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 № 13225/22/1-11 розглянуто звернення СПО профспілок від 17.05.2011 № 14-22/460-СПО та СПО роботодавців від 31.05.2011 № 648 відповідно щодо незадовільного, на їх думку, виконання низки положень Генеральної угоди. Після опрацювання зазначених звернень соціальним партнерам надано інформацію про виконання органами виконавчої влади окремих положень Генеральної угоди (листи Мінсоцполітики СПО профспілок від 10.06.2011 № 6128/0/14-11/18 та СПО роботодавців від 01.07.2011 № 6720/0/14-11/18).

7. Вирішувати спірні питання та проблеми, що виникають під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

забезпечити вирішення спірних питань та розв’язання проблем, що виникають під час виконання Генеральної угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

14 липня 2011 р. у Мінсоцполітики відбулась консультативна зустріч представників Сторін власників і профспілок з метою вироблення спільних заходів та домовленостей щодо забезпечення реалізації окремих положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки.

Під час цієї зустрічі прийнято низку домовленостей, реалізацію яких вже частково забезпечено заходами, вжитими центральними органами виконавчої влади. Про виконання решти домовленостей міністерства та відомства звітуватимуть під час засідання спільної робочої комісії Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди станом на 01.07.2011.

8. Здійснювати обмін інформацією з питань, які є предметом Угоди

здійснювати із соціальними партнерами обмін інформацією з питань, які є предметом Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Виконується

Міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади інформують, що ними забезпечується подання соціальним партнерам інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди.

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди

забезпечувати надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди

постійно

Державна служба статистики, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Виконується

центральні органи виконавчої влади інформують, що ними забезпечується надання соціальним партнерам безперешкодно на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди.

Держкомстат постійно надає соціальним партнерам на безоплатній основі інформаційно – аналітичні матеріали з питань, які є предметом Генеральної угоди.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Після вивчення курсу виконується контрольна робота, яка повинна бути написана на папері (формат а-4). Кожне завдання виконується на окремому аркуші

  Документ
  Після вивчення курсу виконується контрольна робота, яка повинна бути написана на папері (формат А-4). Кожне завдання виконується на окремому аркуші. У контрольній роботі необхідно на кожне з п’яти питань визначити правильний варіант
 2. Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа (2)

  Конкурс
  З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.
 3. Комплексне практичне індивідуальне завдання (кпіз) з дисципліни «Стандартизація обліку» виконується самостійно кожним студентом

  Документ
  Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Стандартизація обліку» виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює всі основні теми дисципліни «Стандартизація обліку».
 4. Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа (1)

  Конкурс
  З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.
 5. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік в галузях економіки» виконується самостійно кожним студентом

  Документ
  Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік в галузях економіки» виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює всі основні теми дисципліни «Облік в галузях економіки».

Другие похожие документы..