Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Глава 3.Требования безопасности к техническому  состоянию сооружений и устройств путевого хозяйства трамвая и контактной сети электроснабжения трамва...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 17 июня 2010 года в 1300 час. на заседании диссертационного совета Д 212.241.03 при Саратовском государственном социально-экономичес...полностью>>
'Закон'
проректор з загально-організаційних питань Національного університету податкової служби України Антипов В.І., депутат Київської обласної ради Демиден...полностью>>
'Документ'
Метою роботи є розробка науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційни...полностью>>

Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10.02.2012 № 171

Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Бериславського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МНС України від 23 квітня 2002 року № 107 (у редакції наказу МНС України від 31 серпня 2005 року № 174), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2002 року за № 610/6898, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 січня 2012 року № 29 “Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Херсонської області захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік ”, керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 2 статті 27, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Бериславського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації Я.М.Павлівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

10.02.2012 № 171

Організаційно-методичні вказівки щодо навчання

населення Бериславського району захисту і діям

у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік

Відповідно до статей 3 - 6 Закону України “Про цивільну оборону України”, вимог законів України “Про правові засади цивільного захисту”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Національного стандарту України ДСТУ 5058:2008 “Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, наказу МНС від 23 квітня 2001 року № 97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2001 року за № 481/5672, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1215-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року № 825 “Про план основних заходів цивільного захисту Херсонської області на 2012 рік ”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 січня 2012 року № 2 “Про план основних заходів цивільного захисту Бериславського району на 2012 рік ” та інших нормативно-правових актів з цього питання, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, готовності до дій єдиної системи цивільного захисту України, з урахуванням пропозицій від центральних органів виконавчої влади, координації дій міської, селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у загальнодержавній справі прискорення темпів перебудови змісту освітньої діяльності та навчально-організаційних заходів з підготовки та перепідготовки керівного складу цивільного захисту району, її органів управління і сил, навчання населення вмінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій у 2012 році.

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

1. Головними завданнями на 2012 рік щодо навчання населення району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях вважати:

- становлення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, її функціональних та територіальних підсистем, забезпечення готовності до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій, у тому числі проявів можливих терористичних актів, як основної складової в питанні навчання населення району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення принципу обов’язковості навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

- навчання керівного складу та органів управління районної ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, підготовку сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайного стану на підставі законодавства України у вказаній сфері;

- консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у напрямку реалізації шляхів удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, збільшення охоплення та підвищення ефективності навчання населення способам захисту від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- впровадження в практику роботи комплектування існуючих у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності штатних посад, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, тільки особами, які отримали відповідну спеціальну освіту у сфері цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”).

2. Навчання населення організовувати та здійснювати за відповідними групами:

- група А - особи керівного складу цивільного захисту: керівні кадри органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які за посадою виконують обов’язки начальників ЦЗ та їх заступників, очолюють комісії, позаштатні служби чи формування, утворені в межах єдиної державної системи цивільного захисту;

інші управлінські кадри: посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які входять до складу координуючих і постійних органів керування ЄСЦЗ, очолюють структурні підрозділи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконують обов’язки уповноважених керівників з питань ліквідування НС або очолюють відповідні штаби;

фахівці, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту: працівники диспетчерських служб, оперативний склад об’єктових аварійно-рятувальних служб, фахівці підприємств, установ і організацій, на яких покладено функції з вирішення питань екологічної безпеки, проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та об’єктів і хіміко-дозиметричного контролю; педагогічні працівники, які викладають питання безпеки життєдіяльності, а також керівники занять з персоналом на підприємствах, в установах і організаціях тощо;

 • група Б - працівники підприємств, установ і організацій, які увійшли до складу позаштатних служб і формувань, утворених у межах ЄДСЦЗ;

працівники об’єктів підвищеної небезпеки;

інші працівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності;

 • група В - студенти вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації;

учні, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах;

вихованці старших груп дошкільних навчальних закладів;

- група Г - особи працездатного віку, не зайняті у сфері виробництва й обслуговування чи зайняті індивідуальною трудовою діяльністю;

пенсіонери, які не працюють, і безробітні.

3. Навчання у сфері цивільного захисту та підготовку населення району до дій у надзвичайних ситуаціях організовувати і здійснювати:

- у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області;

- у сертифікованих в установленому порядку на право проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту галузевих закладах післядипломної освіти;

- за місцем навчання, роботи та проживання.

3.1. При організації навчання посадових осіб цивільного захисту та державних органів управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру основну увагу приділити вивченню законодавчих, нормативно-правових, організаційно-розпорядчих, планувальних документів з організації і проведення заходів цивільного захисту.

Підготовку керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівного складу цивільного захисту та інших управлінських кадрів і фахівців підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, командно-начальницького складу спеціалізованих формувань цивільного захисту здійснювати у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області. Головну увагу під час навчання приділяти набуттю навичок створювати, приймати та реалізовувати управлінські рішення в межах посадових обов’язків щодо запобігання виникненню, локалізуванню та ліквідуванню НС і керуванню силами та засобами цивільного захисту.

Поточну підготовку осіб керівного складу цивільного захисту за місцем роботи проводити під час навчальних зборів. Тематику занять, що відпрацьовується під час зборів, визначати начальнику цивільного захисту об’єкта, виходячи із специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки.

3.2. Пріоритетними напрямами в освітній галузі з підготовки учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях вважати:

3.2.1. Навчання керівного складу та працівників відділу освіти районної державної адміністрації, підготовку сил, засобів, учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру, терористичних актів, надзвичайного та воєнного стану, раптового нападу противника здійснювати у відповідності із законодавством за Типовою програмою навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі, затвердженою наказом Начальника штабу Цивільної оборони, Державним секретарем Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 року № 28.

3.2.2. У вищій освіті - реалізацію вимог Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту України, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного характеру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2009 року № 814.

Підготовку студентів вищих навчальних закладів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій проводити за типовими навчальними програмами нормативних дисциплін “Цивільний захист” (не менш 36 академічних годин) та “Безпека життєдіяльності” (не менш 54 академічних годин), затвердженими заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 31 березня 2011 року.

Практичне відпрацювання дій усіх учасників навчально-виховного процесу здійснювати під час проведення комплексних об’єктових тренувань щороку.

3.2.3. У професійно-технічній та загальній середній освіті - організацію роботи згідно зі схваленою Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з предмету “Захист Вітчизни”, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист від 14 серпня 2009 року №1/11-6881).

Практичне закріплення знань, отриманих учнями протягом навчального року, щодо дій у надзвичайних ситуаціях відпрацьовувати у ході Дня цивільної оборони (цивільного захисту) з елементами комплексного об’єктового тренування як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями знань та умінь і якості всебічної підготовки цивільного захисту об’єкта функціональної підсистеми “Освіта і наука України”, який провести у професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах 15 травня 2012 року.

3.2.4. У дошкільній освіті - збільшення кількості дітей, охоплених комплексом заходів з відпрацювання мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь, почуття свідомого та обов’язкового виконання установлених правил та норм поведінки за програмою “Я у світі” з питань особистої безпеки та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу дошкільних навчальних закладів.

У дошкільних навчальних закладах спланувати та провести з 14 по 18 травня 2012 року “Тиждень безпеки дитини” з елементами комплексного об’єктового тренування як захід практичного відпрацювання дій щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.3. Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони) та об’єктових аварійно-рятувальних служб, здійснювати шляхом:

- курсового навчання за цільовим призначенням командно-начальницького складу та фахівців, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій, об’єктів, до хіміко-дозиметричного контролю, а також оперативного складу аварійно-рятувальних служб - за загальною тематикою на курсах цивільної оборони ІІІ категорії м. Нова Каховка;

- практичного навчання безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до програм практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях;

- проведення занять з особовим складом невоєнізованих формувань безпосередньо за місцем роботи згідно з тематикою (додаток 1) обсягом 15 годин під керівництвом командирів формувань, головних спеціалістів, начальників штабів цивільного захисту об’єктів та служб.

Протягом року на потенційно небезпечних підприємствах проводити навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом з практичного відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

3.4. При підготовці працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які не увійшли до складу невоєнізованих формувань цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб, особливу увагу приділяти вивченню правил поведінки й основних способів захисту в умовах НС, формуванню практичних навичок щодо індивідуальних і колективних дій в умовах НС, набуття практичних навичок надання першої медичної допомоги постраждалим.

Заняття організовувати відповідно до вимог Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151.

Підготовку здійснювати у складі навчальних груп, які створюються безпосередньо на підприємстві, в установі та організації, за загальною програмою підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (обсягом 12 годин). Конкретні теми занять визначити начальникам цивільного захисту об’єктів згідно з тематикою (додаток 2).

До проведення занять з окремих тем залучати членів об’єктових комісій з евакуації, з питань надзвичайних ситуацій та начальників спеціалізованих служб цивільного захисту.

Підготовку керівників занять (навчальних груп), призначених наказами начальників цивільного захисту підприємств, установ та організацій, проводити у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області та курсах цивільної оборони ІІІ категорії м. Нова Каховка з відпрацюванням методики проведення занять та їх змістовного наповнення. Підготовку здійснювати завчасно, за заявою начальника цивільного захисту об’єкта, у рік проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань).

4. Основними формами підготовки та перевірки рівня навчання усіх категорій населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та господарювання вважати командно-штабні (штабні) навчання територіальної та функціональної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, а також комплексні об’єктові навчання і тренування, штабні об’єктові тренування та тактико-спеціальні навчання на підприємствах, в установах та організаціях.

Командно-штабні навчання проводити відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань (наказ МНС від 02 вересня 2008 року № 635).

Комплексні об’єктові навчання проводити згідно з Рекомендаціями щодо організації та проведення комплексних навчань з цивільної оборони на об’єктах господарської діяльності (наказ МНС від 14 жовтня 1998 року № 317).

Комплексні об’єктові тренування проводити згідно з Рекомендаціями по підготовці і проведенню об’єктових тренувань (лист МНС від 22 квітня 1998 року № 10-1979/12).

При проведенні навчань і тренувань на об’єктах господарської діяльності обов’язково залучати до виконання заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевого і об’єктового рівнів, посадових осіб служб цивільного захисту.

Штабні об’єктові тренування проводити з персоналом підприємств, установ та організацій, які за планами локалізації та ліквідації аварій (катастроф) входять до складу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та очолюють об’єктові невоєнізовані формування й аварійно-рятувальні служби. У ході тренувань удосконалювати підготовку особового складу штабів за посадами, які вони обіймають, та відпрацьовувати питання злагодженої роботи штабів у цілому щодо забезпечення сталого ефективного управління діями у надзвичайних ситуаціях (постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1201 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”).

Підготовку керівників груп управління комплексними об’єктовими навчаннями, тренуваннями з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій (катастроф) проводити в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області.

5. Просвітницьку роботу з населенням за місцем проживання організовувати житлово-експлуатаційним органам, селищним та сільським радам, об’єктам підвищеної небезпеки за сприяння органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання цивільного захисту.

6. Обладнати на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, житлово-експлуатаційних органах, сільських та селищних радах тощо інформаційно-довідкові куточки, зважаючи на конкретні умови й особливості виробничої діяльності, місць навчання та проживання.

7. З метою організації підготовки населення різних вікових груп, соціальних та професійних кіл до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння подальшому формуванню масової культури безпеки та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій:

7.1. Районному відділу УМНС України в Херсонській області першочерговими завданнями в своїй роботі вважати:

- створення необхідних умов щодо інформування населення про дії, які повинні виконуватися громадянами для зменшення впливу на здоров’я людей небезпечних чинників аварій, катастроф і стихійного лиха, а також про заходи, що вживаються для запобігання та реагування на такі надзвичайні ситуації;

- надання всебічної допомоги та сприяння Херсонському обласному відділенню Всеукраїнського громадського дитячого руху “Школа безпеки” у проведенні заходів щодо популяризації серед учнівської молоді здорового й активного способу життя та пропаганди професії рятувальника, у підготовці та проведенні щорічного районного збору-змагання “Школа безпеки ”;

- забезпечення контролю через відповідні територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту за виконанням вимог підприємствами, установами і організаціями щодо обов’язковості навчання керівних, управлінських кадрів та фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області.

7.2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації першочерговими завданнями в своїй роботі вважати:

- забезпечення розробки проектів рішень, розпоряджень, інших організаційно-розпорядчих документів та звітних матеріалів з підготовки керівного складу цивільного захисту й органів управління, формувань та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення в районі повного виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації;

- розвиток громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки через розробку і розповсюдження для населення пам’яток та інших навчально-пізнавальних матеріалів щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення контролю за повним виконанням плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2012 рік, уведеного в дію розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 листопада 2011 року № 691 “Про план комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2012 рік”, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту” підприємствами, установами і організаціями щодо обов’язковості навчання керівних, управлінських кадрів та фахівців з питань цивільного захисту;

- сприяти популяризації Херсонському обласному відділенню Всеукраїнського громадського дитячого руху “Школа безпеки” та його діяльності на території району.

7.3. Відділу освіти районної державної адміністрації:

- вжити заходів щодо удосконалення навчально-матеріальної бази викладання предметів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, створення тематичних кабінетів, стендів, інформаційно-довідкових куточків;

- забезпечити планове підвищення кваліфікації вчителів зазначених предметів на базі комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” та функціональне навчання у сфері цивільного захисту при навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області;

- протягом року продовжувати нарощувати методичний потенціал опорних шкіл з цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності;

- забезпечити організоване проведення в загальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільної оборони (цивільного захисту), а в дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини;

- забезпечити розвиток позашкільної роботи з безпеки життєдіяльності та рятувальної справи через створення та удосконалення роботи гуртків “Школа безпеки”, проведення та фінансування щорічного районного збору-змагання “Школа безпеки”.

7.4. Рекомендувати начальникам цивільного захисту - міському, селищному та сільським головам:

- налагодити дієвий контроль та збільшити охоплення навчанням способам захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру всіх груп населення;

- забезпечити створення, функціонування та розвиток мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, міської, селищної, сільських радах та суттєво підвищити рівень їх інформаційної, методичної та матеріально-технічної бази.

8. Навчальний рік розпочати 03 січня 2012 року і завершити 30 листопада 2012 року.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації Ю.С.Сидоренко

Додаток 1

до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення Бериславського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік

ТЕМАТИКА

занять для підготовки особового складу невоєнізованих формувань

на об’єктах господарської діяльності незалежно від форм власності

Загальна тематика

1. Закон України “Про Правові заходи цивільного захисту України”. Єдина державна система цивільного захисту. Організаційна структура цивільного захисту підприємства, установи, організації.

2. Законодавство України у сфері рятувальної справи. Комплектування та підготовка особового складу формувань. Обов’язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників сил цивільного захисту.

3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я людей. Характеристика небезпечних промислових факторів об’єкта.

4. Функціональні обов’язки особового складу невоєнізованих формувань та його дії при переведенні формувань у готовність.

5. Організація захисту особового складу формувань у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості та при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

6. Радіаційно-небезпечні об’єкти. Радіоактивні речовини та їх вимірювання, прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту.

7. Хімічно-небезпечні об’єкти. Небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Промислові засоби індивідуального захисту. Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин.

8. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними засобами.

9. Прийоми надання само-, та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами.

10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення населення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій.

11. Заходи безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

Спеціальна тематика

1. Для формувань загального призначення:

1.1. Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, оповзнів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.

1.2. Завалення нестійких конструкцій, споруд або їх підсилення. Дії формувань з рятування людей із завалених захисних споруд цивільного захисту.

1.3. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та територій, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами.

1.4. Способи транспортування потерпілих. Вантаження потерпілих на транспортні засоби.

2. Для інженерних формувань:

2.1. Прокладка колонних шляхів. Ремонт дорожніх дільниць та споруд. Розчистка доріг від завалів.

2.2. Підготовка машин та механізмів до дій в осередках ураження, аварій та катастроф.

2.3. Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів. Ліквідування підтоплень будівель та споруд.

2.4. Ліквідування масових пожеж. Влаштування протипожежних бар’єрів, насипів, просік.

2.5. Аварійні роботи на пошкоджених будівлях, транспортних та підземних спорудах.

3. Для аварійно-відновлюваних формувань:

3.1. Ймовірний характер руйнування та пошкодження на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.2. Способи усунення аварій на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.3. Ліквідування витоків та нейтралізація небезпечних хімічних речовин.

3.4. Поновлення ліній електропередач та енергетичних споруд. Відновлення тепло-, та водопостачання.

4. Для формувань радіаційного та хімічного захисту:

4.1. Порядок ведення радіаційної і хімічної розвідки.

4.2. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю України. Оснащеність підрозділів МСЛК місцевого та об’єктового рівнів.

4.3. Поняття дегазації, нейтралізації і дезактивації. Речовини і способи дегазації, нейтралізації і дезактивації. Спеціальна обробка техніки, місцевості та предметів. Часткова та повна спеціальна обробка.

4.4. Мережі спостереження і лабораторного контролю.

4.5. Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту.

5. Для формувань забезпечення та обслуговування:

5.1. Розгортання та дії рухомого пункту харчування.

5.2. Розгортання та дії рухомого пункту продовольчого постачання.

5.3. Розгортання та дії рухомого пункту речового постачання.

6. Для формувань захисту сільськогосподарських рослин та тварин:

6.1. Ветеринарна обробка тварин.

6.2. Обеззаражування продуктів тваринництва, рослинництва, води та фуражу.

6.3. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам.

6.4. Проведення заходів по захисту сільськогосподарських рослин.

7. Для протипожежних формувань:

7.1. Пожежно-технічне спорядження. Вогнегасні речовини та область їх застосування.

7.2. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж.

7.3. Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті.

7.4. Особливості гасіння пожеж на об’єктах господарської діяльності.

8. Для формувань охорони громадського порядку:

8.1.Умови і порядок ведення та припинення дій надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах. Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану.

8.2. Дії формувань при проведенні евакуації населення.

8.3. Забезпечення громадського порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф.

8.4. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.

9. Для автомобільних формувань:

9.1. Спорядження автотранспорту для перевезення населення та вантажів.

9.2. Здійснення перевезення населення і вантажів.

9.3. Спорядження автотранспорту для перевезення уражених та постраждалих при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

10. Для формувань зв’язку:

10.1.Організація та здійснення сталого зв’язку у районах стихійного лиха, аварій та катастроф.

10.2. Розгортання та експлуатація засобів зв’язку.

11. Для формувань евакуації:

11.1. Порядок проведення евакуаційних заходів.

11.2. Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф.

11.3. Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей, обладнання при загрозі стихійного лиха, аварій та катастроф.

Примітка: Для спеціалізованих аварійно-технічних груп та аварійних ланок на хімічно небезпечних об’єктах тематика спеціальної підготовки визначається начальником цивільного захисту об’єкта, виходячи із завдань за призначенням формувань та специфіки виробництва.

Додаток 2

до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення Бериславського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік

Т Е М А Т И К А

занять для підготовки робітників та службовців, працівників сільського

господарства та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях

1. Завдання та організаційні основи побудови цивільного захисту. Права та обов’язки робітників, службовців та населення у сфері захисту.

2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації. Дії робітників, службовців та населення при попереджувальному сигналі “Увага всім!” та мовній інформації управління МНС України в Херсонській області.

3. Основи організації життєзабезпечення населення у зонах надзвичайних ситуацій та тимчасового відселення.

4. Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, оповзнів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці.

5. Джерела радіації. Поняття про дози опромінення, рівні забруднення. Побутові дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту.

6. Рекомендації по гігієні харчування, профілактичних заходах та веденню приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії робітників, службовців та населення при обеззараженні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.

7. Небезпечні хімічні речовини, речовини, що використовуються у промисловості. Дії робітників, службовців та населення при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога ураженому.

8. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.

9. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки населення при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфікуючі речовини та розчини. Порядок проведення дезінфекції.

10. Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла.

11. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

12. Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту дітей.

13. Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами.

14. Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від зараження. Обсервація та карантин.

15. Евакуація. Порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення населення із зон загрози життю та здоров’ю.

16. Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстрена допомога при електротравмах, утопленні, небезпечної для життя кровотечі, переломах кісток, травматичному або опіковому шоці. Основи догляду за хворим.

17. Пожежо-, та вибухонебезпечні предмети на виробництві та в побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

18. Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скопищах людей.

Примітка: Вибір тем для занять визначається керівниками навчальних груп з урахуванням категорій тих, хто навчається, та 12-годинного обсягу підготовки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (8)

  Документ
  Про організацію виконання у районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 листопада 2011 року № 668 “Про виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2010 року № 832 “Про підсумки
 2. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (3)

  Документ
  З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності управління соціально - економічним розвитком району, відповідно до регламенту Бериславської районної державної адміністрації,
 3. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (19)

  Документ
  Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року № 520 “Про реорганізацію Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 4. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (17)

  Документ
  Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №454 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення”
 5. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (5)

  Документ
  Про утворення районної робочої групи громадського контролю з вивчення та відпрацювання із суб’єктами господарювання питань стосовно необхідності легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати

Другие похожие документы..