Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Я Гиппократ – Космический Целитель и Учитель Гармоничных проявлений Космических Энергий в сущностях любых, на планах всех и измереньях даю напутствие...полностью>>
'Элективный курс'
Данный курс по выбору предназначен для учащихся 9 классов. Программа рассчитана на 17 часов, курс предпочтительнее проводить во втором полугодии, так...полностью>>
'Решение'
на Решение Мирового судьи судебного участка № 40 в границах административно-территориального образования «город Великие Луки» Псковской области КАЧНО...полностью>>
'Доклад'
В 2006-2007 учебном году педагогический коллектив Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 города Кирсано...полностью>>

Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 3. Податкова звітність з податку на прибуток

Платники податку на прибуток, об'єкт оподаткування та ставки податку. Загальні положення Податкового кодексу стосовно податку на прибуток. Ставки податку на прибуток . Порядок обчислення податку і строки уплати податку.

Сутність термінів при застосуванні Податкового кодексу стосовно податку на прибуток. Поняття доходу підприємства. Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування. Порядок визнання доходів.

Склад витрат та порядок їх визнання. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості визнання витрат подвійного призначення. Особливості визначення складу витрат.

Об'єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості об'єктів амортизації. Податкова база.

Оподаткування операцій особливого виду. Звільнення від оподаткування. Особливості оподаткування різних видів діяльності. Безнадійна та сумнівна заборгованість. Особливості оподаткування нерезидентів.

Складання та подання Декларації.

Тема 4. Податкова звітність за іншими податками і зборами

Податок на доходи фізичних осіб. Платники податку. Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету. Порядок оподаткування специфічних операцій. Забезпечення виконання податкових зобов'язань. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

Поняття акцизного збору. Платники акцизного збору. Об'єкт оподаткування акцизним збором. База оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів. Порядок і строки сплати податку Складення та подання декларації з акцизного податку.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору. Об'єкти оподаткування збором. База оподаткування збором. Ставки збору. Пільги щодо збору. Податковий період. Строк сплати збору. Порядок обчислення збору. Порядок сплати збору.

Екологічний податок. Платники податку. Податкові агенти. Об'єкт та база оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. Інші податки і збори.

Плата за землю. Платники податку. Об'єкти оподаткування. База оподаткування. Ставки податку. Особливості встановлення ставок земельного податку. Пільги щодо сплати податку. Особливості застосування пільгового оподаткування. Податковий період. Порядок обчислення плати за землю. Строк сплати плати за землю. Орендна плата.

Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір.

Спеціальні податкові режими. Фіксований сільськогосподарській податок. Інші податки і збори.

Тема 5. Податкова звітність платників єдиного податку

Загальне поняття спрощеної системи оподаткування. Нормативне забезпечення. Системи оподаткування, застосування яких можливе для суб'єктів малого бізнесу та приватних підприємців. Критерії віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу.

Спрощена система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Умови та сфера застосування. Суб'єкти, які не можуть перейти на спрощену систему оподаткування. Умови переходу на спрощену систему оподаткування. Формування об'єкту оподаткування. Ставки єдиного податку. Перелік податків і зборів, від яких суб'єктів єдиного податку звільняють та які підлягають сплаті. Порядок оформлення та правила ведення Книги обліку доходів і витрат. Перехід з єдиного податку на традиційну систему оподаткування.

Нормативна база оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю. Поняття оподатковуваного доходу для них як сукупного чистого доходу. Порядок обчислення сукупного чистого доходу.

РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1.1. Проблеми розвитку аудиту в Україні

Етапи розвитку і становлення аудиту в світі. Етапи розвитку аудиту в Україні. Мета аудиту. Основні завдання аудиту. Основні проблемні питання аудиту. Основні напрямки розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Проблеми проведення аудиту в Україні.

Перспективи розвитку та напрямки удосконалення аудиту в Україні. Розвиток ринку аудиторських послуг. Впровадження національних стандартів аудиту.

Тема 1.2. Система нормативно-правового регулювання аудиту в Україні

Нормативно-правове регулювання. Регулювання аудиторської діяльності. Державне регулювання. Державно-громадське регулювання. Регулювання аудиту на рівні аудиторської фірми. Рівні нормативно-правового регулювання. Обов’язкові регулятивні норми та вимоги.

Професійна етика аудиторів. Професійний кодекс етики поведінки аудиторів. Концепція професіоналізму, незалежності та конфіденційності.

Аудиторські стандарти їх значення та практика застосування. Сутність міжнародних стандартів аудиту та особливості їх класифікації.

Права, обов’язки та відповідальність сторін в ході аудиту. Відповідальність аудиторів та їх клієнтів. Способи захисту аудиторів від необґрунтованих судових переслідувань.

Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення. Процедури ознайомлення з бізнесом клієнта. Лист-згода.

Тема 1.3. Організація аудиторської фірми

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Аудиторська фірма. Сутність засновницького договору.

Нормативно-правове забезпечення аудиторських фірм. Аудиторська палата України та її роль. Кваліфікаційні сертифікати аудиторів та аудиторських фірм.

Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання. Основні блоки контролю якості аудиторських послуг. Бюджет часу аудитора та робоча програма. Перевірка робочої документації аудитора керівником.

Звітність аудиторських фірм (аудиторів). Характеристика форми «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (представлені послуги)».

Тема 1.4. Організація аудиторських послуг

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг. Сумісні та несумісні послуги з фундаментальними принципами проведення аудиту. Об’єкт аудиторських послуг. Облікові та інформаційні об’єкти аудиторських послуг.

Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Аудиторські послуги у сфері бухгалтерського обліку. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств як вид аудиторської послуги. Основні види аудиторських послуг у сфері аналізу. Консультаційна діяльність аудиторів. Інформаційне обслуговування підприємств. Інші види аудиторських послуг.

Класифікація аудиторських послуг. Оглядова перевірка фінансової звітності. Операційна перевірка. Процедури трансформації обліку. Підтверджуючий аудит. Системноорієнтований аудит. Ризикоорієнтований аудит. Класифікація видів аудиту за різними ознаками. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту. Атестовані послуги аудиторів.

Контроль якості аудиторських послуг. Мета контролю якості аудиторських послуг. Види контролю якості та їх характеристика.

Тема 1.5. Об’єкти аудиторської діяльності

Сутність об’єктів аудиторської діяльності. Основні групи об’єктів аудиторської діяльності. Основні процедури аудиту.

Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності. Складність об’єктів аудиторської діяльності. Обов’язковий аудит. Внутрішньогосподарський контроль як об’єкт аудиту. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту.

Класифікація об’єктів аудиторської діяльності. Операційний аудит. Погоджений аудит.

Тема 1.6. Організація внутрішнього аудиту

Види аудиту, його мета і завдання.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Класифікація аудиту за організаційно-процесуальними ознаками.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Система внутрішнього контролю на підприємстві. Процес організації внутрішнього аудиту.

Функції внутрішнього аудиту.

Об’єкти внутрішнього аудиту.

Реалізація результатів внутрішнього аудиту. Аудиторські звіти та їх структура. Основні елементи описової частини звіту. Види аудиторських висновків. Рекомендації та пропозиції внутрішнього аудитора.

Тема 1.7. Інформаційне забезпечення аудиту

Суть інформаційного забезпечення, його мета і завдання.

Види інформаційного забезпечення аудиту. Види професійної інформаційної комунікації працівників контролю. Види інформації в контролі.

Кодування економічної інформації та використання її в аудиторському процесі. Системи кодування.

Систематизація інформаційного забезпечення.

Тема 1.8. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Застосування ЕОМ у дослідному процесі. Проведення аналітичних процедур із використанням комп’ютерної техніки. Спеціальні програмні засоби для проведення аудиту. Нормативи аудиту, що регламентують комп’ютеризацію аудиту. Аудиторські комп’ютерні засоби. Програмне забезпечення для здійснення аудиту в умовах застосування ЕОМ.

Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови. Сумісність АСОІ: організаційна, технічна, програмна, математична, інформаційна, лінгвістична. Технічка база АСОІ.

Автоматизація робочого місця (АРМ) аудитора. Забезпечення АРМ аудитора. Склад АРМ аудитора.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗА ОБ’ЄКТАМИ

Тема 2.1. Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

Мета аудиту установчих документів підприємства. Завдання аудиту установчих документів підприємства. Законодавча база аудиту установчих документів. Інформаційне забезпечення аудиту установчих документів.

Планування аудиту установчих документів. Принципи планування аудиту. Етапи планування аудиту установчих документів. МСА 300 «Планування». План та програма аудиту.

Розробка алгоритму аудиту установчих документів підприємства та узагальнення результатів аудиту. Основні етапи перевірки. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок.

Поняття облікової політики та її законодавче регулювання.

Аудит облікової політики підприємства та його завдання. Об’єкти аудиту облікової політики.

Тема 2.2. Методика аудиту капіталу і зобов’язань

Аудит формування та використання власного капіталу. Сутність та складові власного капіталу. Мінімальні розміри статутного капіталу для різних видів підприємств. Етапи та основні завдання проведення аудиту власного капіталу.

Аудит довгострокових позик і векселів. Мета, основні завдання та етапи аудиту довгострокових позик і векселів.

Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.

Аудит і оцінка кредитного портфеля банку. Складові кредитного портфеля. Основні завдання аудиту кредитного портфеля.

Тема 2.3. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

Методика аудиту грошових коштів. Послідовність аудиту грошових коштів. Характеристика етапів аудиту грошових коштів. Типові порушення, що виявляються при аудиті грошових коштів.

Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства.

Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі.

Методика аудиту операцій з еквівалентами грошових коштів. Поняття еквівалентів грошових коштів та їх особливості.

Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Основні питання та послідовність аудиторської перевірки поточних рахунків. Завдання аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку.

Методика аудиту дебіторської заборгованості. Завдання та методи аудиту дебіторської заборгованості.

Тема 2.4. Методика аудиту запасів і витрат діяльності

Аудит збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. Об’єкти та предмет аудиту матеріальних цінностей. Джерела інформації для аудиту ТМЦ. Мета та завдання аудиту збереження, обліку і руху матеріальних цінностей.

Методика аудиту матеріальних цінностей. Методи оцінки запасів. Джерела інформації та методичні прийоми аудиту операцій з матеріальними цінностями.

Методика аудиту витрат діяльності. Мета та аудиторські процедури аудиту витрат діяльності. Класифікація витрат.

Тема 2.5. Методика аудиту необоротних активів

Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними активами. Сутність та класифікація основних засобів. Послідовність аудиту необоротних активів. Інформаційне забезпечення аудиту.

Аудит операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Етапи аудиту операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Робочі документи.

Аудит нарахування амортизації (зносу) необоротних активів. Методи нарахування амортизації

Аудит затрат на ремонт та передачі в оренду основних засобів. Основні етапи перевірки фінансової оренди.

Тема 2.6. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства. Сутність доходів. Об’єкти та предмет аудиту операцій з обліку доходів

Методика аудиту доходів підприємства. Класифікація доходів від різних видів діяльності. Правила визнання доходів.

Мета, завдання та об’єкти аудиту фінансових результатів. Чистий прибуток та методика його визначення. Нормативне забезпечення аудиту доходів і фінансових результатів.

Методи та етапи проведення аудиту фінансових результатів.

Тема 2.7. Методика аудиту фінансової звітності

Мета, загальні принципи і джерела інформації аудиту фінансової звітності.

Аудит фінансової звітності. Завдання та основні питання аудиту фінансової звітності.

Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором.

Відповідальність аудитора за фінансову звітність. Умови настання відповідальності. Заходи мінімізації відповідальності аудитора.

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Тема 3.1. Узагальнення результатів аудиторського контролю

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

Основні елементи аудиторського висновку. Норматив № 26 «Аудиторський висновок».

Види аудиторських висновків та їх зміст.

РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Зміст аналізу господарської діяльності; предмет, мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, базових концептуальних положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження. Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові і специфічні теоретико-пізнавальні категорії. Базові концептуальні положення аналізу господарської діяльності. Принципи та логіка організації аналітичного процесу. Науковий інструментарій аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно-наукові методичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об'єкта дослідження.

3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.

Економічна інформація та основні ознаки ЇЇ класифікації в аналізі господарської діяльності. Інформація бухгалтерського обліку. Облікові регістри підприємства, їх структура і зміст. Річна та квартальна фінансова звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності. Статистична інформація. ЇЇ використання в аналізі господарської діяльності. Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі господарської діяльності. Система інформаційного забезпечення аналізу, господарської діяльності. Основні принципи формування, раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ. Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської: мета і завдання аналізу; об'єкти і суб'єкти аналізу; система економічних показників; інформаційне та методичне забезпечення аналізу.

4. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва реалізації і собівартості промислової продукції. Методика аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації та управління виробництвом. Методика аналізу виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання виробничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції; аналіз якості продукції. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу виробництва і реалізації продукції. Методика аналізу витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та елементами. Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих видів реалізованої продукції.

5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Основи класифікації трудових та матеріальних (необоротних і оборотних) ресурсів підприємства. Методика аналізу трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки трудових ресурсів підприємства. Аналіз руху робочої сили. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-логічна модель факторної системи аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати. Методика аналізу основних засобів (засобів праці). Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз динаміки основних засобів підприємства. Аналіз якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі. Методика аналізу матеріальних оборотних ресурсів (предметів праці). Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних ресурсів підприємства. Аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз якості матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі. Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, автомобільного транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.

6. Аналіз і реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Мета і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі. Аналіз досягнення мети реалізації товарів і послуг. Методика індексних перерахунків товарообороту і зіставлення ціни. Аналіз товарообороту в цілому, за видами, організаційними формами, методами торгівлі. Аналіз товарообороту за складом, структурою й асортиментом. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу реалізації товарів і послуг. Аналіз і оцінка впливу зовнішніх чинників на зміну товарообороту. Оцінка впливу внутрішніх чинників: товарні ресурси, трудові ресурси, наявність та ефективність використання основних засобів. Основи класифікації витрат. Загальний аналіз витрат підприємств торгівлі. Методика визначення відносної економії витрат або їх перевитрат. Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємств торгівлі. Аналіз складу. структури і динаміки витрат за видами діяльності, функціями, елементами. Аналіз витратомісткості реалізації товарів.

7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Аналіз природнокліматичних умов діяльності сільськогосподарських підприємств. Аналіз використання земельних ресурсів. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва. Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва. Показники і зміст аналізу виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних засобів. Показники і зміст аналізу будівельно-монтажних робіт за загальним обсягом, виконавцями, об'єктами. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та введення в дію основних засобів. Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт для об'єктів капітального будівництва.

9. Аналіз виробництва та собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту.

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту. Аналіз перевезень за загальним обсягом та видами. Показники і зміст аналізу використання транспортних засобів. Аналіз витрат і собівартості перевезень вантажів та іншої транспортної роботи і послуг.

Критерії

оцінювання знань студентів ОКР «бакалавр» при здачі державного іспиту:

 • за результатами комп’ютерного тестування (Табл. 1)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка

Другие похожие документы..